Surface opstarten vanaf een USB-apparaat

Je Surface Pro-model of Surface 3 opstarten vanaf een USB-station kan handig zijn als je firmware-instellingen of Windows-opstartinstellingen wilt wijzigen.

Is van toepassing op

Surface Book, Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

Is van toepassing op

Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

Besturingssysteem:

Belangrijk
Dit artikel bevat stappen voor geavanceerde probleemoplossing. Je moet kunnen werken met een opdrachtprompt en de UEFI (Unified Extensible Firmware Interface, ook gekend als de BIOS) op je Surface kunnen configureren.

Voordat je begint

Voordat je een USB-station kunt gebruiken om je Surface op te starten, moet je het volgende doen:

 • Stel je USB-station in als een opstartbaar station.
 • Configureer Surface om op te starten vanaf een USB-apparaat in plaats van de SSD (solid-state drive).
Opmerking
Met het opstarten vanaf een USB-apparaat kun je je Surface niet vernieuwen of opnieuw instellen. In plaats daarvan kun je je Surface hiermee opstarten met behulp van Windows of een ander besturingssysteem dat zich op je USB-apparaat bevindt.
Ga voor informatie over aanbevolen herstelmethoden naar Surface Pro of Surface 3 herstellen of opnieuw instellen.

Een USB-apparaat instellen als een opstartbaar station

Stap 1:  Plaats een USB-station in een actieve computer.
Stap 2:  Open een opdrachtpromptvenster als beheerder. (Om dit te doen, klik je met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt en selecteer je Als administrator uitvoeren.)
Stap 3:  Typ diskpart in het opdrachtpromptvenster en druk op Enter.
Stap 4:  Als je het stationsnummer of de letter van het USB-station wilt weten, voer je in de opdrachtprompt list disk in en druk je op Enter.
De opdracht list disk geeft alle schijven op de computer weer. Controleer het stationsnummer of de stationsletter van het USB-station.
Stap 5:  Voer bij de opdrachtprompt select disk X in, waarbij X het stationsnummer of de stationsletter is van het USB-station in de laatste stap, en druk op Enter.
Stap 6:  Voer clean in en druk op Enter.
Hiermee worden alle gegevens van het USB-station verwijderd.
Stap 7:  Om een nieuwe primaire partitie op het USB-station te maken, voer je create part pri in en druk je op Enter.
Stap 8:  Om de partitie te selecteren die je net hebt gemaakt, voer je select part 1 in en druk je op Enter.
Stap 9:  Om de partitie te formatteren, voer je format fs=fat32 quick in en druk je op Enter.
Stap 10:  Voer active in en druk op Enter.
Stap 11:  Voer exit in en druk op Enter.
Stap 12:  Als je de installatiekopie van het besturingssysteem hebt waarnaar je wilt opstarten, sla je deze op in de hoofdmap van het USB-station.

Je Surface configureren om op te starten vanaf een USB-apparaat

Zodra je USB-station is ingesteld als opstartbaar station met een geschikt besturingssysteem, moet je je Surface instellen om op te starten vanaf dit station. Hiervoor moet je wijzigingen in de UEFI uitvoeren. Je kunt als volgt de opstartvolgorde op Surface configureren zodat het USB-station de eerste optie wordt.

Voor meer informatie over het gebruik van de UEFI op je Surface raadpleeg je Hoe gebruik ik het BIOS/UEFI?

Ga als volgt te werk om wijzigingen in de UEFI uit te voeren:

Stap 1:  Sluit je Surface af.
Stap 2:  Zodra Surface is uitgeschakeld, druk je op de knop Volume omhoog en houd je deze ingedrukt.
Stap 3:  Houd de knop Volume omhoog ingedrukt en druk op de aan/uit-knop en laat deze los.
Stap 4:  Houd de knop Volume omhoog nog steeds ingedrukt totdat het Surface-logo niet meer op het scherm wordt weergegeven.

De Surface UEFI wordt nu weergegeven. Voer een van de volgende stappen uit:

 • Surface Pro 3 en Surface 3: Ga naar Stap 5 hieronder.
 • Surface Pro 1 en Surface Pro 2: Ga verder naar Stap 9 hieronder.

Surface Pro 3 en Surface 3:

Stap 5:  Selecteer Configure Alternate System Boot Order (Alternatieve volgorde voor systeemopstart configureren).
Stap 6:  Voer een van de volgende stappen uit:
 • Surface Pro 3: Selecteer USB > SSD
 • Surface 3: Selecteer Network (Netwerk) > USB > SSD.
Stap 7:  Selecteer Exit Setup (Setup afsluiten).
Stap 8:  Selecteer Yes (Ja) om de configuratie op te slaan en start de Surface opnieuw op.

Surface Pro 1 en Surface Pro 2 (optioneel voor Surface Pro 3)

Stap 9:  Selecteer Secure Boot Control (Beveiligd opstarten).
Stap 10:  Selecteer Disable (Uitschakelen). Hierdoor kan Surface zoeken naar een ander apparaat waarvan het kan opstarten in plaats van de SSD.

Opmerking
Dit heeft mogelijk invloed op het welkomstscherm van je Surface.

Stap 11:  Selecteer Exit Setup (Setup afsluiten).
Stap 12:  Selecteer Yes (Ja) om de configuratie op te slaan en start de Surface opnieuw op.

Surface starten van een USB-station

Zodra je de bovenstaande stappen hebt gevolgd om een USB-station in te stellen als een opstartbaar station en de UEFI te configureren, ben je klaar om je Surface op te starten vanaf je USB-station.

Opmerkingen
 • Voordat je je Surface opstart vanaf een USB-station, zorg je ervoor dat er geen andere USB-apparaten op je Surface zijn aangesloten, inclusief USB-muizen, -toetsenborden of andere opslagapparaten. Surface zal proberen op te starten vanaf andere USB-apparaten nadat je de UEFI-configuratie hebt gewijzigd.
 • Als je je Surface niet wilt opstarten vanaf je USB-apparaat, zorg je ervoor dat het station niet in de USB-poort op je Surface is geplaatst wanneer je opstart.

Surface 3 (en Surface Pro 3 met een geconfigureerde opstartvolgorde in UEFI)

Stap 1:  Sluit je Surface af.
Stap 2:  Plaats je opstartbare USB-station in de USB-poort op je Surface.
Stap 3:  Drup op de aan/uit-knop om je Surface in te schakelen.
Stap 4:  Volg de instructies op het scherm om op te starten vanaf je USB-station.

Surface Pro 3 zonder een geconfigureerde opstartvolgorde in UEFI

Stap 1:  Sluit je Surface af.
Stap 2:  Plaats je opstartbare USB-station in de USB-poort op je Surface.
Stap 3:  Houd de knop Volume-omlaag op Surface ingedrukt.
Stap 4:  Houd de knop Volume omlaag ingedrukt en druk op de aan/uit-knop en laat deze los.
Stap 5:  Volg de instructies op het scherm om op te starten vanaf je USB-station.

Surface Pro 1 en Surface Pro 2

Stap 1:  Sluit je Surface af.
Stap 2:  Plaats je opstartbare USB-station in de USB-poort op je Surface.
Stap 3:  Houd de knop Volume-omlaag op Surface ingedrukt.
Stap 4:  Houd de knop Volume omlaag ingedrukt en druk op de aan/uit-knop en laat deze los.
Stap 5:  Wanneer het Surface-logo verschijnt, laat je de knop Volume omlaag los.
Stap 6:  Volg de instructies op het scherm voor het besturingssysteem op je USB-station.

Als het USB-station niet werkt op je Surface

Zorg ervoor dat het USB-station is geformatteerd met FAT32 en dat de installatiekopie van het besturingssysteem de juiste kopie is voor jouw Surface-model. Zie Een USB-herstelstation maken voor meer informatie.


Belangrijk
Dit artikel bevat stappen voor geavanceerde probleemoplossing. Je moet kunnen werken met een opdrachtprompt en de UEFI (Unified Extensible Firmware Interface, ook gekend als de BIOS) op je Surface kunnen configureren.

Voordat je begint

Voordat je een USB-station kunt gebruiken om je Surface op te starten, moet je het volgende doen:

 • Stel je USB-station in als een opstartbaar station.
 • Configureer Surface om op te starten vanaf een USB-apparaat in plaats van de SSD (solid-state drive).
Opmerking
Met het opstarten vanaf een USB-apparaat kun je je Surface niet vernieuwen of opnieuw instellen. In plaats daarvan kun je je Surface hiermee opstarten met behulp van Windows of een ander besturingssysteem dat zich op je USB-apparaat bevindt.
Ga voor informatie over aanbevolen herstelmethoden naar Surface Pro of Surface 3 herstellen of opnieuw instellen.

Een USB-apparaat instellen als een opstartbaar station

Stap 1:  Plaats een USB-station in een actieve computer.
Stap 2:  Open een opdrachtpromptvenster als beheerder. (Om dit te doen, klik je met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt en selecteer je Als administrator uitvoeren.)
Stap 3:  Typ diskpart in het opdrachtpromptvenster en druk op Enter.
Stap 4:  Als je het stationsnummer of de letter van het USB-station wilt weten, voer je in de opdrachtprompt list disk in en druk je op Enter.
De opdracht list disk geeft alle schijven op de computer weer. Controleer het stationsnummer of de stationsletter van het USB-station.
Stap 5:  Voer bij de opdrachtprompt select disk X in, waarbij X het stationsnummer of de stationsletter is van het USB-station in de laatste stap, en druk op Enter.
Stap 6:  Voer clean in en druk op Enter.
Hiermee worden alle gegevens van het USB-station verwijderd.
Stap 7:  Om een nieuwe primaire partitie op het USB-station te maken, voer je create part pri in en druk je op Enter.
Stap 8:  Om de partitie te selecteren die je net hebt gemaakt, voer je select part 1 in en druk je op Enter.
Stap 9:  Om de partitie te formatteren, voer je format fs=fat32 quick in en druk je op Enter.
Stap 10:  Voer active in en druk op Enter.
Stap 11:  Voer exit in en druk op Enter.
Stap 12:  Als je de installatiekopie van het besturingssysteem hebt waarnaar je wilt opstarten, sla je deze op in de hoofdmap van het USB-station.

Je Surface configureren om op te starten vanaf een USB-apparaat

Zodra je USB-station is ingesteld als opstartbaar station met een geschikt besturingssysteem, moet je je Surface instellen om op te starten vanaf dit station. Hiervoor moet je wijzigingen in de UEFI uitvoeren. Je kunt als volgt de opstartvolgorde op Surface configureren zodat het USB-station de eerste optie wordt.

Voor meer informatie over het gebruik van de UEFI op je Surface raadpleeg je Hoe gebruik ik het BIOS/UEFI?

Ga als volgt te werk om wijzigingen in de UEFI uit te voeren:

Stap 1:  Sluit je Surface af.
Stap 2:  Zodra Surface is uitgeschakeld, druk je op de knop Volume omhoog en houd je deze ingedrukt.
Stap 3:  Houd de knop Volume omhoog ingedrukt en druk op de aan/uit-knop en laat deze los.
Stap 4:  Houd de knop Volume omhoog nog steeds ingedrukt totdat het Surface-logo niet meer op het scherm wordt weergegeven.

De Surface UEFI wordt nu weergegeven. Voer een van de volgende stappen uit:

 • Surface Pro 3 en Surface 3: Ga naar Stap 5 hieronder.
 • Surface Pro 1 en Surface Pro 2: Ga verder naar Stap 9 hieronder.

Surface Pro 3 en Surface 3:

Stap 5:  Selecteer Configure Alternate System Boot Order (Alternatieve volgorde voor systeemopstart configureren).
Stap 6:  Voer een van de volgende stappen uit:
 • Surface Pro 3: Selecteer USB > SSD
 • Surface 3: Selecteer Network (Netwerk) > USB > SSD.
Stap 7:  Selecteer Exit Setup (Setup afsluiten).
Stap 8:  Selecteer Yes (Ja) om de configuratie op te slaan en start de Surface opnieuw op.

Surface Pro 1 en Surface Pro 2 (optioneel voor Surface Pro 3)

Stap 9:  Selecteer Secure Boot Control (Beveiligd opstarten).
Stap 10:  Selecteer Disable (Uitschakelen). Hierdoor kan Surface zoeken naar een ander apparaat waarvan het kan opstarten in plaats van de SSD.

Opmerking
Dit heeft mogelijk invloed op het welkomstscherm van je Surface.

Stap 11:  Selecteer Exit Setup (Setup afsluiten).
Stap 12:  Selecteer Yes (Ja) om de configuratie op te slaan en start de Surface opnieuw op.

Surface starten van een USB-station

Zodra je de bovenstaande stappen hebt gevolgd om een USB-station in te stellen als een opstartbaar station en de UEFI te configureren, ben je klaar om je Surface op te starten vanaf je USB-station.

Opmerkingen
 • Voordat je je Surface opstart vanaf een USB-station, zorg je ervoor dat er geen andere USB-apparaten op je Surface zijn aangesloten, inclusief USB-muizen, -toetsenborden of andere opslagapparaten. Surface zal proberen op te starten vanaf andere USB-apparaten nadat je de UEFI-configuratie hebt gewijzigd.
 • Als je je Surface niet wilt opstarten vanaf je USB-apparaat, zorg je ervoor dat het station niet in de USB-poort op je Surface is geplaatst wanneer je opstart.

Surface 3 (en Surface Pro 3 met een geconfigureerde opstartvolgorde in UEFI)

Stap 1:  Sluit je Surface af.
Stap 2:  Plaats je opstartbare USB-station in de USB-poort op je Surface.
Stap 3:  Drup op de aan/uit-knop om je Surface in te schakelen.
Stap 4:  Volg de instructies op het scherm om op te starten vanaf je USB-station.

Surface Pro 3 zonder een geconfigureerde opstartvolgorde in UEFI

Stap 1:  Sluit je Surface af.
Stap 2:  Plaats je opstartbare USB-station in de USB-poort op je Surface.
Stap 3:  Houd de knop Volume-omlaag op Surface ingedrukt.
Stap 4:  Houd de knop Volume omlaag ingedrukt en druk op de aan/uit-knop en laat deze los.
Stap 5:  Volg de instructies op het scherm om op te starten vanaf je USB-station.

Surface Pro 1 en Surface Pro 2

Stap 1:  Sluit je Surface af.
Stap 2:  Plaats je opstartbare USB-station in de USB-poort op je Surface.
Stap 3:  Houd de knop Volume-omlaag op Surface ingedrukt.
Stap 4:  Houd de knop Volume omlaag ingedrukt en druk op de aan/uit-knop en laat deze los.
Stap 5:  Wanneer het Surface-logo verschijnt, laat je de knop Volume omlaag los.
Stap 6:  Volg de instructies op het scherm voor het besturingssysteem op je USB-station.

Als het USB-station niet werkt op je Surface

Zorg er voor dat het USB-station is geformatteerd met FAT32 en dat de installatiekopie van het besturingssysteem de juiste kopie is voor jouw Surface-model. Zie Een USB-herstelstation maken voor meer informatie.


Contact opnemen

Answer Desk
Er staan Answer Techs klaar om jou te helpen.
Praat live met een ondersteuningsmedewerker