Surf på nettet med Surface

Surface kommer med en berøringsvennlig nettleser som gjør det enkelt å tilpasse innstillingene og få mest mulig ut av favorittnettstedene dine.

Gjelder for

Surface Book, Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

Gjelder for

Surface 2, Surface RT.

Gjelder for

Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

Operativsystem:

Microsoft Edge

Microsoft Edge-ikon Microsoft Edge er den nye nettleseren i Windows 10 som gir deg nye metoder for å søke på nettet, lese nettinnhold uten rot og til og med tegne og lage notater direkte på nettsider.
 • Søk: Skriv inn søkeordene direkte i adressefeltet og få umiddelbart resultater fra nettet, søkeforslag og nettleserloggen.
 • Nettnotater: Skriv, tegn og marker direkte på nettsider, lagre dem og del dem med andre.
 • Leseliste: Lagre artikler og annet innhold for å lese senere.
 • Hub: Se alt du har samlet mens du surfet på nettet – inkludert leselisten, nettleserloggen og nylige nedlastinger.

Hvis du vil lære mer, kan du se Bli kjent med Microsoft Edge.

Bruke Internet Explorer 11

Du kan fremdeles bruke Internet Explorer-skrivebordsappen til å surfe på nettet på Surface.

Slik åpner du Internet Explorer:

 • Skriv inn Internet Explorer i søkefeltet på skrivebordet, og velg Internet Explorer i søkeresultatene.

Du finner mer informasjon om hvordan du bruker Internet Explorer, i Komme i gang med Internet Explorer 11.

Surfe på nettet

Slik surfer du på nettet med Surface:

Trinn 1:  Gå til Start Windows-logo > Microsoft Edge.
Første gang du starter Microsoft Edge, ser du standard startside med adresselinjen i midten.
Microsoft Edge-startside
Trinn 2:  Skriv inn en nettadresse eller et søkeord på adresselinjen og trykk ENTER.
Tips

Vise nettleserloggen

Trinn 1:  Gå til Start Windows-logo > Microsoft Edge.
Trinn 2:  Øverst på skjermen velger du Hub Hub-ikon > Logg Logg-ikon.

Endre nettleserinnstillinger

Trinn 1:  Gå til Start Windows-logo > Microsoft Edge.
Trinn 2:  Velg Flere handlinger Flere handlinger-ikon > Innstillinger øverst til høyre.
Trinn 3:  Endre innstillingene du ønsker, inkludert nettlesertema, startside og stil for lesevisning.

Skrive på nettsider

Med Microsoft Edge kan du notere og markere direkte på en nettside.

Åpne en nettside og velg Lag et nettnotat Lag et nettnotat-ikon . Bruk deretter berøringsskjermen til å skrive notater, tegne, markere eller klippe ut deler av sider. Du kan lagre arbeidet ditt og velge Del Del-ikon for å sende det til andre.

Du finner mer informasjon i Skrive på nettet.

Lese innhold på nettet uten rot

Når du surfer gjennom favorittinnholdet ditt på nettet, kan du se etter Lesevisning Lesevisning-ikon på adresselinjen. Lesevisning fjerner alt rotet – som annonser – så historiene står frem. Velg Lesevisning for å åpne siden i lesevisning. Når du vil gå tilbake til surfing, velger du bare Lesevisning igjen.

Du kan tilpasse lesevisningen, inkludert endring av skriftstil og tekststørrelse. Du finner mer informasjon i Ta lesingen med deg.

Navigere med faner

Slik åpner du en ny fane eller bytter mellom faner:

 • Velg Ny fane Ny fane-ikon for å åpne en ny nettleserfane. Skriv så inn en URL-adresse eller et søkeord, eller velg en side du ofte besøker eller har som favoritt.
 • Velg en nettleserfane for å bytte til det vinduet.
 • Velg Flere handlinger Flere handlinger-ikon for å åpne et InPrivate-vindu.
Obs!
InPrivate-nettlesing gjør det mulig å surfe på nettet uten å etterlate spor i Internet Explorer. Informasjon som passord, søkelogg og sidelogg slettes straks du lukker fanen.

Legge til nettsteder i leselisten eller nettfavorittene

Slik legger du til et nettsted i leselisten:

Trinn 1:  Gå til nettstedet som du vil legge til.
Trinn 2:  Velg Legg til i Favoritter eller i leseliste Favoritter-ikon > Leseliste > Legg til.

Slik legger du til nettsteder i nettleserfavorittene:

Trinn 1:  Gå til nettstedet som du vil legge til.
Trinn 2:  Velg Legg til i Favoritter eller i leseliste Favoritter-ikon > Favoritter > Legg til.

Leter du etter leselisten eller favorittnettsteder? Åpne Hub Hub-ikon i Microsoft Edge og velg Leseliste Leseliste-ikon i Microsoft Edge eller Favoritter Favoritter-ikon i Microsoft Edge.


Bruke Internet Explorer på Surface

Surface RT og Surface 2 leveres med to versjoner av Internet Explorer – en berøringsvennlig versjon og en skrivebordsversjon. Uansett om du velger å bruke berøring eller surfe fra skrivebordet, har det aldri vært enklere å surfe på nettet.

Internet Explorer-flisen på startskjerm
Internet Explorer på Start-menyen
Internet Explorer-ikon på oppgavelinjen
Internet Explorer på skrivebordet

Trenger du hjelp med å koble Surface til Internett? Du finner mer informasjon på de neste sidene:

Berøringsvennlig Internet Explorer (på Start-menyen)

Internet Explorer 11 er optimert for berøring. Fliser og faner er forstørret for enkel trykking og vises bare når du har behov for dem.

Angi standardnettleseren

Hvis du ønsker den berøringsvennlige surfeopplevelsen, kan du angi Internet Explorer som standardnettleser. Hvis du ikke angir Internet Explorer som standardnettleser, vil bare Internet Explorer for skrivebordet være tilgjengelig på Surface. Slik angir du standardnettleseren:

Trinn 1:  Gå til Start Windows-logotast, skriv inn standardprogrammer i søkefeltet og velg Standardprogrammer i søkeresultatene.
Trinn 2:  Velg Angi standardprogrammer > Internet Explorer > Angi dette programmet som standard > OK.

Surfe på nettet

Trinn 1:  Gå til Start Windows-logo, og velg Internet Explorer-flisen.
Obs!
Internet Explorer-flisen på Start-menyen åpner den berøringsvennlige Internet Explorer-appen. Hvis du vil åpne skrivebordsappen, velger du Internet Explorer på oppgavelinjen eller går til Start Windows-logo > Alle apper > Internet Explorer.
Trinn 2:  Sveip opp fra nederst på skjermen (høyreklikk hvis du bruker en mus) for å åpne adresselinjen.
Fliser for favorittsteder og åpne faner vises over adresselinjen. (Rull for å se alle flisene.)
Trinn 3:  Skriv inn en nettadresse eller et søkeord i adressefeltet, eller velg en fane, et festet nettsted eller et favorittnettsted.
Tips

Endre nettleserinnstillinger

Trinn 1:  Gå til Start Windows-logo > Internet Explorer.
Trinn 2:  Sveip inn fra høyre kant av skjermen, velg Innstillinger > Alternativer og endre innstillingene du ønsker.

Hvis du vil lære hvordan du bytter startside, kan du se Bytte startside for Internet Explorer.

Obs!
Noen innstillinger er bare tilgjengelige i skrivebordsversjonen av Internet Explorer. Se Internet Explorer på skrivebordet nedenfor for å finne mer informasjon.

Bruke flere nettleservinduer

Du kan åpne flere vinduer i Internet Explorer og vise to vinduer side ved side. Trykk og hold (eller høyreklikk) Internet Explorer-flisen på Start-menyen og velg Åpne nytt vindu for å åpne et nytt vindu.

Hvis du vil vise to eller flere vinduer side ved side, åpner du ett vindu og drar ned fra øvre kant mot høyre eller venstre side av skjermen. Sveip deretter fra venstre kant for å dra det andre vinduet inn fra venstre side av skjermen.

Navigere med faner

Hvis du vil åpne en ny fane eller bytte mellom faner, sveiper du opp fra nederst på skjermen (eller høyreklikker hvis du bruker en mus). Fanene vises over adressefeltet og viser nettsidene som er åpne.

 • Velg et nettleservindu for å bytte til det vinduet.
 • Velg Ny fane Ny fane-knapp for å åpne en ny nettleserfane. Skriv så inn en nettadresse eller et søkeord, eller velg ett av favorittstedene dine.
 • Velg Faneverktøy Faneverktøy-knapp for å åpne en InPrivate-fane eller en fane du nylig har lukket. Hvis du vil vite mer om InPrivate, kan du se Endre sikkerhets- og personverninnstillinger for Internet Explorer.

Legge til nettsteder i favoritter

Du kan feste nettsteder til Start-menyen eller legge til nettsteder i nettleserfavorittene.

Feste en side til start:

Trinn 1:  Gå til nettstedet du vil feste til Start.
Trinn 2:  Sveip opp fra nedre kant (eller høyreklikk) for å vise appkommandoene.
Trinn 3:  Velg Favoritter Favoritter-knapp > Fest nettsted Fest nettsted-knapp > Fest til Start.

Legge til nettsteder i nettleserfavorittene dine:

Trinn 1:  Gå til et nettsted som du vil legge til.
Trinn 2:  Sveip opp fra nedre kant (eller høyreklikk) for å vise appkommandoene, og velg Favoritter Favoritt-knapp for å vise favorittlinjen.
Trinn 3:  Velg Legg til i favoritter Legg til i favoritter-knapp > Legg til.

Du finner mer informasjon i Bruke favoritter til å lagre nettsteder du liker.

Hvis du bruker en Microsoft-konto, kan du synkronisere nettleserfavorittene og loggen mellom datamaskiner med Windows RT og Windows 8.1. Du finner mer informasjon i Synkronisere innstillinger mellom PC-er med OneDrive.

Du kan bytte raskt mellom favoritter og faner ved å velge Favoritter Favoritt-knapp eller Faner Faner-knapp i appkommandoene. Velg nedpilen ved siden av Favoritter for å endre måten favorittstedene skal vises på. Velg Alle, Favorittlinje eller Festet til start.

Lese innhold på nettet uten rot

Når du blar gjennom favorittinnholdet ditt på nettet, kan du se etter Lesevisning Lesevisning-knapp på adresselinjen. Lesevisning fjerner alt rotet – som annonser – så historiene står frem. Velg Lesevisning for å åpne siden i lesevisning. Når du vil gå tilbake til surfing, velger du bare Lesevisning igjen.

Du kan tilpasse lesevisningen, inkludert stilen og størrelsen på skriften. Du finner mer informasjon i Komme i gang med Internet Explorer 11.

Internet Explorer på skrivebordet

Du kan også surfe på nettet fra skrivebordet på Surface ved å bruke skrivebordsappen Internet Explorer.

Start Internet Explorer-skrivebordsappen ved å velge Internet Explorer på oppgavelinjen.

Internet Explorer-ikon på oppgavelinjen

Endre nettleserinnstillinger

Trinn 1:  Velg Internet Explorer på oppgavelinjen for å åpne Internet Explorer-skrivebordsappen.
Trinn 2:  Velg Innstillinger Innstillinger-ikon øverst til høyre, velg Alternativer for Internett og endre innstillingene du ønsker.

Hvis du for eksempel vil slå av Popup-blokkering, velger du Personvern-fanen og fjerner merket i avmerkingsboksen Aktiver Popup-blokkering.
Hvis du trenger hjelp med en innstilling, velger du Hjelp ? i øvre høyre hjørne.
Obs!
Hvis en nettside du besøker ikke ser ut som du hadde forventet, kan du prøve å bruke kompatibilitetsvisning. Se Fikse problemer med visning av sider med kompatibilitetsvisning for å finne mer informasjon.

Vise nettleserloggen

Trinn 1:  Åpne Internet Explorer-skrivebordsappen.
Trinn 2:  Velg Favoritter Favoritt-knapp og velg Logg-fanen.

Strømme lyd og multimedieinnhold

Internet Explorer 11 er utviklet for å fungere uten tillegg, og vil spille av HTML5 og mange Adobe Flash Player-videoer uten at det er nødvendig å installere et separat tillegg.

Hvis du vil strømme lyd fra et nettsted mens du bruker andre apper, kan du bruke skrivebordsversjonen av Internet Explorer eller feste den berøringsoptimerte versjonen av Internet Explorer ved siden av appen du bruker. Du finner mer informasjon i Bruke mer enn én app om gangen.


Bruke Internet Explorer på Surface

Surface Pro-modeller og Surface 3 leveres med to versjoner av Internet Explorer – en berøringsvennlig versjon og en skrivebordsversjon. Begge deler samme nettleserhistorikk og innstillinger. Uansett om du velger å bruke berøring eller surfe fra skrivebordet, har det aldri vært enklere å surfe på nettet.

Internet Explorer-flisen på startskjerm
Internet Explorer på startskjermen
Internet Explorer-ikon på oppgavelinjen
Internet Explorer på skrivebordet

Trenger du hjelp med å koble Surface til Internett? Du finner mer informasjon på de neste sidene:

Berøringsvennlig Internet Explorer (på startskjermen)

Internet Explorer 11 er optimert for berøring. Fliser og faner er forstørret for enkel trykking og vises bare når du har behov for dem.

Moderne Internet Explorer 11 på Microsoft Surface

Angi standardnettleseren

Hvis du ønsker den berøringsvennlige surfeopplevelsen, kan du angi Internet Explorer som standardnettleser. Hvis du ikke angir Internet Explorer som standardnettleser, vil bare Internet Explorer for skrivebordet være tilgjengelig på Surface. Slik angir du standardnettleseren:

Trinn 1:  Skriv inn standardprogrammer fra startskjermen, og trykk eller klikk Standardprogrammer i søkeresultatene.
Trinn 2:  Trykk eller klikk Angi standardprogrammer > Internet Explorer > Angi dette programmet som standard > OK.

Surfe på nettet

Trinn 1:  Trykk eller klikk Internet Explorer på startskjermen.
Trinn 2:  Sveip opp fra nederst på skjermen (høyreklikk hvis du bruker en mus) for å åpne adresselinjen.
Fliser for favorittsteder og åpne faner vises over adresselinjen. (Rull for å se alle flisene.)
Trinn 3:  Skriv inn en nettadresse eller et søkeord i adressefeltet, eller velg en fane, et festet nettsted eller et favorittnettsted.
Tips

Endre nettleserinnstillinger

Trinn 1:  Trykk eller klikk Internet Explorer på startskjermen.
Trinn 2:  Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk eller klikk Innstillinger > Alternativer og endre innstillingene du ønsker.

Hvis du vil lære hvordan du bytter startside, kan du se Bytte startside for Internet Explorer.

Obs!
Noen innstillinger er bare tilgjengelige i skrivebordsversjonen av Internet Explorer. Se Internet Explorer på skrivebordet nedenfor for å finne mer informasjon.

Bruke flere nettleservinduer

Du kan åpne flere vinduer i Internet Explorer og vise to vinduer side ved side. Trykk og hold (eller høyreklikk) Internet Explorer på startskjermen og trykk eller klikk Åpne nytt vindu for å åpne et nytt vindu.

Hvis du vil vise to eller flere vinduer side ved side, åpner du ett vindu og drar ned fra øvre kant mot høyre eller venstre side av skjermen. Sveip deretter fra venstre kant for å dra det andre vinduet inn fra venstre side av skjermen.

Navigere med faner

Hvis du vil åpne en ny fane eller bytte mellom faner, sveiper du opp fra nederst på skjermen (eller høyreklikker hvis du bruker en mus). Fanene vises over adressefeltet og viser nettsidene som er åpne.

 • Trykk eller klikk et nettleservindu for å bytte til det vinduet.
 • Trykk eller klikk Ny fane Ny fane-knapp for å åpne en ny nettleserfane. Skriv så inn en nettadresse eller et søkeord, eller velg ett av favorittstedene dine.
 • Trykk eller klikk Faneverktøy Faneverktøy-knapp for å åpne en InPrivate-fane eller en fane du nylig har lukket. Hvis du vil vite mer om InPrivate, kan du se Endre sikkerhets- og personverninnstillinger for Internet Explorer.

Legg til nettsteder i favoritter

Du kan feste nettsteder til startskjermen eller legge til nettsteder i nettleserfavorittene.

Feste en side til start:

Trinn 1:  Gå til nettstedet du vil feste til Start.
Trinn 2:  Sveip opp fra nedre kant (eller høyreklikk) for å vise appkommandoene.
Trinn 3:  Trykk eller klikk Favoritter Favoritter-knapp > Fest sted Fest sted-knapp > Fest til Start.

Legge steder til nettleserfavorittene dine:

Trinn 1:  Gå til et nettsted som du vil legge til.
Trinn 2:  Sveip opp fra nedre kant (eller høyreklikk) for å vise appkommandoene, og trykk eller klikk Favoritter Favoritt-knapp for å vise favorittlinjen.
Trinn 3:  Trykk eller klikk Legg til i favoritter Legg til i favoritter-knapp > Legg til.

Du finner mer informasjon i Bruke favoritter til å lagre nettsteder du liker.

Hvis du bruker en Microsoft-konto, kan du synkronisere nettleserfavorittene og loggen mellom datamaskiner med Windows 8.1. Du finner mer informasjon i Synkronisere innstillinger mellom PC-er med OneDrive.

Du kan bytte raskt mellom favoritter og faner ved å trykke eller klikke Favoritter Favoritt-knapp eller Faner Faner-knapp i appkommandoene. Trykk eller klikk nedpilen ved siden av Favoritter for å endre måten favorittstedene skal vises på. Velg Alle, Favorittlinje eller Festet til start.

Lese innhold på nettet uten rot

Når du blar gjennom favorittinnholdet ditt på nettet, kan du se etter Lesevisning Lesevisning-knapp på adresselinjen. Lesevisning fjerner alt rotet – som annonser – så historiene står frem. Trykk eller klikk Lesevisning for å åpne siden i lesevisning. Når du vil gå tilbake til surfing, kan du bare trykke eller klikke Lesevisning igjen.

Du kan tilpasse lesevisningen, inkludert stilen og størrelsen på skriften. Du finner mer informasjon i Komme i gang med Internet Explorer 11.

Internet Explorer på skrivebordet

Du kan også surfe på nettet fra skrivebordet på Surface ved å bruke skrivebordsappen Internet Explorer.

Starte Internet Explorer-skrivebordsappen:

Trinn 1:  Trykk eller klikk Skrivebord (eller trykk Windows-logotasten Windows-logo+ D) på startskjermen. Hvis du ikke ser Skrivebord-flisen på startskjermen, sveiper du opp og trykker eller klikker Skrivebord i Apper-listen.
Trinn 2:  Trykk eller klikk Internet Explorer på oppgavelinjen.
Internet Explorer-ikon på oppgavelinjen

Endre nettleserinnstillinger

Trinn 1:  Åpne Internet Explorer for skrivebordet.
Trinn 2:  Trykk eller klikk Innstillinger Innstillinger-ikon øverst til høyre, trykk eller klikk Alternativer for Internett og endre innstillingene du ønsker.

Hvis du for eksempel vil slå av Popup-blokkering, trykker eller klikker du Personvern-fanen og fjerner merket i avmerkingsboksen Aktiver Popup-blokkering.
Hvis du trenger hjelp med en innstilling, trykker eller klikker du Hjelp ? øverst til høyre.
Obs!
Hvis en nettside du besøker ikke ser ut som du hadde forventet, kan du prøve å bruke kompatibilitetsvisning. Se Fikse problemer med visning av sider med kompatibilitetsvisning for å finne mer informasjon.

Vise nettleserloggen

Trinn 1:  Åpne Internet Explorer for skrivebordet.
Trinn 2:  Trykk eller klikk Favoritter Favoritt-knapp, og trykk eller klikk Logg-fanen.

Tillegg, Flash og annet multimedieinnhold

Internet Explorer 11 er utviklet for å fungere uten tillegg, og vil spille av HTML5 og mange Adobe Flash Player-videoer uten at det er nødvendig å installere et separat tillegg.

 • Tillegg. Hvis du vil bruke et nettlesertillegg eller en verktøylinje, må du bruke skrivebordsversjonen av Internet Explorer. Se Behandle tillegg i Internet Explorer for mer informasjon.
 • Adobe Flash-kompatibilitet. Surface Pro-modeller og Surface 3 støtter Adobe Flash for mange nettsteder. Hvis du ikke kan se Flash-innhold med den berøringsvennlige Internet Explorer-appen, bytter du til skrivebordsversjonen av Internet Explorer.
 • Kompatibilitet med Java og Silverlight. Du kan installere Java eller Silverlight-tillegget med Internet Explorer for skrivebordet. Se Installere Java i Internet Explorer for å finne mer informasjon.
 • Strømme lyd i bakgrunnen. Hvis du vil strømme lyd fra et nettsted mens du bruker andre apper, kan du bruke skrivebordsversjonen av Internet Explorer eller feste den berøringsoptimerte versjonen av Internet Explorer ved siden av appen du bruker. Du finner mer informasjon i Bruke mer enn én app om gangen.

Kontakt oss

Answer Desk
Answer Techs kan hjelpe deg.
Snakk med en agent live