Gælder for

Surface Book, Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

Gælder for

Surface Pro, Surface Pro 2, Surface Pro 3, Surface 3.

Gælder for

Surface 2, Surface RT.

Operativsystem:

Hvad er symptomerne?

Det kan være en god idé at identificere symptomerne, før du forsøger at løse et problem med Wi-Fi. Følgende tre scenarier er de mest almindelige, og du kan rette dem ved at installere de seneste opdateringer. Se Løsning 1 herunder for at få mere at vide om installation af opdateringer.

 • Wi-Fi fungerer ikke, efter Surface vækkes.
  Hvis du ikke kan oprette forbindelse til Wi-Fi eller se nogen tilgængelige netværk, efter at du har vækket Surface, har du muligvis ikke installeret de seneste opdateringer.
 • Wi-Fi har begrænset forbindelse.
  Hvis du kan se en meddelelse om begrænset forbindelse på Surface, har du muligvis ikke installeret de seneste opdateringer.

  Begrænset netværksforbindelse
Bemærk!
Det er ikke i alle situationer med begrænset forbindelse, hvor der er løsninger, der kan styres af Wi-Fi-driverne. Begrænset forbindelse kan opstå ud fra en kompleks interaktion af Wi-Fi-enhedsdrivere, adgangspunktfirmware, adgangspunktskonfiguration og andre faktorer. Vi arbejder løbende på at forbedre problemet med begrænset forbindelse, der kan påvirkes med Surface-driveropdateringer.
 • Wi-Fi fungerer, men er meget langsomt, eller også er signalet svagt.

  Der kan være flere årsaget til, at det trådløse netværk er langsomt. Routeren kan være for optaget til at reagere på nye anmodninger, hvis der er flere pc'er eller enheder, der anvender den. Prøv at frakoble andre tilsluttede pc'er eller enheder midlertidigt fra netværket.

  Det kan være en god idé at flytte din Surface tættere på routeren og at fjerne routeren væk fra gulvet og væk fra vægge og metalgenstande som f.eks. arkiveringsskabe.

  Sørg også for, at du har installeret alle de seneste opdateringer på din Surface.

Løsning 1: Installer de seneste opdateringer til Surface

Almindelige problemer med Wi-Fi-forbindelsen kan løses ved at installere de seneste opdateringer.

Vigtigt!

Du skal være online for at installere opdateringer. Hvis du har problemer med at oprette forbindelse til dit hjemme-Wi-Fi-netværk, kan du prøve at oprette forbindelse til et offentligt netværk på f.eks. en kaffebar eller et bibliotek.

Hvis der ikke er et tilgængeligt Wi-Fi-netværk, er her adskillige andre måder, hvorpå du muligvis kan komme online:

Når du er online, skal du søge efter de seneste opdateringer. Sådan gør du:

Trin 1:  Gå til Start Windows-logo, og vælg Indstillinger > Opdatering og sikkerhed > Windows Update.
Trin 2:  Vælg Søg efter opdateringer. Hvis der er tilgængelige opdateringer, skal du vælge Detaljer.
Du skal muligvis genstarte Surface, når opdateringerne er blevet installeret.

Ud over at installere de seneste Surface- og Windows-opdateringer kan du gå til din routerproducents website og downloade de seneste opdateringer til din router (firmwareopdateringer).

Hvis du fortsat ikke kan oprette forbindelse, skal du prøve Løsning 2.

Løsning 2: Kontrollér dine indstillinger for dato og klokkeslæt

Kontrollér, og om nødvendigt, ret indstillingerne for dato og klokkeslæt på din Surface. Sådan gør du:

Trin 1:  Gå til Start Windows-logo, og vælg Indstillinger > Tid og sprog > Dato og klokkeslæt. .
Trin 2:  Kontrollér, at oplysningerne er korrekte, eller foretag ændringer efter behov.

Hvis du fortsat ikke kan oprette forbindelse, skal du prøve Løsning 3.

Løsning 3: Genstart Wi-Fi på Surface

Sådan genstartes Wi-Fi:

Trin 1:  Gå til Start Windows-logo, og vælg Indstillinger > Netværk og sikkerhed > Wi-Fi.
Trin 2:  Skub skyderen til Fra under Wi-Fi, og skub skyderen til Til igen.
Trin 3:  Vælg det netværk, du vil oprette forbindelse til, og vælg evt. Opret forbindelse. Kontrollér, at din netværksstatus nu er Tilsluttet.

Hvis du fortsat ikke kan oprette forbindelse, skal du prøve Løsning 4.

Løsning 4: Genstart netværkshardware, og genstart Surface

Prøv at genstarte modemmet, routeren og Surface. Sådan gør du:

Trin 1:  Tag strømledningen ud af dit modem og din trådløse router.
Trin 2:  Når alle indikatorerne på enhederne slukker, skal du vente i mindst 30 sekunder og derefter tilslutte modemmet igen.

Bemærk!
Nogle modemmer har et reservebatteri, hvilket betyder, at indikatorerne ikke slukkes. På denne type modem skal du trykke på nulstillingsknappen og hurtigt slippe den igen. Hvis du ikke kan finde en nulstillingsknap, kan du i stedet tage batteriet ud.
Trin 3:  Tilslut routeren, og vent endnu et minut.

Genstart derefter Surface.

Trin 1:  Gå til Start Windows-logo, og vælg Tænd/sluk > Genstart.
Trin 2:  Log på Windows, og vælg Trådløst netværk Wi-Fi-ikon i nederste højre hjørne på skærmen.
Trin 3:  Vælg på navnet på det trådløse netværk, og vælg Opret forbindelse.

Hvis du fortsat ikke kan oprette forbindelse, skal du prøve Løsning 5.

Løsning 5: Kør fejlfinding

Fejlfindingsværktøjet Netværk eller fejlfindingsværktøjet Netværkskort kan være med til at diagnosticere og løse Wi-Fi-problemer.

Brug af fejlfindingsværktøjet Netværk

Sådan gør du:

Trin 1:  Markér søgefeltet i nederste venstre hjørne på skærmen.
Trin 2:  Skriv fejlfindingsværktøj til netværk i søgefeltet, og tryk på Identificer og reparer netværksproblemer i søgeresultaterne.

Brug af fejlfindingsværktøjet Netværkskort

Sådan gør du:

Trin 1:  Markér søgefeltet i nederste venstre hjørne på skærmen.
Trin 2:  Skriv fejlfinding i søgefeltet, og vælg Fejlfinding i søgeresultaterne.
Trin 3:  Vælg Netværk og internet > Netværkskort.
Trin 4:  Følg vejledningen på skærmen.

Prøv, om du kan oprette forbindelse til Wi-Fi nu. Hvis ikke, skal du prøve Løsning 6.

Løsning 6: Geninstaller trådløse driverne manuelt

Hvis driveren til det trådløse kort er beskadiget eller ikke installeret, kan dette forårsage problemer med forbindelsen. Du kan opdatere driveren ved brug af Windows Update, eller du kan evt. installere driveren manuelt. Det gør du ved at følge trinnene Installere trådløse drivere på Surface Pro-modeller eller Surface 3.

Andre løsninger

Der kan være mange forskellige årsager til problemer med den trådløse forbindelse. Her er andre mulige løsninger.

Kontrollér dit netværk

Kan du oprette forbindelse til dit trådløse netværk fra en anden pc eller smartphone? Hvis ikke, findes problemet muligvis i selve netværket. Kontakt internetudbyderen for at få hjælp.

Kontrollér routerens kompatibilitet

Hvis du får problemer, mens du er ved at konfigurere din Surface for første gang, skal du kontrollere, om din router er fuldt kompatibel med Windows. På grund af de nye netværksfunktioner i Windows er visse ældre netværksroutere ikke fuldt ud kompatible, og det kan medføre problemer.

Få oplysninger om, hvordan du opretter forbindelse mellem din Surface og dit netværk, under Oprette forbindelse til et trådløst netværk fra Surface.

Opdatere router og adgangspunktfirmware

Din router eller dit adgangspunkt skal muligvis bruge en firmwareopdatering, især hvis du kun kan oprette forbindelse med WEP-sikkerhed eller ingen sikkerhed. Prøv at downloade og installere en firmwareopdatering fra websitet for producenten af din router eller dit adgangspunkt.

Kontrollér, om der er interferens

Nogle enheder i dit hjem, f.eks. mikrobølgeovne og visse trådløse telefoner, kan forårsage interferens mellem din Surface og netværk, hvis de befinder sig inden for området. Hvis der er sådanne enheder i nærheden af din Surface, skal du slå dem midlertidigt fra eller flytte dem længere væk.

Ret indstillinger for routeren eller adgangspunkt, så du kan bruge en anden trådløs kanal, eller angiv, at kanalen skal vælges automatisk, hvis den er angivet til et fast kanalnummer. Nogle gange virker én trådløs kanal bedre end en anden. Se de oplysninger, der fulgte med adgangspunktet eller routeren, for at finde ud af, hvordan du konfigurerer kanalen til det trådløse signal.

Kontrollere MAC-filtrering

Trådløse routere kan forhindre uautoriseret netværksadgang ved at bruge en funktion kaldet MAC-filtrering. MAC-filtrering kan desværre også forhindre din Surface i at oprette forbindelse til det trådløse netværk. Kontrollér de oplysninger, der blev opgivet med dit adgangspunkt eller din router, hvis MAC-filtrering er slået til.

Hvis MAC-filtrering er slået til, kan du prøve et gøre et af følgende:

 • Slå midlertidigt MAC-filtrering fra for at se, om det forhindrer Surface i at oprette forbindelse til det trådløse netværk.
 • Føj MAC-adressen på din Surface til routerens liste over godkendte enheder.

Sådan finder du MAC-adressen til din Surface:

Trin 1:  Markér søgefeltet i nederste venstre hjørne på skærmen.
Trin 2:  Skriv cmd i søgefeltet, og vælg Kommandoprompt i søgeresultaterne.
Trin 3:  Skriv ipconfig /all i kommandoprompten, og tryk på Enter.
Trin 4:  Find den fysiske adresse. Dette er MAC-adressen til din Surface.

Find den fysiske adresse eller MAC-adressen

Hvis du vil ændre MAC-filtreringsindstillinger på din router, skal du se de oplysninger, der fulgte med routeren, eller gå til hardwareproducentens website. Hvis du ændrer MAC-filtreringsindstillingerne for din router, skal du genstarte routeren, før du prøver at oprette forbindelse mellem Surface og dit trådløse netværk.

Kontrollere, at routeren sender netværksnavnet

Hvis du ikke kan finde dit trådløse netværk på listen over tilgængelige netværk, er din trådløse router muligvis ikke konfigureret til at udsende sin netværks-id (SSID). Se de oplysninger, der blev leveret med routeren, for at aktivere SSID-udsendelse. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter forbindelse til et skjult, trådløst netværk under Problemer med traditionelt eller trådløst netværk.


Hvad er symptomerne?

Det kan være en god idé at identificere symptomerne, før du beslutter, hvordan du vil løse et problem med Wi-Fi. Følgende tre scenarier er de mest almindelige, og du kan rette dem ved at installere de seneste opdateringer. Se Løsning 1 herunder for at få mere at vide om installation af opdateringer.

 • Wi-Fi fungerer ikke, efter Surface vækkes.
  Hvis du ikke kan oprette forbindelse til Wi-Fi eller se nogen tilgængelige netværk, efter at du har vækket Surface, har du muligvis ikke installeret de seneste opdateringer.
 • Wi-Fi har begrænset forbindelse.
  Hvis du kan se en meddelelse om begrænset forbindelse på Surface, har du muligvis ikke installeret de seneste opdateringer.

  Begrænset netværksforbindelse
Bemærk!
Det er ikke i alle situationer med begrænset forbindelse, hvor der er løsninger, der kan styres af Wi-Fi-driverne. Begrænset forbindelse kan opstå ud fra en kompleks interaktion af Wi-Fi-enhedsdrivere, adgangspunktfirmware, adgangspunktskonfiguration og andre faktorer. Vi arbejder løbende på at forbedre problemet med begrænset forbindelse, der kan påvirkes med Surface-driveropdateringer.
 • Wi-Fi fungerer, men er meget langsomt, eller også er signalet svagt.

  Der kan være en række årsager til et langsomt trådløst netværk. Routeren kan være for optaget til at reagere på nye anmodninger, hvis der er flere pc'er eller enheder, der anvender den. Prøv at frakoble andre tilsluttede pc'er eller enheder midlertidigt fra netværket.

  Det kan være en god idé at flytte din Surface tættere på routeren og at fjerne routeren væk fra gulvet og væk fra vægge og metalgenstande som f.eks. arkiveringsskabe i metal.

  Sørg også for, at du har installeret alle de seneste opdateringer.

Løsning 1: Installer de seneste opdateringer til Surface

Almindelige problemer med Wi-Fi-forbindelsen kan løses ved at installere de seneste opdateringer.

Vigtigt!

Du skal være online for at installere opdateringer. Hvis du har problemer med at oprette forbindelse til dit hjemme-Wi-Fi-netværk, kan du prøve at oprette forbindelse til et offentligt netværk på f.eks. en kaffebar eller et bibliotek.

Hvis der ikke er et tilgængeligt Wi-Fi-netværk, er her adskillige andre måder, hvorpå du muligvis kan komme online:

Når du er online, skal du søge efter de seneste opdateringer. Sådan gør du:

Trin 1:  Stryg indad fra højre side af skærmen, og tryk på Indstillinger.
Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og klikke på Indstillinger.
Trin 2:  Tryk eller klik på Skift pc-indstillinger, tryk eller klik på Opdatering og genoprettelse, og tryk eller klik på Windows Update.
Trin 3:  Tryk eller klik på Kontrollér nu.
Trin 4:  Hvis der er tilgængelige opdateringer, skal du trykke eller klikke på Vis detaljer.
Trin 5:  Tryk eller klik for at vælge de opdateringer, du vil installere, og tryk eller klik på Installér.
Du skal muligvis genstarte din Surface, når opdateringerne er blevet installeret.

Ud over at installere de seneste Surface- og Windows-opdateringer kan du gå til din routerproducents website og downloade de seneste opdateringer til din router (firmwareopdateringer).

Hvis du fortsat ikke kan oprette forbindelse, skal du prøve Løsning 2.

Løsning 2: Kontrollér dine indstillinger for dato og klokkeslæt

Kontrollér, og om nødvendigt, ret indstillingerne for dato og klokkeslæt på din Surface. Sådan gør du:

Trin 1:  Stryg indad fra højre side af skærmen, og tryk på Indstillinger.
Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og klikke på Indstillinger.
Trin 2:  Tryk eller klik på Skift pc-indstillinger, tryk eller klik på Tid og sprog, og tryk eller klik derefter på Dato og klokkeslæt.
Trin 3:  Kontrollér, at oplysningerne er korrekte, eller foretag ændringer efter behov.

Hvis du fortsat ikke kan oprette forbindelse, skal du prøve Løsning 3.

Løsning 3: Genstart Wi-Fi på Surface

Sådan genstartes Wi-Fi:

Trin 1:  Stryg indad fra højre side af skærmen, og tryk på Indstillinger.
Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og klikke på Indstillinger.
Trin 2:  Tryk eller klik på trådløst netværk ikon for trådløst netværk.

Ikon for trådløst netværk
Trin 3:  Tryk eller klik indstillingen Fra under Wi-Fi i Netværk, og tryk eller klik indstillingen Til igen.
Trin 4:  Tryk eller klik på det netværk, du vil oprette forbindelse til, og tryk eller klik på Opret forbindelse, hvis det er nødvendigt. Kontrollér, at din netværksstatus nu er Tilsluttet.

Hvis du fortsat ikke kan oprette forbindelse, skal du prøve Løsning 4.

Løsning 4: Genstart netværkshardware, og genstart Surface

Prøv at genstarte modemmet, routeren og Surface. Sådan gør du:

Trin 1:  Tag strømledningen ud af dit modem og din trådløse router.
Trin 2:  Når alle indikatorerne på enhederne slukker, skal du vente i mindst 30 sekunder og derefter tilslutte modemmet igen.

Bemærk!
Nogle modemmer har et reservebatteri, hvilket betyder, at indikatorerne ikke slukkes. På denne type modem skal du trykke på nulstillingsknappen og hurtigt slippe den igen. Hvis du ikke kan finde en nulstillingsknap, kan du i stedet tage batteriet ud.
Trin 3:  Tilslut routeren, og vent endnu et minut.

Genstart derefter Surface.

Trin 1:  Stryg indad fra højre side af skærmen, og tryk på Indstillinger.
Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og klikke på Indstillinger.
Trin 2:  Tryk eller klik på Tænd/sluk, og tryk eller klik på Genstart.
Trin 3:  Log på Windows, gå tilbage til Indstillinger, og tryk eller klik på trådløst netværk Ikon for trådløst netværk.
Trin 4:  Tryk eller klik på navnet på dit trådløse netværk, og tryk eller klik på Tilslut.

Hvis du fortsat ikke kan oprette forbindelse, skal du prøve Løsning 5.

Løsning 5: Kør fejlfinding

Fejlfindingsværktøjet Netværk eller fejlfindingsværktøjet Netværkskort kan være nyttige i forbindelse med diagnosticering og løsning af Wi-Fi-problemer.

Brug af fejlfindingsværktøjet Netværk

Sådan gør du:

Trin 1:  Stryg indad fra højre side af skærmen, og tryk på Søg.
Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og derefter klikke på Søg.
Trin 2:  Skriv netværksfejlfinding i søgefeltet.
Trin 3:  Tryk eller klik på Identificer og reparer netværksproblemer i søgeresultaterne.

Brug af fejlfindingsværktøjet Netværkskort

Sådan gør du:

Trin 1:  Stryg indad fra højre side af skærmen, og tryk på Søg.
Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og derefter klikke på Søg.
Trin 2:  Skriv fejlfinding i søgefeltet, og tryk eller klik på Fejlfinding.
Trin 3:  Tryk eller klik på Netværk og internet, og tryk eller klik derefter på Netværkskort.

Prøv, om du kan oprette forbindelse til Wi-Fi nu. Hvis ikke, skal du prøve Løsning 6.

Løsning 6: Geninstaller trådløse driverne manuelt

Hvis driveren til det trådløse kort er beskadiget eller ikke installeret, kan dette forårsage problemer med forbindelsen.

Når det gælder, Surface RT og Surface 2, opdaterer Windows automatisk din driver.

For Surface Pro-modeller og Surface 3 kan du opdatere driveren via Windows Update, eller du kan installere driveren manuelt. Det gør du ved at følge trinnene Installere trådløse drivere på Surface Pro eller Surface 3.

Få flere oplysninger om opdatering af drivere til netværksadaptere under Opdatere drivere i Windows 8.1 eller Windows RT 8.1.

Andre løsninger

Der kan være mange forskellige årsager til problemer med den trådløse forbindelse. Her er forskellige løsninger, du kan prøve.

Kontrollér dit netværk

Kan du oprette forbindelse til dit trådløse netværk fra en anden pc eller smartphone? Hvis ikke, findes problemet muligvis i selve netværket. Kontakt internetudbyderen for at få hjælp.

Kontrollér routerens kompatibilitet

Hvis du får problemer, mens du er ved at konfigurere din Surface for første gang, skal du kontrollere, om din router er fuldt kompatibel med Windows. På grund af de nye netværksfunktioner i Windows er visse ældre netværksroutere ikke fuldt ud kompatible, og det kan medføre problemer. Gå til Windows Compatibility Center for at se listen over routere, der er kompatible med Windows 8.1 og Windows RT 8.1.

Få oplysninger om, hvordan du opretter forbindelse mellem din Surface og dit netværk, under Oprette forbindelse til et trådløst netværk fra Surface.

Opdatere router og adgangspunktfirmware

Din router eller dit adgangspunkt skal muligvis bruge en firmwareopdatering, især hvis du kun kan oprette forbindelse med WEP-sikkerhed eller ingen sikkerhed. Prøv at downloade og installere en firmwareopdatering fra websitet for producenten af din router eller dit adgangspunkt.

Kontrollér, om der er interferens

Nogle enheder i dit hjem, f.eks. mikrobølgeovne og visse trådløse telefoner, kan forårsage interferens mellem din Surface og netværk, hvis de befinder sig inden for området. Hvis der er sådanne enheder i nærheden af din Surface, skal du slå dem midlertidigt fra eller flytte dem længere væk.

Ret indstillinger for routeren eller adgangspunkt, så du kan bruge en anden trådløs kanal, eller angiv, at kanalen skal vælges automatisk, hvis den er angivet til et fast kanalnummer. Nogle gange virker én trådløs kanal bedre end en anden. Se de oplysninger, der fulgte med adgangspunktet eller routeren, for at finde ud af, hvordan du konfigurerer kanalen til det trådløse signal.

Kontrollere MAC-filtrering

Trådløse routere kan forhindre uautoriseret netværksadgang ved at bruge en funktion kaldet MAC-filtrering. MAC-filtrering kan desværre også forhindre din Surface i at oprette forbindelse til det trådløse netværk.

Hvis MAC-filtrering er slået til, kan du prøve et gøre et af følgende:

 • Slå midlertidigt MAC-filtrering fra for at se, om det forhindrer Surface i at oprette forbindelse til dit trådløse netværk.
 • Føj MAC-adressen på din Surface til routerens liste over godkendte enheder.

Sådan finder du MAC-adressen til din Surface:

Trin 1:  Stryg indad fra højre side af skærmen, og tryk på Søg.
Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og derefter klikke på Søg.
Trin 2:  Skriv cmd i søgefeltet, og tryk eller klik på Kommandoprompt i søgeresultaterne.
Trin 3:  Skriv ipconfig /all i kommandoprompten, og tryk på Enter.
Trin 4:  Find den fysiske adresse. Dette er MAC-adressen til din Surface.

Find den fysiske adresse eller MAC-adressen

Hvis du vil ændre MAC-filtreringsindstillinger på din router, skal du se de oplysninger, der fulgte med routeren, eller som er på hardwareproducentens website. Hvis du ændrer MAC-filtreringsindstillingerne for din router, skal du genstarte routeren, før du prøver at oprette forbindelse mellem Surface og dit trådløse netværk.

Kontrollere, at routeren sender netværksnavnet

Hvis du ikke kan finde dit trådløse netværk på listen over tilgængelige netværk, er din trådløse router muligvis ikke konfigureret til at udsende sin netværks-id (SSID). Se de oplysninger, der blev leveret med routeren, for at aktivere SSID-udsendelse. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter forbindelse til et skjult trådløst netværk ved at se "Hvordan opretter jeg forbindelse til et skjult trådløst netværk?" under Problemer med traditionelt og trådløst netværk.

Du kan finde flere oplysninger om netværksregistreringsproblemer under Hvorfor kan jeg ikke finde et trådløst netværk?


Hvad er symptomerne?

Det kan være en god idé at identificere symptomerne, før du beslutter, hvordan du vil løse et problem med Wi-Fi. Følgende tre scenarier er de mest almindelige, og du kan rette dem ved at installere de seneste opdateringer. Se Løsning 1 herunder for at få mere at vide om installation af opdateringer.

 • Wi-Fi fungerer ikke, efter Surface vækkes.
  Hvis du ikke kan oprette forbindelse til Wi-Fi eller se nogen tilgængelige netværk, efter at du har vækket Surface, har du muligvis ikke installeret de seneste opdateringer.
 • Wi-Fi har begrænset forbindelse.
  Hvis du kan se en meddelelse om begrænset forbindelse på Surface, har du muligvis ikke installeret de seneste opdateringer.

  Begrænset netværksforbindelse
Bemærk!
Det er ikke i alle situationer med begrænset forbindelse, hvor der er løsninger, der kan styres af Wi-Fi-driverne. Begrænset forbindelse kan opstå ud fra en kompleks interaktion af Wi-Fi-enhedsdrivere, adgangspunktfirmware, adgangspunktskonfiguration og andre faktorer. Vi arbejder løbende på at forbedre problemet med begrænset forbindelse, der kan påvirkes med Surface-driveropdateringer.
 • Wi-Fi fungerer, men er meget langsomt, eller også er signalet svagt.

  Der kan være en række årsager til et langsomt trådløst netværk. Routeren kan være for optaget til at reagere på nye anmodninger, hvis der er flere pc'er eller enheder, der anvender den. Prøv at frakoble andre tilsluttede pc'er eller enheder midlertidigt fra netværket.

  Det kan være en god idé at flytte din Surface tættere på routeren og at fjerne routeren væk fra gulvet og væk fra vægge og metalgenstande som f.eks. arkiveringsskabe i metal.

  Sørg også for, at du har installeret alle de seneste opdateringer.

Løsning 1: Installer de seneste opdateringer til Surface

Almindelige problemer med Wi-Fi-forbindelsen kan løses ved at installere de seneste opdateringer.

Vigtigt!

Du skal være online for at installere opdateringer. Hvis du har problemer med at oprette forbindelse til dit hjemme-Wi-Fi-netværk, kan du prøve at oprette forbindelse til et offentligt netværk på f.eks. en kaffebar eller et bibliotek.

Hvis der ikke er et tilgængeligt Wi-Fi-netværk, er her adskillige andre måder, hvorpå du muligvis kan komme online:

Når du er online, skal du søge efter de seneste opdateringer. Sådan gør du:

Trin 1:  Stryg indad fra højre side af skærmen, og tryk på Indstillinger.
Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og klikke på Indstillinger.
Trin 2:  Tryk eller klik på Skift pc-indstillinger, tryk eller klik på Opdatering og genoprettelse, og tryk eller klik på Windows Update.
Trin 3:  Tryk eller klik på Kontrollér nu.
Trin 4:  Hvis der er tilgængelige opdateringer, skal du trykke eller klikke på Vis detaljer.
Trin 5:  Tryk eller klik for at vælge de opdateringer, du vil installere, og tryk eller klik på Installér.
Du skal muligvis genstarte din Surface, når opdateringerne er blevet installeret.

Ud over at installere de seneste Surface- og Windows-opdateringer kan du gå til din routerproducents website og downloade de seneste opdateringer til din router (firmwareopdateringer).

Hvis du fortsat ikke kan oprette forbindelse, skal du prøve Løsning 2.

Løsning 2: Kontrollér dine indstillinger for dato og klokkeslæt

Kontrollér, og om nødvendigt, ret indstillingerne for dato og klokkeslæt på din Surface. Sådan gør du:

Trin 1:  Stryg indad fra højre side af skærmen, og tryk på Indstillinger.
Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og klikke på Indstillinger.
Trin 2:  Tryk eller klik på Skift pc-indstillinger, tryk eller klik på Tid og sprog, og tryk eller klik derefter på Dato og klokkeslæt.
Trin 3:  Kontrollér, at oplysningerne er korrekte, eller foretag ændringer efter behov.

Hvis du fortsat ikke kan oprette forbindelse, skal du prøve Løsning 3.

Løsning 3: Genstart Wi-Fi på Surface

Sådan genstartes Wi-Fi:

Trin 1:  Stryg indad fra højre side af skærmen, og tryk på Indstillinger.
Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og klikke på Indstillinger.
Trin 2:  Tryk eller klik på trådløst netværk ikon for trådløst netværk.

Ikon for trådløst netværk
Trin 3:  Tryk eller klik indstillingen Fra under Wi-Fi i Netværk, og tryk eller klik indstillingen Til igen.
Trin 4:  Tryk eller klik på det netværk, du vil oprette forbindelse til, og tryk eller klik på Opret forbindelse, hvis det er nødvendigt. Kontrollér, at din netværksstatus nu er Tilsluttet.

Hvis du fortsat ikke kan oprette forbindelse, skal du prøve Løsning 4.

Løsning 4: Genstart netværkshardware, og genstart Surface

Prøv at genstarte modemmet, routeren og Surface. Sådan gør du:

Trin 1:  Tag strømledningen ud af dit modem og din trådløse router.
Trin 2:  Når alle indikatorerne på enhederne slukker, skal du vente i mindst 30 sekunder og derefter tilslutte modemmet igen.

Bemærk!
Nogle modemmer har et reservebatteri, hvilket betyder, at indikatorerne ikke slukkes. På denne type modem skal du trykke på nulstillingsknappen og hurtigt slippe den igen. Hvis du ikke kan finde en nulstillingsknap, kan du i stedet tage batteriet ud.
Trin 3:  Tilslut routeren, og vent endnu et minut.

Genstart derefter Surface.

Trin 1:  Stryg indad fra højre side af skærmen, og tryk på Indstillinger.
Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og klikke på Indstillinger.
Trin 2:  Tryk eller klik på Tænd/sluk, og tryk eller klik på Genstart.
Trin 3:  Log på Windows, gå tilbage til Indstillinger, og tryk eller klik på trådløst netværk Ikon for trådløst netværk.
Trin 4:  Tryk eller klik på navnet på dit trådløse netværk, og tryk eller klik på Tilslut.

Hvis du fortsat ikke kan oprette forbindelse, skal du prøve Løsning 5.

Løsning 5: Kør fejlfinding

Fejlfindingsværktøjet Netværk eller fejlfindingsværktøjet Netværkskort kan være nyttige i forbindelse med diagnosticering og løsning af Wi-Fi-problemer.

Brug af fejlfindingsværktøjet Netværk

Sådan gør du:

Trin 1:  Stryg indad fra højre side af skærmen, og tryk på Søg.
Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og derefter klikke på Søg.
Trin 2:  Skriv netværksfejlfinding i søgefeltet.
Trin 3:  Tryk eller klik på Identificer og reparer netværksproblemer i søgeresultaterne.

Brug af fejlfindingsværktøjet Netværkskort

Sådan gør du:

Trin 1:  Stryg indad fra højre side af skærmen, og tryk på Søg.
Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og derefter klikke på Søg.
Trin 2:  Skriv fejlfinding i søgefeltet, og tryk eller klik på Fejlfinding.
Trin 3:  Tryk eller klik på Netværk og internet, og tryk eller klik derefter på Netværkskort.

Prøv, om du kan oprette forbindelse til Wi-Fi nu. Hvis ikke, skal du prøve Løsning 6.

Løsning 6: Geninstaller trådløse driverne manuelt

Hvis driveren til det trådløse kort er beskadiget eller ikke installeret, kan dette forårsage problemer med forbindelsen.

Når det gælder, Surface RT og Surface 2, opdaterer Windows automatisk din driver.

For Surface Pro-modeller og Surface 3 kan du opdatere driveren via Windows Update, eller du kan installere driveren manuelt. Det gør du ved at følge trinnene Installere trådløse drivere på Surface Pro eller Surface 3.

Få flere oplysninger om opdatering af drivere til netværksadaptere under Opdatere drivere i Windows 8.1 eller Windows RT 8.1.

Andre løsninger

Der kan være mange forskellige årsager til problemer med den trådløse forbindelse. Her er forskellige løsninger, du kan prøve.

Kontrollér dit netværk

Kan du oprette forbindelse til dit trådløse netværk fra en anden pc eller smartphone? Hvis ikke, findes problemet muligvis i selve netværket. Kontakt internetudbyderen for at få hjælp.

Kontrollér routerens kompatibilitet

Hvis du får problemer, mens du er ved at konfigurere din Surface for første gang, skal du kontrollere, om din router er fuldt kompatibel med Windows. På grund af de nye netværksfunktioner i Windows er visse ældre netværksroutere ikke fuldt ud kompatible, og det kan medføre problemer. Gå til Windows Compatibility Center for at se listen over routere, der er kompatible med Windows 8.1 og Windows RT 8.1.

Få oplysninger om, hvordan du opretter forbindelse mellem din Surface og dit netværk, under Oprette forbindelse til et trådløst netværk fra Surface.

Opdatere router og adgangspunktfirmware

Din router eller dit adgangspunkt skal muligvis bruge en firmwareopdatering, især hvis du kun kan oprette forbindelse med WEP-sikkerhed eller ingen sikkerhed. Prøv at downloade og installere en firmwareopdatering fra websitet for producenten af din router eller dit adgangspunkt.

Kontrollér, om der er interferens

Nogle enheder i dit hjem, f.eks. mikrobølgeovne og visse trådløse telefoner, kan forårsage interferens mellem din Surface og netværk, hvis de befinder sig inden for området. Hvis der er sådanne enheder i nærheden af din Surface, skal du slå dem midlertidigt fra eller flytte dem længere væk.

Ret indstillinger for routeren eller adgangspunkt, så du kan bruge en anden trådløs kanal, eller angiv, at kanalen skal vælges automatisk, hvis den er angivet til et fast kanalnummer. Nogle gange virker én trådløs kanal bedre end en anden. Se de oplysninger, der fulgte med adgangspunktet eller routeren, for at finde ud af, hvordan du konfigurerer kanalen til det trådløse signal.

Kontrollere MAC-filtrering

Trådløse routere kan forhindre uautoriseret netværksadgang ved at bruge en funktion kaldet MAC-filtrering. MAC-filtrering kan desværre også forhindre din Surface i at oprette forbindelse til det trådløse netværk.

Hvis MAC-filtrering er slået til, kan du prøve et gøre et af følgende:

 • Slå midlertidigt MAC-filtrering fra for at se, om det forhindrer Surface i at oprette forbindelse til dit trådløse netværk.
 • Føj MAC-adressen på din Surface til routerens liste over godkendte enheder.

Sådan finder du MAC-adressen til din Surface:

Trin 1:  Stryg indad fra højre side af skærmen, og tryk på Søg.
Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og derefter klikke på Søg.
Trin 2:  Skriv cmd i søgefeltet, og tryk eller klik på Kommandoprompt i søgeresultaterne.
Trin 3:  Skriv ipconfig /all i kommandoprompten, og tryk på Enter.
Trin 4:  Find den fysiske adresse. Dette er MAC-adressen til din Surface.

Find den fysiske adresse eller MAC-adressen

Hvis du vil ændre MAC-filtreringsindstillinger på din router, skal du se de oplysninger, der fulgte med routeren, eller som er på hardwareproducentens website. Hvis du ændrer MAC-filtreringsindstillingerne for din router, skal du genstarte routeren, før du prøver at oprette forbindelse mellem Surface og dit trådløse netværk.

Kontrollere, at routeren sender netværksnavnet

Hvis du ikke kan finde dit trådløse netværk på listen over tilgængelige netværk, er din trådløse router muligvis ikke konfigureret til at udsende sin netværks-id (SSID). Se de oplysninger, der blev leveret med routeren, for at aktivere SSID-udsendelse. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter forbindelse til et skjult trådløst netværk ved at se "Hvordan opretter jeg forbindelse til et skjult trådløst netværk?" under Problemer med traditionelt og trådløst netværk.

Du kan finde flere oplysninger om netværksregistreringsproblemer under Hvorfor kan jeg ikke finde et trådløst netværk?


Kontakt os

Answer Desk
Answer Tech kan hjælpe.
Tal med en medarbejder