Gælder for

Surface Book, Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

Gælder for

Surface 2, Surface RT.

Gælder for

Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

Gælder for

Surface 2, Surface RT.

Operativsystem:

Sign in to and out of your Surface

When you want to use your Surface, you’ll need to sign in. Find out about your options for signing in to and out of your Surface, including switching accounts and unlocking the screen.


Vigtigt!

If you're trying to sign in to your Surface but can't remember your password, see I forgot my password for help with unlocking your account.

Sign in

Step 1: Dismiss the lock screen by swiping up from the bottom edge of the screen, or by pressing a key if you have a Surface Type Cover or keyboard attached.
Step 2: If prompted, enter the password for your user account.
If you want to sign in with a different account, select the account in the lower-left corner of the sign-in screen. If you want to use a different sign-in method, such as PIN or picture password, select Sign-in options.
Bemærkninger

Sign out or lock

Sign out or lock—what’s the difference?

 • Signing out closes all the apps you were using.
 • Locking protects your account from use and lets someone else sign in with his or her account, without closing the apps you were using.

Here’s how to sign out of or lock your Surface:

Step 1: Go to Start Windows logo, and select your account picture in the upper-left corner of the Start menu.
Step 2: Select Sign out or Lock.
Tip!
 • Press the Windows logo key Windows logo+L to lock your Surface quickly.
 • Press Ctrl+Alt+Del on your keyboard and select Lock or Sign out.

Switch to another account

If you’re sharing your Surface with someone else, you can switch to another user account without signing out or closing apps. Here’s how:

Step 1: Go to Start Windows logo, and select your account picture in the upper-left corner of the Start menu.
Step 2: Select an account.
If you don't see the account you want, select Sign out and choose the account you want.

You can also switch to another user account from the sign-in screen. Here’s how:

Step 1: Dismiss the lock screen by swiping up from the bottom edge of the screen or by pressing a key.
Step 2: Select the account in the lower-left corner of the sign-in screen.

Choose when a password is required

You can control when a password is required to sign in to your Surface. Here’s how:

Step 1: Go to Start Windows logo, and select Settings > Accounts.
Step 2: Select Sign-in options, and under Require sign-in, choose the length of time you can be away until your Surface requires you to sign in again.
This setting may not be available if you’ve added a work email account to the Mail app or if your Surface Pro model or Surface Book is connected to a network domain.

Other sign-in options

There are three other sign-in options: Windows Hello, PIN, and picture password. (These options may not be available if you’ve added work email accounts to the Mail app or joined a network domain.)

Windows Hello (Surface Pro 4 and Surface Book only)

Windows Hello is a more personal way to sign in to your Surface with just a look or a touch. The front-facing camera on Surface Pro 4 and Surface Book recognizes your face and iris, allowing you to sign in to Windows 10 without having to touch the screen or keyboard. If you have a Surface Pro 4 and a Surface Pro 4 Type Cover with Fingerprint ID (sold separately), you can sign in with a press of your finger.

Here’s how to set up Windows Hello:

Step 1: Go to Start Start icon, and select Settings > Accounts > Sign-in options.
Step 2: Under Windows Hello, locate the infrared (IR) camera or fingerprint setup option.
Step 3: Select Set Up > Get Started.
Step 4: You may be asked to set up your account with a PIN. If so, follow the on-screen instructions.
Step 5: Follow the on-screen instructions to scan your face using the IR camera built into your Surface or to scan your finger using the fingerprint reader on Surface Pro 4 Type Cover with Fingerprint ID until Windows notifies you that the setup process is complete.
Step 6: Select Finish.

For more info, see Windows Hello .

Set up a picture password

You can sign in using gestures on a picture of your choice, using a picture on your Surface, your OneDrive, or your network. Don’t have any pictures yet? Take one now with your Surface camera. See Take photos and videos with Surface for more information.

Here’s how to set up your picture password:

Step 1: Go to Start Windows logo, and select Settings > Accounts > Sign-in options.
Step 2: Under Picture password, select Add.
Step 3:

Sign in with your Microsoft account info, then follow the on-screen steps to choose a picture and pick your gestures.

Create a PIN

Instead of entering a password, you can sign in quickly with a four-digit PIN. Here’s how:

Step 1: Go to Start Windows logo, and select Settings > Accounts > Sign-in options.
Step 2: Under PIN, select Add.
If you don't have a password on your account, you'll need to create one before you can create a PIN. 
Step 3: Confirm your current password, and then you can create a PIN.

Now you can sign in using your PIN.

Notes
 • If you’ve added a work email account to the Mail app or if your Surface Pro model or Surface Book is connected to a network domain, security policies may prevent you from creating a PIN or picture password. For more info, check with your system administrator.
 • If you've recently updated your device and no longer see the option to use your PIN, you can fix this issue by resetting your PIN. Follow the first step above and select I forgot my PIN in the PIN section. Follow the on-screen prompts and once your PIN is reset, restart your device, change your sign-in option, and sign in using your PIN.

Logge på og af Surface

Når du vil bruge din Surface, skal du logge på. Se, hvilke muligheder du har for at logge af og på din Surface, herunder skift af konti og oplåsning af skærmen.


Log på

Trin 1:  Afvis låseskærmen ved at stryge opad fra den nederste kant på skærmen eller ved at trykke på en tast, hvis du har påsat et Surface Typing Cover.
Trin 2:  Angiv adgangskoden for din brugerkonto, hvis du bliver anmodet om det.
Hvis du vil logge på med en anden konto, skal du vælge pil tilbage og vælge en konto.
Bemærkninger

Log af eller lås

Log af eller lås – hvad er forskellen?

 • Når du logger af, lukkes alle de apps, du brugte.
 • Når du låser enheden, kan din konto ikke bruges, men andre kan logge på med deres konto, uden at lukke de apps, du brugte.

Sådan logger du af eller låser din Surface:

Trin 1:  Vælg kontoens billede i øverste venstre hjørne i startmenuen.
Trin 2:  Vælg enten Log af eller Lås.
Tip!
 • Tryk på Windows-logotasten Windows-logo + L for hurtigt at låse din Surface.
 • En anden genvej: Tryk på Ctrl+Alt+Del på tastaturet, og vælg Lås eller Log af.

Skift til en anden konto

Hvis du deler din Surface med andre, kan du skifte til en anden brugerkonto uden at logge af eller lukke apps. Sådan gør du:

Trin 1:  Vælg kontoens billede i øverste højre hjørne i Start.
Trin 2:  Vælg en konto.
Hvis du ikke ser den konto, du ønsker, skal du vælge Log af og vælge den ønskede konto.

Du kan også skifte til en anden brugerkonto på logonskærmen. Sådan gør du:

Trin 1:  Afvis låseskærmen ved at stryge opad fra den nederste kant på skærmen eller ved at trykke på en tast.
Trin 2:  Vælg pil tilbage, og vælg en konto.

Vælg, hvornår en adgangskode skal være påkrævet

Du kan kontrollere, hvornår en adgangskode er påkrævet for at logge på din Surface. Sådan gør du:

Trin 1:  Gå til Start Windows logo, og vælg Indstillinger.
Trin 2:  Vælg Skift pc-indstillinger > Konti > Indstillinger for logon.
Trin 3:  Vælg, hvor lang tid du kan være væk, før Surface kræver, at du logger på igen, under Adgangskodepolitik.
Denne indstilling er måske ikke tilgængelig, hvis du har tilføjet en mailkonto i appen Mail.

Andre logonindstillinger

Der er to andre logonindstillinger: Pinkode og billedadgangskode. Disse indstillinger er måske ikke tilgængelige, hvis du har tilføjet en mailkonto i appen Mail.

Konfigurere en billedadgangskode

Du kan logge på ved hjælp af bevægelser på et billede efter eget valg ved at bruge et billede på Surface, OneDrive eller dit netværk. Har du ingen billeder endnu? Tag et nu med dit Surface-kamera. Se Tage fotos og videoer med Surface for at få flere oplysninger.

Sådan konfigurerer du billedadgangskode:

Trin 1:  Gå til Start Windows logo, og vælg Indstillinger.
Trin 2:  Vælg Skift pc-indstillinger > Konti > Indstillinger for logon.
Trin 3:  Vælg Tilføj under Billedadgangskode.
Trin 4:  Log på med dine kontooplysninger for Microsoft, og følg derefter trinnene på skærmen for at vælge et billede og indstille bevægelser.

Oprette en pinkode

I stedet for at angive en adgangskode kan du logge hurtigt på med en firecifret pinkode. Sådan gør du:

Trin 1:  Gå til Start Windows logo, og vælg Indstillinger.
Trin 2:  Vælg Skift pc-indstillinger > Konti > Indstillinger for logon.
Trin 3:  Vælg Tilføj under Pinkode.
Hvis du ikke har en adgangskode tilknyttet din konto, skal du oprette en, før du kan oprette en pinkode.
Trin 4:  Bekræft den aktuelle adgangskode, og så kan du oprette en pinkode.

Du kan nu logge på ved hjælp af din pinkode.

Bemærk!
Hvis du har føjet en arbejdsmailkonto til appen Mail, kan sikkerhedspolitikker forhindre dig at oprette en pinkode eller en billedadgangskode. Du kan få flere oplysninger hos systemadministratoren.

Logge på og af Surface

Når du vil bruge din Surface, skal du logge på. Se, hvilke muligheder du har for at logge af og på din Surface, herunder skift af konti og oplåsning af skærmen.


Log på

Trin 1:  Afvis låseskærmen ved at stryge opad fra den nederste kant på skærmen eller ved at trykke på en tast, hvis du har påsat et Surface Typing Cover.
Trin 2:  Angiv adgangskoden for din brugerkonto, hvis du bliver anmodet om det.
Hvis du vil logge på med en anden konto, trykke eller klikke på pil tilbage og vælge en konto.
Bemærkninger

Log af eller lås

Log af eller lås – hvad er forskellen?

 • Når du logger af, lukkes alle de apps, du brugte.
 • Når du låser enheden, kan din konto ikke bruges, men andre kan logge på med deres konto, uden at lukke de apps, du brugte.

Sådan logger du af eller låser din Surface:

Trin 1:  Tryk eller klik på kontoens billede øverst til højre på startskærmen.
Trin 2:  Tryk eller klik på Log af eller Lås.
Tip!
 • Tryk på Windows-tasten Windows-logo + L for hurtigt at låse din Surface.
 • En anden genvej: Tryk på Ctrl+Alt+Del på tastaturet, og vælg Lås eller Log af.

Skift til en anden konto

Hvis du deler din Surface med andre, kan du skifte til en anden brugerkonto uden at logge af eller lukke apps. Sådan gør du:

Trin 1:  Tryk eller klik på kontoens billede øverst til højre på startskærmen.
Trin 2:  Tryk eller klik på en konto.
Hvis du ikke kan se den konto, du ønsker, skal du trykke eller klikke på Skift konto og vælge den ønskede konto.

Du kan også skifte til en anden brugerkonto på logonskærmen. Sådan gør du:

Trin 1:  Afvis låseskærmen ved at stryge opad fra den nederste kant på skærmen eller ved at trykke på en tast.
Trin 2:  Tryk eller klik på pil-tilbage, og vælg en konto.

Vælg, hvornår en adgangskode skal være påkrævet

Du kan kontrollere, hvornår en adgangskode er påkrævet for at logge på din Surface. Sådan gør du:

Trin 1:  Stryg indad fra højre side af skærmen, og tryk på Indstillinger.
Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og derefter klikke på Indstillinger.
Trin 2:  Tryk eller klik på Skift pc-indstillinger > Konti > Indstillinger for logon.
Trin 3:  Vælg, hvor lang tid du kan være væk, før Surface kræver, at du logger på igen, under Adgangskodepolitik.
Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelig, hvis du har føjet en arbejdsmailkonto til appen Mail, eller hvis din Surface Pro er tilsluttet et netværksdomæne.

Andre logonindstillinger

Der er to andre logonindstillinger: Pinkode og billedadgangskode. Disse indstillinger er muligvis ikke tilgængelige, hvis du har føjet arbejdsmailkonti til appen Mail eller oprettet forbindelse til et netværksdomæne.

Konfigurere en billedadgangskode

Du kan logge på ved hjælp af bevægelser på et billede efter eget valg ved at bruge et billede på Surface, OneDrive eller dit netværk. Har du ingen billeder endnu? Tag et nu med dit Surface-kamera. Se Tage fotos og videoer med Surface for at få flere oplysninger.

Sådan konfigurerer du billedadgangskode:

Trin 1:  Stryg indad fra højre side af skærmen, og tryk på Indstillinger.
Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og derefter klikke på Indstillinger.
Trin 2:  Tryk eller klik på Skift pc-indstillinger > Konti > Indstillinger for logon.
Trin 3:  Tryk eller klik på Tilføj under Billedadgangskode.
Trin 4:  Log på med dine kontooplysninger for Microsoft, og følg derefter trinnene på skærmen for at vælge et billede og indstille bevægelser.

Oprette en pinkode

I stedet for at angive en adgangskode kan du logge hurtigt på med en firecifret pinkode. Sådan gør du:

Trin 1:  Stryg indad fra højre side af skærmen, og tryk derefter på Indstillinger.
Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og derefter klikke på Indstillinger.
Trin 2:  Tryk eller klik på Skift pc-indstillinger > Konti > Indstillinger for logon.
Trin 3:  Tryk eller klik på Tilføj under Pinkode.
Hvis du ikke har en adgangskode tilknyttet din konto, skal du oprette en, før du kan oprette en pinkode.
Trin 4:  Bekræft den aktuelle adgangskode, så du kan oprette en pinkode.

Du kan nu logge på ved hjælp af din pinkode.

Bemærk!
Hvis du har føjet en arbejdsmailkonto til appen Mail, eller hvis din Surface Pro er tilsluttet et netværksdomæne, så kan sikkerhedspolitikker forhindre dig i at oprette en pinkode eller en billedadgangskode. Du kan få flere oplysninger hos systemadministratoren.

Logge på og af Surface

Når du vil bruge din Surface, skal du logge på. Se, hvilke muligheder du har for at logge af og på din Surface, herunder skift af konti og oplåsning af skærmen.


Log på

Trin 1:  Afvis låseskærmen ved at stryge opad fra den nederste kant på skærmen eller ved at trykke på en tast, hvis du har påsat et Surface Typing Cover.
Trin 2:  Angiv adgangskoden for din brugerkonto, hvis du bliver anmodet om det.
Hvis du vil logge på med en anden konto, trykke eller klikke på pil tilbage og vælge en konto.
Bemærkninger

Log af eller lås

Log af eller lås – hvad er forskellen?

 • Når du logger af, lukkes alle de apps, du brugte.
 • Når du låser enheden, kan din konto ikke bruges, men andre kan logge på med deres konto, uden at lukke de apps, du brugte.

Sådan logger du af eller låser din Surface:

Trin 1:  Tryk eller klik på kontoens billede øverst til højre på startskærmen.
Trin 2:  Tryk eller klik på Log af eller Lås.
Tip!
 • Tryk på Windows-logotasten Windows-logo + L for hurtigt at låse Surface.
 • En anden genvej: Tryk på Ctrl+Alt+Del på tastaturet, og vælg Lås eller Log af.

Skift til en anden konto

Hvis du deler din Surface med andre, kan du skifte til en anden brugerkonto uden at logge af eller lukke apps. Sådan gør du:

Trin 1:  Tryk eller klik på kontoens billede øverst til højre på startskærmen.
Trin 2:  Tryk eller klik på en konto.
Hvis du ikke kan se den konto, du ønsker, skal du trykke eller klikke på Skift konto og vælge den ønskede konto.

Du kan også skifte til en anden brugerkonto på logonskærmen. Sådan gør du:

Trin 1:  Afvis låseskærmen ved at stryge opad fra den nederste kant på skærmen eller ved at trykke på en tast.
Trin 2:  Tryk eller klik på pil-tilbage, og vælg en konto.

Vælg, hvornår en adgangskode skal være påkrævet

Du kan kontrollere, hvornår en adgangskode er påkrævet for at logge på din Surface. Sådan gør du:

Trin 1:  Stryg indad fra højre side af skærmen, og tryk på Indstillinger.
Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og derefter klikke på Indstillinger.
Trin 2:  Tryk eller klik på Skift pc-indstillinger > Konti > Indstillinger for logon.
Trin 3:  Vælg, hvor lang tid du kan være væk, før Surface kræver, at du logger på igen, under Adgangskodepolitik.
Denne indstilling er måske ikke tilgængelig, hvis du har tilføjet en mailkonto i appen Mail.

Andre logonindstillinger

Der er to andre logonindstillinger: Pinkode og billedadgangskode. Disse indstillinger er måske ikke tilgængelige, hvis du har tilføjet en mailkonto i appen Mail.

Konfigurere en billedadgangskode

Du kan logge på ved hjælp af bevægelser på et billede efter eget valg ved at bruge et billede på Surface, OneDrive eller dit netværk. Har du ingen billeder endnu? Tag et nu med dit Surface-kamera. Se Tage fotos og videoer med Surface for at få flere oplysninger.

Sådan konfigurerer du billedadgangskode:

Trin 1:  Stryg indad fra højre side af skærmen, og tryk på Indstillinger.
Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og klikke på Indstillinger.
Trin 2:  Tryk eller klik på Skift pc-indstillinger > Konti > Indstillinger for logon.
Trin 3:  Tryk eller klik på Tilføj under Billedadgangskode.
Trin 4:  Log på med dine kontooplysninger for Microsoft, og følg derefter trinnene på skærmen for at vælge et billede og indstille bevægelser.

Oprette en pinkode

I stedet for at angive en adgangskode kan du logge hurtigt på med en firecifret pinkode. Sådan gør du:

Trin 1:  Stryg indad fra højre side af skærmen, og tryk på Indstillinger.
Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og derefter klikke på Indstillinger.
Trin 2:  Tryk eller klik på Skift pc-indstillinger > Konti > Indstillinger for logon.
Trin 3:  Tryk eller klik på Tilføj under Pinkode.
Hvis du ikke har en adgangskode tilknyttet din konto, skal du oprette en adgangskode, før du kan oprette en pinkode.
Trin 4:  Bekræft den aktuelle adgangskode, og så kan du oprette en pinkode.

Du kan nu logge på ved hjælp af din pinkode.

Bemærk!
Hvis du har føjet en arbejdsmailkonto til appen Mail, kan sikkerhedspolitikker forhindre dig at oprette en pinkode eller en billedadgangskode. Du kan få flere oplysninger hos systemadministratoren.

Kontakt os

Answer Desk
Answer Tech kan hjælpe.
Tal med en medarbejder