Gjelder for

Surface RT, Surface 2, Surface 3, Surface Pro, Surface Pro 2, Surface Pro 3, Windows 8.1, Windows RT 8.1.


Touch Cover

Touch Cover er et slankt, tradisjonelt tastatur med bevegelige taster. Du kan få hastigheten og opplevelsen av et klassisk tastatur og du kan gå fra nettbrett til en bærbar datamaskin på et øyeblikk.


Touch Cover klikker magnetisk på plass og gir beskyttelse for berøringsskjermen på Surface. Alle Surface Touch Cover har en standard tastaturlayout, snarveistaster og en styrepute med to knapper som støtter bevegelser.

For mer informasjon om trykk og bevegelser på styreputen, kan du se Bruk og innstillinger av styrepute. Du kan bruke styrepute-innstillinger til å minimere utilsiktede trykk som gjør at pekeren hopper uventet. Se Endre styrepute-innstillinger for mer informasjon.

Klikk omslaget på plass

Touch Cover festes magnetisk til Surface.

For å feste et Touch Cover på Surface, fører du de to delene nær hverandre inntil omslaget settes på linje og klikker på plass.

Når dekslet er festet, sitter det godt. Bare dra det vekk når du vil fjerne det.

Surface-tastaturet klikker på plass

Brett tilbake omslaget

Brett Cover bakover for å bruke Surface som et nettbrett. Mens Cover er brettet bakover, registreres ingen tastetrykk.

Hvis du vil skrive tekst mens omslaget er brettet bakover, trykker du på et tekstfelt eller område der du kan skrive, og skjermtastaturet vises. Avsnittet Slik bruker du skjermtastaturet inneholder mer informasjon om dette.

Lukke dekslet

Touch Cover beskytter skjermen mens du er på reisefot. Når du lukker omslaget, slukkes skjermen. Når du åpner det, trykk på av/på-knappen på Surface for å vekke det.

Surface RT og Surface 2 aktiveres når du åpner omslaget. Når du åpner omslaget på enhver Surface Pro-modell, trykk på av/på-knappen for å aktivere den. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Strømtilstander på Surface RT og Surface 2 eller Strømtilstander på Surface Pro og Surface 3: På, av, hvilemodus og dvalemodus.

Obs!
Åpning av Touch Cover vekker ikke Surface Pro 3 eller Surface 3 fra hvilemodus, og lukking av Touch Cover vil ikke slå av skjermen eller sette Surface i hvilemodus. Trykk i stedet på av/på-knappen på Surface Pro 3 eller Surface 3 når du lukker Touch Cover for å spare strøm.

Bruke styreputen

Alle Surface Touch Cover-omslag har et standard tastatur, hurtigtaster for vanlige oppgaver og en styrepute.

Bruke styreputen

Knapper for høyreklikk og venstreklikk på Touch Cover

Styreputen har knapper for høyreklikk og venstreklikk, og støtter bevegelser. For mer detaljert informasjon om bevegelser på styreputen, kan du se Bruk og innstillinger av styrepute.

Justere styrepute-innstillinger

Hvis styreputen er for raskt til å reagere på utilsiktede bevegelser, kan du endre en innstilling slik at den fungerer slik du ønsker, eller slå styreputen helt av.

For å justere innstillingene til styreputen på Touch Cover 2 med Surface 2, Surface Pro-modeller eller Surface 3, fest omslaget og gå til Innstillinger >Endre PC-innstillinger > PC og enheter > Mus og styrepute.

For mer informasjon, eller hvis du har en annen Surface og Cover, se Endre styreputebevegelser.

Bruke tastaturet

Bruk spesialtaster

Surface-omslag har snarveistaster for åpning av Windows-perler, spille lyd eller video, med mer. Tastene på øvre rad fungerer også som funksjonstaster – hold nede Fn-tasten mens du trykker på tasten. Hvis du bruker funksjonstaster ofte, kan du låse disse tastene i funksjonsmodus. For mer informasjon, se Låse taster i funksjonsmodus under.

Fn-tasten fungerer også i kombinasjon med andre taster for enkelte oppgaver.

Her er kombinasjonene av spesialtaster og Fn-tasten:

Redusere bakgrunnsbelysning ved å trykke F1
Reduserer tastaturets bakgrunnsbelysning*
Øke bakgrunnsbelysning ved å trykke F2
Øker tastaturets bakgrunnsbelysning*
Dempetast
Slår lyddempingen på eller av
Volum ned-tast
Skrur ned volumet**
volum opp-tast
Skrur opp volumet**
Spill av / pause-tast
Spill av eller pause lyd eller video
Søk-perletast
Åpner Søk-perlen
Del-perletast
Åpner Del-perlen
Enheter-perletast
Åpner Enheter-perlen
Innstillinger-perletast
Åpner Innstillinger-perlen
Windows-tast
Åpner startskjermen
Fn+Del
Øke skjermens lysstyrke
Fn+Backspace
Redusere skjermens lysstyrke
Fn+Mellomromstast
Setter et skjermbilde av hele skjermen eller skjermene inn på Windows utklippstavle
Fn+Alt+Mellomromstast
Setter et skjermbilde av det aktive vinduet ditt på Windows utklippstavlen
* Disse tastene er kun tilgjengelige på omslag med bakgrunnsbelysning.
* Disse tastene er kun tilgjengelige på omslag uten bakgrunnsbelysning.

Låse taster i funksjonsmodus

Hvis du bruker en app som ofte bruker funksjonstaster, kan du midlertidig låse den øverste tasteraden slik at funksjonstast holdes inne. Slik gjør du det:

  • Hold nede Fn-tasten og trykk CAPS-tasten.
    Trykk på selve tasten gir deg funksjonstasten (F3 i stedet for dempetast, for eksempel), og Fn pluss tasten gir deg spesialtasten. For eksempel, for å dempe høyttaleren, trykk Fn + dempetast.
  • For å slå av funksjonstastlåsen, trykker du Fn+CAPS på nytt.

Bruk en mus eller deaktiver styreputen

Hvis du foretrekker å bruke en mus eller styreputen på Type Cover, koble til en USB- eller Bluetooth®-mus. Hvis du vil vite mer, kan du se Koble til en USB-mus, en skriver og mer og Legge til en Bluetooth-enhet.

For informasjon om deaktivering av styreputen, kan du se Bruk og innstillinger av styrepute.

Tekstforslag

Når du skriver i en Windows Store-app med Touch Cover 2 eller skjermtastaturet, vises det forslag for å hjelpe deg å skrive inn ord raskt og korrigere feilstavinger.

Slik bytter du mellom to forslag:

  • Sveip til høyre eller venstre på MELLOMROM-tasten.

Slik setter du inn et merket forslag:

  • Trykk MELLOMROM-tasten

Slik slår du tekstforslag på eller av:

Trinn 1:  Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk Innstillinger.
(Hvis du bruker mus, peker du øverst til høyre på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker Innstillinger.)
Trinn 2:  Trykk eller klikk Endre PC-innstillinger, og trykk eller klikk PC og enheter.
Trinn 3:  Trykk eller klikk Skriving, og trykk eller klikk for å angi innstillingen til eller Av under Vis tekstforslag mens jeg skriver.

Slå tastelyder på eller av

Surface Touch Cover og skjermtastaturet kan lage en lyd når du trykker tastene. Slik slår du lyden på eller av:

Trinn 1:  Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk Innstillinger.
(Hvis du bruker mus, peker du øverst til høyre på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker Innstillinger.)
Trinn 2:  Trykk eller klikk Endre PC-innstillinger.
Trinn 3:  Trykk eller klikk PC og enheter, og trykk eller klikk Skrive.
Trinn 4:  Angi Spill av tastelyder mens jeg skriver under Berøringstastatur til eller Av.
Obs!
Hvis du vil justere volumet, bruker du volumknappen på venstre side av enheten. Se Surface-lyd, volum og lydtilbehør hvis du vil ha mer informasjon.

Bruke forskjellige språkomslag

Surface-omslag er tilgjengelige for en rekke forskjellige språk og alfabeter. Hvis omslaget har en tast merket Alt GR, kan du bruke den på samme måte som Ctrl+Alt.

Du kan også sette opp Surface til å bruke spesifikke språk- og tastaturoppsett, som beskrevet i IMEer (Input Method Editor). Disse innstillingene lagres på Surface og gjelder for alle omslag du bruker. Hvis du bruker omslaget på en annen Surface, gjelder inntastingsmetodene som er angitt for den Surface-enheten.

Har du problemer?

Hvis du har problemer med Touch Cover, se Feilsøke Surface-omslaget.