Tryck: Trycka, svepa och mer därtill

Här är några av de sätt som du kan använda pekskärmen på Surface.

Gäller

Surface 2, Surface RT.

Gäller

Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

Operativsystem:

Beroende på om du använder Surface med tangentbord eller som surfplatta fungerar gesterna på Surface-pekskärmen på ett naturligt sätt när du vill få många saker gjorda.
När vi säger
Så här gör man
Det här gör den

Tryck

Tryck en gång på något.
Öppnar vad du trycker på.

Tryck och håll

Tryck med och håll kvar ditt finger i några sekunder.
Visar alternativ för vad du gör (som att högerklicka med musen).

Dra

Dra fingret över skärmen.
Rullar igenom det som visas på skärmen.

Trycka, trycka–dra

Dubbeltryck och håll ned vid andra nedtryckningen. Dra sedan.
(Den här gesten kallas ibland för ett och halvt tryck.)
Gör så att du kan dra ett objekt eller välja en text.

Dra ihop eller ut

Dra ihop tummen och pekfingret mot varandra eller dra dem sedan isär.
Zoomar in på eller ut från en webbplats, karta eller bild.

Rotera

Placera två eller flera fingrar på ett objekt och vrid på handen.
Roterar (om något kan roteras).

Välj genom att svepa

Dra ett objekt en kort bit i motsatt riktning mot hur skärmen rullar. (Om skärmen till exempel bläddras från vänster till höger skjuter du objektet uppåt eller nedåt.) En snabb, kort rörelse fungerar bäst.
Väljer ett objekt, som till exempel namnet på en app eller ett foto. Gör detta överst eller underst i ett appfönster om du vill visa appens kommandon.

Ordna om genom att dra

Tryck eller dra ett objekt till en ny plats och släpp det.
Flyttar ett objekt. Om du vill prova det här kan du läsa Anpassa Startskärmen.

Svep från kanten

Svep inåt från kanten av skärmen.

Från:

Högerkanten:

Vänsterkanten: Över- eller nederkanten:

Överkanten:

Kopiera och klistra in genom att peka

Du kan kopiera och klistra in text på Surface med hjälp av pekgester. Så här gör du:

Steg 1:  Markera den text som du vill kopiera genom att göra något av följande:
  • Tryck på ett ord och drag sedan i cirklarna vid vardera ände av ordet om du vill utvidga markeringen.
  • Tryck, tryck och håll ned på en punkt i slutet av den text som du vill markera och dra sedan till den andra sidan av din markering.
Steg 2:  Tryck och håll ned på det du markerat tills en ruta visas. Släpp sedan fingret och tryck på Kopiera.
Steg 3:  Tryck och håll ned på den punkt där du vill klistra in och släpp sedan fingret och tryck på Klistra in.
Tips
Pekplattan på ditt Surface Typing Cover stöder också vissa tryckgester. Information om detta finns i Pekplatta: En inbyggd mus.

Beroende på om du använder Surface med tangentbord eller som surfplatta fungerar gesterna på Surface-pekskärmen på ett naturligt sätt när du vill få många saker gjorda.
När vi säger
Så här gör man
Det här gör den

Tryck

Tryck en gång på något.
Öppnar vad du trycker på.

Tryck och håll

Tryck med och håll kvar ditt finger i några sekunder.
Visar alternativ för vad du gör (som att högerklicka med musen).

Dra

Dra fingret över skärmen.
Rullar igenom det som visas på skärmen.

Trycka, trycka–dra

Dubbeltryck och håll ned vid andra nedtryckningen. Dra sedan.
(Den här gesten kallas ibland för ett och halvt tryck.)
Gör så att du kan dra ett objekt eller välja en text.

Dra ihop eller ut

Dra ihop tummen och pekfingret mot varandra eller dra dem sedan isär.
Zoomar in på eller ut från en webbplats, karta eller bild.

Rotera

Placera två eller flera fingrar på ett objekt och vrid på handen.
Roterar (om något kan roteras).

Välj genom att svepa

Dra ett objekt en kort bit i motsatt riktning mot hur skärmen rullar. (Om skärmen till exempel bläddras från vänster till höger skjuter du objektet uppåt eller nedåt.) En snabb, kort rörelse fungerar bäst.
Väljer ett objekt, som till exempel namnet på en app eller ett foto. Gör detta överst eller underst i ett appfönster om du vill visa appens kommandon.

Ordna om genom att dra

Tryck eller dra ett objekt till en ny plats och släpp det.
Flyttar ett objekt. Om du vill prova det här kan du läsa Anpassa Startskärmen.

Svep från kanten

Svep inåt från kanten av skärmen.

Från:

Högerkanten:

Vänsterkanten: Över- eller nederkanten:

Överkanten:

Kopiera och klistra in genom att peka

Du kan kopiera och klistra in text på Surface med hjälp av pekgester. Så här gör du:

Steg 1:  Markera den text som du vill kopiera genom att göra något av följande:
  • Tryck på ett ord och drag sedan i cirklarna vid vardera ände av ordet om du vill utvidga markeringen.
  • Tryck, tryck och håll ned på en punkt i slutet av den text som du vill markera och dra sedan till den andra sidan av din markering.
Steg 2:  Tryck och håll ned på det du markerat tills en ruta visas. Släpp sedan fingret och tryck på Kopiera.
Steg 3:  Tryck och håll ned på den punkt där du vill klistra in och släpp sedan fingret och tryck på Klistra in.
Tips
Pekplattan på ditt Surface Typing Cover stöder också vissa tryckgester. Information om detta finns i Pekplatta: En inbyggd mus.

Kontakta oss

Answer Desk
Om du behöver hjälp eller har frågor kan du vända dig till våra supporttekniker.
Tala direkt med en supporthandläggare