Gjelder for

Surface Pro, Surface Pro 2, Surface Pro 3, Surface 3.

Gjelder for

Surface RT, Surface 2.


Surfe på nettet med Internet Explorer 11

Surface kommer med to versjoner av Internet Explorer: en berøringsvennlig versjon, og en versjon for skrivebordet. Begge deler samme historikk og innstillinger.


Internet Explorer-flisen på startskjerm
Internet Explorer på startskjermen
Internet Explorer-ikon i oppgavelinjen
Internet Explorer på skrivebordet

Uansett om du velger å surfe med berøring eller fra skrivebordet, har det aldri vært enklere. Bare koble til Internett eller bruk Internett-tilkoblingen på telefonen, åpne Internet Explorer og begynn å surface på nettet.

Berøringsvennlig Internet Explorer (på startskjermen)

Internet Explorer 11 er optimert for berøring. Fliser og faner er forstørret for enkel trykking og vises bare når du har behov for dem.

Moderne Internet Explorer 11 på Microsoft Surface

Still inn standardnettleseren

For en ny berøringsvennlig surfeopplevelse, kan du angi Internet Explorer som standardnettleser. Hvis Internet Explorer ikke er stilt inn som standard nettleser, vil kun Internet Explorer for skrivebordet være tilgjengelig på Surface. Slik stiller du inn standardnettleseren:

Trinn 1:  Fra startskjermen, skriv inn Standardprogrammer.
Trinn 2:  I søkeresultatene, trykk eller klikk Standardprogrammer.
Trinn 3:  Trykk eller klikk Angi standardprogrammer, og trykk eller klikk Internet Explorer.
Trinn 4:  Trykk eller klikk Angi dette programmet som standard, og trykk eller klikk OK.

Surf på nettet

Trinn 1:  På startskjermen, velg Internet Explorer.
Trinn 2: 

Sveip opp fra nederst på skjermen (høyreklikk hvis du bruker en mus) for å åpne adressefeltet.
Fliser for favorittsider og åpne faner vises over adressefeltet (rull for å se alle flisene).

Trinn 3:  Skriv inn en nettadresse eller et søkeord i adressefeltet, eller velg en fane, et forankret eller favorittnettsted.
Tips
 • Sveip over skjermen for å gå tilbake til sider du har besøkt i en nettleserøkt, eller trykk eller klikk adresselinjen for å se sider du besøker ofte.
 • Du kan raskt bytte mellom favoritter og faner ved å velge Favoritter-knappen Favoritt-knapp eller Fane-knappen Fane-knapp i appkommandoene. Trykk eller klikk nedpilen ved siden av Favoritter for å bytte mellom visning av favorittsidene dine. Velg mellom Alle, Favorittlinje eller Festet til start.
 • Bruk Del-perlen til å dele nettsider med venner. Artikkelen Del bilder, koblinger og annet inneholder mer informasjon om dette.
 • For å lære om hvordan du bytter startsiden, kan du se Bytt startside.
Merknader
 • Hvis en nettside ikke vises helt som du hadde forventet, kan du prøve å legge siden til vår Kompatibilitetsvisningsliste.
 • For å endre innstillingene dine, sveip inn fra høyre kant på skjermen fra Internet Explorer, og trykk Innstillinger > Alternativer.
 • Noen innstillinger er bare tilgjengelige fra skrivebordsversjonen av Internet Explorer. For mer informasjon, se avsnittet om Internet Explorer for skrivebordet under.

Bruke flere nettleservinduer

Du kan også åpne flere vinduer i Internet Explorer 11, og se to av dem side-ved-side. Trykk og hold (eller høyreklikk) Internet Explorer-flisen på startskjermen for å åpne et nytt vindu, og Åpne nytt vindu.

Du kan se to vinduer side-ved-side av hverandre på skjermen. Åpne ett vindu, og dra ned fra øvre kant til høyre eller venstre side av skjermen. Dra deretter vinduet inn fra venstre side av skjermen.

Naviger med faner

For å åpne en ny fane eller bytte mellom faner, sveiper du opp fra nederst på skjermen (eller høyreklikker hvis du bruker en mus). Fanene vises langs over adressefeltet, og viser deg en litt av åpne nettsider.

 • Velg et nettleservindu for å bytte til det.
 • Trykk eller klikk Ny fane-knappen Ny fane-knapp for å åpne en ny nettleserfane. Skriv så inn en URL-adresse eller et søkeord, eller velg en side du ofte besøker eller har som favoritt.
 • Trykk eller klikk de tre punktene ( ... ) for å åpne en InPrivate-fane eller åpne en fane du nettopp har lukket.

Nettstedfavoritter

Du kan forankre nettsteder på startskjermen eller legge til nettsteder i nettleserfavorittene. Feste en side til start:

Trinn 1:  Sveip opp fra nedre kant (eller høyreklikk) for å vise appkommandoene.
Trinn 2:  Trykk eller klikk Favoritter-knappen Favoritt-knapp, trykk eller klikk Fest nettsted-knappen Fest nettsted-knapp, og deretter Fest til start.

Legge sider til nettleserfavorittene dine:

Trinn 1:  Gå til en webside som du vil legge til.
Trinn 2:  Sveip opp fra nedre kant (eller høyreklikk) for å vise appkommandoene, trykk eller klikk deretter Favoritter-knappen Favoritt-knapp for å vise favorittlinjen.
Trinn 3:  Trykk eller klikk Legg til favoritter Legg til favoritter-knapp, og trykk eller klikk Legg til.
For mer informasjon, se Bruke favoritter til å lagre nettsteder du liker.

Hvis du bruker en Microsoft-konto, kan du synkronisere nettleserfavorittene og loggen mellom datamaskiner med Windows RT og Windows 8. Se Synkronisere innstillingene og favorittene dine i denne veiledningen for å finne mer informasjon.

Lese innhold på nettet uten rot

Når du blar gjennom favorittsidene dine på nettet, kan du se etter Lesevisning-ikonet Lesevisning-knapp i adressefeltet. Lesevisning fjerner alt rotet – som annonser – så historiene står frem. Trykk eller klikk ikonet for å åpne siden i lesevisning. Når du vil gå tilbake til surfing, kan du bare trykke eller klikke ikonet igjen.

Du kan tilpasse lesevisningen, inkludert stilen og størrelsen på skriften. For mer informasjon, kan du se Komme i gang med Internet Explorer 11.

Internet Explorer på skrivebordet

Du kan surfe på nettet fra skrivebordet ved å bruke Internet Explorer for skrivebordet.

Starte Internet Explorer-skrivebordsappen:

Trinn 1:  På startskjermen, velg Skrivebord (eller trykk på Windows-logotasten windows-logo + D). Hvis du ikke ser Skrivebord-flisen på startskjermen, sveiper du opp og velger Skrivebord i listen over apper.
Trinn 2:  Trykk eller klikk Internet Explorer-ikonet på oppgavelinjen.
Obs!
Dersom en nettside du besøker ikke ser ut som du hadde forventet, kan du prøve kompatibilitetsvisning. Du kan se Fikse problemer med visning av sider med kompatibilitetsvisning.

Endre nettleserinnstillinger

Hvis du vil endre nettleserinnstillinger, trykker du Innstillinger-ikonet øverst til høyre i Internet Explorer (skrivebordsversjonen) og trykker eller klikker Alternativer for Internett. (Hvis du trenger hjelp med en innstilling, trykk eller klikk ? i øvre høyre hjørne.)

For eksempel, for å slå av popup-blokkering:

Trinn 1:  Åpne Internet Explorer for skrivebordet.
Trinn 2:  Trykk eller klikk Innstillinger-ikonet Innstillinger-ikon, og trykk eller klikk Alternativer for Internett.
Trinn 3:  Trykk eller klikk Personvern-fanen, og tøm deretter avmerkingsboksen Slå på Popup-blokkering.

Nettleserlogg

Slik kan du se nettleserloggen:

Trinn 1:  Åpne Internet Explorer for skrivebordet.
Trinn 2:  Trykk eller klikk Favoritter-ikonet Favoritt-knapp, og trykk eller klikk Logg-fanen.

Tillegg, Flash og annet multimedieinnhold

Internet Explorer 11 er utviklet for å fungere uten tillegg, og vil spille av HTML5 og mange Adobe Flash Player-videoer uten behov for å installere et ekstra tillegg.

Tillegg

Surface RT og Surface 2: Tillegg støttes ikke i Internet Explorer.

Surface Pro og Surface 3: Hvis du vil bruke et nettlesertillegg eller en verktøylinje, må du bruke skrivebordsversjonen av Internet Explorer. Se Behandle tillegg i Internet Explorer for mer informasjon.

Adobe Flash-kompatibilitet

Adobe Flash støttes for mange nettsteder på Surface Pro og Surface 3.

Surface Pro og Surface 3: Hvis du ikke kan se Flash-innhold med Internet Explorer, bytter du til skrivebordsversjonen av Internet Explorer.

Kompatibilitet med Java og Silverlight

Surface RT og Surface 2: Java- og Silverlight-programtillegg støttes ikke.

Surface Pro og Surface 3: Du kan installere Java eller Silverlight-tillegget med Internet Explorer for skrivebordet.

Strømme lyd i bakgrunnen

Hvis du vil strømme lyd fra et nettsted mens du bruker andre apper, gjør du et av følgende:

 • Bruk skrivebordsversjonen av Internet Explorer.
 • eller
 • Fest den berøringsoptimerte versjonen av Internet Explorer ved siden av appen som du bruker. For mer informasjon, kan du se Bruke mer enn én app om gangen.
Obs!

Musikk som du spiller av med Xbox Musikk-appen fortsetter å spille når du bytter apper og når skjermen slukkes. For mer informasjon, kan du se Spille musikk på Surface.


Internet Explorer-flisen på startskjerm
Internet Explorer på startskjermen
Internet Explorer-ikon i oppgavelinjen
Internet Explorer på skrivebordet

Uansett om du velger å surfe med berøring eller fra skrivebordet, har det aldri vært enklere. Bare koble til Internett eller bruk Internett-tilkoblingen på telefonen, åpne Internet Explorer og begynn å surface på nettet.

Berøringsvennlig Internet Explorer (på startskjermen)

Internet Explorer 11 er optimert for berøring. Fliser og faner er forstørret for enkel trykking og vises bare når du har behov for dem.

Moderne Internet Explorer 11 på Microsoft Surface

Still inn standardnettleseren

For en ny berøringsvennlig surfeopplevelse, kan du angi Internet Explorer som standardnettleser. Hvis Internet Explorer ikke er stilt inn som standard nettleser, vil kun Internet Explorer for skrivebordet være tilgjengelig på Surface. Slik stiller du inn standardnettleseren:

Trinn 1:  Fra startskjermen, skriv inn Standardprogrammer.
Trinn 2:  I søkeresultatene, trykk eller klikk Standardprogrammer.
Trinn 3:  Trykk eller klikk Angi standardprogrammer, og trykk eller klikk Internet Explorer.
Trinn 4:  Trykk eller klikk Angi dette programmet som standard, og trykk eller klikk OK.

Surf på nettet

Trinn 1:  På startskjermen, velg Internet Explorer.
Trinn 2: 

Sveip opp fra nederst på skjermen (høyreklikk hvis du bruker en mus) for å åpne adressefeltet.
Fliser for favorittsider og åpne faner vises over adressefeltet (rull for å se alle flisene).

Trinn 3:  Skriv inn en nettadresse eller et søkeord i adressefeltet, eller velg en fane, et forankret eller favorittnettsted.
Tips
 • Sveip over skjermen for å gå tilbake til sider du har besøkt i en nettleserøkt, eller trykk eller klikk adresselinjen for å se sider du besøker ofte.
 • Du kan raskt bytte mellom favoritter og faner ved å velge Favoritter-knappen Favoritt-knapp eller Fane-knappen Fane-knapp i appkommandoene. Trykk eller klikk nedpilen ved siden av Favoritter for å bytte mellom visning av favorittsidene dine. Velg mellom Alle, Favorittlinje eller Festet til start.
 • Bruk Del-perlen til å dele nettsider med venner. Artikkelen Del bilder, koblinger og annet inneholder mer informasjon om dette.
 • For å lære om hvordan du bytter startsiden, kan du se Bytt startside.
Merknader
 • Hvis en nettside ikke vises helt som du hadde forventet, kan du prøve å legge siden til vår Kompatibilitetsvisningsliste.
 • For å endre innstillingene dine, sveip inn fra høyre kant på skjermen fra Internet Explorer, og trykk Innstillinger > Alternativer.
 • Noen innstillinger er bare tilgjengelige fra skrivebordsversjonen av Internet Explorer. For mer informasjon, se avsnittet om Internet Explorer for skrivebordet under.

Bruke flere nettleservinduer

Du kan også åpne flere vinduer i Internet Explorer 11, og se to av dem side-ved-side. Trykk og hold (eller høyreklikk) Internet Explorer-flisen på startskjermen for å åpne et nytt vindu, og Åpne nytt vindu.

Du kan se to vinduer side-ved-side av hverandre på skjermen. Åpne ett vindu, og dra ned fra øvre kant til høyre eller venstre side av skjermen. Dra deretter vinduet inn fra venstre side av skjermen.

Naviger med faner

For å åpne en ny fane eller bytte mellom faner, sveiper du opp fra nederst på skjermen (eller høyreklikker hvis du bruker en mus). Fanene vises langs over adressefeltet, og viser deg en litt av åpne nettsider.

 • Velg et nettleservindu for å bytte til det.
 • Trykk eller klikk Ny fane-knappen Ny fane-knapp for å åpne en ny nettleserfane. Skriv så inn en URL-adresse eller et søkeord, eller velg en side du ofte besøker eller har som favoritt.
 • Trykk eller klikk de tre punktene ( ... ) for å åpne en InPrivate-fane eller åpne en fane du nettopp har lukket.

Nettstedfavoritter

Du kan forankre nettsteder på startskjermen eller legge til nettsteder i nettleserfavorittene. Feste en side til start:

Trinn 1:  Sveip opp fra nedre kant (eller høyreklikk) for å vise appkommandoene.
Trinn 2:  Trykk eller klikk Favoritter-knappen Favoritt-knapp, trykk eller klikk Fest nettsted-knappen Fest nettsted-knapp, og deretter Fest til start.

Legge sider til nettleserfavorittene dine:

Trinn 1:  Gå til en webside som du vil legge til.
Trinn 2:  Sveip opp fra nedre kant (eller høyreklikk) for å vise appkommandoene, trykk eller klikk deretter Favoritter-knappen Favoritt-knapp for å vise favorittlinjen.
Trinn 3:  Trykk eller klikk Legg til favoritter Legg til favoritter-knapp, og trykk eller klikk Legg til.
For mer informasjon, se Bruke favoritter til å lagre nettsteder du liker.

Hvis du bruker en Microsoft-konto, kan du synkronisere nettleserfavorittene og loggen mellom datamaskiner med Windows RT og Windows 8. Se Synkronisere innstillingene og favorittene dine i denne veiledningen for å finne mer informasjon.

Lese innhold på nettet uten rot

Når du blar gjennom favorittsidene dine på nettet, kan du se etter Lesevisning-ikonet Lesevisning-knapp i adressefeltet. Lesevisning fjerner alt rotet – som annonser – så historiene står frem. Trykk eller klikk ikonet for å åpne siden i lesevisning. Når du vil gå tilbake til surfing, kan du bare trykke eller klikke ikonet igjen.

Du kan tilpasse lesevisningen, inkludert stilen og størrelsen på skriften. For mer informasjon, kan du se Komme i gang med Internet Explorer 11.

Internet Explorer på skrivebordet

Du kan surfe på nettet fra skrivebordet ved å bruke Internet Explorer for skrivebordet.

Starte Internet Explorer-skrivebordsappen:

Trinn 1:  På startskjermen, velg Skrivebord (eller trykk på Windows-logotasten windows-logo + D). Hvis du ikke ser Skrivebord-flisen på startskjermen, sveiper du opp og velger Skrivebord i listen over apper.
Trinn 2:  Trykk eller klikk Internet Explorer-ikonet på oppgavelinjen.
Obs!
Dersom en nettside du besøker ikke ser ut som du hadde forventet, kan du prøve kompatibilitetsvisning. Du kan se Fikse problemer med visning av sider med kompatibilitetsvisning.

Endre nettleserinnstillinger

Hvis du vil endre nettleserinnstillinger, trykker du Innstillinger-ikonet øverst til høyre i Internet Explorer (skrivebordsversjonen) og trykker eller klikker Alternativer for Internett. (Hvis du trenger hjelp med en innstilling, trykk eller klikk ? i øvre høyre hjørne.)

For eksempel, for å slå av popup-blokkering:

Trinn 1:  Åpne Internet Explorer for skrivebordet.
Trinn 2:  Trykk eller klikk Innstillinger-ikonet Innstillinger-ikon, og trykk eller klikk Alternativer for Internett.
Trinn 3:  Trykk eller klikk Personvern-fanen, og tøm deretter avmerkingsboksen Slå på Popup-blokkering.

Nettleserlogg

Slik kan du se nettleserloggen:

Trinn 1:  Åpne Internet Explorer for skrivebordet.
Trinn 2:  Trykk eller klikk Favoritter-ikonet Favoritt-knapp, og trykk eller klikk Logg-fanen.

Tillegg, Flash og annet multimedieinnhold

Internet Explorer 11 er utviklet for å fungere uten tillegg, og vil spille av HTML5 og mange Adobe Flash Player-videoer uten behov for å installere et ekstra tillegg.

Tillegg

Surface RT og Surface 2: Tillegg støttes ikke i Internet Explorer.

Surface Pro og Surface 3: Hvis du vil bruke et nettlesertillegg eller en verktøylinje, må du bruke skrivebordsversjonen av Internet Explorer. Se Behandle tillegg i Internet Explorer for mer informasjon.

Adobe Flash-kompatibilitet

Adobe Flash støttes for mange nettsteder på Surface Pro og Surface 3.

Surface Pro og Surface 3: Hvis du ikke kan se Flash-innhold med Internet Explorer, bytter du til skrivebordsversjonen av Internet Explorer.

Kompatibilitet med Java og Silverlight

Surface RT og Surface 2: Java- og Silverlight-programtillegg støttes ikke.

Surface Pro og Surface 3: Du kan installere Java eller Silverlight-tillegget med Internet Explorer for skrivebordet.

Strømme lyd i bakgrunnen

Hvis du vil strømme lyd fra et nettsted mens du bruker andre apper, gjør du et av følgende:

 • Bruk skrivebordsversjonen av Internet Explorer.
 • eller
 • Fest den berøringsoptimerte versjonen av Internet Explorer ved siden av appen som du bruker. For mer informasjon, kan du se Bruke mer enn én app om gangen.
Obs!

Musikk som du spiller av med Xbox Musikk-appen fortsetter å spille når du bytter apper og når skjermen slukkes. For mer informasjon, kan du se Spille musikk på Surface.