Logg på
 

Gjelder for

Surface 3, Surface Pro, Surface Pro 2, Surface Pro 3, Surface Pro 4, Surface Book.

Gjelder for

Surface RT, Surface 2.

Gjelder for

Surface 3, Surface Pro, Surface Pro 2, Surface Pro 3 .

Gjelder for

Surface RT, Surface 2.

Operativsystem:

Sign in to and out of your Surface

When you want to use your Surface, you’ll need to sign in. Find out about your options for signing in to and out of your Surface, including switching accounts and unlocking the screen.


Sign in

Step 1: Dismiss the lock screen by swiping up from the bottom edge of the screen or by pressing a key if you have a Surface Typing Cover or keyboard attached.
Step 2: If prompted, enter the password for your user account.
If you want to sign in with a different account, select the account in the lower-left corner of the sign-in screen.
Merknader

Sign out or lock

Sign out or lock—what’s the difference?

 • Signing out closes all the apps you were using.
 • Locking protects your account from use and lets someone else sign in with his or her account, without closing the apps you were using.

Here’s how to sign out of or lock your Surface:

Step 1: Go to Start Windows logo, and select your account picture in the upper-left corner of the Start menu.
Step 2: Select either Sign out or Lock.
Tips
 • Press the Windows logo key Windows logo +L to lock your Surface quickly.
 • Another shortcut: Press Ctrl+Alt+Del on your keyboard and select Lock or Sign out.

Switch to another account

If you’re sharing your Surface with someone else, you can switch to another user account without signing out or closing apps. Here’s how:

Step 1: Go to Start Windows logo, and select your account picture in the upper-left corner of the Start menu.
Step 2: Select an account.
If you don't see the account you want, select Sign out and choose the account you want.

You can also switch to another user account from the sign-in screen. Here’s how:

Step 1: Dismiss the lock screen by swiping up from the bottom edge of the screen or by pressing a key.
Step 2: Select the account in the lower-left corner of the sign-in screen.

Choose when a password is required

You can control when a password is required to sign in to your Surface. Here’s how:

Step 1: Go to Start Windows logo, and select Settings > Accounts.
Step 2: Select Sign-in options, and under Require sign-in, choose the length of time you can be away until your Surface requires you to sign in again.
This setting may not be available if you’ve added a work email account to the Mail app or if your Surface Pro model or Surface Book is connected to a network domain.

Other sign in options

There are three other sign-in options: Windows Hello, PIN, and picture password. (These options may not be available if you’ve added work email accounts to the Mail app or joined a network domain.)

Windows Hello (Surface Pro 4 and Surface Book only)

Windows Hello is a more personal way to sign in to your Surface with just a look or a touch. The front-facing camera on Surface Pro 4 and Surface Book recognizes your face and iris, allowing you to sign in to Windows 10 without having to touch the screen or keyboard.

Here’s how to set up Windows Hello:

Step 1: Go to Start Start icon, and select Settings > Accounts > Sign-in options.
Step 2: Under Windows Hello, locate the infrared (IR) camera setup option.
Step 3: Select Set Up > Get Started.

You may be asked to set up your account with a PIN. If so, follow the on-screen instructions.

Step 4: Follow the on-screen instructions to scan your face using the IR camera built into your Surface until Windows notifies you that the setup process is complete.
Step 5: Select Finish.

For more info, see Windows Hello.

Set up a picture password

You can sign in using gestures on a picture of your choice, using a picture on your Surface, your OneDrive, or your network. Don’t have any pictures yet? Take one now with your Surface camera. See Take photos and videos with Surface for more information.

Here’s how to set up your picture password:

Step 1: Go to Start Windows logo, and select Settings > Accounts > Sign-in options.
Step 2: Under Picture password, select Add.
Step 3: Sign in with your Microsoft account info, then follow the on-screen steps to choose a picture and pick your gestures.

Create a PIN

Instead of entering a password, you can sign in quickly with a four-digit PIN. Here’s how:

Step 1: Go to Start Windows logo, and select Settings > Accounts > Sign-in options.
Step 2: Under PIN, select Add.
If you don't have a password on your account, you'll need to create one before you can create a PIN.
Step 3: Confirm your current password, and then you can create a PIN.

Now you can sign in using your PIN.

Obs!
If you’ve added a work email account to the Mail app or if your Surface Pro model or Surface Book is connected to a network domain, security policies may prevent you from creating a PIN or picture password. For more info, check with your system administrator.

Logge av og på Surface

Når du vil bruke Surface, må du logge på. Finn ut hvordan du kan logge på og av Surface, inkludert å bytte konto og låse opp skjermen.


Logge på

Trinn 1:  Lås opp skjermen ved å sveipe fingeren opp fra den nedre kanten av skjermen eller ved å trykke på en av tastene hvis du har et Surface Typing Cover tilkoblet.
Trinn 2:  Skriv inn passordet for brukerkontoen din ved forespørsel.
Hvis du vil logge på med en annen konto, velger du tilbakepilen og velger en konto.
Merknader

Logge av eller låse

Logge av eller låse – hva er forskjellen?

 • Hvis du logger deg av, lukkes alle appene du bruker.
 • Låsing forhindrer at kontoen din brukes, og lar andre logge på med deres konto, uten at appene du bruker lukkes.

Slik kan du logge av eller låse Surface:

Trinn 1:  Fra Start-menyen velger du kontobildet ditt øverst til høyre.
Trinn 2:  Velg enten Logg av eller Lås.
Tips
 • Trykk Windows-logotasten Windows-logo + L for å raskt låse Surface.
 • En annen snarvei: Trykk CTRL+ALT+DEL på tastaturet og velg Lås eller Logg av.

Bytte til en annen konto

Hvis du deler Surface med noen andre, kan du bytte til en annen brukerkonto uten å logge av eller lukke apper. Slik gjør du det:

Trinn 1:  Fra Start, velg kontobildet øverst til høyre.
Trinn 2:  Velg en konto.
Hvis du ikke ser kontoen du ønsker, velger du Logg av og velger kontoen du ønsker.

Du kan også bytte til en annen brukerkonto fra påloggingsskjermen. Slik gjør du det:

Trinn 1:  Lås opp skjermen ved å sveipe fingeren opp fra den nedre kanten av skjermen eller ved å trykke på en av tastene.
Trinn 2:  Velg tilbakepilen, og velg en konto.

Velge når et passord kreves

Du kan kontrollere når et passord kreves for å logge på Surface. Slik gjør du det:

Trinn 1:  Gå til Start Windows-logo, og velg Innstillinger.
Trinn 2:  Velg Endre PC-innstillinger > Kontoer > Alternativer for pålogging.
Trinn 3:  Under Passordpolicy velger du hvor lenge du kan være borte før Surface krever at du logger på igjen.
Denne innstillingen er kanskje ikke tilgjengelig hvis du har lagt til en jobbrelatert e-postkonto i Mail-appen.

Andre alternativer for pålogging

Det er to andre alternativer for pålogging: PIN-kode og bildepassord. (Disse alternativene er kanskje ikke tilgjengelig hvis du har lagt til jobbrelaterte e-postkontoer i Mail-appen.)

Angi et bildepassord

Du kan logge på med bevegelser på et bilde du velger, med et bilde på Surface, OneDrive eller nettverket ditt. Har du ingen bilder ennå? Ta et nå med med Surface-kameraet. Se Ta bilder og videoer med Surface for mer informasjon.

Slik setter du opp bildepassordet ditt:

Trinn 1:  Gå til Start Windows-logo, og velg Innstillinger.
Trinn 2:  Velg Endre PC-innstillinger > Kontoer > Alternativer for pålogging.
Trinn 3:  Under Bildepassord velger du Legg til.
Trinn 4:  Logg på med Microsoft-kontoinformasjonen din, følg deretter trinnene på skjermen for å velge et bilde og velg bevegelsene dine.

Lage en PIN-kode

I stedet for å skrive et passord kan du raskt logge deg på med en firesifret kode. Slik gjør du det:

Trinn 1:  Gå til Start Windows-logo, og velg Innstillinger.
Trinn 2:  Velg Endre PC-innstillinger > Kontoer > Alternativer for pålogging.
Trinn 3:  Under PIN-kode velger du Legg til.
Hvis det ikke er passord på kontoen, må du opprette et før du kan lage en PIN-kode.
Trinn 4:  Bekreft passordet, og fortsett med å opprette koden.

Nå kan du logge deg på med PIN-koden.

Obs!
Hvis du har lagt til en jobbrelatert e-postkonto i Mail-appen, kan sikkerhetspolicyer hindre deg i å opprette en PIN-kode eller et bildepassord. Hør med systemadministrator hvis du har spørsmål om dette.

Logge av og på Surface

Når du vil bruke Surface, må du logge på. Finn ut hvordan du kan logge på og av Surface, inkludert bytting av kontoer, og låse opp skjermen.


Logge på

Trinn 1:  Lås opp skjermen ved å sveipe fingeren opp fra den nedre kanten av skjermen eller ved å trykke på en av tastene hvis du har et Surface Typing Cover tilkoblet.
Trinn 2:  Skriv inn passordet for brukerkontoen din ved forespørsel.
Hvis du vil logge på med en annen konto, trykker eller klikker du tilbakepilen og velger en konto.
Merknader

Logge av eller låse

Logge av eller låse – hva er forskjellen?

 • Hvis du logger deg av, lukkes alle appene du bruker.
 • Låsing hindrer at kontoen din brukes og lar andre logge på med sin konto uten at appene du brukte, lukkes.

Slik kan du logge av eller låse Surface:

Trinn 1:  Gå til startskjermen og velg kontobildet øverst til høyre.
Trinn 2:  Trykk eller klikk enten Logg av eller Lås.
Tips
 • Trykk på Windows-logotasten Windows-logo + L for å låse Surface raskt.
 • En annen snarvei: Trykk CTRL+ALT+DEL på tastaturet og velg Lås eller Logg ut.

Bytte til en annen konto

Hvis du deler Surface med noen andre, kan du bytte til en annen brukerkonto uten å logge av eller lukke apper. Slik gjør du det:

Trinn 1:  Gå til startskjermen og velg kontobildet øverst til høyre.
Trinn 2:  Velg en konto.
Hvis du ikke ser kontoen du ønsker, trykker eller klikker du Bytt konto og velger kontoen du ønsker.

Du kan også bytte til en annen brukerkonto fra påloggingsskjermen. Slik gjør du det:

Trinn 1:  Lås opp skjermen ved å sveipe fingeren opp fra den nedre kanten av skjermen eller ved å trykke på en av tastene.
Trinn 2:  Trykk eller klikk tilbakepilen og velg en konto.

Velge når et passord kreves

Du kan bestemme når det kreves passord for å logge på Surface. Slik gjør du det:

Trinn 1:  Sveip inn fra høyre kant av skjermen og trykk Innstillinger.
(Hvis du bruker mus, peker du øverst til høyre på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker Innstillinger.)
Trinn 2:  Trykk eller klikk Endre PC-innstillinger > Kontoer > Alternativer for pålogging.
Trinn 3:  Under Passordpolicy velger du hvor lenge du kan være borte før Surface krever at du logger på igjen.
Denne innstillingen er kanskje ikke tilgjengelig hvis du har lagt til en jobbrelatert e-postkonto i E-post-appen, eller hvis Surface Pro er koblet til et nettverksdomene.

Andre alternativer for pålogging

Det er to andre alternativer for pålogging: PIN-kode og bildepassord. (Disse alternativene er kanskje ikke tilgjengelige dersom du har lagt jobbrelaterte e-postkontoer til E-post-appen eller har blitt med et nettverksdomene.)

Angi et bildepassord

Du kan logge på med bevegelser på et bilde du velger, med et bilde på Surface, OneDrive eller nettverket ditt. Har du ingen bilder ennå? Ta et nå med med Surface-kameraet. Se Ta bilder og videoer med Surface for mer informasjon.

Slik setter du opp bildepassordet ditt:

Trinn 1:  Sveip inn fra høyre kant av skjermen og trykk Innstillinger.
(Hvis du bruker mus, peker du øverst til høyre på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker deretter Innstillinger.)
Trinn 2:  Trykk eller klikk Endre PC-innstillinger > Kontoer > Alternativer for pålogging.
Trinn 3:  Under Bildepassord trykker eller klikker du Legg til.
Trinn 4:  Logg på med Microsoft-kontoinformasjonen din, følg deretter trinnene på skjermen for å velge et bilde og velg bevegelsene dine.

Lage en PIN-kode

I stedet for å skrive et passord kan du raskt logge deg på med en firesifret kode. Slik gjør du det:

Trinn 1:  Sveip inn fra høyre kant av skjermen og trykk Innstillinger.
(Hvis du bruker mus, peker du øverst til høyre på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker Innstillinger.)
Trinn 2:  Trykk eller klikk Endre PC-innstillinger > Kontoer > Alternativer for pålogging.
Trinn 3:  Under PIN-kode trykker eller klikker du Legg til.
Hvis du ikke har passord for kontoen, må du opprette et før du kan lage en PIN-kode.
Trinn 4:  Bekreft passordet, og fortsett med å opprette koden.

Nå kan du logge på med PIN-koden.

Obs!
Dersom du har lagt til en jobbrelatert e-postkonto til E-post-appen eller dersom Surface Pro er koblet til et nettverksdomene, kan sikkerhetspolicyer hindre deg i å lage en PIN-kode eller et bildepassord. Hør med systemadministrator hvis du har spørsmål om dette.

Logge av og på Surface

Når du vil bruke Surface, må du logge på. Finn ut hvordan du kan logge på og av Surface, inkludert å bytte konto og låse opp skjermen.


Logge på

Trinn 1:  Lås opp skjermen ved å sveipe fingeren opp fra den nedre kanten av skjermen eller ved å trykke på en av tastene hvis du har et Surface Typing Cover tilkoblet.
Trinn 2:  Skriv inn passordet for brukerkontoen din ved forespørsel.
Hvis du vil logge på med en annen konto, trykker eller klikker du tilbakepilen og velger en konto.
Merknader

Logge av eller låse

Logge av eller låse – hva er forskjellen?

 • Hvis du logger deg av, lukkes alle appene du bruker.
 • Låsing hindrer at kontoen din brukes og lar andre logge på med sin konto uten at appene du brukte, lukkes.

Slik kan du logge av eller låse Surface:

Trinn 1:  Gå til startskjermen og velg kontobildet øverst til høyre.
Trinn 2:  Trykk eller klikk enten Logg av eller Lås.
Tips
 • Trykk Windows-logotasten Windows-logo + L for å raskt låse Surface.
 • En annen snarvei: Trykk CTRL+ALT+DEL på tastaturet og velg Lås eller Logg ut.

Bytte til en annen konto

Hvis du deler Surface med noen andre, kan du bytte til en annen brukerkonto uten å logge av eller lukke apper. Slik gjør du det:

Trinn 1:  Gå til startskjermen og velg kontobildet øverst til høyre.
Trinn 2:  Velg en konto.
Hvis du ikke ser kontoen du ønsker, trykker eller klikker du Bytt konto og velger kontoen du ønsker.

Du kan også bytte til en annen brukerkonto fra påloggingsskjermen. Slik gjør du det:

Trinn 1:  Lås opp skjermen ved å sveipe fingeren opp fra den nedre kanten av skjermen eller ved å trykke på en av tastene.
Trinn 2:  Trykk eller klikk tilbakepilen og velg en konto.

Velge når et passord kreves

Du kan bestemme når det kreves passord for å logge på Surface. Slik gjør du det:

Trinn 1:  Sveip inn fra høyre kant av skjermen og trykk Innstillinger.
(Hvis du bruker mus, peker du øverst til høyre på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker Innstillinger.)
Trinn 2:  Trykk eller klikk Endre PC-innstillinger > Kontoer > Alternativer for pålogging.
Trinn 3:  Under Passordpolicy velger du hvor lenge du kan være borte før Surface krever at du logger på igjen.
Denne innstillingen er kanskje ikke tilgjengelig hvis du har lagt til en jobbrelatert e-postkonto i Mail-appen.

Andre alternativer for pålogging

Det er to andre alternativer for pålogging: PIN-kode og bildepassord. (Disse alternativene er kanskje ikke tilgjengelig hvis du har lagt til jobbrelaterte e-postkontoer i E-post-appen.)

Angi et bildepassord

Du kan logge på med bevegelser på et bilde du velger, med et bilde på Surface, OneDrive eller nettverket ditt. Har du ingen bilder ennå? Ta et nå med med Surface-kameraet. Se Ta bilder og videoer med Surface for mer informasjon.

Slik setter du opp bildepassordet ditt:

Trinn 1:  Sveip inn fra høyre kant av skjermen og trykk Innstillinger.
(Hvis du bruker mus, peker du øverst til høyre på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker Innstillinger.)
Trinn 2:  Trykk eller klikk Endre PC-innstillinger > Kontoer > Alternativer for pålogging.
Trinn 3:  Under Bildepassord trykker eller klikker du Legg til.
Trinn 4:  Logg på med Microsoft-kontoinformasjonen din, følg deretter trinnene på skjermen for å velge et bilde og velg bevegelsene dine.

Lage en PIN-kode

I stedet for å skrive et passord kan du raskt logge deg på med en firesifret kode. Slik gjør du det:

Trinn 1:  Sveip inn fra høyre kant av skjermen og trykk Innstillinger.
(Hvis du bruker mus, peker du øverst til høyre på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker Innstillinger.)
Trinn 2:  Trykk eller klikk Endre PC-innstillinger > Kontoer > Alternativer for pålogging.
Trinn 3:  Under PIN-kode trykker eller klikker du Legg til.
Hvis det ikke er passord på kontoen, må du opprette et før du kan lage en PIN-kode.
Trinn 4:  Bekreft passordet, og fortsett med å opprette koden.

Nå kan du logge deg på med PIN-koden.

Obs!
Hvis du har lagt til en jobbrelatert e-postkonto i E-post-appen, kan sikkerhetspolicyer hindre deg i å opprette en PIN-kode eller et bildepassord. Hør med systemadministrator hvis du har spørsmål om dette.