Foto's en video's maken met Surface

Surface heeft twee geïntegreerde camera's die je kunt gebruiken om videogesprekken te voeren, video's op te nemen en foto's te maken. De ingebouwde Camera-app helpt je om nog meer uit je camera's te halen.

Is van toepassing op

Surface Book, Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

Is van toepassing op

Surface 2, Surface RT.

Is van toepassing op

Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

Is van toepassing op

Surface 2, Surface RT.

Besturingssysteem:

Foto's maken en video's opnemen

Standaard staat de ingebouwde camera-app klaar om foto's te maken, maar je kunt eenvoudig schakelen tussen de foto- en videomodus. Zie Help bij de app Camera en webcams voor informatie over het openen van de camera-app en het maken van een foto of video.

Opmerkingen
 • Er brandt een klein privacylampje naast de actieve camera wanneer je deze gebruikt. Het privacylampje kan niet worden uitgeschakeld.
 • Weet je niet waar je de camera's op je Surface vindt? Zie Surface-functies.

De scherpstelling aanpassen

De camera op de achterzijde van Surface-apparaten heeft een autofocuslens die de scherpte van foto's en video's verbetert. De lens stelt automatisch scherp op het hoofdonderwerp op het scherm, maar je kunt de scherpstelling verplaatsen naar een ander deel voordat je een foto maakt of terwijl je een video opneemt. (De camera op de voorzijde heeft een lens met een vaste scherpstelling.)

Zie Autofocus gebruiken op Surface 3, Surface Pro 4 en Surface Book voor meer informatie over autofocus.

Opmerking

Dit geldt niet voor Surface Pro, Surface Pro 2 en Surface Pro 3.

Foto's en video's weergeven

Standaard worden je foto's en video's opgeslagen in het camera-album op je Surface. Je kunt ervoor kiezen je foto's op te slaan op OneDrive, zodat ze toegankelijk zijn vanaf elk apparaat met een internetverbinding. Voor meer informatie ga je naar OneDrive gebruiken op de Surface.

Je kunt ook de locatie wijzigen waar je foto's worden opgeslagen op je Surface. Zie Camera-instellingen wijzigen in Help bij de app Camera en webcams voor meer informatie.

Wijzigen waar je foto's worden opgeslagen:

Foto's en video's bewerken

Je kunt je foto's en video's bewerken in de app Foto's. Zie Foto's verbeteren en bewerken voor meer informatie.

Opmerking
Een andere optie voor videobewerking is de app Videomomenten, die gratis beschikbaar is via de Windows Store. Zie Help bij de app Videomomenten voor meer informatie.

Cameraopties wijzigen

De timer instellen

Voor meer informatie raadpleeg je Een cameratimer gebruiken Camera-instellingen wijzigen

Je kunt in- of uitzoomen, schakelen tussen de camera op de voorkant en op de achterkant, de hoogte-breedteverhouding van foto's wijzigen, rasterlijnen weergeven of verbergen, video-instellingen aanpassen en wijzigen wat er gebeurt wanneer je de cameraknop ingedrukt houdt. Zie Help bij de app Camera en webcams voor meer informatie.

Opmerking

Standaard wordt een video opgenomen wanneer je de cameraknop ingedrukt houdt, maar je kunt de instelling wijzigen, zodat in plaats daarvan een snelle reeks foto's wordt gemaakt wanneer je de cameraknop ingedrukt houdt.

Het sluitergeluid van de camera uitschakelen

Je kunt het sluitergeluid van de camera uitschakelen door het volume op de Surface te dempen.

 • Selecteer Volume Volumepictogram op de taakbalk en schuif de schuifregelaar helemaal omlaag om het geluid te dempen.

Problemen met Surface-camera's oplossen

Probeer deze oplossingen om mogelijke problemen met de camera's op de Surface op te lossen.

Zorg ervoor dat de apps de camera's kunnen gebruiken

Stap 1:

Ga naar Start Windows-logo, selecteer Instellingen > Privacy > Camera en zorg ervoor dat Apps mogen mijn camera gebruiken is ingeschakeld.

Download de nieuwste updates voor je Surface en Windows

Zie Surface- en Windows-updates installeren voor meer informatie.

Werk de camerastuurprogramma's bij

Stap 2:

Typ Apparaatbeheer in het zoekvak naast Start en selecteer Apparaatbeheer in de resultaten. Vouw Beeldapparaten uit.

Stap 3:

Klik met de rechtermuisknop op de camera die problemen ondervindt (zoek naar Microsoft Camera Front, Microsoft Camera Rear, Microsoft LifeCam Front of Microsoft LifeCam Rear) en selecteer Bijwerken.

Stap 4:

Selecteer Automatisch naar bijgewerkte stuurprogramma's zoeken en volg de instructies op het scherm.

Voer de probleemoplosser voor hardware en apparaten uit


Surface-camera's

Surface heeft een camera aan de voorkant en een camera aan de achterkant. Je kunt de camera aan de voorkant gebruiken om een videochat met een vriend te voeren en de camera aan de achterkant om vergaderingen en gebeurtenissen vast te leggen. Je kunt beide camera's ook gebruiken om foto's te maken.

Hoek van camera aan de achterkant, vastgehouden in comfortabele positie

Als je je Surface in een comfortabele positie vasthoudt of op de standaard laat rusten, kun je zien wat er met de camera aan de achterkant wordt opgenomen. De camera aan de voorkant wijst naar je gezicht voor optimaal videobellen.

Weet je niet precies waar de camera's zich op je Surface bevinden? Zie Surface-functies.

Foto's maken en video's opnemen

De ingebouwde Camera-app is standaard klaar om foto's te maken, maar je kunt gemakkelijk wisselen tussen de foto- en de videomodus. Een foto maken of een video opnemen:

 • Ga naar start Start-knop en selecteer de app Camera en selecteer de knop Camera of Video op het scherm.
Opmerking
Als je de Camera-app niet ziet in het Startmenu, selecteer je Alle apps, en selecteer je Camera in de lijst. Als je de app wilt vastmaken aan Start, houd je Camera ingedrukt (of klik je met de rechtermuisknop) en selecteer je Vastmaken aan Start.

Er verschijnt een privacylampje in de buurt van de actieve camera wanneer je deze gebruikt. Het privacylampje kan niet worden uitgeschakeld.

Foto's maken terwijl je een video opneemt

Wanneer je een video opneemt, kun je een foto maken zonder de opname te stoppen. Dat gaat als volgt:

 • Selecteer, terwijl je een video opneemt, een willekeurige plek op het scherm om een foto te maken of selecteer de Camera-knop op het scherm.

Foto's maken of video's opnemen vanaf het vergrendelingsscherm

Je kunt snel een foto maken of video opnemen vanaf het vergrendelingsscherm. Dat gaat als volgt:

Stap 1:  Als het scherm is uitgeschakeld, druk je op een toets of schakel je Surface in.
Stap 2:  Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het vergrendelingsscherm.
Stap 3:  Selecteer de knop Camera of Video.

Ga als volgt te werk om de camerafunctie van het vergrendelingsscherm in of uit te schakelen:

Stap 1:  Maak een veegbeweging vanaf de rechterrand van het scherm en selecteer Instellingen.
Stap 2:  Selecteer Pc-instellingen wijzigen.
Stap 3:  Selecteer Pc en apparaten en selecteer Vergrendelingsscherm.
Stap 4:  Selecteer onder Camera de optie Uit of Aan.

Raadpleeg voor meer informatie over de Camera-app Camera-app en webcams: help.

Foto's en video's bekijken

Kopieën van je foto's en video's worden standaard gesynchroniseerd met je camera-album op OneDrive. Je hebt toegang tot deze foto's en video's op elk apparaat met internetverbinding. Voor meer informatie ga je naar OneDrive gebruiken op Surface.

Er zijn een aantal manieren om door je foto's en video's te bladeren:

 • Camera-app. Maak een veegbeweging vanaf de rechterkant van het scherm om door je recente foto's en video's te bladeren. Je kunt ook vanaf de bovenkant van het scherm omlaag vegen en Camera-album selecteren.
 • Foto's-app, Verkenner of de OneDrive-app. Ga naar je Afbeeldingenbibliotheek en open je camera-album.

De instellingen van je camera-album wijzigen:

Stap 1:  Maak een veegbeweging vanaf de rechterrand van het scherm en selecteer Instellingen.

(Als je een muis gebruikt, plaats de cursor dan in de rechterbovenhoek van het scherm, beweeg de muisaanwijzer omlaag en selecteer je Instellingen.)

Stap 2:  Selecteer Pc-instellingen wijzigen > OneDrive > Camera-album, en breng de gewenste wijzigingen aan in de instellingen.

Foto's en video's bewerken

Foto's bewerken:

Stap 1:  Open een foto met de Camera-app, Foto's-app of OneDrive-app.
Stap 2:  Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm.
Stap 3:  Selecteer Bewerken.
Stap 4:  Kies uit automatische en basisoplossingen, licht- en kleuraanpassingen en effecten.
Stap 5:  Als je tevreden bent met de afbeelding, veeg je omlaag vanaf de bovenkant om de wijzigingen op te slaan.
(Je kunt ook Een kopie opslaan of Origineel bijwerken selecteren.)

Video's verwijderen of knippen:

Stap 1:  Open een video met de Camera-app, Foto's-app of OneDrive-app.
Stap 2:  Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm.
Stap 3:  Voer een van de volgende stappen uit:

 • Selecteer Verwijderen om de video te verwijderen.
 • Selecteer Knippen om de video korter te maken. Verplaats de grepen aan de linker- en rechteruiteinde van de tijdlijn naar het gewenste nieuwe start- en stoppunt.
Opmerking
Een andere optie voor het bewerken van video's is de app Videomomenten die je gratis kunt downloaden van de Windows Store. Raadpleeg voor meer informatie Videomomenten-app: help.

Een panoramafoto maken

Je kunt unieke, prachtige panoramafoto's maken met de Camera-app.

Stap 1:  Open de Camera-app en selecteer Panorama Panorama-knop.
Stap 2:  Richt de camera naar waar je je panoramafoto wilt beginnen en tik op het scherm om opnamen te maken.
Stap 3:  Kantel of draai de camera langzaam in een willekeurige richting. Als je de nieuwe afbeelding met bestaande afbeeldingen uitlijnt, neemt de camera automatisch de volgende afbeelding.
Stap 4:  Als je de laatste genomen afbeelding opnieuw wilt nemen, selecteer je Ongedaan maken. Selecteer anders Accepteren Panorama-vinkje als je klaar bent.
Stap 5:  Als je de panoramafoto wilt bekijken, veeg je vanaf de bovenkant naar beneden en selecteer je Camera-album.

Voor meer informatie over het maken van panoramafoto's raadpleeg je Camera-app en webcams: help.

De cameraopties wijzigen

Gebruik de Camera-app om te wissen tussen de camera aan de voorkant en de camera aan de achterkant of om handmatig cameraopties, zoals de timer en de belichting, in te stellen. Dat gaat als volgt:

Stap 1:  Ga naar start Start-knop en selecteer de app Camera.
Stap 2:  Veeg naar omlaag vanaf de bovenkant van het scherm en voer aan de onderkant van het scherm een van deze stappen uit.

 • Selecteer Camera wisselen pictogram Camera wisselen om te schakelen tussen de camera aan de voorkant en de camera aan de achterkant.
 • Selecteer Timer om in te stellen hoe lang moet worden gewacht voordat er een foto wordt genomen: 0, 3, of 10 seconden.
 • Selecteer Belichting en verplaats de schuifregelaar om de helderheid van de foto aan te passen.
Camera-app-instellingen

Je kunt ook de hoogte-breedteverhouding wijzigen, rasterlijnen weergeven of verbergen, flikkering aanpassen of locatiegegevens in- of uitschakelen in de Camera-app. Dat gaat als volgt:

Stap 1:  Maak een veegbeweging vanaf de rechterrand van het scherm en selecteer Instellingen.
Stap 2:  Selecteer Opties en kies de gewenste instellingen.

Raadpleeg voor meer informatie over de Camera-app Camera-app en webcams: help.

Het geluid van de sluiter van de camera uitschakelen

Je kunt het geluid van de sluiter van de camera uitschakelen door het volume op je Surface te dempen. Zo schakel je alle Surface-geluiden uit.

Stap 1:  Maak een veegbeweging vanaf de rechterrand van het scherm en selecteer Instellingen.
Stap 2:  Selecteer Volume Volume-instellingen en schuif de volumeregelaar helemaal naar beneden om het geluid te dempen.

Surface-camera's

Surface heeft een camera aan de voorkant en een camera aan de achterkant. Je kunt de camera aan de voorkant gebruiken om een videochat met een vriend te voeren, en de camera aan de achterkant om vergaderingen en gebeurtenissen vast te leggen. Je kunt beide camera's ook gebruiken om foto's te maken.

Hoek van camera aan de achterkant, vastgehouden in comfortabele positie

Als je Surface in een comfortabele positie vasthoudt of op de standaard laat rusten, kun je zien wat er met de camera aan de achterkant wordt opgenomen. De camera aan de voorkant wijst naar je gezicht voor optimaal videobellen.

Weet je niet precies waar de camera's zich op je Surface bevinden? Zie Surface-functies.

Foto's maken en video's opnemen

De ingebouwde Camera-app is standaard klaar om foto's te maken, maar je kunt gemakkelijk wisselen tussen de foto- en de videomodus. Een foto maken of een video opnemen:

 • Open in het startscherm de Camera-app en tik op de knop Camera of Video op het scherm.

Er verschijnt een privacylampje in de buurt van de actieve camera wanneer je deze gebruikt. Het privacylampje kan niet worden uitgeschakeld.

Foto's maken terwijl je een video opneemt

Wanneer je een video opneemt, kun je een foto maken zonder de opname te stoppen. Dat gaat als volgt:

 • Surface RT, Surface 2 en Surface Pro-modellen: Tik, terwijl je een video opneemt, op een willekeurige plek op het scherm om een foto te maken of tik op de Camera-knop op het scherm.
 • Surface 3: Tik, terwijl je een video opneemt, op de Camera-knop op het scherm.

Als je op het scherm op Surface 3 tikt tijdens het opnemen van een video, wordt standaard de focus aangepast en wordt er geen foto gemaakt, maar je kunt deze instelling wijzigen. Raadpleeg Autofocus gebruiken op Surface 3 voor meer informatie.

De focus op Surface 3 aanpassen

De camera aan de achterkant op Surface 3 heeft een autofocuslens waarmee je de scherpte van je foto's en video's kunt verbeteren. De lens wordt automatisch scherpgesteld op het hoofdonderwerp op het scherm, maar je kunt de focus verplaatsen naar een ander gebied voordat je een foto maakt of terwijl je een video opneemt. (De camera aan de voorkant heeft een lens met een vaste focus.)

Voor meer informatie over de autofocus op Surface 3 raadpleeg je Autofocus gebruiken op Surface 3.

Foto's maken of video's opnemen vanaf het vergrendelingsscherm

Je kunt snel een foto maken of video opnemen vanaf het vergrendelingsscherm. Dat gaat als volgt:

Stap 1:  Als het scherm is uitgeschakeld, tik je op een toets of schakel je Surface in.
Stap 2:  Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het vergrendelingsscherm.
Stap 3:  Tik op de knop Camera of Video.

Ga als volgt te werk om de camerafunctie van het vergrendelingsscherm in of uit te schakelen:

Stap 1:  Maak op het startscherm een veegbeweging vanaf de rechterkant van het scherm en tik op Instellingen.
Stap 2:  Tik op Pc-instellingen wijzigen.
Stap 3:  Tik op Pc en apparaten en tik op Vergrendelingsscherm.
Stap 4:  Tik onder Camera op Uit of Aan.

Raadpleeg voor meer informatie over de Camera-app Camera-app en webcams: help.

Foto's en video's bekijken

Kopieën van je foto's en video's worden standaard gesynchroniseerd met je camera-album op OneDrive. Je hebt toegang tot deze foto's en video's op elk apparaat met internetverbinding. Voor meer informatie ga je naar OneDrive gebruiken op Surface.

Er zijn een aantal manieren om door je foto's en video's te bladeren:

 • Camera-app. Maak een veegbeweging vanaf de rechterkant van het scherm om door je recente foto's en video's te bladeren. Je kunt ook vanaf de bovenkant van het scherm omlaag vegen en op Camera-album tikken.
 • Foto's-app, Verkenner of de OneDrive-app. Ga naar je Afbeeldingenbibliotheek en open je camera-album.

De instellingen van je camera-album wijzigen:

Stap 1:  Maak op het Startscherm een veegbeweging vanaf de rechterkant van het scherm en tik op Instellingen.

(Als je een muis gebruikt, plaats je de cursor in de rechterbovenhoek van het scherm, beweeg je de muisaanwijzer omlaag en klik je op Instellingen.)

Stap 2:  Tik of klik op Pc-instellingen wijzigen en tik of klik vervolgens op OneDrive.
Stap 3:  Tik of klik op Camera-album en breng de gewenste wijzigingen aan de instellingen aan.

Foto's en video's bewerken

Foto's bewerken:

Stap 1:  Open een foto met de Camera-app, Foto's-app of OneDrive-app.
Stap 2:  Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm.
Stap 3:  Tik of klik op Bewerken.
Stap 4:  Kies uit automatische en basisoplossingen, licht- en kleuraanpassingen en effecten.
Stap 5:  Als je tevreden bent met de afbeelding, veeg je omlaag vanaf de bovenkant om de wijzigingen op te slaan.
(Je kunt ook op Een kopie opslaan of Origineel bijwerken tikken of klikken.)

Video's verwijderen of knippen:

Stap 1:  Open een video met de Camera-app, Foto's-app of OneDrive-app.
Stap 2:  Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm.
Stap 3:  Voer een van de volgende stappen uit:
Stap 4:  Tik of klik op Verwijderen om de video te verwijderen.
Stap 5:  Tik of klik op Knippen om de video korter te maken. Verplaats de grepen aan de linker- en rechteruiteinde van de tijdlijn naar het gewenste nieuwe start- en stoppunt.
Opmerking
Een andere optie voor het bewerken van video's is de app Videomomenten die je gratis kunt downloaden van de Windows Store. Raadpleeg voor meer informatie Videomomenten-app: help.

Een panoramafoto maken

Je kunt unieke, prachtige panoramafoto's maken met de Camera-app.

Stap 1:  Open de Camera-app en tik op Panorama Panorama-knop.
Stap 2:  Richt de camera naar waar je je panoramafoto wilt beginnen en tik op het scherm om opnamen te maken.
Stap 3:  Kantel of draai de camera langzaam in een willekeurige richting. Als je de nieuwe afbeelding met bestaande afbeeldingen uitlijnt, neemt de camera automatisch de volgende afbeelding.
Stap 4:  Als je de laatste genomen afbeelding opnieuw wilt nemen, tik of klik je op Ongedaan maken. Tik of klik anders op Accepteren Panorama-vinkje als je klaar bent.
Stap 5:  Als je de panoramafoto wilt bekijken, veeg je vanaf de bovenkant naar beneden en tik of klik je op Camera-album.

Voor meer informatie over het maken van panoramafoto's raadpleeg je Camera-app en webcams: help.

De cameraopties wijzigen

Gebruik de Camera-app om te wissen tussen de camera aan de voorkant en de camera aan de achterkant of om handmatig cameraopties, zoals de timer en de belichting, in te stellen. Dat gaat als volgt:

Stap 1:  Tik of klik op het startscherm op de Camera-app.
Stap 2:  Veeg naar omlaag vanaf de bovenkant van het scherm en voer aan de onderkant van het scherm een van deze stappen uit.

 • Tik of klik op Camera wisselen pictogram Camera wisselen om te schakelen tussen de camera aan de voorkant en de camera aan de achterkant.
 • Tik of klik op Timer om in te stellen hoe lang moet worden gewacht voordat er een foto wordt genomen: 0, 3, of 10 seconden.
 • Tik of klik op Belichting en verplaats de schuifregelaar om de helderheid van de foto aan te passen.
Camera-app-instellingen

Je kunt ook de hoogte-breedteverhouding wijzigen, rasterlijnen weergeven of verbergen, flikkering aanpassen of locatiegegevens in- of uitschakelen in de Camera-app. Dat gaat als volgt:

Stap 1:  Maak een veegbeweging vanaf de rechterkant van het scherm en tik of klik op Instellingen.
Stap 2:  Tik of klik op Opties en kies de gewenste instellingen.

Raadpleeg voor meer informatie over de Camera-app Camera-app en webcams: help.

Het geluid van de sluiter van de camera uitschakelen

Je kunt het geluid van de sluiter van de camera uitschakelen door het volume op de Surface te dempen. Zo schakel je alle Surface-geluiden uit.

Stap 1:  Maak op het startscherm een veegbeweging vanaf de rechterkant van het scherm en tik op Instellingen.
Stap 2:  Tik op Volume Volume-instellingen en schuif de volumeregelaar helemaal naar beneden om het geluid te dempen.

Surface-camera's

Surface heeft een camera aan de voorkant en een camera aan de achterkant. Je kunt de camera aan de voorkant gebruiken om een videochat met een vriend te voeren, en de camera aan de achterkant om vergaderingen en gebeurtenissen vast te leggen. Je kunt beide camera's ook gebruiken om foto's te maken.

Hoek van camera aan de achterkant, vastgehouden in comfortabele positie

Als je Surface in een comfortabele positie vasthoudt of op de standaard laat rusten, kun je zien wat er met de camera aan de achterkant wordt opgenomen. De camera aan de voorkant wijst naar je gezicht voor optimaal videobellen.

Weet je niet precies waar de camera's zich op je Surface bevinden? Zie Surface-functies.

Foto's maken en video's opnemen

De ingebouwde Camera-app is standaard klaar om foto's te maken, maar je kunt gemakkelijk wisselen tussen de foto- en de videomodus. Een foto maken of een video opnemen:

 • Open in het startscherm de Camera-app en tik op de knop Camera of Video op het scherm.

Er verschijnt een privacylampje in de buurt van de actieve camera wanneer je deze gebruikt. Het privacylampje kan niet worden uitgeschakeld.

Foto's maken terwijl je een video opneemt

Wanneer je een video opneemt, kun je een foto maken zonder de opname te stoppen. Dat gaat als volgt:

 • Tik, terwijl je een video opneemt, op een willekeurige plek op het scherm om een foto te maken of tik op de Camera-knop op het scherm.

Foto's maken of video's opnemen vanaf het vergrendelingsscherm

Je kunt snel een foto maken of video opnemen vanaf het vergrendelingsscherm. Dat gaat als volgt:

Stap 1:  Als het scherm is uitgeschakeld, tik je op een toets of schakel je Surface in.
Stap 2:  Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het vergrendelingsscherm.
Stap 3:  Tik op de knop Camera of Video.

Ga als volgt te werk om de camerafunctie van het vergrendelingsscherm in of uit te schakelen:

Stap 1:  Maak op het startscherm een veegbeweging vanaf de rechterkant van het scherm en tik op Instellingen.
Stap 2:  Tik op Pc-instellingen wijzigen.
Stap 3:  Tik op Pc en apparaten en tik op Vergrendelingsscherm.
Stap 4:  Tik onder Camera op Uit of Aan.

Raadpleeg voor meer informatie over de Camera-app Camera-app en webcams: help.

Foto's en video's bekijken

Kopieën van je foto's en video's worden standaard gesynchroniseerd met je camera-album op OneDrive. Je hebt toegang tot deze foto's en video's op elk apparaat met internetverbinding. Voor meer informatie ga je naar OneDrive gebruiken op Surface.

Er zijn een aantal manieren om door je foto's en video's te bladeren:

 • Camera-app. Maak een veegbeweging vanaf de rechterkant van het scherm om door je recente foto's en video's te bladeren. Je kunt ook vanaf de bovenkant van het scherm omlaag vegen en op Camera-album tikken.
 • Foto's-app, Verkenner of de OneDrive-app. Ga naar je Afbeeldingenbibliotheek en open je camera-album.

De instellingen van je camera-album wijzigen:

Stap 1:  Maak op het Startscherm een veegbeweging vanaf de rechterkant van het scherm en tik op Instellingen.

(Als je een muis gebruikt, plaats je de cursor in de rechterbovenhoek van het scherm, beweeg je de muisaanwijzer omlaag en klik je op Instellingen.)

Stap 2:  Tik of klik op Pc-instellingen wijzigen en tik of klik vervolgens op OneDrive.
Stap 3:  Tik of klik op Camera-album en breng de gewenste wijzigingen aan de instellingen aan.

Foto's en video's bewerken

Foto's bewerken:

Stap 1:  Open een foto met de Camera-app, Foto's-app of OneDrive-app.
Stap 2:  Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm.
Stap 3:  Tik of klik op Bewerken.
Stap 4:  Kies uit automatische en basisoplossingen, licht- en kleuraanpassingen en effecten.
Stap 5:  Als je tevreden bent met de afbeelding, veeg je omlaag vanaf de bovenkant om de wijzigingen op te slaan.
(Je kunt ook op Een kopie opslaan of Origineel bijwerken tikken of klikken.)

Video's verwijderen of knippen:

Stap 1:  Open een video met de Camera-app, Foto's-app of OneDrive-app.
Stap 2:  Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm.
Stap 3:  Voer een van de volgende stappen uit:
Stap 4:  Tik of klik op Verwijderen om de video te verwijderen.
Stap 5:  Tik of klik op Knippen om de video korter te maken. Verplaats de grepen aan de linker- en rechteruiteinde van de tijdlijn naar het gewenste nieuwe start- en stoppunt.
Opmerking
Een andere optie voor het bewerken van video's is de app Videomomenten die je gratis kunt downloaden van de Windows Store. Raadpleeg voor meer informatie Videomomenten-app: help.

Een panoramafoto maken

Je kunt unieke, prachtige panoramafoto's maken met de Camera-app.

Stap 1:  Open de Camera-app en tik op Panorama Panorama-knop.
Stap 2:  Richt de camera naar waar je je panoramafoto wilt beginnen en tik op het scherm om opnamen te maken.
Stap 3:  Kantel of draai de camera langzaam in een willekeurige richting. Als je de nieuwe afbeelding met bestaande afbeeldingen uitlijnt, neemt de camera automatisch de volgende afbeelding.
Stap 4:  Als je de laatste genomen afbeelding opnieuw wilt nemen, tik of klik je op Ongedaan maken. Tik of klik anders op Accepteren Panorama-vinkje als je klaar bent.
Stap 5:  Als je de panoramafoto wilt bekijken, veeg je vanaf de bovenkant naar beneden en tik of klik je op Camera-album.

Voor meer informatie over het maken van panoramafoto's raadpleeg je Camera-app en webcams: help.

De cameraopties wijzigen

Gebruik de Camera-app om te wissen tussen de camera aan de voorkant en de camera aan de achterkant of om handmatig cameraopties, zoals de timer en de belichting, in te stellen. Dat gaat als volgt:

Stap 1:  Tik of klik op het startscherm op de Camera-app.
Stap 2:  Veeg naar omlaag vanaf de bovenkant van het scherm en voer aan de onderkant van het scherm een van deze stappen uit.

 • Tik of klik op Camera wisselen pictogram Camera wisselen om te schakelen tussen de camera aan de voorkant en de camera aan de achterkant.
 • Tik of klik op Timer om in te stellen hoe lang moet worden gewacht voordat er een foto wordt genomen: 0, 3, of 10 seconden.
 • Tik of klik op Belichting en verplaats de schuifregelaar om de helderheid van de foto aan te passen.
Camera-app-instellingen

Je kunt ook de hoogte-breedteverhouding wijzigen, rasterlijnen weergeven of verbergen, flikkering aanpassen of locatiegegevens in- of uitschakelen in de Camera-app. Dat gaat als volgt:

Stap 1:  Maak een veegbeweging vanaf de rechterkant van het scherm en tik of klik op Instellingen.
Stap 2:  Tik of klik op Opties en kies de gewenste instellingen.

Raadpleeg voor meer informatie over de Camera-app Camera-app en webcams: help.

Het geluid van de sluiter van de camera uitschakelen

Je kunt het geluid van de sluiter van de camera uitschakelen door het volume op de Surface te dempen. Zo schakel je alle Surface-geluiden uit.

Stap 1:  Maak op het startscherm een veegbeweging vanaf de rechterkant van het scherm en tik op Instellingen.
Stap 2:  Tik op Volume Volume-instellingen en schuif de volumeregelaar helemaal naar beneden om het geluid te dempen.

Contact opnemen

Answer Desk
Er staan Answer Techs klaar om jou te helpen.
Praat live met een ondersteuningsmedewerker