Is van toepassing op

Surface Book, Surface Book with Performance Base, Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

Is van toepassing op

Surface Pro, Surface Pro 2, Surface Pro 3, Surface 3.

Is van toepassing op

Surface 2, Surface RT.

Besturingssysteem:

Wat zijn de symptomen?

Het kan helpen om de symptomen te identificeren voordat je een probleem met Wi-Fi probeert op te lossen. De volgende drie scenario's zijn de meest gangbare problemen en je kunt deze mogelijk oplossen door de nieuwste updates te installeren. Zie Oplossing 1 hieronder voor meer informatie over het installeren van updates.

 • Wi-Fi werkt niet nadat Surface uit de slaapstand wordt gehaald.
  Als je geen verbinding kunt maken met Wi-Fi of geen beschikbare netwerken ziet nadat je Surface uit de slaapstand hebt gehaald, heb je mogelijk niet de nieuwste updates geïnstalleerd.
 • Wi-Fi heeft beperkte connectiviteit.
  Als je een bericht over Beperkte connectiviteit op je Surface ziet, heb je mogelijk niet de nieuwste updates geïnstalleerd.

  Beperkte netwerkconnectiviteit
Opmerking
Niet alle situaties met beperkte connectiviteit kunnen door de Wi-Fi-stuurprogramma's worden opgelost. Beperkte connectiviteit kan het resultaat zijn van een complexe interactie van Wi-Fi-stuurprogramma's van apparaten, toegangspuntfirmware, toegangspuntconfiguratie en andere factoren. Wij werken voortdurend aan oplossingen voor problemen met beperkte connectiviteit die verband houden met stuurprogramma-updates voor Surface.
 • Wi-Fi werkt maar is zeer traag of het signaal is zeer zwak.

  Je draadloze netwerk kan om allerlei redenen traag zijn. De router kan te druk bezet zijn om op nieuwe aanvragen te reageren als deze door meerdere computers of apparaten wordt gebruikt. Probeer andere computers of apparaten tijdelijk van het netwerk los te koppelen.

  Het kan helpen om de Surface dichter bij de router te plaatsen en de router uit de buurt te houden van vloeren, muren en metalen objecten, zoals kasten.

  Zorg er ook voor dat je alle nieuwste updates voor je Surface hebt geïnstalleerd.

Oplossing 1: De nieuwste updates voor Surface installeren

Als je de nieuwste updates installeert, kan dit gangbare Wi-Fi-verbindingsproblemen oplossen.

Belangrijk

Je moet online zijn om updates te installeren. Als je problemen hebt om verbinding te maken met je Wi-Fi-thuisnetwerk, kun je proberen verbinding te maken met een openbaar netwerk, bijvoorbeeld in een café of bibliotheek.

Als er geen Wi-Fi-netwerk beschikbaar is, zijn er diverse andere manieren om online te gaan:

Zodra je online bent, controleer je op de nieuwste updates. Dat gaat als volgt:

Stap 1:  Ga naar Start Windows-logo, en selecteer Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Windows Update.
Stap 2:  Selecteer Controleren op updates. Als er updates beschikbaar zijn, selecteer je Details.
Mogelijk moet je je Surface opnieuw opstarten nadat de updates zijn geïnstalleerd.

Naast het installeren van de laatste Surface- en Windows-updates, controleer je de website van de fabrikant van je router om de nieuwste updates voor je router (firmware-updates) te downloaden.

Probeer Oplossing 2 als je nog steeds geen verbinding kunt maken.

Oplossing 2: Je datum- en tijdinstellingen controleren

Controleer de datum- en tijdsinstellingen op je Surface en corrigeer deze, indien nodig. Dat gaat als volgt:

Stap 1:  Ga naar Start Windows-logo en selecteer Instellingen > Tijd en taal > Datum en tijd.
Stap 2:  Zorg ervoor dat de gegevens juist zijn, of breng zo nodig wijzigingen aan.

Probeer Oplossing 3 als je nog steeds geen verbinding kunt maken.

Oplossing 3: Wi-Fi opnieuw starten op Surface

Zo start je Wi-Fi opnieuw:

Stap 1:  Ga naar Start Windows-logo en selecteer Instellingen > Netwerk en internet > Wi-Fi.
.
Stap 2:  Verplaats onder Wi-Fi de schuifregelaar naar Uit en verplaats de schuifregelaar weer naar Aan.
Stap 3:  Selecteer het netwerk waarmee je verbinding wilt maken en selecteer zo nodig Verbinden. Controleer of je netwerkstatus nu Verbonden weergeeft.

Probeer Oplossing 4 als je nog steeds geen verbinding kunt maken.

Oplossing 4: Netwerkhardware opnieuw starten en Surface opnieuw opstarten

Probeer je modem, router en Surface opnieuw te starten. Dat gaat als volgt:

Stap 1:  Koppel het netsnoer los van je modem en draadloze router.
Stap 2:  Wacht minstens 30 seconden nadat alle lampjes op de apparaten zijn gedoofd en sluit de modem weer aan.

Opmerking
Sommige modems hebben een batterijback-up waardoor de lampjes niet uit gaan. Druk voor dit type modem kort op de knop voor opnieuw instellen (reset). Als je geen knop voor opnieuw instellen ziet, verwijder dan de accu.
Stap 3:  Sluit de router aan en wacht nog een minuut.

Start vervolgens de Surface opnieuw op.

Stap 1:  Ga naar Start Windows-logo en selecteer In-/uitschakelen > Opnieuw opstarten.
Stap 2:  Meld je aan bij Windows en selecteer Draadloos netwerk pictogram Wi-Fi in de linkerbenedenhoek van het scherm.
Stap 3:  Selecteer de naam van je draadloze netwerk en selecteer Verbinden.

Probeer Oplossing 5 als je nog steeds geen verbinding kunt maken.

Oplossing 5: Probleemoplossers uitvoeren

De probleemoplossers van het netwerk of de netwerkadapter kunnen helpen bij het opsporen en oplossen van problemen met Wi-Fi.

De probleemoplosser voor netwerken gebruiken

Dat gaat als volgt:

Stap 1:  Schakel het zoekvak in de linkerbenedenhoek van het scherm in.
Stap 2:  Voer in het zoekvak probleemoplosser voor netwerken in en selecteer in de zoekresultaten Netwerkverbindingen identificeren en oplossen.

De probleemoplosser voor netwerkadapters gebruiken

Dat gaat als volgt:

Stap 1:  Schakel het zoekvak in de linkerbenedenhoek van het scherm in.
Stap 2:  Voer in het zoekvak problemen oplossen in en selecteer in de zoekresultaten Problemen oplossen.
Stap 3:  Selecteer Netwerk and Internet > Netwerkadapter.
Stap 4:  Volg de instructies op het scherm.

Controleer of je nu verbinding kunt maken met Wi-Fi. Probeer Oplossing 6 als dit niet het geval is.

Oplossing 6: Het draadloze stuurprogramma handmatig opnieuw installeren

Als het stuurprogramma voor de draadloze kaart beschadigd of niet-geïnstalleerd is, veroorzaakt dit connectiviteitsproblemen. Je kunt het stuurprogramma bijwerken met Windows Update of je kunt zo nodig een stuurprogramma handmatig installeren. Daarvoor volg je de stappen in Draadloze stuurprogramma's installeren op Surface Pro of Surface 3.

Overige oplossingen

Problemen met de draadloze verbinding kunnen verschillende oorzaken hebben. Hier volgen andere mogelijke oplossingen.

Je netwerk controleren

Kun je vanaf een andere computer of een smartphone verbinding maken met je draadloze netwerk? Als dit niet lukt, ligt het probleem mogelijk bij het netwerk zelf. Neem contact op met je internetprovider voor hulp.

Routercompatibiliteit controleren

Als je problemen ondervindt wanneer je de Surface voor de eerste keer instelt, controleer je of je router volledig compatibel is met Windows. Door de nieuwe netwerkfuncties in Windows zijn sommige oudere netwerkrouters mogelijk niet volledig compatibel en kunnen deze problemen veroorzaken.

Raadpleeg Verbinding maken met een draadloos netwerk op je Surface voor informatie over het verbinden van je Surface met je netwerk.

De router- en toegangspuntfirmware bijwerken

Je router of toegangspunt heeft mogelijk een firmware-update nodig, met name als je alleen verbinding kunt maken met behulp van WEP-beveiliging of geen beveiliging. Probeer een firmware-update te downloaden en installeren vanaf je de website van de fabrikant van je router of toegangspunt.

Controleren op storing

Sommige van de apparaten in je huis, zoals microgolfovens en bepaalde draadloze telefoons, kunnen interferentie veroorzaken tussen de Surface en mogelijke netwerken in het bereik. Schakel dergelijke apparaten in de buurt van de Surface tijdelijk uit of plaats ze verder weg.

Wijzig de instellingen van de router of het toegangspunt naar een ander draadloos kanaal, of stel het kanaal in voor automatische selectie als het op een vast kanaalnummer is ingesteld. Soms werkt het ene draadloze kanaal beter dan het andere. Controleer de informatie die bij je toegangspunt of router is meegeleverd voor instructies over het instellen van het kanaal voor draadloos signaal.

Op MAC-filtering controleren

Draadloze routers kunnen ongeautoriseerde netwerktoegang voorkomen door middel van een functie genaamd MAC-filtering. Helaas kan MAC-filtering er ook voor zorgen dat er op de Surface geen verbinding kan worden gemaakt met je draadloze netwerk. Controleer de informatie die bij je toegangspunt of router is geleverd om te zien of MAC-filtering is ingeschakeld.

Probeer een van de volgende oplossingen als MAC-filtering is ingeschakeld:

 • Schakel MAC-filtering tijdelijk uit om te zien of dit ervoor zorgt dat er op de Surface geen verbinding kan worden gemaakt met je draadloze netwerk.
 • Voeg het MAC-adres van de Surface toe aan de gemachtigde lijst van de router.

Ga als volgt te werk om het MAC-adres voor je Surface te zoeken:

Stap 1:  Schakel het zoekvak in de linkerbenedenhoek van het scherm in.
Stap 2:  Voer in het zoekvak cmd in en selecteer in de zoekresultaten Opdrachtprompt.
Stap 3:  Typ ipconfig/all bij de opdrachtprompt en druk op Enter.
Stap 4:  Zoek het Fysiek adres. Dit is het MAC-adres voor de Surface.

Het fysieke adres of het MAC-adres zoeken

Als je de MAC-filterinstellingen op je router wilt wijzigen, raadpleeg dan de informatie die is meegeleverd bij de router of ga naar de website van de hardwarefabrikant. Als je de MAC-filterinstellingen van de router wijzigt, moet je de router opnieuw opstarten voordat je de Surface kunt verbinden met je draadloze netwerk.

Controleren of je router de netwerknaam uitzendt

Als je problemen hebt om je draadloze netwerk te vinden in de lijst met beschikbare netwerken, is je draadloze router mogelijk niet ingesteld om zijn netwerk-id (SSID) uit te zenden. Als je SSID-broadcasting wilt inschakelen, raadpleeg je de informatie die is meegeleverd met de router. Ga voor meer informatie over verbinding maken met een verborgen draadloos netwerk naar Problemen met bekabelde en draadloze netwerken.


Wat zijn de symptomen?

Het kan helpen om de symptomen te identificeren voordat je besluit hoe je een probleem met Wi-Fi oplost. De volgende drie scenario's zijn de meest gangbare problemen en je kunt deze mogelijk oplossen door de nieuwste updates te installeren. Zie Oplossing 1 hieronder voor meer informatie over het installeren van updates.

 • Wi-Fi werkt niet nadat Surface uit de slaapstand wordt gehaald.
  Als je geen verbinding kunt maken met Wi-Fi of geen beschikbare netwerken ziet nadat je Surface uit de slaapstand hebt gehaald, heb je mogelijk niet de nieuwste updates geïnstalleerd.
 • Wi-Fi heeft beperkte connectiviteit.
  Als je een bericht over Beperkte connectiviteit op Surface ziet, heb je mogelijk niet de nieuwste updates geïnstalleerd.

  Beperkte netwerkconnectiviteit
Opmerking
Niet alle situaties met beperkte connectiviteit kunnen worden opgelost door de Wi-Fi-stuurprogramma's. Beperkte connectiviteit kan het resultaat zijn van een complexe interactie van Wi-Fi-stuurprogramma's van apparaten, toegangspuntfirmware, toegangspuntconfiguratie en andere factoren. Wij werken voortdurend aan oplossingen voor problemen met beperkte connectiviteit die verband houden met stuurprogramma-updates voor Surface.
 • Wi-Fi werkt maar is zeer traag of het signaal is zeer zwak.

  Een traag draadloos netwerk kan verschillende oorzaken hebben. De router kan te druk bezet zijn om op nieuwe aanvragen te reageren als deze door meerdere computers of apparaten wordt gebruikt. Probeer andere computers of apparaten tijdelijk van het netwerk los te koppelen.

  Het kan helpen om de Surface dichter bij de router te plaatsen en de router uit de buurt van vloeren, muren en metalen objecten, zoals metalen kasten, te houden.

  Zorg er ook voor dat je de nieuwste updates hebt geïnstalleerd.

Oplossing 1: De nieuwste updates voor Surface installeren

Als je de nieuwste updates installeert, kan dit gangbare Wi-Fi-verbindingsproblemen oplossen.

Belangrijk

Je moet online zijn om de updates te installeren. Als je problemen hebt om verbinding te maken met je Wi-Fi-thuisnetwerk, kun je proberen verbinding te maken met een openbaar netwerk, bijvoorbeeld in een café of bibliotheek.

Als er geen Wi-Fi-netwerk beschikbaar is, zijn er andere manieren om online te gaan.

Zodra je online bent, controleer je op de nieuwste updates. Dat gaat als volgt:

Stap 1:  Maak een veegbeweging vanaf de rechterkant van het scherm en tik op Instellingen.
(Als je een muis gebruikt, plaats je de cursor in de rechterbovenhoek van het scherm, beweeg je de muisaanwijzer omlaag en klik je op Instellingen.)
Stap 2:  Tik of klik op Pc-instellingen wijzigen, Bijwerken en herstellen en vervolgens Windows Update.
Stap 3:  Tik of klik op Nu controleren.
Stap 4:  Als er updates beschikbaar zijn, tik of klik je op Details bekijken.
Stap 5:  Tik of klik om de updates te selecteren die je wilt installeren, en tik of klik op Installeren.
Mogelijk moet je je Surface opnieuw opstarten nadat de updates zijn geïnstalleerd.

Naast het installeren van de laatste Surface- en Windows-updates, controleer je de website van de fabrikant van je router om de nieuwste updates voor je router (firmware-updates) te downloaden.

Probeer Oplossing 2 als je nog steeds geen verbinding kunt maken.

Oplossing 2: Je datum- en tijdinstellingen controleren

Controleer de datum- en tijdsinstellingen op je Surface en corrigeer deze, indien nodig. Dat gaat als volgt:

Stap 1:  Maak een veegbeweging vanaf de rechterkant van het scherm en tik op Instellingen.
(Als je een muis gebruikt, plaats je de cursor in de rechterbovenhoek van het scherm, beweeg je de muisaanwijzer omlaag en klik je op Instellingen.)
Stap 2:  Tik of klik op Pc-instellingen wijzigen, tik of klik op Tijd en taal en vervolgens op Datum en tijd.
Stap 3:  Zorg ervoor dat de gegevens juist zijn, of maak zo nodig wijzigingen.

Probeer Oplossing 3 als je nog steeds geen verbinding kunt maken.

Oplossing 3: Wi-Fi opnieuw starten op Surface

Zo start je Wi-Fi opnieuw:

Stap 1:  Maak een veegbeweging vanaf de rechterkant van het scherm en tik op Instellingen.
(Als je een muis gebruikt, plaats je de cursor in de rechterbovenhoek van het scherm, beweeg je de muisaanwijzer omlaag en klik je op Instellingen.)
Stap 2:  Tik of klik op draadloos netwerkpictogram Draadloos netwerk.

Pictogram Draadloos netwerk
Stap 3:  Tik of klik in Netwerken onder Wi-Fi op Uit en tik of klik op Aan om de instelling weer in te schakelen.
Stap 4:  Tik of klik op het netwerk waarmee je verbinding wilt maken en tik of klik zo nodig op Verbinden. Controleer of je netwerkstatus nu Verbonden weergeeft.

Probeer Oplossing 4 als je nog steeds geen verbinding kunt maken.

Oplossing 4: Netwerkhardware opnieuw starten en Surface opnieuw opstarten

Probeer je modem, router en Surface opnieuw te starten. Dat gaat als volgt:

Stap 1:  Koppel het netsnoer los van je modem en draadloze router.
Stap 2:  Wacht minstens 30 seconden nadat alle lampjes op de apparaten zijn gedoofd en sluit de modem weer aan.

Opmerking
Sommige modems hebben een batterijback-up waardoor de lampjes niet uit gaan. Druk voor dit type modem kort op de knop voor opnieuw instellen (reset). Als je geen knop voor opnieuw instellen ziet, verwijder dan de accu.
Stap 3:  Sluit de router aan en wacht nog een minuut.

Start vervolgens de Surface opnieuw op.

Stap 1:  Maak een veegbeweging vanaf de rechterkant van het scherm en tik op Instellingen.
(Als je een muis gebruikt, plaats je de cursor in de rechterbovenhoek van het scherm, beweeg je de muisaanwijzer omlaag en klik je op Instellingen.)
Stap 2:  Tik of klik op Aan/uit en tik of klik vervolgens op Opnieuw opstarten.
Stap 3:  Meld je aan bij Windows, ga terug naar Instellingen en klik op het pictogram voor draadloos netwerk pictogram draadloos netwerk.
Stap 4:  Tik of klik op de naam van je draadloze netwerk en tik of klik op Verbinding maken.

Probeer Oplossing 5 als je nog steeds geen verbinding kunt maken.

Oplossing 5: Probleemoplossers uitvoeren

De probleemoplossers van het netwerk of de netwerkadapter kunnen helpen bij het opsporen en oplossen van problemen met Wi-Fi.

De probleemoplosser voor netwerken gebruiken

Dat gaat als volgt:

Stap 1:  Maak een veegbeweging vanaf de rechterrand van het scherm en tik vervolgens op Zoeken.
(Als je een muis gebruikt, verplaats je de muisaanwijzer naar de rechterbovenhoek van het scherm en klik je op Zoeken.)
Stap 2:  Voer in het zoekvak het volgende in: probleemoplosser voor netwerken.
Stap 3:  Tik of klik in de zoekresultaten op Netwerkproblemen identificeren en oplossen.

De probleemoplosser voor netwerkadapters gebruiken

Dat gaat als volgt:

Stap 1:  Maak een veegbeweging vanaf de rechterrand van het scherm en tik vervolgens op Zoeken.
(Als je een muis gebruikt, verplaats je de muisaanwijzer naar de rechterbovenhoek van het scherm en klik je op Zoeken.)
Stap 2:  Voer in het zoekvak probleemoplossing in en tik of klik op Probleemoplossing.
Stap 3:  Tik of klik op Netwerk en internet en tik of klik op Netwerkadapter.

Controleer of je nu verbinding kunt maken met Wi-Fi. Probeer Oplossing 6 als dit niet het geval is.

Oplossing 6: Het draadloze stuurprogramma handmatig opnieuw installeren

Als het stuurprogramma voor de draadloze kaart beschadigd of niet-geïnstalleerd is, veroorzaakt dit connectiviteitsproblemen.

Voor Surface RT en Surface 2 voert Windows Update automatisch updates uit voor je stuurprogramma.

Voor Surface Pro-modellen en Surface 3 kun je het stuurprogramma bijwerken met Windows Update of je kunt zo nodig een stuurprogramma handmatig installeren. Om dit te doen volg je de stappen in Draadloze stuurprogramma's installeren op Surface Pro of Surface 3.

Zie voor meer informatie over het bijwerken van stuurprogramma's van netwerkadapters, Stuurprogramma's bijwerken in Windows 8.1 of Windows RT 8.1.

Overige oplossingen

Problemen met de draadloze verbinding kunnen verschillende oorzaken hebben. Hier zijn enkele oplossingen die je kunt proberen.

Je netwerk controleren

Kun je vanaf een andere computer of een smartphone verbinding maken met je draadloze netwerk? Als dit niet lukt, ligt het probleem mogelijk bij het netwerk zelf. Neem contact op met je internetprovider voor hulp.

Routercompatibiliteit controleren

Als je problemen ondervindt wanneer je de Surface voor de eerste keer instelt, controleer je of je router volledig compatibel is met Windows. Door de nieuwe netwerkfuncties in Windows zijn sommige oudere netwerkrouters mogelijk niet volledig compatibel en kunnen deze problemen veroorzaken. Ga naar het Windows Compatibiliteitscentrum voor een lijst met routers die compatibel zijn met Windows 8.1 en Windows RT 8.1.

Raadpleeg Verbinding maken met een draadloos netwerk op je Surface voor informatie over het verbinden van je Surface met je netwerk.

De router- en toegangspuntfirmware bijwerken

Je router of toegangspunt heeft mogelijk een firmware-update nodig, met name als je alleen verbinding kunt maken met behulp van WEP-beveiliging of geen beveiliging. Probeer een firmware-update te downloaden en installeren vanaf je de website van de fabrikant van je router of toegangspunt.

Controleren op storing

Sommige van de apparaten in je huis, zoals microgolfovens en bepaalde draadloze telefoons, kunnen interferentie veroorzaken tussen de Surface en mogelijke netwerken in het bereik. Schakel dergelijke apparaten in de buurt van de Surface tijdelijk uit of plaats ze verder weg.

Wijzig de instellingen van de router of het toegangspunt naar een ander draadloos kanaal, of stel het kanaal in voor automatische selectie als het op een vast kanaalnummer is ingesteld. Soms werkt het ene draadloze kanaal beter dan het andere. Controleer de informatie die bij je toegangspunt of router is meegeleverd voor instructies over het instellen van het kanaal voor draadloos signaal.

Op MAC-filtering controleren

Draadloze routers kunnen ongeautoriseerde netwerktoegang voorkomen door middel van een functie genaamd MAC-filtering. Helaas kan MAC-filtering er ook voor zorgen dat er op de Surface geen verbinding kan worden gemaakt met je draadloze netwerk.

Probeer een van de volgende oplossingen als MAC-filtering is ingeschakeld:

 • Schakel MAC-filtering tijdelijk uit om te zien of dit ervoor zorgt dat er op de Surface geen verbinding kan worden gemaakt met je draadloze netwerk.
 • Voeg het MAC-adres van de Surface toe aan de gemachtigde lijst van de router.

Ga als volgt te werk om het MAC-adres voor je Surface te zoeken:

Stap 1:  Maak een veegbeweging vanaf de rechterrand van het scherm en tik vervolgens op Zoeken.
(Als je een muis gebruikt, verplaats je de muisaanwijzer naar de rechterbovenhoek van het scherm en klik je op Zoeken.)
Stap 2:  Voer cmd in het zoekvak in en tik of klik vervolgens op Opdrachtprompt in de zoekresultaten.
Stap 3:  Typ ipconfig/all bij de opdrachtprompt en druk op Enter.
Stap 4:  Zoek het Fysiek adres. Dit is het MAC-adres voor de Surface.

Het fysieke adres of het MAC-adres zoeken

Als je de MAC-filterinstellingen op je router wilt wijzigen, raadpleeg dan de informatie die werd meegeleverd bij de router of die je op de website van de hardwarefabrikant vindt. Als je de MAC-filterinstellingen van de router wijzigt, moet je de router opnieuw opstarten voordat je de Surface kunt verbinden met je draadloze netwerk.

Controleren of je router de netwerknaam uitzendt

Als je problemen hebt om je draadloze netwerk te vinden in de lijst met beschikbare netwerken, is je draadloze router mogelijk niet ingesteld om zijn netwerk-id (SSID) uit te zenden. Als je SSID-broadcasting wilt inschakelen, raadpleeg je de informatie die is meegeleverd met de router. Voor meer informatie over de manier om verbinding te maken met een verborgen draadloos netwerk, raadpleeg je 'Hoe maak ik verbinding met een verborgen draadloos netwerk?' in Problemen met bekabeld en draadloze netwerken.

Zie Waarom kan ik geen draadloos netwerk vinden? voor meer informatie over netwerkdetectieproblemen.


Wat zijn de symptomen?

Het kan helpen om de symptomen te identificeren voordat je besluit hoe je een probleem met Wi-Fi oplost. De volgende drie scenario's zijn de meest gangbare problemen en je kunt deze mogelijk oplossen door de nieuwste updates te installeren. Zie Oplossing 1 hieronder voor meer informatie over het installeren van updates.

 • Wi-Fi werkt niet nadat Surface uit de slaapstand wordt gehaald.
  Als je geen verbinding kunt maken met Wi-Fi of geen beschikbare netwerken ziet nadat je Surface uit de slaapstand hebt gehaald, heb je mogelijk niet de nieuwste updates geïnstalleerd.
 • Wi-Fi heeft beperkte connectiviteit.
  Als je een bericht over Beperkte connectiviteit op Surface ziet, heb je mogelijk niet de nieuwste updates geïnstalleerd.

  Beperkte netwerkconnectiviteit
Opmerking
Niet alle situaties met beperkte connectiviteit kunnen worden opgelost door de Wi-Fi-stuurprogramma's. Beperkte connectiviteit kan het resultaat zijn van een complexe interactie van Wi-Fi-stuurprogramma's van apparaten, toegangspuntfirmware, toegangspuntconfiguratie en andere factoren. Wij werken voortdurend aan oplossingen voor problemen met beperkte connectiviteit die verband houden met stuurprogramma-updates voor Surface.
 • Wi-Fi werkt maar is zeer traag of het signaal is zeer zwak.

  Een traag draadloos netwerk kan verschillende oorzaken hebben. De router kan te druk bezet zijn om op nieuwe aanvragen te reageren als deze door meerdere computers of apparaten wordt gebruikt. Probeer andere computers of apparaten tijdelijk van het netwerk los te koppelen.

  Het kan helpen om de Surface dichter bij de router te plaatsen en de router uit de buurt van vloeren, muren en metalen objecten, zoals metalen kasten, te houden.

  Zorg er ook voor dat je de nieuwste updates hebt geïnstalleerd.

Oplossing 1: De nieuwste updates voor Surface installeren

Als je de nieuwste updates installeert, kan dit gangbare Wi-Fi-verbindingsproblemen oplossen.

Belangrijk

Je moet online zijn om de updates te installeren. Als je problemen hebt om verbinding te maken met je Wi-Fi-thuisnetwerk, kun je proberen verbinding te maken met een openbaar netwerk, bijvoorbeeld in een café of bibliotheek.

Als er geen Wi-Fi-netwerk beschikbaar is, zijn er andere manieren om online te gaan.

Zodra je online bent, controleer je op de nieuwste updates. Dat gaat als volgt:

Stap 1:  Maak een veegbeweging vanaf de rechterkant van het scherm en tik op Instellingen.
(Als je een muis gebruikt, plaats je de cursor in de rechterbovenhoek van het scherm, beweeg je de muisaanwijzer omlaag en klik je op Instellingen.)
Stap 2:  Tik of klik op Pc-instellingen wijzigen, Bijwerken en herstellen en vervolgens Windows Update.
Stap 3:  Tik of klik op Nu controleren.
Stap 4:  Als er updates beschikbaar zijn, tik of klik je op Details bekijken.
Stap 5:  Tik of klik om de updates te selecteren die je wilt installeren, en tik of klik op Installeren.
Mogelijk moet je je Surface opnieuw opstarten nadat de updates zijn geïnstalleerd.

Naast het installeren van de laatste Surface- en Windows-updates, controleer je de website van de fabrikant van je router om de nieuwste updates voor je router (firmware-updates) te downloaden.

Probeer Oplossing 2 als je nog steeds geen verbinding kunt maken.

Oplossing 2: Je datum- en tijdinstellingen controleren

Controleer de datum- en tijdsinstellingen op je Surface en corrigeer deze, indien nodig. Dat gaat als volgt:

Stap 1:  Maak een veegbeweging vanaf de rechterkant van het scherm en tik op Instellingen.
(Als je een muis gebruikt, plaats je de cursor in de rechterbovenhoek van het scherm, beweeg je de muisaanwijzer omlaag en klik je op Instellingen.)
Stap 2:  Tik of klik op Pc-instellingen wijzigen, tik of klik op Tijd en taal en vervolgens op Datum en tijd.
Stap 3:  Zorg ervoor dat de gegevens juist zijn, of maak zo nodig wijzigingen.

Probeer Oplossing 3 als je nog steeds geen verbinding kunt maken.

Oplossing 3: Wi-Fi opnieuw starten op Surface

Zo start je Wi-Fi opnieuw:

Stap 1:  Maak een veegbeweging vanaf de rechterkant van het scherm en tik op Instellingen.
(Als je een muis gebruikt, plaats je de cursor in de rechterbovenhoek van het scherm, beweeg je de muisaanwijzer omlaag en klik je op Instellingen.)
Stap 2:  Tik of klik op draadloos netwerkpictogram Draadloos netwerk.

Pictogram Draadloos netwerk
Stap 3:  Tik of klik in Netwerken onder Wi-Fi op Uit en tik of klik op Aan om de instelling weer in te schakelen.
Stap 4:  Tik of klik op het netwerk waarmee je verbinding wilt maken en tik of klik zo nodig op Verbinden. Controleer of je netwerkstatus nu Verbonden weergeeft.

Probeer Oplossing 4 als je nog steeds geen verbinding kunt maken.

Oplossing 4: Netwerkhardware opnieuw starten en Surface opnieuw opstarten

Probeer je modem, router en Surface opnieuw te starten. Dat gaat als volgt:

Stap 1:  Koppel het netsnoer los van je modem en draadloze router.
Stap 2:  Wacht minstens 30 seconden nadat alle lampjes op de apparaten zijn gedoofd en sluit de modem weer aan.

Opmerking
Sommige modems hebben een batterijback-up waardoor de lampjes niet uit gaan. Druk voor dit type modem kort op de knop voor opnieuw instellen (reset). Als je geen knop voor opnieuw instellen ziet, verwijder dan de accu.
Stap 3:  Sluit de router aan en wacht nog een minuut.

Start vervolgens de Surface opnieuw op.

Stap 1:  Maak een veegbeweging vanaf de rechterkant van het scherm en tik op Instellingen.
(Als je een muis gebruikt, plaats je de cursor in de rechterbovenhoek van het scherm, beweeg je de muisaanwijzer omlaag en klik je op Instellingen.)
Stap 2:  Tik of klik op Aan/uit en tik of klik vervolgens op Opnieuw opstarten.
Stap 3:  Meld je aan bij Windows, ga terug naar Instellingen en klik op het pictogram voor draadloos netwerk pictogram draadloos netwerk.
Stap 4:  Tik of klik op de naam van je draadloze netwerk en tik of klik op Verbinding maken.

Probeer Oplossing 5 als je nog steeds geen verbinding kunt maken.

Oplossing 5: Probleemoplossers uitvoeren

De probleemoplossers van het netwerk of de netwerkadapter kunnen helpen bij het opsporen en oplossen van problemen met Wi-Fi.

De probleemoplosser voor netwerken gebruiken

Dat gaat als volgt:

Stap 1:  Maak een veegbeweging vanaf de rechterrand van het scherm en tik vervolgens op Zoeken.
(Als je een muis gebruikt, verplaats je de muisaanwijzer naar de rechterbovenhoek van het scherm en klik je op Zoeken.)
Stap 2:  Voer in het zoekvak het volgende in: probleemoplosser voor netwerken.
Stap 3:  Tik of klik in de zoekresultaten op Netwerkproblemen identificeren en oplossen.

De probleemoplosser voor netwerkadapters gebruiken

Dat gaat als volgt:

Stap 1:  Maak een veegbeweging vanaf de rechterrand van het scherm en tik vervolgens op Zoeken.
(Als je een muis gebruikt, verplaats je de muisaanwijzer naar de rechterbovenhoek van het scherm en klik je op Zoeken.)
Stap 2:  Voer in het zoekvak probleemoplossing in en tik of klik op Probleemoplossing.
Stap 3:  Tik of klik op Netwerk en internet en tik of klik op Netwerkadapter.

Controleer of je nu verbinding kunt maken met Wi-Fi. Probeer Oplossing 6 als dit niet het geval is.

Oplossing 6: Het draadloze stuurprogramma handmatig opnieuw installeren

Als het stuurprogramma voor de draadloze kaart beschadigd of niet-geïnstalleerd is, veroorzaakt dit connectiviteitsproblemen.

Voor Surface RT en Surface 2 voert Windows Update automatisch updates uit voor je stuurprogramma.

Voor Surface Pro-modellen en Surface 3 kun je het stuurprogramma bijwerken met Windows Update of je kunt zo nodig een stuurprogramma handmatig installeren. Om dit te doen volg je de stappen in Draadloze stuurprogramma's installeren op Surface Pro of Surface 3.

Zie voor meer informatie over het bijwerken van stuurprogramma's van netwerkadapters, Stuurprogramma's bijwerken in Windows 8.1 of Windows RT 8.1.

Overige oplossingen

Problemen met de draadloze verbinding kunnen verschillende oorzaken hebben. Hier zijn enkele oplossingen die je kunt proberen.

Je netwerk controleren

Kun je vanaf een andere computer of een smartphone verbinding maken met je draadloze netwerk? Als dit niet lukt, ligt het probleem mogelijk bij het netwerk zelf. Neem contact op met je internetprovider voor hulp.

Routercompatibiliteit controleren

Als je problemen ondervindt wanneer je de Surface voor de eerste keer instelt, controleer je of je router volledig compatibel is met Windows. Door de nieuwe netwerkfuncties in Windows zijn sommige oudere netwerkrouters mogelijk niet volledig compatibel en kunnen deze problemen veroorzaken. Ga naar het Windows Compatibiliteitscentrum voor een lijst met routers die compatibel zijn met Windows 8.1 en Windows RT 8.1.

Raadpleeg Verbinding maken met een draadloos netwerk op je Surface voor informatie over het verbinden van je Surface met je netwerk.

De router- en toegangspuntfirmware bijwerken

Je router of toegangspunt heeft mogelijk een firmware-update nodig, met name als je alleen verbinding kunt maken met behulp van WEP-beveiliging of geen beveiliging. Probeer een firmware-update te downloaden en installeren vanaf je de website van de fabrikant van je router of toegangspunt.

Controleren op storing

Sommige van de apparaten in je huis, zoals microgolfovens en bepaalde draadloze telefoons, kunnen interferentie veroorzaken tussen de Surface en mogelijke netwerken in het bereik. Schakel dergelijke apparaten in de buurt van de Surface tijdelijk uit of plaats ze verder weg.

Wijzig de instellingen van de router of het toegangspunt naar een ander draadloos kanaal, of stel het kanaal in voor automatische selectie als het op een vast kanaalnummer is ingesteld. Soms werkt het ene draadloze kanaal beter dan het andere. Controleer de informatie die bij je toegangspunt of router is meegeleverd voor instructies over het instellen van het kanaal voor draadloos signaal.

Op MAC-filtering controleren

Draadloze routers kunnen ongeautoriseerde netwerktoegang voorkomen door middel van een functie genaamd MAC-filtering. Helaas kan MAC-filtering er ook voor zorgen dat er op de Surface geen verbinding kan worden gemaakt met je draadloze netwerk.

Probeer een van de volgende oplossingen als MAC-filtering is ingeschakeld:

 • Schakel MAC-filtering tijdelijk uit om te zien of dit ervoor zorgt dat er op de Surface geen verbinding kan worden gemaakt met je draadloze netwerk.
 • Voeg het MAC-adres van de Surface toe aan de gemachtigde lijst van de router.

Ga als volgt te werk om het MAC-adres voor je Surface te zoeken:

Stap 1:  Maak een veegbeweging vanaf de rechterrand van het scherm en tik vervolgens op Zoeken.
(Als je een muis gebruikt, verplaats je de muisaanwijzer naar de rechterbovenhoek van het scherm en klik je op Zoeken.)
Stap 2:  Voer cmd in het zoekvak in en tik of klik vervolgens op Opdrachtprompt in de zoekresultaten.
Stap 3:  Typ ipconfig/all bij de opdrachtprompt en druk op Enter.
Stap 4:  Zoek het Fysiek adres. Dit is het MAC-adres voor de Surface.

Het fysieke adres of het MAC-adres zoeken

Als je de MAC-filterinstellingen op je router wilt wijzigen, raadpleeg dan de informatie die werd meegeleverd bij de router of die je op de website van de hardwarefabrikant vindt. Als je de MAC-filterinstellingen van de router wijzigt, moet je de router opnieuw opstarten voordat je de Surface kunt verbinden met je draadloze netwerk.

Controleren of je router de netwerknaam uitzendt

Als je problemen hebt om je draadloze netwerk te vinden in de lijst met beschikbare netwerken, is je draadloze router mogelijk niet ingesteld om zijn netwerk-id (SSID) uit te zenden. Als je SSID-broadcasting wilt inschakelen, raadpleeg je de informatie die is meegeleverd met de router. Voor meer informatie over de manier om verbinding te maken met een verborgen draadloos netwerk, raadpleeg je 'Hoe maak ik verbinding met een verborgen draadloos netwerk?' in Problemen met bekabeld en draadloze netwerken.

Zie Waarom kan ik geen draadloos netwerk vinden? voor meer informatie over netwerkdetectieproblemen.


Contact opnemen

Answer Desk
Er staan Answer Techs klaar om jou te helpen.
Praat live met een ondersteuningsmedewerker