Gäller

Surface Pro, Surface Pro 2, Surface Pro 3, Surface 3.

Gäller

Surface Pro, Surface Pro 2, Surface Pro 3, Surface 3.

Gäller

Surface RT, Surface 2.

Operativsystem:

Jag har glömt mitt lösenord

Har du glömt lösenordet som du använder för att logga in till Windows på Surface? Det finns flera sätt att återställa ditt lösenord, beroende på vilken typ av konto du har skapat på Surface.


Om ditt konto är
Kan du
Ett Microsoft-konto
(Du använder en e-postadress och ett lösenord för att logga in.)
Ett lokalt konto
(Du använder ett användarnamn och ett lösenord för att logga in.)
  • Använda din lösenordsledtråd som hjälp att minnas.
  • Be någon som har ett administratörskonto på din Surface att logga in och ändra ditt lösenord. (Om du har ett administratörskonto och kommer ihåg lösenordet till kontot kan du göra det på egen hand. Kontot som skapades under Windows-konfigurationen är ett administratörskonto.)
  • Om du har glömt lösenordet till det lokala kontot och/eller administratörskontot måste du återställa Surface till fabriksinställningarna. Information om hur du återställer Surface från Windows inloggningsskärm finns i Återställa Surface Pro eller Surface 3 utan att ta bort filer eller återställa helt.
Surface Pro eller Surface 3:
Ett domänkonto
(För att logga in på ett arbetskonto till exempel.)
Kontakta systemadministratören och be denne att återställa ditt lösenord.

Om ditt konto är
Kan du
Ett Microsoft-konto
(Du använder en e-postadress och ett lösenord för att logga in.)
Ett lokalt konto
(Du använder ett användarnamn och ett lösenord för att logga in.)
  • Använda din lösenordsledtråd som hjälp att minnas.
  • Be någon som har ett administratörskonto på din Surface att logga in och ändra ditt lösenord. (Om du har ett administratörskonto och kommer ihåg lösenordet till kontot kan du göra det på egen hand. Kontot som skapades under Windows-konfigurationen är ett administratörskonto.)
  • Om du har glömt lösenordet till det lokala kontot och/eller administratörskontot måste du återställa Surface till fabriksinställningarna. Läs mer om hur du återställer Surface från Windows inloggningsskärm: Återställa Surface Pro eller Surface 3 utan att ta bort filer eller återställa helt.
Surface Pro eller Surface 3:
Ett domänkonto
(För att logga in på ett arbetskonto till exempel.)
Kontakta systemadministratören och be denne att återställa ditt lösenord.

Om ditt konto är
Kan du
Ett Microsoft-konto
(Du använder en e-postadress och ett lösenord för att logga in.)
Ett lokalt konto
(Du använder ett användarnamn och ett lösenord för att logga in.)
  • Använda din lösenordsledtråd som hjälp att minnas.
  • Be någon som har ett administratörskonto på din Surface att logga in och ändra ditt lösenord. (Om du har ett administratörskonto och kommer ihåg lösenordet till kontot kan du göra det på egen hand. Kontot som skapades under Windows-konfigurationen är ett administratörskonto.)
  • Om du har glömt lösenordet till det lokala kontot och/eller administratörskontot måste du återställa Surface till fabriksinställningarna. Läs mer om hur du återställer Surface från Windows-inloggningsskärmen: Återställa Surface RT eller Surface 2 utan att ta bort filer eller återställa helt.
Surface Pro eller Surface 3:
Ett domänkonto
(För att logga in på ett arbetskonto till exempel.)
Kontakta systemadministratören och be denne att återställa ditt lösenord.