Gäller

Surface Book, Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

Gäller

Surface 2, Surface RT.

Gäller

Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

Gäller

Surface 2, Surface RT.

Operativsystem:

Lägga till en Bluetooth-enhet

Du kan ansluta enheter som stöder den trådlösa tekniken Bluetooth, t.ex. telefoner och trådlöst headset, möss och tangentbord, till din Surface.


Så här ansluter du (eller länkar) en Bluetooth®-enhet till din Surface:

Steg 1:  Starta Bluetooth-enheten och gör den identifierbar.
Ta reda på mer om hur du gör genom att läsa informationen som följde med din Bluetooth-enhet, eller besök tillverkarens webbplats.
Steg 2:  Gå till Start Windows-logotypen, och tryck på Inställningar > Enheter > Bluetooth.
Steg 3:  Se till att skjutreglaget är under Hantera Bluetooth-enheter och vänta medan Windows söker efter Bluetooth-enheter.
Steg 4:  I listan över Bluetooth-enheter markerar du den enhet du vill länka till din Surface och trycker sedan på Länka.
Steg 5:  Slutför länkningen av enheten genom att följa anvisningarna på skärmen.
Om tillbehöret kräver ett lösenord (kallas ibland en länkningskod) uppmanas du att ange det. Om du inte kan lösenordet tittar du i informationen som medföljde enheten eller besöker tillverkarens webbplats.
Anmärkningar
 • Information om hur du länkar Surface-pennan med Surface Pro 3 eller Surface 3 finns i Använda Surface-pennan.
 • När du länkar en telefon med Surface måste du se till att telefonen inte är låst och att inställningsskärmen för Bluetooth visas.
 • Läs avsnittet Felsöka Bluetooth-enheter om Windows inte hittar din enhet.
 • Om du ska lägga till ett Bluetooth-tangentbord kan du inaktivera Surface Cover genom att vika det bakåt eller ta bort det helt.

Kompatibilitet

Surface Pro-modeller och Surface 3 är kompatibla med enheter som certifierats för Windows 10. Du kan kontrollera om en Bluetooth-enhet är kompatibel genom att gå till Windows Compatibility Center.


Lägga till en Bluetooth-enhet

Du kan ansluta enheter som stöder den trådlösa tekniken Bluetooth, t.ex. telefoner och trådlöst headset, möss och tangentbord, till din Surface.


Så här ansluter du en Bluetooth®-enhet till din Surface:

Steg 1:  Starta Bluetooth-enheten och gör den identifierbar.
Mer information om hur du gör detta finns i informationen som medföljde din Bluetooth-enhet eller på tillverkarens webbplats.
Steg 2:  På Startskärmen sveper du inåt från skärmens högra kant och trycker på Inställningar.
(Om du använder en mus håller du muspekaren högst upp till höger på skärmen, drar den uppåt och klickar på Inställningar.)
Steg 3:  Tryck på Ändra datorinställningar > Dator och enheter > Bluetooth.
Steg 4:  Se till att skjutreglaget är under Hantera Bluetooth-enheter och vänta medan Windows söker efter Bluetooth-enheter. Om skjutreglaget är Av ska du trycka på det för att slå på Bluetooth.
Steg 5:  I listan över Bluetooth-enheter markerar du den enhet du vill länka till din Surface och trycker sedan på Länka.
Steg 6:  Slutför länkningen av enheten genom att följa anvisningarna på skärmen.
Om tillbehöret kräver ett lösenord (kallas ibland en länkningskod) uppmanas du att ange det. Om du inte kan lösenordet tittar du i informationen som medföljde enheten eller besöker tillverkarens webbplats.
Anmärkningar
 • När du länkar en telefon med Surface måste du se till att telefonen inte är låst och att inställningsskärmen för Bluetooth visas.
 • Läs avsnittet Felsöka Bluetooth-enheter om Windows inte hittar din enhet.
 • Om du lägger till ett Bluetooth-tangentbord kan du inaktivera Surface Type Cover genom att vika det bakåt eller ta bort det helt.

Kompatibilitet

Surface RT och Surface 2 är kompatibla med enheter som är certifierade för Windows 8.1 RT Update 3. Kontrollera din Bluetooth-enhets kompabilitet på Windows Compatibility Center.


Lägga till en Bluetooth-enhet

Du kan ansluta enheter som använder Bluetooth, till exempel telefoner och trådlösa headset, möss och tangentbord, till din Surface.


Så här ansluter du en Bluetooth®-enhet till din Surface:

Steg 1:  Starta Bluetooth-enheten och gör den identifierbar.
Om du vill veta mer om hur du gör det här kan du läsa informationen som följde med din Bluetooth-enhet, eller besöka tillverkarens webbplats.
Steg 2:  Svep inåt från den högra kanten av Startskärmen och tryck på Inställningar.
(Om du använder en mus placerar du muspekaren längst ned till höger på skärmen, flyttar den uppåt och klickar på Inställningar.)
Steg 3:  Tryck eller klicka på Ändra datorinställningar, tryck eller klicka på Dator och enheter och sedan på Bluetooth.
Steg 4:  Se till att Bluetooth är påslaget och vänta sedan medan Windows söker efter Bluetooth-enheter.
Steg 5:  Slutför länkningen av enheten genom att följa anvisningarna på skärmen.
Om tillbehöret kräver ett lösenord (kallas ibland en länkningskod) uppmanas du att ange det. Om du inte kan lösenordet tittar du i informationen som medföljde enheten eller besöker tillverkarens webbplats.
Anmärkningar
 • Information om hur du länkar Surface-pennan med Surface Pro 3 eller Surface 3 finns i Använda Surface-pennan.
 • När du länkar en telefon med Surface måste du se till att telefonen inte är låst och att inställningsskärmen för Bluetooth visas.
 • Läs avsnittet Felsöka Bluetooth-enheter om Windows inte hittar din enhet.
 • Om du ska lägga till ett Bluetooth-tangentbord kan du inaktivera Surface Cover genom att vika det bakåt eller ta bort det helt.

Kompatibilitet

Surface Pro-modellerna och Surface 3 är kompatibla med enheter som certifierats för Windows 8.1. Du kan kontrollera om en Bluetooth-enhet är kompatibel genom att gå till Windows Compatibility Center.


Lägga till en Bluetooth-enhet

Du kan ansluta enheter som använder Bluetooth, till exempel telefoner och trådlösa headset, möss och tangentbord, till din Surface.


Så här ansluter du till (eller länkar, som det också kallas) en Bluetooth-enhet på Surface:

Steg 1:  Starta Bluetooth-enheten och gör den identifierbar.
Mer information om hur du gör detta finns i informationen som medföljde din Bluetooth-enhet eller på tillverkarens webbplats.
Steg 2:  Svep inåt från den högra kanten av Startskärmen och tryck på Inställningar.
(Om du använder en mus placerar du muspekaren längst ned till höger på skärmen, flyttar den uppåt och klickar på Inställningar.)
Steg 3:  Tryck eller klicka på Ändra datorinställningar, tryck eller klicka på Dator och enheter och sedan på Bluetooth.
Steg 4:  Se till att Bluetooth är påslaget och vänta sedan medan Windows söker efter Bluetooth-enheter.
Steg 5:  Slutför länkningen av enheten genom att följa anvisningarna på skärmen.
Om tillbehöret kräver ett lösenord (kallas ibland en länkningskod) uppmanas du att ange det. Om du inte kan lösenordet tittar du i informationen som medföljde enheten eller besöker tillverkarens webbplats.
Anmärkningar
 • När du länkar en telefon med Surface måste du se till att telefonen inte är låst och att inställningsskärmen för Bluetooth visas.
 • Läs avsnittet Felsöka Bluetooth-enheter om Windows inte hittar din enhet.
 • Om du ska lägga till ett Bluetooth-tangentbord kan du inaktivera Surface Cover genom att vika det bakåt eller ta bort det helt.

Kompatibilitet

Surface RT och Surface 2 är kompatibla med enheter som certifierats för Windows RT 8.1. Du kan kontrollera om en Bluetooth-enhet är kompatibel genom att gå till Windows Compatibility Center.


Kontakta oss

Answer Desk
Om du behöver hjälp eller har frågor kan du vända dig till våra supporttekniker.
Tala direkt med en supporthandläggare