Surface-accessoires voor geluid, volume en audio

Gebruik de ingebouwde stereoluidsprekers en microfoon of je favoriete audioaccessoires om naar muziek te luisteren, telefoongesprekken te voeren, audio op te nemen en nog veel meer.

Is van toepassing op

Surface Book, Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

Is van toepassing op

Surface 2, Surface RT.

Is van toepassing op

Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

Is van toepassing op

Surface 2, Surface RT.

Besturingssysteem:

Je favoriete audioaccessoires gebruiken

Met de in je Surface ingebouwde stereoluidsprekers en microfoons kun je luisteren naar muziek en video's, telefoongesprekken voeren en audio opnemen. Of je kunt je favoriete USB- en Bluetooth®-accessories aansluiten zoals luidsprekers, een microfoon of een headset. Zie voor meer informatie over het aansluiten van accessoires Een USB-muis, -printer en meer aansluiten en Een Bluetooth-apparaat toevoegen.

Het volume aanpassen

Je kunt het volume op je Surface op een aantal plaatsen regelen:

 • Volumeknop. Druk op de volumeknop op je Surface om het volume aan te passen.
 • Toetsenbord. Als je Surface Type Cover of een ander toetsenbord volumetoetsen heeft, druk je op de knop voor volume omlaag, volume omhoog of op de demptoetsen.
 • Bureaubladtaakbalk. Selecteer in de taakbalk van het bureaublad Luidsprekers pictogram Luidsprekers, en pas het volume omhoog of omlaag aan.
 • Audioaccessoires. Pas het volume aan op de headset, luidsprekers, telefoon of ander audioaccessoire, of in de software die bij het accessoire is geleverd. Als je meer wilt weten, bekijk dan de informatie die bij je accessoire is geleverd of ga naar de website van de fabrikant.
 • Apps. Sommige apps hebben een interne volumeregeling.

Hoe volumeregelingen samenwerken

Als je het volume met een van de volgende volumeknoppen verhoogt, verlaagt of dempt, verandert het volumeniveau op de andere plekken ook.

 • Druk op volumeknop op je Surface.
 • De bureaubladvolume-instelling in de taakbalk

Volumeregelingen in apps en accessoires zoals koptelefoons en externe luidsprekers werken mogelijk onafhankelijk van de regelingen die in de Surface zijn ingebouwd. Mogelijk moet je volumeniveaus dan op meerdere plaatsen aanpassen.

Microfooninstellingen aanpassen

Je microfooninstellingen aanpassen:

Stap 1:  Selecteer het zoekvak in de linkerbenedenhoek van het scherm en voer geluid in en selecteer in de zoekresultaten Systeemgeluiden wijzigen.
Stap 2:  Selecteer het tabblad Opnemen, selecteer de gewenste microfoon en selecteer Eigenschappen.
Zorg ervoor dat je een microfoon kiest die is ingeschakeld en aangesloten op Surface.
Stap 3: 

Selecteer het tabblad Niveaus. Je ziet twee schuifregelaars:

 • Microfoon: hiermee wordt het volume van de microfoon geregeld
 • Microfoon-boost: hiermee wordt de signaalsterkte van de microfoon geregeld
Stap 4:  Pas de schuifregelaars aan totdat je microfoon opneemt op de gewenste niveaus.
Welke niveaus je gebruikt, hangt af van de mate van achtergrondruis en of je de in de Surface ingebouwde microfoon gebruikt of een externe microfoon. Een goed startpunt is om Microfoon in te stellen op 50 en Microfoonversterking op +24,0 dB.

USB- of Bluetooth-audioaccessoires gebruiken

Je kunt externe USB-luidsprekers, -hoofdtelefoons of -headsets aansluiten op de volwaardige USB-poort. Voor informatie hierover ga je naar Een USB-muis, printer en meer aansluiten.

Of ga voor draadloos met Bluetooth-hoofdtelefoons of -luidsprekers met de Surface. Zie Bluetooth-apparaat toevoegen als je wilt weten hoe dit werkt.

Voor het beste geluid uit USB- of Bluetooth-luidsprekers zet je het volume hoog op je Surface en in de app (als die een eigen geluidsregeling heeft), en pas je het volume aan op de externe USB- of Bluetooth-luidsprekers.

Het standaard audioapparaat instellen

Stap 1:  Selecteer het zoekvak in de linkerbenedenhoek van het scherm en voer geluid in en selecteer in de zoekresultaten Systeemgeluiden wijzigen.
Stap 2: 

Voer een of beide van de volgende handelingen uit:

 • Selecteer het tabblad Afspelen, selecteer het apparaat dat je wilt gebruiken voor afspelen (bijvoorbeeld de ingebouwde luidsprekers op je Surface, externe luidsprekers of een headset) en selecteer Standaard instellen.
 • Selecteer het tabblad Opnemen, selecteer het apparaat dat je wilt gebruiken voor opnemen (bijvoorbeeld de ingebouwde microfoon of een externe microfoon) en selecteer Standaard instellen.
Stap 3:  Selecteer na selectie van je standaardapparaten OK.

Audio opnemen

Je kunt de Stemrecorder-app gebruiken om audio op te nemen. Zo open je de Stemrecorder-app:

Stap 1:  Ga naar Start Windows-logo.
Stap 2:  Selecteer Alle apps pictogram Alle apps in Start, en selecteer Stemrecorder.

Instellen welke geluiden worden afgespeeld

Je kunt kiezen welke geluiden worden afgespeeld voor meldingen en systeemgebeurtenissen (bijvoorbeeld het geluid dat wordt afgespeeld wanneer je een nieuw bericht ontvangt). Dat gaat als volgt:

Stap 1:  Selecteer het zoekvak in de linkerbenedenhoek van het scherm en voer geluid in en selecteer in de zoekresultaten Systeemgeluiden wijzigen.
Stap 2:  Selecteer het tabblad Geluiden en selecteer onder Programmagebeurtenissen een gebeurtenis (bijvoorbeeld Kalenderherinnering).
Stap 3: Kies onder Geluiden het geluid dat je voor die gebeurtenis wilt afspelen.
Stap 4:  Als je het geluid wilt horen dat je hebt gekozen, selecteer je Test.
Stap 5:  Selecteer Toepassen om het geluid voor de gebeurtenis te wijzigen en selecteer OK.

Typegeluiden in- of uitschakelen

De Touch Cover kan toetsgeluiden afspelen als je op de toetsen drukt. (Als je niet zeker weet welk Surface-toetsenbord je gebruikt, raadpleeg je Uitzoeken welk Surface-toetsenbord je hebt.) Je kunt de toetsgeluiden als volgt in- of uitschakelen:

Stap 1: Veeg vanaf de rechterkant van het scherm en selecteer Actiecentrum pictogram Melding in de taakbalk in de taakbalk.
Stap 2: Selecteer Alle instellingen > Apparaten.
Stap 3: Selecteer Typen en stel onder Aanraaktoetsenbord de optie Toetsgeluiden afspelen tijdens het typen in op Aan of Uit.
Opmerking
Als je het volumeniveau van de toetsgeluiden wilt aanpassen, gebruik je de volumeknop op je Surface.

Audioproblemen

Als de geluidskwaliteit van je luidsprekers of een audioaccessoire niet goed is, kan het zijn dat de audio-opname zelf niet van goede kwaliteit is. Probeer dezelfde opname op een ander apparaat te beluisteren.

Ga voor hulp bij audioproblemen naar Problemen oplossen met geluid en audioaccessoires van Surface.

Als je problemen met audio ondervindt terwijl je Surface op een ander scherm is aangesloten, raadpleeg je:

Opmerking
VGA-adapters en kabels brengen geen audiogegevens over. Audiogegevens worden afgespeeld via je Surface-luidsprekers, tenzij je externe USB- of Bluetooth-luidsprekers hebt aangesloten.

Je favoriete audioaccessoires gebruiken

Met de in je Surface ingebouwde stereoluidsprekers en microfoons kun je luisteren naar muziek en video's, telefoongesprekken voeren en audio opnemen. Of je kunt je favoriete USB- en Bluetooth®-accessoires aansluiten zoals luidsprekers, een microfoon of een headset. Zie voor meer informatie over het aansluiten van accessoires Een USB-muis, -printer en meer aansluiten en Een Bluetooth-apparaat toevoegen.

Het volume aanpassen

Je kunt het volume op je Surface op een aantal plaatsen regelen:

 • Volumeknop. Druk op de volumeknop op je Surface om het volume aan te passen.
 • Toetsenbord. Als je Surface Type Cover of een ander toetsenbord volumetoetsen heeft, druk je op de knop voor volume omlaag, volume omhoog of op de demptoetsen.
 • Instellingen. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm, selecteer Instellingen, selecteer Volume pictogram Luidsprekers, en schuif schuifregelaar omhoog of omlaag. Als je het geluid wilt dempen, selecteer je Volume pictogram Luidsprekers.
 • Bureaubladtaakbalk. Selecteer in de taakbalk van het bureaublad Luidsprekers pictogram Luidsprekers, en pas het volume omhoog of omlaag aan.
 • Audioaccessoires. Pas het volume aan op de headset, luidsprekers, telefoon of ander audioaccessoire, of in de software die bij het accessoire is geleverd. Als je meer wilt weten, bekijk dan de informatie die bij je accessoire is geleverd of ga naar de website van de fabrikant.
 • Apps. Sommige apps hebben een interne volumeregeling.

Hoe volumeregelingen samenwerken

Als je het volume met een van de volgende volumeknoppen verhoogt, verlaagt of dempt, verandert het volumeniveau op de andere plekken ook.

 • Druk op volumeknop op je Surface.
 • De charm Instellingen
 • De bureaubladvolume-instelling in de taakbalk

Volumeregelingen in apps en accessoires zoals koptelefoons en externe luidsprekers werken mogelijk onafhankelijk van de regelingen die in de Surface zijn ingebouwd. Mogelijk moet je volumeniveaus dan op meerdere plaatsen aanpassen.

Microfooninstellingen aanpassen

Je microfooninstellingen aanpassen:

Stap 1:  Maak een veegbeweging vanaf de rechterrand van het scherm en tik vervolgens op Zoeken.
(Als je een muis gebruikt, verplaats je de muisaanwijzer naar de rechterbovenhoek van het scherm en klik je op Zoeken.)
Stap 2:  Voer geluid in het zoekvak in en selecteer in de zoekresultaten Geluid.
Stap 3:  Selecteer het tabblad Opnemen, selecteer de gewenste microfoon en selecteer Eigenschappen.
Zorg ervoor dat je een microfoon kiest die is ingeschakeld en aangesloten op Surface.
Stap 4: 

Selecteer het tabblad Niveaus. Met een schuifregelaar voor Microfoonmatrix wordt het volume van de microfoon geregeld.

Stap 5:  Pas de schuifregelaar aan totdat je microfoon opneemt op het gewenste niveau.
Welk niveau je gebruikt, hangt af van de mate van achtergrondruis en of je de in de Surface ingebouwde microfoon gebruikt of een externe microfoon. Een goed startpunt is om Microfoonmatrix in te stellen op 50.

USB- of Bluetooth-audioaccessoires gebruiken

Je kunt externe USB-luidsprekers, -hoofdtelefoons of -headsets aansluiten op de volwaardige USB-poort. Voor informatie hierover ga je naar Een USB-muis, printer en meer aansluiten.

Of ga voor draadloos met Bluetooth-hoofdtelefoons of -luidsprekers met de Surface. Zie Een Bluetooth-apparaat toevoegen als je wilt weten hoe dit werkt.

Voor het beste geluid uit USB- of Bluetooth-luidsprekers zet je het volume hoog op je Surface en in de app (als die een eigen geluidsregeling heeft), en pas je het volume aan op de externe USB- of Bluetooth-luidsprekers.

Het standaard audioapparaat instellen

Stap 1:  Maak een veegbeweging vanaf de rechterrand van het scherm en tik vervolgens op Zoeken.
(Als je een muis gebruikt, verplaats je de muisaanwijzer naar de rechterbovenhoek van het scherm en klik je op Zoeken.)
Stap 2:  Voer geluid in het zoekvak in en selecteer in de zoekresultaten Geluid.
Stap 3: 

Voer een of beide van de volgende handelingen uit:

 • Selecteer het tabblad Afspelen, selecteer het apparaat dat je wilt gebruiken voor afspelen (bijvoorbeeld de ingebouwde luidsprekers op je Surface, externe luidsprekers of een headset) en selecteer Standaard instellen.
 • Selecteer het tabblad Opnemen, selecteer het apparaat dat je wilt gebruiken voor opnemen (bijvoorbeeld de ingebouwde microfoon of een externe microfoon) en selecteer Standaard instellen.
Stap 4:  Selecteer na selectie van je standaardapparaten OK.

Audio opnemen

Je kunt de Geluidsrecorder-app gebruiken om audio op te nemen. Zo open je de app:

Stap 1:  Ga naar Start Windows-logo.
Stap 2:  Selecteer Alle apps > Geluidsrecorder.
Zie voor meer informatie over de Geluidsrecorder-app Geluidsrecorder-app voor Windows: veelgestelde vragen.

Instellen welke geluiden worden afgespeeld

Je kunt kiezen welke geluiden worden afgespeeld voor meldingen en systeemgebeurtenissen (bijvoorbeeld het geluid dat wordt afgespeeld wanneer je een nieuw bericht ontvangt). Dat gaat als volgt:

Stap 1:  Veeg vanaf de rechterkant van het scherm en tik vervolgens op Zoeken.
(Als je een muis gebruikt, wijs je de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg je de muis omlaag en klik je vervolgens op Zoeken.)
Stap 2:  Voer geluid in het zoekvak in en selecteer in de zoekresultaten Geluid.
Stap 3:  Selecteer het tabblad Geluiden en selecteer onder Programmagebeurtenissen een gebeurtenis (bijvoorbeeld Kalenderherinnering).
Stap 4: Selecteer onder Geluiden het geluid dat je voor die gebeurtenis wilt afspelen.
Stap 5:  Als je het geluid wilt horen dat je hebt gekozen, selecteer je Test.
Stap 6:  Selecteer Toepassen om het geluid voor de gebeurtenis te wijzigen en selecteer OK.

Typegeluiden in- of uitschakelen

De Touch Cover kan toetsgeluiden afspelen als je op de toets drukt. (Als je niet zeker weet welk Surface-toetsenbord je gebruikt, raadpleeg je Uitzoeken welk Surface-toetsenbord je hebt.) Je kunt de toetsgeluiden als volgt in- of uitschakelen:

Stap 1: Maak een veegbeweging vanaf de rechterkant van het scherm en tik op Instellingen.
(Als je een muis gebruikt, plaats je de cursor in de rechterbovenhoek van het scherm, beweeg je de muisaanwijzer omlaag en klik je op Instellingen.)
Stap 2: Selecteer Pc-instellingen wijzigen > Pc en apparaten.
Stap 3: Selecteer Typen en stel onder Aanraaktoetsenbord de optie Toetsgeluiden afspelen tijdens het typen in op Aan of Uit.
Opmerking
Als je het volumeniveau van de toetsgeluiden wilt aanpassen, gebruik je de volumeknop op je Surface.

Audioproblemen

Als de geluidskwaliteit van je luidsprekers of van een audioaccessoire niet goed is, kan het zijn dat de audio-opname zelf niet van goede kwaliteit is. Probeer dezelfde opname op een ander apparaat te beluisteren.

Ga voor hulp bij audioproblemen naar Problemen oplossen met geluid en audioaccessoires van Surface.

Als je problemen met audio ondervindt terwijl je Surface op een ander scherm is aangesloten, raadpleeg je:

Opmerking
VGA-adapters en kabels brengen geen audiogegevens over. Audiogegevens worden afgespeeld via je Surface-luidsprekers, tenzij je externe USB- of Bluetooth-luidsprekers hebt aangesloten.

Je favoriete audioaccessoires gebruiken

Met de in je Surface ingebouwde stereoluidsprekers en microfoons kun je luisteren naar muziek en video's, telefoongesprekken voeren en audio opnemen. Of je kunt je favoriete USB- en Bluetooth®-accessoires aansluiten zoals luidsprekers, een microfoon of een headset. Zie voor meer informatie over het aansluiten van accessoires Een USB-muis, -printer en meer aansluiten en Een Bluetooth-apparaat toevoegen.

Het volume aanpassen

Je kunt het volume op je Surface op een aantal plaatsen regelen:

 • Volumeknop. Druk op de volumeknop op je Surface om het volume omhoog of omlaag bij te stellen.
 • Toetsenbord. Als je Surface Type Cover of een ander toetsenbord volumetoetsen heeft, druk je op de knop voor volume omlaag, volume omhoog of op de demptoetsen.
 • Instellingen. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm, tik op Instellingen en tik of klik op Volume pictogram Volume, schuif schuifregelaar omhoog of omlaag. Als je het geluid wilt dempen, tik of klik je op Volume pictogram Volume.
 • Bureaubladtaakbalk. Tik of klik in het startscherm op Bureaublad en tik of klik in de taakbalk op Luidsprekers pictogram Luidsprekers en pas het volume omhoog of omlaag aan.
 • Audioaccessoires. Pas het volume aan op de headset, luidsprekers, telefoon of ander audioaccessoire, of in de software die bij het accessoire is geleverd. Bekijk voor meer informatie de documenten die bij je accessoire zijn geleverd of ga naar de website van de fabrikant.
 • Apps. Sommige apps hebben een interne volumeregeling.

Hoe volumeregelingen samenwerken

Als je het volume met een van de volgende volumeknoppen verhoogt, verlaagt of dempt, verandert het volumeniveau op de andere plekken ook.

 • Druk op volumeknop op je Surface.
 • De charm Instellingen
 • De bureaubladvolume-instelling in de taakbalk

Volumeregelingen in apps en accessoires zoals koptelefoons en externe luidsprekers werken mogelijk onafhankelijk van de regelingen die in de Surface zijn ingebouwd. Mogelijk moet je volumeniveaus dan op meerdere plaatsen aanpassen.

Microfooninstellingen aanpassen

Je microfooninstellingen aanpassen:

Stap 1:  Maak een veegbeweging vanaf de rechterrand van het scherm en tik vervolgens op Zoeken.
(Als je een muis gebruikt, verplaats je de muisaanwijzer naar de rechterbovenhoek van het scherm en klik je op Zoeken.)
Stap 2:  Voer geluid in het zoekvak in en tik of klik in de zoekresultaten op Geluid.
Stap 3:  Tik of klik op het tabblad Opnemen, tik of klik op de gewenste microfoon en tik of klik vervolgens op Eigenschappen.
Zorg ervoor dat je een microfoon kiest die is ingeschakeld en aangesloten op de Surface.
Stap 4: 

Tik of klik op het tabblad Niveaus. Afhankelijk van welk Surface-model je hebt, zie je een of twee schuifregelaars:

 • Microfoon: Hiermee wordt het volume van de microfoon geregeld (alle Surface-modellen).
 • Microfoon-boost: Hiermee wordt de signaalsterkte van de microfoon geregeld (alleen Surface Pro-modellen en Surface 3).
Stap 5:  Pas de schuifregelaars aan totdat je microfoon opneemt op de gewenste niveaus.
Welke niveaus je gebruikt, hangt af van de mate van achtergrondruis en of je de in de Surface ingebouwde microfoon gebruikt of een externe microfoon. Een goed startpunt is om Microfoon in te stellen op 50 en Microfoonversterking op +24,0 dB.

USB- of Bluetooth-audioaccessoires gebruiken

Je kunt externe USB-luidsprekers, -hoofdtelefoons of -headsets aansluiten op de volwaardige USB-poort. Voor informatie hierover ga je naar Een USB-muis, printer en meer aansluiten.

Of ga voor draadloos met Bluetooth-hoofdtelefoons of -luidsprekers met de Surface. Zie Een Bluetooth-apparaat toevoegen als je wilt weten hoe dit werkt.

Voor het beste geluid uit USB- of Bluetooth-luidsprekers zet je het volume hoog op de Surface en in de app (als die een eigen geluidsregeling heeft), en pas je het volume aan op de externe USB- of Bluetooth-luidsprekers.

Het standaard audioapparaat instellen

Stap 1:  Maak een veegbeweging vanaf de rechterrand van het scherm en tik vervolgens op Zoeken.
(Als je een muis gebruikt, verplaats je de muisaanwijzer naar de rechterbovenhoek van het scherm en klik je op Zoeken.)
Stap 2:  Voer geluid in het zoekvak in en tik of klik in de zoekresultaten op Geluid.
Stap 3: 

Voer een of beide van de volgende handelingen uit:

 • Tik of klik op het tabblad Afspelen, tik of klik op het apparaat dat je wilt gebruiken voor afspelen (bijvoorbeeld de ingebouwde luidsprekers op de Surface, externe luidsprekers of een headset) en tik of klik op Standaard instellen.
 • Tik of klik op het tabblad Opnemen, tik of klik op het apparaat dat je wilt gebruiken voor de opname (bijvoorbeeld de ingebouwde microfoon of een externe microfoon) en tik of klik op Standaard instellen.
Stap 4:  Tik of klik na selectie van je standaardapparaten op OK.

Audio opnemen

Je kunt de Geluidsrecorder-app gebruiken om audio op te nemen. Zo open je de Geluidsrecorder-app:

 • Veeg omhoog vanaf het midden van het startscherm, of klik op de pijl Pijl-omlaag in de linkerbenedenhoek van het startscherm en tik of klik op Geluidsrecorder.

Zie voor meer informatie over de Geluidsrecorder-app Geluidsrecorder-app voor Windows: veelgestelde vragen.

Instellen welke geluiden worden afgespeeld

Je kunt kiezen welke geluiden worden afgespeeld voor meldingen en systeemgebeurtenissen (bijvoorbeeld het geluid dat wordt afgespeeld wanneer je een nieuw bericht ontvangt). Dat gaat als volgt:

Stap 1:  Veeg vanaf de rechterkant van het scherm en tik vervolgens op Zoeken.
(Als je een muis gebruikt, wijs je de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg je de muis omlaag en klik je vervolgens op Zoeken.)
Stap 2:  Voer geluid in het zoekvak in en tik of klik in de zoekresultaten op Geluid.
Stap 3:  Tik of klik op het tabblad Geluiden en tik of klik onder Programmagebeurtenissen op een gebeurtenis (bijvoorbeeld Kalenderherinnering).
Stap 4: Selecteer onder Geluiden het geluid dat je voor die gebeurtenis wilt afspelen.
Stap 5:  Om het geluid te horen dat je hebt geselecteerd om af te spelen voor een gebeurtenis, tik of klik je op Test.
Stap 6:  Tik of klik op Toepassen om het geluid voor de gebeurtenis te wijzigen en tik of klik op OK.

Typegeluiden in- of uitschakelen

De Touch Cover kan toetsgeluiden afspelen als je op de toetsen drukt. Je kunt de toetsgeluiden als volgt in- of uitschakelen:

Stap 1: Maak een veegbeweging vanaf de rechterkant van het scherm en tik op Instellingen.
(Als je een muis gebruikt, plaats je de cursor in de rechterbovenhoek van het scherm, beweeg je de muisaanwijzer omlaag en klik je op Instellingen.)
Stap 2: Tik of klik op Pc-instellingen wijzigen en tik of klik op Pc en apparaten.
Stap 3: Tik of klik op Typen en stel onder Aanraaktoetsenbord de optie Toetsgeluiden afspelen tijdens het typen in op Aan of Uit.
Opmerking
Als je het volumeniveau van de toetsgeluiden wilt aanpassen, gebruik je de volumeknop op je Surface.

Audioproblemen

Als de geluidskwaliteit van je luidsprekers of van een audioaccessoire niet goed is, kan het zijn dat de audio-opname zelf niet van goede kwaliteit is. Probeer dezelfde opname op een ander apparaat te beluisteren.

Ga voor hulp bij audioproblemen naar Problemen oplossen met geluid en audioaccessoires van Surface.

Als je problemen met audio ondervindt terwijl je Surface op een ander scherm is aangesloten, raadpleeg je:

Opmerking

VGA-adapters en kabels brengen geen audiogegevens over. Audiogegevens worden afgespeeld via de Surface-luidsprekers, tenzij je externe USB- of Bluetooth-luidsprekers hebt aangesloten.


Je favoriete audioaccessoires gebruiken

Met de in je Surface ingebouwde stereoluidsprekers en microfoons kun je luisteren naar muziek en video's, telefoongesprekken voeren en audio opnemen. Of je kunt je favoriete USB- en Bluetooth®-accessoires aansluiten zoals luidsprekers, een microfoon of een headset. Zie voor meer informatie over het aansluiten van accessoires Een USB-muis, -printer en meer aansluiten en Een Bluetooth-apparaat toevoegen.

Het volume aanpassen

Je kunt het volume op je Surface op een aantal plaatsen regelen:

 • Volumeknop. Druk op de volumeknop op je Surface om het volume omhoog of omlaag bij te stellen.
 • Toetsenbord. Als je Surface Type Cover of een ander toetsenbord volumetoetsen heeft, druk je op de knop voor volume omlaag, volume omhoog of op de demptoetsen.
 • Instellingen. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm, tik op Instellingen en tik of klik op Volume pictogram Volume, schuif schuifregelaar omhoog of omlaag. Als je het geluid wilt dempen, tik of klik je op Volume pictogram Volume.
 • Bureaubladtaakbalk. Tik of klik in het startscherm op Bureaublad en tik of klik in de taakbalk op Luidsprekers pictogram Luidsprekers en pas het volume omhoog of omlaag aan.
 • Audioaccessoires. Pas het volume aan op de headset, luidsprekers, telefoon of ander audioaccessoire, of in de software die bij het accessoire is geleverd. Bekijk voor meer informatie de documenten die bij je accessoire zijn geleverd of ga naar de website van de fabrikant.
 • Apps. Sommige apps hebben een interne volumeregeling.

Hoe volumeregelingen samenwerken

Als je het volume met een van de volgende volumeknoppen verhoogt, verlaagt of dempt, verandert het volumeniveau op de andere plekken ook.

 • Druk op volumeknop op je Surface.
 • De charm Instellingen
 • De bureaubladvolume-instelling in de taakbalk

Volumeregelingen in apps en accessoires zoals koptelefoons en externe luidsprekers werken mogelijk onafhankelijk van de regelingen die in de Surface zijn ingebouwd. Mogelijk moet je volumeniveaus dan op meerdere plaatsen aanpassen.

Microfooninstellingen aanpassen

Je microfooninstellingen aanpassen:

Stap 1:  Maak een veegbeweging vanaf de rechterrand van het scherm en tik vervolgens op Zoeken.
(Als je een muis gebruikt, verplaats je de muisaanwijzer naar de rechterbovenhoek van het scherm en klik je op Zoeken.)
Stap 2:  Voer geluid in het zoekvak in en tik of klik in de zoekresultaten op Geluid.
Stap 3:  Tik of klik op het tabblad Opnemen, tik of klik op de gewenste microfoon en tik of klik vervolgens op Eigenschappen.
Zorg ervoor dat je een microfoon kiest die is ingeschakeld en aangesloten op de Surface.
Stap 4: 

Tik of klik op het tabblad Niveaus. Afhankelijk van welk Surface-model je hebt, zie je een of twee schuifregelaars:

 • Microfoon: Hiermee wordt het volume van de microfoon geregeld (alle Surface-modellen).
 • Microfoon-boost: Hiermee wordt de signaalsterkte van de microfoon geregeld (alleen Surface Pro-modellen en Surface 3).
Stap 5:  Pas de schuifregelaars aan totdat je microfoon opneemt op de gewenste niveaus.
Welke niveaus je gebruikt, hangt af van de mate van achtergrondruis en of je de in de Surface ingebouwde microfoon gebruikt of een externe microfoon. Een goed startpunt is om Microfoon in te stellen op 50 en Microfoonversterking op +24,0 dB.

USB- of Bluetooth-audioaccessoires gebruiken

Je kunt externe USB-luidsprekers, -hoofdtelefoons of -headsets aansluiten op de volwaardige USB-poort. Voor informatie hierover ga je naar Een USB-muis, printer en meer aansluiten.

Of ga voor draadloos met Bluetooth-hoofdtelefoons of -luidsprekers met de Surface. Zie Een Bluetooth-apparaat toevoegen als je wilt weten hoe dit werkt.

Voor het beste geluid uit USB- of Bluetooth-luidsprekers zet je het volume hoog op de Surface en in de app (als die een eigen geluidsregeling heeft), en pas je het volume aan op de externe USB- of Bluetooth-luidsprekers.

Het standaard audioapparaat instellen

Stap 1:  Maak een veegbeweging vanaf de rechterrand van het scherm en tik vervolgens op Zoeken.
(Als je een muis gebruikt, verplaats je de muisaanwijzer naar de rechterbovenhoek van het scherm en klik je op Zoeken.)
Stap 2:  Voer geluid in het zoekvak in en tik of klik in de zoekresultaten op Geluid.
Stap 3: 

Voer een of beide van de volgende handelingen uit:

 • Tik of klik op het tabblad Afspelen, tik of klik op het apparaat dat je wilt gebruiken voor afspelen (bijvoorbeeld de ingebouwde luidsprekers op de Surface, externe luidsprekers of een headset) en tik of klik op Standaard instellen.
 • Tik of klik op het tabblad Opnemen, tik of klik op het apparaat dat je wilt gebruiken voor de opname (bijvoorbeeld de ingebouwde microfoon of een externe microfoon) en tik of klik op Standaard instellen.
Stap 4:  Tik of klik na selectie van je standaardapparaten op OK.

Audio opnemen

Je kunt de Geluidsrecorder-app gebruiken om audio op te nemen. Zo open je de Geluidsrecorder-app:

 • Veeg omhoog vanaf het midden van het startscherm, of klik op de pijl Pijl-omlaag in de linkerbenedenhoek van het startscherm en tik of klik op Geluidsrecorder.

Zie voor meer informatie over de Geluidsrecorder-app Geluidsrecorder-app voor Windows: veelgestelde vragen.

Instellen welke geluiden worden afgespeeld

Je kunt kiezen welke geluiden worden afgespeeld voor meldingen en systeemgebeurtenissen (bijvoorbeeld het geluid dat wordt afgespeeld wanneer je een nieuw bericht ontvangt). Dat gaat als volgt:

Stap 1:  Veeg vanaf de rechterkant van het scherm en tik vervolgens op Zoeken.
(Als je een muis gebruikt, wijs je de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg je de muis omlaag en klik je vervolgens op Zoeken.)
Stap 2:  Voer geluid in het zoekvak in en tik of klik in de zoekresultaten op Geluid.
Stap 3:  Tik of klik op het tabblad Geluiden en tik of klik onder Programmagebeurtenissen op een gebeurtenis (bijvoorbeeld Kalenderherinnering).
Stap 4: Selecteer onder Geluiden het geluid dat je voor die gebeurtenis wilt afspelen.
Stap 5:  Om het geluid te horen dat je hebt geselecteerd om af te spelen voor een gebeurtenis, tik of klik je op Test.
Stap 6:  Tik of klik op Toepassen om het geluid voor de gebeurtenis te wijzigen en tik of klik op OK.

Typegeluiden in- of uitschakelen

De Touch Cover kan toetsgeluiden afspelen als je op de toetsen drukt. Je kunt de toetsgeluiden als volgt in- of uitschakelen:

Stap 1: Maak een veegbeweging vanaf de rechterkant van het scherm en tik op Instellingen.
(Als je een muis gebruikt, plaats je de cursor in de rechterbovenhoek van het scherm, beweeg je de muisaanwijzer omlaag en klik je op Instellingen.)
Stap 2: Tik of klik op Pc-instellingen wijzigen en tik of klik op Pc en apparaten.
Stap 3: Tik of klik op Typen en stel onder Aanraaktoetsenbord de optie Toetsgeluiden afspelen tijdens het typen in op Aan of Uit.
Opmerking
Als je het volumeniveau van de toetsgeluiden wilt aanpassen, gebruik je de volumeknop op je Surface.

Audioproblemen

Als de geluidskwaliteit van je luidsprekers of van een audioaccessoire niet goed is, kan het zijn dat de audio-opname zelf niet van goede kwaliteit is. Probeer dezelfde opname op een ander apparaat te beluisteren.

Ga voor hulp bij audioproblemen naar Problemen oplossen met geluid en audioaccessoires van Surface.

Als je problemen met audio ondervindt terwijl je Surface op een ander scherm is aangesloten, raadpleeg je:

Opmerking

VGA-adapters en kabels brengen geen audiogegevens over. Audiogegevens worden afgespeeld via de Surface-luidsprekers, tenzij je externe USB- of Bluetooth-luidsprekers hebt aangesloten.


Contact opnemen

Answer Desk
Er staan Answer Techs klaar om jou te helpen.
Praat live met een ondersteuningsmedewerker