Gäller

Surface Book, Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

Gäller

Surface 2, Surface RT.

Gäller

Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

Gäller

Surface Book, Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface 2, Surface Pro, Surface RT.

Operativsystem:

Installera och avinstallera appar på Surface

Med appar kan du både ha roligt och få saker gjorda med din Surface. Surface levereras med flera inbyggda appar och du kan hitta ännu fler i Windows Store. Du även installera appar från webbsidor och CD- eller DVD-skivor.


På Start finns paneler för skrivbordsappar (program som körs på skrivbordet, t.ex. Microsoft Word eller Anteckningar) och Windows-appar (appar som du installerat från Windows Store).

 • Hitta appar i Windows Store som du vill installera genom att ansluta till internet och logga in med ett Microsoft-konto (en e-postadress och ett lösenord). Om du loggar in på Surface med ditt Microsoft-konto eller ett domänkonto (för arbetet eller skolan) som är anslutet till ditt Microsoft-konto, kan du utforska Store och installera nya appar.
 • Om du är inloggad på Surface med ett lokalt konto måste du först växla till ett Microsoft-konto om du vill installera Windows-appar. Mer information om hur du växlar konto (eller om du är osäker på vilket konto du använder) finns i Växla från ett lokalt konto till ett Microsoft-konto.
 • Ditt Microsoft-konto lagrar information om vilka appar du installerar, dina inställningar och betalningsmetoder.

Hitta och installera appar från Windows Store

Så här hittar och installerar du appar från Windows Store:

Steg 1:  Gå till Start Windows-logotyp och tryck på Store.
Steg 2:  I Store kan du hitta appar på flera olika sätt:

 • Bläddra bland veckans appar och listor. Bläddra bland appar genom att dra fingret nedåt på, eller över skärmen. I skyltfönstret visas bland annat de mest populära betal- och gratisapparna, appar som är nya och på uppåtgående samt appar med höga betyg.
 • Utforska apparna genom att använda övermenyn. Om du letar efter en särskild typ av app, t.ex. en reseapp eller ett spel, kan du välja en typ i listan högst upp på skärmen.
 • Söka efter appar. Om du vet namnet på appen du söker, eller om du letar efter en app från en viss utgivare, skriver du namnet i sökrutan.
 • Sök bland genrer. Ange vilken typ av musik, video eller spel du letar efter, t.ex. jazz, komedi eller pussel.
 • Kolla in Erbjudanden. Hitta specialerbjudanden och rabatter på appar och spel.
Steg 3:  Tryck på en app om du vill visa information om den eller läsa recensioner.
Steg 4:  Välj ett av alternativen under beskrivningen. Vad som visas beror på hur mycket appen kostar och om du redan har köpt den inte.

 • Tryck på Installera om du redan har köpt appen.
 • Tryck på Testa gratis om du vill testa en app innan du köper den.
 • Tryck på Gratis om du vill installera en app som är gratis.
 • Tryck på priset om du vill köpa och installera en app.

Mer information finns i Utforska Store.

Lägga till eller redigera betalningsmetod

Appar som du köper betalas med den betalningsmetod som har angetts för ditt Microsoft-konto, till exempel ett kreditkort. Så här gör du om du vill lägga till eller redigera betalningsmetod:

Steg 1:  Gå till Start Windows-logotyp och tryck på Store > Konto > Mitt konto.
Steg 2:  Tryck på Lägg till betalningsmetod eller Redigera betalningsmetod, redigera det som du vill ändra och tryck på Skicka.

Köpa appar för barn

Om ett barn har ett eget konto för att logga in på Surface, finns antagligen ingen betalningsmetod kopplad till kontot för att köpa appar. Du kan köpa appar för barn, eller installera appar som du redan har köpt åt dem.

Installera appar som du har installerat på andra datorer

Om du har installerat en app från Store på en annan dator går den även att installera på Surface, oavsett om det är en gratisapp eller om du betalat för den. Så här gör du:

Steg 1:  Logga in på Surface med samma Microsoft-konto som du använder på den andra datorn.
Steg 2:  Gå till Start Windows-logotyp och tryck på Store > Konto > Mina appar.
Steg 3:  Under Appar som inte är installerade på datorn sveper du nedåt (eller högerklickar) på de appar som du vill installera på Surface.
Steg 4:  Tryck på Installera.

Installera skrivbordsappar

Du kan också köra appar och program som du installerat från en webbplats, CD- eller DVD-skiva.

Installera en app från internet

Steg 1:  Försäkra dig om att du litar på utgivaren eller webbplatsen som erbjuder appen.
Steg 2: 

I webbläsaren trycker du på länken till appen.

 • Om du vill installera appen nu trycker du på Öppna eller Kör och följer anvisningarna på skärmen.
 • Om du vill installera den senare laddar du ned den genom att trycka på Spara eller Spara som.
  När du vill installera den dubbelklickar du på filen och följer anvisningarna på skärmen.

Installera en app från en CD- eller DVD-skiva

Anslut en extern optisk enhet till USB-porten på din Surface. När enheten är ansluten sätter du i skivan.

Om appen inte installeras automatiskt:

Steg 1:  Gå till Start Windows-logotyp och tryck på Utforskaren.
Steg 2:  Öppna CD- eller DVD-skivans mapp och öppna programinstallationsfilen, som ofta heter Setup.exe eller Install.exe.

Hitta alla dina installerade appar genom att använda vyn Appar

När du har installerat en app visas den i vyn Appar.

 • Gå till Start Windows-logotyp och tryck på Alla appar i det nedre vänstra hörnet.
Tips

Du kan fästa en app på Start eller Aktivitetsfältet genom att högerklicka på en app.

Uppdatera Windows-appar

Windows-appar uppdateras regelbundet av dess utgivare och uppdateringarna hämtas och installeras automatiskt när de blir tillgängliga Du kan också söka efter appuppdateringar manuellt. Så här gör du:

Steg 1:  Gå till Start Windows-logotyp och tryck på Store.
Steg 2:  Svep in från skärmens högra kant och tryck på Inställningar > Appuppdateringar > Sök efter uppdateringar.
Steg 3:  Om det finns några tillgängliga uppdateringar trycker du på Installera.
Tips

Det är bäst att låta automatisk appuppdatering vara på. I Store sveper du in från skärmens högra kant och trycker på Inställningar > Appuppdateringar. Kontrollera att Uppdatera mina appar automatiskt är inställt på Ja.

Avinstallera en app

Om du inte använder en app kan du avinstallera den för att spara utrymme på din Surface. Så här gör du:

Steg 1:  Gå till Start Windows-logotyp, tryck på Alla appar och välj en app som du vill ta bort.
Steg 2:  Tryck och håll ned (eller högerklicka på) appanelen och tryck på Avinstallera.
Tips

Om du avinstallerar en inbyggd app eller en app som du köpt i Store kan du installera om den från Store. Titta under Mina appar.

Äldre appar och Windows 10

De flesta appar och program som utvecklats för Windows 7 eller senare fungerar med Windows 10. När du installerar eller kör en äldre app söker Windows efter symptom på kända kompatibilitetsproblem. Om ett problem upptäcks ger Assistenten för programkompatibilitet förslag på åtgärder du kan utföra för att programmet ska kunna köras med Windows 10. Mer information finns i Kompatibilitetsrapport för Windows 10: Vanliga frågor och svar.

I Windows kompatibilitetscenter finns information om vilka appar som fungerar eller inte fungerar med Windows 10.


Installera och avinstallera appar på Surface

Med appar kan du både ha roligt och få saker gjorda med din Surface. Surface levereras med flera inbyggda appar, men du kan hitta ännu fler i Windows Store.


Viktigt

Surface RT och Surface 2 kör bara förinstallerade appar och appar som du laddar ned från Windows Store.

För att kunna hitta och installera appar från Windows Store måste du vara ansluten till internet och logga in med ett Microsoft-konto (en e-postadress och lösenord). Om du loggar in på din Surface med ditt Microsoft-konto kan du direkt utforska Windows Store och installera nya appar.

Om du loggar in på din Surface med ett lokalt konto måste du först växla från ett lokalt konto till ett Microsoft-konto för att kunna installera appar. Mer information om hur du växlar konto (eller om du är osäker på vilket konto du använder) finns i Växla från ett lokalt konto till ett Microsoft-konto.

Ditt Microsoft-konto lagrar information om vilka appar du installerar, dina inställningar och betalningsmetoder.

Hitta och installera appar från Windows Store

Så här hittar och installerar du appar från Windows Store:

Steg 1:  Öppna Windows Store genom att trycka på Store på Startskärmen.
Steg 2:  I Store kan du hitta appar på flera olika sätt:

 • Bläddra bland veckans appar och listor. Dra fingret över skärmen om du vill bläddra mellan appar. I skyltfönstret visas bland annat de mest populära betal- och gratisapparna, appar som är nya och på uppåtgående samt appar med höga betyg.
 • Utforska appar med hjälp av övermenyn. Om du letar efter en viss typ av app (t.ex. en reseapp eller ett spel) trycker du på Kategorier och sedan på den kategori du önskar. Alternativt trycker du på Topplistor om du vill hitta populära appar.
 • Söka efter appar. Om du vet namnet på appen du söker, eller om du letar efter en app från en viss utgivare, skriver du namnet i sökrutan.
Steg 3:  Tryck på en app om du vill visa information om den eller läsa recensioner.
Steg 4:  Tryck på Installera, Prova eller Köp.

 • Installera visas om appen är gratis eller om du redan har köpt den.
 • Prova betyder att en utvärderingsversion av appen finns tillgänglig.
 • Köp betyder att appen inte är gratis och dess pris visas.

Lägga till eller redigera betalningsmetod

Appar som du köper betalas med den betalningsmetod som har angetts för ditt Microsoft-konto, till exempel ett kreditkort. Så här gör du om du vill lägga till eller redigera betalningsmetod:

Steg 1:  På Startskärmen trycker du på Store.
Steg 2:  Tryck på Konto > Mitt konto.
Steg 3:  Tryck på Lägg till betalningsmetod eller Redigera betalningsmetod, redigera det som du vill ändra och tryck på Skicka.

Köpa appar för barn

Om ett barn har ett eget konto för att logga in på Surface, finns antagligen ingen betalningsmetod kopplad till kontot för att köpa appar. Du kan köpa appar för barn, eller installera appar som du redan har köpt åt dem. Mer information finns i Så här köper du appar för barn.

Hitta alla dina installerade appar genom att använda vyn Appar

När du har installerat en app visas den i vyn Appar.

 • På Startskärmen sveper du uppåt från mitten av skärmen så att vyn Appar öppnas.
  (Om du använder en mus klickar du på pilen ikon för nedåtpil nära det nedre vänstra hörnet.)
Tips

Du kan fästa appar på Startskärmen så blir de enklare att hitta och använda senare. Mer information om hur du fäster appar finns i Hämta appar.

Installera appar som du har installerat på andra datorer

Om du har installerat en app från Store på en annan dator går den även att installera på Surface, oavsett om det är en gratisapp eller om du betalat för den. Så här gör du:

Steg 1:  Logga in på Surface med samma Microsoft-konto som du använde på den andra datorn.
Steg 2:  På Startskärmen trycker du på Store.
Steg 3:  Tryck på Konto > Mina appar.
Steg 4:  Under Appar som inte är installerade på datorn sveper du nedåt (eller högerklickar) på de appar som du vill installera på Surface.
Steg 5:  Tryck på Installera.
Obs!

Vissa appar är gjorda specifikt för Windows 8.1 och fungerar inte på Windows RT 8.1. Eftersom Surface RT och Surface 2 har Windows RT 8.1 kan de inte köra sådana appar.

Avinstallera en app

Du kan enkelt avinstallera en app som du inte längre använder. Så här gör du:

Steg 1:  Svep in från Startskärmens högra hörn, tryck på Sök och skriv sedan i sökrutan namnet på den app som du vill avinstallera.
Steg 2:  Tryck och håll ned (eller högerklicka på) appanelen och tryck på Avinstallera.
Tips
 • Om du avinstallerar en förinstallerad app, som Musik, kan du återinstallera den från Store.
 • Apparna E-post, Kalender och Kontakter visas i Store som en enda app som heter E-post, Kalender och Kontakter.
 • Appar som du har installerat visas i Store under Mina appar även om du har avinstallerat dem från Surface.
 • Det går inte att avinstallera Office-appar som var förinstallerade på din Surface.

Uppdatera appar från Windows Store

Windows Store-appar uppdateras regelbundet av dess utgivare och uppdateringarna hämtas och installeras automatiskt när de blir tillgängliga

Du kan också söka efter appuppdateringar manuellt. Så här gör du:

Steg 1:  På Startskärmen trycker du på Store.
Steg 2:  Svep in från skärmens högra kant och tryck på Inställningar > Appuppdateringar > Sök efter uppdateringar.
Steg 3:  Om det finns några tillgängliga uppdateringar trycker du på Installera.
Tips

Det är bäst att låta automatisk appuppdatering vara på. I Store sveper du in från skärmens högra kant och trycker på Inställningar > Appuppdateringar. Kontrollera att Uppdatera mina appar automatiskt är inställt på Ja.


Installera och avinstallera appar på Surface

Med appar kan du både ha roligt och få saker gjorda med din Surface. Surface levereras med flera inbyggda appar och du kan hitta ännu fler i Windows Store. Du även installera appar från webbsidor och CD- eller DVD-skivor.


Startskärmen har paneler för både skrivbordsappar (program som körs från skrivbordet, som Microsoft Word eller Anteckningar) och appar som du installerar från Windows Store.

Om du vill hitta och installera appar från Windows Store måste du vara ansluten till internet och logga in med ett Microsoft-konto (en e-postadress och ett lösenord). Om du loggar in på din Surface med ditt Microsoft-konto kan du direkt utforska Windows Store och installera nya appar.

Om du loggar in på Surface med ett lokalt konto måste du först växla från ett lokalt konto till ett Microsoft-konto för att kunna installera appar från Windows Store. Mer information om hur du växlar konto (eller om du är osäker på vilket konto du använder) finns i Växla från ett lokalt konto till ett Microsoft-konto.

Ditt Microsoft-konto lagrar information om vilka appar du installerar, dina inställningar och betalningsmetoder.

Hitta och installera appar från Windows Store

Så här hittar och installerar du appar från Windows Store:

Steg 1:  Tryck eller klicka på Store på Startskärmen om du vill öppna Windows Store.
Steg 2:  I Store kan du hitta appar på flera olika sätt:

 • Bläddra bland aktuella appar och listor. Dra fingret över skärmen om du vill bläddra mellan appar. I skyltfönstret visas bland annat de mest populära betal- och gratisapparna, appar som är nya och på uppåtgående samt appar med höga betyg.
 • Utforska appar med hjälp av övermenyn. Om du letar efter en viss typ av app (t.ex. en reseapp eller ett spel) trycker eller klickar du på Kategorier och sedan på den kategori du önskar. Alternativt klickar eller trycker du på Topplistor om du vill hitta populära appar.
 • Söka efter appar. Om du vet namnet på appen du söker, eller om du letar efter en app från en viss utgivare, skriver du namnet i sökrutan.
Steg 3:  Klicka på en app om du vill visa information om den eller läsa recensioner.
Steg 4:  Tryck eller klicka på Installera, Prova eller Köp.

 • Installera visas om appen är gratis eller om du redan har köpt den.
 • Prova betyder att en utvärderingsversion av appen finns tillgänglig.
 • Köp betyder att appen inte är gratis och dess pris visas.

Lägga till eller redigera betalningsmetod

Appar som du köper betalas med den betalningsmetod som har angetts för ditt Microsoft-konto, till exempel ett kreditkort. Så här gör du om du vill lägga till eller redigera betalningsmetod:

Steg 1:  Gå till Startskärmen och tryck eller klicka på Store.
Steg 2:  Tryck eller klicka på Konto och sedan på Mitt konto.
Steg 3:  Tryck eller klicka på Lägga till betalningsmetod eller Redigera betalningssätt, redigera dina uppgifter och tryck eller klicka på Skicka.

Köpa appar för barn

Om ditt barn har ett eget konto för att logga in på Surface, finns antagligen ingen betalningsmetod kopplad till kontot för att köpa appar. Du kan köpa appar för ditt barn, eller installera appar som du redan har köpt åt dem. Mer information finns i Så här köper du appar för barn.

Hitta alla dina installerade appar genom att använda vyn Appar

När du har installerat en app visas den i vyn Appar.

 • På Startskärmen sveper du uppåt från mitten av skärmen så att vyn Appar öppnas.
  (Om du använder en mus klickar du på nedpilen ikon för nedåtpil nära Startskärmens nedre vänstra hörn.)
Tips

Du kan fästa appar på Startskärmen så blir de enklare att hitta och använda senare. Mer information om hur du fäster appar finns i Hämta appar till din dator.

Installera appar som du har installerat på andra datorer

Om du har installerat en app från Store på en annan dator går den även att installera på Surface, oavsett om det är en gratisapp eller om du betalat för den. Så här gör du:

Steg 1:  Logga in på Surface med samma Microsoft-konto som du använder på den andra datorn.
Steg 2:  Gå till Startskärmen och tryck eller klicka på Store.
Steg 3:  Tryck eller klicka på Konto och tryck eller klicka sedan på Mina appar.
Steg 4:  Under Appar som inte är installerade på datorn sveper du nedåt (eller högerklickar) på de appar som du vill installera på Surface.
Steg 5:  Tryck eller klicka på Installera för att installera de valda apparna.

Installera skrivbordsappar

Surface Pro-modeller och Surface 3 kan även köra appar och program som installeras från en CD- eller DVD-skiva eller från en webbplats.

Installera en app från internet

Försäkra dig om att du litar på utgivaren eller webbplatsen som erbjuder appen.

Tryck eller klicka på länken till appen i din webbläsare.
Om du vill installera den direkt trycker eller klickar du på Öppna eller Kör och följer instruktionerna på skärmen.

Om du vill installera appen vid ett senare tillfälle trycker eller klickar du på Spara eller Spara som så hämtas den.
När du vill installera den dubbelklickar du på filen och följer anvisningarna på skärmen.

Installera en app från en CD eller en DVD

Om du vill installera en app från en CD- eller DVD-skiva ansluter du en extern optisk enhet till USB-porten på Surface. När enheten är ansluten sätter du i skivan.

Om appen inte börjar installeras automatiskt sveper du in från skärmens högra kant och trycker eller klickar på Sök. I sökrutan skriver du dator och trycker eller klickar på Dator. Öppna CD- eller DVD-skivans mapp och öppna programinstallationsfilen, som ofta heter Setup.exe eller Install.exe.

Avinstallera en app

Du kan enkelt avinstallera en app som du inte längre använder. Så här gör du:

Steg 1:  Gå till Startskärmen och svep in från skärmens högra hörn, tryck eller klicka på Sök och skriv sedan i sökrutan namnet på den app som du vill avinstallera.
Steg 2:  Tryck och håll ned (eller högerklicka på) appanelen och tryck eller klicka på Avinstallera.
Tips
 • Om du avinstallerar en förinstallerad app, som Musik, kan du återinstallera den från Store.
 • Apparna E-post, Kalender och Kontakter visas i Store som en enda app som heter E-post, Kalender och Kontakter.
 • Appar som du har installerat visas i Store under Mina appar även om du har avinstallerat dem från Surface.

Uppdatera appar från Windows Store

Windows Store-appar uppdateras regelbundet av dess utgivare och uppdateringarna hämtas och installeras automatiskt när de blir tillgängliga

Men ibland vill du kanske söka efter uppdateringar manuellt. Så här gör du:

Steg 1:  Gå till Startskärmen och tryck eller klicka på Store.
Steg 2:  Svep in från skärmens högra kant och tryck eller klicka på Inställningar. Tryck eller klicka sedan på Appuppdateringar.
Steg 3:  Tryck eller klicka på Sök efter uppdateringar
Steg 4:  Tryck eller klicka på Installera om det finns tillgängliga appuppdateringar.
Tips

Det är bäst att låta automatisk appuppdatering vara på. I butiken sveper du in från den högra kanten av skärmen och trycker eller klickar på Inställningar. Tryck eller klicka sedan på Appuppdateringar. Kontrollera att Uppdatera mina appar automatiskt är inställt på Ja.

Få dina program att fungera i Windows 8.1

De flesta appar och program som skrivits för Windows 7 fungerar även i Windows 8.1. När du installerar eller kör en äldre app, sker en kontroll i Windows efter tecken på kända kompatibilitetsproblem. Om ett problem upptäcks ger Assistenten för programkompatibilitet förslag på åtgärder du kan utföra för att programmet ska kunna köras med Windows 8.1. Mer information finns i Assistenten för programkompatibilitet. Vanliga frågor och svar.

Om du har problem med att köra ett program som fungerat i en tidigare version av Windows, kan du kanske köra det i kompatibilitetsläge, t.ex. för Windows Vista eller Windows 7. Information om hur du gör det finns i Få dina appar och enheter att fungera i Windows 8.1.

I Windows kompatibilitetscenter finns information om vilka appar som fungerar eller inte fungerar med Windows 8.1.


Installera och avinstallera appar på Surface

Med appar kan du både ha roligt och få saker gjorda med din Surface. Surface levereras med flera inbyggda appar, men du kan hitta ännu fler i Windows Store.


Viktigt

Surface RT och Surface 2 kör bara förinstallerade appar och appar som du laddar ned från Windows Store.

För att kunna hitta och installera appar från Windows Store måste du vara ansluten till internet och logga in med ett Microsoft-konto (en e-postadress och lösenord). Om du loggar in på din Surface med ditt Microsoft-konto kan du direkt utforska Windows Store och installera nya appar.

Om du loggar in på din Surface med ett lokalt konto måste du först växla från ett lokalt konto till ett Microsoft-konto för att kunna installera appar. Mer information om hur du växlar konto (eller om du är osäker på vilket konto du använder) finns i Växla från ett lokalt konto till ett Microsoft-konto.

Ditt Microsoft-konto lagrar information om vilka appar du installerar, dina inställningar och betalningsmetoder.

Hitta och installera appar från Windows Store

Så här hittar och installerar du appar från Windows Store:

Steg 1:  Öppna Windows Store genom att trycka på Store på Startskärmen.
Steg 2:  I Store kan du hitta appar på flera olika sätt:

 • Bläddra bland veckans appar och listor. Dra fingret över skärmen om du vill bläddra mellan appar. I skyltfönstret visas bland annat de mest populära betal- och gratisapparna, appar som är nya och på uppåtgående samt appar med höga betyg.
 • Utforska appar med hjälp av övermenyn. Om du letar efter en viss typ av app (t.ex. en reseapp eller ett spel) trycker du på Kategorier och sedan på den kategori du önskar. Alternativt trycker du på Topplistor om du vill hitta populära appar.
 • Söka efter appar. Om du vet namnet på appen du söker, eller om du letar efter en app från en viss utgivare, skriver du namnet i sökrutan.
Steg 3:  Tryck på en app om du vill visa information om den eller läsa recensioner.
Steg 4:  Tryck på Installera, Prova eller Köp.

 • Installera visas om appen är gratis eller om du redan har köpt den.
 • Prova betyder att en utvärderingsversion av appen finns tillgänglig.
 • Köp betyder att appen inte är gratis och dess pris visas.

Lägga till eller redigera betalningsmetod

Appar som du köper betalas med den betalningsmetod som har angetts för ditt Microsoft-konto, till exempel ett kreditkort. Så här gör du om du vill lägga till eller redigera betalningsmetod:

Steg 1:  På Startskärmen trycker du på Store.
Steg 2:  Tryck på Konto > Mitt konto.
Steg 3:  Tryck på Lägg till betalningsmetod eller Redigera betalningsmetod, redigera det som du vill ändra och tryck på Skicka.

Köpa appar för barn

Om ett barn har ett eget konto för att logga in på Surface, finns antagligen ingen betalningsmetod kopplad till kontot för att köpa appar. Du kan köpa appar för barn, eller installera appar som du redan har köpt åt dem. Mer information finns i Så här köper du appar för barn.

Hitta alla dina installerade appar genom att använda vyn Appar

När du har installerat en app visas den i vyn Appar.

 • På Startskärmen sveper du uppåt från mitten av skärmen så att vyn Appar öppnas.
  (Om du använder en mus klickar du på pilen ikon för nedåtpil nära det nedre vänstra hörnet.)
Tips

Du kan fästa appar på Startskärmen så blir de enklare att hitta och använda senare. Mer information om hur du fäster appar finns i Hämta appar.

Installera appar som du har installerat på andra datorer

Om du har installerat en app från Store på en annan dator går den även att installera på Surface, oavsett om det är en gratisapp eller om du betalat för den. Så här gör du:

Steg 1:  Logga in på Surface med samma Microsoft-konto som du använde på den andra datorn.
Steg 2:  På Startskärmen trycker du på Store.
Steg 3:  Tryck på Konto > Mina appar.
Steg 4:  Under Appar som inte är installerade på datorn sveper du nedåt (eller högerklickar) på de appar som du vill installera på Surface.
Steg 5:  Tryck på Installera.
Obs!

Vissa appar är gjorda specifikt för Windows 8.1 och fungerar inte på Windows RT 8.1. Eftersom Surface RT och Surface 2 har Windows RT 8.1 kan de inte köra sådana appar.

Avinstallera en app

Du kan enkelt avinstallera en app som du inte längre använder. Så här gör du:

Steg 1:  Svep in från Startskärmens högra hörn, tryck på Sök och skriv sedan i sökrutan namnet på den app som du vill avinstallera.
Steg 2:  Tryck och håll ned (eller högerklicka på) appanelen och tryck på Avinstallera.
Tips
 • Om du avinstallerar en förinstallerad app, som Musik, kan du återinstallera den från Store.
 • Apparna E-post, Kalender och Kontakter visas i Store som en enda app som heter E-post, Kalender och Kontakter.
 • Appar som du har installerat visas i Store under Mina appar även om du har avinstallerat dem från Surface.
 • Det går inte att avinstallera Office-appar som var förinstallerade på din Surface.

Uppdatera appar från Windows Store

Windows Store-appar uppdateras regelbundet av dess utgivare och uppdateringarna hämtas och installeras automatiskt när de blir tillgängliga

Du kan också söka efter appuppdateringar manuellt. Så här gör du:

Steg 1:  På Startskärmen trycker du på Store.
Steg 2:  Svep inåt från skärmens högra hörn och tryck på Inställningar > Appuppdateringar.
Steg 3:  Tryck på Sök efter uppdateringar.
Steg 4:  Om det finns några tillgängliga uppdateringar trycker du på Installera.
Tips

Det är bäst att låta automatisk appuppdatering vara på. I Store sveper du in från skärmens högra kant och trycker på Inställningar > Appuppdateringar. Kontrollera att Uppdatera mina appar automatiskt är inställt på Ja.


Kontakta oss

Answer Desk
Om du behöver hjälp eller har frågor kan du vända dig till våra supporttekniker.
Tala direkt med en supporthandläggare