Gäller

Surface Book, Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

Gäller

Surface 2, Surface RT.

Gäller

Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

Gäller

Surface 2, Surface RT.

Operativsystem:

Logga in och ut från Surface

När du vill använda din Surface måste du logga in. Ta reda på vilka alternativ det finns för att logga in och ut från din Surface, inklusive hur du växlar konton och låser upp skärmen.


Viktigt

Om du försöker logga in på din Surface men inte kommer ihåg ditt lösenord kan du återställa lösenordet.

Logga in

Steg 1: Stäng låsskärmen genom att svepa uppåt från skärmens nedre kant eller genom att trycka på en tangent om du har ett Surface Type Cover eller ett tangentbord anslutet.
Steg 2: Ange ditt användarkontos lösenord om du uppmanas till det.
Anmärkningar

Logga ut eller låsa

Logga ut eller låsa, vad är skillnaden?

 • Logga ut stänger alla öppna appar.
 • Låsa skyddar kontot från användning och gör det möjligt för någon annan att logga in med sitt konto, utan att du behöver avsluta alla öppna appar.

Så här loggar du ut från eller låser Surface:

Steg 1: Gå till Start Windows-logotyp och välj din profilbild i Startmenyns övre vänstra hörn.
Steg 2:

Välj antingen Logga ut eller Lås.
Du kan även låsa din Surface genom att trycka på Windows-tangenten Windows-logotyp+ L eller genom att trycka på Ctrl + Alt + Del på tangentbordet och välja Lås eller Logga ut.

Växla till ett annat konto

Om du delar din Surface med någon annan kan du växla till ett annat användarkonto utan att logga ut eller stänga appar. Gör så här:

Steg 1: Gå till Start Windows-logotyp och välj din profilbild i Startmenyns övre vänstra hörn.
Steg 2: Välj ett konto.
Om du inte hittar det konto du vill ha trycker du på Logga ut och väljer det konto du vill ha.

Logga in med Windows Hello (endast Surface Pro 4 och Surface Book)

Med Windows Hello kan du logga in på Surface på ett mer personligt sätt – det räcker med en blick eller beröring. Kameran på framsidan av Surface Pro 4 och Surface Book känner igen ditt ansikte och din iris, så att du kan logga in på Windows 10 utan att behöva röra skärmen eller tangentbordet. Om du har Surface Pro 4 och Surface Pro 4 Type Cover med fingeravtrycks-ID (säljs separat) kan du logga in med ett litet tryck med fingret.

Om du vill konfigurera Windows Hello läser du Vad är Windows Hello? eller Läs om och konfigurera Windows Hello.

Andra inloggningsalternativ

Du kan också logga in genom att använda en PIN-kod eller ett bildlösenord. (De här alternativen kanske inte finns tillgängliga om du har lagt till ett e-postkonto för arbete i appen E-post eller anslutit till en nätverksdomän.)

Om du vill konfigurera de här alternativen går du till Start Start-ikonen och väljer Inställningar > Konton > Inloggningsalternativ. Där väljer du Bildlösenord eller PIN och följer instruktionerna på skärmen.

Så här väljer du när ett lösenord ska behövas för inloggning på din Surface: Under Inloggningsalternativ väljer du Kräv inloggning och sedan väljer du hur länge du kan vara borta innan din Surface kräver att du loggar in igen.

Logga in och ut från Surface

När du vill använda din Surface måste du logga in. Ta reda på vilka alternativ det finns för att logga in och ut från din Surface, inklusive hur du växlar konton och låser upp skärmen.


Logga in

Steg 1:  Inaktivera låst skärm genom att svepa uppåt från skärmens nedre kant, eller genom att trycka på en tangent när du har ett Surface Type Cover anslutet.
Steg 2:  Ange ditt användarkontos lösenord om du uppmanas till det.
Om du vill logga in med ett annat konto trycker du på knappen Bakåt och väljer ett annat konto.
Anmärkningar

Logga ut eller låsa

Logga ut eller låsa, vad är skillnaden?

 • Om du loggar ut stängs alla appar som du har använt.
 • Om du låser Surface skyddar du ditt konto från att användas av andra, medan andra kan logga in på sina egna konton, utan att stänga apparna som du använder.

Så här loggar du ut eller låser Surface:

Steg 1:  På Startskärmen trycker du på din profilbild längst upp till vänster på skärmen.
Steg 2:  Tryck antingen på Logga ut eller Lås.
Tips
 • Tryck på Windows-tangenten Windows-logotyp + L om du vill låsa Surface snabbt.
 • Du kan också välja följande genvägskommando: Tryck på Ctrl+Alt+Del på tangentbordet och sedan på Lås eller Logga ut.

Växla till ett annat konto

Om du delar din Surface med någon annan kan du växla till ett annat användarkonto utan att logga ut eller stänga appar. Så här gör du:

Steg 1:  På Startskärmen trycker du på din profilbild längst upp till höger på skärmen.
Steg 2:  Välj ett konto.
Om du inte hittar det konto du vill ha trycker du på Logga ut och väljer det konto du vill ha.

Du kan också växla mellan användarkonton från inloggningsskärmen. Gör så här:

Steg 1:  Inaktivera skärmlåsningen genom att svepa upp från skärmens undre kant eller genom att trycka på en tangent.
Steg 2:  Tryck på bakåtpilen och välj ett konto.

Välja när ett lösenord ska krävas

Du kan styra när ett lösenord ska krävas för att logga in på Surface. Så här gör du:

Steg 1:  Gå till Start Windows-logotyp och tryck på Inställningar.
Steg 2:  Tryck på Ändra datorinställningar > Konton > Inloggningsalternativ.
Steg 3:  Under Lösenordsprincip väljer du hur länge du kan vara borta från Surface utan att behöva logga in igen.
Den här inställningen finns kanske inte tillgänglig om du har lagt e-postkonto för arbete till appen E-post.

Andra inloggningsalternativ

Det finns två andra inloggningsalternativ: PIN-kod och bildlösenord. (De här alternativen kanske inte finns tillgängliga om mdu har lagt till ett e-postkonto för arbete till appen E-post.)

Skapa ett bildlösenord

Du kan logga in med hjälp av gester på en valfri bild från din Surface, OneDrive eller i ditt nätverk. Har du inga bilder än? Ta en nu med din Surface-kamera. Mer information finns i Ta bilder och spela in videoklipp med Surface.

Så här gör du om du vill skapa ett bildlösenord:

Steg 1:  Gå till Start Windows-logotyp och tryck på Inställningar.
Steg 2:  Tryck på Ändra datorinställningar > Konton > Inloggningsalternativ.
Steg 3:  Under Bildlösenord trycker du på Lägg till.
Steg 4:  Logga in med uppgifterna för ditt Microsoft-konto och följ sedan anvisningarna på skärmen för att välja en bild och gester.

Skapa en PIN-kod

Istället för att ange ett lösenord kan du snabbt logga in med en fyrsiffrig PIN-kod. Gör så här:

Steg 1:  Gå till Start Windows-logotyp och tryck på Inställningar.
Steg 2:  Tryck på Ändra datorinställningar > Konton > Inloggningsalternativ.
Steg 3:  Under PIN-kod trycker du på Lägg till.
Om du inte har något lösenord för ditt konto måste du först skapa ett innan du kan ställa in en PIN-kod.
Steg 4:  Bekräfta ditt aktuella lösenord och skapa sedan en PIN-kod.

Nu kan du logga in med din PIN-kod.

Obs!
Om du har lagt till ett e-postkonto för arbete i appen E-post kan säkerhetsprinciperna hindra dig från att skapa en PIN-kod eller ett bildlösenord. Ta reda på mer genom att kontakta din systemadministratör.

Logga in och ut från Surface

När du vill använda din Surface måste du logga in. Ta reda på vilka alternativ det finns för att logga in och ut från din Surface, inklusive hur du växlar konton och låser upp skärmen.


Logga in

Steg 1:  Inaktivera låst skärm genom att svepa uppåt från skärmens nedre kant, eller genom att trycka på en tangent när du har ett Surface Type Cover anslutet.
Steg 2:  Ange ditt användarkontos lösenord om du uppmanas till det.
Om du vill logga in med ett annat konto trycker eller klickar du på bakåtpilen och väljer ett annat konto.
Anmärkningar

Logga ut eller låsa

Logga ut eller låsa: Vad är skillnaden?

 • Om du loggar ut stängs alla appar som du har använt.
 • Om du låser Surface kan andra inte använda ditt konto, men de kan logga in på sina egna konton utan att du behöver stänga appar som du använder.

Så här loggar du ut eller låser din Surface:

Steg 1:  Gå till Startskärmen och tryck eller klicka på din profilbild längst upp till höger på skärmen.
Steg 2:  Tryck eller klicka på Logga ut eller Lås.
Tips
 • Du kan snabbt låsa Surface genom att trycka på Windows-tangenten Windows-logotyp + L.
 • Du kan också välja följande genvägskommando: Tryck på Ctrl+Alt+Del på tangentbordet och tryck på Lås eller Logga ut.

Växla till ett annat konto

Om du delar din Surface med någon annan kan du växla till ett annat användarkonto utan att logga ut eller stänga appar. Så här gör du:

Steg 1:  Gå till Startskärmen och tryck eller klicka på din profilbild längst upp till höger på skärmen.
Steg 2:  Tryck eller klicka på ett konto.
Om du inte ser det konto du söker efter trycker eller klickar du på Växla konto. Välj sedan det konto du vill ha.

Du kan också växla till ett annat användarkonto från inloggningsskärmen. Så här gör du:

Steg 1:  Inaktivera skärmlåsningen genom att svepa upp från skärmens undre kant eller genom att trycka på en tangent.
Steg 2:  Tryck eller klicka på bakåtpilen och välj ett konto.

Välja när ett lösenord ska krävas

Du kan styra när ett lösenord ska krävas för att logga in på Surface. Så här gör du:

Steg 1:  Svep inåt från skärmens högra kant och tryck sedan på Inställningar.
(Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Inställningar.)
Steg 2:  Tryck eller klicka på Ändra datorinställningar > Konton > Inloggningsalternativ.
Steg 3:  Under Lösenordsprincip väljer du hur länge du kan vara borta från Surface utan att behöva logga in igen.
Den här inställningen är kanske inte tillgänglig om du har lagt till ett e-postkonto för arbete i appen E-post, eller om din Surface Pro är ansluten till en nätverksdomän.

Andra inloggningsalternativ

Det finns två andra inloggningsalternativ: PIN-kod och bildlösenord. (De här alternativen kanske inte finns tillgängliga om du har lagt till ett e-postkonto för arbete i appen E-post eller anslutit till en nätverksdomän.)

Skapa ett bildlösenord

Du kan logga in med hjälp av gester på en valfri bild från din Surface, OneDrive eller i ditt nätverk. Har du inga bilder än? Ta en nu med din Surface-kamera. Mer information finns i Ta bilder och spela in videoklipp med Surface.

Så här gör du om du vill skapa ett bildlösenord:

Steg 1:  Svep inåt från skärmens högra kant och tryck sedan på Inställningar.
(Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Inställningar.)
Steg 2:  Tryck eller klicka på Ändra datorinställningar > Konton > Inloggningsalternativ.
Steg 3:  Under Bildlösenord trycker eller klickar du på Lägg till.
Steg 4:  Logga in med uppgifterna för ditt Microsoft-konto och följ sedan anvisningarna på skärmen för att välja en bild och gester.

Skapa en PIN-kod

Istället för att skriva in ett lösenord kan du snabbt logga in med en fyrsiffrig PIN-kod. Gör så här:

Steg 1:  Svep inåt från skärmens högra kant och tryck sedan på Inställningar.
(Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Inställningar.)
Steg 2:  Tryck eller klicka på Ändra datorinställningar > Konton > Inloggningsalternativ.
Steg 3:  Under PIN-kod trycker eller klickar du på Lägg till.
Om du inte har något lösenord för ditt konto måste du först skapa ett innan du kan ställa in en PIN-kod.
Steg 4:  När du har bekräftat ditt aktuella lösenord kan du skapa en PIN-kod.

Nu kan du logga in med din PIN-kod.

Obs!
Den här inställningen är kanske inte tillgänglig om du har lagt till ett e-postkonto för arbete i appen E-post, eller om din Surface Pro är ansluten till en nätverksdomän. Ta reda på mer genom att kontakta din systemadministratör.

Logga in och ut från Surface

När du vill använda din Surface måste du logga in. Ta reda på vilka alternativ det finns för att logga in och ut från din Surface, inklusive hur du växlar konton och låser upp skärmen.


Logga in

Steg 1:  Inaktivera låst skärm genom att svepa uppåt från skärmens nedre kant, eller genom att trycka på en tangent när du har ett Surface Type Cover anslutet.
Steg 2:  Ange ditt användarkontos lösenord om du uppmanas till det.
Om du vill logga in med ett annat konto trycker eller klickar du på bakåtpilen och väljer ett annat konto.
Anmärkningar

Logga ut eller låsa

Logga ut eller låsa, vad är skillnaden?

 • Om du loggar ut stängs alla appar som du har använt.
 • Om du låser Surface kan andra inte använda ditt konto, men de kan logga in på sina egna konton utan att du behöver stänga appar som du använder.

Så här loggar du ut eller låser Surface:

Steg 1:  Gå till Startskärmen och tryck eller klicka på din profilbild längst upp till höger på skärmen.
Steg 2:  Tryck eller klicka på Logga ut eller Lås.
Tips
 • Tryck på Windows-tangenten Windows-logotyp + L om du vill låsa Surface snabbt.
 • Du kan också välja följande genvägskommando: Tryck på Ctrl+Alt+Del på tangentbordet och välj Lås eller Logga ut.

Växla till ett annat konto

Om du delar din Surface med någon annan kan du växla till ett annat användarkonto utan att logga ut eller stänga appar. Så här gör du:

Steg 1:  Gå till Startskärmen och tryck eller klicka på din profilbild längst upp till höger på skärmen.
Steg 2:  Tryck eller klicka på ett konto.
Om du inte ser det konto du söker efter trycker eller klickar du på Växla konto. Välj sedan det konto du vill ha.

Du kan också växla till ett annat användarkonto från inloggningsskärmen. Så här gör du:

Steg 1:  Inaktivera skärmlåsningen genom att svepa upp från skärmens undre kant eller genom att trycka på en tangent.
Steg 2:  Tryck eller klicka på bakåtpilen och välj ett konto.

Välja när ett lösenord ska krävas

Du kan styra när ett lösenord ska krävas för att logga in på Surface. Så här gör du:

Steg 1:  Svep inåt från skärmens högra kant och tryck sedan på Inställningar.
(Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Inställningar.)
Steg 2:  Tryck eller klicka på Ändra datorinställningar > Konton > Inloggningsalternativ.
Steg 3:  Under Lösenordsprincip väljer du hur länge du kan vara borta från Surface utan att behöva logga in igen.
Den här inställningen finns kanske inte tillgänglig om du har lagt till ett e-postkonto för arbete i appen E-post.

Andra inloggningsalternativ

Det finns två andra inloggningsalternativ: PIN-kod och bildlösenord. (De här alternativen kanske inte finns tillgängliga om du har lagt till e-postkonton för arbete i appen E-post.)

Skapa ett bildlösenord

Du kan logga in med hjälp av gester på en valfri bild från din Surface, OneDrive eller i ditt nätverk. Har du inga bilder än? Ta en nu med din Surface-kamera. Mer information finns i Ta bilder och spela in videoklipp med Surface.

Så här gör du om du vill skapa ett bildlösenord:

Steg 1:  Svep inåt från skärmens högra kant och tryck sedan på Inställningar.
(Om du använder en mus håller du muspekaren högst upp till höger på skärmen, drar den nedåt och klickar på Inställningar.)
Steg 2:  Tryck eller klicka på Ändra datorinställningar > Konton > Inloggningsalternativ.
Steg 3:  Under Bildlösenord trycker eller klickar du på Lägg till.
Steg 4:  Logga in med uppgifterna för ditt Microsoft-konto och följ sedan anvisningarna på skärmen för att välja en bild och gester.

Skapa en PIN-kod

Istället för att ange ett lösenord kan du snabbt logga in med en fyrsiffrig PIN-kod. Så här gör du:

Steg 1:  Svep inåt från skärmens högra kant och tryck sedan på Inställningar.
(Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Inställningar.)
Steg 2:  Tryck eller klicka på Ändra datorinställningar > Konton > Inloggningsalternativ.
Steg 3:  Under PIN-kod trycker eller klickar du på Lägg till.
Om du inte har något lösenord för ditt konto måste du först skapa ett lösenord innan du kan ställa in en PIN-kod.
Steg 4:  Bekräfta ditt aktuella lösenord och skapa sedan en PIN-kod.

Nu kan du logga in med din PIN-kod.

Obs!
Om du har lagt till ett e-postkonto för arbete i appen E-post kan säkerhetsprinciperna hindra dig från att skapa en PIN-kod eller ett bildlösenord. Ta reda på mer genom att kontakta din systemadministratör.

Kontakta oss

Answer Desk
Om du behöver hjälp eller har frågor kan du vända dig till våra supporttekniker.
Tala direkt med en supporthandläggare