Logg på
 

Gjelder for

Surface Pro, Surface Pro 2, Surface Pro 3, Surface 3.

Gjelder for

Surface RT, Surface 2.

Gjelder for

Surface Pro, Surface Pro 2, Surface Pro 3, Surface 3.

Gjelder for

Surface RT, Surface 2.

Operativsystem:

Feilsøke Surface-deksel

Hvis Surface-dekslet ikke registreres når du kobler det til, det slutter å fungere eller hvis tastene eller styreputen ikke fungerer ordentlig, kan du prøve disse løsningene for å fikse problemet:


Feilsøke Surface-omslaget

Hvis Surface ikke oppdager Surface-omslaget når du kobler det til, hvis det slutter å fungere eller hvis tastene eller styreputen ikke fungerer ordentlig, kan du prøve disse løsningene:


Obs!

Hvis Surface-omslaget har en rift eller trenger fysisk reparasjon eller utskifting, går du til Fikse min Surface.

Ikke noe på omslaget fungerer

Løsning 1: Rengjør tilkoblingen mellom Surface og omslaget

Trinn 1:  Koble fra Surface og ta av omslaget.
Trinn 2:  Rengjør magnetkontaktene på Surface og omslaget med en myk klut og litt isopropylalkohol.
Trinn 3:  Fest omslaget igjen, og pass på at alle magnetkontaktene er i kontakt med nedre kant på Surface.
Fest omslaget
Omslaget skal klikke på plass. Du skal ikke se noen mellomrom eller noe metall ved tilkoblingspunktene. Hvis tilkoblingen ikke blir helt riktig, tar du av omslaget og fester det på nytt.
Trinn 4:  Plasser Surface på en fast, plan overflate, for eksempel på et bord, med støtten ute, og prøv å bruke omslaget igjen.

Løsning 2: Kontroller at du har de nyeste oppdateringene

Installering av oppdateringer kan være alt som skal til for å løse problemet.

Løsning 3: Start Surface på nytt

 • Gå til Start Windows-logo og velg På/av > Start på nytt.

Løsning 4: Tilbakestill Surface

En tilbakestilling gjør følgende:

 • Fjerner alle personlige innstillinger
 • Fjerner alle apper du har installert
 • Gir deg muligheten til å beholde eller fjerne personlige filer

Du finner informasjon om hvordan du tilbakestiller Surface, i Gjenopprette eller tilbakestille Surface Pro eller Surface 3.

Hvis du fremdeles har et problem

Hvis du fremdeles har problemer med Surface-omslaget, kontakter du oss.

Tastene på omslaget fungerer ikke, men styreputen fungerer

Løsning 1: Ta av omslaget og sett det på igjen

Trinn 1:  Koble fra Surface og ta av omslaget.
Trinn 2:  Rengjør magnetkontaktene på Surface og omslaget med en myk klut og litt isopropylalkohol.
Trinn 3:  Fest omslaget igjen, og pass på at alle magnetkontaktene er i kontakt med nedre kant på Surface.
Fest omslaget
Omslaget skal klikke på plass. Du skal ikke se noen mellomrom eller noe metall ved tilkoblingspunktene. Hvis tilkoblingen ikke blir helt riktig, tar du av omslaget og fester det på nytt.
Trinn 4:  Plasser Surface på en fast, plan overflate, for eksempel på et bord, med støtten ute, og prøv å bruke omslaget igjen.

Løsning 2: Kontroller at du har de nyeste oppdateringene

Installering av oppdateringer kan være alt som skal til for å løse problemet.

Løsning 3: Start Surface på nytt

 • Gå til Start Windows-logo og velg På/av > Start på nytt.

Løsning 4: Pass på at filtertaster er slått av i Hjelpemiddel-innstillingene

Trinn 1:  Gå til Start Windows-logo og velg Innstillinger > Hjelpemiddel > Tastatur.
Trinn 2:  Kontroller at Filtertaster er satt til Av.

Løsning 5: Avstenging med to knapper

Viktig
Ikke bruk denne prosessen på Surface RT eller Surface 2.

Bruk denne avstengingsmetoden med to knapper for å sørge for at Surface er slått helt av. Slik gjør du det:

Trinn 1:  Trykk og hold inne på/av-knappen på Surface i 30 sekunder før du slipper den.
Trinn 2:  Trykk og hold volum opp-knappen og på/av-knappen samtidig i minst 15 sekunder, og slipp deretter begge.
Skjermen kan blinke med Surface-logoen, men fortsett å holde knappene nede i minst 15 sekunder.
Trinn 3:  Vent i 10 sekunder etter at du har sluppet knappene.
Trinn 4:  Trykk og slipp av/på-knappen for å slå på Surface igjen.

Løsning 6: Tilbakestill Surface

En tilbakestilling gjør følgende:

 • Fjerner alle personlige innstillinger
 • Fjerner alle apper du har installert
 • Gir deg muligheten til å beholde eller fjerne personlige filer

Du finner informasjon om hvordan du tilbakestiller Surface, i Gjenopprette eller tilbakestille Surface Pro eller Surface 3.

Hvis du fremdeles har et problem

Hvis du fremdeles har problemer med Surface-omslaget, kontakter du oss.

Styreputen fungerer ikke, men tastene på omslaget fungerer

Løsning 1: Ta av omslaget og sett det på igjen

Trinn 1:  Koble fra Surface og ta av omslaget.
Trinn 2:  Rengjør magnetkontaktene på Surface og omslaget med en myk klut og litt isopropylalkohol.
Trinn 3:  Fest omslaget igjen, og pass på at alle magnetkontaktene er i kontakt med nedre kant på Surface.
Fest omslaget
Omslaget skal klikke på plass. Du skal ikke se noen mellomrom eller noe metall ved tilkoblingspunktene. Hvis tilkoblingen ikke blir helt riktig, tar du av omslaget og fester det på nytt.
Trinn 4:  Plasser Surface på en fast, plan overflate, for eksempel på et bord, med støtten ute, og prøv å bruke omslaget igjen.

Løsning 2: Kontroller at du har de nyeste oppdateringene

Installering av oppdateringer kan være alt som skal til for å løse problemet.

Løsning 3: Start Surface på nytt

 • Gå til Start Windows-logo og velg På/av > Start på nytt.

Løsning 4: Kontroller at styreputen ikke er slått av

Hvordan du undersøker om styreputen er slått på, hvordan du slår styreputen på og av og hvordan du endrer andre styreputeinnstillinger, avhenger av hvilket omslag og hvilken Surface-modell du har.

Hvis du har ett av disse omslagene
Og én av disse Surface-modellene
Fest omslaget og
Touch Cover 2
Type Cover 2
Batteridrevet Cover
Type Cover for Surface Pro 3
Surface 3 Type Cover
Surface Pro
Surface Pro 2
Surface Pro 3
Surface 3
Gå til Start Windows-logo og velg Innstillinger > Enheter > Mus og styrepute.
Gjør endringer under Styrepute.
Touch Cover (tidlig modell)
Type Cover (tidlig modell)
Surface Pro
Surface Pro 2
Surface Pro 3

Bruk Surface-appen Styreputeinnstillinger til å slå styreputen på eller av og endre de fleste andre innstillinger. Den er tilgjengelig gratis fra Windows Store.

Du kan hindre at markøren utilsiktet beveger seg mens du skriver ved å angi forsinkelse:
Gå til Start Windows-logo og velg Innstillinger > Enheter > Mus og styrepute.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruk og innstillinger av styrepute.

Løsning 5: Avstenging med to knapper

Viktig
Ikke bruk denne prosessen på Surface RT eller Surface 2.

Bruk denne avstengingsmetoden med to knapper for å sørge for at Surface er slått helt av. Slik gjør du det:

Trinn 1:  Trykk og hold inne på/av-knappen på Surface i 30 sekunder før du slipper den.
Trinn 2:  Trykk og hold volum opp-knappen og på/av-knappen samtidig i minst 15 sekunder, og slipp deretter begge.
Skjermen kan blinke med Surface-logoen, men fortsett å holde knappene nede i minst 15 sekunder.
Trinn 3:  Vent i 10 sekunder etter at du har sluppet knappene.
Trinn 4:  Trykk og slipp av/på-knappen for å slå på Surface igjen.

Løsning 6: Tilbakestill Surface

En tilbakestilling gjør følgende:

 • Fjerner alle personlige innstillinger
 • Fjerner alle apper du har installert
 • Gir deg muligheten til å beholde eller fjerne personlige filer

Du finner informasjon om hvordan du tilbakestiller Surface, i Gjenopprette eller tilbakestille Surface Pro eller Surface 3.

Hvis du fremdeles har et problem

Hvis du fremdeles har problemer med Surface-omslaget, kontakter du oss.

Det jeg skriver er ikke det jeg ser på skjermen

Her er noen løsninger hvis tastaturet ser ut til å reagere feil, for eksempel hvis:

 • Du skriver ett tegn, men ser et annet på skjermen.
 • Tastaturet svarer ikke når du skriver raskt.
 • Du trykker en tast og det er som om du holdt nede CTRL, ALT eller SKIFT mens du trykte den.

Løsning 1: Ta av omslaget og sett det på igjen

Trinn 1:  Koble fra Surface og ta av omslaget.
Trinn 2:  Rengjør magnetkontaktene på Surface og omslaget med en myk klut og litt isopropylalkohol.
Trinn 3:  Fest omslaget igjen, og pass på at alle magnetkontaktene er i kontakt med nedre kant på Surface.
Fest omslaget
Omslaget skal klikke på plass. Du skal ikke se noen mellomrom eller noe metall ved tilkoblingspunktene. Hvis tilkoblingen ikke blir helt riktig, tar du av omslaget og fester det på nytt.
Trinn 4:  Plasser Surface på en fast, plan overflate, for eksempel på et bord, med støtten ute, og prøv å bruke omslaget igjen.

Løsning 2: Kontroller at du har de nyeste oppdateringene

Installering av oppdateringer kan være alt som skal til for å løse problemet.

Løsning 3: Start Surface på nytt

 • Gå til Start Windows-logo og velg På/av > Start på nytt.

Løsning 4: Kontroller innstillingene for tastaturspråk

Angi et tastaturspråk

Tastaturer varierer, avhengig av språkinnstillinger og regionale innstillinger. Slik kan du sørge for at omslaget er konfigurert for ditt språk:

Trinn 1:  Gå til Start Windows-logo, og velg Innstillinger.
Trinn 2:  Velg Tid og språk > Område og språk.
Trinn 3:  Kontroller at ditt område er valgt i rullegardinlisten.
Trinn 4: 

Se hvilket språk som er oppført under Språk.

 • Hvis du ikke ser språket du ønsker, velger du Legg til et språk og velger språket du vil legge til.
 • Du kan slette et språk du ikke ønsker, ved å velge det og så velge Fjern.

Velge et spesielt tastaturoppsett

Hvis du har konfigurert mer enn ett språk eller tastaturoppsett, må du kanskje bytte til det du ønsker å bruke. Du kan bytte mellom dem fra oppgavelinjen. Slik gjør du det:

Trinn 1:  Gå til Start Windows-logo, og velg Innstillinger.
Trinn 2:  Velg Tid og språk > Område og språk.
Trinn 3: 

Velg språket ditt > Alternativer.

 • Hvis du vil legge til et oppsett, velger du Legg til en inndatametode og velger oppsettet fra listen.
 • Du kan fjerne et oppsett ved å velge det og så velge Fjern.

Undersøk hvilket tastaturoppsett du bruker

Hvis du har konfigurert mer enn ett språk eller tastaturoppsett, må du kanskje bytte til det du ønsker å bruke. Du kan bytte mellom dem fra oppgavelinjen. Slik gjør du det:

 • Velg språkforkortelsen til høyre på oppgavelinjen, og velg språket eller oppsettet du vil bruke.

Løsning 5: Sjekk innstillingen for Trege taster

Trinn 1:  Gå til Start Windows-logo og velg Innstillinger > Hjelpemiddel > Tastatur.
Trinn 2:  Kontroller at Trege taster er satt til Av.

Løsning 6: Tilbakestill Surface

En tilbakestilling gjør følgende:

 • Fjerner alle personlige innstillinger
 • Fjerner alle apper du har installert
 • Gir deg muligheten til å beholde eller fjerne personlige filer

Du finner informasjon om hvordan du tilbakestiller Surface, i Gjenopprette eller tilbakestille Surface Pro eller Surface 3.

Hvis du fremdeles har et problem

Hvis du fremdeles har problemer med Surface-omslaget, kontakter du oss.

Jeg har problemer med bakbelysningen eller lysstyrketastene for berøringsskjermen

Løsning 1: Justere tastaturets bakbelysning

Juster tastaturets bakbelysning med lysstyrketastene på omslaget. Reduser bakbelysningen med Reduser bakbelysning-tast-tasten. Øk bakbelysningen med Øk bakbelysning-tast-tasten.

Merknader
 • Hvis du ikke ser disse tastene på omslaget ditt, har det ikke bakbelysning. Du finner mer informasjon i Finne ut hvilket Surface Typing Cover du har.
 • Tastene Reduser bakbelysning-tast og Øk bakbelysning-tast Type Cover styrer kun tastaturets bakbelysning.
 • På Surface 3 Type Cover kan du bruke tastene Dimme skjerm-ikon og Alt-tekst: Lysere skjerm-ikon til å dimme skjermen eller gjøre den lysere. Hvis du vil justere lysstyrken på skjermen med et annet omslag, kan du se Surface-berøringsskjermen.

Løsning 2: Kontroller at du har de nyeste oppdateringene

Installering av oppdateringer kan være alt som skal til for å løse problemet.

Løsning 3: Start Surface på nytt

 • Gå til Start Windows-logo og velg På/av > Start på nytt.

Hvis du fremdeles har et problem

Hvis du fremdeles har problemer med Surface-omslaget, kontakter du oss.


Merknader
 • Hvis Surface-dekslet har en rift eller har andre fysiske behov for reparasjon eller utskifting, gå til Fikse min Surface.
 • Hvis Surface Batteridrevet Cover ikke kan lades, eller hvis det ikke lader Surface, se Feilsøke Batteridrevet Cover.
 • Hvis Type Cover har et baklys, kan du justere dette med lysstyrketastene for baklyset i øvre tasterad på omslaget. Trykk på Reduser baklys-tasten for å redusere baklyset eller Øk baklys-tasten for å øke det.

Løsning 1: Kontroller kontakter

Trinn 1:  Koble fra alle videoadaptere og USB-enheter (som skrivere, tastatur eller mus) som er koblet til Surface.
Trinn 2:  Koble dekslet fra Surface.
Trinn 3:  Sørg for at magnetkontaktene på Surface og på omslaget er rene og uten skader. Med strømforsyningen koblet fra stikkontakten, rengjør du kontaktene med en myk klut og litt isopropylalkohol. For mer informasjon kan du se Rengjøring og vedlikehold av Surface.
Trinn 4:  Koble til dekslet igjen mens du sørger for at alle magnetkontaktene er i kontakt med nedre kant på Surface.
Fest dekslet til Surface
Trinn 5:  Koble strømledningen til en fungerende stikkontakt, og koble strømforsyningen til Surface.
Trinn 6:  Sett Surface på en fast, flat overflate, som et bord, med støtten ut og omslaget koblet til Surface i skriveposisjon.
Vipp ut støtten
Trinn 7:  Prøv å bruke styreputen, eller skrive på startskjermen.

Hvis du fremdeles har problemer, kan du prøve løsning 2.

Løsning 2: Installere Surface og Windows-oppdateringer

Kontroller at du har de siste oppdateringene for Surface og Windows. Slik gjør du det:

Trinn 1:  Fest dekslet til Surface.
Trinn 2:  Sveip inn fra høyre kant av skjermen og velg Innstillinger.
(Hvis du bruker mus, peker du øverst til høyre på skjermen, flytter musepekeren nedover og velger Innstillinger.)
Trinn 3:  Velg Endre PC-innstillinger > Oppdatering og gjenoppretting > Sjekk nå.
Trinn 4:  Hvis oppdateringer er tilgjengelige, velger du Vis detaljer.
Trinn 5:  Merk for å velge oppdateringene du vil installere, og velg Installer.
Det kan hende at du må starte Surface på nytt etter at oppdateringene er installert.
Prøv å bruke Cover igjen. Hvis det fremdeles ikke fungerer, prøver du Løsning 3.

Løsning 3: Kjøre feilsøkingsverktøyet for Surface

Prøv å kjøre feilsøkingsverktøyet for Surface. Feilsøkingsverktøyet kan finne og fikse problemer med Surface-omslaget.

Prøv å bruke Cover igjen. Hvis det fremdeles ikke fungerer, prøver du Løsning 4.

Løsning 4: Kontroller innstillingene

Hvis tastene på dekselet ikke fungerer, men styreplaten er

Sørg for at filtertaster er slått av i Hjelpemiddel-innstillingene:

Trinn 1:  Sveip fingeren inn fra høyre kant av skjermen og velg Søk.
(Hvis du bruker mus, peker du øverst til høyre på skjermen, flytter musepekeren nedover og velger Søk.)
Trinn 2:  Velg pilen over søkefeltet, og velg Innstillinger.
Trinn 3:  Skriv inn filtertaster i søkeboksen, og velg Slå filtertaster på eller av i søkeresultatet.
Trinn 4:  Sørg for at Filtertaster er angitt til Av under Filtertaster.

Hvis styreplaten ikke fungerer, men tastene på dekselet er

Sørg for at styreflaten ikke har blitt slått av. Måten du kan slå på styreflaten, og endre andre innstillinger for styreflaten, avhenger av hvilket deksel og hvilken Surface du har. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruk og innstillinger av styrepute.

Hvis du har ett av disse omslagene
Og én av disse Surface-modellene
Endre innstillinger i
Touch Cover
Type Cover (tidlig modell)
Surface RT
Innstillinger for styreflate-app (tilgjengelig i Windows Store)
Touch Cover 2
Type Cover 2
Surface RT
Innstillinger for styreflate er ikke tilgjengelige
Touch Cover
Type Cover (tidlig modell)
Surface 2
Innstillinger for styreflate er ikke tilgjengelige

Løsning 5: Oppdatere Surface

Når du oppdaterer Surface, installeres Windows på nytt, mens dine personlige filer, innstillinger og apper som fulgte med Surface, og apper du har installert fra Windows Store, beholdes. Skrivebordsapper du har installert på Surface Pro, vil bli slettet, men du kan installere dem på nytt etter at du har fornyet Surface.

Obs!
Fornyelse vil reinstallere den versjonen av Windows samt appene som kom installert på Surface. Windows-oppdateringer, app-oppdateringer og andre apper du har installert vil bli borte, det samme blir egendefinerte innstillinger. Installer oppdateringer og apper på nytt etter at fornyingen er fullført.

Hvis du vil ha detaljert informasjon om hvordan du gjør dette, kan du se Oppdatere eller tilbakestille Surface RT eller Surface 2.

Hvis du fremdeles har problemer med Surface-dekselet, kontakt oss.


Feilsøke Surface-omslaget

Hvis Surface ikke oppdager Surface-omslaget når du kobler det til, hvis det slutter å fungere eller hvis tastene eller styreputen ikke fungerer ordentlig, kan du prøve disse løsningene:


Obs!

Hvis Surface-omslaget har en rift eller trenger fysisk reparasjon eller utskifting, går du til Fikse min Surface.

Ikke noe på omslaget fungerer

Løsning 1: Rengjør tilkoblingen mellom Surface og omslaget

Trinn 1:  Koble fra Surface og ta av omslaget.
Trinn 2:  Rengjør magnetkontaktene på Surface og omslaget med en myk klut og litt isopropylalkohol.
Trinn 3:  Fest omslaget igjen, og pass på at alle magnetkontaktene er i kontakt med nedre kant på Surface.
Fest omslaget
Omslaget skal klikke på plass. Du skal ikke se noen mellomrom eller noe metall ved tilkoblingspunktene. Hvis tilkoblingen ikke blir helt riktig, tar du av omslaget og fester det på nytt.
Trinn 4:  Plasser Surface på en fast, plan overflate, for eksempel på et bord, med støtten ute, og prøv å bruke omslaget igjen.

Løsning 2: Kontroller at du har de nyeste oppdateringene

Installering av oppdateringer kan være alt som skal til for å løse problemet.

Løsning 3: Start Surface på nytt

Trinn 1:  Sveip inn fra høyre kant av skjermen og trykk Innstillinger.
(Hvis du bruker mus, peker du øverst til høyre på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker Innstillinger.)
Trinn 2:  Trykk eller klikk På/av > Start på nytt.

Løsning 4: Oppdater Surface

Når du oppdaterer Surface, installeres Windows på nytt, mens personlige filer, innstillinger og apper som fulgte med Surface, og apper du har installert fra Windows Store, beholdes. Skrivebordsapper du har installert, vil bli slettet, men du kan installere dem på nytt etter at du har oppdatert Surface.

Obs!
Oppdatering vil installere på nytt den versjonen av Windows og appene som kom installert på Surface. Windows-oppdateringer, appoppdateringer og andre apper du har installert, vil bli borte, sammen med egendefinerte innstillinger. Installer oppdateringer og apper på nytt etter at oppdateringen er fullført.

Hvis du vil ha detaljert informasjon om hvordan du gjør dette, kan du se Gjenopprette, oppdatere eller tilbakestille Surface Pro eller Surface 3.

Løsning 5: Tilbakestill Surface

En tilbakestilling gjør følgende:

 • Fjerner alle personlige innstillinger
 • Fjerner alle apper du har installert
 • Gir deg muligheten til å beholde eller fjerne personlige filer

Du finner informasjon om hvordan du tilbakestiller Surface, i Gjenopprette, oppdatere eller tilbakestille Surface Pro eller Surface 3.

Hvis du fremdeles har et problem

Hvis du fremdeles har problemer med Surface-omslaget, kontakter du oss.

Tastene på omslaget fungerer ikke, men styreputen fungerer

Løsning 1: Ta av omslaget og sett det på igjen

Trinn 1:  Koble fra Surface og ta av omslaget.
Trinn 2:  Rengjør magnetkontaktene på Surface og omslaget med en myk klut og litt isopropylalkohol.
Trinn 3:  Fest omslaget igjen, og pass på at alle magnetkontaktene er i kontakt med nedre kant på Surface.
Fest omslaget
Omslaget skal klikke på plass. Du skal ikke se noen mellomrom eller noe metall ved tilkoblingspunktene. Hvis tilkoblingen ikke blir helt riktig, tar du av omslaget og fester det på nytt.
Trinn 4:  Plasser Surface på en fast, plan overflate, for eksempel på et bord, med støtten ute, og prøv å bruke omslaget igjen.

Løsning 2: Kontroller at du har de nyeste oppdateringene

Installering av oppdateringer kan være alt som skal til for å løse problemet.

Løsning 3: Start Surface på nytt

Trinn 1:  Sveip inn fra høyre kant av skjermen og trykk Innstillinger.
(Hvis du bruker mus, peker du øverst til høyre på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker Innstillinger.)
Trinn 2:  Trykk eller klikk På/av > Start på nytt.

Løsning 4: Pass på at filtertaster er slått av i Hjelpemiddel-innstillingene

Trinn 1:  Trykk eller klikk Søk Søk-knapp på startskjermen.
Trinn 2:  Skriv inn filtertaster i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter Slå filtertaster på eller av i søkeresultatet.
Trinn 3:  Under Filtertaster må du kontrollere at Filtertaster er slått Av.

Løsning 5: Avstenging med to knapper

Viktig
Ikke bruk denne prosessen på Surface RT eller Surface 2.

Bruk denne avstengingsmetoden med to knapper for å sørge for at Surface er slått helt av. Slik gjør du det:

Trinn 1:  Trykk og hold inne på/av-knappen på Surface i 30 sekunder før du slipper den.
Trinn 2:  Trykk og hold volum opp-knappen og på/av-knappen samtidig i minst 15 sekunder, og slipp deretter begge.
Skjermen kan blinke med Surface-logoen, men fortsett å holde knappene nede i minst 15 sekunder.
Trinn 3:  Vent i 10 sekunder etter at du har sluppet knappene.
Trinn 4:  Trykk og slipp av/på-knappen for å slå på Surface igjen.

Løsning 6: Oppdater Surface

Når du oppdaterer Surface, installeres Windows på nytt, mens personlige filer, innstillinger og apper som fulgte med Surface, og apper du har installert fra Windows Store, beholdes. Skrivebordsapper du har installert, vil bli slettet, men du kan installere dem på nytt etter at du har oppdatert Surface.

Obs!
Oppdatering vil installere på nytt den versjonen av Windows og appene som kom installert på Surface. Windows-oppdateringer, appoppdateringer og andre apper du har installert, vil bli borte, sammen med egendefinerte innstillinger. Installer oppdateringer og apper på nytt etter at oppdateringen er fullført.

Hvis du vil ha detaljert informasjon om hvordan du gjør dette, kan du se Gjenopprette, oppdatere eller tilbakestille Surface Pro eller Surface 3.

Løsning 7: Tilbakestill Surface

En tilbakestilling gjør følgende:

 • Fjerner alle personlige innstillinger
 • Fjerner alle apper du har installert
 • Gir deg muligheten til å beholde eller fjerne personlige filer

Du finner informasjon om hvordan du tilbakestiller Surface, i Gjenopprette, oppdatere eller tilbakestille Surface Pro eller Surface 3.

Hvis du fremdeles har et problem

Hvis du fremdeles har problemer med Surface-omslaget, kontakter du oss.

Styreputen fungerer ikke, men tastene på omslaget fungerer

Løsning 1: Ta av omslaget og sett det på igjen

Trinn 1:  Koble fra Surface og ta av omslaget.
Trinn 2:  Rengjør magnetkontaktene på Surface og omslaget med en myk klut og litt isopropylalkohol.
Trinn 3:  Fest omslaget igjen, og pass på at alle magnetkontaktene er i kontakt med nedre kant på Surface.
Fest omslaget
Omslaget skal klikke på plass. Du skal ikke se noen mellomrom eller noe metall ved tilkoblingspunktene. Hvis tilkoblingen ikke blir helt riktig, tar du av omslaget og fester det på nytt.
Trinn 4:  Plasser Surface på en fast, plan overflate, for eksempel på et bord, med støtten ute, og prøv å bruke omslaget igjen.

Løsning 2: Kontroller at du har de nyeste oppdateringene

Installering av oppdateringer kan være alt som skal til for å løse problemet.

Løsning 3: Start Surface på nytt

Trinn 1:  Sveip inn fra høyre kant av skjermen og trykk Innstillinger.
(Hvis du bruker mus, peker du øverst til høyre på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker Innstillinger.)
Trinn 2:  Trykk eller klikk På/av > Start på nytt.

Løsning 4: Kontroller at styreputen ikke er slått av

Hvordan du undersøker om styreputen er slått på, hvordan du slår styreputen på og av og hvordan du endrer andre styreputeinnstillinger, avhenger av hvilket omslag og hvilken Surface-modell du har.

Hvis du har ett av disse omslagene
Og én av disse Surface-modellene
Fest omslaget og
Touch Cover 2
Type Cover 2
Batteridrevet Cover
Type Cover for Surface Pro 3
Surface 3 Type Cover
Surface Pro
Surface Pro 2
Surface Pro 3
Surface 3
Søk etter PC-innstillinger på startskjermen og trykk eller klikk PC-innstillinger > PC og enheter > Mus og styrepute.
Touch Cover (tidlig modell)
Type Cover (tidlig modell)
Surface Pro
Bruk Styreputeinnstillinger-appen. Den er tilgjengelig gratis fra Windows Store.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruk og innstillinger av styrepute.

Løsning 5: Avstenging med to knapper

Viktig
Ikke bruk denne prosessen på Surface RT eller Surface 2.

Bruk denne avstengingsmetoden med to knapper for å sørge for at Surface er slått helt av. Slik gjør du det:

Trinn 1:  Trykk og hold inne på/av-knappen på Surface i 30 sekunder før du slipper den.
Trinn 2:  Trykk og hold øk lydstyrke-knappen og på/av-knappen samtidig i minst 15 sekunder, slipp deretter begge.
Skjermen kan blinke med Surface-logoen, men fortsett å holde knappene nede i minst 15 sekunder.
Trinn 3:  Vent i 10 sekunder etter at du har sluppet knappene.
Trinn 4:  Trykk og slipp av/på-knappen for å slå på Surface igjen.

Løsning 6: Oppdater Surface

Når du oppdaterer Surface, installeres Windows på nytt, mens personlige filer, innstillinger og apper som fulgte med Surface, og apper du har installert fra Windows Store, beholdes. Skrivebordsapper du har installert, vil bli slettet, men du kan installere dem på nytt etter at du har oppdatert Surface.

Obs!
Oppdatering vil installere på nytt den versjonen av Windows og appene som kom installert på Surface. Windows-oppdateringer, appoppdateringer og andre apper du har installert, vil bli borte, sammen med egendefinerte innstillinger. Installer oppdateringer og apper på nytt etter at oppdateringen er fullført.

Hvis du vil ha detaljert informasjon om hvordan du gjør dette, kan du se Gjenopprette, oppdatere eller tilbakestille Surface Pro eller Surface 3.

Løsning 7: Tilbakestill Surface

En tilbakestilling gjør følgende:

 • Fjerner alle personlige innstillinger
 • Fjerner alle apper du har installert
 • Gir deg muligheten til å beholde eller fjerne personlige filer

Du finner informasjon om hvordan du tilbakestiller Surface, i Gjenopprette, oppdatere eller tilbakestille Surface Pro eller Surface 3.

Hvis du fremdeles har et problem

Hvis du fremdeles har problemer med Surface-omslaget, kontakter du oss.

Det jeg skriver er ikke det jeg ser på skjermen

Her er noen løsninger hvis tastaturet ser ut til å reagere feil, for eksempel hvis:

 • Du skriver ett tegn, men ser et annet på skjermen.
 • Tastaturet svarer ikke når du skriver raskt.
 • Du trykker en tast og det er som om du holdt nede CTRL, ALT eller SKIFT mens du trykte den.

Løsning 1: Ta av omslaget og sett det på igjen

Trinn 1:  Koble fra Surface og ta av omslaget.
Trinn 2:  Rengjør magnetkontaktene på Surface og omslaget med en myk klut og litt isopropylalkohol.
Trinn 3:  Fest omslaget igjen, og pass på at alle magnetkontaktene er i kontakt med nedre kant på Surface.
Fest omslaget
Omslaget skal klikke på plass. Du skal ikke se noen mellomrom eller noe metall ved tilkoblingspunktene. Hvis tilkoblingen ikke blir helt riktig, tar du av omslaget og fester det på nytt.
Trinn 4:  Plasser Surface på en fast, plan overflate, for eksempel på et bord, med støtten ute, og prøv å bruke omslaget igjen.

Løsning 2: Kontroller at du har de nyeste oppdateringene

Installering av oppdateringer kan være alt som skal til for å løse problemet.

Løsning 3: Start Surface på nytt

Trinn 1:  Sveip inn fra høyre kant av skjermen og trykk Innstillinger.
(Hvis du bruker mus, peker du øverst til høyre på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker Innstillinger.)
Trinn 2:  Trykk eller klikk På/av > Start på nytt.

Løsning 4: Kontroller innstillingene for tastaturspråk

Angi et tastaturspråk

Tastaturer varierer, avhengig av språkinnstillinger og regionale innstillinger. Slik kan du sørge for at omslaget er konfigurert for ditt språk:

Trinn 1:  Sveip inn fra høyre kant av skjermen og trykk Innstillinger.
(Hvis du bruker mus, peker du øverst til høyre på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker Innstillinger.)
Trinn 2:  Trykk eller klikk Endre PC-innstillinger >Tid og språk > Område og språk.
Trinn 3:  Kontroller at ditt område er valgt i rullegardinlisten.
Trinn 4:  Se hvilket språk som er oppført under Språk. Hvis du ikke ser språket du ønsker, trykker eller klikker du Legg til et språk og trykker eller klikker språket du vil legge til.
Trinn 5:  Du kan slette et språk du ikke ønsker, ved å trykke eller klikke det uønskede språket og trykke eller klikke Fjern.
Velge et spesielt tastaturoppsett

Du kan også velge et annet tastaturoppsett, som Dvorak eller et oppsett som er spesifikt for et annet område. Slik gjør du det:

Trinn 1:  Trykk eller klikk Søk Søk-knapp på startskjermen.
Trinn 2:  I søkefeltet skriver du inn kontrollpanel, og i søkeresultatene, trykker eller klikker du Kontrollpanel.
Trinn 3:  Under kategorien Klokke, språk og område trykker eller klikker du Endre inndatametoder.
Hvis din visning av Kontrollpanel viser ikoner i stedet for kategorier, trykker eller klikker du Språk.
Trinn 4:  Trykk eller klikk Alternativer ved siden av språket ditt for å se en liste over gjeldende inndatametoder.

 • Trykk eller klikk Forhåndsvis ved siden av en metode for å se tastaturoppsettet.
 • Trykk eller klikk Fjern ved siden av en metode for å slutte å bruke det tastaturoppsettet.
 • Trykk eller klikk Legg til en inndatametode for å velge et annet tastaturoppsett. Velg deretter oppsettet fra listen, og trykk eller klikk Legg til.
Undersøk hvilket tastaturoppsett du bruker

Hvis du har konfigurert mer enn ett språk eller tastaturoppsett, må du kanskje bytte til det du ønsker å bruke. Du kan bytte mellom dem fra oppgavelinjen. Slik gjør du det:

 • Trykk eller klikk språkforkortelsen til høyre på oppgavelinjen, og trykk eller klikk språket eller oppsettet du vil bruke.

Løsning 5: Sjekk innstillingen for Trege taster

Hvis du holder nede SKIFT-, CTRL- eller ALT-tasten i mer enn 10 sekunder, kan disse tastene fortsette å fungere som om de var trykt ned, selv etter at du slipper dem.

Du kan sette tastene tilbake til normal funksjon ved å dobbelttrykke SKIFT-, CTRL- og ALT-tastene enkeltvis.

Her er en annen måte du kan gjøre det på:

Trinn 1:  Sveip inn fra høyre kant av skjermen og trykk Innstillinger.
(Hvis du bruker mus, peker du øverst til høyre på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker Innstillinger.)
Trinn 2:  Trykk eller klikk Endre PC-innstillinger > Hjelpemiddel > Tastatur.
Trinn 3:  Kontroller at Trege taster er satt til Av.

Løsning 6: Oppdater Surface

Når du oppdaterer Surface, installeres Windows på nytt, mens personlige filer, innstillinger og apper som fulgte med Surface, og apper du har installert fra Windows Store, beholdes. Skrivebordsapper du har installert, vil bli slettet, men du kan installere dem på nytt etter at du har oppdatert Surface.

Obs!
Oppdatering vil installere på nytt den versjonen av Windows og appene som kom installert på Surface. Windows-oppdateringer, appoppdateringer og andre apper du har installert, vil bli borte, sammen med egendefinerte innstillinger. Installer oppdateringer og apper på nytt etter at oppdateringen er fullført.

Hvis du vil ha detaljert informasjon om hvordan du gjør dette, kan du se Gjenopprette, oppdatere eller tilbakestille Surface Pro eller Surface 3.

Løsning 7: Tilbakestill Surface

En tilbakestilling gjør følgende:

 • Fjerner alle personlige innstillinger
 • Fjerner alle apper du har installert
 • Gir deg muligheten til å beholde eller fjerne personlige filer

Du finner informasjon om hvordan du tilbakestiller Surface, i Gjenopprette, oppdatere eller tilbakestille Surface Pro eller Surface 3.

Hvis du fremdeles har et problem

Hvis du fremdeles har problemer med Surface-omslaget, kontakter du oss.

Jeg har problemer med bakbelysningen eller lysstyrketastene for berøringsskjermen

Løsning 1: Justere tastaturets bakbelysning

Juster tastaturets bakbelysning med lysstyrketastene på omslaget. Reduser bakbelysningen med Reduser bakbelysning-tast -tasten. Øk bakbelysningen med Øk bakbelysning-tast -tasten.

Merknader

 • Hvis du ikke ser disse tastene på omslaget ditt, har det ikke bakbelysning. Du finner mer informasjon i Finne ut hvilket Surface Typing Cover du har.
 • Tastene Reduser bakbelysning-tast og Øk bakbelysning-tast Type Cover styrer kun tastaturets bakbelysning.
 • På Surface 3 Type Cover kan du bruke tastene Dimme skjerm-ikon og Lysere skjerm-ikon til å redusere eller øke skjermens lysstyrke. Hvis du vil justere lysstyrken på skjermen med et annet omslag, kan du se Surface-berøringsskjermen.

Løsning 2: Kontroller at du har de nyeste oppdateringene

Installering av oppdateringer kan være alt som skal til for å løse problemet.

Løsning 3: Start Surface på nytt

Trinn 1:  Sveip inn fra høyre kant av skjermen og trykk Innstillinger.
(Hvis du bruker mus, peker du øverst til høyre på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker Innstillinger.)
Trinn 2:  Trykk eller klikk På/av > Start på nytt.

Hvis du fremdeles har et problem

Hvis du fremdeles har problemer med Surface-omslaget, kontakter du oss.


Feilsøke Surface-omslaget

Hvis Surface ikke oppdager Surface-omslaget når du kobler det til, hvis det slutter å fungere eller hvis tastene eller styreputen ikke fungerer ordentlig, kan du prøve disse løsningene:


Obs!

Hvis Surface-omslaget har en rift eller trenger fysisk reparasjon eller utskifting, går du til Fikse min Surface.

Ikke noe på omslaget fungerer

Løsning 1: Rengjør tilkoblingen mellom Surface og omslaget

Trinn 1:  Koble fra Surface og ta av omslaget.
Trinn 2:  Rengjør magnetkontaktene på Surface og omslaget med en myk klut og litt isopropylalkohol.
Trinn 3:  Fest omslaget igjen, og pass på at alle magnetkontaktene er i kontakt med nedre kant på Surface.
Fest omslaget
Omslaget skal klikke på plass. Du skal ikke se noen mellomrom eller noe metall ved tilkoblingspunktene. Hvis tilkoblingen ikke blir helt riktig, tar du av omslaget og fester det på nytt.
Trinn 4:  Plasser Surface på en fast, plan overflate, for eksempel på et bord, med støtten ute, og prøv å bruke omslaget igjen.

Løsning 2: Kontroller at du har de nyeste oppdateringene

Installering av oppdateringer kan være alt som skal til for å løse problemet.

Løsning 3: Start Surface på nytt

Trinn 1:  Sveip inn fra høyre kant av skjermen og trykk Innstillinger.
(Hvis du bruker mus, peker du øverst til høyre på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker Innstillinger.)
Trinn 2:  Trykk eller klikk På/av > Start på nytt.

Løsning 4: Oppdater Surface

Når du oppdaterer Surface, installeres Windows på nytt, mens personlige filer, innstillinger og apper som fulgte med Surface, og apper du har installert fra Windows Store, beholdes.

Obs!
Oppdatering vil installere på nytt den versjonen av Windows og appene som kom installert på Surface. Windows-oppdateringer, appoppdateringer og andre apper du har installert, vil bli borte, sammen med egendefinerte innstillinger. Installer oppdateringer og apper på nytt etter at oppdateringen er fullført.

Hvis du vil ha detaljert informasjon om hvordan du gjør dette, kan du se Oppdatere eller tilbakestille Surface RT eller Surface 2.

Løsning 5: Tilbakestill Surface

En tilbakestilling gjør følgende:

 • Fjerner alle personlige innstillinger
 • Fjerner alle apper du har installert
 • Gir deg muligheten til å beholde eller fjerne personlige filer

Du finner informasjon om hvordan du tilbakestiller Surface, i Oppdatere eller tilbakestille Surface RT eller Surface 2.

Hvis du fremdeles har et problem

Hvis du fremdeles har problemer med Surface-omslaget, kontakter du oss.

Tastene på omslaget fungerer ikke, men styreputen fungerer

Løsning 1: Ta av omslaget og sett det på igjen

Trinn 1:  Koble fra Surface og ta av omslaget.
Trinn 2:  Rengjør magnetkontaktene på Surface og omslaget med en myk klut og litt isopropylalkohol.
Trinn 3:  Fest omslaget igjen, og pass på at alle magnetkontaktene er i kontakt med nedre kant på Surface.
Fest omslaget
Omslaget skal klikke på plass. Du skal ikke se noen mellomrom eller noe metall ved tilkoblingspunktene. Hvis tilkoblingen ikke blir helt riktig, tar du av omslaget og fester det på nytt.
Trinn 4:  Plasser Surface på en fast, plan overflate, for eksempel på et bord, med støtten ute, og prøv å bruke omslaget igjen.

Løsning 2: Kontroller at du har de nyeste oppdateringene

Installering av oppdateringer kan være alt som skal til for å løse problemet.

Løsning 3: Start Surface på nytt

Trinn 1:  Sveip inn fra høyre kant av skjermen og trykk Innstillinger.
(Hvis du bruker mus, peker du øverst til høyre på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker Innstillinger.)
Trinn 2:  Trykk eller klikk På/av > Start på nytt.

Løsning 4: Pass på at filtertaster er slått av i Hjelpemiddel-innstillingene

Trinn 1:  Sveip inn fra høyre kant av skjermen og trykk Innstillinger.
(Hvis du bruker mus, peker du øverst til høyre på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker Innstillinger.)
Trinn 2:  Trykk eller klikk Endre PC-innstillinger > Hjelpemiddel > Tastatur.
Trinn 3:  Kontroller at Filtertaster er satt til Av.

Løsning 5: Kjør feilsøkingsverktøyet for Surface

Prøv å kjøre feilsøkingsverktøyet for Surface. Feilsøkingsverktøyet kan finne og fikse problemer med Surface-omslaget.

Løsning 6: Oppdater Surface

Når du oppdaterer Surface, installeres Windows på nytt, mens personlige filer, innstillinger og apper som fulgte med Surface, og apper du har installert fra Windows Store, beholdes.

Obs!
Oppdatering vil installere på nytt den versjonen av Windows og appene som kom installert på Surface. Windows-oppdateringer, appoppdateringer og andre apper du har installert, vil bli borte, sammen med egendefinerte innstillinger. Installer oppdateringer og apper på nytt etter at oppdateringen er fullført.

Hvis du vil ha detaljert informasjon om hvordan du gjør dette, kan du se Oppdatere eller tilbakestille Surface RT eller Surface 2.

Løsning 7: Tilbakestill Surface

En tilbakestilling gjør følgende:

 • Fjerner alle personlige innstillinger
 • Fjerner alle apper du har installert
 • Gir deg muligheten til å beholde eller fjerne personlige filer

Du finner informasjon om hvordan du tilbakestiller Surface, i Oppdatere eller tilbakestille Surface RT eller Surface 2.

Hvis du fremdeles har et problem

Hvis du fremdeles har problemer med Surface-omslaget, kontakter du oss.

Styreputen fungerer ikke, men tastene på omslaget fungerer

Løsning 1: Ta av omslaget og sett det på igjen

Trinn 1:  Koble fra Surface og ta av omslaget.
Trinn 2:  Rengjør magnetkontaktene på Surface og omslaget med en myk klut og litt isopropylalkohol.
Trinn 3:  Fest omslaget igjen, og pass på at alle magnetkontaktene er i kontakt med nedre kant på Surface.
Fest omslaget
Omslaget skal klikke på plass. Du skal ikke se noen mellomrom eller noe metall ved tilkoblingspunktene. Hvis tilkoblingen ikke blir helt riktig, tar du av omslaget og fester det på nytt.
Trinn 4:  Plasser Surface på en fast, plan overflate, for eksempel på et bord, med støtten ute, og prøv å bruke omslaget igjen.

Løsning 2: Kontroller at du har de nyeste oppdateringene

Installering av oppdateringer kan være alt som skal til for å løse problemet.

Løsning 3: Start Surface på nytt

Trinn 1:  Sveip inn fra høyre kant av skjermen og trykk Innstillinger.
(Hvis du bruker mus, peker du øverst til høyre på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker Innstillinger.)
Trinn 2:  Trykk eller klikk På/av > Start på nytt.

Løsning 4: Kontroller at styreputen ikke er slått av

Hvordan du undersøker om styreputen er slått på, hvordan du slår styreputen på og av og hvordan du endrer andre styreputeinnstillinger, avhenger av hvilket omslag og hvilken Surface du har.

Hvis du har denne Surface-modellen
Og én av disse Surface-modellene
Fest omslaget og
Surface 2
Touch Cover 2
Type Cover 2
Batteridrevet Cover
Type Cover for Surface Pro 3
Surface 3 Type Cover
Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk eller klikk Innstillinger, og trykk eller klikk PC-innstillinger. Trykk eller klikk deretter PC og enheter, og trykk eller klikk Mus og styrepute.
Surface RT
Touch Cover (tidlig modell)
Type Cover (tidlig modell)
Bruk Styreputeinnstillinger-appen. Den er tilgjengelig gratis fra Windows Store.
Obs!
For følgende kombinasjoner av Surface + omslag er ikke styreputeinnstillinger tilgjengelige.

Surface RT
Touch Cover 2
Type Cover 2
Surface 2
Touch Cover
Type Cover (tidlig modell)

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruk og innstillinger av styrepute.

Løsning 5: Oppdater Surface

Når du oppdaterer Surface, installeres Windows på nytt, mens personlige filer, innstillinger og apper som fulgte med Surface, og apper du har installert fra Windows Store, beholdes.

Obs!
Oppdatering vil installere på nytt den versjonen av Windows og appene som kom installert på Surface. Windows-oppdateringer, appoppdateringer og andre apper du har installert, vil bli borte, sammen med egendefinerte innstillinger. Installer oppdateringer og apper på nytt etter at oppdateringen er fullført.

Hvis du vil ha detaljert informasjon om hvordan du gjør dette, kan du se Oppdatere eller tilbakestille Surface RT eller Surface 2.

Løsning 6: Tilbakestill Surface

En tilbakestilling gjør følgende:

 • Fjerner alle personlige innstillinger
 • Fjerner alle apper du har installert
 • Gir deg muligheten til å beholde eller fjerne personlige filer

Du finner informasjon om hvordan du tilbakestiller Surface, i Oppdatere eller tilbakestille Surface RT eller Surface 2.

Hvis du fremdeles har et problem

Hvis du fremdeles har problemer med Surface-omslaget, kontakter du oss.

Det jeg skriver er ikke det jeg ser på skjermen

Her er noen løsninger hvis tastaturet ser ut til å reagere feil, for eksempel hvis:

 • Du skriver ett tegn, men ser et annet på skjermen.
 • Tastaturet svarer ikke når du skriver raskt.
 • Du trykker en tast og det er som om du holdt nede CTRL, ALT eller SKIFT mens du trykte den.

Løsning 1: Ta av omslaget og sett det på igjen

Trinn 1:  Koble fra Surface og ta av omslaget.
Trinn 2:  Rengjør magnetkontaktene på Surface og omslaget med en myk klut og litt isopropylalkohol.
Trinn 3:  Fest omslaget igjen, og pass på at alle magnetkontaktene er i kontakt med nedre kant på Surface.
Fest omslaget
Omslaget skal klikke på plass. Du skal ikke se noen mellomrom eller noe metall ved tilkoblingspunktene. Hvis tilkoblingen ikke blir helt riktig, tar du av omslaget og fester det på nytt.
Trinn 4:  Plasser Surface på en fast, plan overflate, for eksempel på et bord, med støtten ute, og prøv å bruke omslaget igjen.

Løsning 2: Kontroller at du har de nyeste oppdateringene

Installering av oppdateringer kan være alt som skal til for å løse problemet.

Løsning 3: Start Surface på nytt

Trinn 1:  Sveip inn fra høyre kant av skjermen og trykk Innstillinger.
(Hvis du bruker mus, peker du øverst til høyre på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker Innstillinger.)
Trinn 2:  Trykk eller klikk På/av > Start på nytt.

Løsning 4: Kontroller innstillingene for tastaturspråk

Angi et tastaturspråk

Tastaturer varierer, avhengig av språkinnstillinger og regionale innstillinger. Slik kan du sørge for at omslaget er konfigurert for ditt språk:

Trinn 1:  Sveip inn fra høyre kant av skjermen og trykk Innstillinger.
(Hvis du bruker mus, peker du øverst til høyre på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker Innstillinger.)
Trinn 2:  Trykk eller klikk Endre PC-innstillinger >Tid og språk > Område og språk.
Trinn 3:  Kontroller at ditt område er valgt i rullegardinlisten.
Trinn 4:  Se hvilket språk som er oppført under Språk. Hvis du ikke ser språket du ønsker, trykker eller klikker du Legg til et språk og trykker eller klikker språket du vil legge til.
Trinn 5:  Du kan slette et språk du ikke ønsker, ved å trykke eller klikke det uønskede språket og så trykke eller klikke Fjern.
Velge et spesielt tastaturoppsett

Du kan også velge et annet tastaturoppsett, som Dvorak eller et oppsett som er spesifikt for et annet område. Slik gjør du det:

Trinn 1:  Sveip inn fra høyre kant av skjermen og trykk Innstillinger.
(Hvis du bruker mus, peker du øverst til høyre på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker Innstillinger.)
Trinn 2:  Trykk eller klikk Endre PC-innstillinger > Kontrollpanel.
Trinn 3:  Under kategorien Klokke, språk og område trykker eller klikker du Endre inndatametoder.
Hvis din visning av Kontrollpanel viser ikoner i stedet for kategorier, trykker eller klikker du Språk.
Trinn 4:  Trykk eller klikk Alternativer ved siden av språket ditt for å se en liste over gjeldende inndatametoder.

 • Trykk eller klikk Forhåndsvis ved siden av en metode for å se tastaturoppsettet.
 • Trykk eller klikk Fjern ved siden av en metode for å slutte å bruke det tastaturoppsettet.
 • Trykk eller klikk Legg til en inndatametode for å velge et annet tastaturoppsett. Velg deretter oppsettet fra listen, og trykk eller klikk Legg til.
Undersøk hvilket tastaturoppsett du bruker

Hvis du har konfigurert mer enn ett språk eller tastaturoppsett, må du kanskje bytte til det du ønsker å bruke. Du kan bytte mellom dem fra oppgavelinjen. Slik gjør du det:

 • Trykk eller klikk språkforkortelsen til høyre på oppgavelinjen, og trykk eller klikk språket eller oppsettet du vil bruke.

Løsning 5: Sjekk innstillingen for Trege taster

Trinn 1:  Sveip inn fra høyre kant av skjermen og trykk Innstillinger.
(Hvis du bruker mus, peker du øverst til høyre på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker Innstillinger.)
Trinn 2:  Trykk eller klikk Endre PC-innstillinger > Hjelpemiddel > Tastatur.
Trinn 3:  Kontroller at Trege taster er satt til Av.

Løsning 6: Oppdater Surface

Når du oppdaterer Surface, installeres Windows på nytt, mens personlige filer, innstillinger og apper som fulgte med Surface, og apper du har installert fra Windows Store, beholdes.

Obs!
Oppdatering vil installere på nytt den versjonen av Windows og appene som kom installert på Surface. Windows-oppdateringer, appoppdateringer og andre apper du har installert, vil bli borte, sammen med egendefinerte innstillinger. Installer oppdateringer og apper på nytt etter at oppdateringen er fullført.

Hvis du vil ha detaljert informasjon om hvordan du gjør dette, kan du se Oppdatere eller tilbakestille Surface RT eller Surface 2.

Løsning 7: Tilbakestill Surface

En tilbakestilling gjør følgende:

 • Fjerner alle personlige innstillinger
 • Fjerner alle apper du har installert
 • Gir deg muligheten til å beholde eller fjerne personlige filer

Du finner informasjon om hvordan du tilbakestiller Surface, i Oppdatere eller tilbakestille Surface RT eller Surface 2.

Hvis du fremdeles har et problem

Hvis du fremdeles har problemer med Surface-omslaget, kontakter du oss.

Jeg har problemer med bakbelysningen eller lysstyrketastene for berøringsskjermen

Løsning 1: Justere tastaturets bakbelysning

Juster tastaturets bakbelysning med lysstyrketastene på omslaget. Reduser bakbelysningen med Reduser bakbelysning-tast -tasten. Øk bakbelysningen med Øk bakbelysning-tast -tasten.

Merknader


 • Hvis du ikke ser disse tastene på omslaget ditt, har det ikke bakbelysning. Du finner mer informasjon i Finne ut hvilket Surface Typing Cover du har.
 • Tastene Reduser bakbelysning-tast og Øk bakbelysning-tast Type Cover styrer kun tastaturets bakbelysning.
 • På Surface 3 Type Cover kan du bruke tastene Dimme skjerm-ikon og Lysere skjerm-ikon til å redusere eller øke skjermens lysstyrke. Hvis du vil justere lysstyrken på skjermen med et annet omslag, kan du se Surface-berøringsskjermen.

Løsning 2: Kontroller at du har de nyeste oppdateringene

Installering av oppdateringer kan være alt som skal til for å løse problemet.

Løsning 3: Start Surface på nytt

Trinn 1:  Sveip inn fra høyre kant av skjermen og trykk Innstillinger.
(Hvis du bruker mus, peker du øverst til høyre på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker Innstillinger.)
Trinn 2:  Trykk eller klikk På/av > Start på nytt.

Hvis du fremdeles har et problem

Hvis du fremdeles har problemer med Surface-omslaget, kontakter du oss.