Problemen oplossen met geluid en audioaccessoires van Surface

Is van toepassing op

Surface 3, Surface Pro, Surface Pro 2, Surface Pro 3, Surface Pro 4, Surface Book.

Is van toepassing op

Surface RT, Surface 2.

Is van toepassing op

Surface Pro, Surface Pro 2, Surface 3, Surface Pro 3.

Besturingssysteem:

Als je problemen ondervindt met het geluid, het volume, audio afspelen of opnemen op de Surface, of als je problemen hebt met een audioaccessoire zoals een hoofdtelefoon, externe luidsprekers of een microfoon, kun je de volgende dingen proberen.


Voordat je begint

Verwijder obstakels

Zorg ervoor dat de luidspreker- en microfoonopeningen op de Surface niet worden geblokkeerd, ook niet door schermbeveiligingen of decals. Als je niet zeker weet waar zich de luidspreker- en microfoonopeningen bevinden, ga je naar Surface-functies.

Verbindingen van het audioaccessoire controleren

Als je geluid kunt horen uit je Surface-luidsprekers, maar geen geluid van een accessoire, controleer je of het accessoire op de juiste manier is aangesloten:

 • Probeer het accessoire met een ander apparaat te gebruiken.
 • Controleer of de kabels waarmee de Surface op het accessoire is aangesloten, goed zijn verbonden. Als de verbinding goed is, maar je nog steeds geen geluid van het accessoire kunt horen, probeer je verschillende kabels uit.
 • Sluit alle audioapps, verwijder vervolgens eventuele accessoirekabels uit de Surface en het accessoire en sluit beide opnieuw aan.
 • Controleer of accessoires die gebruikmaken van draadloze Bluetooth®-technologie goed zijn gekoppeld met de Surface. Zie Problemen met Bluetooth-apparaten oplossen voor meer informatie.

Het volume aanpassen

Zorg ervoor dat je de volumeniveaus op de juiste plekken hebt afgesteld. Je kunt het volume op een aantal plaatsen regelen:

 • Volumeknop. Druk op de volumeknop op je Surface om het volume aan te passen.
 • Toetsenbord. Als je Surface Typing Cover volumetoetsen heeft, druk je op de knop volume-omlaag, volume-omhoog of op de demptoets.
 • Bureaubladtaakbalk. Selecteer in de taakbalk van het bureaublad Luidsprekers pictogram Luidsprekers en pas het volume omhoog of omlaag aan.
 • Audioaccessoires. Pas het volume op de headset, luidsprekers, telefoon of ander audioaccessoire aan, of pas het aan in de software die bij het accessoire is geleverd. Bekijk voor meer informatie over het aanpassen van volumeniveaus de informatie die bij je accessoire zijn geleverd of ga naar de website van de fabrikant.
 • Apps. Sommige apps hebben een interne volumeregeling.
Opmerkingen
 • De volumeknop op je Surface en de bureaubladvolume-instelling in de taakbalk werken samen. Als je de instelling op de ene plek verhoogt, verlaagt of dempt, verandert het volumeniveau op de andere plek ook.
 • Volumeregelingen in apps en accessoires zoals koptelefoons en externe luidsprekers werken mogelijk onafhankelijk van de regelingen die in je Surface zijn ingebouwd. Mogelijk moet je het volumeniveau op meerdere plaatsen aanpassen.

De kwaliteit van de opname controleren

Als de geluidskwaliteit van je luidsprekers of een audioaccessoire niet goed is, kan het zijn dat de audio-opname zelf niet van goede kwaliteit is. Probeer dezelfde opname op een ander apparaat te beluisteren.

Microfooninstellingen aanpassen

Als je niet goed te verstaan bent wanneer je de microfoon gebruikt of als je problemen ondervindt met het opnemen van geluiden, probeer je de microfooninstellingen aan te passen:

Stap 1:  Selecteer het zoekvak in de taakbalk, voer configuratiescherm in en selecteer in de zoekresultaten Configuratiescherm.
Stap 2:  Selecteer Hardware en Geluid > Geluid.
Stap 3:  Selecteer het tabblad Opnemen, selecteer de gewenste microfoon en selecteer Eigenschappen.
Zorg ervoor dat je een microfoon selecteert die is ingeschakeld en aangesloten op Surface.
Stap 4:  Selecteer het tabblad Niveaus. Je ziet twee schuifregelaars:

 • Microfoon: hiermee wordt het volume van de microfoon geregeld
 • Microfoon-boost: hiermee wordt de invoersignaalsterkte van de microfoon geregeld
Stap 5:  Pas de schuifregelaars aan totdat je microfoon opneemt op de gewenste niveaus.
Welke niveaus je gebruikt, hangt af van de mate van achtergrondruis en of je de in de Surface ingebouwde microfoon gebruikt of een externe microfoon. Een goed startpunt is om Microfoon in te stellen op 50 en Microfoonversterking op +24,0 dB.

Ga naar Oplossing 1 als je nog steeds problemen ondervindt.

Oplossing 1: Surface- en Windows-updates installeren

Het installeren van de nieuwste updates voor Surface, inclusief updates voor Windows en eventuele audioaccessoires die je gebruikt, kan helpen bij het oplossen van problemen met het geluid. De Windows Update-service bevat updates voor stuurprogramma's voor veel externe audioaccessoires.

Stap 1:  Ga naar Start Windows-logo, en selecteer Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Windows Update.
Stap 2:  Selecteer Controleren op updates. Als er updates beschikbaar zijn, selecteer je Details.
Stap 3:  Selecteer de apps die je wilt installeren en selecteer Installeren.
Mogelijk moet je je Surface opnieuw opstarten nadat de updates zijn geïnstalleerd.

Stuurprogramma's handmatig installeren of bijwerken

Als er in Windows 8.1 geen stuurprogramma voor je audioaccessoire wordt gevonden, kan er een stuurprogramma beschikbaar zijn via de website van de fabrikant van het accessoire.

Ga naar Oplossing 2 als je nog steeds problemen ondervindt.

Oplossing 2: Surface opnieuw opstarten

Stap 1:  Ga naar Start Windows-logo en selecteer In-/uitschakelen > Opnieuw opstarten.
Stap 2:  Nadat de Surface opnieuw is opgestart en je je weer hebt aangemeld bij Windows, probeer je iets op de ingebouwde luidsprekers te beluisteren (speel muziek of een video af) en probeer je iets op te nemen met de ingebouwde microfoon.

Ga naar Oplossing 3 als je nog steeds problemen ondervindt.

Oplossing 3: De instellingen voor het audioapparaat controleren

Controleer en wijzig zo nodig de instellingen voor het standaardaudioapparaat:

Stap 1:  Selecteer het zoekvak in de taakbalk, voer configuratiescherm in en selecteer in de zoekresultaten Configuratiescherm.
Stap 2:  Selecteer Hardware en Geluid > Geluid.
Stap 3: 

Voer een of beide van de volgende handelingen uit:

 • Selecteer het tabblad Afspelen, selecteer het apparaat dat je wilt gebruiken voor afspelen (bijvoorbeeld de ingebouwde luidsprekers op je Surface, externe luidsprekers of een headset) en selecteer Standaard instellen.
 • Selecteer het tabblad Opnemen, selecteer het apparaat dat je wilt gebruiken voor opnemen (bijvoorbeeld de ingebouwde microfoon of een externe microfoon) en selecteer Standaard instellen.
Stap 4:  Selecteer na selectie van je standaardapparaten OK.

Ga naar Oplossing 4 als alles nog steeds niet goed functioneert.

Oplossing 4: Probleemoplossers uitvoeren

Voer geautomatiseerde probleemoplossers uit. Met deze hulpprogramma's kun je problemen met geluiden zoeken en oplossen:

Als het uitvoeren van de probleemoplossers niet helpt, ga je naar Oplossing 5.

Oplossing 5: Afsluiten met twee knoppen

Waarschuwing
Gebruik deze procedure niet op Surface RT of Surface 2.

Gebruik de procedure voor het afsluiten met twee knoppen om te controleren of je Surface volledig is afgesloten. Dat gaat als volgt:

Stap 1:  Ga naar Start Windows-logo en selecteer In-/uitschakelen > Afsluiten.
Als je je Surface niet op de normale manier kunt afsluiten, houd je de aan/uit-knop gedurende 30 seconden ingedrukt.
Stap 2:  Nadat je Surface is uitgeschakeld, houd je tegelijk de knop Volume omhoog en de aan/uit-knop gedurende minstens 15 seconden ingedrukt en vervolgens laat je beide knoppen los.
Het Surface-logo wordt mogelijk al knipperend weergegeven op het scherm, maar houd de knoppen zeker minstens 15 seconden ingedrukt.
Stap 3:  Wacht 10 seconden nadat je de knoppen hebt losgelaten. Druk vervolgens op de aan/uit-knop en laat deze weer los om de Surface weer in te schakelen.

Ga naar Oplossing 6 als je nog steeds problemen ondervindt.

Oplossing 6: De Surface herstellen of opnieuw instellen

Als je nog steeds audioproblemen ondervindt, probeer je het volgende in de genoemde volgorde: Herstel je Surface of stel deze opnieuw in.

 • Je Surface herstellen
  Je Surface herstellen is een manier om recente systeemwijzigingen die mogelijk problemen veroorzaken, ongedaan te maken. Door het herstellen van je Surface kunnen je persoonlijke bestanden wijzigen, en onlangs geïnstalleerde apps en stuurprogramma's worden mogelijk verwijderd.

Als het herstellen van je Surface het probleem niet heeft opgelost, stel je je Surface opnieuw in.

 • De Surface opnieuw instellen
  Als je de Surface opnieuw instelt, wordt Windows opnieuw geïnstalleerd, maar worden je bestanden, instellingen en apps die niet met de Surface zijn meegeleverd, verwijderd. De apps die al op je Surface waren geïnstalleerd, worden wel bewaard. Als je je persoonlijke bestanden wilt behouden, kies je tijdens het opnieuw instellen Mijn bestanden behouden.
Opmerking
Als je je Surface hebt geüpgraded van Windows 8.1 naar Windows 10, wordt door opnieuw instellen Windows 10 opnieuw geïnstalleerd. Als je tijdens het opnieuw instellen echter Fabrieksinstellingen terugzetten kiest, wordt de versie van Windows die bij je Surface werd geleverd, opnieuw geïnstalleerd.

Ga voor uitvoerige informatie naar Surface Pro of Surface 3 herstellen of opnieuw instellen.

Meer hulp nodig?

Als de in de Surface ingebouwde luidsprekers of microfoons nog steeds niet naar behoren functioneren nadat je de Surface opnieuw hebt ingesteld, heeft je Surface misschien onderhoud nodig. Ga naar Problemen met mijn Surface oplossen.

Als je al deze oplossingen hebt geprobeerd, maar je audioaccessoire nog steeds niet werkt, neem je voor ondersteuning contact op met de fabrikant van het accessoire.


Als je problemen ondervindt met het geluid, het volume, audio afspelen of opnemen op de Surface, of als je problemen hebt met een audioaccessoire zoals een hoofdtelefoon, externe luidsprekers of een microfoon, kun je de volgende dingen proberen.


Voordat je begint

Verwijder obstakels

Zorg ervoor dat de luidspreker- en microfoonopeningen op de Surface niet worden geblokkeerd, ook niet door schermbeveiligingen of decals. Als je niet zeker weet waar zich de luidspreker- en microfoonopeningen bevinden, ga je naar Surface-functies.

Verbindingen van het audioaccessoire controleren

Als je geluid kunt horen uit je Surface-luidsprekers, maar geen geluid van een accessoire, controleer je of het accessoire op de juiste manier is aangesloten:

 • Probeer het accessoire met een ander apparaat te gebruiken.
 • Controleer of de kabels waarmee de Surface op het accessoire is aangesloten, goed zijn verbonden. Als de verbinding goed is, maar je nog steeds geen geluid van het accessoire kunt horen, probeer je verschillende kabels uit.
 • Sluit alle audioapps, verwijder vervolgens eventuele accessoirekabels uit de Surface en het accessoire en sluit beide opnieuw aan.
 • Controleer of accessoires die gebruikmaken van draadloze Bluetooth®-technologie goed zijn gekoppeld met de Surface. Zie Problemen met Bluetooth-apparaten oplossen voor meer informatie.

Het volume aanpassen

Zorg ervoor dat je de volumeniveaus op de juiste plekken hebt afgesteld. Je kunt het volume op een aantal plaatsen regelen:

 • Volumeknop. Druk op de volumeknop op je Surface om het volume aan te passen.
 • Toetsenbord. Als je Surface Typing Cover volumetoetsen heeft, druk je op de knop volume-omlaag, volume-omhoog of op de demptoets.
 • Instellingen. Maak een veegbeweging vanaf de rechterkant van het scherm en selecteer Instellingen. (Als je een muis gebruikt, plaats de cursor dan in de rechterbovenhoek van het scherm, beweeg de muisaanwijzer omlaag en selecteer Instellingen.) Selecteer Volume pictogram Volume en pas de schuifregelaar omhoog of omlaag aan. Als je het geluid wilt dempen, selecteer je Volume pictogram Volume.
 • Bureaubladtaakbalk. Selecteer in de taakbalk van het bureaublad Luidsprekers pictogram Luidsprekers en pas het volume omhoog of omlaag aan.
 • Audioaccessoires. Pas het volume op de headset, luidsprekers, telefoon of ander audioaccessoire aan, of pas het aan in de software die bij het accessoire is geleverd. Bekijk voor meer informatie over het aanpassen van volumeniveaus de informatie die bij je accessoire zijn geleverd of ga naar de website van de fabrikant.
 • Apps. Sommige apps hebben een interne volumeregeling.
Opmerkingen
 • De volumeknop op je Surface, het Charms-menu en de bureaubladvolume-instelling in de taakbalk werken allemaal samen. Als je de instelling op de ene plek verhoogt, verlaagt of dempt, verandert het volumeniveau op de andere plekken ook.
 • Volumeregelingen in apps en accessoires zoals koptelefoons en externe luidsprekers werken mogelijk onafhankelijk van de regelingen die in de Surface zijn ingebouwd. Mogelijk moet je volumeniveaus dan op meerdere plaatsen aanpassen.

De kwaliteit van de opname controleren

Als de geluidskwaliteit van je luidsprekers of van een audioaccessoire niet goed is, kan het zijn dat de audio-opname zelf niet van goede kwaliteit is. Probeer dezelfde opname op een ander apparaat te beluisteren.

Microfooninstellingen aanpassen

Als je niet goed te verstaan bent wanneer je de microfoon gebruikt of als je problemen ondervindt met het opnamen van geluiden, probeer je de microfooninstellingen aan te passen:

Stap 1:  Maak een veegbeweging vanaf de rechterrand van het scherm en selecteer Zoeken.
(Als je een muis gebruikt, verplaats je de muisaanwijzer naar de rechterbovenhoek van het scherm en selecteer je Zoeken.)
Stap 2: Voer geluid in het zoekvak in en selecteer in de zoekresultaten Geluid.
Stap 3:  Selecteer het tabblad Opnemen, selecteer de gewenste microfoon en selecteer Eigenschappen.
Selecteer een microfoon die is ingeschakeld en aangesloten op je Surface.
Stap 4: Selecteer het tabblad Niveaus. Met een schuifregelaar voor Microfoonmatrix wordt het volume van de microfoon geregeld.
Stap 5:  Pas de schuifregelaar aan totdat je microfoon opneemt op het gewenste niveau.
Welk niveau je gebruikt, hangt af van de mate van achtergrondruis en of je de in de Surface ingebouwde microfoon gebruikt of een externe microfoon. Een goed startpunt is om Microfoonmatrix in te stellen op 50.

Ga naar Oplossing 1 als je nog steeds problemen ondervindt.

Oplossing 1: Surface- en Windows-updates installeren

Het installeren van de nieuwste updates voor Surface, inclusief updates voor Windows en eventuele audioaccessoires die je gebruikt, kan helpen bij het oplossen van problemen met het geluid. De Windows Update-service bevat updates voor stuurprogramma's voor veel externe audioaccessoires.

Stap 1:  Ga naar Start Windows-logo en selecteer Instellingen.
Stap 2:  Select Pc-instellingen wijzigen > Bijwerken en herstellen > Nu controleren.
Stap 3:  Als er updates beschikbaar zijn, selecteer je Details weergeven.
Stap 4:  Selecteer degene die je wilt installeren en selecteer Installeren.
Mogelijk moet je je Surface opnieuw opstarten nadat de updates zijn geïnstalleerd.

Oplossing 2: Surface opnieuw opstarten

Stap 1:  Ga naar Start Windows-logo en selecteer Instellingen > Aan/uit > Opnieuw opstarten.
Stap 2:  Nadat de Surface opnieuw is opgestart en je je weer hebt aangemeld bij Windows, probeer je iets op de ingebouwde luidsprekers te beluisteren (speel muziek of een video af) en probeer je iets op te nemen met de ingebouwde microfoon.

Ga naar Oplossing 3 als je nog steeds problemen ondervindt.

Oplossing 3: De instellingen voor het audioapparaat controleren

Controleer en wijzig zo nodig de instellingen voor het standaardaudioapparaat:

Stap 1:  Ga naar Start Windows-logo en selecteer Zoeken.
Stap 2:  Voer in het zoekvak geluid in en selecteer in de zoekresultaten Geluid.
Stap 3: Voer een of beide van de volgende handelingen uit:

 • Selecteer het tabblad Afspelen, selecteer het apparaat dat je wilt gebruiken voor afspelen (bijvoorbeeld de ingebouwde luidsprekers op je Surface, externe luidsprekers of een headset) en selecteer Standaard instellen.
 • Selecteer het tabblad Opnemen, selecteer het apparaat dat je wilt gebruiken voor opnemen (bijvoorbeeld de ingebouwde microfoon of een externe microfoon) en selecteer Standaard instellen.
Stap 4:  Selecteer na selectie van je standaardapparaten OK.

Ga naar Oplossing 4 als alles nog steeds niet goed functioneert.

Oplossing 4: Probleemoplossers uitvoeren

Voer geautomatiseerde probleemoplossers uit. Met deze hulpprogramma's kun je automatisch problemen met geluiden zoeken en oplossen:

Als het uitvoeren van de probleemoplossers niet helpt, ga je naar Oplossing 5.

Oplossing 5: De Surface vernieuwen of opnieuw instellen

Als je nog steeds audioproblemen ondervindt, probeer je het volgende in de genoemde volgorde: Vernieuw de Surface of stel deze opnieuw in.

 • Je Surface vernieuwen
  Bij het vernieuwen van je Surface wordt Windows opnieuw geïnstalleerd en blijven al je persoonlijke bestanden, instellingen en apps die bij je Surface zijn meegeleverd, bewaard, net als de apps die je vanaf de Windows Store hebt geïnstalleerd. Met vernieuwen van de Surface worden de bureaublad-apps verwijderd die je hebt geïnstalleerd, maar je kunt ze opnieuw installeren.
Opmerking
Als je je Surface hebt bijgewerkt van Windows RT 8.1 naar Windows 8.1 RT Update 3, wordt door opnieuw instellen Windows RT 8.1 Update 3 opnieuw geïnstalleerd.

Als het vernieuwen van je Surface het probleem niet heeft opgelost, stel je je Surface opnieuw in.

 • Je Surface opnieuw instellen
  Als je je Surface opnieuw instelt, wordt Windows opnieuw geïnstalleerd maar worden je bestanden, instellingen en apps die niet met je Surface zijn meegeleverd, verwijderd. De apps die al op je Surface waren geïnstalleerd, worden wel bewaard.
Opmerking
Als je je Surface hebt bijgewerkt van Windows RT 8.1 naar Windows 8.1 RT Update 3, wordt door een reset Windows RT 8.1 opnieuw geïnstalleerd. Je moet Windows 8.1 RT Update 3 opnieuw installeren.

Ga voor uitvoerige informatie naar Surface RT of Surface 2 vernieuwen of opnieuw instellen.

Meer hulp nodig?

Als de in de Surface ingebouwde luidsprekers of microfoons nog steeds niet naar behoren functioneren nadat je de Surface opnieuw hebt ingesteld, heeft je Surface misschien onderhoud nodig. Ga naar Problemen met mijn Surface oplossen.

Als je al deze oplossingen hebt geprobeerd, maar je audioaccessoire nog steeds niet werkt, neem je voor ondersteuning contact op met de fabrikant van het accessoire.


Als je problemen ondervindt met het geluid, het volume, audio afspelen of opnemen op de Surface, of als je problemen hebt met een audioaccessoire zoals een hoofdtelefoon, externe luidsprekers of een microfoon, kun je de volgende dingen proberen.


Voordat je begint

Verwijder obstakels

Zorg ervoor dat de luidspreker- en microfoonopeningen op de Surface niet worden geblokkeerd, ook niet door schermbeveiligingen of decals. Als je niet zeker weet waar zich de luidspreker- en microfoonopeningen bevinden, ga je naar Surface-functies.

Verbindingen van het audioaccessoire controleren

Als je geluid kunt horen uit je Surface-luidsprekers, maar geen geluid van een accessoire, controleer je of het accessoire op de juiste manier is aangesloten:

 • Probeer het accessoire met een ander apparaat te gebruiken.
 • Controleer of de kabels waarmee de Surface op het accessoire is aangesloten, goed zijn verbonden. Als de verbinding goed is, maar je nog steeds geen geluid van het accessoire kunt horen, probeer je verschillende kabels uit.
 • Sluit alle audioapps, verwijder vervolgens eventuele accessoirekabels uit de Surface en het accessoire en sluit beide opnieuw aan.
 • Controleer of accessoires die gebruikmaken van draadloze Bluetooth®-technologie goed zijn gekoppeld met de Surface. Zie Problemen met Bluetooth-apparaten oplossen voor meer informatie.

Het volume aanpassen

Zorg ervoor dat je de volumeniveaus op de juiste plekken hebt afgesteld. Je kunt het volume op een aantal plaatsen regelen:

 • Volumeknop. Druk op de volumeknop op je Surface om het volume aan te passen.
 • Toetsenbord. Als je Surface Typing Cover volumetoetsen heeft, druk je op de knop volume-omlaag, volume-omhoog of op de demptoets.
 • Instellingen. Maak een veegbeweging vanaf de rechterkant van het scherm en tik vervolgens Instellingen. (Als je een muis gebruikt, plaats je de cursor in de rechterbovenhoek van het scherm, beweeg je de muisaanwijzer omlaag en klik je op Instellingen.) Tik of klik op Volume pictogram Volume en pas de schuifregelaar omhoog of omlaag aan. Als je het geluid wilt dempen, tik of klik je op Volume pictogram Volume.
 • Bureaubladtaakbalk. Tik of klik in het startscherm op Bureaublad, en tik of klik in de bureaubladtaakbalk op Luidsprekers pictogram Luisprekers, en pas de volumeregeling omhoog of omlaag aan.
 • Audioaccessoires. Pas het volume op de headset, luidsprekers, telefoon of ander audioaccessoire aan, of pas het aan in de software die bij het accessoire is geleverd. Bekijk voor meer informatie over het aanpassen van volumeniveaus de informatie die bij je accessoire is geleverd of ga naar de website van de fabrikant.
 • Apps. Sommige apps hebben een interne volumeregeling.
Opmerkingen
 • De volumeknop op je Surface, het Charms-menu en de bureaubladvolume-instelling in de taakbalk werken allemaal samen. Als je de instelling op de ene plek verhoogt, verlaagt of dempt, verandert het volumeniveau op de andere plekken ook.
 • Volumeregelingen in apps en accessoires zoals koptelefoons en externe luidsprekers werken mogelijk onafhankelijk van de regelingen die in de Surface zijn ingebouwd. Mogelijk moet je volumeniveaus dan op meerdere plaatsen aanpassen.

De kwaliteit van de opname controleren

Als de geluidskwaliteit van je luidsprekers of van een audioaccessoire niet goed is, kan het zijn dat de audio-opname zelf niet van goede kwaliteit is. Probeer dezelfde opname op een ander apparaat te beluisteren.

Microfooninstellingen aanpassen

Als je niet goed te verstaan bent wanneer je de microfoon gebruikt of als je problemen ondervindt met het opnamen van geluiden, probeer je de microfooninstellingen aan te passen:

Stap 1:  Maak een veegbeweging vanaf de rechterrand van het scherm en tik vervolgens op Zoeken.
(Als je een muis gebruikt, verplaats je de muisaanwijzer naar de rechterbovenhoek van het scherm en klik je op Zoeken.)
Stap 2:  Voer geluid in het zoekvak in en tik of klik in de zoekresultaten op Geluid.
Stap 3:  Tik of klik op het tabblad Opnemen, tik of klik op de gewenste microfoon en tik of klik op Eigenschappen.
Zorg ervoor dat je een microfoon selecteert die is ingeschakeld en aangesloten op Surface.
Stap 4: 

Tik of klik op het tabblad Niveaus. Afhankelijk van welk Surface-model je hebt, zie je een of twee schuifregelaars:

 • Microfoon: hiermee wordt het volume van de microfoon geregeld
 • Microfoon-boost: hiermee wordt de signaalsterkte van de microfoon geregeld
Stap 5:  Pas de schuifregelaars aan totdat je microfoon opneemt op de gewenste niveaus.
Welke niveaus je gebruikt, hangt af van de mate van achtergrondruis en of je de in de Surface ingebouwde microfoon gebruikt of een externe microfoon. Een goed startpunt is om Microfoon in te stellen op 50 en Microfoonversterking op +24,0 dB.

Ga naar Oplossing 1 als je nog steeds problemen ondervindt.

Oplossing 1: Surface- en Windows-updates installeren

Het installeren van de nieuwste updates voor Surface, inclusief updates voor Windows en eventuele audioaccessoires die je gebruikt, kan helpen bij het oplossen van problemen met het geluid. De Windows Update-service bevat updates voor stuurprogramma's voor veel externe audioaccessoires.

Stap 1:  Maak een veegbeweging vanaf de rechterkant van het scherm en tik op Instellingen.
(Als je een muis gebruikt, plaats je de cursor in de rechterbovenhoek van het scherm, beweeg je de muisaanwijzer omlaag en klik je op Instellingen.)
Stap 2:  Tik of klik op Pc-instellingen wijzigen > Bijwerken en herstellen.
Stap 3:  Tik of klik op Nu controleren. Als er updates beschikbaar zijn, tik of klik je op Details weergeven.
Stap 4:  Kies de updates die je wilt installeren en tik of klik op Installeren.
Mogelijk moet je je Surface opnieuw opstarten nadat de updates zijn geïnstalleerd.

Stuurprogramma's handmatig installeren of bijwerken

Als er in Windows 8.1 geen stuurprogramma voor je audioaccessoire wordt gevonden, kan er een stuurprogramma beschikbaar zijn via de website van de fabrikant van het accessoire.

Oplossing 2: Surface opnieuw opstarten

Stap 1:  Maak een veegbeweging vanaf de rechterkant van het scherm en tik vervolgens op Instellingen.
(Als je een muis gebruikt, plaats je de cursor in de rechterbovenhoek van het scherm, beweeg je de muisaanwijzer omlaag en klik je op Instellingen.)
Stap 2:  Tik of klik op Aan/uit > Opnieuw opstarten.
Stap 3:  Nadat de Surface opnieuw is opgestart en je je weer hebt aangemeld bij Windows, probeer je iets op de ingebouwde luidsprekers te beluisteren (speel muziek of een video af) en probeer je iets op te nemen met de ingebouwde microfoon.

Ga naar Oplossing 3 als je nog steeds problemen ondervindt.

Oplossing 3: De instellingen voor het audioapparaat controleren

Controleer en wijzig indien nodig de instellingen voor het standaardaudioapparaat:

Stap 1:  Maak een veegbeweging vanaf de rechterrand van het scherm en tik vervolgens op Zoeken.
(Als je een muis gebruikt, verplaats je de muisaanwijzer naar de rechterbovenhoek van het scherm en klik je op Zoeken.)
Stap 2:  Voer geluid in het zoekvak in en tik of klik in de zoekresultaten op Geluid.
Stap 3: 

Voer een of beide van de volgende handelingen uit:

 • Tik of klik op het tabblad Afspelen, tik of klik op het apparaat dat je wilt gebruiken voor afspelen (bijvoorbeeld de ingebouwde luidsprekers op je Surface, externe luidsprekers of een headset) en tik of klik op Als standaard instellen.
 • Tik of klik op het tabblad Opnemen, tik of klik op het apparaat dat je wilt gebruiken voor de opname (bijvoorbeeld de ingebouwde microfoon of een externe microfoon) en tik of klik op Standaard instellen.
Stap 4:  Tik of klik nadat je je standaardapparaten hebt geselecteerd, op OK.

Ga naar Oplossing 4 als alles nog steeds niet goed functioneert.

Oplossing 4: Probleemoplossers uitvoeren

Voer geautomatiseerde probleemoplossers uit. Met deze hulpprogramma's kun je problemen met geluiden zoeken en oplossen:

Als het uitvoeren van de probleemoplossers niet helpt, ga je naar Oplossing 5.

Oplossing 5: Afsluiten met twee knoppen

Waarschuwing
Gebruik deze procedure niet op Surface RT of Surface 2.

Gebruik de procedure voor het afsluiten met twee knoppen om te controleren of je Surface volledig is afgesloten. Dat gaat als volgt:

Stap 1:  Maak een veegbeweging vanaf de rechterkant van het scherm en tik op Instellingen.
(Als je een muis gebruikt, plaats je de cursor in de rechterbovenhoek van het scherm, beweeg je de muisaanwijzer omlaag en klik je op Instellingen.)
Stap 2:  Tik of klik op Aan/uit > Afsluiten.
Als je je Surface niet op de normale manier kunt afsluiten, houd je de aan/uit-knop gedurende 30 seconden ingedrukt.
Stap 3:  Nadat je Surface is uitgeschakeld, houd je tegelijk de knop Volume omhoog en de aan/uit-knop op je Surface gedurende minstens 15 seconden ingedrukt en vervolgens laat je beide knoppen los.

Het Surface-logo wordt mogelijk al knipperend weergegeven op het scherm, maar houd de knoppen zeker minstens 15 seconden ingedrukt.

Stap 4:  Wacht 10 seconden nadat je de knoppen hebt losgelaten. Druk dan op de aan/uit-knop en laat deze weer los om de Surface weer in te schakelen.

Ga naar Oplossing 6 als je nog steeds problemen ondervindt.

Oplossing 6: Surface herstellen, vernieuwen of opnieuw instellen

Als je nog steeds audioproblemen ondervindt, probeer je het volgende in de genoemde volgorde: je Surface herstellen, vernieuwen of opnieuw instellen.

Je Surface herstellen

 • Je Surface herstellen is een manier om recente systeemwijzigingen die mogelijk problemen veroorzaken, ongedaan te maken. Door het herstellen van je Surface kunnen je persoonlijke bestanden wijzigen, en onlangs geïnstalleerde apps en stuurprogramma's worden mogelijk verwijderd.

Als het herstellen van je Surface het probleem niet heeft opgelost, vernieuw je je Surface.

De Surface vernieuwen

 • Bij het vernieuwen van de Surface wordt Windows opnieuw geïnstalleerd en blijven al je persoonlijke bestanden, instellingen en apps bewaard die bij de Surface zijn meegeleverd en de apps die je vanaf Windows Store hebt geïnstalleerd. Met vernieuwen van de Surface worden de bureaublad-apps verwijderd die je hebt geïnstalleerd, maar je kunt ze opnieuw installeren.

Opmerking
Als je Surface van Windows 8 hebt bijgewerkt naar Windows 8.1, wordt met het vernieuwen Windows 8 opnieuw geïnstalleerd. Je kunt Windows 8.1 opnieuw installeren nadat het vernieuwen is voltooid.

Als het vernieuwen van je Surface het probleem niet heeft opgelost, stel je je Surface opnieuw in.

De Surface opnieuw instellen

 • Als je de Surface opnieuw instelt, wordt Windows opnieuw geïnstalleerd maar worden je bestanden, instellingen en apps die niet met de Surface zijn meegeleverd, verwijderd. De apps die al op je Surface waren geïnstalleerd, worden wel bewaard.

Opmerking
Als je Surface van Windows 8 hebt bijgewerkt naar Windows 8.1, wordt met het opnieuw instellen Windows 8 opnieuw geïnstalleerd. Je kunt Windows 8.1 opnieuw installeren nadat het opnieuw instellen is voltooid.

Ga voor uitvoerige informatie naar Surface Pro of Surface 3 herstellen, vernieuwen of opnieuw instellen.

Meer hulp nodig?

Als de in de Surface ingebouwde luidsprekers of microfoons nog steeds niet naar behoren functioneren nadat je de Surface opnieuw hebt ingesteld, heeft je Surface misschien onderhoud nodig. Ga naar Problemen met mijn Surface oplossen.

Als je al deze oplossingen hebt geprobeerd, maar je audioaccessoire nog steeds niet werkt, neem je voor ondersteuning contact op met de fabrikant van het accessoire.


Als je problemen ondervindt met het geluid, het volume, audio afspelen of opnemen op de Surface, of als je problemen hebt met een audioaccessoire zoals een hoofdtelefoon, externe luidsprekers of een microfoon, kun je de volgende dingen proberen.


Voordat je begint

Verwijder obstakels

Zorg ervoor dat de luidspreker- en microfoonopeningen op de Surface niet worden geblokkeerd, ook niet door schermbeveiligingen of decals. Als je niet zeker weet waar zich de luidspreker- en microfoonopeningen bevinden, ga je naar Surface-functies.

Verbindingen van het audioaccessoire controleren

Als je geluid kunt horen uit je Surface-luidsprekers, maar geen geluid van een accessoire, controleer je of het accessoire op de juiste manier is aangesloten:

 • Probeer het accessoire met een ander apparaat te gebruiken.
 • Controleer of de kabels waarmee de Surface op het accessoire is aangesloten, goed zijn verbonden. Als de verbinding goed is, maar je nog steeds geen geluid van het accessoire kunt horen, probeer je verschillende kabels uit.
 • Sluit alle audioapps, verwijder vervolgens eventuele accessoirekabels uit de Surface en het accessoire en sluit beide opnieuw aan.
 • Controleer of accessoires die gebruikmaken van draadloze Bluetooth®-technologie goed zijn gekoppeld met de Surface. Zie Problemen met Bluetooth-apparaten oplossen voor meer informatie.

Het volume aanpassen

Zorg ervoor dat je de volumeniveaus op de juiste plekken hebt afgesteld. Je kunt het volume op een aantal plaatsen regelen:

 • Volumeknop. Druk op de volumeknop op je Surface om het volume aan te passen.
 • Toetsenbord. Als je Surface-typecover volumetoetsen heeft, druk je op de knop volume-omlaag, volume-omhoog of op de demptoets.
 • Instellingen. Maak een veegbeweging vanaf de rechterkant van het scherm en tik vervolgens Instellingen. (Als je een muis gebruikt, plaats je de cursor in de rechterbovenhoek van het scherm, beweeg je de muisaanwijzer omlaag en klik je op Instellingen.) Tik of klik op Volume pictogram Volume en pas de schuifregelaar omhoog of omlaag aan. Als je het geluid wilt dempen, tik of klik je op Volume pictogram Volume.
 • Bureaubladtaakbalk. Tik of klik in het startscherm op Bureaublad, en tik of klik in de bureaubladtaakbalk op Luidsprekers pictogram Luisprekers, en pas de volumeregeling omhoog of omlaag aan.
 • Audioaccessoires. Pas het volume op de headset, luidsprekers, telefoon of ander audioaccessoire aan, of pas het aan in de software die bij het accessoire is geleverd. Bekijk voor meer informatie over het aanpassen van volumeniveaus de informatie die bij je accessoire is geleverd of ga naar de website van de fabrikant.
 • Apps. Sommige apps hebben een interne volumeregeling.
Opmerkingen
 • De volumeknop op je Surface, het Charms-menu en de bureaubladvolume-instelling in de taakbalk werken allemaal samen. Als je de instelling op de ene plek verhoogt, verlaagt of dempt, verandert het volumeniveau op de andere plekken ook.
 • Volumeregelingen in apps en accessoires zoals koptelefoons en externe luidsprekers werken mogelijk onafhankelijk van de regelingen die in de Surface zijn ingebouwd. Mogelijk moet je volumeniveaus dan op meerdere plaatsen aanpassen.

De kwaliteit van de opname controleren

Als de geluidskwaliteit van je luidsprekers of van een audioaccessoire niet goed is, kan het zijn dat de audio-opname zelf niet van goede kwaliteit is. Probeer dezelfde opname op een ander apparaat te beluisteren.

Microfooninstellingen aanpassen

Als je niet goed te verstaan bent wanneer je de microfoon gebruikt of als je problemen ondervindt met het opnamen van geluiden, probeer je de microfooninstellingen aan te passen:

Stap 1:  Maak een veegbeweging vanaf de rechterrand van het scherm en tik vervolgens op Zoeken.
(Als je een muis gebruikt, verplaats je de muisaanwijzer naar de rechterbovenhoek van het scherm en klik je op Zoeken.)
Stap 2:  Voer geluid in het zoekvak in en tik of klik in de zoekresultaten op Geluid.
Stap 3:  Tik of klik op het tabblad Opnemen, tik of klik op de gewenste microfoon en tik of klik vervolgens op Eigenschappen.
Zorg ervoor dat je een microfoon kiest die is ingeschakeld en aangesloten op de Surface.
Stap 4: 

Tik of klik op het tabblad Niveaus. Met een schuifregelaar voor Microfoon wordt het volume van de microfoon geregeld.

Stap 5:  Pas de schuifregelaar aan totdat je microfoon opneemt op het gewenste niveau.
Welk niveau je gebruikt, hangt af van de mate van achtergrondruis en of je de in de Surface ingebouwde microfoon gebruikt of een externe microfoon. Een goed startpunt is om Microfoon in te stellen op 50.

Ga naar Oplossing 1 als je nog steeds problemen ondervindt.

Oplossing 1: Surface- en Windows-updates installeren

Het installeren van de nieuwste updates voor Surface, inclusief updates voor Windows en eventuele audioaccessoires die je gebruikt, kan helpen bij het oplossen van problemen met het geluid. De Windows Update-service bevat updates voor stuurprogramma's voor veel externe audioaccessoires.

Stap 1:  Maak een veegbeweging vanaf de rechterkant van het scherm en tik op Instellingen.
(Als je een muis gebruikt, plaats je de cursor in de rechterbovenhoek van het scherm, beweeg je de muisaanwijzer omlaag en klik je op Instellingen.)
Stap 2:  Tik of klik op Pc-instellingen wijzigen > Bijwerken en herstellen.
Stap 3:  Tik of klik op Nu controleren. Als er updates beschikbaar zijn, tik of klik je op Details weergeven.
Stap 4:  Tik of klik op de items die je wilt installeren en tik of klik op Installeren.
Mogelijk moet je je Surface opnieuw opstarten nadat de updates zijn geïnstalleerd.

Oplossing 2: Surface opnieuw opstarten

Stap 1:  Maak een veegbeweging vanaf de rechterkant van het scherm en tik vervolgens op Instellingen.
(Als je een muis gebruikt, plaats je de cursor in de rechterbovenhoek van het scherm, beweeg je de muisaanwijzer omlaag en klik je op Instellingen.)
Stap 2:  Tik of klik op Aan/uit > Opnieuw opstarten.
Stap 3:  Nadat de Surface opnieuw is opgestart en je je weer hebt aangemeld bij Windows, probeer je iets op de ingebouwde luidsprekers te beluisteren (speel muziek of een video af) en probeer je iets op te nemen met de ingebouwde microfoon.

Ga naar Oplossing 3 als je nog steeds problemen ondervindt.

Oplossing 3: De instellingen voor het audioapparaat controleren

Controleer en wijzig zo nodig de instellingen voor het standaardaudioapparaat:

Stap 1:  Maak een veegbeweging vanaf de rechterrand van het scherm en tik vervolgens op Zoeken.
(Als je een muis gebruikt, plaats je de cursor in de rechterbovenhoek van het scherm en beweeg je de muisaanwijzer omlaag, en klik je op Zoeken.)
Stap 2:  Voer geluid in het zoekvak in en tik of klik in de zoekresultaten op Geluid.
Stap 3: 

Voer een of beide van de volgende handelingen uit:

 • Tik of klik op het tabblad Afspelen, tik of klik op het apparaat dat je wilt gebruiken voor afspelen (bijvoorbeeld de ingebouwde luidsprekers op je Surface, externe luidsprekers of een headset) en tik of klik op Als standaard instellen.
 • Tik of klik op het tabblad Opnemen, tik of klik op het apparaat dat je wilt gebruiken voor de opname (bijvoorbeeld de ingebouwde microfoon of een externe microfoon) en tik of klik op Standaard instellen.
Stap 4:  Tik of klik nadat je je standaardapparaten hebt geselecteerd, op OK.

Ga naar Oplossing 4 als alles nog steeds niet goed functioneert.

Oplossing 4: Probleemoplossers uitvoeren

Voer geautomatiseerde probleemoplossers uit. Met deze hulpprogramma's kun je problemen met geluiden zoeken en oplossen:

Als het uitvoeren van de probleemoplossers niet helpt, ga je naar Oplossing 5.

Oplossing 5: De Surface vernieuwen of opnieuw instellen

Als je nog steeds audioproblemen ondervindt, probeer je het volgende in de genoemde volgorde: Vernieuw de Surface of stel deze opnieuw in.

De Surface vernieuwen

 • Bij het vernieuwen van de Surface wordt Windows opnieuw geïnstalleerd en blijven al je persoonlijke bestanden, instellingen en apps bewaard die bij de Surface zijn meegeleverd en de apps die je vanaf Windows Store hebt geïnstalleerd. Met vernieuwen van de Surface worden de bureaublad-apps verwijderd die je hebt geïnstalleerd, maar je kunt ze opnieuw installeren.

Opmerking
Als je je Surface hebt bijgewerkt van Windows RT naar Windows RT 8.1, wordt door het vernieuwen Windows RT 8.1 opnieuw geïnstalleerd.

Als het vernieuwen van je Surface het probleem niet heeft opgelost, stel je je Surface opnieuw in.

De Surface opnieuw instellen

 • Als je de Surface opnieuw instelt, wordt Windows opnieuw geïnstalleerd maar worden je bestanden, instellingen en apps die niet met de Surface zijn meegeleverd, verwijderd. De apps die al op je Surface waren geïnstalleerd, worden wel bewaard.

Opmerking
Als je je Surface hebt bijgewerkt van Windows RT naar Windows RT 8.1, wordt door het opnieuw instellen Windows RT opnieuw geïnstalleerd. Je kunt Windows RT 8.1 opnieuw installeren nadat het opnieuw instellen is voltooid.

Ga voor uitvoerige informatie naar Surface RT of Surface 2 vernieuwen of opnieuw instellen.

Meer hulp nodig?

Als de in de Surface ingebouwde luidsprekers of microfoon nog steeds niet naar behoren functioneren nadat je de Surface opnieuw hebt ingesteld, heeft je Surface misschien onderhoud nodig. Ga naar Problemen met mijn Surface oplossen.

Als je al deze oplossingen hebt geprobeerd, maar je audioaccessoire nog steeds niet werkt, neem je voor ondersteuning contact op met de fabrikant van het accessoire.