Een USB-herstelstation maken en gebruiken

Besturingssysteem:

Als je problemen ondervindt of opslagruimte moet vrijmaken, kun je je Surface starten vanaf een USB-herstelstation.


Surface wordt geleverd met Windows-herstelgegevens waarmee je de Surface kunt vernieuwen of de fabrieksinstellingen ervan kunt terugzetten. Deze gegevens worden opgeslagen in een speciale herstelpartitie op je apparaat.

Als je Surface niet start of als de herstelgegevens zijn verwijderd, heb je via je USB-herstelstation toegang tot de hulpprogramma's voor herstel om de problemen op te lossen. Je kunt het station ook gebruiken om opslagruimte vrij te maken.

Belangrijk
 • Als je de herstelgegevens van je Surface verwijdert nadat je het USB-herstelstation hebt gemaakt, moet je het station op een veilige plaats bewaren. Op je Surface staat geen herstelkopie meer, dus als je je apparaat ooit moet vernieuwen of opnieuw moet instellen, heb je het USB-herstelstation nodig.
 • Surface USB-herstelstations zijn niet uitwisselbaar tussen de verschillende Surface-modellen. Je kunt alleen een USB-herstelstation gebruiken dat voor je specifieke Surface-model is bedoeld.

Een USB-herstelstation maken

Surface wordt geleverd met een ingebouwd hulpprogramma voor het maken van een USB-herstelstation. Je hebt een extern USB-station nodig dat is geformatteerd met FAT32 (niet NTFS) en voldoende ruimte bevat voor alle herstelgegevens.

Belangrijk

Als je een Surface herstelstation maakt, wordt alles gewist dat op je USB-station is opgeslagen. Breng eerst alle belangrijke gegevens op je USB-station over naar een ander opslagapparaat voordat je er een herstelstation van maakt.

Voor stappen voor het maken van een USB-herstelstation ga je naar Een herstelstation maken.

Wanneer je het herstelstation hebt gemaakt, moet je het station uitwerpen met behulp van het pictogram Hardware veilig verwijderen en media uitwerpen op de Windows-taakbalk.

Belangrijk

Als je de herstelpartitie verwijdert, heb je het USB-herstelstation nodig als je je Surface ooit moet vernieuwen of opnieuw moet instellen. Bewaar het dus op een veilige plaats. Je kunt beter geen andere bestanden of gegevens opslaan op het herstelstation.

Als je geen USB-herstelstation kunt maken

Als je geen USB-herstelstation hebt gemaakt en je er ook geen kunt maken vanaf je Surface, kun je de bestanden downloaden die je nodig hebt om je Surface weer in werkende staat te krijgen. Zie Een herstelkopie voor je Surface downloaden.

De Surface starten met behulp van je USB-herstelstation.

Stap 1: Controleer of je Surface is uitgeschakeld en aangesloten en plaats daarna het USB-herstelstation in de USB-poort op je Surface.
Stap 2: Houd de knop Volume omlaag ingedrukt terwijl je de Aan/uit-knop op je Surface indrukt en weer loslaat.
Stap 3: Wanneer het Surface-logo verschijnt, laat je de volumeknop los.
Stap 4: Volg de instructies op het scherm, zoals het selecteren van de taal en toetsenbordindeling, om bij het menu met de hulpprogramma's voor herstel te komen.
Opmerking

Je kunt het Surface USB-herstelstation ook gebruiken als wordt gevraagd om installatiebestanden wanneer je de Surface probeert te vernieuwen of opnieuw in te stellen via Start > Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Herstel. Wanneer de prompt verschijnt, plaats je het herstelstation in de USB-poort op je Surface.

De Surface opnieuw instellen met behulp van je USB-herstelstation

Belangrijk

Na het opnieuw instellen wordt de Surface teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Hiermee verwijder je al je persoonlijke bestanden, herstel je de fabrieksinstellingen en verwijder je alle apps die je hebt geïnstalleerd.

Opmerking

Zorg dat je toegang hebt tot de productcodes en installatiebestanden voor alle bureaublad-apps, zoals Microsoft Office, die je opnieuw wilt installeren na het opnieuw instellen.

Stap 1: Controleer of je Surface is uitgeschakeld en aangesloten en plaats daarna het USB-herstelstation in de USB-poort.
Stap 2: Houd de knop volume-omlaag ingedrukt terwijl je de aan/uit-knop indrukt en weer loslaat.
Stap 3: Wanneer het Surface-logo verschijnt, laat je de volumeknop los.
Stap 4: Als je daarom wordt gevraagd, kies je de gewenste taal en toetsenbordindeling.
Stap 5: Selecteer Problemen oplossen > Herstellen vanaf een station. Als je om een herstelsleutel wordt gevraagd, selecteer je Dit station overslaan onder aan het scherm.
Stap 6: Selecteer het doelbesturingssysteem dat je opnieuw moet instellen. (Dit verwijst naar het huidige besturingssysteem dat op je Surface is geïnstalleerd.)
Stap 7: Kies Alleen mijn bestanden verwijderen of Het station volledig opschonen.
De optie om het station volledig op te schonen is veiliger, maar duurt veel langer. Als je je Surface bijvoorbeeld recyclet, moet je het station opschonen. Als je je Surface behoudt, hoef je alleen je bestanden te verwijderen.
Stap 8: Selecteer Herstellen.
De Surface wordt opnieuw opgestart en het Surface-logo wordt weergegeven terwijl de Surface opnieuw wordt ingesteld. Dit kan enkele minuten duren.

Als het USB-herstelstation niet werkt op je Surface

Als je niet kunt vanaf je USB-herstelstation kunt opstarten of de optie Herstellen vanaf een station niet ziet, moet je mogelijk de opstartvolgorde configureren zodat het USB-station de eerste optie is. Zie Hoe gebruik ik het BIOS/de UEFI? en Surface UEFI gebruiken op Surface Pro 4 en Surface Book voor meer informatie.

Zorg er ook voor dat het USB-herstelstation is geformatteerd met FAT32, dat het USB-herstelstation correct is geconfigureerd en dat de herstelinstallatiekopie de juiste versie is voor jouw Surface-model.

Je kunt het USB-herstelstation gebruiken om je Surface te starten als je problemen ondervindt of om opslagruimte vrij te maken.


Surface wordt geleverd met Windows-herstelgegevens waarmee je je Surface kunt vernieuwen of de fabrieksinstellingen ervan kunt terugzetten. Deze herstelgegevens zijn opgeslagen op een speciale herstelpartitie op je Surface.

Als je deze informatie naar een USB-station kopieert, heeft dat twee voordelen:

 • Herstel. Als je ooit problemen ondervindt om je Surface op te starten, kun je het USB-herstelstation gebruiken om deze op te starten.
 • Opslag. Je kunt opslagruimte op de Surface vrijmaken door herstelinformatie te verwijderen en deze op een USB-station op te slaan. Hoeveel schijfruimte je kunt vrijmaken, verschilt per Surface-model.
Belangrijk
Als je de herstelinformatie van je Surface verwijdert nadat je het USB-herstelstation hebt gemaakt, bewaar het USB-herstelstation dan op een veilige plaats. Er is geen herstelinstallatiekopie meer op je Surface opgeslagen, en je hebt je USB-herstelstation nodig als je de Surface later wilt kunnen vernieuwen of herstellen.

Een herstelstation maken

De Surface wordt geleverd met een hulpprogramma voor het maken van een USB-herstelstation. Voor het maken van een herstelstation heb je een met FAT32 geformatteerd extern USB-station nodig met voldoende beschikbare schijfruimte voor al je herstelgegevens.

Opmerking
Je kunt de herstelbestanden ook downloaden van de Surface-website. Zie Een herstelkopie voor je Surface downloaden voor meer informatie.

Ontdekken hoeveel ruimte je nodig hebt op het USB-station

Stap 1:  Ga naar Start toets Windows-logo, en voer in het zoekvak herstellen in.
Stap 2: Selecteer Een herstelstation maken in de zoekresultaten.
Stap 3: Selecteer in het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer de optie Ja.
Stap 4:  Schakel het selectievakje Kopieer de herstelpartitie vanaf de pc naar het herstelstation in en selecteer Volgende.

Het volgende scherm geeft aan of je voldoende opslagruimte beschikbaar hebt op je USB-station.

Stap 5:  Selecteer Annuleren om het herstelstationprogramma te sluiten.
Belangrijk
Als je een herstelstation maakt, wordt alles gewist dat op je USB-station is opgeslagen. Zorg ervoor dat je belangrijke gegevens van je USB-station overzet naar een ander opslagapparaat voordat je dit gebruikt om een Surface USB-herstelstation te maken.

Het station formatteren naar FAT32

Stap 1: Plaats je USB-station in de USB-poort op je computer.
Stap 2: Open Verkenner, klik met de rechtermuisknop op het USB-station en selecteer Formatteren.
Stap 3: Selecteer onder Bestandssysteem FAT32 > Start.

Het herstelstation maken

Stap 1:  Sluit de voeding aan op de Surface en sluit deze aan op de netstroom.
Stap 2:  Plaats je USB-station in de USB-poort op je Surface.
Stap 3:  Ga naar Start toets Windows-logo, en voer in het zoekvak herstellen in. Selecteer dan Een herstelstation maken.
Stap 4:  Selecteer in het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer de optie Ja.
Stap 5:  Selecteer Kopieer de herstelpartitie vanaf de pc naar het herstelstation > Volgende.
Stap 6:  Selecteer de USB die je wilt gebruiken en selecteer Volgende.
Stap 7:  Selecteer Maken.
De herstelkopie en herstelprogramma's worden gekopieerd naar je USB-station.
Je Surface moet tijdens het kopieerproces dat ongeveer 10 tot 15 minuten duurt, actief blijven.
Stap 8: 

Voer een van de volgende handelingen uit wanneer de herstelprogramma's zijn gekopieerd:

 • Selecteer Voltooien als je de herstelprogramma's op je Surface wilt bewaren.
 • Selecteer De herstelpartitie verwijderen als je de herstelprogramma's van de Surface wilt verwijderen en schrijfruimte wilt vrijmaken. Als je dit wilt bevestigen, selecteer je Verwijderen en Voltooien wanneer het verwijderen is voltooid.
Stap 9:  Haal het USB-station uit je Surface en bewaar het op een veilige plaats.

Je kunt het herstelstation beter niet voor de opslag van andere bestanden of gegevens gebruiken.

Belangrijk
Als je ervoor kiest om je herstelpartitie te verwijderen, heb je je USB-herstelstation nodig als je de Surface later wilt kunnen vernieuwen of opnieuw instellen.

Een herstelstation gebruiken

Als je een herstelstation hebt gemaakt, kun je het zo nodig gebruiken om je Surface te starten. Zie Een Surface USB-herstelstation gebruiken voor meer informatie.

Om zeker te zijn dat je kunt opnieuw opstarten vanaf het herstelstation, configureer je de opstartvolgorde zodat het USB-station de eerste optie is. Zie voor meer informatie Hoe gebruik ik het BIOS/UEFI?


Je kunt het USB-herstelstation gebruiken om je Surface te starten als je problemen ondervindt of om opslagruimte vrij te maken.


Surface wordt geleverd met Windows-herstelgegevens waarmee je je apparaat kunt vernieuwen of de fabrieksinstellingen ervan kunt terugzetten. Deze herstelgegevens zijn opgeslagen op een speciale herstelpartitie op je Surface.

Als je deze informatie naar een USB-station kopieert, heeft dat twee voordelen:

 • Herstel. Als je ooit problemen ondervindt om je Surface op te starten, kun je het USB-herstelstation gebruiken om je Surface op te starten.
 • Opslagruimte vrijmaken. Je kunt opslagruimte op de Surface vrijmaken door herstelinformatie te verwijderen en deze op een USB-station op te slaan. Hoeveel schijfruimte je kunt vrijmaken, verschilt per apparaat.
Belangrijk
Als je de herstelinformatie van je Surface verwijdert nadat je het USB-herstelstation hebt gemaakt, bewaar het USB-herstelstation dan op een veilige plaats. Er is geen herstelinstallatiekopie meer op je Surface opgeslagen, en je hebt je USB-herstelstation nodig als je de Surface later wilt kunnen vernieuwen of herstellen.

Een herstelstation maken

De Surface wordt geleverd met een hulpprogramma voor het maken van een USB-herstelstation. Voor het maken van een herstelstation heb je een met FAT32 geformatteerd extern USB-station nodig met voldoende beschikbare schijfruimte voor al je herstelgegevens.

Opmerking
Je kunt de herstelbestanden ook downloaden van de Surface-website. Zie Een herstelkopie voor je Surface downloaden voor meer informatie.

Ontdekken hoeveel ruimte je nodig hebt op het USB-station

Stap 1:  Veeg vanaf de rechterkant van het scherm en tik vervolgens op Zoeken.
(Of wijs, als je een muis gebruikt, de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik vervolgens op Zoeken.)
Stap 2: Voer in het zoekvak de tekst herstel in, tik of klik in de zoekresultaten op Herstel en tik of klik op Een herstelstation maken.
Stap 3:  Tik of klik in het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer op Ja.
Stap 4:  Tik of klik op Kopieer de herstelpartitie vanaf de pc naar het herstelstation en tik of klik op Volgende.

Het volgende scherm geeft aan hoeveel opslagruimte beschikbaar is op het USB-station.

Stap 5:  Tik of klik op Annuleren om het herstelstationprogramma te sluiten.
Belangrijk
Als je een herstelstation maakt, wordt alles gewist dat op je USB-station is opgeslagen. Zorg ervoor dat je belangrijke gegevens van je USB-station overzet naar een ander opslagapparaat voordat je dit gebruikt om een Surface USB-herstelstation te maken.

Het station formatteren naar FAT32

Stap 1: Sluit het USB-station aan op je computer.
Stap 2: Open Verkenner, klik met de rechtermuisknop op het USB-station en kies Formatteren.
Stap 3: Kies Bestandssysteem > FAT32 en selecteer Start.

Het herstelstation maken

Stap 1:  Sluit de voeding aan op de Surface en sluit deze aan op de netstroom.
Stap 2:  Plaats je USB-station in de USB-poort op je Surface.
Stap 3:  Maak een veegbeweging vanaf de rechterrand van het scherm en tik of klik op Zoeken.
Stap 4:  Voer in het zoekvak de tekst herstel in, tik of klik in de zoekresultaten op Herstel en tik of klik op Een herstelstation maken.
Stap 5:  Tik of klik in het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer op Ja.
Stap 6:  Tik of klik op Kopieer de herstelpartitie vanaf de pc naar het herstelstation en tik of klik op Volgende.
Stap 7:  Tik of klik op het USB-station dat je wilt gebruiken en tik of klik op Volgende.
Stap 8:  Tik of klik op Maken.

De herstelinstallatiekopie en de herstelprogramma's worden gekopieerd naar het USB-station. De Surface moet 'wakker' blijven tijdens het kopieerproces, dat 10-15 minuten duurt.

Stap 9: 

Voer een van de volgende handelingen uit wanneer de herstelprogramma's zijn gekopieerd:

 • Tik of klik op Voltooien als je de herstelprogramma's op de Surface wilt bewaren.
 • Tik of klik op De herstelpartitie verwijderen als je de herstelprogramma's van de Surface wilt verwijderen en schrijfruimte wilt vrijmaken. Als je dit wilt bevestigen, tik of klik je op Verwijderen en op Voltooien wanneer het verwijderen is voltooid.
Stap 10:  Haal het USB-station uit de Surface en bewaar het op een veilige plaats.

Je kunt het herstelstation beter niet voor de opslag van andere bestanden of gegevens gebruiken.

Belangrijk
Als je ervoor kiest om je herstelpartitie te verwijderen, heb je je USB-herstelstation nodig als je de Surface later wilt kunnen vernieuwen of opnieuw instellen.

Een herstelstation gebruiken

Als je een herstelstation hebt gemaakt, kun je het zo nodig gebruiken om je Surface te starten. Zie Een Surface USB-herstelstation gebruiken voor meer informatie.

Om zeker te zijn dat je kunt opnieuw opstarten vanaf het herstelstation, configureer je de opstartvolgorde zodat het USB-station de eerste optie is. Zie voor meer informatie Hoe gebruik ik het BIOS/UEFI?


Je kunt het USB-herstelstation gebruiken om je Surface te starten als je problemen ondervindt of om opslagruimte vrij te maken.


Surface wordt geleverd met Windows-herstelgegevens waarmee je je apparaat kunt vernieuwen of de fabrieksinstellingen ervan kunt terugzetten. Deze herstelgegevens zijn opgeslagen op een speciale herstelpartitie op je Surface.

Als je deze informatie naar een USB-station kopieert, heeft dat twee voordelen:

 • Herstel. Als je ooit problemen ondervindt om je Surface op te starten, kun je het USB-herstelstation gebruiken om je Surface op te starten.
 • Opslagruimte vrijmaken. Je kunt opslagruimte op de Surface vrijmaken door herstelinformatie te verwijderen en deze op een USB-station op te slaan. Hoeveel schijfruimte je kunt vrijmaken, verschilt per apparaat.
Belangrijk
Als je de herstelinformatie van je Surface verwijdert nadat je het USB-herstelstation hebt gemaakt, bewaar het USB-herstelstation dan op een veilige plaats. Er is geen herstelinstallatiekopie meer op je Surface opgeslagen, en je hebt je USB-herstelstation nodig als je de Surface later wilt kunnen vernieuwen of herstellen.

Een herstelstation maken

De Surface wordt geleverd met een hulpprogramma voor het maken van een USB-herstelstation. Voor het maken van een herstelstation heb je een met FAT32 geformatteerd extern USB-station nodig met voldoende beschikbare schijfruimte voor al je herstelgegevens.

Opmerking
Je kunt de herstelbestanden ook downloaden van de Surface-website. Zie Een herstelkopie voor je Surface downloaden voor meer informatie.

Ontdekken hoeveel ruimte je nodig hebt op het USB-station

Stap 1:  Veeg vanaf de rechterkant van het scherm en tik vervolgens op Zoeken.
(Of wijs, als je een muis gebruikt, de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik vervolgens op Zoeken.)
Stap 2: Voer in het zoekvak de tekst herstel in, tik of klik in de zoekresultaten op Herstel en tik of klik op Een herstelstation maken.
Stap 3:  Tik of klik in het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer op Ja.
Stap 4:  Tik of klik op Kopieer de herstelpartitie vanaf de pc naar het herstelstation en tik of klik op Volgende.

Het volgende scherm geeft aan hoeveel opslagruimte beschikbaar is op het USB-station.

Stap 5:  Tik of klik op Annuleren om het herstelstationprogramma te sluiten.
Belangrijk
Als je een herstelstation maakt, wordt alles gewist dat op je USB-station is opgeslagen. Zorg ervoor dat je belangrijke gegevens van je USB-station overzet naar een ander opslagapparaat voordat je dit gebruikt om een Surface USB-herstelstation te maken.

Het station formatteren naar FAT32

Stap 1: Sluit het USB-station aan op je computer.
Stap 2: Open Verkenner, klik met de rechtermuisknop op het USB-station en kies Formatteren.
Stap 3: Kies Bestandssysteem > FAT32 en selecteer Start.

Het herstelstation maken

Stap 1:  Sluit de voeding aan op de Surface en sluit deze aan op de netstroom.
Stap 2:  Plaats je USB-station in de USB-poort op je Surface.
Stap 3:  Maak een veegbeweging vanaf de rechterrand van het scherm en tik of klik op Zoeken.
Stap 4:  Voer in het zoekvak de tekst herstel in, tik of klik in de zoekresultaten op Herstel en tik of klik op Een herstelstation maken.
Stap 5:  Tik of klik in het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer op Ja.
Stap 6:  Tik of klik op Kopieer de herstelpartitie vanaf de pc naar het herstelstation en tik of klik op Volgende.
Stap 7:  Tik of klik op het USB-station dat je wilt gebruiken en tik of klik op Volgende.
Stap 8:  Tik of klik op Maken.

De herstelinstallatiekopie en de herstelprogramma's worden gekopieerd naar het USB-station. De Surface moet 'wakker' blijven tijdens het kopieerproces, dat 10-15 minuten duurt.

Stap 9: 

Voer een van de volgende handelingen uit wanneer de herstelprogramma's zijn gekopieerd:

 • Tik of klik op Voltooien als je de herstelprogramma's op de Surface wilt bewaren.
 • Tik of klik op De herstelpartitie verwijderen als je de herstelprogramma's van de Surface wilt verwijderen en schrijfruimte wilt vrijmaken. Als je dit wilt bevestigen, tik of klik je op Verwijderen en op Voltooien wanneer het verwijderen is voltooid.
Stap 10:  Haal het USB-station uit de Surface en bewaar het op een veilige plaats.

Je kunt het herstelstation beter niet voor de opslag van andere bestanden of gegevens gebruiken.

Belangrijk
Als je ervoor kiest om je herstelpartitie te verwijderen, heb je je USB-herstelstation nodig als je de Surface later wilt kunnen vernieuwen of opnieuw instellen.

Een herstelstation gebruiken

Als je een herstelstation hebt gemaakt, kun je het zo nodig gebruiken om je Surface te starten. Zie Een Surface USB-herstelstation gebruiken voor meer informatie.

Om zeker te zijn dat je kunt opnieuw opstarten vanaf het herstelstation, configureer je de opstartvolgorde zodat het USB-station de eerste optie is. Zie voor meer informatie Hoe gebruik ik het BIOS/UEFI?


Contact opnemen

Answer Desk
Er staan Answer Techs klaar om jou te helpen.
Praat live met een ondersteuningsmedewerker