Gäller

Surface Book, Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

Gäller

Surface 2, Surface RT.

Gäller

Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

Operativsystem:

Använda USB-porten på din Surface

Följ anvisningarna på den här sidan om du vill veta mer om USB-porten på din Surface eller du har problem med USB-enheter som är anslutna till din Surface.


USB-portens placering

USB-portens placering på Surface Pro och Surface Pro 2

Surface Pro och Surface Pro 2

USB-portens placering på Surface Pro 3

Surface Pro 3

USB-portens placering på Surface 3

Surface 3

USB-portens placering på Surface Pro 4
Surface Pro 4
USB-portens placering på Surface Book
Surface Book
Anmärkningar

Installera ett USB-tillbehör

Du kan använda USB-porten på din Surface för att ansluta olika enheter, till exempel möss, tangentbord, skrivare och externa hårddiskar. Vissa enheter kan dock kräva mer ström än vad din Surface kan tillhandahålla. Följande tabell visar hur mycket ström USB-porten på din Surface ger:
Enhet
Utspänning
Surface Pro och Pro 2
5 V/1,1 A
Surface Pro 3
5 V/950 mA
Surface 3
5 V/0,9 A
Surface Pro 4
5 V/1,45 A
Surface Book
5 V/1,48 A

Så här installerar du ett USB-tillbehör på din Surface:

Steg 1: I tabellen ovan kan kontrollera om din Surface uppfyller strömförsörjningskraven för din USB-enhet. Om enheten behöver mer ström än vad din Surface kan tillhandahålla kanske USB-enheten inte kompatibel.
Obs!
Om USB-enheten har en egen nätkabel kan du prova att använda den för bästa resultat.
Steg 2:

Anslut USB-kabeln eller USB-änden av din enhet till USB-porten på din Surface.

Steg 3: Slå på tillbehöret (vid behov). Första gången du ansluter ett USB-tillbehör installerar Windows den programvara tillbehöret behöver.

Visa vilka enheter som är installerade på Surface

Så här kan du visa vilka enheter som är installerade på din Surface:

Steg 1:

Gå till Start Windows-logotyp och tryck på Inställningar.

Steg 2: Tryck på Enheter > Anslutna enheter för att visa en lista över tillgängliga enheter.

Vad du kan göra i Anslutna enheter

Från Anslutna enheter kan du:

 • Lägga till och ta bort enheter.
 • Visa status för alla enheter för att se om det finns något problem, till exempel att enheten inte kunde starta eller är frånkopplad.
 • Tillåt anslutna enheter att ladda ned programvara när du använder anslutning med datapriser.

Lösa USB-problem

Följ de här anvisningarna om din Surface har problem med att känna igen din USB-enhet.

Steg 1: Anslut USB-enheten

Du bör höra ett ljud när enheten ansluts (om ljudet på din Surface är påslaget) eller se enheten aktiverad på din Surface. Mer information om hur du kontrollerar om USB-enheten är ansluten finns på tillverkarens supportwebbplats.

Om du inte kan höra något ljud eller inte kan se enheten aktiverad på din Surface går du till steg 2.

Steg 2: Prova en annan USB-enhet, till exempel en mus eller en USB-sticka

Om andra USB-enheter fungerar är det troligen den första USB-enheten som orsakar problemet. Kontakta tillverkaren för hjälp med felsökning av enheten. Eller gå vidare till steg 3.

Om inga andra USB-enheter fungerar fortsätter du till steg 3.

Steg 3: Kontrollera att din Surface levererar tillräckligt med ström till USB-enheten

Med hjälp av tabellen nedan kan du kontrollera att din Surface kan leverera tillräckligt med ström till USB-enheten.

Enhet
Utspänning
Surface Pro och Pro 2
5 V/1,1 A
Surface Pro 3
5 V/950 mA
Surface 3
5 V/0,9 A
Surface Pro 4
5 V/1,45 A
Surface Book
5 V/1,48 A

Om du är osäker på hur mycket ström din USB-enheten behöver kontaktar du tillverkaren av USB-enheten för mer information.

Om din USB-enhet behöver mer ström än vad din Surface kan leverera kanske USB-enheten inte är kompatibel med din Surface.

Om USB-enheten har en strömsladd eller en extern strömkomponent kontrollerar du att den är nätansluten. Gå sedan tillbaka till steg 1.

Om USB-enheten är inom specifikationerna ovan fortsätter du till steg 4.

Steg 4: Titta efter fel i Enhetshanteraren

Om det är något fel på USB-enheten visas en gul varningssymbol bredvid drivrutinen för den enheten på din Surface. Om du vill hitta felkoden gör du så här:

Steg 1: Välj pilen bredvid den nod som har en gul varningssymbol.
Steg 2: Tryck på och håll ned (eller högerklicka) på drivrutinen med gul varningssymbol och välj sedan Egenskaper.
Steg 3: På fliken Allmänt i dialogrutan Enhetsstatus kan Windows visa ett meddelande med en felkod som till exempel "Code 10".
Steg 4: Kopiera felkoden och går sedan till Felkoder i Enhetshanteraren i Windows för att hitta en lösning för felet.

Om lösningen för felkoden inte löser problemet, eller om inga fel visas i Enhetshanteraren, fortsätter du till steg 5.

Step 5: Starta om Surface

Om din Surface startas om kanske den drivrutin som hör till din USB-enhet aktiveras igen.

 • Gå till Start Windows-logotypen och välj Av/på > Starta om.

Om USB-enheten fortfarande inte fungerar går du till steg 6.

Steg 6: Kör en systemåterställning

Om USB-enheten fungerade tidigare kan en ändring i Windows eller på enheten påverka USB-enhetens funktion. Prova att återställa din Surface till det läge då USB-enheten fungerade. Mer information om hur du gör en systemåterställning finns i Återställa Surface utan att ta bort filer eller återställa helt.

Om systemåterställningen inte löser problemet går du till steg 7.

Steg 7: Återställ din Surface

När du återställer din Surface installeras Windows om. Du kan välja om du vill behålla dina personliga filer eller inte. Mer information om hur du återställer Surface helt finns i Återställa Surface utan att ta bort filer eller återställa helt.

Om USB-enheten fortfarande inte fungerar går du till steg 8.

Steg 8: Kontakta enhetens tillverkare

Om du fortfarande har problem med USB-enheten provar du att kontakta tillverkaren av enheten eller besöka supportsidan för enheten.

Ansluta en USB-mus, skrivare och annat

Du kan ansluta ett USB-tillbehör – till exempel en skrivare, kamera, musikspelare, smartphone, mus eller extern hårddisk – till din Surface.


USB-portens placering

USB-portens placering på Surface RT och Surface 2

Surface RT och Surface 2

Obs!
Om du vill ansluta flera USB-tillbehör samtidigt – till exempel en mus och en skrivare – bör du använda ett USB-nav (säljs separat) med egen strömförsörjning.

Installera ett USB-tillbehör

Steg 1:  Om ditt USB-tillbehör har en nätkabel ska denna kopplas till ett eluttag.
Steg 2: Anslut USB-kabeln för tillbehöret till Surface.
Steg 3: Slå på tillbehöret (vid behov). Första gången du ansluter ett USB-tillbehör installerar Windows den nödvändiga programvaran åt dig.

Enhetskompatibilitet

Surface RT och Surface 2 är kompatibla med enheter certifierade för Windows 8.1 RT Update 3. Kontrollera din enhets kompabilitet på Windows Compatibility Center.

Felsökning

Om Windows inte känner igen ditt USB-tillbehör går du till ”Lös problem med USB-enheter” i Installera en USB 3.0-enhet och andra USB-enheter. Mer information om installationsproblem finns i Vad händer om en kabelansluten enhet inte har installerats rätt?

Visa vilka enheter som är installerade på Surface

Så här kan du visa vilka enheter som är installerade på din Surface:

Steg 1:  Gå till Start Windows-logotyp och tryck på Inställningar.
Steg 2:  Tryck på Ändra datorinställningar > Dator och enheter > Enheter.

Vad du kan göra i Enheter

I Enheter kan du:

 • Lägga till och ta bort enheter.
 • Visa status för alla enheter för att se om det finns något problem, till exempel att enheten inte kunde starta eller är frånkopplad.
 • Tillåt anslutna enheter att ladda ned programvara när du använder anslutning med datapriser.
 • Konfigurera Surface så att filer sparas på en flyttbar USB-enhet som standard.

Du kan även hantera enheter i Enheter och skrivare i Kontrollpanelen. Mer information finns i ”Hantera enheter” i Lägg till, ta bort och hantera dina enheter och skrivare.


Ansluta en USB-mus, skrivare och annat

Du kan ansluta ett USB-tillbehör, som en skrivare, kamera, musikspelare, smartphone, mus eller extern hårddisk, till din Surface.


USB-portens placering

USB-portens placering på Surface Pro och Surface Pro 2

Surface Pro och Surface Pro 2

USB-portens placering på Surface Pro 3

Surface Pro 3

USB-portens placering på Surface 3

Surface 3

Anmärkningar
 • Om du vill ansluta flera USB-tillbehör samtidigt, till exempel en mus och en skrivare, bör du använda en USB-hubb (säljs separat) med egen strömförsörjning.
 • Nätadaptern som levereras med Surface Pro-modellerna har en USB-laddningsport som kan användas för att ge ström till andra USB-enheter medan Surface laddas. Mer information finns i Batteri och ström för Surface.

Installera ett USB-tillbehör

Steg 1:  Om ditt USB-tillbehör har en nätkabel ska den kopplas till ett eluttag.
Steg 2:  Anslut USB-kabeln för tillbehöret till Surface.
Steg 3:  Slå på tillbehöret (vid behov). Första gången du ansluter ett USB-tillbehör installerar Windows den nödvändiga programvaran åt dig.

Enhetskompatibilitet

Surface Pro-modellerna och Surface 3 är kompatibla med enheter som certifierats för Windows 8.1. Du kan kontrollera om din enhet är kompatibel på Windows Compatibility Center.

Felsökning

Om Windows inte känner igen ditt USB-tillbehör går du till ”Lös problem med USB-enheter” i Installera USB 3.0-enheter och andra USB-enheter. Mer information om installationsproblem finns i Vad händer om en kabelansluten enhet inte har installerats rätt?

Visa vilka enheter som är installerade på Surface

Så här kan du visa vilka enheter som är installerade på din Surface:

Steg 1:  Svep inåt från skärmens högra kant och tryck sedan på Inställningar.
(Om du använder en mus håller du muspekaren högst upp till höger på skärmen, drar den nedåt och klickar på Inställningar.)
Steg 2:  Tryck eller klicka på Ändra datorinställningar > Dator och enheter > Enheter.

Vad du kan göra i Enheter

I Enheter kan du:

 • Lägga till och ta bort enheter.
 • Visa status för alla enheter för att se om det finns något problem, till exempel att enheten inte kunde starta eller är frånkopplad.
 • Tillåt anslutna enheter att ladda ned programvara när du använder anslutning med datapriser.
 • Konfigurera Surface så att filer sparas på en flyttbar USB-enhet som standard.

Du kan även hantera enheter i Enheter och skrivare i Kontrollpanelen. Mer information finns i ”Hantera enheter” i Lägg till, ta bort och hantera dina enheter och skrivare.


Ansluta en USB-mus, skrivare och annat

Du kan ansluta ett USB-tillbehör, som en skrivare, kamera, musikspelare, smartphone, mus eller extern hårddisk, till din Surface.


USB-portens placering

USB-portens placering på Surface RT och Surface 2

Surface RT och Surface 2

Obs!

Om du vill ansluta flera USB-tillbehör samtidigt, till exempel en mus och en skrivare, bör du använda en USB-hubb (säljs separat) med egen strömförsörjning.

Installera ett USB-tillbehör

Steg 1:  Om ditt USB-tillbehör har en nätkabel ska den kopplas till ett eluttag.
Steg 2:  Anslut USB-kabeln för tillbehöret till Surface.
Steg 3:  Slå på tillbehöret (vid behov). Första gången du ansluter ett USB-tillbehör installerar Windows den nödvändiga programvaran åt dig.

Enhetskompatibilitet

Surface RT och Surface 2 är kompatibla med enheter som certifierats för Windows RT 8.1. Du kan kontrollera om din enhet är kompatibel på Windows Compatibility Center.

Felsökning

Om Windows inte känner igen ditt USB-tillbehör går du till ”Lös problem med USB-enheter” i Installera USB 3.0-enheter och andra USB-enheter. Mer information om installationsproblem finns i Vad händer om en kabelansluten enhet inte har installerats rätt?

Visa vilka enheter som är installerade på Surface

Så här kan du visa vilka enheter som är installerade på din Surface:

Steg 1:  Svep inåt från skärmens högra kant och tryck sedan på Inställningar.
(Om du använder en mus håller du muspekaren högst upp till höger på skärmen, drar den nedåt och klickar på Inställningar.)
Steg 2:  Tryck eller klicka på Ändra datorinställningar > Dator och enheter > Enheter.

Vad du kan göra i Enheter

I Enheter kan du:

 • Lägga till och ta bort enheter.
 • Visa status för alla enheter för att se om det finns något problem, till exempel att enheten inte kunde starta eller är frånkopplad.
 • Tillåt anslutna enheter att ladda ned programvara när du använder anslutning med datapriser.
 • Konfigurera Surface så att filer sparas på en flyttbar USB-enhet som standard.

Du kan även hantera enheter i Enheter och skrivare i Kontrollpanelen. Mer information finns i "Hantera enheter" i Lägg till, ta bort och hantera dina enheter och skrivare.


Kontakta oss

Answer Desk
Om du behöver hjälp eller har frågor kan du vända dig till våra supporttekniker.
Tala direkt med en supporthandläggare