Gælder for

Surface RT, Surface 2.

Operativsystemer:

Optimere eller nulstille Surface RT eller Surface 2

Hvis du har problemer med din Surface, kan du muligvis gendanne, optimere eller nulstille den og derved løse problemet.


Inden du starter

Hvis du vil optimere eller nulstille, skal du kontrollere følgende først.

Fungerer din Surface-touchskærm?

Hvis du har problemer med din Surface-touchskærm, skal du tilslutte et tastatur, f.eks. Surface Cover eller et USB-tastatur, før du prøver disse løsninger.

Indlæses Windows?

Hvis du har problemer med at få Windows til at starte på Surface, kan du muligvis ikke udføre trinnene til opdatering eller nulstilling. Se Surface tænder ikke, Windows starter ikke, eller batteriet vil ikke oplade for at få hjælp til problemer med Windows-start først.

Løsning 1: Optimer Surface RT eller Surface 2

Optimering af Surface geninstallerer Windows og bevarer dine personlige filer, indstillinger, de apps, der fulgte med Surface, samt de apps, som du har installeret fra Windows Store.

Sådan optimeres Surface RT eller Surface 2

Du kan optimere Surface på to måder:

 • Optimer fra Windows: Hvis Windows indlæses, og du kan logge på, kan du udføre optimeringen fra Windows.
 • Optimer fra USB-genoprettelsesmedie: Hvis Windows ikke starter, og du har et USB-genoprettelsesmedie, kan du udføre optimeringen ved hjælp af USB.

Optimer fra Windows

Trin 1:  Tilslut din Surface, så du ikke løber tør for strøm under optimeringen.
Trin 2:  Stryg indad fra højre side af skærmen, og tryk på Indstillinger.
Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og klikke på Indstillinger.
Trin 3:  Tryk eller klik på Skift pc-indstillinger.
Trin 4:  Tryk eller klik på Opdatering og genoprettelse, og tryk eller klik på Genoprettelse.
Trin 5:  Tryk eller klik på Introduktion under Optimer din pc uden at påvirke filerne.
Trin 6:  Tryk eller klik på Næste, sørg for, at Surface er tilsluttet, og tryk eller klik på Optimer.
Trin 7:  Surface genstarter, og Surface-logoet vises, mens optimeringen fuldføres. Dette kan tage flere minutter.

Optimer fra USB-genoprettelsesmedie

Bemærk!
Du kan finde ud af, hvordan du opretter et USB-genoprettelsesdrev, under Oprette et USB-genoprettelsesdrev eller Downloade et genoprettelsesbillede til din Surface.

Optimer din Surface fra et USB-genoprettelsesdrev ved at benytte følgende fremgangsmåde:

Trin 1:  Luk din Surface ned, og tilslut den, så du ikke løber tør for strøm under optimeringen.
Trin 2:  Indsæt USB-genoprettelsesdrevet i USB-porten.
Trin 3:  Tryk på og hold knappen Lydstyrke nede, mens du trykker på og slipper tænd/sluk-knappen.
Trin 4:  Når Surface-logoet vises, skal du slippe knappen Lydstyrke.
Trin 5:  Vælg det sprog og tastaturlayout, du vil bruge, når du bliver anmodet om det.
Trin 6:  Tryk eller klik på Fejlfinding, tryk eller klik på Optimer din pc, og tryk eller klik på det operativsystem, du vil optimere.
Trin 7:  Tryk eller klik på Næste på skærmen Optimer din pc, og tryk eller klik på Optimer.
Trin 8:  Surface genstarter, og Surface-logoet vises, mens optimeringen fuldføres. Dette kan tage flere minutter.

Løsning 2: Nulstil Surface RT eller Surface 2

Advarsel!
Surface vender tilbage til fabriksindstillingerne efter en nulstilling:
 • En nulstilling geninstallerer Windows og de apps, der blev leveret forudinstalleret på Surface.
 • Alle dine personlige filer slettes, og dine indstillinger nulstilles. Alle de apps, du har installeret, fjernes. Få oplysninger om, hvordan du sikkerhedskopierer dine filer, under Sikkerhedskopiere dine filer.
 • Efter en nulstilling kan du konfigurere din Surface, som var den helt ny.

Sådan nulstiller du Surface RT eller Surface 2

Du kan nulstille Surface på tre måder.

Vigtigt!
Hvis du ser meddelelsen "Indsæt medie: Nogle filer mangler. Din Windows-installation eller dit genoprettelsesmedie vil levere disse filer", skal du downloade et genoprettelsesbillede og nulstille fra et USB-genoprettelsesdrev. Få flere oplysninger under Nulstille fra USB-genoprettelsesmedie herunder.

Nulstil fra Windows

Trin 1:  Tilslut din Surface, så du ikke løber tør for strøm under optimeringen.
Trin 2:  Stryg indad fra højre side af skærmen, og tryk på Indstillinger.
Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og klikke på Indstillinger.
Trin 3:  Tryk eller klik på Skift pc-indstillinger.
Trin 4:  Tryk eller klik på Opdatering og genoprettelse, og tryk eller klik på Genoprettelse.
Trin 5:  Tryk eller klik på Introduktion under Fjern alt, og geninstaller Windows.
Trin 6:  Tryk eller klik på Næste.
Trin 7:  Vælg enten Fjern kun mine filer eller Rens drevet fuldstændigt. Den indstilling, der renser drevet fuldstændigt, er mere sikker, men tager meget længere tid. Hvis du f.eks. genanvender din Surface, skal du vælge at rense drevet. Hvis du beholder din Surface, skal du blot fjerne dine filer.
Trin 8:  Tryk eller klik på Nulstil.
Surface genstartes, og Surface-logoet vises, mens nulstillingen fuldføres (dette kan tage flere minutter).

Nulstil fra logonskærmen i Windows

Bemærkninger
 • Hvis du har glemt din adgangskode, behøver du ikke at nulstille Surface. Se Jeg har glemt min adgangskode, før du udfører disse nulstillingstrin.
 • Hvis du ikke har sluttet et tastatur til Surface, skal du bruge skærmtastaturet til at udføre disse nulstillingstrin. Åbn Windows-logonskærmen, og tryk eller klik på ikonet Øget tilgængelighed ikonet Øget tilgængelighed i nederste venstre hjørne på skærmen, og tryk eller klik på Skærmtastatur.
Trin 1:  Tilslut Surface, så du ikke løber tør for strøm under optimeringen.
Trin 2:  Tryk eller klik på knappen Tænd/sluk på Windows-logonskærmen Tænd/sluk-ikon i nederste højre hjørne på logonskærmen.
Trin 3:  Tryk på og hold Skift-tasten nede.
Hvis du bruger skærmtastaturet, skal du trykke eller klikke på Skift-tasten.
Trin 4:  Mens du holder Skift nede, skal du trykke eller klikke på Genstart.
Hvis du får beskeden Genstart alligevel, skal du trykke eller klikke på Genstart alligevel.
Når Surface genstarter, vises skærmen Vælg en indstilling.
Trin 5:  Tryk eller klik på Fejlfinding.
Trin 6:  Tryk eller klik på Nulstil din pc.
Surface genstartes, og Surface-logoet vises, mens Windows forbereder nulstilling af din Surface.
Trin 7:  Tryk eller klik på Næste på skærmen Nulstil din pc.
Trin 8:  Vælg enten Fjern kun mine filer eller Rens drevet fuldstændigt. Den indstilling, der renser drevet fuldstændigt, er mere sikker, men tager meget længere tid. Hvis du f.eks. genanvender din Surface, skal du vælge at rense drevet. Hvis du beholder din Surface, skal du blot fjerne dine filer.
Trin 9:  Tryk eller klik på Nulstil. Surface genstartes, og Surface-logoet vises, mens nulstillingen fuldføres (dette kan tage flere minutter).

Nulstil fra USB-genoprettelsesmedie

Bemærk!
Du kan finde ud af, hvordan du opretter et USB-genoprettelsesdrev, under Oprette et USB-genoprettelsesdrev eller Downloade et genoprettelsesbillede til din Surface.

Nulstil din Surface fra et USB-genoprettelsesdrev ved at benytte følgende fremgangsmåde:

Trin 1:  Luk din Surface ned, og tilslut den, så du ikke løber tør for strøm under optimeringen.
Trin 2:  Indsæt USB-genoprettelsesdrevet i USB-porten på Surface.
Trin 3:  Hold Lydstyrke ned-knappen nede, mens du trykker på og slipper tænd/sluk-knappen på din Surface. Når Surface-logoet vises, skal du slippe knappen Lydstyrke.
Trin 4:  Vælg det sprog og tastaturlayout, du vil bruge, når du bliver anmodet om det.
Trin 5:  Tryk eller klik på Fejlfinding, og tryk eller klik på Nulstil din pc.
Trin 6:  Hvis du bliver anmodet om en genoprettelsesnøgle, skal du trykke eller klikke på Spring dette drev over i bunden af skærmen.
Trin 7:  Tryk eller klik på det destinationsoperativsystem, du vil nulstille. Det vil sige det operativsystem, der i øjeblikket er installeret på Surface.
Trin 8:  Tryk eller klik på Ja, ompartitioner drevene. Tryk eller klik på Næste på næste side.
Trin 9:  Vælg enten Fjern kun mine filer eller Rens drevet fuldstændigt.
Den indstilling, der renser drevet fuldstændigt, er mere sikker, men tager meget længere tid. Hvis du f.eks. genanvender din Surface, skal du vælge at rense drevet. Hvis du beholder din Surface, skal du blot fjerne dine filer.
Trin 10:  Tryk eller klik på Nulstil.
Surface genstartes, og Surface-logoet vises, mens nulstillingen fortsætter
(dette kan tage flere minutter).
Trin 11:  Kun Surface 2: Efter genstart bliver du muligvis bedt om at slette computerens TPM (Trusted Platform Module). Tryk på F12 eller knappen Lydstyrke op for at slette TPM.

Efter nulstillingen

Du skal gøre følgende, når du har nulstillet din Surface:

 • Fuldfør Surface-konfigurationstrinnene, herunder valg af internationale/sproglige indstillinger.
 • Log på med samme Microsoft-konto, som du brugte før, så ting som de Windows Store-apps, som du har købt, kan geninstalleres. Få flere oplysninger under Alt om konti.
 • Søg efter vigtige opdateringer. Se Installere Surface- og Windows-opdateringer.
 • Geninstaller Windows Store-apps. Tryk eller klik på Store på startskærmen. Tryk eller klik på Konto, og tryk eller på Mine apps. Vælg de apps, du vil installere, og tryk eller klik på Installér.