Gjelder for

Surface Book, Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

Gjelder for

Surface Pro, Surface Pro 2, Surface Pro 3, Surface 3.

Gjelder for

Surface 2, Surface RT.

Operativsystem:

Hva er symptomene?

Det kan hjelpe å identifisere symptomene før prøver å løse et problem med Wi-Fi. De tre scenariene som følger, er de vanligste, og installering av de siste oppdateringene kan være nok til å løse dem. Se Løsning 1 nedenfor for å finne ut hvordan du installerer oppdateringer.

 • Wi-Fi fungerer ikke etter vekking av Surface.
  Hvis du ikke kan koble til Wi-Fi eller ikke ser noen tilgjengelige nettverk etter at du har vekket Surface, har du kanskje ikke de siste oppdateringene installert.
 • Wi-Fi har begrenset tilkobling.
  Hvis du ser en melding om Begrenset tilkobling på Surface, har du kanskje ikke de siste oppdateringene installert.

  Begrenset nettverkstilkobling
Obs!
Ikke alle situasjoner med begrenset tilkobling har løsninger som kan kontrolleres av Wi-Fi-driverne. Begrenset tilkobling kan skyldes en komplisert samhandling mellom enhetsdrivere for Wi-Fi, tilgangspunktets fastvare, konfigurasjonen av tilgangspunkt og andre faktorer. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre omfanget av problemer med begrenset tilkobling som kan påvirkes av Surface-driveroppdateringer.
 • Wi-Fi fungerer, men svært langsomt, eller signalet er svakt.

  Det er mange årsaker til at det trådløse nettverket kan være tregt. Ruteren kan være for opptatt til å svare på nye forespørsler hvis flere PCer eller enheter bruker den. Prøv å koble fra andre tilkoblede PCer og enheter midlertidig.

  Det kan hjelpe å flytte Surface nærmere ruteren, og å flytte ruteren opp fra gulvet og unna vegger og metallgjenstander, som arkivskap i metall.

  Sørg også for at du har installert alle de siste oppdateringene for Surface.

Løsning 1: Installer de siste oppdateringene for Surface

Installering av de siste oppdateringene kan løse vanlige Wi-Fi-tilkoblingsproblemer.

Viktig

Du må være koblet til Internett for å installere oppdateringer. Hvis du har problemer med å koble til Wi-Fi-hjemmenettverket, kan du prøve å koble til et offentlig nettverk på en kafé eller et bibliotek.

Hvis et Wi-Fi-nettverk ikke er tilgjengelig, kan du koble til Internett på andre måter:

Når du er tilkoblet, søker du etter de siste oppdateringene. Slik gjør du det:

Trinn 1:  Gå til Start Windows-logo, og velg Innstillinger > Oppdatering og sikkerhet > Windows Update.
Trinn 2:  Velg Se etter oppdateringer. Hvis oppdateringer er tilgjengelige, velger du Detaljer.
Det kan hende at du må starte Surface på nytt etter at oppdateringene er installert.

I tillegg til å installere de siste Surface- og Windows-oppdateringene, kan du sjekke ruterprodusentens nettsted for å laste ned de siste oppdateringene for ruteren (fastvareoppdateringer).

Hvis du fremdeles ikke kan koble deg til, prøver du Løsning 2.

Løsning 2: Kontroller innstillingene for dato og klokkeslett

Kontroller innstillingene for dato og klokkeslett på Surface, og rett dem hvis det er nødvendig. Slik gjør du det:

Trinn 1:  Gå til Start Windows-logo og velg Innstillinger > Tid og språk > Dato og tid.
Trinn 2:  Sørg for at informasjonen er riktig, eller gjør nødvendige endringer.

Hvis du fremdeles ikke kan koble deg til, prøver du Løsning 3.

Løsning 3: Start Wi-Fi på nytt på Surface

Slik starter du Wi-Fi på nytt:

Trinn 1:  Gå til Start Windows-logo , velg Innstillinger > Nettverk og Internett > Wi-Fi.
Trinn 2:  Under Wi-Fi flytter du glidebryteren til Av og deretter til igjen.
Trinn 3:  Velg nettverket som du vil koble til, og velg Koble til hvis det er nødvendig. Bekreft at nettverksstatusen din nå viser Tilkoblet.

Hvis du fremdeles ikke kan koble deg til, prøver du Løsning 4.

Løsning 4: Start nettverksmaskinvare og Surface på nytt

Prøv å starte modemet, ruteren og Surface på nytt. Slik gjør du det:

Trinn 1:  Koble strømledningen fra modemet og den trådløse ruteren.
Trinn 2:  Når alle lysene på enhetene er slukket, venter du minst 30 sekunder før du kobler til modemet igjen.

Obs!
Enkelte modemer har et reservebatteri som gjør at lysene ikke slukkes. For denne typen modem må du trykke og slippe tilbakestillingsknappen. Hvis du ikke ser en tilbakestillingsknapp, tar du ut batteriet i stedet.
Trinn 3:  Koble til ruteren og vent et minutt.

Start så Surface på nytt.

Trinn 1:  Gå til Start Windows-logo og velg På/av > Start på nytt.
Trinn 2:  Logg på Windows og velg trådløst nettverk Wi-Fi-ikon i nedre høyre hjørne av skjermen.
Trinn 3:  Velg det trådløse nettverket og deretter Koble til.

Hvis du fremdeles ikke kan koble deg til, prøver du Løsning 5.

Løsning 5: Kjør feilsøkingsverktøyene

Nettverksfeilsøkingsverktøyet eller nettverkskortets feilsøkingsverktøy kan hjelpe med å diagnostisere og løse Wi-Fi-problemer.

Bruk feilsøking for nettverk

Slik gjør du det:

Trinn 1:  Velg søkefeltet i nedre venstre hjørne av skjermen.
Trinn 2:  Skriv inn nettverksfeilsøking i søkeboksen og velg Identifiser og reparer nettverksproblemer i søkeresultatet.

Bruk feilsøking for nettverkskort

Slik gjør du det:

Trinn 1:  Velg søkefeltet i nedre venstre hjørne av skjermen.
Trinn 2:  Skriv inn feilsøking i søkefeltet og velg Feilsøking i søkeresultatene.
Trinn 3:  Velg Nettverk og Internett > Nettverkskort.
Trinn 4:  Følg instruksjonene på skjermen.

Se om du kan koble deg til Wi-Fi nå. Hvis ikke prøver du Løsning 6.

Løsning 6: Installer trådløs driver på nytt manuelt

Hvis driveren for det trådløse kortet er korrupt eller ikke er installert, vil dette føre til problemer med tilkoblingen. Du kan oppdatere driveren med Windows Update, eller du kan installere en driver manuelt ved behov. Følg trinnene i Installere trådløse drivere på Surface Pro-modeller eller Surface 3 for å gjøre dette.

Andre løsninger

Problemer med trådløs tilkobling kan skje av en rekke årsaker. Her er andre mulige løsninger.

Kontroller nettverket

Kan du koble til det trådløse nettverket fra en annen PC eller en smarttelefon? Hvis ikke, kan problemet være med selve nettverket. Kontakt Internett-leverandøren for hjelp.

Kontroller ruterens kompatibilitet

Hvis du har problemer når du konfigurerer Surface første gang, må du undersøke om ruteren er fullt kompatibel med Windows. På grunn av de nye nettverksfunksjonene i Windows, er ikke noen eldre nettverksrutere helt kompatible og kan forårsake problemer.

Hvis du trenger informasjon om hvordan du kobler Surface til nettverket ditt, kan du se Koble Surface til et trådløst nettverk.

Oppdater fastvare for ruter og tilgangspunkt

Ruteren eller tilgangspunktet kan ha behov for en fastvareoppdatering, spesielt hvis du kun kan koble til med WEP-sikkerhet eller ingen sikkerhet. Prøv å laste ned og installere en fastvareoppdatering fra nettsiden til produsenten av ruteren eller tilgangspunktet.

Undersøke om det er forstyrrelser

Noen enheter i hjemmet ditt som mikrobølgeovner og noen trådløse telefoner kan forårsake interferens mellom Surface og nettverk som er innen rekkevidde. Hvis enheter som disse er nær Surface, kan du midlertidig slå dem av eller flytte dem lengre unna.

Endre innstillingene på ruteren eller tilgangspunktet til å bruke en annen trådløs kanal, eller still inn at kanalen skal velges automatisk dersom den er innstilt på et fast kanalnummer. Noen ganger vil én trådløs kanal fungere bedre enn andre. Kontroller informasjonen som fulgte med tilgangspunktet eller ruteren for instrukser om innstilling av den trådløse signalkanalen.

Kontroller om MAC-filtrering er brukt

Trådløse rutere kan forhindre uautorisert nettverkstilgang ved å bruke en funksjon som kalles MAC-filtrering. MAC-filtrering kan dessverre også forhindre at Surface kobler seg til det trådløse nettverket. Sjekk informasjonen som fulgte med tilgangspunktet eller ruteren, for å finne ut om MAC-filtrering er slått på.

Hvis MAC-filtrering er slått på, kan du forsøke ett av følgende:

 • Slå MAC-filtrering midlertidig av for å se om dette hindrer at Surface kobler seg til det trådløse nettverket.
 • Legg til MAC-adressen for Surface i ruterens liste over autoriserte enheter.

Slik finner du MAC-adressen for Surface:

Trinn 1:  Velg søkefeltet i nedre venstre hjørne av skjermen.
Trinn 2:  Skriv inn cmd i søkefeltet og velg Ledetekst i søkeresultatene.
Trinn 3:  Ved ledeteksten skriver du inn ipconfig/all og trykker Enter.
Trinn 4:  Finn den fysiske adressen. Dette er MAC-adressen til Surface.

Finn den fysiske adressen eller MAC-adressen

Hvis du vil endre innstillingene for MAC-filtrering på ruteren, må du se i dokumentasjonen som fulgte med ruteren, eller gå til maskinvareprodusentens nettsted. Hvis du endrer innstillingene for MAC-filtrering på ruteren, må du starte den på nytt før du prøver å koble Surface til det trådløse nettverket.

Kontroller at ruteren din kringkaster nettverksnavnet

Hvis du har problemer med å finne ditt trådløse nettverk i listen over tilgjengelige nettverk, kan det hende at ruteren ikke er konfigurert for å kringkaste nettverks-IDen sin (SSID). Informasjon om hvordan du slår på SSID-kringkasting, finner du i dokumentasjonen som fulgte med ruteren. For mer informasjon om hvordan du kobler til et skjult trådløst nettverk, se Problemer med kabelbasert og trådløst.


Hva er symptomene?

Det kan hjelpe å identifisere symptomene før du bestemmer deg for hvordan du skal løse et problem med Wi-Fi. De tre scenariene som følger, er de vanligste, og installering av de siste oppdateringene kan være nok til å løse dem. Se Løsning 1 nedenfor for å finne ut hvordan du installerer oppdateringer.

 • Wi-Fi fungerer ikke etter vekking av Surface.
  Hvis du ikke kan koble til Wi-Fi eller ikke ser noen tilgjengelige nettverk etter at du har vekket Surface, har du kanskje ikke de siste oppdateringene installert.
 • Wi-Fi har begrenset tilkobling.
  Hvis du ser en melding om Begrenset tilkobling på Surface, har du kanskje ikke de siste oppdateringene installert.

  Begrenset nettverkstilkobling
Obs!
Ikke alle situasjoner med begrenset tilkobling har løsninger som kan kontrolleres av Wi-Fi-driverne. Begrenset tilkobling kan skyldes en komplisert samhandling mellom enhetsdrivere for Wi-Fi, tilgangspunktets fastvare, konfigurasjonen av tilgangspunkt og andre faktorer. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre omfanget av problemer med begrenset tilkobling som kan påvirkes av Surface-driveroppdateringer.
 • Wi-Fi fungerer, men svært langsomt, eller signalet er svakt.

  Det kan være mange årsaker til et langsomt trådløst nettverk. Ruteren kan være for opptatt til å svare på nye forespørsler hvis flere PCer eller enheter bruker den. Prøv å koble fra andre tilkoblede PCer og enheter midlertidig.

  Det kan også hjelpe å flytte Surface nærmere ruteren, og flytte ruteren opp fra gulvet og unna vegger og metallgjenstander, som arkivskap i metall.

  Sørg også for at du har installert alle de siste oppdateringene.

Løsning 1: Installer de siste oppdateringene for Surface

Installering av de siste oppdateringene kan løse vanlige Wi-Fi-tilkoblingsproblemer.

Viktig

Du må være koblet til Internett for å installere oppdateringer. Hvis du har problemer med å koble til Wi-Fi-hjemmenettverket, kan du prøve å koble til et offentlig nettverk på en kafé eller et bibliotek.

Hvis et Wi-Fi-nettverk ikke er tilgjengelig, kan du koble til Internett på andre måter:

Når du er tilkoblet, søker du etter de siste oppdateringene. Slik gjør du det:

Trinn 1:  Sveip fingeren inn fra høyre kant av skjermen og trykk Innstillinger.
(Hvis du bruker mus, peker du øverst til høyre på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker Innstillinger.)
Trinn 2:  Trykk eller klikk Endre PC-innstillinger, trykk eller klikk Oppdatering og gjenoppretting, og trykk eller klikk Windows Update.
Trinn 3:  Trykk eller klikk Se etter nå.
Trinn 4:  Hvis oppdateringer er tilgjengelige, trykker eller klikker du Vis detaljer.
Trinn 5:  Trykk eller klikk for å velge oppdateringene du vil installere, og trykk eller klikk Installer.
Du må kanskje starte Surface på nytt etter at oppdateringene har blitt installert.

I tillegg til å installere de siste Surface- og Windows-oppdateringene, kan du sjekke ruterprodusentens nettsted for å laste ned de siste oppdateringene for ruteren (fastvareoppdateringer).

Hvis du fremdeles ikke kan koble deg til, prøver du Løsning 2.

Løsning 2: Kontroller innstillingene for dato og klokkeslett

Kontroller innstillingene for dato og klokkeslett på Surface, og rett dem hvis det er nødvendig. Slik gjør du det:

Trinn 1:  Sveip inn fra høyre kant av skjermen og trykk Innstillinger.
(Hvis du bruker mus, peker du øverst til høyre på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker Innstillinger.)
Trinn 2:  Trykk eller klikk Endre PC-innstillinger, trykk eller klikk Tid og språk og deretter Dato og klokkeslett.
Trinn 3:  Sørg for at informasjonen er riktig, eller gjør nødvendige endringer.

Hvis du fremdeles ikke kan koble deg til, prøver du Løsning 3.

Løsning 3: Start Wi-Fi på nytt på Surface

Slik starter du Wi-Fi på nytt:

Trinn 1:  Sveip fingeren inn fra høyre kant av skjermen og trykk Innstillinger.
(Hvis du bruker mus, peker du øverst til høyre på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker Innstillinger.)
Trinn 2:  Velg trådløst nettverk Ikon for trådløst nettverk.

Ikon for trådløst nettverk
Trinn 3:  Finn Wi-Fi under Nettverk og trykk eller klikk for å slå valget Av, og deretter igjen.
Trinn 4:  Trykk eller klikk nettverket du vil koble deg til, og velg Koble til hvis nødvendig. Bekreft at nettverksstatusen din nå viser Tilkoblet.

Hvis du fremdeles ikke kan koble deg til, prøver du Løsning 4.

Løsning 4: Start nettverksmaskinvare og Surface på nytt

Prøv å starte modemet, ruteren og Surface på nytt. Slik gjør du det:

Trinn 1:  Koble strømledningen fra modemet og den trådløse ruteren.
Trinn 2:  Når alle lysene på enhetene er slukket, venter du minst 30 sekunder før du kobler til modemet igjen.

Obs!
Enkelte modemer har et reservebatteri som gjør at lysene ikke slukkes. For denne typen modem må du trykke og slippe tilbakestillingsknappen. Hvis du ikke ser en tilbakestillingsknapp, tar du ut batteriet i stedet.
Trinn 3:  Koble til ruteren og vent et minutt.

Start så Surface på nytt.

Trinn 1:  Sveip fingeren inn fra høyre kant av skjermen og trykk Innstillinger.
(Hvis du bruker mus, peker du øverst til høyre på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker Innstillinger.)
Trinn 2:  Trykk eller klikk På/av og deretter Start på nytt.
Trinn 3:  Logg deg på Windows, og gå tilbake til Innstillinger og trykk eller klikk trådløst nettverk- ikon for trådløst nettverk
Trinn 4:  Trykk eller klikk navnet på det trådløse nettverket, og trykk eller klikk Koble til.

Hvis du fremdeles ikke kan koble deg til, prøver du Løsning 5.

Løsning 5: Kjør feilsøkingsverktøyene

Nettverksfeilsøkingsverktøyet eller nettverkskortets feilsøkingsverktøy kan være nyttig for å finne og løse Wi-Fi-problemer.

Bruk feilsøking for nettverk

Slik gjør du det:

Trinn 1:  Sveip fingeren inn fra høyre kant av skjermen og trykk Søk.
(Hvis du bruker mus, peker du øverst til høyre på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker Søk.)
Trinn 2:  I søkefeltet skriver du inn feilsøking av nettverk.
Trinn 3:  I søkeresultatene trykker eller klikker du Identifiser og reparer nettverksproblemer.

Bruk feilsøking for nettverkskort

Slik gjør du det:

Trinn 1:  Sveip fingeren inn fra høyre kant av skjermen og trykk Søk.
(Hvis du bruker mus, peker du øverst til høyre på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker Søk.)
Trinn 2:  I søkefeltet skriver du inn feilsøking og trykker eller klikker Feilsøking.
Trinn 3:  Velg Nettverk og Internett, og velg Nettverksadapter.

Se om du kan koble deg til Wi-Fi nå. Hvis ikke prøver du Løsning 6.

Løsning 6: Installer trådløs driver på nytt manuelt

Hvis driveren for det trådløse kortet er korrupt eller ikke er installert, vil dette føre til problemer med tilkoblingen.

Windows Update oppdaterer automatisk driveren for Surface RT og Surface 2.

På Surface Pro-modeller og Surface 3 kan du oppdatere driveren med Windows Update, eller du kan installere en driver manuelt ved behov. Følg trinnene i Installere trådløse drivere på Surface Pro eller Surface 3 for å gjøre dette.

For mer informasjon om oppdatering av drivere for nettverkskortet, se Oppdatere drivere i Windows 8.1 eller Windows RT 8.1.

Andre løsninger

Problemer med trådløs tilkobling kan skje av en rekke årsaker. Her er noen andre løsninger du kan prøve.

Kontroller nettverket

Kan du koble til det trådløse nettverket fra en annen PC eller en smarttelefon? Hvis ikke, kan problemet være med selve nettverket. Kontakt Internett-leverandøren for hjelp.

Kontroller ruterens kompatibilitet

Hvis du har problemer når du konfigurerer Surface første gang, må du undersøke om ruteren er fullt kompatibel med Windows. På grunn av de nye nettverksfunksjonene i Windows, er ikke noen eldre nettverksrutere helt kompatible og kan forårsake problemer. Gå til Windows Kompatibilitetssenter for en liste over rutere som er kompatible med Windows 8.1 og Windows RT 8.1.

Hvis du trenger informasjon om hvordan du kobler Surface til nettverket ditt, kan du se Koble Surface til et trådløst nettverk.

Oppdater fastvare for ruter og tilgangspunkt

Ruteren eller tilgangspunktet kan ha behov for en fastvareoppdatering, spesielt hvis du kun kan koble til med WEP-sikkerhet eller ingen sikkerhet. Prøv å laste ned og installere en fastvareoppdatering fra nettsiden til produsenten av ruteren eller tilgangspunktet.

Undersøke om det er forstyrrelser

Noen enheter i hjemmet ditt som mikrobølgeovner og noen trådløse telefoner kan forårsake interferens mellom Surface og nettverk som er innen rekkevidde. Hvis enheter som disse er nær Surface, kan du midlertidig slå dem av eller flytte dem lengre unna.

Endre innstillingene på ruteren eller tilgangspunktet til å bruke en annen trådløs kanal, eller still inn at kanalen skal velges automatisk dersom den er innstilt på et fast kanalnummer. Noen ganger vil én trådløs kanal fungere bedre enn andre. Kontroller informasjonen som fulgte med tilgangspunktet eller ruteren for instrukser om innstilling av den trådløse signalkanalen.

Kontroller om MAC-filtrering er brukt

Trådløse rutere kan forhindre uautorisert nettverkstilgang ved å bruke en funksjon som kalles MAC-filtrering. MAC-filtrering kan dessverre også forhindre at Surface kobler seg til det trådløse nettverket.

Hvis MAC-filtrering er slått på, kan du forsøke ett av følgende:

 • Slå MAC-filtrering midlertidig av for å se om dette forhindrer Surface i å koble seg til det trådløse nettverket.
 • Legg til MAC-adressen for Surface i ruterens liste over autoriserte enheter.

Slik finner du MAC-adressen for Surface:

Trinn 1:  Sveip fingeren inn fra høyre kant av skjermen og trykk Søk.
(Hvis du bruker mus, peker du øverst til høyre på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker Søk.)
Trinn 2:  Skriv inn cmd i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter Ledetekst i søkeresultatet.
Trinn 3:  Ved ledeteksten skriver du inn ipconfig/all og trykker Enter.
Trinn 4:  Finn den fysiske adressen. Dette er MAC-adressen til Surface.

Finn den fysiske adressen eller MAC-adressen

Hvis du vil endre innstillingene for MAC-filtrering på ruteren, må du se i dokumentasjonen som fulgte med ruteren eller besøke nettstedet til maskinvareprodusenten. Hvis du endrer innstillingene for MAC-filtrering på ruteren, må du starte den på nytt før du prøver å koble Surface til det trådløse nettverket.

Kontroller at ruteren din kringkaster nettverksnavnet

Hvis du har problemer med å finne ditt trådløse nettverk i listen over tilgjengelige nettverk, kan det hende at ruteren ikke er konfigurert for å kringkaste nettverks-IDen sin (SSID). Informasjon om hvordan du slår på SSID-kringkasting, finner du i dokumentasjonen som fulgte med ruteren. For mer informasjon om hvordan du kobler til et skjult trådløst nettverk, kan du se "Hvordan kobler jeg til et skjult trådløst nettverk" under Problemer med kablet og trådløst nettverk?.

For mer informasjon om problemer med registrering av nettverk kan du se Hvorfor kan jeg ikke finne et trådløst nettverk?


Hva er symptomene?

Det kan hjelpe å identifisere symptomene før du bestemmer deg for hvordan du skal løse et problem med Wi-Fi. De tre scenariene som følger, er de vanligste, og installering av de siste oppdateringene kan være nok til å løse dem. Se Løsning 1 nedenfor for å finne ut hvordan du installerer oppdateringer.

 • Wi-Fi fungerer ikke etter vekking av Surface.
  Hvis du ikke kan koble til Wi-Fi eller ikke ser noen tilgjengelige nettverk etter at du har vekket Surface, har du kanskje ikke de siste oppdateringene installert.
 • Wi-Fi har begrenset tilkobling.
  Hvis du ser en melding om Begrenset tilkobling på Surface, har du kanskje ikke de siste oppdateringene installert.

  Begrenset nettverkstilkobling
Obs!
Ikke alle situasjoner med begrenset tilkobling har løsninger som kan kontrolleres av Wi-Fi-driverne. Begrenset tilkobling kan skyldes en komplisert samhandling mellom enhetsdrivere for Wi-Fi, tilgangspunktets fastvare, konfigurasjonen av tilgangspunkt og andre faktorer. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre omfanget av problemer med begrenset tilkobling som kan påvirkes av Surface-driveroppdateringer.
 • Wi-Fi fungerer, men svært langsomt, eller signalet er svakt.

  Det kan være mange årsaker til et langsomt trådløst nettverk. Ruteren kan være for opptatt til å svare på nye forespørsler hvis flere PCer eller enheter bruker den. Prøv å koble fra andre tilkoblede PCer og enheter midlertidig.

  Det kan også hjelpe å flytte Surface nærmere ruteren, og flytte ruteren opp fra gulvet og unna vegger og metallgjenstander, som arkivskap i metall.

  Sørg også for at du har installert alle de siste oppdateringene.

Løsning 1: Installer de siste oppdateringene for Surface

Installering av de siste oppdateringene kan løse vanlige Wi-Fi-tilkoblingsproblemer.

Viktig

Du må være koblet til Internett for å installere oppdateringer. Hvis du har problemer med å koble til Wi-Fi-hjemmenettverket, kan du prøve å koble til et offentlig nettverk på en kafé eller et bibliotek.

Hvis et Wi-Fi-nettverk ikke er tilgjengelig, kan du koble til Internett på andre måter:

Når du er tilkoblet, søker du etter de siste oppdateringene. Slik gjør du det:

Trinn 1:  Sveip fingeren inn fra høyre kant av skjermen og trykk Innstillinger.
(Hvis du bruker mus, peker du øverst til høyre på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker Innstillinger.)
Trinn 2:  Trykk eller klikk Endre PC-innstillinger, trykk eller klikk Oppdatering og gjenoppretting, og trykk eller klikk Windows Update.
Trinn 3:  Trykk eller klikk Se etter nå.
Trinn 4:  Hvis oppdateringer er tilgjengelige, trykker eller klikker du Vis detaljer.
Trinn 5:  Trykk eller klikk for å velge oppdateringene du vil installere, og trykk eller klikk Installer.
Du må kanskje starte Surface på nytt etter at oppdateringene har blitt installert.

I tillegg til å installere de siste Surface- og Windows-oppdateringene, kan du sjekke ruterprodusentens nettsted for å laste ned de siste oppdateringene for ruteren (fastvareoppdateringer).

Hvis du fremdeles ikke kan koble deg til, prøver du Løsning 2.

Løsning 2: Kontroller innstillingene for dato og klokkeslett

Kontroller innstillingene for dato og klokkeslett på Surface, og rett dem hvis det er nødvendig. Slik gjør du det:

Trinn 1:  Sveip inn fra høyre kant av skjermen og trykk Innstillinger.
(Hvis du bruker mus, peker du øverst til høyre på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker Innstillinger.)
Trinn 2:  Trykk eller klikk Endre PC-innstillinger, trykk eller klikk Tid og språk og deretter Dato og klokkeslett.
Trinn 3:  Sørg for at informasjonen er riktig, eller gjør nødvendige endringer.

Hvis du fremdeles ikke kan koble deg til, prøver du Løsning 3.

Løsning 3: Start Wi-Fi på nytt på Surface

Slik starter du Wi-Fi på nytt:

Trinn 1:  Sveip fingeren inn fra høyre kant av skjermen og trykk Innstillinger.
(Hvis du bruker mus, peker du øverst til høyre på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker Innstillinger.)
Trinn 2:  Velg trådløst nettverk Ikon for trådløst nettverk.

Ikon for trådløst nettverk
Trinn 3:  Finn Wi-Fi under Nettverk og trykk eller klikk for å slå valget Av, og deretter igjen.
Trinn 4:  Trykk eller klikk nettverket du vil koble deg til, og velg Koble til hvis nødvendig. Bekreft at nettverksstatusen din nå viser Tilkoblet.

Hvis du fremdeles ikke kan koble deg til, prøver du Løsning 4.

Løsning 4: Start nettverksmaskinvare og Surface på nytt

Prøv å starte modemet, ruteren og Surface på nytt. Slik gjør du det:

Trinn 1:  Koble strømledningen fra modemet og den trådløse ruteren.
Trinn 2:  Når alle lysene på enhetene er slukket, venter du minst 30 sekunder før du kobler til modemet igjen.

Obs!
Enkelte modemer har et reservebatteri som gjør at lysene ikke slukkes. For denne typen modem må du trykke og slippe tilbakestillingsknappen. Hvis du ikke ser en tilbakestillingsknapp, tar du ut batteriet i stedet.
Trinn 3:  Koble til ruteren og vent et minutt.

Start så Surface på nytt.

Trinn 1:  Sveip fingeren inn fra høyre kant av skjermen og trykk Innstillinger.
(Hvis du bruker mus, peker du øverst til høyre på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker Innstillinger.)
Trinn 2:  Trykk eller klikk På/av og deretter Start på nytt.
Trinn 3:  Logg deg på Windows, og gå tilbake til Innstillinger og trykk eller klikk trådløst nettverk- ikon for trådløst nettverk
Trinn 4:  Trykk eller klikk navnet på det trådløse nettverket, og trykk eller klikk Koble til.

Hvis du fremdeles ikke kan koble deg til, prøver du Løsning 5.

Løsning 5: Kjør feilsøkingsverktøyene

Nettverksfeilsøkingsverktøyet eller nettverkskortets feilsøkingsverktøy kan være nyttig for å finne og løse Wi-Fi-problemer.

Bruk feilsøking for nettverk

Slik gjør du det:

Trinn 1:  Sveip fingeren inn fra høyre kant av skjermen og trykk Søk.
(Hvis du bruker mus, peker du øverst til høyre på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker Søk.)
Trinn 2:  I søkefeltet skriver du inn feilsøking av nettverk.
Trinn 3:  I søkeresultatene trykker eller klikker du Identifiser og reparer nettverksproblemer.

Bruk feilsøking for nettverkskort

Slik gjør du det:

Trinn 1:  Sveip fingeren inn fra høyre kant av skjermen og trykk Søk.
(Hvis du bruker mus, peker du øverst til høyre på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker Søk.)
Trinn 2:  I søkefeltet skriver du inn feilsøking og trykker eller klikker Feilsøking.
Trinn 3:  Velg Nettverk og Internett, og velg Nettverksadapter.

Se om du kan koble deg til Wi-Fi nå. Hvis ikke prøver du Løsning 6.

Løsning 6: Installer trådløs driver på nytt manuelt

Hvis driveren for det trådløse kortet er korrupt eller ikke er installert, vil dette føre til problemer med tilkoblingen.

Windows Update oppdaterer automatisk driveren for Surface RT og Surface 2.

På Surface Pro-modeller og Surface 3 kan du oppdatere driveren med Windows Update, eller du kan installere en driver manuelt ved behov. Følg trinnene i Installere trådløse drivere på Surface Pro eller Surface 3 for å gjøre dette.

For mer informasjon om oppdatering av drivere for nettverkskortet, se Oppdatere drivere i Windows 8.1 eller Windows RT 8.1.

Andre løsninger

Problemer med trådløs tilkobling kan skje av en rekke årsaker. Her er noen andre løsninger du kan prøve.

Kontroller nettverket

Kan du koble til det trådløse nettverket fra en annen PC eller en smarttelefon? Hvis ikke, kan problemet være med selve nettverket. Kontakt Internett-leverandøren for hjelp.

Kontroller ruterens kompatibilitet

Hvis du har problemer når du konfigurerer Surface første gang, må du undersøke om ruteren er fullt kompatibel med Windows. På grunn av de nye nettverksfunksjonene i Windows, er ikke noen eldre nettverksrutere helt kompatible og kan forårsake problemer. Gå til Windows Kompatibilitetssenter for en liste over rutere som er kompatible med Windows 8.1 og Windows RT 8.1.

Hvis du trenger informasjon om hvordan du kobler Surface til nettverket ditt, kan du se Koble Surface til et trådløst nettverk.

Oppdater fastvare for ruter og tilgangspunkt

Ruteren eller tilgangspunktet kan ha behov for en fastvareoppdatering, spesielt hvis du kun kan koble til med WEP-sikkerhet eller ingen sikkerhet. Prøv å laste ned og installere en fastvareoppdatering fra nettsiden til produsenten av ruteren eller tilgangspunktet.

Undersøke om det er forstyrrelser

Noen enheter i hjemmet ditt som mikrobølgeovner og noen trådløse telefoner kan forårsake interferens mellom Surface og nettverk som er innen rekkevidde. Hvis enheter som disse er nær Surface, kan du midlertidig slå dem av eller flytte dem lengre unna.

Endre innstillingene på ruteren eller tilgangspunktet til å bruke en annen trådløs kanal, eller still inn at kanalen skal velges automatisk dersom den er innstilt på et fast kanalnummer. Noen ganger vil én trådløs kanal fungere bedre enn andre. Kontroller informasjonen som fulgte med tilgangspunktet eller ruteren for instrukser om innstilling av den trådløse signalkanalen.

Kontroller om MAC-filtrering er brukt

Trådløse rutere kan forhindre uautorisert nettverkstilgang ved å bruke en funksjon som kalles MAC-filtrering. MAC-filtrering kan dessverre også forhindre at Surface kobler seg til det trådløse nettverket.

Hvis MAC-filtrering er slått på, kan du forsøke ett av følgende:

 • Slå MAC-filtrering midlertidig av for å se om dette forhindrer Surface i å koble seg til det trådløse nettverket.
 • Legg til MAC-adressen for Surface i ruterens liste over autoriserte enheter.

Slik finner du MAC-adressen for Surface:

Trinn 1:  Sveip fingeren inn fra høyre kant av skjermen og trykk Søk.
(Hvis du bruker mus, peker du øverst til høyre på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker Søk.)
Trinn 2:  Skriv inn cmd i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter Ledetekst i søkeresultatet.
Trinn 3:  Ved ledeteksten skriver du inn ipconfig/all og trykker Enter.
Trinn 4:  Finn den fysiske adressen. Dette er MAC-adressen til Surface.

Finn den fysiske adressen eller MAC-adressen

Hvis du vil endre innstillingene for MAC-filtrering på ruteren, må du se i dokumentasjonen som fulgte med ruteren eller besøke nettstedet til maskinvareprodusenten. Hvis du endrer innstillingene for MAC-filtrering på ruteren, må du starte den på nytt før du prøver å koble Surface til det trådløse nettverket.

Kontroller at ruteren din kringkaster nettverksnavnet

Hvis du har problemer med å finne ditt trådløse nettverk i listen over tilgjengelige nettverk, kan det hende at ruteren ikke er konfigurert for å kringkaste nettverks-IDen sin (SSID). Informasjon om hvordan du slår på SSID-kringkasting, finner du i dokumentasjonen som fulgte med ruteren. For mer informasjon om hvordan du kobler til et skjult trådløst nettverk, kan du se "Hvordan kobler jeg til et skjult trådløst nettverk" under Problemer med kablet og trådløst nettverk?.

For mer informasjon om problemer med registrering av nettverk kan du se Hvorfor kan jeg ikke finne et trådløst nettverk?


Kontakt oss

Answer Desk
Answer Techs kan hjelpe deg.
Snakk med en agent live