ใช้กับ

Surface RT, Surface 2, Surface 3, Surface Pro, Surface Pro 2, Surface Pro 3, Windows 8.1, Windows RT 8.1.


ตั้งค่าและใช้แอปอีเมล

ใช้แอปอีเมลหรือ Outlook (หากมี) เพื่ออ่านและตอบกลับอีเมลจากบัญชีอีเมลต่าง ๆ ของคุณ


วิธีเพิ่มบัญชีอีเมลของคุณ

แอปอีเมล

ครั้งแรกที่คุณเริ่มใช้งานแอปอีเมล:

 • หากคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ Surface ด้วยบัญชี Microsoft แสดงว่ามีการตั้งค่าบัญชีเมลของคุณแล้ว จากนั้น คุณสามารถเพิ่มบัญชีอื่น ๆ จาก Outlook, Gmail, AOL และ Yahoo! และแม้แต่อีเมลที่ทำงานของคุณ (Exchange Activesync)
 • หากคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ Surface ด้วยบัญชีภายในเครื่อง แสดงว่ายังไม่มีการตั้งค่าบัญชีเมลของคุณ คุณจำเป็นจะต้องสร้างบัญชี Microsoft จากนั้นใช้ที่อยู่อีเมลจากบัญชี Microsoft ของคุณเพื่อเริ่มใช้แอปอีเมลบน Surface หลังจากสร้างบัญชีอีเมลแรกแล้ว คุณสามารถเพิ่มบัญชีอื่น ๆ ได้

ด้วยวิธีต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1:  บนหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก อีเมล
ขั้นตอนที่ 2:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิก บัญชี
ขั้นตอนที่ 4:  แตะหรือคลิก เพิ่มบัญชี แล้วเลือกชนิดบัญชีที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
คุณจำเป็นจะต้องใช้เฉพาะชื่อผู้ใช้ (ที่อยู่อีเมล) และรหัสผ่านของคุณในการตั้งค่าบัญชีอีเมลส่วนใหญ่ ในบางกรณี คุณจะต้องให้รายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งคุณมักพบได้บนเว็บไซต์บัญชีอีเมลของคุณ

ทำขั้นตอนที่ 2 ถึง 4 ซ้ำ สำหรับแต่ละบัญชีอีเมลของคุณ

หลังจากที่เพิ่มบัญชีอีเมลแล้ว:

หมายเหตุ
หากคุณมีแอปอีเมลรุ่นล่าสุด ปฏิทิน Google ของคุณอาจไม่ซิงค์กับแอปปฏิทิน อย่างไรก็ดี ปัญหานี้มีวิธีแก้ไข สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ วิธีดูเหตุการณ์ Google ของคุณในแอปปฏิทิน

Outlook 2013

Surface RT และ Surface 2: Outlook 2013 RT มีติดตั้งไว้ล่วงหน้าบน Surface 2 และ Surface RT รุ่นใหม่ ๆ หากคุณมี Surface RT รุ่นเก่า คุณจะได้รับ Outlook 2013 RT เมื่อปรับปรุง Windows RT เป็น Windows RT 8.1

Surface Pro และ Surface 3: ค้นพบตัวเลือกของคุณในการใช้งาน Outlook บน Surface Pro และ Surface 3 ได้ที่ ติดตั้งและใช้ Microsoft Office บน Surface Pro และ Surface 3

เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีอีเมลใน Outlook 2013:

ขั้นตอนที่ 1:  บนหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก Outlook 2013
การตั้งค่าบัญชีจะเริ่มขึ้นครั้งแรกที่คุณเริ่มใช้งาน Outlook
ขั้นตอนที่ 2:  บนหน้าแรกของการตั้งค่าบัญชี ให้แตะหรือคลิก ถัดไป
ขั้นตอนที่ 3:  บนหน้า เพิ่มบัญชีอีเมล ให้แตะหรือคลิก ใช่ จากนั้นแตะหรือคลิก ถัดไป
ขั้นตอนที่ 4:  บนหน้า การตั้งค่าบัญชีแบบอัตโนมัติ ให้ป้อนข้อมูลบัญชีที่จำเป็น (ชื่อ ที่อยู่อีเมล และรหัสผ่าน) และแตะหรือคลิก ถัดไป
ขั้นตอนที่ 5: 

หลังจาก Outlook ตั้งค่าบัญชีของคุณเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:

 • แตะหรือคลิก เสร็จสิ้น
 • หรือ
 • แตะหรือคลิก เพิ่มบัญชีอื่น
หมายเหตุ
 • เพิ่มบัญชีอื่น หากการตั้งค่าบัญชีไม่เริ่มขึ้นเมื่อคุณแตะหรือคลิก Outlook 2013 แสดงว่าคุณได้ตั้งค่าบัญชีแล้ว เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีอื่น ใน Outlook ให้แตะหรือคลิก ไฟล์ จากนั้นเลือก เพิ่มบัญชี (เหนือ การตั้งค่าบัญชี)
 • Gmail หากคุณพบปัญหาเมื่อพยายามที่จะเพิ่มบัญชี Gmail คุณอาจต้องเปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องเบื้องต้นสำหรับบัญชี Gmail ของคุณ ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีดำเนินการนี้ได้ที่ แก้ไขปัญหาอีเมล

เปลี่ยนการตั้งค่าบัญชี

แอปอีเมล

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณ:

ขั้นตอนที่ 1:  บนหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก อีเมล
ขั้นตอนที่ 2:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิก บัญชี แล้วเลือกบัญชีที่คุณต้องการเปลี่ยน
การตั้งค่าจะปรากฏในหน้าต่างทางขอบขวาของหน้าจอ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ เช่น รหัสผ่านอีเมล จำนวนอีเมลที่ดาวน์โหลด และลายเซ็นอีเมลของคุณได้ ดูข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าเฉพาะได้ที่ แอปอีเมลสำหรับ Windows
ขั้นตอนที่ 4:  แตะหรือคลิกลูกศรย้อนกลับ
หมายเหตุ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าแอปอีเมลได้ที่ แก้ไขปัญหาอีเมล

Outlook 2013

คุณอาจต้องการปรับปรุงการตั้งค่าบัญชีอีเมล เมื่อรหัสผ่านบัญชีอีเมลของคุณเปลี่ยนแปลง หรือเมื่อคุณต้องการกำหนดการตั้งค่าเอง เช่น วิธีแสดงชื่อของคุณให้ผู้อื่นเห็น ต่อไปนี้เป็นวิธีทำการเปลี่ยนแปลง:

ขั้นตอนที่ 1:  บนหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก Outlook
(หากคุณไม่เห็น Outlook บนหน้าจอเริ่ม คุณสามารถปัดหมุดแอปไว้ที่นั่นได้ ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะหรือคลิก ค้นหา ป้อน Outlook ในกล่องค้นหา กด Outlook 2013 ค้างไว้ (หรือคลิกขวา) จากนั้นแตะหรือคลิก ปัดหมุดที่หน้าจอเริ่ม)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก ไฟล์ แตะหรือคลิก การตั้งค่าบัญชี จากนั้นแตะหรือคลิก การตั้งค่าบัญชี
ขั้นตอนที่ 3:  เลือกบัญชีอีเมลที่คุณต้องการเปลี่ยน จากนั้นแตะหรือคลิก เปลี่ยน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีอีเมล

อีเมล POP

แอปอีเมลไม่สนับสนุนบัญชีอีเมลที่ใช้ POP POP (Post Office Protocol)

คุณสามารถใช้บัญชี Outlook.com เพื่อส่งและรับอีเมลจากบัญชีอื่นได้ (แม้แต่บัญชีที่ใช้ POP) จากนั้นเพิ่มบัญชี Outlook.com ของคุณในแอปอีเมล เพื่ออ่านและส่งอีเมลจากบัญชี POP ของคุณ ดูที่ เพิ่มบัญชีอีเมลทั้งหมดของคุณไปยัง Outlook.com เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งและรับอีเมลจากบัญชี POP ต่าง ๆ โดยใช้ Outlook หากคุณกำลังใช้ Surface RT หรือ Surface 2 อยู่ Outlook มีให้มาพร้อมกับ Windows 8.1 แล้ว คุณยังอาจซื้อ Outlook สำหรับ Surface Pro และ Surface 3 ได้เช่นกัน

ใช้เว็บไซต์ของผู้ให้บริการบัญชีอีเมลของคุณ เพื่อเข้าถึงอีเมลของคุณ ตัวอย่างเช่น หากบัญชีอีเมลของคุณมาจาก Contoso โปรดไปที่ www.contoso.com และลงชื่อเข้าใช้

ใช้แอปอีเมลเพื่อจัดการข้อความ โฟลเดอร์ และอีกมากมาย

แอปอีเมลมีบานหน้าต่าง 3 บานดังนี้

 • บานหน้าต่างด้านซ้ายแสดงโฟลเดอร์และบัญชีอีเมลของคุณ (ที่มุมซ้ายล่าง)
  แตะหรือคลิกโฟลเดอร์หรือบัญชีเพื่อสลับไปยังบัญชีนั้น ๆ
 • บานหน้าต่างกลางแสดงข้อความต่าง ๆ สำหรับบัญชีอีเมลที่เลือกไว้
 • บานหน้าต่างด้านขวา คือ บานหน้าต่างการอ่านซึ่งแสดงเนื้อหาของอีเมลที่เลือกไว้
ต่อไปนี้เป็นวิธีใช้งานแอปอีเมล:
งาน
สิ่งที่ต้องทำ

เลือกข้อความหลายข้อความ

สัมผัส ปัดนิ้วจากซ้ายไปขวาผ่านแต่ละข้อความ (ในบานหน้าต่างกลาง) ที่คุณต้องการเลือก

เมาส์หรือแทร็คแพ็ด คลิกขวาที่ข้อความแต่ละข้อความที่คุณต้องการเลือก

หากต้องการเลือกกลุ่มข้อความที่ต่อเนื่อง ให้กดปุ่ม Shift ค้างไว้และกดปุ่ม ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง

หากต้องการยกเลิกการเลือกข้อความ ให้ปัดนิ้วผ่านข้อความหรือคลิกขวาที่ข้อความนั้น

ตอบกลับ ตอบกลับทั้งหมด หรือส่งต่อ

แตะหรือคลิกไอคอน ตอบกลับ ที่มุมขวาล่าง

ลบข้อความ

เลือกข้อความหนึ่งข้อความขึ้นไป จากนั้นแตะหรือคลิกไอคอน ลบ ที่มุมขวาบน

ค้นหาข้อความ

แตะหรือคลิกไอคอน ค้นหา (หรือเปิด ทางลัดการค้นหา) และพิมพ์สิ่งที่คุณต้องการค้นหาในกล่องค้นหา เช่น ชื่อบุคคลหรือข้อความจากอีเมล แล้วกด Enter (หรือแตะหรือคลิกไอคอน ค้นหา )

คัดลอกและวางข้อความ

สัมผัส แตะคำที่ต้องการ แล้วลากวงกลมที่ต้นและท้ายคำเพื่อเน้นให้ครอบคลุมคำที่เลือก
แตะข้อความที่เลือกค้างไว้ชั่วครู่ แล้วแตะ คัดลอก

เมาส์หรือแทร็คแพ็ด เลือกข้อความและคลิกขวาเพื่อเลือก คัดลอก หรือ วาง

คีย์บอร์ด กด Ctrl+C เพื่อคัดลอกหรือ Ctrl+V เพื่อวาง

จัดรูปแบบข้อความ

เลือกข้อความในอีเมลใหม่เพื่อดูตัวเลือกการจัดรูปแบบพื้นฐาน เช่น ฟอนต์ อิโมติคอน หรือรายการมีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

นอกจากนี้ คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อจัดรูปแบบข้อความ ตัวอย่างเช่น กด Ctrl+B เพื่อทำข้อความให้เป็นตัวหนา หรือ Ctrl+Shift+F เพื่อเลือกแบบอักษร ดูรายการแป้นพิมพ์ลัดสำหรับแอปอีเมลได้ที่ แป้นพิมพ์ลัด

พิมพ์ข้อความ

เลือกอีเมล จากนั้นเปิด ทางลัดอุปกรณ์ แตะหรือคลิก พิมพ์ เลือกเครื่องพิมพ์ จากนั้นเลือก พิมพ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พิมพ์และสแกนจาก Surface

การแจ้งเตือนอีเมล

อีเมลแจ้งเตือนใหม่ปรากฏบนไทล์อีเมลและที่มุมล่างซ้ายบนหน้าจอเมื่อล็อก เมื่อต้องการเปลี่ยนวิธีการแจ้งเตือนอีเมลใหม่ โปรดดูที่ วิธีจัดการการแจ้งเตือนสำหรับแอปอีเมล ปฏิทิน และเชื่อมต่อบุคคล

ซิงค์อีเมล

เมื่อต้องการซิงค์อีเมลด้วยตนเอง ให้เปิดคำสั่งของแอป จากนั้นแตะหรือคลิก ซิงค์ (หรือกด F5)

โดยค่าเริ่มต้นแล้ว แอปอีเมลจะดาวน์โหลดอีเมลใหม่ทันทีที่อีเมลมาถึงและย้อนหลังไป 2 สัปดาห์ เมื่อต้องการเปลี่ยนเวลาและจำนวนอีเมลที่ดาวน์โหลด ให้เปิด ทางลัดการตั้งค่า แตะหรือคลิก บัญชี แล้วเลือกบัญชีที่คุณต้องการเปลี่ยน

เปลี่ยนลายเซ็นอีเมล

เปิด ทางลัดการตั้งค่า แตะหรือคลิก บัญชี เลือกบัญชีอีเมล ค้นหาตัวเลือก ใช้ลายเซ็น และเปลี่ยนข้อความในกล่อง

ส่งสิ่งที่แนบ

ในข้อความอีเมลใหม่ ให้แตะหรือคลิกไอคอน สิ่งที่แนบ เลือกไฟล์ที่คุณต้องการแนบไปกับข้อความ แล้วแตะหรือคลิก แนบ

ทำเครื่องหมายข้อความเป็นยังไม่ได้อ่าน อีเมลขยะ หรือถูกตั้งค่าสถานะแล้ว

เลือกหนึ่งข้อความขึ้นไป จากนั้นปัดนิ้วลงมาจากขอบบนของหน้าจอแล้วเลือก ตั้งค่าสถานะ จดหมายขยะ หรือ ทำเครื่องหมายเป็นยังไม่ได้อ่าน

ส่งอีเมลจากนามแฝงบน Outlook.com

หากคุณใช้นามแฝงกับบัญชี Outlook.com โปรดดูที่ แอปอีเมลสำหรับ Windows เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีส่งอีเมลจากนามแฝงบน Outlook.com

สร้างโฟลเดอร์และย้ายข้อความ

ปัดนิ้วลงมาจากด้านบนของหน้าจอ และแตะหรือคลิก ตัวเลือกโฟลเดอร์ เพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่ หรือ ย้าย เพื่อย้ายข้อความที่เลือก

เพิ่มผู้ติดต่อ

แตะหรือคลิกที่อยู่อีเมลจากข้อความอีเมล แอปเชื่อมต่อบุคคลจะเปิดขึ้น แตะหรือคลิกไอคอน บันทึก ที่มุมขวาล่าง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มผู้ติดต่อได้ที่ วิธีใช้แอปเชื่อมต่อบุคคล

ใช้แอปอีเมลอื่น ๆ

คุณสามารถใช้ Internet Explorer ในการเข้าถึงบัญชีเว็บเมลต่างๆ ปักหมุดเพจเว็บเมลของคุณบนหน้าจอเริ่มเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีปักหมุดเว็บเพจบนหน้าจอเริ่มได้ที่ ใช้รายการโปรดเพื่อบันทึกเว็บไซต์ที่คุณชื่นชอบ

Surface RT และ Surface 2: ค้นหาแอปอีเมลใน Windows Store. ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ติดตั้งและถอนการติดตั้งแอปบน Surface RT และ Surface 2

Surface Pro และ Surface 3: คุณสามารถซื้อ Outlook หรือแอปอีเมลอื่น ๆ จาก Windows Store หรือจากแหล่งอื่นได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ติดตั้งและถอนการติดตั้งแอปบน Surface Pro หรือ Surface 3