ตั้งค่าและใช้แอปอีเมลบน Surface

ใช้แอปอีเมลหรือ Outlook (หากมี) เพื่ออ่านและตอบกลับอีเมลจากบัญชีอีเมลต่าง ๆ ของคุณ

ใช้กับ

Surface Book, Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

ใช้กับ

Surface 2, Surface RT.

ใช้กับ

Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

ใช้กับ

Surface 2, Surface RT.

ระบบปฏิบัติการ:

เพิ่มและลบบัญชีอีเมล

แอปอีเมล

ครั้งแรกที่คุณเริ่มใช้งานแอปอีเมล:

 • หากคุณลงชื่อเข้าใช้ Surface ด้วยบัญชี Microsoft แสดงว่ามีการตั้งค่าบัญชีเมลของคุณแล้ว จากนั้น คุณสามารถเพิ่มบัญชีอื่น ๆ จาก Outlook, Gmail, AOL, Yahoo! และแม้แต่อีเมลที่ทำงานของคุณ (Exchange Activesync)
 • หากคุณลงชื่อเข้าใช้ Surface ด้วยบัญชีภายในเครื่อง แสดงว่ายังไม่มีการตั้งค่าบัญชีเมลของคุณ คุณจำเป็นจะต้องเพิ่มบัญชีโดยใช้ที่อยู่อีเมล เพื่อเริ่มใช้แอปอีเมล หลังจากสร้างบัญชีอีเมลแรกแล้ว คุณสามารถเพิ่มบัญชีอื่น ๆ ได้

เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีอีเมล:

ขั้นตอนที่ 1:  ไปที่เมนูเริ่ม โลโก้ Windows แล้วเลือก อีเมล
ขั้นตอนที่ 2:  ที่มุมซ้ายล่างของแอปอีเมล ให้เลือก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่าแอปอีเมล
การตั้งค่าจะปรากฏในบานหน้าต่างทางขอบขวาของหน้าต่างแอปอีเมล
ขั้นตอนที่ 3:  ใต้ การตั้งค่า ให้เลือก บัญชี > เพิ่มบัญชี เลือกชนิดบัญชีที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

หมายเหตุ
คุณจำเป็นจะต้องใช้ชื่อผู้ใช้ (ที่อยู่อีเมล) และรหัสผ่านของคุณในการตั้งค่าบัญชีอีเมลส่วนใหญ่ ในบางกรณี คุณจะต้องให้รายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งคุณมักพบได้บนเว็บไซต์บัญชีอีเมลของคุณ

ทำขั้นตอนที่ 2 ถึง 4 ซ้ำ สำหรับบัญชีอีเมลแต่ละบัญชีที่คุณต้องการเพิ่ม

หลังจากที่เพิ่มบัญชีอีเมลแล้ว:

 • ผู้ติดต่อจากบัญชีอีเมลของคุณจะปรากฏในแอปเชื่อมต่อบุคคล
 • การนัดหมายจะปรากฏในแอปปฏิทิน

เมื่อต้องการลบบัญชีอีเมลออกจากแอปอีเมล:

ขั้นตอนที่ 1:  ไปที่แอปอีเมล เลือก การตั้งค่า > บัญชี
ขั้นตอนที่ 2:  เลือกบัญชีที่คุณต้องการลบออก แล้วเลือก ลบบัญชี

Outlook 2013

หากคุณมีสมาชิกภาพ Microsoft Office 365 หรือมี Office 2013 แสดงว่าคุณมี Outlook ใน Surface ของคุณ เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกของคุณสำหรับการใช้งาน Outlook ใน Surface ได้ที่ ติดตั้งและใช้ Microsoft Office บน Surface Pro หรือ Surface 3

เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีอีเมลใน Outlook 2013:

ขั้นตอนที่ 1:  ไปที่เมนูเริ่ม โลโก้ Windows แล้วเลือก Outlook 2013
การตั้งค่าบัญชีจะเริ่มขึ้นครั้งแรกที่คุณเริ่ม Outlook

หากคุณไม่เห็น Outlook บนเมนูเริ่ม คุณสามารถปัดหมุดแอปไว้ที่นั่นได้ ไปที่เมนูเริ่ม โลโก้ Windows แล้วเลือก แอปทั้งหมด กด Outlook 2013 ค้างไว้ (หรือคลิกขวา) แล้วเลือก ปักหมุดที่เมนูเริ่ม

ขั้นตอนที่ 2:  บนหน้าแรกของการตั้งค่าบัญชี ให้เลือก ถัดไป
ขั้นตอนที่ 3:  บนหน้า เพิ่มบัญชีอีเมล ให้เลือก ใช่ > ถัดไป
ขั้นตอนที่ 4:  บนหน้า การตั้งค่าบัญชีแบบอัตโนมัติ ให้ป้อนข้อมูลบัญชีที่จำเป็น (ชื่อ ที่อยู่อีเมล และรหัสผ่าน) แล้วเลือก ถัดไป
ขั้นตอนที่ 5: 

หลังจาก Outlook ตั้งค่าบัญชีของคุณเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:

 • เลือก เสร็จสิ้น
 • เลือก เพิ่มบัญชีอื่น
หมายเหตุ
 • เพิ่มบัญชีอื่น หากการตั้งค่าบัญชีไม่เริ่มขึ้นเมื่อคุณเลือก Outlook 2013 แสดงว่าคุณได้ตั้งค่าบัญชีแล้ว เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีอื่น ใน Outlook ให้เลือก ไฟล์ > เพิ่มบัญชี (เหนือ การตั้งค่าบัญชี)
 • Gmail หากคุณพบปัญหาเมื่อพยายามที่จะเพิ่มบัญชี Gmail คุณอาจต้องเปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องเบื้องต้นสำหรับบัญชี Gmail ของคุณ ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีดำเนินการนี้ได้ที่ แก้ไขปัญหาอีเมล

เปลี่ยนการตั้งค่าบัญชี

แอปอีเมล

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณ:

ขั้นตอนที่ 1:  ไปที่เมนูเริ่ม แล้วเลือก อีเมล
ขั้นตอนที่ 2:  ที่มุมซ้ายล่าง ให้เลือก การตั้งค่า การตั้งค่าไอคอนการตั้งค่าแอปอีเมล
ขั้นตอนที่ 3:  เลือก บัญชี แล้วเลือกบัญชีที่คุณต้องการเปลี่ยน
การตั้งค่าจะปรากฏในหน้าต่างทางขอบขวา ใน การตั้งค่า คุณสามารถทำสิ่งต่าง ๆ เช่น เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล เลือกจำนวนอีเมลที่ดาวน์โหลด และตั้งค่าลายเซ็นอีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 4:  เปลี่ยนการตั้งค่าที่คุณต้องการ แล้วคลิก บันทึก
หมายเหตุ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าแอปอีเมลได้ที่ แก้ไขปัญหาอีเมล

Outlook 2013

คุณอาจต้องการปรับปรุงการตั้งค่าบัญชีอีเมล เมื่อรหัสผ่านบัญชีอีเมลของคุณเปลี่ยนแปลง หรือเมื่อคุณต้องการกำหนดการตั้งค่าเอง เช่น วิธีแสดงชื่อของคุณให้ผู้อื่นเห็น ต่อไปนี้เป็นวิธีทำการเปลี่ยนแปลง:

ขั้นตอนที่ 1:  ไปที่เมนูเริ่ม โลโก้ Windows แล้วเลือก Outlook
หากคุณไม่เห็น Outlook บนเมนูเริ่ม คุณสามารถปัดหมุดแอปไว้ที่นั่นได้ ไปที่เมนูเริ่ม โลโก้ Windows แล้วเลือก แอปทั้งหมด กด Outlook 2013 ค้างไว้ (หรือคลิกขวา) แล้วเลือก ปักหมุดที่เมนูเริ่ม
ขั้นตอนที่ 2:  เลือก ไฟล์ เลือก การตั้งค่าบัญชี และจากรายการ ให้เลือก การตั้งค่าบัญชี
ขั้นตอนที่ 3:  เลือกบัญชีอีเมลที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วเลือก เปลี่ยน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีอีเมล

ใช้แอปอีเมลเพื่อจัดการข้อความ

แอปอีเมลมีบานหน้าต่างสามบานดังนี้:

 • บานหน้าต่างซ้ายแสดงโฟลเดอร์และบัญชีอีเมลของคุณ
  เลือกโฟลเดอร์หรือบัญชีเพื่อสลับใช้งาน
 • บานหน้าต่างกลางแสดงข้อความต่าง ๆ สำหรับบัญชีอีเมลที่เลือกไว้
 • บานหน้าต่างด้านขวา คือ บานหน้าต่างการอ่านซึ่งแสดงเนื้อหาของอีเมลที่เลือกไว้
ต่อไปนี้เป็นวิธีใช้งานแอปอีเมล:
งาน
สิ่งที่ต้องทำ

ตอบกลับ ตอบกลับทั้งหมด หรือส่งต่อ

เลือกข้อความ แล้วเลือก ตอบกลับ ตอบกลับทั้งหมด หรือ ส่งต่อ ที่ด้านบนของหน้าต่างแอปอีเมล

ลบข้อความ

ปัดนิ้วจากทางขวาไปซ้ายบนข้อความแต่ละข้อความที่คุณต้องการลบ

หรือเลือกหนึ่งข้อความขึ้นไป แล้วเลือก ลบ ที่ด้านบนของหน้าต่างแอปอีเมล

ค้นหาข้อความ

เลือก ค้นหา ไอคอนค้นหา ที่ด้านบนของหน้าต่างแอปอีเมล ในกล่องค้นหา ให้ป้อนสิ่งที่คุณต้องการค้นหา เช่น ชื่อบุคคลหรือข้อความจากอีเมล แล้วกด Enter (หรือเลือกไอคอนค้นหา) เพื่อค้นหา

การแจ้งเตือนอีเมล

การแจ้งเตือนอีเมลใหม่จะปรากฏในศูนย์ปฏิบัติการ เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าศูนย์ปฏิบัติการ โปรดดูที่ การตั้งค่าส่วนบุคคลและการตั้งค่า

ซิงค์อีเมล

เมื่อต้องการซิงค์อีเมลด้วยตนเอง ให้เลือก ซิงค์ ไอคอนซิงค์ ถัดจากชื่อบัญชีในบานหน้าต่างซ้าย โดยค่าเริ่มต้นแล้ว แอปอีเมลจะดาวน์โหลดอีเมลใหม่ทันทีที่อีเมลมาถึง เมื่อต้องเปลี่ยนความถี่ในการดาวน์โหลดอีเมลและจำนวนอีเมลที่แอปจะดาวน์โหลด ให้เลือก การตั้งค่า >บัญชี แล้วเลือกบัญชีที่คุณต้องการเปลี่ยน

ส่งสิ่งที่แนบ

ในข้อความอีเมลใหม่ ให้เลือก แทรก ที่ด้านบนสุด แล้วเลือก แนบไฟล์ เลือกไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่มลงในข้อความ แล้วเลือก เปิด

เพิ่มผู้ติดต่อ

เลือกที่อยู่อีเมลในข้อความ แล้วเลือก เปิดผู้ติดต่อ เพื่อเปิดแอปเชื่อมต่อบุคคล เลือกไอคอน บันทึก ที่มุมขวาบน

ใช้แอปอีเมลอื่น ๆ

คุณสามารถใช้ Microsoft Edge เพื่อเข้าถึงบัญชีเว็บเมลต่าง ๆ ได้เช่นกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ พบกับ Microsoft Edge

คุณสามารถซื้อ Outlook หรือแอปอีเมลอื่น ๆ จาก Windows Store หรือจากแหล่งอื่นได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ติดตั้งและถอนการติดตั้งแอปบน Surface


วิธีเพิ่มบัญชีอีเมลของคุณ

แอปอีเมล

ครั้งแรกที่คุณเริ่มใช้งานแอปอีเมล:

 • หากคุณลงชื่อเข้าใช้ Surface ด้วยบัญชี Microsoft แสดงว่ามีการตั้งค่าบัญชีเมลของคุณแล้ว จากนั้น คุณสามารถเพิ่มบัญชีอื่น ๆ จาก Outlook, Gmail, AOL และ Yahoo! และแม้แต่อีเมลที่ทำงานของคุณ (Exchange Activesync)
 • หากคุณลงชื่อเข้าใช้ Surface ด้วยบัญชีภายในเครื่อง แสดงว่ายังไม่มีการตั้งค่าบัญชีเมลของคุณ คุณจำเป็นจะต้องสร้างบัญชี Microsoft แล้วใช้ที่อยู่อีเมลจากบัญชี Microsoft ของคุณ เพื่อเริ่มใช้แอปอีเมล หลังจากสร้างบัญชีอีเมลแรกแล้ว คุณสามารถเพิ่มบัญชีอื่น ๆ ได้

เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีอีเมล:

ขั้นตอนที่ 1:  ไปที่เมนูเริ่ม โลโก้ Windows แล้วเลือก อีเมล
ขั้นตอนที่ 2:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วเลือก การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วเลือก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 3:  เลือก บัญชี > เพิ่มบัญชี เลือกชนิดบัญชีที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

หมายเหตุ
คุณจำเป็นจะต้องใช้ชื่อผู้ใช้ (ที่อยู่อีเมล) และรหัสผ่านของคุณในการตั้งค่าบัญชีอีเมลส่วนใหญ่ ในบางกรณี คุณจะต้องให้รายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งคุณมักพบได้บนเว็บไซต์บัญชีอีเมลของคุณ

ทำขั้นตอนที่ 2 ถึง 4 ซ้ำ สำหรับบัญชีอีเมลแต่ละบัญชีที่คุณต้องการเพิ่ม

หลังจากที่เพิ่มบัญชีอีเมลแล้ว:

 • ผู้ติดต่อจากบัญชีอีเมลของคุณจะปรากฏในแอปเชื่อมต่อบุคคล
 • การนัดหมายจะปรากฏใน แอปปฏิทิน
หมายเหตุ
ปฏิทิน Google ของคุณอาจไม่สามารถซิงค์กับแอปปฏิทินได้ อย่างไรก็ดี ปัญหานี้มีวิธีแก้ไข สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ วิธีดูเหตุการณ์ Google ของคุณในแอปปฏิทิน

Outlook 2013

Outlook 2013 RT มีติดตั้งไว้ล่วงหน้าบน Surface 2 และ Surface RT รุ่นใหม่ ๆ หากคุณมี Surface RT รุ่นเก่า คุณจะได้รับ Outlook 2013 RT เมื่อปรับปรุง Windows RT เป็น Windows RT 8.1

เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีอีเมลใน Outlook 2013:

ขั้นตอนที่ 1:  ในแถบงาน ให้เลือก Outlook 2013
การตั้งค่าบัญชีจะเริ่มขึ้นครั้งแรกที่คุณเริ่มใช้งาน Outlook
ขั้นตอนที่ 2:  บนหน้าแรกของการตั้งค่าบัญชี ให้เลือก ถัดไป
ขั้นตอนที่ 3:  บนหน้า เพิ่มบัญชีอีเมล ให้เลือก ใช่ > ถัดไป
ขั้นตอนที่ 4:  บนหน้า การตั้งค่าบัญชีแบบอัตโนมัติ ให้ป้อนข้อมูลบัญชีที่จำเป็น (ชื่อ ที่อยู่อีเมล และรหัสผ่าน) แล้วเลือก ถัดไป
ขั้นตอนที่ 5: 

หลังจาก Outlook ตั้งค่าบัญชีของคุณเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:

 • เลือก เสร็จสิ้น
 • เลือก เพิ่มบัญชีอื่น
หมายเหตุ
 • เพิ่มบัญชีอื่น หากการตั้งค่าบัญชีไม่เริ่มขึ้นเมื่อคุณเลือก Outlook 2013 แสดงว่าคุณได้ตั้งค่าบัญชีแล้ว เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีอื่น ใน Outlook ให้เลือก ไฟล์ > เพิ่มบัญชี (เหนือ การตั้งค่าบัญชี)
 • Gmail หากคุณพบปัญหาเมื่อพยายามที่จะเพิ่มบัญชี Gmail คุณอาจต้องเปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องเบื้องต้นสำหรับบัญชี Gmail ของคุณ ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีดำเนินการนี้ได้ที่ แก้ไขปัญหาอีเมล

เปลี่ยนการตั้งค่าบัญชี

แอปอีเมล

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณ:

ขั้นตอนที่ 1:  ไปที่เมนูเริ่ม โลโก้ Windows แล้วเลือก อีเมล
ขั้นตอนที่ 2:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วเลือก การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วเลือก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 3:  เลือก บัญชี แล้วเลือกบัญชีที่คุณต้องการเปลี่ยน
การตั้งค่าจะปรากฏในหน้าต่างทางขอบขวาของหน้าจอ ใน การตั้งค่า คุณสามารถทำสิ่งต่าง ๆ เช่น เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล เลือกจำนวนอีเมลที่ดาวน์โหลด และตั้งค่าลายเซ็นอีเมลของคุณ ดูข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าเฉพาะได้ที่ แอปอีเมลสำหรับ Windows
ขั้นตอนที่ 4:  เลือกลูกศรย้อนกลับ
หมายเหตุ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าแอปอีเมลได้ที่ แก้ไขปัญหาอีเมล

Outlook 2013

คุณอาจต้องการปรับปรุงการตั้งค่าบัญชีอีเมล เมื่อรหัสผ่านบัญชีอีเมลของคุณเปลี่ยนแปลง หรือเมื่อคุณต้องการกำหนดการตั้งค่าเอง เช่น วิธีแสดงชื่อของคุณให้ผู้อื่นเห็น ต่อไปนี้เป็นวิธีทำการเปลี่ยนแปลง:

ขั้นตอนที่ 1:  ในแถบงาน ให้เลือก Outlook
นอกจากนี้ คุณสามารถปักหมุด Outlook ไว้ที่เมนูเริ่มได้ ไปที่เมนูเริ่ม โลโก้ Windows แล้วเลือก แอปทั้งหมด > Microsoft Office 2013 กด Outlook 2013 ค้างไว้ (หรือคลิกขวา) แล้วเลือก ปักหมุดที่เมนูเริ่ม
ขั้นตอนที่ 2:  เลือก ไฟล์ > การตั้งค่าบัญชี > การตั้งค่าบัญชี
ขั้นตอนที่ 3:  เลือกบัญชีอีเมลที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วเลือก เปลี่ยน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีอีเมล

อีเมล POP

แอปอีเมลไม่สนับสนุนบัญชีอีเมลที่ใช้ POP POP (Post Office Protocol)

คุณสามารถใช้บัญชี Outlook.com เพื่อส่งและรับอีเมลจากบัญชีอื่นได้ (แม้แต่บัญชีที่ใช้ POP) จากนั้นเพิ่มบัญชี Outlook.com ของคุณในแอปอีเมล เพื่ออ่านและส่งอีเมลจากบัญชี POP ของคุณ ดูที่ เพิ่มบัญชีอีเมลทั้งหมดของคุณไปยัง Outlook.com เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งและรับอีเมลจากบัญชี POP ต่าง ๆ โดยใช้ Outlook หากคุณกำลังใช้ Surface RT หรือ Surface 2 อยู่ Outlook มีให้มาพร้อมกับ Windows 8.1 แล้ว

ไปที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการบัญชีอีเมลของคุณ เพื่อเข้าถึงอีเมลของคุณ ตัวอย่างเช่น หากบัญชีอีเมลของคุณมาจาก Contoso โปรดไปที่ www.contoso.com และลงชื่อเข้าใช้

ใช้แอปอีเมลเพื่อจัดการข้อความ โฟลเดอร์ และอีกมากมาย

แอปอีเมลมีบานหน้าต่างสามบานดังนี้:

 • บานหน้าต่างซ้ายแสดงโฟลเดอร์และบัญชีอีเมลของคุณ
  เลือกโฟลเดอร์หรือบัญชีเพื่อสลับใช้งาน
 • บานหน้าต่างกลางแสดงข้อความต่าง ๆ สำหรับบัญชีอีเมลที่เลือกไว้
 • บานหน้าต่างด้านขวา คือ บานหน้าต่างการอ่านซึ่งแสดงเนื้อหาของอีเมลที่เลือกไว้
ต่อไปนี้เป็นวิธีใช้งานแอปอีเมล:
งาน
สิ่งที่ต้องทำ

ตอบกลับ ตอบกลับทั้งหมด หรือส่งต่อ

เลือกไอคอน ตอบกลับ ที่มุมขวาบน

ลบข้อความ

เลือกข้อความหนึ่งข้อความขึ้นไป จากนั้นเลือกไอคอน ลบ ที่มุมขวาบน

ค้นหาข้อความ

เลือกไอคอน ค้นหา (หรือเปิด ทางลัดการค้นหา) และในกล่องค้นหา ให้ป้อนสิ่งที่คุณต้องการค้นหา เช่น ชื่อบุคคลหรือข้อความจากอีเมล แล้วกด Enter (หรือเลือกไอคอน ค้นหา )

การแจ้งเตือนอีเมล

อีเมลแจ้งเตือนใหม่ปรากฏบนไทล์อีเมลและที่มุมล่างซ้ายบนหน้าจอเมื่อล็อก เมื่อต้องการเปลี่ยนวิธีการแจ้งเตือนอีเมลใหม่ โปรดดูที่ วิธีจัดการการแจ้งเตือนสำหรับแอปอีเมล ปฏิทิน และเชื่อมต่อบุคคล

ซิงค์อีเมล

เมื่อต้องการซิงค์อีเมลด้วยตนเอง ให้เปิดคำสั่งของแอป แล้วเลือก ซิงค์ (หรือกด F5)

โดยค่าเริ่มต้นแล้ว แอปอีเมลจะดาวน์โหลดอีเมลใหม่ทันทีที่อีเมลมาถึงและย้อนหลังไป 2 สัปดาห์ เมื่อต้องการเปลี่ยนเวลาและจำนวนอีเมลที่ดาวน์โหลด ให้เปิด ทางลัดการตั้งค่า เลือก บัญชี แล้วเลือกบัญชีที่คุณต้องการเปลี่ยน

ส่งสิ่งที่แนบ

ในข้อความอีเมลใหม่ ให้เลือกไอคอน สิ่งที่แนบ เลือกไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่มลงในข้อความ แล้วเลือก แนบ

เพิ่มผู้ติดต่อ

เลือกที่อยู่อีเมลในข้อความอีเมล แล้วเลือก เพิ่มผู้ติดต่อ เลือกไอคอน บันทึก ที่มุมขวาบน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มผู้ติดต่อได้ที่ วิธีใช้แอปเชื่อมต่อบุคคล

ใช้แอปอีเมลอื่น ๆ

คุณสามารถใช้ Internet Explorer ในการเข้าถึงบัญชีเว็บเมลต่างๆ เพิ่มเพจเว็บเมลของคุณลงในรายการโปรด เพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ใช้รายการโปรดเพื่อบันทึกเว็บไซต์ที่คุณชื่นชอบ

มองหาแอปอีเมลใน Windows Store ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ติดตั้งและถอนการติดตั้งแอปบน Surface


วิธีเพิ่มบัญชีอีเมลของคุณ

แอปอีเมล

ครั้งแรกที่คุณเริ่มใช้งานแอปอีเมล:

 • หากคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ Surface ด้วยบัญชี Microsoft แสดงว่ามีการตั้งค่าบัญชีเมลของคุณแล้ว จากนั้น คุณสามารถเพิ่มบัญชีอื่น ๆ จาก Outlook, Gmail, AOL และ Yahoo! และแม้แต่อีเมลที่ทำงานของคุณ (Exchange Activesync)
 • หากคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ Surface ด้วยบัญชีภายในเครื่อง แสดงว่ายังไม่มีการตั้งค่าบัญชีเมลของคุณ คุณจำเป็นจะต้องสร้างบัญชี Microsoft จากนั้นใช้ที่อยู่อีเมลจากบัญชี Microsoft ของคุณเพื่อเริ่มใช้แอปอีเมลบน Surface หลังจากสร้างบัญชีอีเมลแรกแล้ว คุณสามารถเพิ่มบัญชีอื่น ๆ ได้

ด้วยวิธีต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1:  บนหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก อีเมล
ขั้นตอนที่ 2:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิก บัญชี
ขั้นตอนที่ 4:  แตะหรือคลิก เพิ่มบัญชี แล้วเลือกชนิดบัญชีที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
คุณจำเป็นจะต้องใช้เฉพาะชื่อผู้ใช้ (ที่อยู่อีเมล) และรหัสผ่านของคุณในการตั้งค่าบัญชีอีเมลส่วนใหญ่ ในบางกรณี คุณจะต้องให้รายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งคุณมักพบได้บนเว็บไซต์บัญชีอีเมลของคุณ

ทำขั้นตอนที่ 2 ถึง 4 ซ้ำ สำหรับแต่ละบัญชีอีเมลของคุณ

หลังจากที่เพิ่มบัญชีอีเมลแล้ว:

 • ผู้ติดต่อจากบัญชีอีเมลของคุณจะปรากฏในแอปเชื่อมต่อบุคคล
 • การนัดหมายจะปรากฏใน แอปปฏิทิน
หมายเหตุ
หากคุณมีแอปอีเมลรุ่นล่าสุด ปฏิทิน Google ของคุณอาจไม่ซิงค์กับแอปปฏิทิน อย่างไรก็ดี ปัญหานี้มีวิธีแก้ไข สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ วิธีดูเหตุการณ์ Google ของคุณในแอปปฏิทิน

Outlook 2013

Surface RT และ Surface 2: Outlook 2013 RT มีติดตั้งไว้ล่วงหน้าบน Surface 2 และ Surface RT รุ่นใหม่ ๆ หากคุณมี Surface RT รุ่นเก่า คุณจะได้รับ Outlook 2013 RT เมื่อปรับปรุง Windows RT เป็น Windows RT 8.1

Surface Pro และ Surface 3: ค้นพบตัวเลือกของคุณในการใช้งาน Outlook บน Surface Pro และ Surface 3 ได้ที่ ติดตั้งและใช้ Microsoft Office บน Surface Pro และ Surface 3

เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีอีเมลใน Outlook 2013:

ขั้นตอนที่ 1:  บนหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก Outlook 2013
การตั้งค่าบัญชีจะเริ่มขึ้นครั้งแรกที่คุณเริ่มใช้งาน Outlook
ขั้นตอนที่ 2:  บนหน้าแรกของการตั้งค่าบัญชี ให้แตะหรือคลิก ถัดไป
ขั้นตอนที่ 3:  บนหน้า เพิ่มบัญชีอีเมล ให้แตะหรือคลิก ใช่ จากนั้นแตะหรือคลิก ถัดไป
ขั้นตอนที่ 4:  บนหน้า การตั้งค่าบัญชีแบบอัตโนมัติ ให้ป้อนข้อมูลบัญชีที่จำเป็น (ชื่อ ที่อยู่อีเมล และรหัสผ่าน) และแตะหรือคลิก ถัดไป
ขั้นตอนที่ 5: 

หลังจาก Outlook ตั้งค่าบัญชีของคุณเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:

 • แตะหรือคลิก เสร็จสิ้น
 • หรือ
 • แตะหรือคลิก เพิ่มบัญชีอื่น
หมายเหตุ
 • เพิ่มบัญชีอื่น หากการตั้งค่าบัญชีไม่เริ่มขึ้นเมื่อคุณแตะหรือคลิก Outlook 2013 แสดงว่าคุณได้ตั้งค่าบัญชีแล้ว เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีอื่น ใน Outlook ให้แตะหรือคลิก ไฟล์ จากนั้นเลือก เพิ่มบัญชี (เหนือ การตั้งค่าบัญชี)
 • Gmail หากคุณพบปัญหาเมื่อพยายามที่จะเพิ่มบัญชี Gmail คุณอาจต้องเปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องเบื้องต้นสำหรับบัญชี Gmail ของคุณ ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีดำเนินการนี้ได้ที่ แก้ไขปัญหาอีเมล

เปลี่ยนการตั้งค่าบัญชี

แอปอีเมล

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณ:

ขั้นตอนที่ 1:  บนหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก อีเมล
ขั้นตอนที่ 2:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิก บัญชี แล้วเลือกบัญชีที่คุณต้องการเปลี่ยน
การตั้งค่าจะปรากฏในหน้าต่างทางขอบขวาของหน้าจอ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ เช่น รหัสผ่านอีเมล จำนวนอีเมลที่ดาวน์โหลด และลายเซ็นอีเมลของคุณได้ ดูข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าเฉพาะได้ที่ แอปอีเมลสำหรับ Windows
ขั้นตอนที่ 4:  แตะหรือคลิกลูกศรย้อนกลับ
หมายเหตุ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าแอปอีเมลได้ที่ แก้ไขปัญหาอีเมล

Outlook 2013

คุณอาจต้องการปรับปรุงการตั้งค่าบัญชีอีเมล เมื่อรหัสผ่านบัญชีอีเมลของคุณเปลี่ยนแปลง หรือเมื่อคุณต้องการกำหนดการตั้งค่าเอง เช่น วิธีแสดงชื่อของคุณให้ผู้อื่นเห็น ต่อไปนี้เป็นวิธีทำการเปลี่ยนแปลง:

ขั้นตอนที่ 1:  บนหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก Outlook
(หากคุณไม่เห็น Outlook บนหน้าจอเริ่ม คุณสามารถปัดหมุดแอปไว้ที่นั่นได้ ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะหรือคลิก ค้นหา ป้อน Outlook ในกล่องค้นหา กด Outlook 2013 ค้างไว้ (หรือคลิกขวา) จากนั้นแตะหรือคลิก ปัดหมุดที่หน้าจอเริ่ม)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก ไฟล์ แตะหรือคลิก การตั้งค่าบัญชี จากนั้นแตะหรือคลิก การตั้งค่าบัญชี
ขั้นตอนที่ 3:  เลือกบัญชีอีเมลที่คุณต้องการเปลี่ยน จากนั้นแตะหรือคลิก เปลี่ยน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีอีเมล

อีเมล POP

แอปอีเมลไม่สนับสนุนบัญชีอีเมลที่ใช้ POP POP (Post Office Protocol)

คุณสามารถใช้บัญชี Outlook.com เพื่อส่งและรับอีเมลจากบัญชีอื่นได้ (แม้แต่บัญชีที่ใช้ POP) จากนั้นเพิ่มบัญชี Outlook.com ของคุณในแอปอีเมล เพื่ออ่านและส่งอีเมลจากบัญชี POP ของคุณ ดูที่ เพิ่มบัญชีอีเมลทั้งหมดของคุณไปยัง Outlook.com เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งและรับอีเมลจากบัญชี POP ต่าง ๆ โดยใช้ Outlook หากคุณกำลังใช้ Surface RT หรือ Surface 2 อยู่ Outlook มีให้มาพร้อมกับ Windows 8.1 แล้ว คุณยังอาจซื้อ Outlook สำหรับ Surface Pro และ Surface 3 ได้เช่นกัน

ใช้เว็บไซต์ของผู้ให้บริการบัญชีอีเมลของคุณ เพื่อเข้าถึงอีเมลของคุณ ตัวอย่างเช่น หากบัญชีอีเมลของคุณมาจาก Contoso โปรดไปที่ www.contoso.com และลงชื่อเข้าใช้

ใช้แอปอีเมลเพื่อจัดการข้อความ โฟลเดอร์ และอีกมากมาย

แอปอีเมลมีบานหน้าต่างสามบานดังนี้:

 • บานหน้าต่างด้านซ้ายแสดงโฟลเดอร์และบัญชีอีเมลของคุณ (ที่มุมซ้ายล่าง)
  แตะหรือคลิกโฟลเดอร์หรือบัญชีเพื่อสลับไปยังบัญชีนั้น ๆ
 • บานหน้าต่างกลางแสดงข้อความต่าง ๆ สำหรับบัญชีอีเมลที่เลือกไว้
 • บานหน้าต่างด้านขวา คือ บานหน้าต่างการอ่านซึ่งแสดงเนื้อหาของอีเมลที่เลือกไว้
ต่อไปนี้เป็นวิธีใช้งานแอปอีเมล:
งาน
สิ่งที่ต้องทำ

ตอบกลับ ตอบกลับทั้งหมด หรือส่งต่อ

แตะหรือคลิกไอคอนตอบกลับที่มุมขวาล่าง

ลบข้อความ

เลือกข้อความหนึ่งข้อความขึ้นไป จากนั้นแตะหรือคลิกไอคอน ลบ ที่มุมขวาบน

ค้นหาข้อความ

แตะหรือคลิกไอคอน ค้นหา (หรือเปิด ทางลัดการค้นหา) และพิมพ์สิ่งที่คุณต้องการค้นหาในกล่องค้นหา เช่น ชื่อบุคคลหรือข้อความจากอีเมล แล้วกด Enter (หรือแตะหรือคลิกไอคอน ค้นหา )

การแจ้งเตือนอีเมล

อีเมลแจ้งเตือนใหม่ปรากฏบนไทล์อีเมลและที่มุมล่างซ้ายบนหน้าจอเมื่อล็อก เมื่อต้องการเปลี่ยนวิธีการแจ้งเตือนอีเมลใหม่ โปรดดูที่ วิธีจัดการการแจ้งเตือนสำหรับแอปอีเมล ปฏิทิน และเชื่อมต่อบุคคล

ซิงค์อีเมล

เมื่อต้องการซิงค์อีเมลด้วยตนเอง ให้เปิดคำสั่งของแอป แล้วแตะหรือคลิก ซิงค์ (หรือกด F5)

โดยค่าเริ่มต้นแล้ว แอปอีเมลจะดาวน์โหลดอีเมลใหม่ทันทีที่อีเมลมาถึงและย้อนหลังไป 2 สัปดาห์ เมื่อต้องการเปลี่ยนเวลาและจำนวนอีเมลที่ดาวน์โหลด ให้เปิด ทางลัดการตั้งค่า แตะหรือคลิก บัญชี แล้วเลือกบัญชีที่คุณต้องการเปลี่ยน

ส่งสิ่งที่แนบ

ในข้อความอีเมลใหม่ ให้แตะหรือคลิกไอคอน สิ่งที่แนบ เลือกไฟล์ที่คุณต้องการแนบไปกับข้อความ แล้วแตะหรือคลิก แนบ

เพิ่มผู้ติดต่อ

แตะหรือคลิกที่อยู่อีเมลจากข้อความอีเมล แอปเชื่อมต่อบุคคลจะเปิดขึ้น แตะหรือคลิกไอคอน บันทึก ที่มุมขวาล่าง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มผู้ติดต่อได้ที่ วิธีใช้แอปเชื่อมต่อบุคคล

ใช้แอปอีเมลอื่น ๆ

คุณสามารถใช้ Internet Explorer ในการเข้าถึงบัญชีเว็บเมลต่างๆ ปักหมุดเพจเว็บเมลของคุณบนหน้าจอเริ่มเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีปักหมุดเว็บเพจบนหน้าจอเริ่มได้ที่ ใช้รายการโปรดเพื่อบันทึกเว็บไซต์ที่คุณชื่นชอบ

คุณสามารถซื้อ Outlook หรือแอปอีเมลอื่น ๆ จาก Windows Store หรือจากแหล่งอื่นได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ติดตั้งและถอนการติดตั้งแอปบน Surface


วิธีเพิ่มบัญชีอีเมลของคุณ

แอปอีเมล

ครั้งแรกที่คุณเริ่มใช้งานแอปอีเมล:

 • หากคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ Surface ด้วยบัญชี Microsoft แสดงว่ามีการตั้งค่าบัญชีเมลของคุณแล้ว จากนั้น คุณสามารถเพิ่มบัญชีอื่น ๆ จาก Outlook, Gmail, AOL และ Yahoo! และแม้แต่อีเมลที่ทำงานของคุณ (Exchange Activesync)
 • หากคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ Surface ด้วยบัญชีภายในเครื่อง แสดงว่ายังไม่มีการตั้งค่าบัญชีเมลของคุณ คุณจำเป็นจะต้องสร้างบัญชี Microsoft จากนั้นใช้ที่อยู่อีเมลจากบัญชี Microsoft ของคุณเพื่อเริ่มใช้แอปอีเมลบน Surface หลังจากสร้างบัญชีอีเมลแรกแล้ว คุณสามารถเพิ่มบัญชีอื่น ๆ ได้

ด้วยวิธีต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1:  บนหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก อีเมล
ขั้นตอนที่ 2:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิก บัญชี
ขั้นตอนที่ 4:  แตะหรือคลิก เพิ่มบัญชี แล้วเลือกชนิดบัญชีที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
คุณจำเป็นจะต้องใช้เฉพาะชื่อผู้ใช้ (ที่อยู่อีเมล) และรหัสผ่านของคุณในการตั้งค่าบัญชีอีเมลส่วนใหญ่ ในบางกรณี คุณจะต้องให้รายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งคุณมักพบได้บนเว็บไซต์บัญชีอีเมลของคุณ

ทำขั้นตอนที่ 2 ถึง 4 ซ้ำ สำหรับแต่ละบัญชีอีเมลของคุณ

หลังจากที่เพิ่มบัญชีอีเมลแล้ว:

 • ผู้ติดต่อจากบัญชีอีเมลของคุณจะปรากฏในแอปเชื่อมต่อบุคคล
 • การนัดหมายจะปรากฏใน แอปปฏิทิน
หมายเหตุ
หากคุณมีแอปอีเมลรุ่นล่าสุด ปฏิทิน Google ของคุณอาจไม่ซิงค์กับแอปปฏิทิน อย่างไรก็ดี ปัญหานี้มีวิธีแก้ไข สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ วิธีดูเหตุการณ์ Google ของคุณในแอปปฏิทิน

Outlook 2013

Outlook 2013 RT มีติดตั้งไว้ล่วงหน้าบน Surface 2 และ Surface RT รุ่นใหม่ ๆ หากคุณมี Surface RT รุ่นเก่า คุณจะได้รับ Outlook 2013 RT เมื่อปรับปรุง Windows RT เป็น Windows RT 8.1

เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีอีเมลใน Outlook 2013:

ขั้นตอนที่ 1:  บนหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก Outlook 2013
การตั้งค่าบัญชีจะเริ่มขึ้นครั้งแรกที่คุณเริ่มใช้งาน Outlook
ขั้นตอนที่ 2:  บนหน้าแรกของการตั้งค่าบัญชี ให้แตะหรือคลิก ถัดไป
ขั้นตอนที่ 3:  บนหน้า เพิ่มบัญชีอีเมล ให้แตะหรือคลิก ใช่ จากนั้นแตะหรือคลิก ถัดไป
ขั้นตอนที่ 4:  บนหน้า การตั้งค่าบัญชีแบบอัตโนมัติ ให้ป้อนข้อมูลบัญชีที่จำเป็น (ชื่อ ที่อยู่อีเมล และรหัสผ่าน) และแตะหรือคลิก ถัดไป
ขั้นตอนที่ 5: 

หลังจาก Outlook ตั้งค่าบัญชีของคุณเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:

 • แตะหรือคลิก เสร็จสิ้น
 • หรือ
 • แตะหรือคลิก เพิ่มบัญชีอื่น
หมายเหตุ
 • เพิ่มบัญชีอื่น หากการตั้งค่าบัญชีไม่เริ่มขึ้นเมื่อคุณแตะหรือคลิก Outlook 2013 แสดงว่าคุณได้ตั้งค่าบัญชีแล้ว เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีอื่น ใน Outlook ให้แตะหรือคลิก ไฟล์ จากนั้นเลือก เพิ่มบัญชี (เหนือ การตั้งค่าบัญชี)
 • Gmail หากคุณพบปัญหาเมื่อพยายามที่จะเพิ่มบัญชี Gmail คุณอาจต้องเปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องเบื้องต้นสำหรับบัญชี Gmail ของคุณ ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีดำเนินการนี้ได้ที่ แก้ไขปัญหาอีเมล

เปลี่ยนการตั้งค่าบัญชี

แอปอีเมล

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณ:

ขั้นตอนที่ 1:  บนหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก อีเมล
ขั้นตอนที่ 2:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิก บัญชี แล้วเลือกบัญชีที่คุณต้องการเปลี่ยน
การตั้งค่าจะปรากฏในหน้าต่างทางขอบขวาของหน้าจอ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ เช่น รหัสผ่านอีเมล จำนวนอีเมลที่ดาวน์โหลด และลายเซ็นอีเมลของคุณได้ ดูข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าเฉพาะได้ที่ แอปอีเมลสำหรับ Windows
ขั้นตอนที่ 4:  แตะหรือคลิกลูกศรย้อนกลับ
หมายเหตุ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าแอปอีเมลได้ที่ แก้ไขปัญหาอีเมล

Outlook 2013

คุณอาจต้องการปรับปรุงการตั้งค่าบัญชีอีเมล เมื่อรหัสผ่านบัญชีอีเมลของคุณเปลี่ยนแปลง หรือเมื่อคุณต้องการกำหนดการตั้งค่าเอง เช่น วิธีแสดงชื่อของคุณให้ผู้อื่นเห็น ต่อไปนี้เป็นวิธีทำการเปลี่ยนแปลง:

ขั้นตอนที่ 1:  บนหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก Outlook
(หากคุณไม่เห็น Outlook บนหน้าจอเริ่ม คุณสามารถปัดหมุดแอปไว้ที่นั่นได้ ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะหรือคลิก ค้นหา ป้อน Outlook ในกล่องค้นหา กด Outlook 2013 ค้างไว้ (หรือคลิกขวา) จากนั้นแตะหรือคลิก ปัดหมุดที่หน้าจอเริ่ม)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก ไฟล์ แตะหรือคลิก การตั้งค่าบัญชี จากนั้นแตะหรือคลิก การตั้งค่าบัญชี
ขั้นตอนที่ 3:  เลือกบัญชีอีเมลที่คุณต้องการเปลี่ยน จากนั้นแตะหรือคลิก เปลี่ยน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีอีเมล

อีเมล POP

แอปอีเมลไม่สนับสนุนบัญชีอีเมลที่ใช้ POP POP (Post Office Protocol)

คุณสามารถใช้บัญชี Outlook.com เพื่อส่งและรับอีเมลจากบัญชีอื่นได้ (แม้แต่บัญชีที่ใช้ POP) จากนั้นเพิ่มบัญชี Outlook.com ของคุณในแอปอีเมล เพื่ออ่านและส่งอีเมลจากบัญชี POP ของคุณ ดูที่ เพิ่มบัญชีอีเมลทั้งหมดของคุณไปยัง Outlook.com เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งและรับอีเมลจากบัญชี POP ต่าง ๆ โดยใช้ Outlook หากคุณกำลังใช้ Surface RT หรือ Surface 2 อยู่ Outlook มีให้มาพร้อมกับ Windows 8.1 แล้ว คุณยังอาจซื้อ Outlook สำหรับ Surface Pro และ Surface 3 ได้เช่นกัน

ใช้เว็บไซต์ของผู้ให้บริการบัญชีอีเมลของคุณ เพื่อเข้าถึงอีเมลของคุณ ตัวอย่างเช่น หากบัญชีอีเมลของคุณมาจาก Contoso โปรดไปที่ www.contoso.com และลงชื่อเข้าใช้

ใช้แอปอีเมลเพื่อจัดการข้อความ โฟลเดอร์ และอีกมากมาย

แอปอีเมลมีบานหน้าต่างสามบานดังนี้:

 • บานหน้าต่างด้านซ้ายแสดงโฟลเดอร์และบัญชีอีเมลของคุณ (ที่มุมซ้ายล่าง)
  แตะหรือคลิกโฟลเดอร์หรือบัญชีเพื่อสลับไปยังบัญชีนั้น ๆ
 • บานหน้าต่างกลางแสดงข้อความต่าง ๆ สำหรับบัญชีอีเมลที่เลือกไว้
 • บานหน้าต่างด้านขวา คือ บานหน้าต่างการอ่านซึ่งแสดงเนื้อหาของอีเมลที่เลือกไว้
ต่อไปนี้เป็นวิธีใช้งานแอปอีเมล:
งาน
สิ่งที่ต้องทำ

ตอบกลับ ตอบกลับทั้งหมด หรือส่งต่อ

แตะหรือคลิกไอคอนตอบกลับที่มุมขวาล่าง

ลบข้อความ

เลือกข้อความหนึ่งข้อความขึ้นไป จากนั้นแตะหรือคลิกไอคอน ลบ ที่มุมขวาบน

ค้นหาข้อความ

แตะหรือคลิกไอคอน ค้นหา (หรือเปิด ทางลัดการค้นหา) และพิมพ์สิ่งที่คุณต้องการค้นหาในกล่องค้นหา เช่น ชื่อบุคคลหรือข้อความจากอีเมล แล้วกด Enter (หรือแตะหรือคลิกไอคอน ค้นหา )

การแจ้งเตือนอีเมล

อีเมลแจ้งเตือนใหม่ปรากฏบนไทล์อีเมลและที่มุมล่างซ้ายบนหน้าจอเมื่อล็อก เมื่อต้องการเปลี่ยนวิธีการแจ้งเตือนอีเมลใหม่ โปรดดูที่ วิธีจัดการการแจ้งเตือนสำหรับแอปอีเมล ปฏิทิน และเชื่อมต่อบุคคล

ซิงค์อีเมล

เมื่อต้องการซิงค์อีเมลด้วยตนเอง ให้เปิดคำสั่งของแอป แล้วแตะหรือคลิก ซิงค์ (หรือกด F5)

โดยค่าเริ่มต้นแล้ว แอปอีเมลจะดาวน์โหลดอีเมลใหม่ทันทีที่อีเมลมาถึงและย้อนหลังไป 2 สัปดาห์ เมื่อต้องการเปลี่ยนเวลาและจำนวนอีเมลที่ดาวน์โหลด ให้เปิด ทางลัดการตั้งค่า แตะหรือคลิก บัญชี แล้วเลือกบัญชีที่คุณต้องการเปลี่ยน

ส่งสิ่งที่แนบ

ในข้อความอีเมลใหม่ ให้แตะหรือคลิกไอคอน สิ่งที่แนบ เลือกไฟล์ที่คุณต้องการแนบไปกับข้อความ แล้วแตะหรือคลิก แนบ

เพิ่มผู้ติดต่อ

แตะหรือคลิกที่อยู่อีเมลจากข้อความอีเมล แอปเชื่อมต่อบุคคลจะเปิดขึ้น แตะหรือคลิกไอคอน บันทึก ที่มุมขวาล่าง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มผู้ติดต่อได้ที่ วิธีใช้แอปเชื่อมต่อบุคคล

ใช้แอปอีเมลอื่น ๆ

คุณสามารถใช้ Internet Explorer ในการเข้าถึงบัญชีเว็บเมลต่างๆ ปักหมุดเพจเว็บเมลของคุณบนหน้าจอเริ่มเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีปักหมุดเว็บเพจบนหน้าจอเริ่มได้ที่ ใช้รายการโปรดเพื่อบันทึกเว็บไซต์ที่คุณชื่นชอบ

มองหาแอปอีเมลใน Windows Store ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ติดตั้งและถอนการติดตั้งแอปบน Surface


ติดต่อเรา

Answer Desk
Answer Tech พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่แบบสด