Logg på
 

Gjelder for

Surface 3, Surface Pro, Surface Pro 2, Surface Pro 3 .

Gjelder for

Surface RT, Surface 2.

Gjelder for

Surface 3, Surface Pro, Surface Pro 2, Surface Pro 3 .

Gjelder for

Surface RT, Surface 2.

Operativsystem:

Vise og importere bilder og egne videoer

Du kan bruke Bilder-appen til å vise bilder som er på Surface og på OneDrive. Hvis du har bilder i kameraet eller telefonen din, kan du importere dem med denne appen.


Legge til en mappe med bilder i Bilder-biblioteket

Bilder-appen viser bilder i Bilder-biblioteket i Windows på Surface. Dette kan også inkludere eksterne stasjoner, delte nettverksmapper og andre mapper på Surface. Hvis du vil se andre bilder fra andre mapper i Bilder-biblioteket ditt, flytter du dem til Bilder-mappen eller legger dem til i Bilder-biblioteket. Slik gjør du det:

Trinn 1:  Hvis mappen eller stedet som inneholder bildene, er på en ekstern harddisk eller et flyttbart medium som en USB-flash-enhet eller microSD-kort, kontrollerer du at harddisken eller det flyttbare mediet er koblet til Surface og at du kan åpne den/det.
Trinn 2:  Gå til Start Windows-logo og velg Filutforsker.
Trinn 3:  Bla til mappen med bildene du vil legge til, og trykk og hold (eller høyreklikk) mappen.
Trinn 4:  Velg Inkluder i bibliotek > Bilder.

Merknader
 • Du kan inkludere filer og mapper som er på en USB-flashstasjon, et microSD-kort eller et annet eksternt lagringssted i bildebiblioteket ditt, men filene og mappene er bare tilgjengelige når USB-flashstasjonen eller microSD-kortet er koblet til.
 • Det beste er å kopiere bildene til Surface med trinnene ovenfor, slik at hvis du kobler fra eller fjerner lagringsmediet fra Surface, vil bildene fremdeles vises i bildebiblioteket ditt.

Vise bilder og videoer

Slik bruker du Bilder-appen til å vise bilder og videoer i bildebiblioteket eller på OneDrive:

Trinn 1:  Gå til Start Windows-logo og velg Alle apper > Bilder.
Trinn 2:  Velg Samling Vis bildesamling-ikon oppe i venstre hjørne.
Trinn 3:  Velg bilder og videoer for å vise dem.

Du kan feste Bilder-appen til Start. Slik gjør du det:

 • Gå til Start Windows-logo, velg Alle apper, trykk og hold (eller høyreklikk) Bilder og velg Fest til Start.
Tips

Importere fra et kamera, telefon, DVD eller ekstern stasjon

Du kan legge til bilder og videoer på Surface direkte fra et microSD-kort, et kompatibelt USB-kamera, en telefon, en USB-flash-enhet eller annen USB-lagringsenhet. Slik gjør du det:

Trinn 1:  Koble et USB-kamera, en telefon, en USB-flash-enhet eller annen USB-lagringsenhet som er kompatibel, til Surface, eller sett inn et microSD-kort i microSD-kortsporet.
Se Koble til en USB-mus, en skriver og mer og Lagringsalternativer for Surface for å lære hvordan.
Trinn 2:  Følg instruksjonene på skjermen for å importere eller kopiere filer fra enheten eller stasjonen.
Tips

Hvis du har svært mange bilder eller videoer, kan du lagre dem på OneDrive og få tilgang til dem fra en hvilken som helst enhet koblet til nettet, inkludert Surface. Du finner mer informasjon i OneDrive på PCen.

Redigere bilder og videoer

Du kan redigere bilder og videoer med den innebygde Bilder-appen. Denne appen har mange alternativer for tilpasning av bildene, men hvis du er interessert i mer avansert redigering eller arbeide med metadata, søk i Windows Store for andre bilderedigeringsapper.


Legge til en mappe med bilder i Bilder-biblioteket

Bilder-appen viser bilder i Bilder-biblioteket i Windows på Surface. Dette kan også inkludere eksterne stasjoner, delte nettverksmapper og andre mapper på Surface. Hvis du vil se andre bilder fra andre mapper i Bilder-biblioteket ditt, flytter du dem til Bilder-mappen eller legger dem til i Bilder-biblioteket. Slik gjør du det:

Trinn 1:  Hvis mappen eller stedet som inneholder bildene, er på en ekstern harddisk eller et flyttbart medium som en USB-flash-enhet eller microSD-kort, kontrollerer du at harddisken eller det flyttbare mediet er koblet til Surface og at du kan åpne den/det.
Trinn 2:  Velg Filutforsker på oppgavelinjen.
Trinn 3:  Bla til mappen med bildene du vil legge til, og trykk og hold (eller høyreklikk) mappen.
Trinn 4:  Velg Inkluder i bibliotek > Bilder.

Merknader
 • Du kan inkludere filer og mapper som er på en USB-flashstasjon eller microSD-kort eller et annet eksternt lagringssted i bildebiblioteket ditt, men filene og mappene er bare tilgjengelige når USB-flashstasjonen eller microSD-kortet er koblet til.
 • Det beste er å kopiere bildene til Surface med trinnene ovenfor, slik at hvis du kobler fra eller fjerner lagringsmediet fra Surface, vil bildene fremdeles vises i bildebiblioteket ditt.

Hvis du vil ha mer informasjon om å arbeide med bibliotek, kan du se Bibliotek: vanlige spørsmål.

Vise bilder og videoer

Slik bruker du Bilder-appen til å vise bilder og videoer i bildebiblioteket eller på OneDrive:

Trinn 1:  Gå til Start Windows-logo og velg Alle apper > Bilder.
Hvis du vil feste Bilder-appen til Start, går du til Start Windows-logo, velger Alle apper, trykker og holder (eller høyreklikker) Bilder og velger Fest til Start.
Trinn 2:  Velg pilen Pil ved siden av Bildebibliotek og deretter enten OneDrive eller Bildebibliotek.
Trinn 3:  Velg bildemappen hvor du vil vise bilder og videoer.
Tips

Importere fra et kamera, telefon, DVD eller ekstern stasjon

Du kan legge til bilder og videoer på Surface direkte fra et microSD-kort, et kompatibelt USB-kamera, en telefon, en USB-flash-enhet eller annen USB-lagringsenhet. Slik gjør du det:

Trinn 1:  Koble et USB-kamera, en telefon, en USB-flash-enhet eller annen USB-lagringsenhet som er kompatibel, til Surface, eller sett inn et microSD-kort i microSD-kortsporet.
Se Koble til en USB-mus, en skriver og mer og Lagringsalternativer for Surface for å lære hvordan.
Trinn 2:  Gå til Start Windows-logo og velg Alle apper > Bilder.
Trinn 3:  Sveip opp fra nedre kant av skjermen for å vise appkommandoene.
(Høyreklikk i appen hvis du bruker en mus.)
Trinn 4:  Velg Importer.
Import er bare tilgjengelig mens du ser på en mappe med bilder, ikke hvis du ser på ett enkelt bilde.
Trinn 5:  Velg enheten du vil importere fra.
Trinn 6:  Gjør så ett av følgende:

 • Hvis du vil importere alt, velger du Importer.
 • Hvis du ikke vil importere alt, velger du Fjern utvalg og velger bildene du vil importere. Når du har valgt alle elementene du vil importere, velger du Importer.

Bildene og videoene lagres i Bilder-mappen din i en undermappe med et navn som inneholder datoen da du importerte bildene og videoene. Avsnittet Importere bilder eller videoer inneholder mer informasjon om dette.

Tips

Hvis du har svært mange bilder eller videoer, kan du lagre dem på OneDrive og få tilgang til dem fra en hvilken som helst enhet koblet til nettet, inkludert Surface. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se OneDrive: Spørsmål og svar.

Redigere bilder og videoer

Du kan redigere bilder og videoer med den innebygde Bilder-appen. Denne appen har mange alternativer for tilpasning av bildene, men hvis du er interessert i mer avansert redigering eller arbeide med metadata, søk i Windows Store for andre bilderedigeringsapper.

Du kan bruke Filmøyeblikk-appen til å redigere video. For mer informasjon, kan du se Filmøyeblikk-app for Windows: Spørsmål og svar. Appen er gratis å installere fra Windows Store.

For mer informasjon om redigering av bilder og videoer, se Redigere bilder og videoer.


Legge til en mappe med bilder i Bilder-biblioteket

Bilder-appen viser bilder i Bilder-biblioteket i Windows på Surface. Dette kan også inkludere eksterne stasjoner, delte nettverksmapper og andre mapper på Surface. Hvis du vil se andre bilder fra andre mapper i Bilder-biblioteket ditt, flytter du dem til Bilder-mappen eller legger dem til i Bilder-biblioteket. Slik gjør du det:

Trinn 1:  Hvis mappen eller stedet som inneholder bildene, er på en ekstern harddisk eller et flyttbart medium som en USB-flash-enhet eller microSD-kort, kontrollerer du at harddisken eller det flyttbare mediet er koblet til Surface og at du kan åpne den/det.
Trinn 2:  Fra startskjermen velger du Skrivebord (eller trykker Windows-logotasten Windows-logotast + D).
Hvis du ikke ser Skrivebord på startskjermen, sveiper du opp og velger Skrivebord i Apper-visningen.
Trinn 3:  Trykk eller klikk Filutforsker på oppgavelinjen.
Trinn 4:  Bla til mappen med bildene du vil legge til, og trykk og hold eller høyreklikk den.
Trinn 5:  Trykk eller klikk Inkluder i bibliotek, og velg deretter Bilder.

Merknader
 • Du kan inkludere filer og mapper som er på en USB-flashstasjon eller microSD-kort eller et annet eksternt lagringssted i bildebiblioteket ditt, men filene og mappene er bare tilgjengelige når USB-flashstasjonen eller microSD-kortet er koblet til.
 • Det beste er å kopiere bildene til Surface med trinnene over slik at hvis du kobler fra eller fjerner lagringsmediet fra Surface, vil bildene fremdeles vises i bildebiblioteket ditt.

Hvis du vil ha mer informasjon om å arbeide med bibliotek, kan du se Bibliotek: vanlige spørsmål.

Vise bilder og videoer

Slik bruker du Bilder-appen til å vise bilder og videoer i bildebiblioteket eller på OneDrive:

Trinn 1:  Trykk eller klikk Bilder på startskjermen.
Trinn 2:  Trykk eller klikk pilen Pil ved siden av Bildebibliotek, og trykk eller klikk deretter OneDrive eller Bildebibliotek.
Trinn 3:  Trykk eller klikk bildemappen som du vil vise bilder og videoer fra.
Tips

Importere fra et kamera, telefon, DVD eller ekstern stasjon

Du kan legge til bilder og videoer på Surface direkte fra et microSD-kort, et kompatibelt USB-kamera, en telefon, en USB-flash-enhet eller annen USB-lagringsenhet. Slik gjør du det:

Trinn 1:  Koble et kompatibelt USB-kamera, en telefon, en USB-flashstasjon eller annen USB-lagringsenhet til Surface, eller sett inn et microSD-kort i microSD-kortsporet.
Se Koble til en USB-mus, en skriver og mer og Lagringsmuligheter på Surface for å finne ut hvordan du gjør dette.
Trinn 2:  Trykk eller klikk Bilder på startskjermen.
Trinn 3:  Sveip opp fra nedre kant av skjermen for å vise appkommandoene.
(Hvis du bruker mus, høyreklikker du i appen.)
Trinn 4:  Trykk eller klikk Importer.

Importering er kun tilgjengelig mens du ser på en mappe med bilder, ikke hvis du ser på ett enkelt bilde.
Trinn 5:  Trykk eller klikk enheten du vil importere fra.
Trinn 6:  Gjør så ett av følgende:

 • Hvis du vil importere alt, trykk eller klikk Importer.
 • Hvis du ikke vil importere alt, trykk eller klikk Fjern utvalg, og trykk, klikk eller sveip deretter ned på bildene som du vil importere. Når du har valgt alle elementene som du vil importere, trykke eller klikk Importer.

Bildene og videoene lagres i Bilder-mappen din i en undermappe med et navn som inneholder datoen da du importerte bildene og videoene. Avsnittet Importere bilder eller videoer inneholder mer informasjon om dette.

Tips

Hvis du har svært mange bilder eller videoer, kan du lagre dem på OneDrive og få tilgang til dem fra en hvilken som helst enhet koblet til nettet, inkludert Surface. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se OneDrive: Spørsmål og svar.

Redigere bilder og videoer

Du kan redigere bilder og videoer med den innebygde Bilder-appen. Denne appen har mange alternativer for tilpasning av bildene, men hvis du er interessert i mer avansert redigering eller arbeide med metadata, søk i Windows Store for andre bilderedigeringsapper.

Du kan bruke Filmøyeblikk-appen til å redigere video. For mer informasjon, kan du se Filmøyeblikk-app for Windows: Vanlige spørsmål. Appen er gratis å installere fra Windows Store.

For mer informasjon om redigering av bilder og videoer, se Redigere bilder og videoer.


Legge til en mappe med bilder i Bilder-biblioteket

Bilder-appen viser bilder i Bilder-biblioteket i Windows på Surface. Dette kan også inkludere eksterne stasjoner, delte nettverksmapper og andre mapper på Surface. Hvis du vil se andre bilder fra andre mapper i Bilder-biblioteket ditt, flytter du dem til Bilder-mappen eller legger dem til i Bilder-biblioteket. Slik gjør du det:

Trinn 1:  Hvis mappen eller stedet som inneholder bildene, er på en ekstern harddisk eller et flyttbart medium som en USB-flash-enhet eller microSD-kort, kontrollerer du at harddisken eller det flyttbare mediet er koblet til Surface og at du kan åpne den/det.
Trinn 2:  Fra startskjermen velger du Skrivebord (eller trykker Windows-logotasten Windows-logotast + D).
Hvis du ikke ser Skrivebord på startskjermen, sveiper du opp og velger Skrivebord i Apper-visningen.
Trinn 3:  Trykk eller klikk Filutforsker på oppgavelinjen.
Trinn 4:  Bla til mappen med bildene du vil legge til, og trykk og hold eller høyreklikk den.
Trinn 5:  Trykk eller klikk Inkluder i bibliotek, og velg deretter Bilder.

Merknader
 • Du kan inkludere filer og mapper som er på en USB-flashstasjon eller microSD-kort eller et annet eksternt lagringssted i bildebiblioteket ditt, men filene og mappene er bare tilgjengelige når USB-flashstasjonen eller microSD-kortet er koblet til.
 • Det beste er å kopiere bildene til Surface med trinnene over slik at hvis du kobler fra eller fjerner lagringsmediet fra Surface, vil bildene fremdeles vises i bildebiblioteket ditt.

Hvis du vil ha mer informasjon om å arbeide med bibliotek, kan du se Bibliotek: vanlige spørsmål.

Vise bilder og videoer

Slik bruker du Bilder-appen til å vise bilder og videoer i bildebiblioteket eller på OneDrive:

Trinn 1:  Trykk eller klikk Bilder på startskjermen.
Trinn 2:  Trykk eller klikk pilen Pil ved siden av Bildebibliotek, og trykk eller klikk deretter OneDrive eller Bildebibliotek.
Trinn 3:  Trykk eller klikk bildemappen som du vil vise bilder og videoer fra.
Tips

Importere fra et kamera, telefon, DVD eller ekstern stasjon

Du kan legge til bilder og videoer på Surface direkte fra et microSD-kort, et kompatibelt USB-kamera, en telefon, en USB-flash-enhet eller annen USB-lagringsenhet. Slik gjør du det:

Trinn 1:  Koble et kompatibelt USB-kamera, en telefon, en USB-flashstasjon eller annen USB-lagringsenhet til Surface, eller sett inn et microSD-kort i microSD-kortsporet.
Se Koble til en USB-mus, en skriver og mer og Lagringsmuligheter på Surface for å finne ut hvordan du gjør dette.
Trinn 2:  Trykk eller klikk Bilder på startskjermen.
Trinn 3:  Sveip opp fra nedre kant av skjermen for å vise appkommandoene.
(Hvis du bruker mus, høyreklikker du i appen.)
Trinn 4:  Trykk eller klikk Importer.

Importering er kun tilgjengelig mens du ser på en mappe med bilder, ikke hvis du ser på ett enkelt bilde.
Trinn 5:  Trykk eller klikk enheten du vil importere fra.
Trinn 6:  Gjør så ett av følgende:

 • Hvis du vil importere alt, trykk eller klikk Importer.
 • Hvis du ikke vil importere alt, trykk eller klikk Fjern utvalg, og trykk, klikk eller sveip deretter ned på bildene som du vil importere. Når du har valgt alle elementene som du vil importere, trykke eller klikk Importer.

Bildene og videoene lagres i Bilder-mappen din i en undermappe med et navn som inneholder datoen da du importerte bildene og videoene. Avsnittet Importere bilder eller videoer inneholder mer informasjon om dette.

Tips

Hvis du har svært mange bilder eller videoer, kan du lagre dem på OneDrive og få tilgang til dem fra en hvilken som helst enhet koblet til nettet, inkludert Surface. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se OneDrive: Spørsmål og svar.

Redigere bilder og videoer

Du kan redigere bilder og videoer med den innebygde Bilder-appen. Denne appen har mange alternativer for tilpasning av bildene, men hvis du er interessert i mer avansert redigering eller arbeide med metadata, søk i Windows Store for andre bilderedigeringsapper.

Du kan bruke Filmøyeblikk-appen til å redigere video. For mer informasjon, kan du se Filmøyeblikk-app for Windows: Spørsmål og svar. Appen er gratis å installere fra Windows Store.

For mer informasjon om redigering av bilder og videoer, se Redigere bilder og videoer.