Gjelder for

Surface Book, Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

Gjelder for

Surface 2, Surface RT.

Gjelder for

Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

Gjelder for

Surface 2, Surface RT.

Operativsystem:

Legg til en Bluetooth-enhet

Du kan koble enheter som bruker Bluetooth trådløs teknologi som telefoner, trådløse hodetelefoner og trådløst mus og tastatur til Surface.


Slik kan du koble til (eller pare) en Bluetooth®-enhet med Surface:

Trinn 1:  Slå på Bluetooth-enheten, og gjør det mulig å oppdage den.
Hvis du vil finne ut hvordan du gjør dette, kan du se informasjonen som fulgte med Bluetooth-enheten, eller gå til produsentens nettsted.
Trinn 2:  Gå til Start Windows-logo, og velg Innstillinger > Enheter > Bluetooth.
Trinn 3:  Under Behandle Bluetooth-enheter, sørg for at glidebryteren er satt til , og vent mens Windows søker etter Bluetooth-enheter.
Trinn 4:  I listen over Bluetooth-enheter, velg enheten som du vil pare med Surface, og velg Pare.
Trinn 5:  Følg anvisningene på skjermen for å fullføre paring av enheten.
Hvis tilbehøret krever et passord (av og til kalt paringskode), blir du bedt om å oppgi det. Hvis du ikke kjenner til passordet, kan du se informasjonen som fulgte med enheten, eller produsentens nettsted.
Merknader
 • For informasjon om hvordan du parer Surface-pennen med Surface Pro 3, kan du se Bruke Surface-pennen.
 • Når du parer en telefon, må du sørge for at telefonen er låst opp og viser innstillingsskjermbildet for Bluetooth.
 • Hvis Windows ikke finner enheten din, kan du se Feilsøk Bluetooth-enheter.
 • Hvis du legger til et Bluetooth-tastatur, kan du deaktivere Surface Cover ved å brette det tilbake eller ta det av.

Kompatibilitet

Surface Pro-modeller og Surface 3 er kompatible med enhetene som er sertifisert for Windows 10. For å sjekke kompatibiliteten til din Bluetooth-enhet, se Windows Kompatibilitetssenter.


Legg til en Bluetooth-enhet

Du kan koble enheter som bruker Bluetooth trådløs teknologi som telefoner, trådløse hodetelefoner og trådløst mus og tastatur til Surface.


Slik kan du koble sammen (pare) en Bluetooth®-enhet med Surface:

Trinn 1:  Slå på Bluetooth-enheten, og gjør det mulig å oppdage den.
Hvis du vil finne ut hvordan du gjør dette, kan du se informasjonen som fulgte med Bluetooth-enheten, eller gå til produsentens nettsted.
Trinn 2:  På Start-skjermen, sveip inn fra høyre kant av skjermen, og velg Innstillinger.
(Hvis du bruker mus, peker du øverst til høyre på skjermen, flytter musepekeren oppover og velger Innstillinger.)
Trinn 3:  Velg Endre PC-innstillinger > PC og enheter > Bluetooth.
Trinn 4:  Under Behandle Bluetooth-enheter, sørg for at glidebryteren er satt til , og vent mens Windows søker etter Bluetooth-enheter. Hvis glidebryteren er satt til Av, velg den for å slå på Bluetooth.
Trinn 5:  I listen over Bluetooth-enheter, velg enheten som du vil pare med Surface, og velg Pare.
Trinn 6:  Følg anvisningene på skjermen for å fullføre paring av enheten.
Hvis tilbehøret krever et passord (av og til kalt paringskode), blir du bedt om å oppgi det. Hvis du ikke kjenner til passordet, kan du se informasjonen som fulgte med enheten, eller produsentens nettsted.
Merknader
 • Når du parer en telefon, må du sørge for at telefonen er låst opp og viser innstillingsskjermbildet for Bluetooth.
 • Hvis Windows ikke finner enheten din, kan du se Feilsøk Bluetooth-enheter.
 • Hvis du legger til et Bluetooth-tastatur, kan du deaktivere Surface Typing Cover ved å brette det tilbake eller ta det av.

Kompatibilitet

Surface RT og Surface 2 er kompatible med enhetene som er sertifisert for Windows 8.1 RT Update 3. Du kan sjekke kompatibiliteten til din Bluetooth-enhet på Windows Kompatibilitetssenter.


Legg til en Bluetooth-enhet

Du kan koble enheter som bruker Bluetooth trådløs teknologi som telefoner, trådløse hodetelefoner og trådløst mus og tastatur til Surface.


Slik kan du koble sammen (pare) en Bluetooth®-enhet med Surface:

Trinn 1:  Slå på Bluetooth-enheten, og gjør det mulig å oppdage den.
Hvis du vil finne ut hvordan du gjør dette, kan du se informasjonen som fulgte med Bluetooth-enheten, eller gå til produsentens nettsted.
Trinn 2:  Sveip inn fra høyre kant av startskjermen, og trykk Innstillinger.
(Hvis du bruker mus, peker du nederst til høyre på skjermen, flytter musepekeren opp og klikker Innstillinger.)
Trinn 3:  Trykk eller klikk Endre PC-innstillinger, trykk eller klikk PC og enheter og deretter Bluetooth.
Trinn 4:  Sørg for at Bluetooth er slått på, og vent mens Windows søker etter Bluetooth-enheter.
Trinn 5:  Følg anvisningene på skjermen for å fullføre paring av enheten.
Hvis tilbehøret krever et passord (av og til kalt paringskode), blir du bedt om å oppgi det. Hvis du ikke kjenner til passordet, kan du se informasjonen som fulgte med enheten, eller produsentens nettsted.
Merknader
 • For informasjon om hvordan du parer Surface-pennen med Surface Pro 3, kan du se Bruke Surface-pennen.
 • Når du parer en telefon, må du sørge for at telefonen er låst opp og viser innstillingsskjermbildet for Bluetooth.
 • Hvis Windows ikke finner enheten din, kan du se Feilsøk Bluetooth-enheter.
 • Hvis du legger til et Bluetooth-tastatur, kan du deaktivere Surface Cover ved å brette det tilbake eller ta det av.

Kompatibilitet

Surface Pro-modeller og Surface 3 er kompatible med enheter som er sertifisert for Windows 8.1. Hvis du vil finne ut om Bluetooth-enheten din er kompatibel, kan du se Windows Kompatibilitetssenter.


Legg til en Bluetooth-enhet

Du kan koble enheter som bruker Bluetooth trådløs teknologi som telefoner, trådløse hodetelefoner og trådløst mus og tastatur til Surface.


Slik kan du koble til (pare) en Bluetooth-enhet med Surface:

Trinn 1:  Slå på Bluetooth-enheten, og gjør det mulig å oppdage den.
Hvis du vil finne ut hvordan du gjør dette, kan du se informasjonen som fulgte med Bluetooth-enheten, eller gå til produsentens nettsted.
Trinn 2:  Sveip inn fra høyre kant av startskjermen, og trykk Innstillinger.
(Hvis du bruker mus, peker du nederst til høyre på skjermen, flytter musepekeren opp og klikker Innstillinger.)
Trinn 3:  Trykk eller klikk Endre PC-innstillinger, trykk eller klikk PC og enheter og deretter Bluetooth.
Trinn 4:  Sørg for at Bluetooth er slått på, og vent mens Windows søker etter Bluetooth-enheter.
Trinn 5:  Følg anvisningene på skjermen for å fullføre paring av enheten.
Hvis tilbehøret krever et passord (av og til kalt paringskode), blir du bedt om å oppgi det. Hvis du ikke kjenner til passordet, kan du se informasjonen som fulgte med enheten, eller produsentens nettsted.
Merknader
 • Når du parer en telefon, må du sørge for at telefonen er låst opp og viser innstillingsskjermbildet for Bluetooth.
 • Hvis Windows ikke finner enheten din, kan du se Feilsøk Bluetooth-enheter.
 • Hvis du legger til et Bluetooth-tastatur, kan du deaktivere Surface Cover ved å brette det tilbake eller ta det av.

Kompatibilitet

Surface RT og Surface 2 er kompatible med enheter som er sertifisert for Windows RT 8.1. Hvis du vil finne ut om Bluetooth-enheten din er kompatibel, kan du se Windows Kompatibilitetssenter.


Kontakt oss

Answer Desk
Answer Techs kan hjelpe deg.
Snakk med en agent live