Type Cover

Gäller

Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

Gäller

Surface 2, Surface RT.

Gäller

Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

Gäller

Surface 2, Surface RT.

Operativsystem:

Type Cover är ett tunt och traditionellt tangentbord med nedtryckbara tangenter. Du får samma snabbhet och känsla som med ett klassiskt tangentbord och du kan växla från surfplatta till bärbar dator på ett ögonblick.


Type Cover klickar magnetiskt på plats och skyddar Surfaces pekskärm. Alla Surface Type Cover har ett tangentbord med standardlayout, kortkommandon och en pekplatta med två knappar som stöder gester.

Mer information om tryck- och pekgester finns i Använda och konfigurera pekplattan. Du kan använda pekplatteinställningarna för att minimera oavsiktliga tryckningar som kan få markören att flytta på sig. Mer information finns i Ändra pekplatteinställningarna.

Klicka ditt Cover på plats

Type Cover fästs magnetiskt på Surface. För bara ihop dem tills ditt Cover klickar fast på plats.

När ditt Cover är anslutet hålls det på plats. När du vill ta loss det, drar du helt enkelt av det.

Cover fäster magnetiskt

Om du har ett Type Cover för Surface Pro 3, ett Surface 3 Type Cover eller Type Cover för Surface Pro 4 kan du vika upp den bakre kanten mot Surface. Det ger extra stöd när du arbetar i knät.

Stabiliserande magneter gör att skyddet sitter fast ordentligt på Surface.

Med Cover för Surface Pro 3 och Surface 3 kan du skriva i flera vinklar

Vik ditt Cover bakåt

Vik ditt Cover bakåt och använd Surface som en surfplatta. När ett Cover är bakåtvikt registrerar Surface inga tangenttryckningar.

Om du vill skriva medan ditt Cover är bakåtvikt, trycker du på skärmen där du kan skriva så visas skärmtangentbordet. Mer information finns i Så här använder du pektangentbordet för Surface.

Vika ditt Cover bakåt

Stänga ditt Cover

Type Cover skyddar skärmen när du bär den med dig. När du stänger ditt Cover släcks skärmen. När du öppnar det trycker du på strömbrytaren för att aktivera Surface.

Obs!
När du stänger ditt Cover stängs Surface bara av om ditt Cover och din Surface har samma storlek. Om Surface och ditt Cover är olika stora trycker du på strömknappen när du stänger Cover för att spara på batteriet.

Använda fingeravtrycksläsaren

Surface Pro 4 Type Cover med fingeravtrycks-ID har en fingeravtrycksläsare som du kan använda för att logga in på Surface Pro 4 eller någon annan Surface-modell med Windows 10.

Fingeravtrycksläsare på Surface Pro 4 Type Cover med fingeravtrycks-ID

Information om hur du konfigurerar Surface så att den känner igen ditt fingeravtryck finns på http://www.surface.com/fingerprintsetup.

Använda pekplattan

Pekplattan stöder gester och har knappar för att höger- och vänsterklicka. Mer information om pekplattegester finns i Använda och konfigurera pekplattan.

Pekplattans knappar på de tidiga modellerna Type Cover, Type Cover för Surface Pro 3 och Surface 3 Type Cover

Pekplattans knappar på de tidigaste modellen av Type Cover, Type Cover för Surface Pro 3, Surface 3 Type Cover och Type Cover för Surface Pro 4

Pekplattans knappar på Touch Cover och Type Cover 2

Pekplatteknappar som finns på alla Type Cover-modeller

Justera pekplattans inställningar

Om pekplattan svarar för snabbt på oavsiktliga tryck kan du antingen stänga av pekplattan helt och hållet eller ändra inställningarna så att de passar dig.

Du kan ändra inställningarna på de flesta Type Cover. Så här gör du:

Steg 1:  Anslut ditt Cover till Surface.
(Om du har en trådlös adapter för Type Cover fäster du ditt Cover direkt på Surface.)
Steg 2:  Gå till Start och tryck på Inställningar > Enheter > Mus och pekplatta.
Steg 3:  Gör de ändringar som du vill göra.
Obs!

Mer information om hur du ändrar inställningarna för pekplattan om du har den tidigaste modellen av Type Cover och Surface Pro finns i Ändra pekplatteinställningarna.

Använda tangentbordet

Special- och funktionstangenter

Surface Cover har kortkommandon för att söka, spela upp musik och film med mera.

Tangenterna på den översta raden fungerar även som funktionstangenter om du håller ned Fn-tangenten samtidigt som du trycker dem. Fn-tangenten kan även användas i kombination med andra tangenter för att göra specifika saker.

Följande kortkommandon och kombinationer med Fn-tangenten finns:

Tangentikon
Det här gör den
Minska bakgrundsbelysningen genom att trycka på F1
Minskar tangentbordets bakgrundsbelysning1
Öka bakgrundsbelysningen genom att trycka på F2
Ökar tangentbordets bakgrundsbelysning1
Tangent Ljud av
Slår på eller stänger av ljudet
Tangent Volym ned
Sänker volymen2
Tangent Volym upp
Höjer volymen2
Tangent Spela upp/pausa
Spelar upp eller pausar ljud eller video
Ikon för att tona ned skärm
Sänker skärmens ljusstyrka3
Ikon för ökad ljusstyrka
Ökar skärmens ljusstyrka3
Sökknapp
Öppnar Sök eller Cortana4
Snabbknappen Dela
Öppnar panelen Dela4
Snabbknappen Enheter
Öppnar panelen Anslut4
Snabbknappen Inställningar
Öppnar Inställningar4
Windows-tangenten
Öppnar Start
Tangent för högerklicksmeny
Öppnar en snabbmeny5
Fn + Del
Öka skärmens ljusstyrka
Fn + Backsteg
Minska skärmens ljusstyrka
Fn + Blanksteg
Skapar en skärmbild av hela skärmen eller skärmarna och placerar den i Urklipp
Fn + Alt + Blanksteg
Skapar en skärmbild av det aktiva fönstret och placerar den i Urklipp.
1 De här tangenterna finns bara på Cover som har bakgrundsbelysning.
2 De här tangenterna finns bara på Cover som inte har bakgrundsbelysning.
3 De här tangenterna finns bara på Surface 3 Type Cover.
4 De här tangenterna finns på alla Cover förutom Surface 3 Type Cover och Type Cover för Surface Pro 4.
5 Tangenten finns endast på Type Cover för Surface Pro 4.

Tangenter i funktionsläge

Om du använder en app som ofta använder funktionstangenterna kan du tillfälligt låsa den översta raden med tangenter i läget för funktionstangenter.

Om du trycker på en tangent i den övre raden när funktionstangenterna är låsta får du funktionstangenten (F3 istället för tangenten Ljud av till exempel). Tryck på Fn och tangenten för att få specialtangenten. Om du till exempel vill stänga av högtalaren trycker du på Fn + tangenten Ljud av.

Så här låser och låser du upp Fn-tangenterna:

 • Type Cover, Type Cover 2 och Type Cover för Surface Pro 3
  Håll ned Fn-tangenten och tryck ned Caps-tangenten för att låsa funktionstangenterna. Tryck ned Fn + Caps igen för att låsa upp dem.
 • Surface 3 Type Cover och Type Cover för Surface Pro 4
  Tryck endast på Fn-tangenten för att låsa funktionstangenterna. Tryck på Fn-tangenten igen för att låsa upp dem.
  Fn-tangenten lyser när tangenterna är låsta i funktionsläget.

Använda en mus eller inaktivera pekplattan

Om du föredrar att använda en mus kan du ansluta en mus med USB eller Bluetooth® till Surface. Mer information finns i Ansluta en USB-mus, skrivare och annat och Lägga till en Bluetooth-enhet.

Mer information om hur du inaktiverar pekplattan finns i Använda och konfigurera pekplattan.

Använda olika språk

Surface Cover finns med en mängd olika språk och alfabet. Om ditt Cover har en tangent märkt med Alt Gr kan du använda den på samma sätt som Ctrl + Alt.

Du kan även konfigurera Surface till att använda specifika språk och tangentbordslayouter. Mer information finns i IME:er (Input Method Editors). Inställningarna finns kvar i Surface och gäller för alla Cover som du ansluter. Om du använder ditt Cover på en annan Surface gäller inmatningsinställningarna som är gjorda för den Surface-enheten.

Har du problem?

Om du har problem med Type Cover finns mer information i Felsöka Surface Cover.


Type Covers är tunna, traditionella tangentbord med rörliga tangenter. Du får samma snabbhet och känsla som med ett klassiskt tangentbord, och du kan växla från surfplatta till bärbar dator på ett ögonblick.


Det finns fem olika modeller av Type Cover: Type Cover (den tidigaste modellen), Type Cover 2, Power Cover, Type Cover för Surface Pro 3 och Surface 3 Type Cover. Type Covers klickar magnetiskt på plats och skyddar pekskärmen på din Surface. Alla Surface Type Cover har ett tangentbord med standardlayout, kortkommandon och en pekplatta med två knappar som stöder gester.

Mer information om gester och tryckningar finns i Pekplatta: En inbyggd mus. Du kan använda pekplatteinställningarna för att minimera oavsiktliga tryckningar som kan få markören att flytta på sig. Mer information finns i Ändra pekplatteinställningarna.

Klicka ditt cover på plats

Type Cover fäster magnetiskt på Surface. För dem bara mot varandra tills Cover passats in och klickar på plats.

När skyddet är anslutet hålls det på plats. När du vill ta loss det, drar du helt enkelt av det.

Type Cover fäster magnetiskt

Om du har ett Type Cover för Surface Pro 3 eller ett Surface 3 Type Cover kan du vika upp den bakre kanten mot Surface. Det ger extra stöd när du arbetar i knät.

Stabiliserande magneter gör att tangentbordet sitter fast ordentligt på din Surface.

Med skydden för Surface Pro 3 och Surface 3 kan du skriva i flera vinklar

Vik ditt cover bakåt

Vik tillbaka skyddet och använd Surface som en surfplatta. När ett cover är bakåtvikt registrerar Surface inga tangenttryckningar.

Om du vill skriva medan ditt cover är bakåtvikt, trycker du på skärmen där du kan skriva så visas skärmtangentbordet. Mer information finns i Använda pektangentbordet.

Vik ditt cover bakåt

Stänga ditt cover

Type Cover skyddar skärmen när du bär den med dig. När du stänger skyddet stängs skärmen av. När du öppnar det trycker du på strömbrytaren för att aktivera Surface.

Obs!
När du stänger ditt Cover stängs Surface bara av om ditt Cover och din Surface är samma storlek. Om Surface och skyddet är olika stora trycker du på strömknappen när du stänger skyddet för att spara på batteriet.

Använda pekplattan

Pekplattan har knappar för att höger- och vänsterklicka och stöder gester. Mer information om pekplattegester finns i Pekplatta: En inbyggd mus.

Pekplatteknappar på de tidigaste modellerna av Type Cover, Type Cover för Surface Pro 3 och Surface 3 Type Cover

Pekplatteknappar på de tidigaste modellerna av Type Cover, Type Cover för Surface Pro 3 och Surface 3 Type Cover

Pekplatteknappar på Touch Cover och Type Cover 2

Pekplatteknappar som finns på alla Type Cover-modeller

Justera pekplattans inställningar

Om pekplattan svarar för snabbt på oavsiktliga tryck kan du antingen stänga av pekplattan helt och hållet eller ändra inställningarna så att de passar dig.

Om du har en Surface 2 kan du ändra inställningarna på de flesta Type Cover-modellerna på följande vis:

Steg 1: Anslut ett cover till Surface.

(Om du har en trådlös adapter för Type Cover fäster du ditt cover direkt på Surface.)

Steg 2: Svep inåt från skärmens högra kant och tryck på Inställningar.
(Om du använder en mus håller du muspekaren högst upp till höger på skärmen, drar den nedåt och klickar på Inställningar.)
Steg 3: Tryck på Ändra datorinställningar > Dator och enheter > Mus och pekplatta. Under Pekplatta väljer du de inställningar som du vill ändra.

Om du har en Surface RT eller den tidigaste modellen av Type Cover hittar du mer information om hur du ändrar inställningarna för pekplattan i Ändra inställningar för peplatta.

Använda tangentbordet

Special- och funktionstangenter

Surface Cover har kortkommandon för att öppna Windows-snabbknappar och för att spela upp musik och film med mera.

Tangenterna på den översta raden fungerar även som funktionstangenter om du håller ned Fn-tangenten samtidigt som du trycker dem. Fn-tangenten kan även användas i kombination med andra tangenter för att göra specifika saker.

Följande kortkommandon och kombinationer med Fn-tangenten finns:

Tangentikon
Det här gör den
Minska bakgrundsbelysningen genom att trycka på F1
Minskar tangentbordets bakgrundsbelysning1
Öka bakgrundsbelysningen genom att trycka på F2
Ökar tangentbordets bakgrundsbelysning1
Tangent Ljud av
Slår på eller stänger av ljudet
Tangent Volym ned
Sänker volymen2
Tangent Volym upp
Höjer volymen2
Tangent Spela upp/pausa
Spelar upp eller pausar ljud eller video
Ikon för att tona ned skärm
Tonar ned skärmen3
Ikon för ökad ljusstyrka
Ökar skärmens ljusstyrka3
Tangenten Sök-knapp
Öppnar snabbknappen Sök4
Snabbknappen Dela
Öppnar snabbknappen Dela4
Snabbknappen Enheter
Öppnar snabbknappen Enheter4
Snabbknappen Inställningar
Öppnar snabbknappen Inställningar4
Windows-tangenten
Öppnar Startskärmen eller öppnar senast använda app om du redan befinner dig på Startskärmen
Fn + Del
Öka skärmens ljusstyrka
Fn + Backsteg
Minska skärmens ljusstyrka
Fn + Blanksteg
Skapar en skärmbild av hela skärmen eller skärmarna och placerar den i Urklipp
Fn + Alt + Blanksteg
Skapar en skärmbild av det aktiva fönstret och placerar den i Urklipp.
1 De här tangenterna är bara tillgängliga på Covers som har bakgrundsbelysning.
2 De här tangenterna finns endast på Cover-modeller utan bakgrundsbelysning.
3 De här tangenterna är bara tillgängliga på Surface 3 Type Cover.
4 De här tangenter finns på alla Cover-modeller förutom Surface 3 Type Cover.

Tangenter i funktionsläge

Om du använder dig av en app som ofta använder funktionstangenterna har du möjlighet att tillfälligt låsa den översta raden tangenter i läget för funktionstangenter.

Om du trycker på en enskild tangent i den övre raden när funktionstangenterna är låsta får du funktionstangenten (F3 istället för tangenten Ljud av till exempel). Tryck på Fn och tangenten för att få specialtangenten. Om du t.ex. vill stänga av högtalaren trycker du på Fn + tangenten Ljud av.

Så här låser och låser du upp Fn-tangenterna:

 • Type Cover, Type Cover 2 och Type Cover för Surface Pro 3

  Håll ned Fn-tangenten och tryck ned Caps-tangenten för att låsa Fn-tangenterna. Tryck ned Fn + Caps igen för att låsa upp dem.

 • Surface 3 Type Cover
  Tryck endast på Fn-tangenten för att låsa Fn-tangenten. Tryck på Fn-tangenten igen för att låsa upp dem.
  Fn-tangenten lyser när tangenterna är låsta i funktionsläget.

Använda en mus eller inaktivera pekplattan

Om du föredrar att använda en mus kan du ansluta en mus med USB eller Bluetooth®. Mer information finns i Ansluta en USB-mus, skrivare och annat och Lägga till en Bluetooth-enhet.

Mer information om hur du inaktiverar pekplattan finns i Pekplatta: En inbyggd mus.

Använda olika språk

Surface Covers finns med en mängd olika språk och alfabet. Om din Surface Cover har en tangent märkt med Alt Gr kan du använda den på samma sätt som Ctrl + Alt.

Du kan även konfigurera Surface till att använda specifika språk och tangentbordslayouter. Mer information finns i IME (Input Method Editors). Dessa inställningar finns kvar i Surface och gäller för alla skydd som du ansluter. Om du använder skyddet på en annan Surface gäller inmatningsinställningarna som är gjorda för den Surface-enheten.

Har du problem?

Om du har problem med Type Cover finns mer information i Felsöka Surface Cover.


Type Cover är ett tunt och traditionellt tangentbord med nedtryckbara tangenter. Du får samma snabbhet och känsla som med ett klassiskt tangentbord och du kan växla från surfplatta till bärbar dator på ett ögonblick.


Type Cover klickar magnetiskt på plats och skyddar Surfaces pekskärm. Alla Surface Type Cover har ett tangentbord med standardlayout, kortkommandon och en pekplatta med två knappar som stöder gester.

Mer information om gester och tryckningar finns i Pekplatta: En inbyggd mus. Du kan använda pekplatteinställningarna för att minimera oavsiktliga tryckningar som kan få markören att flytta på sig. Mer information finns i Ändra pekplatteinställningarna.

Klicka ditt cover på plats

Type Cover fäster magnetiskt på Surface. För dem mot varandra tills skyddet klickar på plats.

När skyddet är anslutet hålls det på plats. När du vill ta loss det, drar du helt enkelt av det.

Type Cover fäster magnetiskt

Om du har ett Type Cover för Surface Pro 3 eller ett Surface 3 Type Cover kan du veckla upp bakkanten mot Surface. Det ger extra stöd när du arbetar i knät.

Stabiliserande magneter gör att skyddet sitter ordentligt mot Surface.

Med skydden för Surface Pro 3 och Surface 3 kan du skriva i flera vinklar

Vik ditt cover bakåt

Vik tillbaka skyddet och använd Surface som en surfplatta. När skyddet är bakåtvikt registrerar Surface inga tangenttryckningar.

Om du vill skriva medan skyddet är bakåtvikt, trycker du på skärmen där du vill skriva så visas skärmtangentbordet. Mer information finns i Så här använder du skärmtangentbordet på Surface.

Vik ditt cover bakåt

Stänga ditt cover

Type Cover skyddar skärmen när du bär den med dig. När du stänger skyddet stängs skärmen av. När du öppnar det trycker du på strömbrytaren för att aktivera Surface.

Obs!
När du stänger ditt cover stängs Surface endast av om ditt cover och Surface är lika stora. Om Surface och skyddet är olika stora trycker du på strömknappen när du stänger skyddet för att spara på batteriet.

Använda pekplattan

Pekplattan har knappar för att höger- och vänsterklicka och stöder gester. Mer information om pekplattegester finns i Pekplatta: En inbyggd mus.

Pekplatteknappar på de tidigaste modellerna av Type Cover, Type Cover för Surface Pro 3 och Surface 3 Type Cover

Pekplatteknappar på de tidigaste modellerna av Type Cover, Type Cover för Surface Pro 3 och Surface 3 Type Cover

Pekplatteknappar på Touch Cover och Type Cover 2

Pekplatteknappar som finns på alla Type Cover-modeller

Justera pekplattans inställningar

Om pekplattan svarar för snabbt på oavsiktliga tryck kan du antingen stänga av pekplattan helt och hållet eller ändra inställningarna så att de passar dig.

Du kan ändra inställningarna på de flesta Type Cover. Så här gör du:

Steg 1: Anslut ditt cover till Surface.
(Om du har en trådlös adapter för Type Cover ansluter du ditt cover direkt till Surface.)
Steg 2: Öppna Inställningar >Ändra datorinställningar > Dator och enheter > Mus och pekplatta, och välj den inställning du vill ändra under Pekplatta.
Obs!

Mer information om hur du ändrar inställningarna för pekplattan när du använder den tidigaste modellen av Type Cover och Surface Pro hittar du i Ändra pekplatteinställningarna.

Använda tangentbordet

Special- och funktionstangenter

Surface Cover har kortkommandon för att öppna Windows-snabbknappar och för att spela upp musik och film med mera.

Tangenterna på den översta raden fungerar även som funktionstangenter om du håller ned Fn-tangenten samtidigt som du trycker dem. Fn-tangenten kan även användas i kombination med andra tangenter för att göra specifika saker.

Följande kortkommandon och kombinationer med Fn-tangenten finns:

Tangentikon
Det här gör den
Minska bakgrundsbelysningen genom att trycka på F1
Minskar tangentbordets bakgrundsbelysning1
Öka bakgrundsbelysningen genom att trycka på F2
Ökar tangentbordets bakgrundsbelysning1
Tangent Ljud av
Slår på eller stänger av ljudet
Tangent Volym ned
Sänker volymen2
Tangent Volym upp
Höjer volymen2
Tangent Spela upp/pausa
Spelar upp eller pausar ljud eller video
Ikon för att tona ned skärm
Tonar ned skärmen3
Ikon för ökad ljusstyrka
Ökar skärmens ljusstyrka3
Tangenten Sök-knapp
Öppnar snabbknappen Sök4
Snabbknappen Dela
Öppnar snabbknappen Dela4
Snabbknappen Enheter
Öppnar snabbknappen Enheter4
Snabbknappen Inställningar
Öppnar snabbknappen Inställningar4
Windows-tangenten
Öppnar Startskärmen eller öppnar senast använda app om du redan befinner dig på Startskärmen
Fn + Del
Öka skärmens ljusstyrka
Fn + Backsteg
Minska skärmens ljusstyrka
Fn + Blanksteg
Skapar en skärmbild av hela skärmen eller skärmarna och placerar den i Urklipp
Fn + Alt + Blanksteg
Skapar en skärmbild av det aktiva fönstret och placerar den i Urklipp.
1 Dessa tangenter finns endast på de cover som har bakgrundsbelysning.
2 Dessa tangenter finns endast på skydd som inte har bakgrundsbelysning.
3 Dessa tangenter finns endast på Surface 3 Type Cover.
4 De här tangenterna finns på alla Covers förutom Surface 3 Type Cover.

Tangenter i funktionsläge

Om du använder dig av en app som ofta använder funktionstangenterna har du möjlighet att tillfälligt låsa den översta raden tangenter i läget för funktionstangenter.

Om du trycker på en enskild tangent i den övre raden när funktionstangenterna är låsta får du funktionstangenten (F3 istället för tangenten Ljud av till exempel). Tryck på Fn och tangenten för att få specialtangenten. Om du t.ex. vill stänga av högtalaren trycker du på Fn + tangenten Ljud av.

Så här låser och låser du upp Fn-tangenterna:

 • Type Cover, Type Cover 2 och Type Cover för Surface Pro 3

  Håll ned Fn-tangenten och tryck ned Caps-tangenten för att låsa Fn-tangenterna. Tryck ned Fn + Caps igen för att låsa upp dem.

 • Surface 3 Type Cover
  Tryck endast på Fn-tangenten för att låsa Fn-tangenten. Tryck på Fn-tangenten igen för att låsa upp dem.
  Fn-tangenten lyser när tangenterna är låsta i funktionsläget.

Använda en mus eller inaktivera pekplattan

Om du föredrar att använda en mus kan du ansluta en mus med USB eller Bluetooth®. Mer information finns i Ansluta en USB-mus, skrivare och annat och Lägga till en Bluetooth-enhet.

Mer information om hur du inaktiverar pekplattan finns i Pekplatta: En inbyggd mus.

Använda olika språk

Surface Covers finns med en mängd olika språk och alfabet. Om din Surface Cover har en tangent märkt med Alt Gr kan du använda den på samma sätt som Ctrl + Alt.

Du kan även konfigurera Surface till att använda specifika språk och tangentbordslayouter. Mer information finns i IME (Input Method Editors). Dessa inställningar finns kvar i Surface och gäller för alla skydd som du ansluter. Om du använder skyddet på en annan Surface gäller inmatningsinställningarna som är gjorda för den Surface-enheten.

Har du problem?

Om du har problem med Type Cover finns mer information i Felsöka Surface Cover.


Type Covers är tunna, traditionella tangentbord med rörliga tangenter. Du får samma snabbhet och känsla som med ett klassiskt tangentbord och du kan växla från surfplatta till bärbar dator på ett ögonblick.


Det finns fem olika modeller av Type Cover: Type Cover (den tidigaste modellen), Type Cover 2, Power Cover, Type Cover för Surface Pro 3 och Surface 3 Type Cover. Type Covers klickar magnetiskt på plats och skyddar pekskärmen på din Surface. Alla Surface Type Cover har ett tangentbord med standardlayout, kortkommandon och en pekplatta med två knappar som stöder gester.

Mer information om gester och tryckningar finns i Pekplatta: En inbyggd mus. Du kan använda pekplatteinställningarna för att minimera oavsiktliga tryckningar som kan få markören att flytta på sig. Mer information finns i Ändra pekplatteinställningarna.

Klicka ditt cover på plats

Type Cover fäster magnetiskt på Surface. För dem mot varandra tills skyddet klickar på plats.

När skyddet är anslutet hålls det på plats. När du vill ta loss det, drar du helt enkelt av det.

Type Cover fäster magnetiskt

Om du har ett Type Cover för Surface Pro 3 eller ett Surface 3 Type Cover kan du veckla upp bakkanten mot Surface. Det ger extra stöd när du arbetar i knät.

Stabiliserande magneter gör att skyddet sitter ordentligt mot Surface.

Med skydden för Surface Pro 3 och Surface 3 kan du skriva i flera vinklar

Vik ditt cover bakåt

Vik tillbaka skyddet och använd Surface som en surfplatta. När skyddet är bakåtvikt registrerar Surface inga tangenttryckningar.

Om du vill skriva medan skyddet är bakåtvikt, trycker du på skärmen där du vill skriva så visas skärmtangentbordet. Mer information finns i Så här använder du skärmtangentbordet på Surface.

Vik ditt cover bakåt

Stänga ditt cover

Type Cover skyddar skärmen när du bär den med dig. När du stänger skyddet stängs skärmen av. När du öppnar det trycker du på strömbrytaren för att aktivera Surface.

Obs!
När du stänger ditt cover stängs Surface endast av om ditt cover och Surface är lika stora. Om Surface och skyddet är olika stora trycker du på strömknappen när du stänger skyddet för att spara på batteriet.

Använda pekplattan

Pekplattan har knappar för att höger- och vänsterklicka och stöder gester. Mer information om pekplattegester finns i Pekplatta: En inbyggd mus.

Pekplatteknappar på de tidigaste modellerna av Type Cover, Type Cover för Surface Pro 3 och Surface 3 Type Cover

Pekplatteknappar på de tidigaste modellerna av Type Cover, Type Cover för Surface Pro 3 och Surface 3 Type Cover

Pekplatteknappar på Touch Cover och Type Cover 2

Pekplatteknappar som finns på alla Type Cover-modeller

Justera pekplattans inställningar

Om pekplattan svarar för snabbt på oavsiktliga tryck kan du antingen stänga av pekplattan helt och hållet eller ändra inställningarna så att de passar dig.

Om du har en Surface 2 kan du ändra inställningarna på de flesta Type Cover-modellerna på följande vis:

Steg 1: Anslut Cover till din Surface.
(Om du använder en trådlös adapter för Typing Covers ansluter du Cover direkt på Surface.)
Steg 2: Svep inåt från skärmens högra kant och tryck på Inställningar.
(Om du använder en mus håller du muspekaren högst upp till höger på skärmen, drar den nedåt och klickar på Inställningar.)
Steg 3: Tryck på Ändra datorinställningar Dator och enheter Mus och pekplatta och välj den inställning som du vill ändra under Pekplatta.

Om du har en Surface RT eller den tidigaste modellen av Type Cover hittar du mer information om hur du ändrar inställningarna för pekplattan i Ändra inställningar för peplatta.

Använda tangentbordet

Special- och funktionstangenter

Surface Cover har kortkommandon för att öppna Windows-snabbknappar och för att spela upp musik och film med mera.

Tangenterna på den översta raden fungerar även som funktionstangenter om du håller ned Fn-tangenten samtidigt som du trycker dem. Fn-tangenten kan även användas i kombination med andra tangenter för att göra specifika saker.

Följande kortkommandon och kombinationer med Fn-tangenten finns:

Tangentikon
Det här gör den
Minska bakgrundsbelysningen genom att trycka på F1
Minskar tangentbordets bakgrundsbelysning1
Öka bakgrundsbelysningen genom att trycka på F2
Ökar tangentbordets bakgrundsbelysning1
Tangent Ljud av
Slår på eller stänger av ljudet
Tangent Volym ned
Sänker volymen2
Tangent Volym upp
Höjer volymen2
Tangent Spela upp/pausa
Spelar upp eller pausar ljud eller video
Ikon för att tona ned skärm
Tonar ned skärmen3
Ikon för ökad ljusstyrka
Ökar skärmens ljusstyrka3
Tangenten Sök-knapp
Öppnar snabbknappen Sök4
Snabbknappen Dela
Öppnar snabbknappen Dela4
Snabbknappen Enheter
Öppnar snabbknappen Enheter4
Snabbknappen Inställningar
Öppnar snabbknappen Inställningar4
Windows-tangenten
Öppnar Startskärmen eller öppnar senast använda app om du redan befinner dig på Startskärmen
Fn + Del
Öka skärmens ljusstyrka
Fn + Backsteg
Minska skärmens ljusstyrka
Fn + Blanksteg
Skapar en skärmbild av hela skärmen eller skärmarna och placerar den i Urklipp
Fn + Alt + Blanksteg
Skapar en skärmbild av det aktiva fönstret och placerar den i Urklipp.
1 De här tangenterna är bara tillgängliga på Covers som har bakgrundsbelysning.
2 De här tangenterna är bara tillgängliga på Covers som inte har bakgrundsbelysning.
3 De här tangenterna är bara tillgängliga på Surface 3 Type Cover.
4 De här tangenterna finns på alla Covers förutom Surface 3 Type Cover.

Tangenter i funktionsläge

Om du använder dig av en app som ofta använder funktionstangenterna har du möjlighet att tillfälligt låsa den översta raden tangenter i läget för funktionstangenter.

Om du trycker på en enskild tangent i den övre raden när funktionstangenterna är låsta får du funktionstangenten (F3 istället för tangenten Ljud av till exempel). Tryck på Fn och tangenten för att få specialtangenten. Om du t.ex. vill stänga av högtalaren trycker du på Fn + tangenten Ljud av.

Så här låser och låser du upp Fn-tangenterna:

 • Type Cover, Type Cover 2 och Type Cover för Surface Pro 3

  Håll ned Fn-tangenten och tryck ned Caps-tangenten för att låsa Fn-tangenterna. Tryck ned Fn + Caps igen för att låsa upp dem.

 • Surface 3 Type Cover
  Tryck endast på Fn-tangenten för att låsa Fn-tangenten. Tryck på Fn-tangenten igen för att låsa upp dem.
  Fn-tangenten lyser när tangenterna är låsta i funktionsläget.

Använda en mus eller inaktivera pekplattan

Om du föredrar att använda en mus kan du ansluta en mus med USB eller Bluetooth®. Mer information finns i Ansluta en USB-mus, skrivare och annat och Lägga till en Bluetooth-enhet.

Mer information om hur du inaktiverar pekplattan finns i Pekplatta: En inbyggd mus.

Använda olika språk

Surface Covers finns med en mängd olika språk och alfabet. Om din Surface Cover har en tangent märkt med Alt Gr kan du använda den på samma sätt som Ctrl + Alt.

Du kan även konfigurera Surface till att använda specifika språk och tangentbordslayouter. Mer information finns i IME (Input Method Editors). Dessa inställningar finns kvar i Surface och gäller för alla skydd som du ansluter. Om du använder skyddet på en annan Surface gäller inmatningsinställningarna som är gjorda för den Surface-enheten.

Har du problem?

Om du har problem med Type Cover finns mer information i Felsöka Surface Cover.


Kontakta oss

Answer Desk
Om du behöver hjälp eller har frågor kan du vända dig till våra supporttekniker.
Tala direkt med en supporthandläggare