Konfigurera och använda e-post på Surface

Med appen E-post eller Outlook, om du har det installerat, kan du läsa och svara på e-post från dina e-postkonton.

Gäller

Surface Book, Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

Gäller

Surface 2, Surface RT.

Gäller

Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

Gäller

Surface 2, Surface RT.

Operativsystem:

Lägga till och ta bort e-postkonton

Appen E-post

Första gången du startar appen E-post:

 • Om du har loggat in på din Surface med ett Microsoft-konto är din e-post redan konfigurerad. Du kan sedan lägga till andra e-postkonton från Outlook, Gmail, AOL, Yahoo!, och till och med e-postkontot som du använder på jobbet (Exchange ActiveSync).
 • Om du har loggat in på din Surface med ett lokalt konto är ditt e-postkonto inte konfigurerat än. Du måste lägga till ett konto med en e-postadress för att börja använda E-post. Du kan skapa fler e-postkonton när du har skapat ett första konto.

Lägga till ett e-postkonto:

Steg 1:  Gå till Start Windows-logotyp och tryck på E-post.
Steg 2:  Längst ned till vänster i appen E-post trycker du på Inställningar ikon för inställningar i E-post.
Inställningarna visas till höger i appen E-post.
Steg 3:  Under Inställningar trycker du på Konton > Lägg till ett konto. Välj den kontotyp som du vill lägga till och följ instruktionerna på skärmen.

Obs!
Du behöver ditt användarnamn (e-postadress) och lösenord för att konfigurera e-postkonton. I vissa fall blir du ombedd att ange ytterligare information, som du vanligtvis hittar på webbplatsen för ditt e-postkonto.

Upprepa steg 2 till 4 för varje e-postkonto du vill lägga till.

När du har lagt till ett e-postkonto:

 • Kontakter från ditt e-postkonto visas i appen Kontakter.
 • Avtalade tider visas i appen Kalender.

Så här tar du bort ett e-postkonto i appen E-post:

Steg 1:  I appen E-post trycker du på Inställningar > Konton.
Steg 2:  Markera de konton som du vill ta bort och tryck på Ta bort konto.

Outlook 2013

Om du prenumererar på Microsoft Office 365 eller Office 2013 har du Outlook på din Surface. Information om vilka alternativ som finns för att använda Outlook på Surface finns i Installera och använda Microsoft Office på Surface Pro och Surface 3.

Lägga till ett e-postkonto i Outlook 2013:

Steg 1:  Gå till Start Windows-logotyp och tryck på Outlook 2013.
Kontoinställningar startar första gången du öppnar Outlook.

Om Outlook inte visas på Startskärmen kan du fästa programmet där. Gå till Start Windows-logotyp och tryck på Alla appar. Tryck och håll ned (eller högerklicka på) Outlook 2013 och tryck på Fäst på Startskärmen.

Steg 2:  Tryck på Nästa på kontoinställningens första sidan.
Steg 3:  På sidan Lägg till ett e-postkonto trycker du på Ja > Nästa.
Steg 4:  Ange uppgifterna som efterfrågas på sidan Automatiska kontoinställningar (namn, e-postadress och lösenord) och tryck på Nästa.
Steg 5: 

Efter att konfigurationen av ditt konto slutförs i Outlook kan du antingen:

 • Tryck på Avsluta.
 • Tryck på Lägg till ett annat konto.
Anmärkningar
 • Lägg till ett annat konto. Om kontoinställningen inte startar när du öppnar Outlook 2013 har du redan ett konfigurerat konto. Du kan lägga till ett nytt konto genom att trycka på Arkiv i Outlook och sedan välja Lägg till konto (precis ovanför Kontoinställningar).
 • Gmail. Om du har problem med att lägga till ett Gmail-konto kanske du måste aktivera grundläggande autentisering för ditt Gmail-konto. Information om hur du gör det finns i Felsöka e-post.

Ändra kontoinställningar

Appen E-post

Gör så här om du vill ändra inställningarna för e-postkonton:

Steg 1:  Gå till Start och tryck på E-post.
Steg 2:  Tryck på Inställningar Inställningarikon för E-postinställningar längst ned till vänster.
Steg 3:  Tryck på Konton och tryck på det konto som du vill ändra.
Inställningarna visas i ett fönster utmed den högra kanten. I Inställningar kan du bland annat ändra lösenord, välja hur mycket e-post som ska hämtas och ställa in en e-postsignatur.
Steg 4:  Ändra de inställningar som du vill ändra och tryck på Spara.
Obs!
Mer information om inställningar i appen E-post finns i Felsöka e-post.

Outlook 2013

Du kanske vill uppdatera dina e-postinställningar om du ändrar lösenordet för ditt e-postkonto, eller när du vill anpassa inställningar som hur ditt namn visas för andra personer. Så här ändrar du inställningar:

Steg 1:  Gå till Start Windows-logotyp och tryck på Outlook.
Om Outlook inte visas på Startskärmen kan du fästa programmet där. Gå till Start Windows-logotyp och tryck på Alla appar. Tryck och håll ned (eller högerklicka på) Outlook 2013 och tryck på Fäst på Startskärmen.
Steg 2:  Tryck på Arkiv, Kontoinställningar och välj sedan Kontoinställningar i listan.
Steg 3:  Markera det e-postkonto som du vill ändra och tryck på Ändra.

Mer information finns i Ändra e-postinställningar.

Använda appen E-post för att hantera meddelanden

Appen E-post har tre rutor:

 • Dina e-postmappar och -konton visas i det vänstra fönstret.
  Tryck på en mapp eller ett konto om du vill växla till den/det.
 • I rutan i mitten visas dina meddelanden för det valda kontot.
 • Den högra rutan är läsfönstret. Där visas innehållet i det valda meddelandet.
Så här arbetar du i appen E-post:
Aktivitet
Så här gör du

Svara, Svara alla eller Vidarebefordra

Välj ett meddelande och tryck på Svara, Svara alla eller Vidarebefordra högst upp i E-postappens fönster.

Ta bort meddelanden

Svep från höger till vänster över meddelanden som du vill ta bort.

Du kan även markera ett eller flera meddelanden och sedan trycka på Ta bort högst upp i E-postappens fönster.

Söka efter meddelanden

Tryck på Sök ikonen Sök högst upp i E-postappens fönster. Skriv vad du vill söka efter i sökrutan, till exempel en persons namn eller text ur ett e-postmeddelande, och tryck på Retur eller klicka på ikonen Sök.

E-postaviseringar

Nya e-postaviseringar visas i Åtgärdscenter. Information om hur du ändrar inställningarna för Åtgärdscenter finns i Anpassning och inställningar.

Synkronisera e-post

Om du manuellt vill synkronisera din e-post trycker du på Synkronisera ikon för sykronisera bredvid kontonamnet i det vänstra fönstret. Som standard hämtar appen E-post all ny e-post när den kommer. Om du vill ändra hur ofta appen hämtar e-post och hur mycket e-post appen hämtar, trycker du på Inställningar > Konton och trycker på det konto som du vill ändra.

Skicka en bifogad fil

I ett e-postmeddelande trycker du på Infoga högst upp och sedan på Bifoga fil. Markera de som filer som du vill lägga till i meddelandet och tryck på Infoga.

Lägga till en kontakt

Markera en e-postadress i ett meddelande och tryck på Öppna kontakt för att öppna appen Kontakter. Tryck på ikonen Spara längst upp i högra hörnet.

Använda andra e-postappar

Du kan också komma åt dina webbaserade e-postkonton med Microsoft Edge. Mer information finns i Låt oss presentera Microsoft Edge.

Du kan köpa Outlook eller en annan e-postapp från Windows Store eller från ett annat ställe. Mer information finns i Installera och avinstallera appar på Surface.


Lägga till dina e-postkonton

Appen E-post

Första gången du startar appen E-post:

 • Om du har loggat in på din Surface med ett Microsoft-konto är din e-post redan konfigurerad. Du kan sedan lägga till andra e-postkonton från Outlook, Gmail, AOL, Yahoo!, och till och med e-postkontot som du använder på jobbet (Exchange ActiveSync).
 • Om du har loggat in på din Surface med ett lokalt konto är ditt e-postkonto inte konfigurerat än. Du måste skaffa ett Microsoft-konto och använda e-postadressen från ditt Microsoft-konto för att börja använda appen E-post. Du kan skapa fler e-postkonton när du har skapat ett första konto.

Lägga till ett e-postkonto:

Steg 1:  Gå till Start Windows-logotyp och tryck på E-post.
Steg 2:  Svep inåt från skärmens högerkant och tryck på Inställningar.
(Om du använder en mus håller du muspekaren högst upp till höger på skärmen, drar den nedåt och klickar på Inställningar.)
Steg 3:  Tryck på Konton > Lägg till ett konto, välj den kontotyp som du vill lägga till och följ instruktionerna på skärmen.

Obs!
Du behöver ditt användarnamn (e-postadress) och lösenord för att konfigurera e-postkonton. I vissa fall blir du ombedd att ange ytterligare information, som du vanligtvis hittar på webbplatsen för ditt e-postkonto.

Upprepa steg 2 till 4 för varje e-postkonto du vill lägga till.

När du har lagt till ett e-postkonto:

 • Kontakter från ditt e-postkonto visas i appen Kontakter.
 • Avtalade tider visas i appen Kalender.
Obs!
Din Google-kalender synkroniseras eventuellt inte med appen Kalender. Men det finns ett sätt att komma runt det. Mer information finns på Så här visar du dina Google-händelser i appen Kalender.

Outlook 2013

Outlook 2013 RT finns förinstallerat på Surface 2 och på nyare Surface RT-enheter. Om du har en äldre Surface RT får du Outlook 2013 RT när du uppdaterar från Windows RT till Windows RT 8.1.

Lägga till ett e-postkonto i Outlook 2013:

Steg 1:  Tryck på Outlook 2013 på Aktivitetsfältet.
Kontoinställningar startar första gången du öppnar Outlook.
Steg 2:  Tryck på Nästa på kontoinställningens första sidan.
Steg 3:  På sidan Lägg till ett e-postkonto trycker du på Ja > Nästa.
Steg 4:  Ange uppgifterna som efterfrågas på sidan Automatiska kontoinställningar (namn, e-postadress och lösenord) och tryck på Nästa.
Steg 5: 

Efter att konfigurationen av ditt konto slutförs i Outlook kan du antingen:

 • Tryck på Avsluta.
 • Tryck på Lägg till ett annat konto.
Anmärkningar
 • Lägg till ett annat konto. Om kontoinställningen inte startar när du öppnar Outlook 2013 har du redan ett konfigurerat konto. Du kan lägga till ett nytt konto genom att trycka på Arkiv i Outlook och sedan välja Lägg till konto (precis ovanför Kontoinställningar).
 • Gmail. Om du har problem med att lägga till ett Gmail-konto kanske du måste aktivera grundläggande autentisering för ditt Gmail-konto. Information om hur du gör det finns i Felsöka e-post.

Ändra kontoinställningar

Appen E-post

Gör så här om du vill ändra inställningarna för e-postkonton:

Steg 1:  Gå till Start Windows-logotyp och tryck på E-post.
Steg 2:  Svep inåt från skärmens högerkant och tryck på Inställningar.
(Om du använder en mus håller du muspekaren högst upp till höger på skärmen, drar den nedåt och klickar på Inställningar.)
Steg 3:  Tryck på Konton och välj sedan det konto som du vill ändra.
Inställningar visas i ett fönster längs den högra kanten. I Inställningar kan du bland annat ändra lösenord, välja hur mycket e-post som ska hämtas och ställa in en e-postsignatur. Mer information om specifika inställningar finns i appen E-post för Windows.
Steg 4:  Tryck på bakåtpilen.
Obs!
Mer information om inställningar i appen E-post finns i Felsöka e-post.

Outlook 2013

Du kanske vill uppdatera dina e-postinställningar om du ändrar lösenordet för ditt e-postkonto, eller när du vill anpassa inställningar som hur ditt namn visas för andra personer. Så här ändrar du inställningar:

Steg 1:  Tryck på Outlook på Aktivitetsfältet.
Du kan även fästa Outlook på Startmenyn. Gå till Start Windows-logotyp och tryck på Alla appar > Microsoft Office 2013. Tryck och håll ned (eller högerklicka på) Outlook 2013 och tryck på Fäst på Startskärmen.
Steg 2:  Tryck på Arkiv > Kontoinställningar > Kontoinställningar.
Steg 3:  Markera det e-postkonto som du vill ändra och tryck på Ändra.

Mer information finns i Ändra e-postinställningar.

POP-e-postkonto

Du kan inte lägga till e-postkonton som använder POP (Post Office Protocol) i appen E-post.

Med ett Outlook.com-konto kan du skicka och ta emot e-post från ett annat konto (även ett som använder POP). Lägg sedan till ditt Outlook.com-konto i appen E-post om du vill läsa och skicka e-post från ditt POP-konto. Mer information finns i Lägga till e-postkonton till Outlook.com.

Du kan även skicka och ta emot e-post från POP-konton med Outlook. Om du använder Surface RT eller Surface 2 ingår Outlook i Windows 8.1.

Hämta dina e-postmeddelanden från din e-postleverantörs webbplats. Om du till exempel har ett e-postkonto från Contoso går du till www.contoso.com och loggar in.

Hantera e-postmeddelanden, mappar och mer med appen E-post

Appen E-post har tre rutor:

 • Dina e-postmappar och -konton visas i det vänstra fönstret.
  Tryck på en mapp eller ett konto om du vill växla till den/det.
 • I rutan i mitten visas dina meddelanden för det valda kontot.
 • Den högra rutan är läsfönstret. Där visas innehållet i det valda meddelandet.
Så här arbetar du i appen E-post:
Aktivitet
Så här gör du

Svara, Svara alla eller Vidarebefordra

Tryck på ikonen Svara längst upp i högra hörnet.

Ta bort meddelanden

Markera ett eller flera meddelanden och tryck på ikonen Radera längst upp till höger.

Söka efter meddelanden

Tryck eller klicka på ikonen Sök (eller öppna snabbknappen Sök) och skriv det du vill söka efter i sökrutan, till exempel en persons namn eller text i ett e-postmeddelande, och tryck på Retur (eller tryck eller klicka på Sök-ikonen).

E-postaviseringar

Nya e-postaviseringar visas på panelen E-post och i det nedre vänstra hörnet av låsskärmen. Information om hur du ändrar hur du får aviseringar om nya e-postmeddelanden finns i Så här hanterar du meddelanden för e-post, kalender och kontakter.

Synkronisera e-post

Om du vill synkronisera din e-post manuellt öppnar du appkommandon och trycker på Synkronisera (eller på F5).

Som standard hämtar appen E-post nya e-postmeddelanden när de inkommer och hämtar e-post från de senaste 2 veckorna. Ändra inställningarna för när och hur mycket e-post som hämtas genom att öppna snabbknappen Inställningar, tryck på Konton, och välj det konto som du vill ändra.

Skicka bilagor

Tryck eller klicka på ikonen Bilagor i ett nytt e-postmeddelande. Markera de som filer som du vill lägga till i meddelandet och tryck på Bifoga.

Lägga till en kontakt

Tryck på en e-postadress i ett e-postmeddelande och tryck på Lägg till kontakt. Tryck på ikonen Spara längst upp i högra hörnet. Mer information om hur du lägger till kontakter finns i Hjälp om appen Kontakter.

Använda andra e-postappar

Du kan också komma åt dina webbaserade e-postkonton med Internet Explorer. Gör sidan för din webbaserade e-post till en favorit så kommer du snabbt åt den. Mer information finns i Använd favoriter och spara webbfavoriter.

Leta efter en e-postapp i Windows Store. Mer information finns i Installera och avinstallera appar på Surface.


Lägga till dina e-postkonton

Appen E-post

Första gången du startar appen E-post:

 • Om du har loggat in på Surface med ett Microsoft-konto är din e-post redan konfigurerad. Du kan sedan lägga till andra e-postkonton från Outlook, Gmail, AOL, Yahoo!, och till och med e-postkontot som du använder på jobbet (Exchange ActiveSync).
 • Om du har loggat in på Surface med ett lokalt konto är ditt e-postkonto inte konfigurerat. Du måste skaffa ett Microsoft-konto och sedan använda den e-postadressen från ditt Microsoft-konto om du vill använda appen E-post på din Surface. Du kan skapa fler e-postkonton när du har skapat ett första konto.

Lägga till ett e-postkonto:

Steg 1:  Gå till Startskärmen och tryck eller klicka på E-post.
Steg 2:  Svep inåt från skärmens högerkant och tryck sedan på Inställningar.
(Om du använder en mus håller du muspekaren högst upp till höger på skärmen, drar den nedåt och klickar på Inställningar.)
Steg 3:  Tryck eller klicka på Konton.
Steg 4:  Tryck eller klicka på Lägg till ett konto, välj den kontotyp du vill lägga till och följ instruktionerna på skärmen.
Du behöver endast ditt användarnamn (e-postadress) och lösenord för att konfigurera de flesta e-postkontona. I vissa fall blir du ombedd att ange ytterligare information, som du vanligtvis hittar på webbplatsen för ditt e-postkonto.

Upprepa steg 2 till 4 för varje e-postkonto.

När du har lagt till ett e-postkonto:

 • Kontakter från ditt e-postkonto visas i appen Kontakter.
 • Avtalade tider visas i appen Kalender.
Obs!
Om du har den allra senaste versionen av E-post synkroniseras kanske inte Google-kalendern med appen Kalender. Men det finns ett sätt att komma runt det. Mer information finns på Så här visar du dina Google-händelser i appen Kalender.

Outlook 2013

Surface RT och Surface 2: Outlook 2013 RT finns förinstallerat på Surface 2 och på nyare Surface RT-enheter. Om du har en äldre Surface RT får du Outlook 2013 RT när du uppdaterar från Windows RT till Windows RT 8.1.

Surface Pro och Surface 3: Information om vilka alternativ som finns för att använda Outlook på Surface Pro och Surface 3 finns i Installera och använda Microsoft Office på Surface Pro och Surface 3.

Lägga till ett e-postkonto i Outlook 2013:

Steg 1:  Gå till Startskärmen och tryck eller klicka på Outlook 2013.
Konfigureringen av kontot påbörjas första gången du startar Outlook.
Steg 2:  Tryck eller klicka på Nästa på den första sidan för konfiguration av konto.
Steg 3:  Tryck eller klicka på Ja på sidan Lägg till ett e-postkonto och sedan på Nästa.
Steg 4:  Ange uppgifterna som efterfrågas på sidan Automatiska kontoinställningar (namn, e-postadress och lösenord) och tryck eller klicka på Nästa.
Steg 5: 

Efter att konfigurationen av ditt konto slutförs i Outlook kan du antingen:

 • Trycka eller klicka på Slutför.
 • eller
 • Trycka eller klicka på Lägg till ett till konto.
Anmärkningar
 • Lägg till ett annat konto. Om kontokonfigurationen inte startar när du trycker eller klickar på Outlook 2013 har du redan ett konfigurerat konto. Du kan lägga till ett till konto genom att trycka eller klicka på Arkiv i Outlook och sedan välja Lägg till konto (precis ovanför Kontoinställningar).
 • Gmail. Om du har problem med att lägga till ett Gmail-konto kanske du måste aktivera grundläggande autentisering för ditt Gmail-konto. Information om hur du gör det finns i Felsöka e-post.

Ändra kontoinställningar

Appen E-post

Gör så här om du vill ändra inställningarna för e-postkonton:

Steg 1:  Gå till Startskärmen och tryck eller klicka på E-post.
Steg 2:  Svep inåt från skärmens högerkant och tryck sedan på Inställningar.
(Om du använder en mus håller du muspekaren högst upp till höger på skärmen, drar den nedåt och klickar på Inställningar.)
Steg 3:  Tryck eller klicka på Konton och välj sedan det konto som du vill ändra.
Inställningar visas i ett fönster längs den högra kanten. Du kan ändra sådant som lösenordet för din e-post, hur mycket e-post som hämtas och din e-postsignatur. Mer information om specifika inställningar finns i appen E-post för Windows.
Steg 4:  Tryck eller klicka på bakåtpilen.
Obs!
Mer information om inställningar i appen E-post finns i Felsöka e-post.

Outlook 2013

Du kanske vill uppdatera dina e-postinställningar om du ändrar lösenordet för ditt e-postkonto, eller när du vill anpassa inställningar som hur ditt namn visas för andra personer. Så här ändrar du inställningar:

Steg 1:  Gå till Startskärmen och tryck eller klicka på Outlook.
(Om Outlook inte visas på Startskärmen kan du fästa det där. Svep inåt från skärmens högra kant och tryck eller klicka på Sök. Skriv Outlook i sökfältet, tryck och håll (eller högerklicka) på Outlook 2013 och sedan på Fäst på Startskärmen.)
Steg 2:  Tryck eller klicka på Arkiv, sedan Kontoinställningar och sedan på Kontoinställningar.
Steg 3:  Markera det e-postkonto du vill ändra och tryck eller klicka på Ändra.

Mer information finns i Ändra e-postinställningar.

POP-e-postkonto

Du kan inte lägga till e-postkonton som använder POP (Post Office Protocol) i appen E-post.

Med ett Outlook.com-konto kan du skicka och ta emot e-post från ett annat konto (även ett som använder POP). Lägg sedan till ditt Outlook.com-konto i appen E-post om du vill läsa och skicka e-post från ditt POP-konto. Mer information finns i Lägga till e-postkonton till Outlook.com.

Du kan även skicka och ta emot e-post från POP-konton med Outlook. Om du använder Surface RT eller Surface 2 ingår Outlook i Windows 8.1. Du kan även köpa Outlook för Surface Pro och Surface 3.

Hämta dina meddelanden från din e-postleverantörs webbplats. Om du till exempel har ett e-postkonto från Contoso går du till www.contoso.com och loggar in.

Hantera e-postmeddelanden, mappar och mer med appen E-post

Appen E-post har tre rutor:

 • I den vänstra rutan finns dina e-postmappar och e-postkonton (längst ned till vänster).
  Tryck eller klicka på en mapp om du vill växla till den.
 • I rutan i mitten visas dina meddelanden för det valda kontot.
 • Den högra rutan är läsfönstret. Där visas innehållet i det valda meddelandet.
Så här arbetar du i appen E-post:
Aktivitet
Så här gör du

Svara, Svara alla eller Vidarebefordra

Tryck eller klicka på ikonen Svara längst upp i högra hörnet.

Ta bort meddelanden

Markera ett eller flera meddelanden och tryck eller klicka på ikonen Radera längst upp till höger.

Söka efter meddelanden

Tryck eller klicka på ikonen Sök (eller öppna snabbknappen Sök) och skriv det du vill söka efter i sökrutan – en persons namn eller text i ett e-postmeddelande – och tryck på Retur (eller tryck eller klicka på Sök-ikonen).

E-postaviseringar

Nya e-postaviseringar visas på panelen E-post och i det nedre vänstra hörnet av låsskärmen. Information om hur du ändrar hur du får aviseringar om nya e-postmeddelanden finns i Så här hanterar du meddelanden för e-post, kalender och kontakter.

Synkronisera e-post

Du kan synkronisera din e-post manuellt genom att trycka eller klicka på Synkronisera (eller trycka på F5).

Som standard hämtar appen E-post nya e-postmeddelanden när de inkommer och hämtar e-post från de senaste 2 veckorna. Ändra inställningarna för när och hur mycket e-post som hämtas genom att öppna snabbknappen Inställningar, tryck eller klicka på Konton, och välj det konto som du vill ändra.

Skicka bilagor

Tryck eller klicka på ikonen Bilagor i ett nytt e-postmeddelande. Markera de filer du vill lägga till i meddelandet och tryck eller klicka på Bifoga.

Lägga till en kontakt

Tryck eller klicka på en e-postadress från ett e-postmeddelande. Appen Kontakter öppnas. Tryck eller klicka på ikonen Spara längst upp i högra hörnet. Mer information om hur du lägger till kontakter finns i Hjälp om appen Kontakter.

Använda andra e-postappar

Du kan också komma åt dina webbaserade e-postkonton med Internet Explorer. Fäst ditt e-postkontos webbplats på Startskärmen för snabb åtkomst. Information om hur du fäster webbplatser på Start finns i Använd favoriter och spara webbfavoriter.

Du kan köpa Outlook eller en annan e-postapp från Windows Store eller från ett annat ställe. Mer information finns i Installera och avinstallera appar på Surface.


Lägga till dina e-postkonton

Appen E-post

Första gången du startar appen E-post:

 • Om du har loggat in på Surface med ett Microsoft-konto är din e-post redan konfigurerad. Du kan sedan lägga till andra e-postkonton från Outlook, Gmail, AOL, Yahoo!, och till och med e-postkontot som du använder på jobbet (Exchange ActiveSync).
 • Om du har loggat in på Surface med ett lokalt konto är ditt e-postkonto inte konfigurerat. Du måste skaffa ett Microsoft-konto och sedan använda den e-postadressen från ditt Microsoft-konto om du vill använda appen E-post på din Surface. Du kan skapa fler e-postkonton när du har skapat ett första konto.

Lägga till ett e-postkonto:

Steg 1:  Gå till Startskärmen och tryck eller klicka på E-post.
Steg 2:  Svep inåt från skärmens högerkant och tryck sedan på Inställningar.
(Om du använder en mus håller du muspekaren högst upp till höger på skärmen, drar den nedåt och klickar på Inställningar.)
Steg 3:  Tryck eller klicka på Konton.
Steg 4:  Tryck eller klicka på Lägg till ett konto, välj den kontotyp du vill lägga till och följ instruktionerna på skärmen.
Du behöver endast ditt användarnamn (e-postadress) och lösenord för att konfigurera de flesta e-postkontona. I vissa fall blir du ombedd att ange ytterligare information, som du vanligtvis hittar på webbplatsen för ditt e-postkonto.

Upprepa steg 2 till 4 för varje e-postkonto.

När du har lagt till ett e-postkonto:

 • Kontakter från ditt e-postkonto visas i appen Kontakter.
 • Avtalade tider visas i appen Kalender.
Obs!
Om du har den allra senaste versionen av E-post synkroniseras kanske inte Google-kalendern med appen Kalender. Men det finns ett sätt att komma runt det. Mer information finns på Så här visar du dina Google-händelser i appen Kalender.

Outlook 2013

Outlook 2013 RT finns förinstallerat på Surface 2 och på nyare Surface RT-enheter. Om du har en äldre Surface RT får du Outlook 2013 RT när du uppdaterar från Windows RT till Windows RT 8.1.

Lägga till ett e-postkonto i Outlook 2013:

Steg 1:  Gå till Startskärmen och tryck eller klicka på Outlook 2013.
Konfigureringen av kontot påbörjas första gången du startar Outlook.
Steg 2:  Tryck eller klicka på Nästa på den första sidan för konfiguration av konto.
Steg 3:  Tryck eller klicka på Ja på sidan Lägg till ett e-postkonto och sedan på Nästa.
Steg 4:  Ange uppgifterna som efterfrågas på sidan Automatiska kontoinställningar (namn, e-postadress och lösenord) och tryck eller klicka på Nästa.
Steg 5: 

Efter att konfigurationen av ditt konto slutförs i Outlook kan du antingen:

 • Trycka eller klicka på Slutför.
 • eller
 • Trycka eller klicka på Lägg till ett till konto.
Anmärkningar
 • Lägg till ett annat konto. Om kontokonfigurationen inte startar när du trycker eller klickar på Outlook 2013 har du redan ett konfigurerat konto. Du kan lägga till ett till konto genom att trycka eller klicka på Arkiv i Outlook och sedan välja Lägg till konto (precis ovanför Kontoinställningar).
 • Gmail. Om du har problem med att lägga till ett Gmail-konto kanske du måste aktivera grundläggande autentisering för ditt Gmail-konto. Information om hur du gör det finns i Felsöka e-post.

Ändra kontoinställningar

Appen E-post

Gör så här om du vill ändra inställningarna för e-postkonton:

Steg 1:  Gå till Startskärmen och tryck eller klicka på E-post.
Steg 2:  Svep inåt från skärmens högerkant och tryck sedan på Inställningar.
(Om du använder en mus håller du muspekaren högst upp till höger på skärmen, drar den nedåt och klickar på Inställningar.)
Steg 3:  Tryck eller klicka på Konton och välj sedan det konto som du vill ändra.
Inställningar visas i ett fönster längs den högra kanten. Du kan ändra sådant som lösenordet för din e-post, hur mycket e-post som hämtas och din e-postsignatur. Mer information om specifika inställningar finns i appen E-post för Windows.
Steg 4:  Tryck eller klicka på bakåtpilen.
Obs!
Mer information om inställningar i appen E-post finns i Felsöka e-post.

Outlook 2013

Du kanske vill uppdatera dina e-postinställningar om du ändrar lösenordet för ditt e-postkonto, eller när du vill anpassa inställningar som hur ditt namn visas för andra personer. Så här ändrar du inställningar:

Steg 1:  Gå till Startskärmen och tryck eller klicka på Outlook.
(Om Outlook inte visas på Startskärmen kan du fästa det där. Svep inåt från skärmens högra kant och tryck eller klicka på Sök. Skriv Outlook i sökfältet, tryck och håll (eller högerklicka) på Outlook 2013 och sedan på Fäst på Startskärmen.)
Steg 2:  Tryck eller klicka på Arkiv, sedan Kontoinställningar och sedan på Kontoinställningar.
Steg 3:  Markera det e-postkonto du vill ändra och tryck eller klicka på Ändra.

Mer information finns i Ändra e-postinställningar.

POP-e-postkonto

Du kan inte lägga till e-postkonton som använder POP (Post Office Protocol) i appen E-post.

Med ett Outlook.com-konto kan du skicka och ta emot e-post från ett annat konto (även ett som använder POP). Lägg sedan till ditt Outlook.com-konto i appen E-post om du vill läsa och skicka e-post från ditt POP-konto. Mer information finns i Lägga till e-postkonton till Outlook.com.

Du kan även skicka och ta emot e-post från POP-konton med Outlook. Om du använder Surface RT eller Surface 2 ingår Outlook i Windows 8.1. Du kan även köpa Outlook för Surface Pro och Surface 3.

Hämta dina meddelanden från din e-postleverantörs webbplats. Om du till exempel har ett e-postkonto från Contoso går du till www.contoso.com och loggar in.

Hantera e-postmeddelanden, mappar och mer med appen E-post

Appen E-post har tre rutor:

 • I den vänstra rutan finns dina e-postmappar och e-postkonton (längst ned till vänster).
  Tryck eller klicka på en mapp om du vill växla till den.
 • I rutan i mitten visas dina meddelanden för det valda kontot.
 • Den högra rutan är läsfönstret. Där visas innehållet i det valda meddelandet.
Så här arbetar du i appen E-post:
Aktivitet
Så här gör du

Svara, Svara alla eller Vidarebefordra

Tryck eller klicka på ikonen Svara längst upp i högra hörnet.

Ta bort meddelanden

Markera ett eller flera meddelanden och tryck eller klicka på ikonen Radera längst upp till höger.

Söka efter meddelanden

Tryck eller klicka på ikonen Sök (eller öppna snabbknappen Sök) och skriv det du vill söka efter i sökrutan – en persons namn eller text i ett e-postmeddelande – och tryck på Retur (eller tryck eller klicka på Sök-ikonen).

E-postaviseringar

Nya e-postaviseringar visas på panelen E-post och i det nedre vänstra hörnet av låsskärmen. Information om hur du ändrar hur du får aviseringar om nya e-postmeddelanden finns i Så här hanterar du meddelanden för e-post, kalender och kontakter.

Synkronisera e-post

Du kan synkronisera din e-post manuellt genom att trycka eller klicka på Synkronisera (eller trycka på F5).

Som standard hämtar appen E-post nya e-postmeddelanden när de inkommer och hämtar e-post från de senaste 2 veckorna. Ändra inställningarna för när och hur mycket e-post som hämtas genom att öppna snabbknappen Inställningar, tryck eller klicka på Konton, och välj det konto som du vill ändra.

Skicka bilagor

Tryck eller klicka på ikonen Bilagor i ett nytt e-postmeddelande. Markera de filer du vill lägga till i meddelandet och tryck eller klicka på Bifoga.

Lägga till en kontakt

Tryck eller klicka på en e-postadress från ett e-postmeddelande. Appen Kontakter öppnas. Tryck eller klicka på ikonen Spara längst upp i högra hörnet. Mer information om hur du lägger till kontakter finns i Hjälp om appen Kontakter.

Använda andra e-postappar

Du kan också komma åt dina webbaserade e-postkonton med Internet Explorer. Fäst ditt e-postkontos webbplats på Startskärmen för snabb åtkomst. Information om hur du fäster webbplatser på Start finns i Använd favoriter och spara webbfavoriter.

Leta efter en e-postapp i Windows Store. Mer information finns i Installera och avinstallera appar på Surface.


Kontakta oss

Answer Desk
Om du behöver hjälp eller har frågor kan du vända dig till våra supporttekniker.
Tala direkt med en supporthandläggare