Koskee seuraavia:

Surface Pro, Surface Pro 2, Surface Pro 3, Surface 3.

Koskee seuraavia:

Surface RT, Surface 2.

Käyttöjärjestelmä:

Mitä oireita ilmenee?

Siitä voi olla apua, jos määrität oireet, ennen kuin yrität korjata WLAN-ongelmaa. Seuraavat kolme skenaariota ovat yleisimmät, ja voit ehkä ratkaista kyseiset ongelmat asentamalla uusimmat päivitykset. Ohjeet päivitysten asentamiseen ovat jäljempänä ratkaisussa 1.

 • WLAN-yhteys ei toimi Surfacen herättyä.
  Jos et pysty muodostamaan WLAN-yhteyttä tai Surfacen herättyä näytössä ei näy yhtään käytettävissä olevaa verkkoa, laitteeseen ei ole ehkä asennettu uusimpia päivityksiä.
 • WLAN-yhteys on rajoitettu.
  Jos Surfacessa näkyy yhteyttä koskeva Rajoitettu-ilmoitus, laitteeseen ei ole ehkä asennettu uusimpia päivityksiä.

  Rajoitetut verkkoyhteydet
Huomautus
Kaikkia rajoitettuihin yhteyksiin liittyviä ongelmia ei voi ratkaista WLAN-ohjaimilla. Rajoitettujen yhteyksien syynä voi olla laitteen WLAN-ohjaimien, tukipisteen laiteohjelmiston ja määritysten sekä muiden tekijöiden yhteisvaikutus. Tavoitteenamme on, että jatkossa yhä useammat rajoitettuihin yhteyksiin liittyvät ongelmat voitaisiin ratkaista Surface-ohjainpäivityksillä.
 • WLAN-yhteys toimii, mutta hyvin hitaasti, tai signaali on heikko.

  Langaton verkko voi olla hidas eri syistä. Jos useat tietokoneet tai muut laitteet käyttävät reititintä, se ei ehkä pysty vastaamaan uusiin pyyntöihin. Kokeile, ratkeaako ongelma, jos katkaiset muiden liitettyjen tietokoneiden tai laitteiden verkkoyhteyden hetkeksi.

  Surfacen siirtäminen lähemmäs reititintä voi auttaa, samoin reitittimen siirtäminen pois lattialta ja kauemmas seinistä ja metalliesineistä, kuten metallikaapeista.

  Varmista myös, että Surfaceen on asennettu uusimmat päivitykset.

Ratkaisu 1: Asenna Surfaceen uusimmat päivitykset

Uusimpien päivitysten asentaminen voi auttaa ratkaisemaan yleiset WLAN-yhteysongelmat.

Tärkeää

Sinun täytyy olla online-tilassa, jotta voit asentaa päivitykset. Jos et saa yhteyttä WLAN-kotiverkkoon, yritä muodostaa yhteys julkiseen verkkoon (esimerkiksi kahvilassa tai kirjastossa).

Jos WLAN-verkkoa ei ole saatavilla, seuraavassa on useita muita tapoja, joilla voit ehkä muodostaa verkkoyhteyden:

Tarkista online-tilassa, onko saatavilla uusia päivityksiä. Toimi näin:

Vaihe 1:  Valitse Käynnistä Windows-logo ja sitten Asetukset > Päivitys ja suojaus > Windows Update.
Vaihe 2:  Valitse Tarkista päivitykset. Jos päivityksiä on saatavilla, valitse Tiedot.
Surface täytyy ehkä käynnistää uudelleen päivitysten asentamisen jälkeen.

Tarkista uusimpien Surface- ja Windows-päivitysten lisäksi myös, onko reitittimeen saatavilla uusia päivityksiä (laiteohjelmistopäivityksiä) reitittimen valmistajan verkkosivustosta.

Jos yhteyden muodostaminen ei vieläkään onnistu, kokeile ratkaisua 2.

Ratkaisu 2: Tarkista päivämäärä- ja kellonaika-asetukset

Tarkista Surfacen päivämäärä- ja kellonaika-asetukset ja korjaa ne tarvittaessa. Toimi näin:

Vaihe 1:  Valitse Käynnistä Windows-logo ja valitse Asetukset > Aika ja kieli > Päivämäärä ja aika.
Vaihe 2:  Tarkista, että tiedot ovat oikein, tai tee tarvittavat muutokset.

Jos yhteyden muodostaminen ei vieläkään onnistu, kokeile ratkaisua 3.

Ratkaisu 3: Käynnistä WLAN-yhteys uudelleen Surfacessa

Käynnistä WLAN uudelleen seuraavasti:

Vaihe 1:  Valitse Käynnistä Windows-logo ja valitse Asetukset > Verkko ja Internet > WLAN.
Vaihe 2:  Siirrä WLAN-liukusäädin Ei käytössä -asentoon ja siirrä se sitten takaisin Käytössä-asentoon.
Vaihe 3:  Valitse verkko, johon haluat muodostaa yhteyden, ja valitse tarvittaessa Yhdistä. Tarkista, että verkon tilana näkyy Yhdistetty.

Jos yhteyden muodostaminen ei vieläkään onnistu, kokeile ratkaisua 4.

Ratkaisu 4: Käynnistä verkkolaite ja Surface uudelleen

Käynnistä kokeeksi modeemi, reititin ja Surface uudelleen. Toimi näin:

Vaihe 1:  Irrota modeemin ja langattoman reitittimen virtajohto.
Vaihe 2:  Kun kaikki laitteiden valot ovat sammuneet, odota vähintään 30 sekuntia ja kytke modeemi takaisin.

Huomautus
Joissakin modeemeissa on vara-akku, joka estää valojen sammumisen. Jos sinulla on tällainen modeemi, paina nollauspainike nopeasti alas ja vapauta se. Jos et näe nollauspainiketta, poista sen sijaan akku.
Vaihe 3:  Kytke reititin ja odota vielä minuutti.

Käynnistä Surface sitten uudelleen.

Vaihe 1:  Valitse Käynnistä Windows-logo ja valitse Virta > Käynnistä uudelleen.
Vaihe 2:  Kirjaudu Windowsiin ja valitse näytön oikeasta alakulmasta Langaton verkko WLAN-kuvake.
Vaihe 3:  Valitse langattoman verkon nimi ja valitse Yhdistä.

Jos yhteyden muodostaminen ei vieläkään onnistu, kokeile ratkaisua 5.

Ratkaisu 5: Suorita vianmääritykset

Verkon tai verkkosovittimen vianmäärityksestä voi olla apua WLAN-ongelmien selvittämisessä ja ratkaisemisessa.

Verkon vianmäärityksen käyttäminen

Toimi näin:

Vaihe 1:  Avaa näytön vasemmassa alakulmassa oleva hakuruutu.
Vaihe 2:  Kirjoita hakuruutuun verkon vianmääritys ja valitse hakutuloksista Määritä ja korjaa verkko-ongelmat.

Verkkosovittimen vianmäärityksen käyttäminen

Toimi näin:

Vaihe 1:  Avaa näytön vasemmassa alakulmassa oleva hakuruutu.
Vaihe 2:  Kirjoita hakuruutuun vianmääritys ja valitse hakutuloksista Vianmääritys.
Vaihe 3:  Valitse Verkko ja Internet > Verkkosovitin.
Vaihe 4:  Noudata näytössä näkyviä ohjeita.

Tarkista, onnistuuko WLAN-yhteyden muodostaminen. Jos ei, kokeile ratkaisua 6.

Ratkaisu 6: Asenna langaton ohjain manuaalisesti uudelleen

Jos langattoman verkkokortin ohjain on vaurioitunut tai jos sitä ei ole asennettu, seurauksena on yhteysongelmia. Voit päivittää ohjaimen Windows Update -toiminnolla tai voit asentaa ohjaimen tarvittaessa manuaalisesti. Voit tehdä tämän noudattamalla ohjeaiheessa Langattomien ohjaimien asentaminen Surface Pro -malleihin tai Surface 3:een annettuja ohjeita.

Muita ratkaisuja

Langattomissa yhteyksissä voi ilmetä ongelmia monista syistä. Seuraavassa on muita mahdollisia ratkaisutapoja.

Tarkista verkon toiminta

Pystytkö muodostamaan yhteyden langattomaan verkkoon toisella tietokoneella tai älypuhelimella? Jos yhteys ei toimi, ongelma voi olla itse verkossa. Pyydä apua Internet-palveluntarjoajaltasi.

Tarkista reitittimen yhteensopivuus

Jos Surfacen käyttöönotossa ilmenee ongelmia, tarkista, onko reititin täysin yhteensopiva Windowsin kanssa. Windowsin uusien verkko-ominaisuuksien vuoksi jotkin vanhemmat verkkoreitittimet eivät ole täysin yhteensopivia, joten ne voivat aiheuttaa ongelmia.

Tietoja Surfacen yhdistämisestä verkkoon on ohjeaiheessa Surfacen yhdistäminen langattomaan verkkoon.

Reitittimen ja tukiaseman laiteohjelmiston päivittäminen

Reititin tai tukiasema saattaa tarvita laiteohjelmistopäivityksen erityisesti silloin, jos voit muodostaa yhteyden vain WEP-suojausta käyttämällä tai ilman mitään suojausta. Yritä ladata ja asentaa laiteohjelmistopäivitys reitittimen tai tukiaseman valmistajan verkkosivustosta.

Tarkista mahdolliset häiriötekijät

Jotkin kodin laitteet, kuten mikroaaltouunit ja jotkin langattomat puhelimet voivat aiheuttaa häiriöitä Surfacen ja kantoalueella olevien verkkojen välillä. Jos Surfacen lähistöllä on tällaisia laitteita, sammuta niistä tilapäisesti virta tai siirrä ne kauemmas.

Muuta reitittimen tai tukiaseman asetuksia niin, että ne käyttävät jotakin toista langatonta kanavaa, tai aseta kanavan valinta automaattiseksi, jos valinnalle on määritetty kiinteä kanavanumero. Joskus jokin langaton kanava voi olla häiriöttömämpi kuin muut. Katso langattoman signaalikanavan määrittämistä koskevat ohjeet tukiaseman tai reitittimen mukana tulleista oppaista.

Tarkista, onko MAC-suodatus käytössä

Langattomat reitittimet voivat estää verkon luvattoman käytön MAC-suodatuksen avulla. Ikävä kyllä MAC-suodatus voi myös estää Surfacea muodostamasta yhteyttä langattomaan verkkoon. Katso tukiaseman tai reitittimen mukana tulleista oppaista tietoja siitä, onko MAC-suodatus otettu käyttöön.

Jos MAC-suodatus on käytössä, kokeile seuraavia vaihtoehtoja:

 • Poista MAC-suodatus tilapäisesti käytöstä, niin näet, estääkö se Surfacea muodostamasta yhteyttä langattomaan verkkoon.
 • Lisää Surfacen MAC-osoite reitittimen valtuutettujen osoitteiden luetteloon.

Etsi Surfacen MAC-osoite seuraavasti:

Vaihe 1:  Avaa näytön vasemmassa alakulmassa oleva hakuruutu.
Vaihe 2:  Kirjoita hakuruutuun cmd ja valitse hakutuloksista Komentokehote.
Vaihe 3:  Kirjoita komentokehotteeseen ipconfig /all ja paina Enter-näppäintä.
Vaihe 4:  Etsi fyysinen osoite. Se on Surfacen MAC-osoite.

Fyysisen osoitteen tai MAC-osoitteen etsiminen

Lisätietoja reitittimen MAC-suodatusasetusten muuttamisesta on laitteen käyttöohjeessa tai laitevalmistajan verkkosivustossa. Jos muutat reitittimen MAC-suodatusasetuksia, käynnistä reititin uudelleen, ennen kuin yrität yhdistää Surfacen langattomaan verkkoon.

Varmista, että reititin lähettää verkon nimeä

Jos langatonta verkkoasi ei löydy käytettävissä olevien verkkojen luettelosta, langatonta reititintä ei ehkä ole asetettu lähettämään verkkotunnustaan (SSID). Voit ottaa SSID-lähetyksen käyttöön katsomalla reitittimen mukana toimitettuja ohjeita. Lisätietoja yhteyden muodostamisesta piilotettuun langattomaan verkkoon on ohjeaiheessa Langallisen ja langattoman verkon ongelmat.


Mitä oireita ilmenee?

Oireiden tunnistamisesta voi olla apua, kun mietit, miten WLAN-ongelman voisi ratkaista. Seuraavat kolme skenaariota ovat yleisimmät, ja voit ehkä ratkaista kyseiset ongelmat asentamalla uusimmat päivitykset. Ohjeet päivitysten asentamiseen ovat jäljempänä ratkaisussa 1.

 • WLAN-yhteys ei toimi Surfacen herättyä.
  Jos et pysty muodostamaan WLAN-yhteyttä tai Surfacen herättyä näytössä ei näy yhtään käytettävissä olevaa verkkoa, laitteeseen ei ole ehkä asennettu uusimpia päivityksiä.
 • WLAN-yhteys on rajoitettu.
  Jos Surfacessa näkyy yhteyttä koskeva Rajoitettu-ilmoitus, laitteeseen ei ole ehkä asennettu uusimpia päivityksiä.

  Rajoitetut verkkoyhteydet
Huomautus
Kaikkia rajoitettuihin yhteyksiin liittyviä ongelmia ei voi ratkaista WLAN-ohjaimilla. Rajoitettujen yhteyksien syynä voi olla laitteen WLAN-ohjaimien, tukipisteen laiteohjelmiston ja määritysten sekä muiden tekijöiden yhteisvaikutus. Tavoitteenamme on, että jatkossa yhä useammat rajoitettuihin yhteyksiin liittyvät ongelmat voitaisiin ratkaista Surface-ohjainpäivityksillä.
 • WLAN-yhteys toimii, mutta hyvin hitaasti, tai signaali on heikko.

  Langaton verkko voi toimia hitaasti monista syistä. Jos useat tietokoneet tai muut laitteet käyttävät reititintä, se ei ehkä pysty vastaamaan uusiin pyyntöihin. Kokeile, ratkeaako ongelma, jos katkaiset muiden liitettyjen tietokoneiden tai laitteiden verkkoyhteyden hetkeksi.

  Surfacen siirtäminen lähemmäs reititintä voi auttaa, samoin reitittimen siirtäminen pois lattialta ja kauemmas seinistä ja metalliesineistä, kuten metallisista arkistokaapeista.

  Varmista myös, että Surfacessa on uusimmat päivitykset.

Ratkaisu 1: Asenna Surfaceen uusimmat päivitykset

Uusimpien päivitysten asentaminen voi auttaa ratkaisemaan yleiset WLAN-yhteysongelmat.

Tärkeää

Päivityksiä voi asentaa vain online-tilassa. Jos et saa yhteyttä WLAN-kotiverkkoon, yritä muodostaa yhteys julkiseen verkkoon (esimerkiksi kahvilassa tai kirjastossa).

Jos WLAN-verkkoa ei ole saatavilla, seuraavassa on useita muita tapoja, joilla voit ehkä muodostaa verkkoyhteyden:

Tarkista online-tilassa, onko saatavilla uusia päivityksiä. Toimi näin:

Vaihe 1:  Sipaise näytön oikeasta reunasta sisäänpäin ja napauta Asetukset.
(Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa yläkulmaa, siirrä hiiren osoitinta alaspäin ja napsauta Asetukset.)
Vaihe 2:  Napauta tai napsauta Muuta tietokoneen asetuksia, Päivitys ja palautus ja sitten Windows Update.
Vaihe 3:  Napauta tai napsauta Tarkista.
Vaihe 4:  Jos päivityksiä on saatavilla, napauta tai napsauta Näytä tiedot.
Vaihe 5:  Valitse asennettavat päivitykset napauttamalla tai napsauttamalla ja napauta tai napsauta Asenna.
Surface täytyy ehkä käynnistää uudelleen päivitysten asentamisen jälkeen.

Tarkista uusimpien Surface- ja Windows-päivitysten lisäksi myös, onko reitittimeen saatavilla uusia päivityksiä (laiteohjelmistopäivityksiä) reitittimen valmistajan verkkosivustosta.

Jos yhteyden muodostaminen ei vieläkään onnistu, kokeile ratkaisua 2.

Ratkaisu 2: Tarkista päivämäärä- ja kellonaika-asetukset

Tarkista Surfacen päivämäärä- ja kellonaika-asetukset ja korjaa ne tarvittaessa. Toimi näin:

Vaihe 1:  Sipaise näytön oikeasta reunasta sisäänpäin ja napauta Asetukset.
(Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa yläkulmaa, siirrä hiiren osoitinta alaspäin ja napsauta Asetukset.)
Vaihe 2:  Napauta tai napsauta sitten Muuta tietokoneen asetuksia > Aika ja kieli > Päivämäärä ja aika.
Vaihe 3:  Tarkista, että tiedot ovat oikein, tai tee tarvittavat muutokset.

Jos yhteyden muodostaminen ei vieläkään onnistu, kokeile ratkaisua 3.

Ratkaisu 3: Käynnistä WLAN-yhteys uudelleen Surfacessa

Käynnistä WLAN uudelleen seuraavasti:

Vaihe 1:  Sipaise näytön oikeasta reunasta sisäänpäin ja napauta Asetukset.
(Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa yläkulmaa, siirrä hiiren osoitinta alaspäin ja napsauta Asetukset.)
Vaihe 2:  Napauta tai napsauta langattoman verkon kuvaketta Langattoman verkon kuvake
.

Langattoman verkon kuvake
Vaihe 3:  Valitse Verkot-sivulla WLAN-kohdassa asetukseksi Ei käytössä ja napauta tai napsauta sitten asetukseksi uudelleen Käytössä.
Vaihe 4:  Napauta tai napsauta verkkoa, johon haluat muodostaa yhteyden, ja valitse tarvittaessa Yhdistä. Tarkista, että verkon tilana näkyy Yhdistetty.

Jos yhteyden muodostaminen ei vieläkään onnistu, kokeile ratkaisua 4.

Ratkaisu 4: Käynnistä verkkolaite ja Surface uudelleen

Käynnistä kokeeksi modeemi, reititin ja Surface uudelleen. Toimi näin:

Vaihe 1:  Irrota modeemin ja langattoman reitittimen virtajohto.
Vaihe 2:  Kun kaikki laitteiden valot ovat sammuneet, odota vähintään 30 sekuntia ja kytke modeemi takaisin.

Huomautus
Joissakin modeemeissa on vara-akku, joka estää valojen sammumisen. Jos sinulla on tällainen modeemi, paina nollauspainike nopeasti alas ja vapauta se. Jos et näe nollauspainiketta, poista sen sijaan akku.
Vaihe 3:  Kytke reititin ja odota vielä minuutti.

Käynnistä sitten Surface uudelleen.

Vaihe 1:  Sipaise näytön oikeasta reunasta sisäänpäin ja napauta Asetukset.
(Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa yläkulmaa, siirrä hiiren osoitinta alaspäin ja napsauta Asetukset.)
Vaihe 2:  Napauta tai napsauta Virta ja sen jälkeen Käynnistä uudelleen.
Vaihe 3:  Kirjaudu Windowsiin, palaa Asetukset-kohtaan ja napauta tai napsauta langattoman verkon Langattoman verkon kuvake kuvaketta.
Vaihe 4:  Napauta tai napsauta langattoman verkkosi nimeä ja valitse Yhdistä.

Jos yhteyden muodostaminen ei vieläkään onnistu, kokeile ratkaisua 5.

Ratkaisu 5: Suorita vianmääritykset

Verkon tai verkkosovittimen vianmäärityksestä voi olla apua WLAN-ongelmien selvittämisessä ja ratkaisemisessa.

Verkon vianmäärityksen käyttäminen

Toimi näin:

Vaihe 1:  Sipaise näytön oikeasta reunasta sisäänpäin ja napauta Hae.
(Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa yläkulmaa, siirrä hiiren osoitinta alaspäin ja napsauta Hae.)
Vaihe 2:  Kirjoita hakuruutuun verkon vianmääritys.
Vaihe 3:  Napauta tai napsauta hakutuloksissa Määritä ja korjaa verkko-ongelmat.

Verkkosovittimen vianmäärityksen käyttäminen

Toimi näin:

Vaihe 1:  Sipaise näytön oikeasta reunasta sisäänpäin ja napauta Hae.
(Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa yläkulmaa, siirrä hiiren osoitinta alaspäin ja napsauta Hae.)
Vaihe 2:  Kirjoita hakuruutuun vianmääritys ja napauta tai napsauta Vianmääritys.
Vaihe 3:  Napauta tai napsauta Verkko ja Internet ja sitten Verkkosovitin.

Tarkista, onnistuuko WLAN-yhteyden muodostaminen. Jos ei, kokeile ratkaisua 6.

Ratkaisu 6: Asenna langaton ohjain manuaalisesti uudelleen

Jos langattoman verkkokortin ohjain on vaurioitunut tai jos sitä ei ole asennettu, seurauksena on yhteysongelmia.

Jos kyseessä on Surface RT tai Surface 2, Windows Update päivittää ohjaimen automaattisesti.

Jos kyseessä on Surface Pro -mallit tai Surface 3, voit päivittää ohjaimen Windows Update -toiminnolla tai voit asentaa ohjaimen tarvittaessa manuaalisesti. Voit tehdä tämän noudattamalla ohjeaiheessa Langattomien ohjaimien asentaminen Surface Prohon tai Surface 3:een annettuja ohjeita.

Lisätietoja verkkosovittimen ohjaimen päivityksestä on ohjeaiheessa Ohjainten päivittäminen Windows 8.1:ssä tai Windows RT 8.1:ssä.

Muita ratkaisuja

Langattomissa yhteyksissä voi ilmetä ongelmia monista syistä. Seuraavassa on muita mahdollisia ratkaisuja, joita kannattaa kokeilla.

Tarkista verkon toiminta

Pystytkö muodostamaan yhteyden langattomaan verkkoon toisella tietokoneella tai älypuhelimella? Jos yhteys ei toimi, ongelma voi olla itse verkossa. Pyydä apua Internet-palveluntarjoajaltasi.

Tarkista reitittimen yhteensopivuus

Jos Surfacen käyttöönotossa ilmenee ongelmia, tarkista, onko reititin täysin yhteensopiva Windowsin kanssa. Windowsin uusien verkko-ominaisuuksien vuoksi jotkin vanhemmat verkkoreitittimet eivät ole täysin yhteensopivia, joten ne voivat aiheuttaa ongelmia. Siirry Windows Compatibility Centeriin, jossa on luettelo Windows 8.1- ja Windows RT 8.1 -yhteensopivista reitittimistä.

Tietoja Surfacen yhdistämisestä verkkoon on ohjeaiheessa Surfacen yhdistäminen langattomaan verkkoon.

Reitittimen ja tukiaseman laiteohjelmiston päivittäminen

Reititin tai tukiasema saattaa tarvita laiteohjelmistopäivityksen erityisesti silloin, jos voit muodostaa yhteyden vain WEP-suojausta käyttämällä tai ilman mitään suojausta. Yritä ladata ja asentaa laiteohjelmistopäivitys reitittimen tai tukiaseman valmistajan verkkosivustosta.

Tarkista mahdolliset häiriötekijät

Jotkin kodin laitteet, kuten mikroaaltouunit ja jotkin langattomat puhelimet voivat aiheuttaa häiriöitä Surfacen ja kantoalueella olevien verkkojen välillä. Jos Surfacen lähistöllä on tällaisia laitteita, sammuta niistä tilapäisesti virta tai siirrä ne kauemmas.

Muuta reitittimen tai tukiaseman asetuksia niin, että ne käyttävät jotakin toista langatonta kanavaa, tai aseta kanavan valinta automaattiseksi, jos valinnalle on määritetty kiinteä kanavanumero. Joskus jokin langaton kanava voi olla häiriöttömämpi kuin muut. Katso langattoman signaalikanavan määrittämistä koskevat ohjeet tukiaseman tai reitittimen mukana tulleista oppaista.

Tarkista, onko MAC-suodatus käytössä

Langattomat reitittimet voivat estää verkon luvattoman käytön MAC-suodatuksen avulla. Ikävä kyllä MAC-suodatus voi myös estää Surfacea muodostamasta yhteyttä langattomaan verkkoon.

Jos MAC-suodatus on käytössä, kokeile seuraavia vaihtoehtoja:

 • Poista MAC-suodatus tilapäisesti käytöstä, niin näet, estääkö se Surfacea muodostamasta yhteyttä langattomaan verkkoon.
 • Lisää Surfacen MAC-osoite reitittimen valtuutettujen osoitteiden luetteloon.

Etsi Surfacen MAC-osoite seuraavasti:

Vaihe 1:  Sipaise näytön oikeasta reunasta sisäänpäin ja napauta Hae.
(Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa yläkulmaa, siirrä hiiren osoitinta alaspäin ja napsauta Hae.)
Vaihe 2:  Kirjoita hakuruutuun cmd ja napauta tai napsauta hakutuloksissa Komentokehote.
Vaihe 3:  Kirjoita komentokehotteeseen ipconfig /all ja paina Enter-näppäintä.
Vaihe 4:  Etsi fyysinen osoite. Se on Surfacen MAC-osoite.

Fyysisen osoitteen tai MAC-osoitteen etsiminen

Lisätietoja reitittimen MAC-suodatusasetusten muuttamisesta on laitteen käyttöohjeessa tai laitevalmistajan verkkosivustossa. Jos muutat reitittimen MAC-suodatusasetuksia, käynnistä reititin uudelleen, ennen kuin yrität yhdistää Surfacen langattomaan verkkoon.

Varmista, että reititin lähettää verkon nimeä

Jos langatonta verkkoasi ei löydy käytettävissä olevien verkkojen luettelosta, langatonta reititintä ei ehkä ole asetettu lähettämään verkkotunnustaan (SSID). Voit ottaa SSID-lähetyksen käyttöön katsomalla reitittimen mukana toimitettuja ohjeita. Lisätietoja yhteyden muodostamisesta piilotettuun langattomaan verkkoon on ohjeaiheen Langallisen ja langattoman verkon ongelmat kohdassa Yhteyden muodostaminen piilotettuun langattomaan verkkoon.

Lisätietoja verkon havaitsemisongelmista on aiheessa Miksi en pysty löytämään langatonta verkkoa?


Mitä oireita ilmenee?

Oireiden tunnistamisesta voi olla apua, kun mietit, miten WLAN-ongelman voisi ratkaista. Seuraavat kolme skenaariota ovat yleisimmät, ja voit ehkä ratkaista kyseiset ongelmat asentamalla uusimmat päivitykset. Ohjeet päivitysten asentamiseen ovat jäljempänä ratkaisussa 1.

 • WLAN-yhteys ei toimi Surfacen herättyä.
  Jos et pysty muodostamaan WLAN-yhteyttä tai Surfacen herättyä näytössä ei näy yhtään käytettävissä olevaa verkkoa, laitteeseen ei ole ehkä asennettu uusimpia päivityksiä.
 • WLAN-yhteys on rajoitettu.
  Jos Surfacessa näkyy yhteyttä koskeva Rajoitettu-ilmoitus, laitteeseen ei ole ehkä asennettu uusimpia päivityksiä.

  Rajoitetut verkkoyhteydet
Huomautus
Kaikkia rajoitettuihin yhteyksiin liittyviä ongelmia ei voi ratkaista WLAN-ohjaimilla. Rajoitettujen yhteyksien syynä voi olla laitteen WLAN-ohjaimien, tukipisteen laiteohjelmiston ja määritysten sekä muiden tekijöiden yhteisvaikutus. Tavoitteenamme on, että jatkossa yhä useammat rajoitettuihin yhteyksiin liittyvät ongelmat voitaisiin ratkaista Surface-ohjainpäivityksillä.
 • WLAN-yhteys toimii, mutta hyvin hitaasti, tai signaali on heikko.

  Langaton verkko voi toimia hitaasti monista syistä. Jos useat tietokoneet tai muut laitteet käyttävät reititintä, se ei ehkä pysty vastaamaan uusiin pyyntöihin. Kokeile, ratkeaako ongelma, jos katkaiset muiden liitettyjen tietokoneiden tai laitteiden verkkoyhteyden hetkeksi.

  Surfacen siirtäminen lähemmäs reititintä voi auttaa, samoin reitittimen siirtäminen pois lattialta ja kauemmas seinistä ja metalliesineistä, kuten metallisista arkistokaapeista.

  Varmista myös, että Surfacessa on uusimmat päivitykset.

Ratkaisu 1: Asenna Surfaceen uusimmat päivitykset

Uusimpien päivitysten asentaminen voi auttaa ratkaisemaan yleiset WLAN-yhteysongelmat.

Tärkeää

Päivityksiä voi asentaa vain online-tilassa. Jos et saa yhteyttä WLAN-kotiverkkoon, yritä muodostaa yhteys julkiseen verkkoon (esimerkiksi kahvilassa tai kirjastossa).

Jos WLAN-verkkoa ei ole saatavilla, seuraavassa on useita muita tapoja, joilla voit ehkä muodostaa verkkoyhteyden:

Tarkista online-tilassa, onko saatavilla uusia päivityksiä. Toimi näin:

Vaihe 1:  Sipaise näytön oikeasta reunasta sisäänpäin ja napauta Asetukset.
(Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa yläkulmaa, siirrä hiiren osoitinta alaspäin ja napsauta Asetukset.)
Vaihe 2:  Napauta tai napsauta Muuta tietokoneen asetuksia, Päivitys ja palautus ja sitten Windows Update.
Vaihe 3:  Napauta tai napsauta Tarkista.
Vaihe 4:  Jos päivityksiä on saatavilla, napauta tai napsauta Näytä tiedot.
Vaihe 5:  Valitse asennettavat päivitykset napauttamalla tai napsauttamalla ja napauta tai napsauta Asenna.
Surface täytyy ehkä käynnistää uudelleen päivitysten asentamisen jälkeen.

Tarkista uusimpien Surface- ja Windows-päivitysten lisäksi myös, onko reitittimeen saatavilla uusia päivityksiä (laiteohjelmistopäivityksiä) reitittimen valmistajan verkkosivustosta.

Jos yhteyden muodostaminen ei vieläkään onnistu, kokeile ratkaisua 2.

Ratkaisu 2: Tarkista päivämäärä- ja kellonaika-asetukset

Tarkista Surfacen päivämäärä- ja kellonaika-asetukset ja korjaa ne tarvittaessa. Toimi näin:

Vaihe 1:  Sipaise näytön oikeasta reunasta sisäänpäin ja napauta Asetukset.
(Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa yläkulmaa, siirrä hiiren osoitinta alaspäin ja napsauta Asetukset.)
Vaihe 2:  Napauta tai napsauta sitten Muuta tietokoneen asetuksia > Aika ja kieli > Päivämäärä ja aika.
Vaihe 3:  Tarkista, että tiedot ovat oikein, tai tee tarvittavat muutokset.

Jos yhteyden muodostaminen ei vieläkään onnistu, kokeile ratkaisua 3.

Ratkaisu 3: Käynnistä WLAN-yhteys uudelleen Surfacessa

Käynnistä WLAN uudelleen seuraavasti:

Vaihe 1:  Sipaise näytön oikeasta reunasta sisäänpäin ja napauta Asetukset.
(Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa yläkulmaa, siirrä hiiren osoitinta alaspäin ja napsauta Asetukset.)
Vaihe 2:  Napauta tai napsauta langattoman verkon kuvaketta Langattoman verkon kuvake
.

Langattoman verkon kuvake
Vaihe 3:  Valitse Verkot-sivulla WLAN-kohdassa asetukseksi Ei käytössä ja napauta tai napsauta sitten asetukseksi uudelleen Käytössä.
Vaihe 4:  Napauta tai napsauta verkkoa, johon haluat muodostaa yhteyden, ja valitse tarvittaessa Yhdistä. Tarkista, että verkon tilana näkyy Yhdistetty.

Jos yhteyden muodostaminen ei vieläkään onnistu, kokeile ratkaisua 4.

Ratkaisu 4: Käynnistä verkkolaite ja Surface uudelleen

Käynnistä kokeeksi modeemi, reititin ja Surface uudelleen. Toimi näin:

Vaihe 1:  Irrota modeemin ja langattoman reitittimen virtajohto.
Vaihe 2:  Kun kaikki laitteiden valot ovat sammuneet, odota vähintään 30 sekuntia ja kytke modeemi takaisin.

Huomautus
Joissakin modeemeissa on vara-akku, joka estää valojen sammumisen. Jos sinulla on tällainen modeemi, paina nollauspainike nopeasti alas ja vapauta se. Jos et näe nollauspainiketta, poista sen sijaan akku.
Vaihe 3:  Kytke reititin ja odota vielä minuutti.

Käynnistä sitten Surface uudelleen.

Vaihe 1:  Sipaise näytön oikeasta reunasta sisäänpäin ja napauta Asetukset.
(Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa yläkulmaa, siirrä hiiren osoitinta alaspäin ja napsauta Asetukset.)
Vaihe 2:  Napauta tai napsauta Virta ja sen jälkeen Käynnistä uudelleen.
Vaihe 3:  Kirjaudu Windowsiin, palaa Asetukset-kohtaan ja napauta tai napsauta langattoman verkon Langattoman verkon kuvake kuvaketta.
Vaihe 4:  Napauta tai napsauta langattoman verkkosi nimeä ja valitse Yhdistä.

Jos yhteyden muodostaminen ei vieläkään onnistu, kokeile ratkaisua 5.

Ratkaisu 5: Suorita vianmääritykset

Verkon tai verkkosovittimen vianmäärityksestä voi olla apua WLAN-ongelmien selvittämisessä ja ratkaisemisessa.

Verkon vianmäärityksen käyttäminen

Toimi näin:

Vaihe 1:  Sipaise näytön oikeasta reunasta sisäänpäin ja napauta Hae.
(Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa yläkulmaa, siirrä hiiren osoitinta alaspäin ja napsauta Hae.)
Vaihe 2:  Kirjoita hakuruutuun verkon vianmääritys.
Vaihe 3:  Napauta tai napsauta hakutuloksissa Määritä ja korjaa verkko-ongelmat.

Verkkosovittimen vianmäärityksen käyttäminen

Toimi näin:

Vaihe 1:  Sipaise näytön oikeasta reunasta sisäänpäin ja napauta Hae.
(Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa yläkulmaa, siirrä hiiren osoitinta alaspäin ja napsauta Hae.)
Vaihe 2:  Kirjoita hakuruutuun vianmääritys ja napauta tai napsauta Vianmääritys.
Vaihe 3:  Napauta tai napsauta Verkko ja Internet ja sitten Verkkosovitin.

Tarkista, onnistuuko WLAN-yhteyden muodostaminen. Jos ei, kokeile ratkaisua 6.

Ratkaisu 6: Asenna langaton ohjain manuaalisesti uudelleen

Jos langattoman verkkokortin ohjain on vaurioitunut tai jos sitä ei ole asennettu, seurauksena on yhteysongelmia.

Jos kyseessä on Surface RT tai Surface 2, Windows Update päivittää ohjaimen automaattisesti.

Jos kyseessä on Surface Pro -mallit tai Surface 3, voit päivittää ohjaimen Windows Update -toiminnolla tai voit asentaa ohjaimen tarvittaessa manuaalisesti. Voit tehdä tämän noudattamalla ohjeaiheessa Langattomien ohjaimien asentaminen Surface Prohon tai Surface 3:een annettuja ohjeita.

Lisätietoja verkkosovittimen ohjaimen päivityksestä on ohjeaiheessa Ohjainten päivittäminen Windows 8.1:ssä tai Windows RT 8.1:ssä.

Muita ratkaisuja

Langattomissa yhteyksissä voi ilmetä ongelmia monista syistä. Seuraavassa on muita mahdollisia ratkaisuja, joita kannattaa kokeilla.

Tarkista verkon toiminta

Pystytkö muodostamaan yhteyden langattomaan verkkoon toisella tietokoneella tai älypuhelimella? Jos yhteys ei toimi, ongelma voi olla itse verkossa. Pyydä apua Internet-palveluntarjoajaltasi.

Tarkista reitittimen yhteensopivuus

Jos Surfacen käyttöönotossa ilmenee ongelmia, tarkista, onko reititin täysin yhteensopiva Windowsin kanssa. Windowsin uusien verkko-ominaisuuksien vuoksi jotkin vanhemmat verkkoreitittimet eivät ole täysin yhteensopivia, joten ne voivat aiheuttaa ongelmia. Siirry Windows Compatibility Centeriin, jossa on luettelo Windows 8.1- ja Windows RT 8.1 -yhteensopivista reitittimistä.

Tietoja Surfacen yhdistämisestä verkkoon on ohjeaiheessa Surfacen yhdistäminen langattomaan verkkoon.

Reitittimen ja tukiaseman laiteohjelmiston päivittäminen

Reititin tai tukiasema saattaa tarvita laiteohjelmistopäivityksen erityisesti silloin, jos voit muodostaa yhteyden vain WEP-suojausta käyttämällä tai ilman mitään suojausta. Yritä ladata ja asentaa laiteohjelmistopäivitys reitittimen tai tukiaseman valmistajan verkkosivustosta.

Tarkista mahdolliset häiriötekijät

Jotkin kodin laitteet, kuten mikroaaltouunit ja jotkin langattomat puhelimet voivat aiheuttaa häiriöitä Surfacen ja kantoalueella olevien verkkojen välillä. Jos Surfacen lähistöllä on tällaisia laitteita, sammuta niistä tilapäisesti virta tai siirrä ne kauemmas.

Muuta reitittimen tai tukiaseman asetuksia niin, että ne käyttävät jotakin toista langatonta kanavaa, tai aseta kanavan valinta automaattiseksi, jos valinnalle on määritetty kiinteä kanavanumero. Joskus jokin langaton kanava voi olla häiriöttömämpi kuin muut. Katso langattoman signaalikanavan määrittämistä koskevat ohjeet tukiaseman tai reitittimen mukana tulleista oppaista.

Tarkista, onko MAC-suodatus käytössä

Langattomat reitittimet voivat estää verkon luvattoman käytön MAC-suodatuksen avulla. Ikävä kyllä MAC-suodatus voi myös estää Surfacea muodostamasta yhteyttä langattomaan verkkoon.

Jos MAC-suodatus on käytössä, kokeile seuraavia vaihtoehtoja:

 • Poista MAC-suodatus tilapäisesti käytöstä, niin näet, estääkö se Surfacea muodostamasta yhteyttä langattomaan verkkoon.
 • Lisää Surfacen MAC-osoite reitittimen valtuutettujen osoitteiden luetteloon.

Etsi Surfacen MAC-osoite seuraavasti:

Vaihe 1:  Sipaise näytön oikeasta reunasta sisäänpäin ja napauta Hae.
(Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa yläkulmaa, siirrä hiiren osoitinta alaspäin ja napsauta Hae.)
Vaihe 2:  Kirjoita hakuruutuun cmd ja napauta tai napsauta hakutuloksissa Komentokehote.
Vaihe 3:  Kirjoita komentokehotteeseen ipconfig /all ja paina Enter-näppäintä.
Vaihe 4:  Etsi fyysinen osoite. Se on Surfacen MAC-osoite.

Fyysisen osoitteen tai MAC-osoitteen etsiminen

Lisätietoja reitittimen MAC-suodatusasetusten muuttamisesta on laitteen käyttöohjeessa tai laitevalmistajan verkkosivustossa. Jos muutat reitittimen MAC-suodatusasetuksia, käynnistä reititin uudelleen, ennen kuin yrität yhdistää Surfacen langattomaan verkkoon.

Varmista, että reititin lähettää verkon nimeä

Jos langatonta verkkoasi ei löydy käytettävissä olevien verkkojen luettelosta, langatonta reititintä ei ehkä ole asetettu lähettämään verkkotunnustaan (SSID). Voit ottaa SSID-lähetyksen käyttöön katsomalla reitittimen mukana toimitettuja ohjeita. Lisätietoja yhteyden muodostamisesta piilotettuun langattomaan verkkoon on ohjeaiheen Langallisen ja langattoman verkon ongelmat kohdassa Yhteyden muodostaminen piilotettuun langattomaan verkkoon.

Lisätietoja verkon havaitsemisongelmista on aiheessa Miksi en pysty löytämään langatonta verkkoa?