Gäller

Surface Book, Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

Gäller

Surface 2, Surface RT.

Gäller

Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

Gäller

Surface 2, Surface RT.

Operativsystem:

Jag har glömt mitt lösenord

Har du glömt ditt lösenord för Windows på din Surface? Lösningen beror på vilket slags konto du har.


Vilket slags konto använder du?

Det finns tre olika sorters konton som du kan logga in med på Surface:

 • Ett Microsoft-konto. Du loggar in med en e-postadress och ett lösenord.
 • Ett lokalt konto. Du loggar in med ett användarnamn och ett lösenord.
 • Ett domänkonto. Du loggar in med ett domänanvändarnamn och ett lösenord. Domänen är din skolas eller arbetsplats nätverk, och du har blivit tilldelad ett användarnamn.

Mer information finns i Allt om konton.

Om du loggar in med ett Microsoft-konto

Återställ ditt lösenord online från en dator med internetanslutning. Det här kan du förvänta dig:

 • Du måste ange e-postadressen för kontot du loggar in med på Surface.
 • Om du tidigare ställt in säkerhetskontakter skickar Microsoft en verifieringskod till dig. Du väljer vilken av säkerhetskontakterna som koden skickas till. Sådana kontakter är ofta ett telefonnummer där du kan ta emot SMS eller en alternativ e-postadress.

Se till att Surface är ansluten till internet första gången du loggar in med ditt nya lösenord. Då kan Surface kontrollera lösenordet du anger gentemot det nya lösenordet som ställts in online. Annars kan Surface inte jämföra lösenordet du anger med det senaste lösenordet som kunde låsa upp din Surface.

Mer information finns i Microsoft-konto.

Om du loggar in med ett lokalt konto

Ditt lokala lösenord finns bara på din Surface, så det är bara där du kan ändra det.

 • Om du tidigare har angett en ledtråd till ditt lösenord kan du använda den.
 • Be någon som har ett administratörskonto på din Surface att logga in och ändra ditt lösenord. Om du har ett administratörskonto och kommer ihåg administratörslösenordet kan du göra detta själv. Kontot som skapades under Windows-konfigurationen är ett administratörskonto.
Steg 1:  Skriv användarkonton i sökrutan på Aktivitetsfältet och tryck på Användarkonton på Kontrollpanelen.
Steg 2:  Tryck på Hantera användarkonton > användarkontot > Återställ lösenord.
 • Om du har glömt lösenordet både till det lokala kontot och administratörskontot, måste du återställa Surface till fabriksinställningarna.
 • Om du återställer Surface till fabriksinställningarna raderas alla filer på Surface. Du kan återställa filerna som har synkroniserats med OneDrive efter att Surface har återställts.
 • Information om hur du återställer Surface helt från Windows inloggningsskärm finns i Återställa Surface Pro eller Surface 3 utan att ta bort filer eller återställa helt.

Om du loggar in med ett domänkonto

Du använder ett domänkonto om du loggar in med ett användarnamn som du har blivit tilldelad av en systemadministratör på jobbet eller i skolan.

 • Kontakta systemadministratören och be denne att återställa ditt lösenord. Systemadministratören kan inte se ditt lösenord, men kan ändra det åt dig.

Kontrollera att Surface är ansluten till arbetsplatsens eller skolans nätverk första gången du loggar in på domänkontot med det nya lösenordet. Då kan Surface kontrollera lösenordet du anger gentemot det nya lösenordet som systemadministratören har ställt in för dig. Annars kan Surface inte jämföra lösenordet du anger med det senaste lösenordet som kunde låsa upp din Surface.

Lösenordstips

Här följer några tips som kan göra det lättare att komma ihåg ditt lösenord eller återställa ett lösenord som du har glömt.

 • Använd ett Microsoft-konto om möjligt. Då kan du återställa ditt lösenord online om det behövs.
 • Ställ in säkerhetsinformation för ditt Microsoft-konto, som en ledtråd eller ett telefonnummer eller en alternativ e-postadress dit Microsoft kan skicka en verifieringskod. Mer information finns i Säkerhetsinformation och säkerhetskoder.
 • När du skapar ett lösenord för ett lokalt konto bör du skapa en tillhörande ledtråd. Du kan ange en ledtråd när du byter lösenord.
 • Skapa en PIN-kod eller något annat inloggningsalternativ som är lättare att komma ihåg. I Logga in och ut på Surface kan du läsa hur.

Jag har glömt mitt lösenord

Har du glömt ditt lösenord för Windows på din Surface? Lösningen beror på vilket slags konto du har.


Vilket slags konto använder du?

Det finns tre olika sorters konton som du kan logga in med på Surface:

 • Ett Microsoft-konto. Du loggar in med en e-postadress och ett lösenord.
 • Ett lokalt konto. Du loggar in med ett användarnamn och ett lösenord.
 • Ett domänkonto. Du loggar in med ett domänanvändarnamn och lösenord. Domänen är din skolas eller arbetsplats nätverk, och du har blivit tilldelad ett användarnamn.

Mer information finns i Allt om konton.

Om du loggar in med ett Microsoft-konto

Återställ ditt lösenord online från en dator med internetanslutning. Det här kan du förvänta dig:

 • Du måste ange e-postadressen för kontot du loggar in med på Surface.
 • Om du tidigare ställt in säkerhetskontakter skickar Microsoft en verifieringskod till dig. Du väljer vilken av säkerhetskontakterna som koden skickas till. Sådana kontakter är ofta ett telefonnummer där du kan ta emot SMS eller en alternativ e-postadress.
 • Se till att Surface är ansluten till internet första gången du loggar in med ditt nya lösenord. Då kan Surface kontrollera lösenordet du anger gentemot det nya lösenordet som ställts in online. Annars kan Surface inte jämföra lösenordet du anger med det senaste lösenordet som kunde låsa upp din Surface.

  Mer information finns i Microsoft-konto.

Om du loggar in med ett lokalt konto

Ditt lokala lösenord finns bara på din Surface, så det är bara där du kan ändra det.

 • Om du skapar en ledtråd till lösenordet, ska du använda den som en påminnelse.
 • Be någon som har ett administratörskonto på din Surface att logga in och ändra ditt lösenord. Om du har ett administratörskonto och kommer ihåg administratörslösenordet kan du göra detta själv. Kontot som skapades under Windows-konfigurationen är ett administratörskonto.
Steg 1:  Markera sökrutan och skriv användarkonton, och i sökresultaten väljer du Användarkonton.
Steg 2:  Välj Hantera användarkonton och välj kontonamnet.
Steg 3:  Välj Återställ lösenord, skriv det nya lösenordet och bekräfta det.
 • Om du har glömt lösenordet till det lokala kontot och/eller administratörskontot måste du återställa Surface till fabriksinställningarna.
 • Om du återställer Surface till fabriksinställningarna raderas alla filer på Surface. Du kan återställa filerna som har synkroniserats med OneDrive efter att Surface har återställts.
 • Information om hur du återställer Surface från Windows inloggningsskärm finns i Återställa Surface RT eller Surface 2 utan att ta bort filer eller återställa helt.

Lösenordstips

Här följer några tips som kan göra det lättare att komma ihåg ditt lösenord eller återställa ett lösenord som du har glömt.

 • Använd ett Microsoft-konto om möjligt. Då kan du återställa ditt lösenord online om det behövs.
 • Ställ in säkerhetsinformation för ditt Microsoft-konto, som en ledtråd eller ett telefonnummer eller en alternativ e-postadress dit Microsoft kan skicka en verifieringskod. Mer information finns i Säkerhetsinformation och säkerhetskoder.
 • När du skapar ett lösenord för ett lokalt konto bör du skapa en tillhörande ledtråd. Du kan ange en ledtråd när du byter lösenord.
 • Skapa en PIN-kod eller något annat inloggningsalternativ som är lättare att komma ihåg. I Logga in och ut på Surface kan du läsa hur.

Jag har glömt mitt lösenord

Har du glömt ditt lösenord för Windows på din Surface? Lösningen beror på vilket slags konto du har.


Vilket slags konto använder du?

Det finns tre olika sorters konton som du kan logga in med på Surface:

 • Ett Microsoft-konto. Du loggar in med en e-postadress och ett lösenord.
 • Ett lokalt konto. Du loggar in med ett användarnamn och ett lösenord.
 • Ett domänkonto. Du loggar in med ett domänanvändarnamn och ett lösenord. Domänen är din skolas eller arbetsplats nätverk, och du har blivit tilldelad ett användarnamn.

Mer information finns i Allt om konton.

Om du loggar in med ett Microsoft-konto

Återställ ditt lösenord online från en dator med internetanslutning. Det här kan du förvänta dig:

 • Du måste ange e-postadressen för kontot du loggar in med på Surface.
 • Om du tidigare ställt in säkerhetskontakter skickar Microsoft en verifieringskod till dig. Du väljer vilken av säkerhetskontakterna som koden skickas till. Sådana kontakter är ofta ett telefonnummer där du kan ta emot SMS eller en alternativ e-postadress.

Se till att Surface är ansluten till internet första gången du loggar in med ditt nya lösenord. Då kan Surface kontrollera lösenordet du anger gentemot det nya lösenordet som ställts in online. Annars kan Surface inte jämföra lösenordet du anger med det senaste lösenordet som kunde låsa upp din Surface.

Mer information finns i Microsoft-konto.

Om du loggar in med ett lokalt konto

Ditt lokala lösenord finns bara på din Surface, så det är bara där du kan ändra det.

 • Om du tidigare har angett en ledtråd till ditt lösenord kan du använda den.
 • Be någon som har ett administratörskonto på din Surface att logga in och ändra ditt lösenord. Om du har ett administratörskonto och kommer ihåg administratörslösenordet kan du göra detta själv. Kontot som skapades under Windows-konfigurationen är ett administratörskonto.
Steg 1:  Öppna Sök knappen Sök, skriv Användarkonton och tryck eller klicka på Användarkonton.
Steg 2:  Tryck eller klicka på Hantera användarkonton och tryck eller klicka på kontonamnet.
Steg 3:  Tryck eller klicka på Återställ lösenord och ange och bekräfta sedan det nya lösenordet.
 • Om du har glömt lösenordet både till det lokala kontot och administratörskontot, måste du återställa Surface till fabriksinställningarna.
 • Om du återställer Surface till fabriksinställningarna raderas alla filer på Surface. Du kan återställa filerna som har synkroniserats med OneDrive efter att Surface har återställts.
 • Information om hur du återställer Surface från Windows inloggningsskärm finns i Återställa Surface Pro eller Surface 3, återställa utan att ta bort filer eller återställa helt.

Om du loggar in med ett domänkonto

Du använder ett domänkonto om du loggar in med ett användarnamn som du har blivit tilldelad av en systemadministratör på jobbet eller i skolan.

 • Kontakta systemadministratören och be denne att återställa ditt lösenord. Systemadministratören kan inte se ditt lösenord, men kan ändra det åt dig.

Kontrollera att Surface är ansluten till arbetsplatsens eller skolans nätverk första gången du loggar in på domänkontot med det nya lösenordet. Då kan Surface kontrollera lösenordet du anger gentemot det nya lösenordet som systemadministratören har ställt in för dig. Annars kan Surface inte jämföra lösenordet du anger med det senaste lösenordet som kunde låsa upp din Surface.

Lösenordstips

Här följer några tips som kan göra det lättare att komma ihåg ditt lösenord eller återställa ett lösenord som du har glömt.

 • Använd ett Microsoft-konto om möjligt. Då kan du återställa ditt lösenord online om det behövs.
 • Ställ in säkerhetsinformation för ditt Microsoft-konto, som en ledtråd eller ett telefonnummer eller en alternativ e-postadress dit Microsoft kan skicka en verifieringskod. Mer information finns i Säkerhetsinformation och säkerhetskoder.
 • När du skapar ett lösenord för ett lokalt konto bör du skapa en tillhörande ledtråd. Du kan ange en ledtråd när du byter lösenord.
 • Skapa en PIN-kod eller något annat inloggningsalternativ som är lättare att komma ihåg. I Logga in och ut på Surface kan du läsa hur.

Jag har glömt mitt lösenord

Har du glömt ditt lösenord för Windows på din Surface? Lösningen beror på vilket slags konto du har.


Vilket slags konto använder du?

Det finns tre olika sorters konton som du kan logga in med på Surface:

 • Ett Microsoft-konto. Du loggar in med en e-postadress och ett lösenord.
 • Ett lokalt konto. Du loggar in med ett användarnamn och ett lösenord.
 • Ett domänkonto. Du loggar in med ett domänanvändarnamn och lösenord. Domänen är din skolas eller arbetsplats nätverk, och du har blivit tilldelad ett användarnamn.

Mer information finns i Allt om konton.

Om du loggar in med ett Microsoft-konto

Återställ ditt lösenord online från en dator med internetanslutning. Det här kan du förvänta dig:

 • Du måste ange e-postadressen för kontot du loggar in med på Surface.
 • Om du tidigare ställt in säkerhetskontakter skickar Microsoft en verifieringskod till dig. Du väljer vilken av säkerhetskontakterna som koden skickas till. Sådana kontakter är ofta ett telefonnummer där du kan ta emot SMS eller en alternativ e-postadress.

Se till att Surface är ansluten till internet första gången du loggar in med ditt nya lösenord. Då kan Surface kontrollera lösenordet du anger gentemot det nya lösenordet som ställts in online. Annars kan Surface inte jämföra lösenordet du anger med det senaste lösenordet som kunde låsa upp din Surface.

Mer information finns i Microsoft-konto.

Om du loggar in med ett lokalt konto

Ditt lokala lösenord finns bara på din Surface, så det är bara där du kan ändra det.

 • Om du skapar en ledtråd till lösenordet, ska du använda den som en påminnelse.
 • Be någon som har ett administratörskonto på din Surface att logga in och ändra ditt lösenord. Om du har ett administratörskonto och kommer ihåg administratörslösenordet kan du göra detta själv. Kontot som skapades under Windows-konfigurationen är ett administratörskonto.
Steg 1:  Öppna Sök knappen Sök, skriv Användarkonton och tryck eller klicka på Användarkonton.
Steg 2:  Tryck eller klicka på Hantera användarkonton och tryck eller klicka på kontonamnet.
Steg 3:  Tryck eller klicka på Återställ lösenord och ange och bekräfta sedan det nya lösenordet.
 • Om du har glömt lösenordet både till det lokala kontot och administratörskontot, måste du återställa Surface till fabriksinställningarna.
 • Om du återställer Surface till fabriksinställningarna raderas alla filer på Surface. Du kan återställa filerna som har synkroniserats med OneDrive efter att Surface har återställts.
 • Information om hur du återställer Surface från Windows inloggningsskärm finns i Återställa Surface RT eller Surface 2 utan att ta bort filer eller återställa helt.

Lösenordstips

Här följer några tips som kan göra det lättare att komma ihåg ditt lösenord eller återställa ett lösenord som du har glömt.

 • Använd ett Microsoft-konto om möjligt. Då kan du återställa ditt lösenord online om det behövs.
 • Ange säkerhetsinformation för ditt Microsoft-konto, som en ledtråd och telefonnummer eller alternativ e-postadress, dit Microsoft kan skicka en bekräftelsekod. Mer information finns i Säkerhetsinformation och säkerhetskoder.
 • När du skapar ett lösenord för ett lokalt konto, ska du även skapa en tillhörande ledtråd. Du kan ange en ledtråd när du byter lösenord.
 • Skapa en PIN-kod eller något annat inloggningsalternativ som är lättare att komma ihåg. I Logga in och ut på Surface kan du läsa hur.

Kontakta oss

Answer Desk
Om du behöver hjälp eller har frågor kan du vända dig till våra supporttekniker.
Tala direkt med en supporthandläggare