Gjelder for

Surface RT, Surface 2, Surface Pro, Surface Pro 2, Surface Pro 3, Windows 8.1, Windows RT 8.1.


Feilsøke aktivering av Surface

Hvis Windows ikke aktiveres automatisk på Surface, kan du prøve noe av det nedenfor for å få Windows aktivert.


Windows aktiveres automatisk når du kobler Surface til Internett. Hvis Windows ikke kan aktiveres, vises alternativet Aktiver Windows i PC-innstillinger. Alternativet Aktiver Windows vises bare hvis det er et aktiveringsproblem, og det vil forsvinne når Windows aktiveres på riktig måte.

Aktivere Windows manuelt

Trinn 1:  Sveip fingeren inn fra høyre kant av skjermen, trykk deretter Innstillinger.
(Hvis du bruker mus, peker du øverst til høyre på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker deretter Innstillinger.)
Trinn 2:  Trykk eller klikk Endre PC-innstillinger.
Trinn 3: 

Trykk eller klikk Aktiver Windows, trykk eller klikk deretter et av følgende:

 • Aktiver for å prøve på nytt å aktivere Windows.

 • eller
 • Skriv inn nøkkel for å skrive inn en ny produktnøkkel.

Løse aktiveringsproblemer

Skjermbildet Aktiver Windows viser en melding som forklarer hvorfor aktiveringen mislyktes, og viser alternativer for å prøve å løse problemet:

 • Surface må ha en Internett-tilkobling for at Windows skal kunne aktiveres. Hvis Surface ikke er koblet til Internett, kobler du den til et trådløst nettverk, deretter ser du om Windows aktiveres.
 • Du må korrigere innstillinger for Tid og språk. Slik gjør du det:

  Trinn 1: 

  Sveip fingeren inn fra høyre kant av skjermen, og trykk eller klikk Innstillinger.
  (Hvis du bruker mus, peker du øverst til høyre på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker Innstillinger.)

  Trinn 2: 

  Velg Endre PC-innstillinger, og velg deretter Tid og språk.

  Trinn 3: 

  Velg for å endre Still inn tid automatisk til Av.

  Trinn 4: 

  Under Endre dato og klokkeslett, velg Endre og trykk eller klikk for å velge korrekt dato og klokkeslett for gjeldende tidssone, og trykk deretter Endre.

  Trinn 5: 

  Velg for å sette Still inn tid automatisk tilbake til .

  Trinn 6: 

  Installer de siste Surface og Windows-oppdateringene. Se Installere Surface- og Windows-oppdateringer instruksjoner.

 • Trykk eller klikk Kontakt Kundestøtte for hjelp for å komme i kontakt med aktiveringsstøtte hos Microsoft.
 • Hvis instruksjonene på skjermen foreslår at du kontakter produsenten eller ber om en ny produktnøkkel, tar du kontakt med oss for å få hjelp.

Hva skjer hvis Windows ikke aktiveres?

Inntil Windows er aktivert, vil valgene for å tilpasse låseskjermen, startskjermen og kontobildet på Surface være begrenset, og det vises en påminnelse om at du må aktivere.