Gælder for

Surface Pro, Surface Pro 2, Surface Pro 3, Surface 3.

Gælder for

Surface RT, Surface 2.

Gælder for

Surface Pro, Surface Pro 2, Surface Pro 3, Surface 3.

Gælder for

Surface RT, Surface 2.

Operativsystem:

Har du problemer med at slutte Surface til en anden skærm?

Inden du starter

Kontrollér, at dit tv, din skærm eller projektor er tilsluttet en stikkontakt, der fungerer, og at det/den er tændt. Hvis du bruger en samledåse, skal du sørge for, at den er sat i og tændt.

Du kan finde ud af, hvordan du opretter forbindelse mellem Surface og en anden skærm, under Slutte Surface til et tv, en skærm eller en projektor.

Løsning 1: Installér Surface- og Windows-opdateringer

Installation af de seneste opdateringer til Surface og Windows kan løse nogle af problemerne med tilslutning af en ekstra skærm. Hvis der er tilgængelige opdateringer, installeres de automatisk. Du kan også kontrollere opdateringer manuelt. Sådan gør du:

Trin 1:  Gå til Start Windows-logo, og vælg Indstillinger > Opdatering og sikkerhed > Windows Update.
Trin 2:  Vælg Søg efter opdateringer. Hvis der er tilgængelige opdateringer, skal du vælge Detaljer.
Trin 3:  Vælg de opdateringer, du vil installere, og vælg Installér.
Du skal muligvis genstarte Surface, når opdateringerne er blevet installeret.

Hvis installation af opdateringer ikke hjalp, skal du gå til Løsning 2.

Løsning 2: Kontrollér indstillinger for videoindgang

Hvis du forsøger at tilslutte en ekstra skærm, og du ikke kan se Surface-videoudgangen på den, kan der være problemer med indstillingerne for videoindgang på den ekstra skærm. Hvis du f.eks. bruger en VGA-tilslutning til den ekstra skærm, skal skærmen være indstillet til at genkende VGA som videoindgangssignal.

Følg brugervejledningen til skærmen, eller se producentens website for at kontrollere og eventuelt rette indstillingerne for videoindgang på den ekstra skærm.

Tip!
Almindelige indstillinger for videoindgang omfatter VGA, DVI, AUX, HDMI, Line in, Input og Kilde.

Hvis du har kontrolleret indgangsindstillingerne på den ekstra skærm, og den stadig ikke virker, kan du prøve Løsning 3.

Løsning 3: Fjern og indsæt videoadapter

Hvis du bruger en Surface-videoadapter (sælges separat), skal du sørge for, at den er sikkert tilsluttet din Surface. Fjern adapteren, og sæt den ordentligt i Mini DisplayPort på din Surface eller din dockingstation igen.

Brug ikke en "Y"- eller "dual link"-adapter, der deler signalet mellem to eller flere skærme.

Mini DisplayPort på Surface Pro og Surface Pro 2

Surface Pro og Surface Pro 2 Mini DisplayPort

Mini DisplayPort på Surface Pro 3

Surface Pro 3 Mini DisplayPort

Mini DisplayPort på Surface 3

Surface 3 Mini DisplayPort

Mini DisplayPort på Surface Pro-dockingstationer

Mini DisplayPort på Surface Pro-dockingstationer

Surface 3-dockingstation Mini DisplayPort

Mini DisplayPort på Surface 3-dockingstation

Et signal kan kun overføres, når stikket er sat i Mini DisplayPort, hvis den flade side af stikket er justeret i forhold til den flade side af porten. Tag adapteren ud, og kontrollér, at den er sat i den rigtige vej. Hvis den ikke er det, skal du vende stikket og sætte det i igen.

Hvis du fortsat ikke kan se det, du forventer at se på den ekstra skærm, kan du prøve løsning 4.

Løsning 4: Sørg for, at videokablerne er sat ordentligt i

Brug et videokabel, der ikke er mere end 1,8 meter langt. Kontrollér, at alle videoforbindelser sidder godt fast. Kontrollér forbindelse fra Mini DisplayPort på Surface eller dockingstationen, eventuelle videoadaptere og forbindelsen fra videoporten på dit tv, din skærm eller projektor.

 • Du kan finde ud af, om det er kablet, der forårsager problemet, ved at bruge et andet videokabel til at tilslutte Surface.
 • Hvis du bruger en videoforlængerledning eller en videoomformer, skal du prøve at fjerne den for at se, om det er den, der forårsager problemet.
 • Hvis du bruger en videoadaptor fra et andet firma, og du får problemer, skal du kontakte videoadaptorens producent for at få hjælp.
Bemærkninger
 • HDMI og DisplayPort-tilslutninger kan overføre både lyd- og videosignaler. Hvis du bruger HDMI eller en DisplayPort til at slutte Surface til et tv eller en ekstra skærm, kan du afspille lyd fra din Surface via tv'et eller den ekstra skærms højttalere.
 • VGA-forbindelser overfører kun video. Hvis du bruger en VGA-adapter til at tilslutte en ekstra skærm, afspilles lyden på dine Surface-højttalere, medmindre du tilslutter eksterne højttalere eller et headset. Få flere oplysninger om Surface-lydfunktioner under Lyd, lydstyrke og højttalere til Surface.
 • Surface Pro 2, Surface Pro 3 og deres kompatible dockingstationer understøtter serieforbindelse mellem flere skærme, men kun hvis du har de nyeste Surface- og Windows-opdateringer installeret.
 • Hvis du vil bruge mere end én skærm med din Surface 3, skal du have en portreplikator (sælges separat). Surface 3 og Surface 3-dockingstationen understøtter ikke serieforbindelse. Få flere oplysninger under Slutte Surface til et tv, en skærm eller en projektor.
 • Når Surface vækkes fra slumring, opstår der nogle gange problemer i forbindelse med at oprette forbindelse til en ekstern skærm. Dem kan du løse ved at tage videokablet ud af Mini DisplayPort og sætte det i igen. Dette kan også påvirke serieforbundne skærme.

Hvis du har udelukket kabler som problemet, skal du gå til Løsning 5.

Løsning 5: Dupliker eller udvid din visning på din anden skærm

Sådan kan du styre det, der bliver vist på den ekstra skærm:

Trin 1:  Vælg søgefeltet i nederste højre hjørne af skærmen.
Trin 2:  Angiv projicer i søgefeltet, og vælg Projicer til en anden skærm i søgeresultaterne.
Trin 3:  Vælg et af følgende:
Vælg
Hvis du vil
Kun pc-skærm
Se kun ting på din Surface-skærm.
Dupliker
Se det samme på både Surface-skærmen og på tv'et, skærmen eller projektoren. Få flere oplysninger om skærmopløsninger under Løsning 6.
Udvid
Flyt det, der er på skærmen, fra Surface-skærmen til tv- eller computerskærmen. Når du bruger flere skærme kan du trække og flytte elementer mellem de to skærme og vælge en anden opløsning til din anden skærm. Få flere oplysninger om skærmopløsninger under Løsning 6.
Kun anden skærm
Se alt på den ekstra skærm. Skærmen på din Surface er tom.

Hvis du fortsat ikke kan se det, du forventer at se på den ekstra skærm, kan du prøve Løsning 6.

Løsning 6: Skift indstillingerne for opløsningen på din anden skærm

Når du slutter din Surface til et tv eller en skærm, forsøger din Surface at indstille den bedste opløsning på baggrund af tv'et eller skærmen og kabeltypen. Det er sommetider muligt at ændre disse indstillinger for at forbedre videokvaliteten.

Bemærk!
Antallet af eksterne skærme, som din Surface Pro 2, Surface Pro 3 eller Surface 3 understøtter, afhænger bl.a. af opdateringshastigheden og opløsningsindstillinger. Få flere oplysninger under Slutte Surface til et tv, en skærm eller en projektor.

Konfigurere den ekstra skærm til dens oprindelige indstillinger

Det er en god idé at indstille den ekstra skærm til dens oprindelige opløsning – den opløsning, den blev designet til. Sådan finder du en skærms oprindelige opløsning:

Trin 1:  Gå til Start Windows-logo, og vælg Indstillinger > System > Skærm.
Trin 2:  Vælg Avancerede visningsindstillinger under Tilpas skærmvisning.
Trin 3:  Vælg den anden skærm, og vælg den anbefalede indstilling under Opløsning.

Tilpas størrelsen på skrivebordselementer

Hvis du har valgt den bedste opløsning, men skrivebordsappen stadig er for lille eller for stor, kan du måske ændre størrelsen på teksten og andre elementer på skrivebordet.

Trin 1:  Gå til Start Windows-logo, og vælg Indstillinger > System > Skærm.
Trin 2:  Brug skyderen under Skift størrelse på tekst, apps og andre elementer til at gøre elementer, der bruges fra skrivebordet, større eller mindre.
Trin 3:  Vælg Anvend.
Bemærk!
Nogle ændringer anvendes først næste gang, du logger på din Surface.

Hvis ændring af skærmopløsning og justering af skærmskalering ikke hjalp, skal du prøve Løsning 7.

Løsning 7: Prøv adaptoren på en anden ekstra skærm

Slut din Surface til et andet tv, en anden skærm eller projektor for at se, om din videoadapter fungerer. Hvis du ikke kan se billedet fra din Surface-skærm på en anden ekstra skærm, skal adapteren muligvis udskiftes.


Inden du starter

Kontrollér, at dit tv, din skærm eller projektor er tilsluttet en stikkontakt, der fungerer, og at det/den er tændt. Hvis du bruger en samledåse, skal du sørge for, at den er sat i og tændt.

Du kan finde ud af, hvordan du opretter forbindelse mellem Surface og en anden skærm under Slutte Surface til et tv, en skærm eller en projektor.

Løsning 1: Installér Surface- og Windows-opdateringer

Installation af de seneste opdateringer til Surface og Windows kan løse nogle af problemerne med tilslutning af en ekstra skærm. Sådan installerer du opdateringerne:

Trin 1:  Stryg indad fra højre side af startskærmen, og tryk på Indstillinger.
(Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og klikke på Indstillinger.)
Trin 2:  Vælg Skift pc-indstillinger > Opdatering og genoprettelse > Kontrollér nu.
Trin 3:  Hvis der er tilgængelige opdateringer, skal du vælge Vis detaljer.
Trin 4:  Vælg de opdateringer, du vil installere, og vælg Installér.
Du skal muligvis genstarte Surface, når opdateringerne er blevet installeret.

Hvis installation af opdateringer ikke hjalp, skal du gå til Løsning 2.

Løsning 2: Kontrollér indstillinger for videoindgang

Hvis du forsøger at tilslutte en ekstra skærm, og du ikke kan se Surface-videoudgangen på den, kan der være problemer med indstillingerne for videoindgang på den ekstra skærm. Hvis du f.eks. bruger en VGA-tilslutning til den ekstra skærm, skal skærmen være indstillet til at genkende VGA som videoindgangssignal.

Følg brugervejledningen til skærmen, eller se producentens website for at kontrollere og eventuelt rette indstillingerne for videoindgang på den ekstra skærm.

Tip!
Almindelige indstillinger for videoindgang omfatter VGA, DVI, AUX, HDMI, Line in, Input og Kilde.

Hvis du har kontrolleret indgangsindstillingerne på den ekstra skærm, og den stadig ikke virker, kan du prøve Løsning 3.

Løsning 3: Fjern og indsæt videoadapter

Hvis du bruger en Surface-videoadapter (sælges separat), skal du sørge for, at den er sikkert tilsluttet din Surface. Fjern adapteren, og sæt den ordentlig i HD-videoudgangen igen på din Surface.

Brug ikke en "Y"- eller "dual link"-adapter, der deler signalet mellem to eller flere skærme.

HD-videoudgangsport på Surface RT and Surface 2

HD-videoudgang på Surface RT og Surface 2

Hvis du fortsat ikke kan se det, du forventer at se på den ekstra skærm, kan du prøve løsning 4.

Løsning 4: Sørg for, at videokablerne er sat ordentligt i

Brug et videokabel, der ikke er mere end 1,8 meter langt. Kontrollér, at alle videoforbindelser sidder godt fast. Kontrollér forbindelse fra HD-videoudgangen på din Surface, en hvilken som helst videoadapter du bruger, og forbindelse på videoporten på dit tv, din skærm eller projektor.

 • Du kan finde ud af, om det er kablet, der forårsager problemet, ved at bruge et andet videokabel til at tilslutte Surface.
 • Hvis du bruger en videoforlængerledning eller en videoomformer, skal du prøve at fjerne den for at se, om det er den, der forårsager problemet.
 • Hvis du bruger en videoadaptor fra et andet firma, og du får problemer, skal du kontakte videoadaptorens producent for at få hjælp.
Bemærkninger
 • HDMI og DisplayPort-tilslutninger kan overføre både lyd- og videosignaler. Hvis du bruger HDMI eller en DisplayPort til at slutte Surface til et tv eller en ekstra skærm, kan du afspille lyd fra din Surface via tv'et eller den ekstra skærms højttalere.
 • VGA-forbindelser overfører kun video. Hvis du bruger en VGA-adapter til at tilslutte en ekstra skærm, afspilles lyden på dine Surface-højttalere, medmindre du tilslutter eksterne højttalere eller et headset. Få flere oplysninger om Surface-lydfunktioner under Lyd, lydstyrke og højttalere til Surface.
 • Når Surface vækkes fra slumring, opstår der nogle gange problemer i forbindelse med at oprette forbindelse til en ekstern skærm. Dem kan du løse ved at tage videokablet ud af HD-videoudgangen og sætte det i igen.

Hvis du har udelukket kabler som problemet, skal du gå til Løsning 5.

Løsning 5: Dupliker eller udvid din visning på din anden skærm

Sådan kan du styre det, der bliver vist på den ekstra skærm:

Trin 1:  Stryg indad fra højre side af skærmen, og vælg Enheder.
Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og klikke på Enheder.
Trin 2:  Vælg Projicer, og vælg en af følgende muligheder:
Vælg
Hvis du vil
Kun pc-skærm
Se kun ting på din Surface-skærm.
Dupliker
Se det samme på både Surface-skærmen og på tv'et, skærmen eller projektoren. Få flere oplysninger om skærmopløsninger under Løsning 6.
Udvid
Flyt det, der er på skærmen, fra Surface-skærmen til tv- eller computerskærmen. Når du bruger flere skærme kan du trække og flytte elementer mellem de to skærme og vælge en anden opløsning til din anden skærm. Få flere oplysninger om skærmopløsninger under Løsning 6.
Kun anden skærm
Se alt på den ekstra skærm. Skærmen på din Surface er tom.

Hvis du fortsat ikke kan se det, du forventer at se på den ekstra skærm, kan du prøve Løsning 6.

Løsning 6: Skift indstillingerne for opløsningen på din anden skærm

Når du slutter din Surface til et tv eller en skærm, forsøger din Surface at indstille den bedste opløsning på baggrund af tv'et eller skærmen og kabeltypen. Det er sommetider muligt at ændre disse indstillinger for at forbedre videokvaliteten.

Konfigurere den ekstra skærm til dens oprindelige indstillinger

Det er en god idé at indstille den ekstra skærm til dens oprindelige opløsning – den opløsning, den blev designet til. Sådan finder du en skærms oprindelige opløsning:

Trin 1:  Stryg indad fra højre side af skærmen, og vælg Indstillinger.
Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og klikke på Indstillinger.
Trin 2:  Vælg Skift pc-indstillinger > Pc og enheder > Skærm.
Trin 3:  Vælg den ekstra skærm på Tilpas skærmvisning, og skub opløsningen til den anbefalede indstilling.

Tilpas størrelsen på skrivebordselementer

Hvis du har valgt den bedste opløsning, men skrivebordsappen stadig er for lille eller for stor, kan du måske ændre størrelsen på teksten og andre elementer på skrivebordet.

Trin 1:  Stryg indad fra højre side af skærmen, og vælg Søg.
Trin 2:  Skriv gør tekst i søgefeltet, og vælg Gør tekst og andre elementer større eller mindre i søgeresultaterne.
Trin 3:  Brug skyderen under Ret størrelse på alle elementer til at gøre elementer, der bruges fra skrivebordet, større eller mindre.
Trin 4:  Vælg Anvend.
Bemærk!
Nogle ændringer anvendes først næste gang, du logger på din Surface.

Hvis ændring af skærmopløsning og justering af skærmskalering ikke hjalp, skal du prøve Løsning 7.

Løsning 7: Prøv adaptoren på en anden ekstra skærm

Slut din Surface til et andet tv, en anden skærm eller projektor for at se, om din videoadapter fungerer. Hvis du ikke kan se billedet fra din Surface-skærm på en anden ekstra skærm, skal adapteren muligvis udskiftes.


Ting, der skal kontrolleres først

Kontrollér, at dit tv, din skærm eller projektor er tilsluttet en stikkontakt, der fungerer, og at det/den er tændt. Hvis du bruger en samledåse, skal du sørge for at den er sat i og tændt.

Du kan få oplysninger om tilslutning af en ekstra skærm til Surface under:

Løsning 1: Installér Surface- og Windows-opdateringer

Installation af de seneste opdateringer til Surface og Windows kan løse nogle af problemerne med tilslutning af en ekstra skærm. Sådan installerer du opdateringer:

Trin 1:  Stryg indad fra højre side af startskærmen, og tryk derefter på Indstillinger.
Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og klikke på Indstillinger.
Trin 2:  Tryk eller klik på Skift pc-indstillinger, og tryk eller klik på Opdatering og genoprettelse.
Trin 3:  Tryk eller klik på Kontrollér nu.
Trin 4:  Hvis der er tilgængelige opdateringer, skal du trykke eller klikke på Vis detaljer.
Trin 5:  Tryk eller klik for at vælge de opdateringer, du vil installere, og tryk eller klik på Installér.
Du skal muligvis genstarte Surface, når opdateringerne er blevet installeret.

Hvis installation af opdateringer ikke hjalp, skal du gå til Løsning 2.

Løsning 2: Kontrollér indstillinger for videoindgang

Hvis du forsøger at tilslutte en ekstra skærm, og du ikke kan se Surface-videoudgangen på den, kan der være problemer med indstillingerne for videoindgang på den ekstra skærm. Hvis du f.eks. bruger en VGA-tilslutning til den ekstra skærm, skal skærmen være indstillet til at genkende VGA som videoindgangssignal.

Følg brugervejledningen til skærmen, eller se producentens website for at kontrollere og eventuelt rette indstillingerne for videoindgang på den ekstra skærm.

Tip!
Almindelige indstillinger for videoindgang omfatter VGA, DVI, AUX, HDMI, Line in, Input og Kilde.

Hvis du har kontrolleret indgangsindstillingerne på den ekstra skærm, og den stadig ikke virker, kan du prøve Løsning 3.

Løsning 3: Kontrollere adaptertilslutningen

Hvis du bruger en Surface-videoadapter (sælges separat), skal du sørge for, at den er sikkert tilsluttet Surface. Fjern adapteren, og sæt den ordentligt i HD-videoudgangen eller Mini DisplayPort på din Surface eller din dockingstation igen.

Brug ikke en "Y"- eller "dual link"-adapter, der deler signalet mellem to eller flere skærme.

HD-videoudgang på Surface RT og Surface 2

HD-videoudgang på Surface RT og Surface 2

Mini DisplayPort på Surface Pro og Surface Pro 2

Surface Pro og Surface Pro 2 Mini DisplayPort

Mini DisplayPort på Surface Pro 3

Surface Pro 3 Mini DisplayPort

Mini DisplayPort på Surface 3

Surface 3 Mini DisplayPort

Mini DisplayPort på Surface Pro-dockingstationer

Mini DisplayPort på Surface Pro-dockingstationer

Surface 3-dockingstation Mini DisplayPort

Mini DisplayPort på Surface 3-dockingstation

Surface Pro, Surface 3 eller dockingstation: Et signal kan kun overføres, når stikket er sat i Mini DisplayPort, hvis den flade side af stikket er justeret i forhold til den flade side af porten. Tag adapteren ud, og kontrollér, at den er sat i den rigtige vej. Hvis den ikke er det, skal du vende stikket og sætte det i igen.

Hvis du fortsat ikke kan se det, du forventer at se på den ekstra skærm, kan du prøve løsning 4.

Løsning 4: Kontrollere videokablerne

Brug videokablet, der ikke er mere end 1,8 meter langt. Kontrollér, at alle videoforbindelser sidder godt fast. Kontrollér forbindelse fra Mini DisplayPort på Surface eller dockingstationen, eventuelle videoadaptere og forbindelsen fra videoporten på dit tv, din skærm eller projektor.

 • Du kan finde ud af, om det er kablet, der forårsager problemet, ved at bruge et andet videokabel til at tilslutte Surface.
 • Hvis du bruger en videoforlængerledning eller en videoomformer, skal du prøve at fjerne den for at se, om det er den, der forårsager problemet.
 • Hvis du bruger en videoadaptor fra et andet firma, og du får problemer, skal du kontakte videoadaptorens producent for at få hjælp.
Bemærkninger
 • HDMI og DisplayPort-tilslutninger kan overføre både lyd- og videosignaler. Hvis du bruger HDMI eller en DisplayPort til at slutte Surface til et tv eller en ekstra skærm, kan du afspille Surface-lyd via tv'et eller den ekstra skærms højttalere.
 • VGA-forbindelser overfører kun video. Hvis du bruger en VGA-adapter til at tilslutte en ekstra skærm, afspilles lyden på dine Surface-højttalere, medmindre du tilslutter eksterne højttalere eller et headset. Få flere oplysninger om Surface-lydfunktioner under Lyd, lydstyrke og højttalere til Surface.
 • Surface Pro 2, Surface Pro 3 og deres kompatible dockingstationer understøtter serieforbindelse mellem flere skærme, men kun hvis du har de nyeste Surface- og Windows-opdateringer installeret.
 • Hvis du vil bruge mere end én skærm med Surface 3, skal du have en portreplikator (sælges separat). Surface 3 og Surface 3-dockingstationen understøtter ikke serieforbindelse. Få flere oplysninger under Slutte Surface til et tv, en skærm eller en projektor.
 • Når Surface vækkes fra slumring, opstår der nogle gange problemer i forbindelse med at oprette forbindelse til en ekstern skærm. Dem kan du løse ved at tage videokablet ud af Mini DisplayPort og sætte det i igen. Dette problem kan også påvirke serieforbundne skærme.

Hvis du har udelukket kabler som problemet, skal du gå til Løsning 5.

Løsning 5: Kontrollere indstillingsmulighederne for den ekstra skærm

Sådan kan du styre det, der bliver vist på den ekstra skærm:

Trin 1:  Stryg indad fra skærmens højre side, og tryk eller klik på Enheder.
Trin 2:  Tryk eller klik på Projicer, og gør derefter ét af følgende:
Vælg
Hvis du vil
Kun pc-skærm
Se kun ting på din Surface-skærm.
Dupliker
Se det samme på både Surface-skærmen og på tv'et, skærmen eller projektoren. Få flere oplysninger om skærmopløsninger under Løsning 6.
Udvid
Flyt det, der er på skærmen, fra Surface-skærmen til tv- eller computerskærmen. Når du bruger flere skærme kan du trække og flytte elementer mellem de to skærme og vælge en anden opløsning til din anden skærm. Få flere oplysninger om skærmopløsninger under Løsning 6.
Kun anden skærm
Se alt på den ekstra skærm. Skærmen på Surface er tom.

Hvis du fortsat ikke kan se det, du forventer at se på den ekstra skærm, kan du prøve Løsning 6.

Løsning 6: Kontrollér indstillingerne for den ekstra skærms opløsning

Når du slutter Surface til et tv eller en skærm, forsøger Surface at indstille den bedste opløsning på baggrund af tv'et eller skærmen og kabeltypen. Det er sommetider muligt at ændre disse indstillinger for at forbedre videokvaliteten.

Bemærk!
Antallet af eksterne skærme, som din Surface Pro 2, Surface Pro 3 eller Surface 3 understøtter, afhænger bl.a. af opdateringshastigheden og opløsningsindstillinger. Se Slutte Surface til et tv, en skærm eller en projektor for at få flere oplysninger.

Konfigurere den ekstra skærm til dens oprindelige indstillinger

Det er en god idé at indstille den ekstra skærm til dens oprindelige opløsning (opløsningen, den blev designet for). Sådan finder du en skærms oprindelige opløsning:

Trin 1:  Stryg indad fra skærmens højre kant, og tryk eller klik på Indstillinger.
Trin 2:  Tryk eller klik på Skift pc-indstillinger, og tryk eller klik på Pc og enheder, og tryk eller klik på Skærm.
Trin 3:  Tryk eller klik på den ekstra skærm på Tilpas skærmvisning, og skub opløsningen til den anbefalede indstilling.

Tilpas størrelsen på skrivebordselementer

Hvis du har valgt den bedste opløsning, men skrivebordsappen stadig er for lille eller for stor, kan du måske løse problemet ved at gøre tekst og andre elementer på skrivebordet større eller mindre.

Trin 1:  Stryg indad fra skærmens højre kant, og tryk eller klik på Søg.
Trin 2:  Skriv gør tekst i søgefeltet, og tryk eller klik på Gør tekst og andre elementer større eller mindre i søgeresultaterne.
Trin 3:  Brug skyderen under Ret størrelse på alle elementer til at gøre elementer, der bruges fra skrivebordet, større eller mindre.
Trin 4:  Tryk eller klik på Anvend.
Bemærk!
Nogle ændringer anvendes først næste gang, du logger på Surface.

Hvis ændring af skærmopløsning og justering af skærmskalering ikke hjalp, skal du prøve Løsning 7.

Løsning 7: Prøv adaptoren på en anden ekstra skærm

Slut Surface til et andet tv, en anden skærm eller projektor for at se, om din videoadapter fungerer. Hvis du ikke kan se billedet fra din Surface-skærm på en anden ekstra skærm, skal adapteren muligvis udskiftes.


Ting, der skal kontrolleres først

Kontrollér, at dit tv, din skærm eller projektor er tilsluttet en stikkontakt, der fungerer, og at det/den er tændt. Hvis du bruger en samledåse, skal du sørge for at den er sat i og tændt.

Du kan få oplysninger om tilslutning af en ekstra skærm til Surface under:

Løsning 1: Installér Surface- og Windows-opdateringer

Installation af de seneste opdateringer til Surface og Windows kan løse nogle af problemerne med tilslutning af en ekstra skærm. Sådan installerer du opdateringer:

Trin 1:  Stryg indad fra højre side af startskærmen, og tryk på Indstillinger.
(Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og klikke på Indstillinger.)
Trin 2:  Tryk eller klik på Skift pc-indstillinger, og tryk eller klik på Opdatering og genoprettelse.
Trin 3:  Tryk eller klik på Kontrollér nu.
Trin 4:  Hvis der er tilgængelige opdateringer, skal du trykke eller klikke på Vis detaljer.
Trin 5:  Tryk eller klik for at vælge de opdateringer, du vil installere, og tryk eller klik på Installér.
Du skal muligvis genstarte Surface, når opdateringerne er blevet installeret.

Hvis installation af opdateringer ikke hjalp, skal du gå til Løsning 2.

Løsning 2: Kontrollér indstillinger for videoindgang

Hvis du forsøger at tilslutte en ekstra skærm, og du ikke kan se Surface-videoudgangen på den, kan der være problemer med indstillingerne for videoindgang på den ekstra skærm. Hvis du f.eks. bruger en VGA-tilslutning til den ekstra skærm, skal skærmen være indstillet til at genkende VGA som videoindgangssignal.

Følg brugervejledningen til skærmen, eller se producentens website for at kontrollere og eventuelt rette indstillingerne for videoindgang på den ekstra skærm.

Tip!
Almindelige indstillinger for videoindgang omfatter VGA, DVI, AUX, HDMI, Line in, Input og Kilde.

Hvis du har kontrolleret indgangsindstillingerne på den ekstra skærm, og den stadig ikke virker, kan du prøve Løsning 3.

Løsning 3: Kontrollere adaptertilslutningen

Hvis du bruger en Surface-videoadapter (sælges separat), skal du sørge for, at den er sikkert tilsluttet Surface. Fjern adapteren, og sæt den ordentligt i HD-videoudgangen eller Mini DisplayPort på din Surface eller din dockingstation igen.

Brug ikke en "Y"- eller "dual link"-adapter, der deler signalet mellem to eller flere skærme.

HD-videoudgang på Surface RT og Surface 2

HD-videoudgang på Surface RT og Surface 2

Mini DisplayPort på Surface Pro og Surface Pro 2

Surface Pro og Surface Pro 2 Mini DisplayPort

Mini DisplayPort på Surface Pro 3

Surface Pro 3 Mini DisplayPort

Mini DisplayPort på Surface 3

Surface 3 Mini DisplayPort

Mini DisplayPort på Surface Pro-dockingstationer

Mini DisplayPort på Surface Pro-dockingstationer

Surface 3-dockingstation Mini DisplayPort

Mini DisplayPort på Surface 3-dockingstation

Surface Pro, Surface 3 eller dockingstation: Et signal kan kun overføres, når stikket er sat i Mini DisplayPort, hvis den flade side af stikket er justeret i forhold til den flade side af porten. Tag adapteren ud, og kontrollér, at den er sat i den rigtige vej. Hvis den ikke er det, skal du vende stikket og sætte det i igen.

Hvis du fortsat ikke kan se det, du forventer at se på den ekstra skærm, kan du prøve løsning 4.

Løsning 4: Kontrollere videokablerne

Brug videokablet, der ikke er mere end 1,8 meter langt. Kontrollér, at alle videoforbindelser sidder godt fast. Kontrollér forbindelse fra Mini DisplayPort på Surface eller dockingstationen, eventuelle videoadaptere og forbindelsen fra videoporten på dit tv, din skærm eller projektor.

 • Du kan finde ud af, om det er kablet, der forårsager problemet, ved at bruge et andet videokabel til at tilslutte Surface.
 • Hvis du bruger en videoforlængerledning eller en videoomformer, skal du prøve at fjerne den for at se, om det er den, der forårsager problemet.
 • Hvis du bruger en videoadaptor fra et andet firma, og du får problemer, skal du kontakte videoadaptorens producent for at få hjælp.
Bemærkninger
 • HDMI og DisplayPort-tilslutninger kan overføre både lyd- og videosignaler. Hvis du bruger HDMI eller en DisplayPort til at slutte Surface til et tv eller en ekstra skærm, kan du afspille Surface-lyd via tv'et eller den ekstra skærms højttalere.
 • VGA-forbindelser overfører kun video. Hvis du bruger en VGA-adapter til at tilslutte en ekstra skærm, afspilles lyden på dine Surface-højttalere, medmindre du tilslutter eksterne højttalere eller et headset. Få flere oplysninger om Surface-lydfunktioner under Lyd, lydstyrke og højttalere til Surface.
 • Surface Pro 2, Surface Pro 3 og deres kompatible dockingstationer understøtter serieforbindelse mellem flere skærme, men kun hvis du har de nyeste Surface- og Windows-opdateringer installeret.
 • Hvis du vil bruge mere end én skærm med Surface 3, skal du have en portreplikator (sælges separat). Surface 3 og Surface 3-dockingstationen understøtter ikke serieforbindelse. Få flere oplysninger under Slutte Surface til et tv, en skærm eller en projektor.
 • Når Surface vækkes fra slumring, opstår der nogle gange problemer i forbindelse med at oprette forbindelse til en ekstern skærm. Dem kan du løse ved at tage videokablet ud af Mini DisplayPort og sætte det i igen. Dette problem kan også påvirke serieforbundne skærme.

Hvis du har udelukket kabler som problemet, skal du gå til Løsning 5.

Løsning 5: Kontrollere indstillingsmulighederne for den ekstra skærm

Sådan kan du styre det, der bliver vist på den ekstra skærm:

Trin 1:  Stryg indad fra skærmens højre side, og tryk eller klik på Enheder.
Trin 2:  Tryk eller klik på Projicer, og gør derefter ét af følgende:
Vælg
Hvis du vil
Kun pc-skærm
Se kun ting på din Surface-skærm.
Dupliker
Se det samme på både Surface-skærmen og på tv'et, skærmen eller projektoren. Få flere oplysninger om skærmopløsninger under Løsning 6.
Udvid
Flyt det, der er på skærmen, fra Surface-skærmen til tv- eller computerskærmen. Når du bruger flere skærme kan du trække og flytte elementer mellem de to skærme og vælge en anden opløsning til din anden skærm. Få flere oplysninger om skærmopløsninger under Løsning 6.
Kun anden skærm
Se alt på den ekstra skærm. Skærmen på Surface er tom.

Hvis du fortsat ikke kan se det, du forventer at se på den ekstra skærm, kan du prøve Løsning 6.

Løsning 6: Kontrollér indstillingerne for den ekstra skærms opløsning

Når du slutter Surface til et tv eller en skærm, forsøger Surface at indstille den bedste opløsning på baggrund af tv'et eller skærmen og kabeltypen. Det er sommetider muligt at ændre disse indstillinger for at forbedre videokvaliteten.

Bemærk!
Antallet af eksterne skærme, som din Surface Pro 2, Surface Pro 3 eller Surface 3 understøtter, afhænger bl.a. af opdateringshastigheden og opløsningsindstillinger. Se Slutte Surface til et tv, en skærm eller en projektor for at få flere oplysninger.

Konfigurere den ekstra skærm til dens oprindelige indstillinger

Det er en god idé at indstille den ekstra skærm til dens oprindelige opløsning (opløsningen, den blev designet for). Sådan finder du en skærms oprindelige opløsning:

Trin 1:  Stryg indad fra skærmens højre kant, og tryk eller klik på Indstillinger.
Trin 2:  Tryk eller klik på Skift pc-indstillinger, og tryk eller klik på Pc og enheder, og tryk eller klik på Skærm.
Trin 3:  Tryk eller klik på den ekstra skærm på Tilpas skærmvisning, og skub opløsningen til den anbefalede indstilling.

Tilpas størrelsen på skrivebordselementer

Hvis du har valgt den bedste opløsning, men skrivebordsappen stadig er for lille eller for stor, kan du måske løse problemet ved at gøre tekst og andre elementer på skrivebordet større eller mindre.

Trin 1:  Stryg indad fra skærmens højre kant, og tryk eller klik på Søg.
Trin 2:  Skriv gør tekst i søgefeltet, og tryk eller klik på Gør tekst og andre elementer større eller mindre i søgeresultaterne.
Trin 3:  Brug skyderen under Ret størrelse på alle elementer til at gøre elementer, der bruges fra skrivebordet, større eller mindre.
Trin 4:  Tryk eller klik på Anvend.
Bemærk!
Nogle ændringer anvendes først næste gang, du logger på Surface.

Hvis ændring af skærmopløsning og justering af skærmskalering ikke hjalp, skal du prøve Løsning 7.

Løsning 7: Prøv adaptoren på en anden ekstra skærm

Slut Surface til et andet tv, en anden skærm eller projektor for at se, om din videoadapter fungerer. Hvis du ikke kan se billedet fra din Surface-skærm på en anden ekstra skærm, skal adapteren muligvis udskiftes.