Koskee seuraavia:

Surface RT, Surface 2, Surface Pro, Surface Pro 2, Surface Pro 3, Windows 8.1, Windows RT 8.1.


Sovellusten käynnistäminen, etsiminen ja sulkeminen Surfacessa

Sovellukset on helppo löytää ja käynnistää niin aloitusnäytössä kuin työpöydällä.


Aloitusnäytössä tai työpöydällä voit hallita sovelluksia, yhteystietoja, sivustoja, valokuva-albumeita, soittoluetteloita, kansioita ja muuta sisältöä. Voit kiinnittää sovelluksia aloitusnäyttöön ja työpöydän tehtäväpalkkiin sekä poistaa kiinnityksen. Aloitusnäytössä voit myös ryhmitellä ja järjestellä sovellusten ruutuja sekä muuttaa niiden kokoa. Lisätietoja on ohjeaiheessa Aloitusnäyttö.

Sovellusten etsiminen ja avaaminen aloitusnäytössä

Windows 8.1 -aloitusnäyttö

Aloitusnäyttöön siirtyminen

Jos käytät jotakin sovellusta tai teet Surfacella jotakin muuta, voit palata aloitusnäyttöön usealla tavalla:

 • Napauta Surfacen Windows-painiketta Windows-logonäppäin.
 • Paina näppäimistön Windows-logonäppäintä Windows-logonäppäin.
 • Sipaise näytön oikeasta reunasta sisäänpäin ja napauta Aloitus.
 • Jos käytät hiirtä, osoita vasenta alakulmaa ja napsauta Käynnistä-painiketta Windows-logonäppäin.

Sovelluksen etsiminen aloitusnäytössä

Voit etsiä Surfaceen asennettua sovellusta seuraavilla tavoilla aloitusnäytössä:

 • Hae sovellusta. Napauta tai napsauta Hae-painiketta Hae-painike ja kirjoita sovelluksen nimi hakuruutuun. Jos käytät näppäimistöä, ala kirjoittaa sovelluksen nimeä. Hakutulokset päivittyvät kirjoittaessasi. Avaa sovellus napauttamalla tai napsauttamalla sitä hakutuloksissa.
 • Sovellukset-näkymä. Saat Sovellukset-näkymän esiin sipaisemalla näytön keskeltä ylöspäin.
  (Jos käytät hiirtä, napsauta näytön vasemmassa alakulmassa olevaa alanuolta Alanuoli.)
  Napauta tai napsauta sitten sovellusta.

Sovellusten avaaminen aloitusnäytössä

Näin voit käynnistää sovelluksen aloitusnäytössä:

 • Käytä kosketustekniikkaa. Napauta aloitusnäytössä haluamaasi ruutua. Jos ruutuja on paljon, voit tuoda lisää sovelluksia näkyviin vierittämällä: vedä sormea näytön poikki tai pyyhkäise kahdella sormella vaakasuoraan kosketuslevyn poikki.
 • Käytä hiirtä. Napsauta ruutua aloitusnäytössä. Saat lisää sovelluksia näkyviin käyttämällä näytön alareunassa olevaa vierityspalkkia.
 • Käytä näppäimistöä. Kirjoita sovelluksen nimi aloitusnäytössä ja paina Enter-näppäintä.
Vihje
Voit käynnistää useita sovelluksia ja siirtyä sovelluksesta toiseen. Tietoja tästä on aiheessa Siirtyminen avoimesta sovelluksesta toiseen.

Sovellusten etsiminen ja avaaminen työpöydällä

Voit kiinnittää usein käyttämiäsi sovelluksia tehtäväpalkkiin. Sitten voit avata ne työpöydältä yhdellä napautuksella tai napsautuksella. Lisätietoja on ohjeaiheessa Tehtäväpalkin käyttäminen.

Työpöydälle siirtyminen

Napauta tai napsauta aloitusnäytössä Työpöytä (tai paina näppäinyhdistelmää Windows-logonäppäin windows-logonäppäin + D). Jos aloitusnäytössä ei näy Työpöytä-ruutua, siirry Sovellus-näkymään sipaisemalla näytön keskeltä ylöspäin ja napauta tai napsauta Työpöytä.

Sovellusten etsiminen ja avaaminen työpöydällä

Näin voit etsiä Surfaceen asennettua sovellusta:

 • Tehtäväpalkki. Tehtäväpalkissa näkyvät kaikki avatut sovellukset ja tehtäväpalkkiin kiinnitetyt sovellukset. Käytä sovellusta napauttamalla tai napsauttamalla tehtäväpalkissa olevaa painiketta. Lisätietoja on ohjeaiheessa Työpöytä.
 • Hae. Napauta pitkään näytön vasemmassa alakulmassa olevaa Käynnistä-painiketta Käynnistä-painike tai napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja napauta tai napsauta sitten Hae. Kirjoita hakuruutuun sovelluksen nimi ja napauta tai napsauta hakutuloksissa sovellusta.

Sovellusten asentaminen

Jos haluamaasi sovellusta ei ole vielä asennettu, voit hakea sitä Windows-kaupasta ja asentaa sen sieltä. Ohjeet tähän ovat seuraavissa aiheissa:

Jos käytössäsi on Surface Pro, voit asentaa työpöytäsovelluksia myös USB-muistitikulta (tai muusta ulkoisesta asemasta), Internetistä tai verkosta. Lisätietoja on ohjeaiheessa Sovellusten asentaminen ja poistaminen Surface Prossa.

Mitkä sovellukset ovat avoinna?

Voit tarkistaa Windows-kaupan avoimet sovellukset seuraavasti:

 • Siirry avoimeen sovellukseen koskettamalla.
  Sipaise näytön vasemmasta reunasta sisäänpäin nostamatta sormeasi ja työnnä sitten takaisin vasenta reunaa kohti. Näkyviin tulevat viimeksi käyttämäsi sovellukset. Napauta haluamaasi sovellusta.
Avoimien sovellusten tarkistaminen koskettamalla
 • Siirry avoimeen sovellukseen hiirellä.
  Siirrä osoitin vasempaan yläkulmaan ja siirrä sitten osoitinta suoraan alas. Näkyviin tulevat viimeksi käyttämäsi sovellukset. Napsauta haluamaasi sovellusta.
Avoimien sovellusten tarkistaminen hiirellä
 • Avaa sovellus tehtäväpalkista.
  Työpöydän tehtäväpalkissa voidaan näyttää kaikki avoimet sovellukset. Jos haluat tietää, miten Windows-kaupan sovellukset saa näkyviin tehtäväpalkissa, katso ohjeaihetta Tehtäväpalkin käyttäminen.
Työpöydän tehtäväpalkki

Miten sovellus suljetaan?

Windows-kaupan sovelluksen sulkeminen

Windows-kaupasta asennetut sovellukset eivät hidasta Surfacen toimintaa niitä käytettäessä. Kun lopetat sovelluksen käyttämisen, Windows jättää sen käyntiin taustalle ja sulkee sen jonkin ajan kuluttua. Jos kuitenkin haluat sulkea sovelluksen, toimi seuraavasti:

 • Käytä kosketustekniikkaa. Sipaise aloitusnäytössä tai toisessa sovelluksessa näytön vasemmasta reunasta sisäänpäin ja työnnä sitten takaisin vasenta reunaa kohti. Napauta suljettavaa sovellusta pitkään ja vedä sitten sormi näytön alareunaan ja pidä se siinä, kunnes sovellus kääntyy ympäri.
 • Käytä hiirtä tai kosketuslevyä. Siirrä hiiren osoitin sovelluksen yläosaan ja napsauta sitten otsikkorivillä olevaa Sulje Sulje-painike -painiketta.

Työpöytäsovelluksen sulkeminen

Työpöytäsovellukset kannattaa sulkea, kun et enää käytä niitä tai ennen kuin suljet Surfacen. Napauta tai napsauta sovelluksen oikeassa yläkulmassa olevaa Sulje Sulje-painike -painiketta.