Fejlfinding i forbindelse med Surface-pennen

Gælder for

Surface Book, Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3 .

Gælder for

Operativsystem:

Hvis din Surface Pen ikke skriver, skal du åbne OneNote eller oprette forbindelse til Bluetooth. Løsningen kan være så enkel som at installere opdateringer, udskifte batterier eller spids eller parre pennen med Surface.


Bemærk!

I denne artikel gennemgås det, hvordan du foretager fejlfinding af den pen, der følger med Surface Pro 3 og Surface 3.

  

Ting, der skal kontrolleres først

Sørg for, at du bruger Surface Pen med en kompatibel Surface.

Surface Pen med to sideknapper fungerer sammen med Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 4 og Surface Book. Den virker ikke sammen med Surface RT, Surface 2, Surface Pro eller Surface Pro 2.

Installere Surface- og Windows-opdateringer

Hvis du installerer de seneste opdateringer, kan det muligvis løse problemer med din Surface Pen med to sideknapper. Få flere oplysninger under Installere Surface- og Windows-opdateringer.

Sørg for, at Surface Touch Controller-firmwaren er installeret korrekt

Trin 1: Vælg søgefeltet på proceslinjen, angiv enhedshåndtering, og vælg derefter Enhedshåndtering i søgeresultaterne.
Trin 2:

Vælg pilen ud for Firmware, og se efter Touch Controller-firmwaren til din Surface:

 • Surface Pro 3, Surface Pro 4 eller Surface Book: Søg efter Surface Pro Touch Controller Firmware.
 • Surface 3: Søg efter Surface Touch Controller Firmware.
Trin 3:

Næste:

 • Hvis firmwaren er på listen, og du ikke ser et forsigtighedstegn Ikon med gul trekant, er firmwaren installeret korrekt. Spring resten af denne fremgangsmåde over, og prøv de foreslåede løsninger på dit problem.
 • Hvis firmwaren ikke er på listen, skal du installere alle de seneste opdateringer (se ovenfor). Derefter kan du fortsætte med denne fremgangsmåde.
 • Hvis firmwarenavnet er på listen, men har forsigtighedstegnet Ikon med gul trekant ud for sig, skal du gå til Trin 4.
Trin 4: Gå til Start Windows-logo, og vælg Tænd/sluk > Genstart.
Sørg for at vælge Genstart, ikke Luk computeren.
Trin 5: Følg trin 1 til 4 igen for at sikre, at Touch Controller-firmwaren er installeret korrekt.
Hvis du stadig ser den gule trekant, skal du kontakte os.

Pennen skriver ikke, og højreklik- og sletteknapperne virker ikke

Hvis din Surface Pen med to sideknapper ikke skriver, og højrekliksknappen og sletteknappen ikke virker, skal du installere, geninstallere eller udskifte AAAA-batteriet inden i pennen. Sådan gør du:

Trin 1:

Skru toppen af pennen fra bunden, og fjern AAAA-batteriet (hvis der er et).

En tegning af Surface Pen med to sideknapper, hvor de vigtigste dele er nummereret fra 1 til 5 for at svare til tekstnøglen under billedet

 
1 Topknap
2 AAAA-batteri
3 Højrekliksknap
4 Sletteknap
5 Spids
 

Hvis batteriet blev installeret med den negative ende (-) mod skrivespidsen, skal du vende det om, så den positive ende (+) peger mod skrivespidsen, og gå videre til Trin 3.

Trin 2: Isæt det AAAA-batteri, der er pakket ind i papiretiketten i toppen af pennen, med den positive ende (+) af batteriet pegende mod skrivespidsen.
Trin 3: Skru toppen på igen.

Pennen skriver ikke, men højrekliks- og viskelæderknapperne fungerer

Hvis din Surface Pen med to sideknapper ikke skriver, men højrekliksknappen og sletteknappen virker, skal du installere, geninstallere eller udskifte AAAA-batteriet. Sådan gør du:

Trin 1:

Skru toppen af pennen fra bunden, og fjern AAAA-batteriet (hvis der er et).

En tegning af Surface Pen med to sideknapper, hvor de vigtigste dele er nummereret fra 1 til 5 for at svare til tekstnøglen under billedet

 
1 Topknap
2 AAAA-batteri
3 Højrekliksknap
4 Sletteknap
5 Spids
 

Hvis batteriet blev installeret med den negative ende (-) mod skrivespidsen, skal du vende det om, så den positive ende (+) peger mod skrivespidsen, og gå derefter videre til Trin 3.

Trin 2: Isæt det AAAA-batteri, der er pakket ind i papiretiketten i toppen af pennen, med den positive ende (+) af batteriet pegende mod skrivespidsen.
Trin 3: Skru toppen på igen.

Pennen skriver, men højreklik- eller sletteknappen virker ikke

Hvis din Surface Pen med to sideknapper ikke skriver, og højrekliksknappen og sletteknappen ikke virker, skal du installere, geninstallere eller udskifte AAAA-batteriet. Sådan gør du:

Trin 1:

Skru toppen af pennen fra bunden, og fjern AAAA-batteriet (hvis der er et).

En tegning af Surface Pen med to sideknapper, hvor de vigtigste dele er nummereret fra 1 til 5 for at svare til tekstnøglen under billedet

 
1 Topknap
2 AAAA-batteri
3 Højrekliksknap
4 Sletteknap
5 Spids
 

Hvis batteriet blev installeret med den negative ende (-) mod skrivespidsen, skal du vende det om, så den positive ende (+) peger mod skrivespidsen, og gå videre til Trin 3.

Trin 2: Isæt det AAAA-batteri, der er pakket ind i papiretiketten i toppen af pennen, med den positive ende (+) af batteriet pegende mod skrivespidsen.
Trin 3: Skru toppen på igen.

Pennen skriver, men skriften er takket eller unøjagtig

Hvis skriften bliver takket eller unøjagtig, er AAAA-batteriniveauet ved at være lavt. Hvis du vil udskifte batteriet, skal du se under Pennen skriver ikke, og højrekliks- og sletteknapperne fungerer ikke ovenfor.

Jeg parrede ikke min pen under konfigurationen

Surface Pro 3: Under installationen beder Windows dig om at danne par mellem Surface Pen med to sideknapper og din Surface. Hvis du springer det trin over, eller hvis du afbrydes, før pennen er parret, kan du parre dem manuelt senere.

Surface 3: Under installationen beder Windows dig ikke om at danne par mellem Surface Pen med to sideknapper og din Surface. Du skal i stedet parre dem manuelt.

Surface Pro 4 eller Surface Book: Du kan manuelt danne par mellem en Surface Pen med to sideknapper og disse Surface-modeller.

Se, hvordan du parrer din pen med din Surface, under Parre Surface Pen med to sideknapper manuelt nedenfor.

OneNote åbnes ikke, når jeg klikker på topknappen

Hvis OneNote ikke åbner, når du klikker på topknappen, er OneNote muligvis ikke installeret, pennen er muligvis ikke parret med din Surface, eller også skal knapbatterierne muligvis udskiftes i toppen af pennen.

Bemærk!
Surface Pen med to sideknapper kan kun parres med én Surface ad gangen.

Løsning 1: Sørg for, at OneNote Windows Store-appen er installeret

Bemærk!
OneNote åbnes ikke med et klik med topknappen, hvis du kun har skrivebordsversionen af OneNote installeret (OneNote 2013 eller OneNote 2016). Hvis du vil bruge denne funktion, skal du OneNote-appen fra Windows Store være installeret på din Surface.

Sådan kontrollerer du, at du har OneNote Windows Store-appen installeret på din Surface:

Trin 1:

Vælg søgefeltet på proceslinjen, og skriv onenote.

Trin 2:

I søgeresultaterne skal du kigge efter OneNote-appen (ikke OneNote 2013 eller OneNote 2016).

Trin 3: Hvis OneNote er på din liste over apps, skal du gå videre til Løsning 2.
Trin 4: Hvis OneNote ikke er på din liste over apps, kan du installere den fra Windows Store.

Løsning 2: Dan manuelt par med din Surface Pen med to sideknapper

Din pen er muligvis ikke parret med din Surface, eller også skal du fjerne pennen fra din liste over Bluetooth®-enheder og parre den med din Surface igen.

Trin 1:

Gå til Start Windows-logo, og vælg Indstillinger > Enheder > Bluetooth.

Trin 2:

Hold topknappen nede i ca. syv sekunder, indtil lyset i midten af pennens clipsefunktion begynder at blinke.

  Lampen under pennens clipsefunktion lyser, når Surface Pennen er i parringstilstand.
 
1 Pennelys
2 Topknap

Hvis pennens lys ikke blinker efter 7 sekunder, og du har installeret alle de seneste opdateringer, skal du gå til Løsning 3.

Trin 3:

Vælg Surface Pen på listen Administrer Bluetooth-enheder, og vælg derefter Par.

Hvis pennen ikke parrer, kan du prøve disse trin en gang til. Hvis den stadig ikke parrer, skal du kontakte os.

Løsning 3: Kontrollér pennegenvejen

Trin 1:

Gå til Start Windows-logo > Indstillinger > Enheder > Pen og Windows Ink.

Trin 2:

Sørg for, at OneNote er valgt på listen Klik én gang under Pennegenveje.


Løsning 4: Udskift knapbatterierne

Bemærk!
Skift kun knapbatterierne, hvis pennens lys ikke tændes, når du holder topknappen nede i syv sekunder.

Du skal bruge to nye knapbatterier i størrelse 319 og en stjerneskruetrækker. Sådan skifter du batterierne:

Trin 1:

Skru toppen af pennen fra bunden, og lad papiretiketten sidde.

Trin 2:

Gør et af følgende for at fjerne batteriholderen:

 • Anbefalet metode: Indsæt en skruetrækker i batteriholderen, gennem fjederens midte, og skru batteriholderen af.
 • Alternativ metode: Indsæt en flad skruetrækker i ét af indsnittene på siden af batteriholderen, og vrid batteriholderen for at skrue den af. Du skal trykke på fjederen for at justere bladet i skruetrækkeren ind i de større indsnit på batteriholderen.
  En tegning af komponenterne i Surface Pen med to sideknapper, hvor de vigtigste dele er nummereret fra 1 til 6, så de svarer til tekstnøglerne under billedet, plus illustrationer, der viser, hvilke typer skruetrækkere der skal bruges til at fjerne batteriholder
 
1 Topknap
2 Adgang med stjerneskruetrækker
3 Knapbatterier
4 Batteriholder
5 Kærv til flad skruetrækker
6 Spids
Trin 3: Fjern batteriholderen, og tag de gamle batterier ud. Indsæt de nye batterier med den negative (-) side mod pennens spids.
Trin 4:

Stryg toppen af pennen nedad over batteriholderen. Stram holderen indtil, du mærker modstand. Stram ikke for kraftigt.

Bemærk!
Hvis du holder pennens top på siden og skubber batteriholderen på, vendes knapbatterierne muligvis om, før de kan fastgøres i den rigtige position.
Trin 5: Skru pennens top og bund sammen igen.

Du skal muligvis parre pennen med din Surface igen efter batteriskiftet.

Hvis lyset under clipsen stadig ikke tændes, når du holder topknappen nede i syv sekunder, eller hvis OneNote stadig ikke åbner, når du klikker på topknappen, skal du kontakte os.

Pennen står som ikke tilsluttet på Bluetooth-listen

Hvis din Surface Pen med to sideknapper ikke vises som Parret på din liste over Bluetooth-enheder, skal du først sørge for, at du har installeret de seneste opdateringer. Se hvordan under Installere Surface- og Windows-opdateringer ovenfor.

Hvis din pen stadig ikke vises som Parret, efter du har installeret de seneste opdateringer, skal du følge trinnene under Parre Surface Pen med to sideknapper manuelt ovenfor for at fjerne pennen fra din Bluetooth-liste og parre den igen.

Hvis din pen stadig vises som Afbrudt, når du har parret den igen, skal du kontakte os.

Der tages ikke et skærmbillede, når jeg dobbeltklikker på topknappen

Hvis et enkelt klik på topknappen åbner OneNote, men et dobbeltklik ikke tager et skærmbillede, skal du muligvis installere opdateringer til Windows og OneNote. Sådan gør du:

Trin 1:

Klik på topknappen på din pen én gang.

Trin 2:

Gå til Start Windows-logo, og vælg Store > Indstillinger.

Trin 3:

Vælg Appopdateringer > Søg efter opdateringer.

Trin 4:

Kontrollér dobbeltklikgenvejen.

Trin 5:

Gå til Start Windows-logo > Indstillinger > Enheder > Pen og Windows Ink.

Trin 6:

Kontrollér, at dobbeltklikgenvejen er indstillet som ønsket, under Pennegenveje.

Pennen er ikke trykfølsom i nogle apps

Surface Pro 3 og Surface 3 understøtter forskellige slags pennetryk.

 • Integreret trykregistrering: Windows Store-apps og mange andre apps virker ved hjælp af den trykregistrering, der er indbygget i Surface Pro 3 og Surface 3. For apps som OneNote, Adobe Photoshop CC 2014 og Manga Studio har du allerede de drivere, du skal bruge til trykfølsomhed. Brug Surface-appen til at justere trykfølsomheden.
 • Wintab-trykfølsomhed (Surface Pro 3): Andre programmer som f.eks. Corel Draw og tidligere versioner af Photoshop, bruger en Wintab-driver til at registrere tryk. Hvis du har Surface Pro 3 og ønsker at bruge trykfølsomhed med disse apps, skal du installere Wintab-driveren til Surface Pro 3.
Vigtigt!
Installér kun Wintab-driveren, hvis du har brug for trykfølsomhed til Wintab-baserede apps på Surface Pro 3.

Sådan installeres Wintab-driveren til Surface Pro 3:

Trin 1: Åbn browseren, og gå til siden med software, firmware og drivere til Surface på Microsoft Download Center.
Trin 2: Vælg Hent.
Trin 3: Rul til bunden af listen, vælg afkrydsningsfeltet for den .zip-fil, der starter med Wintab, og vælg Næste.
Trin 4: Vælg Åbn.
Trin 5: Udpak filerne fra .zip-filen, dobbeltklik for at køre filen WinTab_Setup_x64.exe, og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen.

Pennespids skal udskiftes

Hvis din pennespids er slidt, mistes eller går i stykker, kan du bestille nye pennespidser fra Enhedssupport ved at følge trinnene herunder:

Bemærk!
Din Surface skal være registreret, og du skal logge på med din Microsoft-konto.
Trin 1:

Vælg Log på, og registrer din Surface, hvis den allerede ikke er registreret.

Trin 2:

Find den Surface-enhed, du bruger pennen med, under Mine enheder, og vælg Administrer > Udskift tilbehør.

Trin 3:

Sørg for, at enheden er valgt, og vælg derefter Fortsæt.

Trin 4:

Når du har bekræftet din postadresse, skal du vælge Løkker og spidser og derefter vælge Fortsæt.

Trin 5:

Vælg Surface Pen-spids til Ver.2 Pen for at købe en ny pennespids, og vælg derefter Fortsæt.

Trin 6:

Fuldfør resten af vejledningen for at gennemføre ordren.

Sådan skifter du spidser:

Trin 1:

Tag fat i den spids, der sidder i pennen, og træk den lige ud.

Trin 2: Indsæt bunden af den nye spids i pennens åbning, og skub spidsen ind, indtil den låses fast.

Der åbnes ikke noget ved at trykke på og holde topknappen nede

Denne pen ikke understøtter genveje for tryk på og hold.

Hvis din Surface Pen ikke skriver, skal du åbne OneNote eller oprette forbindelse til Bluetooth. Løsningen kan være så enkel som at installere opdateringer, udskifte batterier eller spids eller parre pennen med Surface.


Bemærk!
 • Surface Pen er udviklet til Surface Pro 3 og Surface 3. Den fungerer ikke med tidligere Surface-modeller. Du kan finde hjælp til fejlfinding i forbindelse med den pen, der leveres med Surface Pro og Surface Pro 2, under Fejlfinding i forbindelse med Pro Pen.
 • Surface Pen anvender to typer batterier:
  • Skrivning, sletning og højreklik drives af et AAAA-alkalinebatteri, som installeres i bunden af pennen.
  • Åbning af OneNote og skærmbilleder drives af to forhåndsinstallerede sølvoxid knapbatterier i størrelse 319, der sidder i toppen af pennen.

Inden du starter

Installere Surface- og Windows-opdateringer

Hvis du installerer de seneste opdateringer kan det muligvis afhjælpe de problemer, du har med Surface-pennen. Sådan gør du:

Trin 1: 

Stryg indad fra højre side af skærmen, og tryk på Indstillinger.
Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og klikke på Indstillinger.

Trin 2: Vælg Skift pc-indstillinger > Opdatering og genoprettelse.
Trin 3: Tryk eller klik på Kontrollér nu. Hvis der er tilgængelige opdateringer, skal du vælge Vis detaljer.
Trin 4: Vælg de opdateringer, du vil installere.
Hvis du har en Surface Pro 3, skal du vælge Opdatering til Windows 8.1 til x64-baserede systemer (KB2968599), hvis den er tilgængelig.
Trin 5: Vælg Installér.
Du skal muligvis genstarte din Surface, efter opdateringerne er blevet installeret.
Trin 6: Gentag trin 1 til 5 for at sikre, at du har alle opdateringerne.

Sørg for, at Surface Touch Controller-firmwaren er installeret korrekt

Trin 1: Stryg indad fra højre side af skærmen, og tryk på Indstillinger.
Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og klikke på Indstillinger.
Trin 2: Vælg Skift pc-indstillinger > Kontrolpanel.
Trin 3: Vælg Hardware og lyd > Enhedshåndtering.
Trin 4: Tryk eller klik på pilen ud for Firmware, og se efter Touch Controller-firmwaren til din Surface:
 • Surface Pro 3: Se efter Surface Pro Touch Controller Firmware.
 • Surface 3: Se efter Surface Touch Controller Firmware.
Trin 5: 

Næste:

 • Hvis firmwaren er på listen, og du ikke ser den gule trekant med et udråbstegn Ikon med gul trekant, er firmwaren installeret korrekt. Spring resten af denne fremgangsmåde over, og prøv de foreslåede løsninger på dit problem.
 • Hvis firmwaren ikke er på listen, skal du installere alle de seneste opdateringer (se ovenfor). Derefter kan du fortsætte med denne fremgangsmåde.
 • Hvis firmwarenavnet er på listen, men har et gult trekantsikon med et udråbstegn Ikon med gul trekant ud for sig, skal du gå til Trin 6.
Trin 6: Genstart din Surface.
Sørg for at vælge Genstart og ikke Luk computeren, når du trykker på Tænd/sluk Ikon for tænd/sluk-knap.
Trin 7: Følg trin 1 til 4 igen for at sikre, at Touch Controller-firmwaren er installeret korrekt.
Hvis du stadig ser den gule trekant, skal du kontakte os.

Pennen skriver ikke, og højrekliks- og sletteknapperne virker ikke

Hvis din Surface Pen ikke skriver, og højrekliksknappen og sletteknappen ikke virker, skal du installere, geninstallere eller udskifte AAAA-batteriet. Sådan gør du:

Trin 1: 

Skru toppen af pennen fra bunden, og fjern AAAA-batteriet (hvis der er et).

AAAA-batteri til Surface-pen

Hvis batteriet blev installeret med den negative ende (-) mod skrivespidsen, skal du vende det om, så den positive ende (+) peger mod skrivespidsen, og gå videre til Trin 3.

Trin 2: Isæt det AAAA-batteri, der er pakket ind i papiretiketten i toppen af pennen, med den positive ende (+) af batteriet pegende mod skrivespidsen.
Trin 3: Skru toppen på igen.

Pennen skriver, men højrekliks- eller sletteknappen virker ikke

Mange apps understøtter højrekliks- og sletteknapperne, men ikke alle. Hvis pennen skriver, men højrekliks- og sletteknapperne ikke virker i OneNote, skal du kontakte os.

Pennen skriver, men skriften er takket eller unøjagtig

Hvis skriften bliver takket eller unøjagtig, er AAAA-batteriniveauet ved at være lavt. Hvis du vil udskifte batteriet, skal du se under Pennen skriver ikke, og højrekliks- og sletteknapperne fungerer ikke ovenfor.

Jeg parrede ikke min pen under konfigurationen

Surface Pro 3: Under installationen beder Windows dig om at parre din Surface Pen med din Surface. Hvis du springer det trin over, eller hvis du afbrydes, før pennen er parret, kan du parre dem manuelt senere.

Surface 3: Under installationen beder Windows dig ikke om at parre din Surface Pen med din Surface 3. I stedet skal du parre den manuelt.

Få mere at vide om, hvordan du parrer din pen med din Surface, under Parre Surface Pen manuelt.

OneNote åbnes ikke, når jeg klikker på topknappen

Hvis OneNote ikke åbner, når du klikker på topknappen, er OneNote muligvis ikke installeret, pennen er muligvis ikke parret med din Surface, eller også skal knapbatterierne muligvis udskiftes.

Bemærk!
Surface Pen kan kun parres med én Surface ad gangen.

Løsning 1: Sørg for, at OneNote er installeret

Sådan kontrollerer du, at OneNote er installeret på din Surface:

Trin 1: 

Skub opad fra midten af startskærmen for at åbne appvisningen.
Hvis du bruger en mus, skal du klikke på pil ned Pil ned i nederste venstre hjørne af skærmen.

Trin 2: Se efter OneNote-appen. Dette er nemmest, hvis du sorterer dine apps efter navn.
Hvis OneNote er på din liste over apps, skal du gå videre til Løsning 2.
Hvis OneNote-appen ikke er på din liste over apps, kan du installere den fra Windows Store.
Bemærk!
OneNote fås i to versioner: OneNote Windows-appen, som alle kan bruge, og OneNote 2013, der er tilgængelig for alle med Office 365. Hvis begge versioner er installeret, og du starter OneNote ved at klikke på pennen, bliver du muligvis spurgt, hvilken version du vil bruge.

Løsning 2: Par din Surface Pen manuelt

Din pen er muligvis ikke parret med din Surface, eller også skal du fjerne pennen fra din liste over Bluetooth®-enheder og parre den med din Surface igen.

Trin 1: Stryg indad fra højre side af skærmen, og tryk på Indstillinger.
Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og klikke på Indstillinger.
Trin 2: 

Vælg Skift pc-indstillinger > Pc og indstillinger > Bluetooth, og kontrollér, at Bluetooth er slået til.

Trin 3: 

Hvis Surface Pen vises på listen over Bluetooth-enheder, skal du vælge den eller vælge Fjern enhed.

Trin 4: 

Hold topknappen nede i syv sekunder, indtil lyset i midten af pennens clipsefunktion begynder at blinke.

Lampen under pennens clipsefunktion lyser, når Surface-pennen er i parringstilstand.

Hvis pennens lys ikke blinker efter syv sekunder, og du har installeret alle de seneste opdateringer, skal du gå til Løsning 3.

Trin 5: 

Når pennen kan ses på listen over Bluetooth-enheder, skal du vælge den eller vælge Par.

Hvis pennen ikke parrer, kan du prøve disse trin en gang til. Hvis den stadig ikke parrer, skal du kontakte os.

Løsning 3: Skift knapbatterierne

Bemærk!
Skift kun knapbatterierne, hvis pennens lys ikke tændes, når du holder topknappen nede i syv sekunder.

Du kan skifte knapbatterierne ved hjælp af to nye knapbatterier i størrelse 319 og en skruetrækker. Sådan skifter du knapbatterierne:

Trin 1: 

Skru toppen af pennen fra bunden, og lad papiretiketten i toppen sidde.

Trin 2: 

Gør et af følgende for at fjerne batteriholderen:

 • Anbefalet metode: Indsæt en skruetrækker i batteriholderen gennem fjederens midte, og skru batteriholderen af.
 • Alternativ metode: Indsæt en flad skruetrækker i ét af indsnittene på siden af batteriholderen, og vrid batteriholderen for at skrue den af. Du skal trykke på fjederen for at justere bladet i skruetrækkeren ind i de større indsnit på batteriholderen.
Sådan udskiftes knapbatterierne i Surface-pennen
Trin 3: Fjern batteriholderen, og tag de gamle batterier ud. Indsæt de nye batterier i batteriholderen med den negative (-) side mod pennens spids.
Trin 4: 

Stryg toppen af pennen nedad over batteriholderen. Stram holderen indtil, du mærker modstand. Stram ikke for kraftigt.

Bemærk!
Hvis du holder pennens top på siden og skubber batteriholderen på, vendes knapbatterierne muligvis om, før de kan fastgøres i den rigtige position.
Trin 5: Skru pennens top og bund sammen igen.

Du skal muligvis parre pennen med din Surface igen efter batteriskiftet.

Hvis lyset under clipsen stadig ikke tændes, når du holder topknappen nede i syv sekunder, eller hvis OneNote stadig ikke åbner, når du klikker på topknappen, skal du kontakte os.

Pennen står som ikke tilsluttet på Bluetooth-listen

Hvis din Surface Pen vises som Parret på din liste over Bluetooth-enheder, skal du først sørge for, at du har installeret de seneste opdateringer. Se hvordan under Installere Surface- og Windows-opdateringer ovenfor.

Hvis din pen stadig ikke vises som Parret, efter du har installeret de seneste opdateringer, skal du følge trinnene under Parre Surface Pen manuelt ovenfor for at fjerne pennen fra din Bluetooth-liste og parre den igen.

Hvis din pen stadig vises som Afbrudt, når du har parret den igen, skal du kontakte os.

Der tages ikke et skærmbillede, når jeg dobbeltklikker på topknappen

Hvis et enkelt klik på topknappen åbner OneNote, men et dobbeltklik ikke tager et skærmbillede, skal du muligvis installere opdateringer til Windows og OneNote. Sådan gør du:

Trin 1: 

Klik på topknappen på din pen én gang.

Trin 2: 

Sørg for, at du har de seneste opdateringer.
Se hvordan under Installere Surface- og Windows-opdateringer ovenfor.

Trin 3: 

Tryk eller klik på Store på startskærmen.

Trin 4: Stryg indad fra højre side af skærmen, og tryk på Indstillinger.
Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og klikke på Indstillinger.
Trin 5: 

Vælg Appopdateringer > Søg efter opdateringer.

 • Hvis OneNote vises på listen over tilgængelige opdateringer, skal du vælge den og trykke på Installér.
 • Hvis OneNote vises på listen over tilgængelige opdateringer, og der ikke tages et skærmbillede ved at dobbeltklikke på pennens topknap, skal du kontakte os.

Pennen er ikke trykfølsom i nogle apps

Surface Pro 3 og Surface 3 understøtter forskellige slags pennetryk.

Integreret trykregistrering: Windows Store-apps og mange andre apps virker ved hjælp af den trykregistrering, der er indbygget i Surface Pro 3 og Surface 3. For apps som OneNote, Adobe Photoshop CC 2014 og Manga Studio har du allerede de drivere, du skal bruge til trykfølsomhed. Brug Surface-appen til at justere trykfølsomheden.

Wintab-trykfølsomhed (Surface Pro 3): Andre apps, f.eks. Corel Draw og tidligere versioner af Photoshop, anvender en Wintab-driver til trykregistrering. Hvis du har Surface Pro 3 og ønsker at bruge trykfølsomhed med disse apps, skal du installere Wintab-driveren til Surface Pro 3.

Vigtigt!
Installér kun Wintab-driveren, hvis du har brug for trykfølsomhed til Wintab-baserede apps på Surface Pro 3.

Sådan installeres Wintab-driveren til Surface Pro 3:

Trin 1: Åbn browseren, og gå til siden med software, firmware og drivere til Surface på Microsoft Download Center.
Trin 2: Vælg Hent.
Trin 3: Rul til bunden af listen, vælg afkrydsningsfeltet for den .zip-fil, der starter med Wintab, og vælg Næste.
Trin 4: Vælg Åbn.
Trin 5: Udpak filer fra .zip-filen, dobbeltklik for at køre filen WinTab_Setup_x64.exe, og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen.

Pennespids skal udskiftes

Hvis din pennespids er blevet slidt eller går i stykker, kan du bestille nye pennespidser til Surface Pro 3 og Surface 3 fra onlineservicecenteret.

Bemærk!
Din pen skal være registreret, og du skal logge på med din Microsoft-konto.

Andre problemer?

Hvis disse løsninger ikke løste det problem, du havde med Surface-pennen, skal du kontakte os.


Kontakt os

Answer Desk
Answer Tech kan hjælpe.
Tal med en medarbejder