Informatie over veiligheid en regelgeving

Is van toepassing op

Surface Book, Surface Book met Performance Base, Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface 2, Surface Pro, Surface RT.


Instructies voor schoonmaken en gebruik

Ga altijd zorgvuldig met je Surface om zodat het in een goede staat blijft verkeren. Zie Je Surface schoonmaken en onderhouden voor specifieke schoonmaakinstructies voor je Surface en de bijbehorende accessoires.

 Dit symbool duidt op veiligheids- en statusberichten in deze apparaathandleiding.

Waarschuwing: lees de veiligheids- en statusinformatie
Lees deze handleiding voor de belangrijke veiligheids- en statusinformatie en de voorwaarden van de beperkte garantie die van toepassing is/zijn op het Microsoft®-apparaat dat je hebt aangeschaft. Bewaar alle gedrukte handleidingen voor later gebruik. Als je de instructies niet opvolgt en dit product niet goed installeert, gebruikt en onderhoudt, loop je een grotere kans op ernstig letsel of overlijden, of schade aan het apparaat of de apparaten.

Waarschuwing: voer zelf geen reparaties uit
Probeer het product, de accessoires of de stroomvoorziening niet uit elkaar te halen, te openen, te onderhouden of aan te passen. Als je dit wel doet, loop je het risico dat je een elektrische schok krijgt of ander letsel oploopt. Als kan worden aangetoond dat je hebt geprobeerd dit apparaat te openen en/of aan te passen, inclusief het knoeien met, maken van een gaatje in of verwijderen van een label, wordt de beperkte garantie nietig verklaard.

Waarschuwing: veiligheid van AC-adapter

Als je nalaat de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen, kan dit resulteren in ernstig letsel of overlijden door een elektrische schok of brand, of in schade aan het apparaat. Een andere voedingsbron selecteren voor je apparaat:

 • Gebruik alleen stroomvoorzieningseenheden, stekkeradapters en netsnoeren die zijn meegeleverd bij het apparaat of die je hebt ontvangen van een goedgekeurde Microsoft-leverancier.
 • Gebruik geen voedingsbronnen die niet standaard zijn, zoals generatoren of omzetters, zelfs niet als het voltage en de frequentie acceptabel lijken. Maak alleen gebruik van stroom uit een standaardstopcontact.
 • Zorg ervoor dat je het stopcontact, het verlengsnoer, de stekkerdoos of een andere voedingsbron niet overbelast. Controleer of de voedingsbron de stroomsterkte (in ampère [A]) aankan die het apparaat en eventuele andere apparaten in dezelfde groep gebruiken (dit wordt aangegeven op de stroomvoorzieningsbron).
 • Wanneer de pinnen van de stekker van een apparaat zijn ingeklapt, moet je deze volledig uitklappen voordat je de AC-adapter in een stopcontact stopt.
 • Wanneer de pinnen van de stekker van een apparaat verwisselbaar zijn en de stroomvoorziening een universele adapter gebruikt, moet je ervoor zorgen dat je de juiste pinnenset gebruikt voor het stopcontact en dat deze goed is aangesloten op de adapter voordat je de AC-adapter in het stopcontact stopt.

Waarschuwing: veiligheid van kabels en snoeren

Plaats alle kabels en snoeren zodanig dat mensen of huisdieren hier niet over kunnen struikelen en er niet per ongeluk achter kunnen blijven haken terwijl ze rondlopen of door een bepaalde ruimte lopen. Sta niet toe dat kinderen met de kabels en snoeren spelen.

Schade aan de netsnoeren en stroomvoorziening voorkomen:

 • Voorkom dat er over de netsnoeren heen wordt gelopen.
 • Voorkom dat snoeren vastgeklemd zitten of sterk worden gebogen, vooral op de plaatsen waar ze op het stopcontact, de stroomvoorziening en het apparaat zijn aangesloten.
 • Voorkom dat je aan de netsnoeren trekt, er een knoop in legt, deze sterk buigt of op een andere manier onjuist behandelt.
 • Stel de netsnoeren niet bloot aan warmtebronnen.
 • Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van netsnoeren. Zorg ervoor dat ze er niet in bijten of op kauwen.
 • Trek aan de stekker en niet aan het snoer wanneer je een netsnoer uit het stopcontact wilt halen.
 • Als een netsnoer of stroomvoorziening op een of andere manier beschadigd raakt, mag je deze per direct niet meer gebruiken.
 • Koppel je apparaat los tijdens onweer of wanneer je het gedurende lange tijd niet gebruikt.
 • Voor apparaten met een netsnoer dat wordt aangesloten op de stroomvoorziening, geldt dat je het netsnoer altijd op de volgende manier moet aansluiten:
 • Stap 1:  Sluit het netsnoer aan op de stroomvoorziening tot het volledig op zijn plaats zit.
  Stap 2:  Sluit het andere uiteinde van het netsnoer aan op een stopcontact.
Waarschuwing: veiligheid van accu
Dit apparaat heeft een ingebouwde accu. Incorrect gebruik hiervan kan resulteren in een explosie. Verhit of open het product niet, maak er geen gaatjes in, maak het niet kapot en gooi het ook niet in het vuur. Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht, want dan kan het smelten en de accu kan beschadigd raken. De accu van dit apparaat mag niet door de gebruiker worden vervangen, maar moet worden vervangen door Microsoft of een door Microsoft goedgekeurde serviceprovider.

Waarschuwing: gebruik in de buurt van water
Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water en stel het niet bloot aan regen of vocht om te voorkomen dat het in brand vliegt of dat je een schok krijgt. Probeer het apparaat niet te drogen met een haardroger of in een magnetron.

Waarschuwing: gehoorbescherming
 • Stel het volume zodanig in dat je het geluid duidelijk hoort in een stille omgeving, en stel het volume niet harder in dan dat. Verhoog het volume niet nadat je bent begonnen met luisteren. Je oren kunnen zich na verloop van tijd aanpassen zodat geluid met een hoog volume normaal lijkt, maar het hoge volume kan dan toch je gehoor beschadigen.
 • Verhoog het volume niet om geluid van buiten te blokkeren. De combinatie van geluid van buiten en geluid uit je hoofdtelefoon kan je gehoor beschadigen. Geluiddempende hoofdtelefoons of hoofdtelefoons met ruisonderdrukking kunnen het geluid van buiten dempen zodat je het volume niet hoger hoeft te zetten.
 • Als je iemand die bij je in de buurt staat en die normaal spreekt niet kunt verstaan, moet je het volume lager zetten. Geluid dat normale spraak overstemt, kan je gehoor beschadigen. Zelfs met een geluiddempende hoofdtelefoon of een hoofdtelefoon met ruisonderdrukking moet je mensen die bij je in de buurt staan, kunnen horen spreken.

Luister zo min mogelijk naar hard geluid

Hoe langer je jezelf blootstelt aan hard geluid, des te groter de kans dat je gehoor beschadigd raakt. Hoe harder het geluid, hoe minder tijd er nodig is om het gehoor te beschadigen.

 • Luister zo min mogelijk naar hard geluid. Bij een maximaal volume kan het beluisteren van muziek op het apparaat met behulp van een hoofdtelefoon je gehoor binnen 15 minuten beschadigen.
 • Zelfs bij lagere volumes kan je gehoor beschadigd raken als je het vele uren hieraan blootstelt.
 • Al het geluid waaraan je in de loop van een dag wordt blootgesteld, wordt bij elkaar opgeteld. Als je wordt blootgesteld aan ander hard geluid, hoef je minder lang met een hoog volume te luisteren om gehoorschade op te lopen.
 • Als je het apparaat veilig wilt gebruiken zonder tijdslimiet, moet je het volume zo laag zetten dat je nog een gesprek kunt voeren met mensen die bij je in de buurt staan.

Wees alert op symptomen van gehoorverlies

Gebruik dit apparaat niet meer en laat je gehoor controleren als je het volgende ervaart:

 • Gehoorverlies.
 • Een piep in de oren.
 • Je spreekt met gedempte stem.
 • Geluid klinkt vaag of vlak.

Het is verstandig om je gehoor regelmatig te laten controleren door een audicien.

Waarschuwing: wees je bewust van je omgeving
Om de kans te verkleinen dat je letsel oploopt doordat je bent afgeleid terwijl je dit apparaat gebruikt, moet je voorzichtig zijn en alert blijven tijdens het rijden, fietsen of lopen. Het is af te raden het apparaat met of zonder hoofdtelefoon te gebruiken (zelfs als je maar één oor gebruikt) terwijl je een voertuig bestuurt of aan het fietsen bent. Op sommige plaatsen is dit zelfs bij wet verboden. Controleer wat de wet- en regelgeving zegt over het gebruik van mobiele apparaten in de gebieden waar je rijdt of fietst, en houd je hieraan. Het kan je afleiden als je een mobiel apparaat gebruikt tijdens het rijden of fietsen. Houd je volledige aandacht bij het rijden of fietsen en op de weg. Zet het volume altijd zodanig laag dat je mensen nog kunt horen praten en dat je geluiden die op gevaar duiden, zoals een brandalarm, nog kunt horen.

Waarschuwing: houd airbags
Voor voertuigen die zijn uitgerust met airbags geldt dat je het apparaat of andere voorwerpen niet op of in de buurt van de airbags mag plaatsen. Als een airbag wordt uitgeklapt, kunnen voorwerpen die zich op of in de buurt van de airbag bevinden ernstig persoonlijk letsel veroorzaken of er zelfs voor zorgen dat iemand komt te overlijden.

Waarschuwing: fotosensitieve epileptische aanvallen

Een heel klein percentage mensen kan een epileptische aanval krijgen wanneer ze worden blootgesteld aan bepaalde beelden, zoals lichtflitsen of patronen die kunnen voorkomen in videogames. Zelfs mensen die nooit last hebben gehad van een epileptische aanval of epilepsie, kunnen een ongediagnosticeerde aandoening hebben die deze fotosensitieve epileptische aanvallen kunnen veroorzaken tijdens het kijken van videogames.

Deze epileptische aanvallen kunnen allerlei symptomen hebben, waaronder lichtheid in het hoofd, verminderd zicht, trekken met ogen of gezicht, trillen of beven van armen of benen, disoriëntatie, verwarring en tijdelijk verlies van bewustzijn.

Epileptische aanvallen kunnen ook verlies van bewustzijn of stuiptrekkingen veroorzaken die weer kunnen leiden tot letsel doordat de persoon valt of voorwerpen in de buurt raakt.

Stop onmiddellijk met spelen en ga naar de huisarts als je een van deze symptomen ontdekt. Ouders moeten goed opletten of hun kinderen de bovenstaande symptomen vertonen of dit aan hen vragen. Kinderen en tieners hebben een grotere kans op dit soort epileptische aanvallen dan volwassenen. Het risico van fotosensitieve epileptische aanvallen kan worden beperkt door de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen:

 • Ga verder van het videoscherm af zitten.
 • Gebruik een kleiner videoscherm.
 • Speel in een goed verlichte ruimte.
 • Speel niet wanneer je slaperig of moe bent.

Raadpleeg een arts voordat je begint met spelen als jij of een van je familieleden eerder last heeft gehad van epileptische aanvallen of epilepsie.


Waarschuwing: aanraakscherm van glas
Het aanraakscherm van dit apparaat is gemaakt van glas. Dit glas kan breken als het apparaat op een hard oppervlak valt of ergens hard mee in aanraking komt. Om de kans op snijwonden te verkleinen wanneer het glas is versplinterd of gebarsten, mag je het gebroken glas niet aanraken of proberen te verwijderen. Glas dat is gebarsten of versplinterd door verkeerd gebruik wordt niet gedekt door de beperkte garantie van het product.

Waarschuwing: verstikkingsgevaar
Dit apparaat bevat mogelijk kleine onderdelen waarin kinderen onder de drie kunnen stikken. Houd kleine onderdelen uit de buurt van kinderen.

Waarschuwing: volg de instructies om storing te voorkomen
Schakel je mobiele apparaat uit op elke locatie waar wordt aangegeven dat je dit moet doen. In een vliegtuig schakelt je je apparaat uit wanneer hierom wordt gevraagd door de bemanning of voordat je een draadloos apparaat in je bagage stopt. Dit apparaat heeft een vliegtuigstand. Vraag de bemanning of je het tijdens de vlucht mag gebruiken.

Waarschuwing: omgevingen met mogelijk explosiegevaar
Als in een omgeving sprake is van mogelijk explosiegevaar, wordt dit meestal, maar niet altijd, aangegeven. Voorbeelden hiervan zijn tankgebieden, zoals benedendeks op een boot, overslag- of opslaglocaties voor brandstof of chemicaliën, of gebieden waar de lucht chemicaliën of deeltjes, zoals graanstof, of metaalpoeder bevat. Wanneer je je in een dergelijk gebied bevindt, schakel je je mobiele apparaat uit en verwijdert of installeer je geen accuopladers, AC-adapters of andere accessoires. In dergelijke gebieden kunnen vonken ontstaan die weer een explosie of brand kunnen veroorzaken.

Let op: bepaalde onderdelen van dit apparaat zijn magnetisch
Het apparaat kan metalen materialen aantrekken. Om de kans op het ontstaan van vonken te beperken, moet je controleren of het gedeelte met de elektrische aansluiting vrij is van metalen voorwerpen voordat je het apparaat op andere apparaten aansluit. Om de kans te verkleinen dat door de aanwezigheid van een magnetisch veld een kompas niet goed kan worden gelezen, pacemakers niet goed werken of met een magnetische methode opgeslagen gegevens beschadigd raken, moet je creditcards of andere magnetische dragers of apparaten die gevoelig zijn voor magnetische straling uit de buurt houden van dit apparaat.

Let op: persoonlijke medische apparaten

Radiofrequentie-emissies van elektronische apparatuur kunnen een negatieve invloed hebben op de werking van andere elektronische apparatuur. Hoewel het apparaat is ontworpen, getest en geproduceerd om te voldoen aan de regelgeving met betrekking tot radiofrequentie-emissie in landen zoals de Verenigde Staten, Canada, de Europese Unie en Japan, kunnen de draadloze zenders en elektrische circuits in het apparaat toch zorgen voor interferentie in andere elektronische apparatuur. Neem daarom de volgende voorzorgsmaatregelen:

Pacemakers De HIMA (Health Industry Manufacturers Association) raadt ons aan om een afstand van minimaal 15 cm te bewaren tussen een draadloos apparaat en een pacemaker om te voorkomen dat er een storing optreedt in de pacemaker.

Mensen met een pacemaker:

 • Moeten het apparaat altijd meer dan 15 cm bij de pacemaker vandaan houden wanneer het draadloze apparaat is ingeschakeld.
 • Mogen dergelijke apparaten niet in hun borstzakje stoppen.
 • Als je vermoedt dat er interferentie plaatsvindt, schakel je het apparaat onmiddellijk uit.

Overige medische apparaten

Als je een ander persoonlijk medisch apparaat gebruikt, raadpleeg je de fabrikant van het apparaat of je arts om te bepalen of je andere elektronische apparaten kunt gebruiken in de buurt van je medische apparaat.


Let op: gezondheidswaarschuwing

Het gebruik van elektronische invoerapparaten kan ernstig letsel of ernstige aandoeningen met zich meebrengen. Wanneer je een computer gebruikt, kun je, net als bij veel andere activiteiten, last krijgen van je handen, armen, schouders, nek of andere delen van je lichaam. Als je echter symptomen ervaart, zoals ongemak, pijn, kloppingen, tintelingen, gevoelloosheid, een brandend gevoel of stijfheid, die blijvend zijn of steeds terugkeren, MAG JE DEZE WAARSCHUWINGSSIGNALEN NIET NEGEREN. RAADPLEEG SNEL EEN GEKWALIFICEERDE ZORGVERLENER, zelfs als de symptomen optreden wanneer je niet achter je computer zit te werken. Symptomen zoals deze duiden op letsel of aandoeningen van de zenuwen, spieren, pezen of andere delen van het lichaam, die pijnlijk zijn en je zelfs arbeidsongeschikt kunnen maken.

Voorbeelden van deze aandoeningen van het bewegingsapparaat zijn het carpale-tunnelsyndroom, peesontstekingen en tenosynovitis. Hoewel onderzoekers nog geen antwoord kunnen geven op veel vragen over aandoeningen van het bewegingsapparaat, wordt wel algemeen aangenomen dat er veel factoren zijn die hiermee samenvallen, waaronder de volgende: iemands algehele gezondheid, stress en hoe iemand hiermee omgaat, iemands medische en fysieke conditie, en iemands lichaamshouding en -gebruik tijdens het werk en andere activiteiten (waaronder het gebruik van toetsenbord en muis). Hoelang iemand bezig is met een activiteit, kan ook een factor zijn.

In de Gids voor gezond computerwerk kun je richtlijnen vinden die je kunnen helpen om beter met je computer te werken en de kans op een aandoening van het bewegingsapparaat te verkleinen.


Let op: warmtegerelateerde problemen

Bij normaal gebruik kan het apparaat heel warm worden. Het apparaat voldoet aan de eisen voor oppervlaktemperaturen die nog toegankelijk zijn voor gebruikers deze zijn gedefinieerd door de International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950-1). Houd je aan de volgende richtlijnen om de kans op warmtegerelateerde problemen te verkleinen:

 • Plaats je apparaat op een stabiel werkoppervlak en zorg voor voldoende luchtcirculatie onder en rondom het apparaat.
 • Wees voorzichtig wanneer je het apparaat gebruikt op een kussen, deken of een ander zacht materiaal, want dit materiaal kan de luchtstroom blokkeren en er zo voor zorgen dat het apparaat oververhit raakt.
 • Als je het apparaat op schoot hebt en het onprettig warm aanvoelt, haal je het van je schoot en plaats je het op een stabiel werkoppervlak.

Informatie over regelgeving

Oude batterijen en elektrische en elektronische apparatuur weggooien

Speciale maatregelen voor weggooien vereist. Dit symbool op het product, de bijbehorende batterijen of de verpakking houdt in dat dit product en de batterijen die het bevat niet samen met het gewone huisvuil mogen worden weggegooid. In plaats hiervan is het jouw verantwoordelijkheid om deze voorwerpen af te geven bij een speciaal verzamelpunt voor de recycling van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Door deze afzonderlijke inzameling en recycling dragen we bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en voorkomen we negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu door de mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in batterijen en elektrische en elektronische apparatuur, die kunnen ontstaan als dergelijk afval niet op de juiste wijze wordt verwerkt. Neem contact op met de gemeente, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar je dit product hebt aangeschaft, als je wilt weten waar je je batterijen en elektrisch en elektronisch afval kunt afgeven. Mail naar weee@microsoft.com voor extra informatie over WEEE en oude batterijen. Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Zie Documenten over transport van lithiumbatterijen om informatie over het transport van lithium-ionbatterijen te downloaden.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik in machines of voor medische of industriële toepassingen. Als de gebruiker wijzigingen aanbrengt of aanpassingen doet die niet expliciet zijn goedgekeurd door Microsoft, kan deze het recht verliezen om dit apparaat te gebruiken. Dit product is bedoeld voor gebruik met informatietechnologie-apparatuur die een NRTL-keurmerk heeft (UL, CSA, ETL, enzovoort) en/of voldoet aan IEC/EN 60950-1 (een CE-markering heeft). Er zijn geen afzonderlijke onderdelen meegeleverd. Het apparaat is gekwalificeerd als commercieel product met een bedrijfstemperatuur van +0º C tot +35º C.

Voor klanten in de Verenigde Staten en Canada

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan deel 15 van de Amerikaanse FCC-regels (Federal Communications Commission) of de Canadese ICES-003, RSS-Gen en RSS-210. Op de werking zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet interferentie die het ontvangt accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking veroorzaakt.

Blootstelling aan RF-energie (radiofrequentie)

Dit apparaat bevat Wi-Fi- en Bluetooth®-radiozenders en is ontworpen, geproduceerd en getest om te voldoen aan de richtlijnen van de FCC (Federal Communications Commission) en Industry Canada, en aan de Europese richtlijnen voor RF-blootstelling en het specifieke absorptietempo.

Om te voorkomen dat je wordt blootgesteld aan meer RF-energie die wordt gegenereerd door de Wi-Fi- en Bluetooth-radio dan de blootstellingslimieten in deze richtlijnen toestaan, moet je het apparaat zodanig plaatsen dat de zijde met het scherm niet direct contact maakt met je lichaam, bijvoorbeeld doordat het met het scherm naar beneden op je schoot of bovenlichaam ligt.

Ga voor meer informatie over RF-veiligheid naar de FCC-website http://www.fcc.gov/oet/rfsafety of de website van Industry Canada http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01904.html.

Regelgeving voor radio- en tv-interferentie

Microsoft-hardwareapparaten kunnen RF-energie (radiofrequentie) uitstralen. Als het apparaat niet strikt in overeenstemming met de instructies in de gedrukte documentatie en/of de Help-bestanden op het scherm wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan dit schadelijke interferentie veroorzaken met andere radiocommunicatie-apparaten (bijvoorbeeld AM/FM-radio's, televisies, babyfoons, draadloze telefoons, enzovoort). Dit wil echter niet zeggen dat er dan gegarandeerd geen RF-interferentie optreedt bij een bepaalde installatie. Als je wilt bepalen of je hardwareapparaat interferentie veroorzaakt met andere radiocommunicatie-apparatuur, schakel je het uit en koppel je het los van de externe voedingsbron. Als de interferentie dan stopt, wordt deze waarschijnlijk veroorzaakt door het apparaat. Als dit hardwareapparaat geen interferentie veroorzaakt, probeer je het volgende om het probleem te verhelpen:

Verplaats de antenne van het andere radiocommunicatie-apparaat (bijvoorbeeld een AM/FM-radio, televisie, babyfoon of een draadloze telefoon enzovoort) totdat de interferentie stopt.
Plaats het hardwareapparaat verder van de radio of tv vandaan of aan de andere kant van de radio of tv.
Stop de stekker van het apparaat in een ander stopcontact zodat het hardwareapparaat en de radio of tv zich in een andere groep bevindt, met andere stroomonderbrekers of zekeringen.
Vraag indien nodig de verkoper van het apparaat of een ervaren radio/tv-technicus om meer advies. Ga voor meer informatie over interferentie naar de FCC-website: http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/interference.html. Je kunt de FCC ook bellen via 1-888-CALL FCC om te vragen om factsheets over interferentie en telefooninterferentie.

Dit product is alleen bedoeld voor binnenhuisgebruik om de kans te verkleinen op schadelijke interferentie met het frequentiebereik van 5,15 tot 5,25 GHz waarvoor een vergunning is verleend.

EU Energieverbruik

Dit apparaat voldoet aan de Mededeling van de Commissie in het kader van de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 617/2013 van de Commissie van 26 juni 2013 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de eisen inzake ecologisch ontwerp voor computers en computerservers.

De accu('s) in dit product kan/kunnen niet gemakkelijk door gebruikers zelf worden vervangen.

(Tabel 1)
Model
Jaar van fabricage
ETEC
Energieverbruik (Watt)
Stroomvoorziening
(kWh)
Uitschakelen
In slaapstand zetten
Inactief
Efficiëntie
Surface RT
1516
2012
7.97
0.44
1.62
1.62
82.5%
Surface 2
1572
2013
9.9
0.41
2.20
2.20
82.5%
Surface 3
1645
2015
7.17
0.35
1.52
5.33
80.8%
Surface 3 (4G LTE)
1657
2015
15.61
0.36
2.50
6.89
80.8%
Surface Pro
1514
2013
25.95
1.07
1.61
7.20
86.7%
Surface Pro 2
1601
2013
12.20
0.62
0.72
3.16
86.7%
Surface Pro 3
1631
2014
21.26
0.69
2.07
6.03
85.6%

Surface Pro 4

2015

Surface Book

2015

Producttype en -categorie zoals gedefinieerd in Artikel 2 (slechts één categorie)

Tabletcomputer betekent een type laptop met een geïntegreerd drukgevoelig scherm maar zonder een permanent aangekoppeld fysiek toetsenbord.

Naam van fabrikant, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk, en het adres waarop contact kan worden opgenomen

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052
V.S.

Productmodelnummer

Zie referentie (Tabel 1) hierboven.

Jaar van fabricage

Zie referentie (Tabel 1) hierboven.

E TEC-waarde (kWh) en aanpassingen in vermogen toegepast als alle discrete grafische kaarten (dGfx) zijn uitgeschakeld en het systeem is getest met de modus voor switchbare graphics waarbij UMA het display aanstuurt

N.v.t. – geen discrete grafische kaarten.

E TEC-waarde (kWh) en aanpassingen in vermogen toegepast als alle discrete grafische kaarten (dGfx) zijn ingeschakeld

Zie referentie (Tabel 1) hierboven.

Energiebehoefte in inactieve stand (Watt)

Zie referentie (Tabel 1) hierboven.

Energiebehoefte in slaapstand (Watt)

Zie referentie (Tabel 1) hierboven.

Slaapstand met voor WOL ingeschakelde energiebehoefte (Watt) (indien ingeschakeld)

N.v.t.

Energiebehoefte in Uit-stand (Watt)

Zie referentie (Tabel 1) hierboven.

Uit-stand met voor WOL ingeschakelde energiebehoefte (Watt) (indien ingeschakeld)

N.v.t.

Efficiëntie interne stroomvoorziening bij 10 %, 20 %, 50 % en 100 % van nominaal vermogen

N.v.t. vanwege gebruik externe PSU.

Efficiëntie externe stroomvoorziening

Zie referentie (Tabel 1) hierboven.

Ruisniveaus (het aangegeven A-gewogen geluidsvermogenniveau) van de computer

voor Surface Pro 3
RPM 30 cm   50 cm
10000 42.3 42.2 38.5
9000 40 40 36.2
8000 37 37.3 33.2
7000 33.5 33.6 29.7
6000 29.5 30.5 25.7
5000 24.8 24.8 21
4000 18.4 19.9 14.6
3000 9.8 10.7 6

Het minimum aantal laadcycli waartegen de accu's bestand zijn (alleen van toepassing op laptops)

Surface Pro 3 is gewaardeerd op 1200 cycli. Er zijn eigenlijk twee specificaties:
- Bij 25 C is het gewaardeerd op 1200 cycli.
- Bij 45 C is het gewaardeerd op 1000 cycli.

De meetmethoden die zijn gebruikt voor het bepalen van de energiebehoefte

EN 62623:2013 — Desktop- en notebookcomputers — meting van energieverbruik.

Volgorde van stappen voor het bereiken van een stabiele toestand met betrekking tot energiebehoefte

Sluit af vanuit het besturingssyteem, zet niet in sluimerstand

 • Schakel het systeem in
 • Meld je aan bij het besturingssysteem
 • Het is raadzaam om een enkele van de energieschematimers voor slaapstand en scherm uit te zetten
 • Ga naar het klassieke bureaublad
 • Wacht 15 minuten totdat het systeem stabiel is en klaar is voor gebruik
 • Start de metingen

Beschrijving van de methode van het kiezen of programmeren van de slaap- en/of uit-stand

 • Surface 3 en Surface Pro 3 zijn hybride apparaten en hebben zowel InstantGo dat voor directe inschakeling en altijd actuele gebruikservaring zorgt, als een sluimerstand om accuduur te besparen als het apparaat niet wordt gebruikt.
 • Er wordt overgeschakeld op InstantGo nadat er 4 minuten van inactiviteit zijn verstreken op de accu en 10 minuten van inactiviteit op de PSU. InstantGo blijft ingeschakeld gedurende 4 uur van inactiviteit, waarna wordt overgeschakeld op de sluimerstand.

Reeks van gebeurtenissen die nodig zijn om de modus te bereiken waarin de apparatuur automatisch in slaap- en/of uit-stand gaat.

Zie (Tabel 2) hieronder:
(Tabel 2)
Energiestatus
Wat je hiermee kunt doen
Met Type Cover
Met knop
Met gebruikersinterface
Automatisch na _____ (standaard)
InstantGo

Schakelt scherm uit.

Pc schakelt over op lage laadstand.

Controleert op meldingen, updates en e-mail.

Sluit cover
Druk op de aan/uit-knop en laat deze weer los

Charms>

Instellingen>

Energie>

In slaapstand zetten

4 minuten van inactiviteit op accu,
10 minuten van inactiviteit op PSU
Sluimerstand
Hiermee wordt alles op de vaste schijf opgeslagen
Hiermee wordt je vorige sessie hersteld als de pc weer aangaat
nee
nee
(opdrachtprompt vanaf bureaublad)
4 minuten van inactiviteit (accu of PSU)
Opnieuw opstarten
Hiermee wordt de gebruiker gevraagd om werk op te slaan voordat de pc opnieuw wordt opgestart
nee
nee

Charms>

Instellingen>

Energie>

Opnieuw opstarten

nee
Uitschakelen
Hiermee wordt de gebruiker gevraagd om werk op te slaan voordat de pc opnieuw wordt uitgeschakeld
nee
Druk op de aan/uit-knop en houd deze 2 seconden ingedrukt

Charms>

Instellingen>

Energie>

Afsluiten

nee

De duur van de inactieve toestand voordat de computer automatisch in slaapstand gaat, of een andere toestand waarmee de toepasselijke energiebehoeftevereisten voor slaapstand niet worden overschreden

Zie (Tabel 2) hierboven.

De tijdsduur na een periode van inactiviteit van de gebruiker waarbij de computer automatisch overgaat op een energiemodus waarvoor een lagere energiebehoefte is vereist dan de slaapmodus

Zie (Tabel 2) hierboven.

De tijdsduur voordat de slaapmodus van het display wordt ingesteld op activeren na inactiviteit van de gebruiker

Zie (Tabel 2) hierboven.

Informatie voor de gebruiker over energiebesparende mogelijkheden van functionaliteit van energiebeheer

Surface 3 en Surface Pro 3 worden vooraf ingesteld op een energieschema waarbij prestatie automatisch wordt afgestemd op energieverbruik. Met dit schema wordt de computer na 10 minuten van inactiviteit in slaapstand gezet, indien ingeschakeld. Het scherm wordt ingesteld op de helft van het maximale helderheidsniveau.
Surface 3 en Surface Pro 3 gebruiken twee watt tijdens de slaapstand. Je kunt het verbruik verlagen naar minder dan 0,7 watt door je Surface na gebruik af te sluiten. Je kunt nog verder besparen door het scherm tijdens gebruik te dimmen tot onder de vooraf ingestelde grens.

Informatie voor de gebruiker over het inschakelen van functionaliteit van energiebeheer

Ga naar Surface-accu en energie voor meer informatie over functionaliteit van energiebeheer.

Voor producten met een geïntegreerd display dat kwik bevat, de totale aanwezigheid van kwik als X,X mg

N.v.t. - geen kwik.

Energy Star-naleving

energy-star

ENERGY STAR® is een programma van het Amerikaanse EPA (Environmental Protection Agency) en DOE (Department of Energy) om geld te besparen en het milieu te beschermen via energie-efficiënte producten en werkwijzen.

De volgende producten werden ontworpen en getest om te voldoen aan vereisten van het ENERGY STAR-programma voor computers.

Surface 3 en Surface Pro 3

Door gebruik te maken van producten die voldoen aan het ENERGY STAR-label en door de energiebeheerfuncties van de computer te benutten, kun je helpen het elektriciteitsverbruik te verlagen. Een verlaagd elektriciteitsverbruik kan bijdragen aan mogelijke financiële besparingen, een schoner milieu en de reductie van de uitstoot van broeikasgassen.

Voor meer informatie over ENERGY STAR ga je naar:

http://www.energystar.gov

 • Zie tabel 2 voor de standaard energie- en tijdsinstellingen.
 • Als je Surface uit de slaapstand wilt halen, druk je op de aan/uit-knop op je Surface.

Contact opnemen

Answer Desk
Er staan Answer Techs klaar om jou te helpen.
Praat live met een ondersteuningsmedewerker