แก้ไขปัญหาการหมุนหน้าจอบน Surface

ใช้กับ

Surface Book, Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface 2, Surface Pro, Surface RT.

ใช้กับ

Surface 2, Surface RT.

ใช้กับ

Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

ใช้กับ

Surface Book, Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface 2, Surface Pro, Surface RT.

ระบบปฏิบัติการ:

Surface ออกแบบขึ้นเพื่อให้หมุนภาพที่แสดงผลโดยอัตโนมัติเมื่อคุณหมุนตัวเครื่อง เพื่อให้คุณสามารถเห็นเนื้อหาที่แสดงผลในด้านที่ถูกต้องเสมอ หากการแสดงผลไม่หมุนโดยอัตโนมัติ ให้ลองดำเนินการแก้ไขดังต่อไปนี้ตามลำดับ


วิธีการแก้ไขปัญหา 1: ถอดฝาปิด Surface และจอแสดงผลภายนอกออก

Surface ออกแบบขึ้นเพื่อแสดงหน้าจอในแนวนอน เมื่อคุณพิมพ์ข้อมูลด้วย Typing Cover สำหรับ Surface หรือเมื่อเชื่อมต่อหน้าจอแสดงผลภายนอกกับ Surface ของคุณ

ขั้นตอนที่ 1:  ถอดฝาปิดแบบพิมพ์ได้สำหรับ Surface และจอแสดงผลภายนอกที่เชื่อมต่ออยู่ออกไป เพื่อดูว่าอุปกรณ์เหล่านี้ทำให้หน้าจอไม่สามารถหมุนได้อัตโนมัติหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2:  ตรวจสอบว่าหน้าจอ Surface ของคุณหมุนโดยอัตโนมัติหรือไม่เมื่อคุณหมุน Surface

ถ้าหน้าจอยังไม่หมุนโดยอัตโนมัติ ให้ใช้วิธีการแก้ไขปํญหาที่ 2

วิธีการแก้ไขปัญหา 2: ตรวจสอบการตั้งค่าการหมุนอัตโนมัติ

ถ้าหน้าจอไม่หมุนโดยอัตโนมัติ การตั้งค่าการหมุนอัตโนมัติอาจถูกเลือกให้ล็อกที่ตำแหน่งเดียว ต่อไปนี้เป็นวิธีปลดล็อก:

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ หรือเลือก ศูนย์ปฏิบัติการ ไอคอนการแจ้งเตือนในแถบงาน ในแถบงาน
ขั้นตอนที่ 2:  หาก การล็อกการหมุน ไม่จางลง แสดงว่าการหมุนอุตโนมัติถูกล็อกอยู่ เลือก การล็อกการหมุน เพื่อปลดล็อกการหมุนอัตโนมัติ

แตะ การล็อกการหมุนใน ศูนย์ปฏิบัติการ

หมายเหตุ
การล็อกการหมุน จะไม่จางลงเมื่อการหมุนอัตโนมัติล็อกอยู่ เมื่อล็อกการหมุนอัตโนมัติ หน้าจอจะไม่หมุนเมื่อคุณเปลี่ยนการวางแนวหน้าจอ Surface ของคุณ
ไอคอนการล็อกการหมุนเมื่อการหมุนอัตโนมัติถูกล็อก
ขั้นตอนที่ 3:  ติด Typing Cover สำหรับ Surface ใหม่อีกครั้ง พับไปด้านหลัง และตรวจสอบว่าจอแสดงผลหมุนโดยอัตโนมัติหรือไม่เมื่อคุณหมุนเครื่อง Surface ของคุณ
หมายเหตุ
 • การหมุนหน้าจอบน Surface จะถูกล็อกโดยอัตโนมัติเมื่อติดฝาปิดแบบพิมพ์ได้สำหรับ Surface ในตำแหน่งสำหรับพิมพ์
 • การพับ Typing Cover สำหรับ Surface ไปด้านหลังจะทำให้หน้าจอหมุนได้โดยอัตโนมัติ เว้นแต่การตั้งค่าการวางแนวหน้าจอบน Surface จะถูกล็อกไว้
 • หากหน้าจอ Surface ของคุณอยู่ในแนวตั้งขณะติดฝาปิดแบบพิมพ์ได้สำหรับ Surface หรือเชื่อมต่อกับจอแสดงผลภายนอก หน้าจอจะหมุนไปเป็นแนวนอนโดยอัตโนมัติ แม้ว่าการหมุนหน้าจอจะถูกล็อกอยู่

หากการหมุนอัตโนมัติยังทำงานอย่างไม่ถูกต้องหลังจากปลดล็อกการหมุนอัตโนมัติ ให้ใช้วิธีการแก้ไขปัญหา 3

วิธีการแก้ไขปัญหา 3: ปิด Surface และเปิดใหม่อีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 1:  ไปที่ เริ่ม โลโก้ Windows จากนั้นเลือก เปิด/ปิดเครื่อง > ปิดเครื่อง
ขั้นตอนที่ 2:  กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อเปิด Surface ของคุณอีกครั้งและลงชื่อเข้าใช้ Windows

หากการปิดและเปิด Surface ของคุณใหม่ไม่ช่วยแก้ไขปัญหา ให้ลองวิธีการแก้ไขปัญหา 4

วิธีการแก้ไขปัญหา 4: ติดตั้งการปรับปรุงล่าสุด

การติดตั้งการปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Surface ของคุณ รวมถึงการปรับปรุง Windows และตัววัดอัตราเร่งเชิงเส้นหรือเซนเซอร์อื่น ๆ อาจช่วยแก้ไขปัญหาการหมุนได้ โปรดดูที่ ติดตั้งการปรับปรุง Surface และ Windows

หากการหมุนอัตโนมัติยังทำงานอย่างไม่ถูกต้องหลังจากติดตั้งการปรับปรุง ให้ไปที่ วิธีการแก้ไขปัญหา 5

วิธีการแก้ไขปัญหา 5: เรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหา

เปิด ตัวแก้ไขปัญหาเซนเซอร์ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดไฟล์ ให้เลือก เปิด แล้วทำตามคำแนะนำ

หากการเรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหาไม่ได้ผล ให้ไปที่ วิธีการแก้ไขปัญหา 6

วิธีการแก้ไขปัญหา 6: คืนค่า Surface

หากคุณยังคงมีปัญหาในการหมุนหน้าจออัตโนมัติ ให้ลองคืนค่า Surface ของคุณ การคืนค่า Surface เป็นการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงระบบล่าสุดที่อาจทำให้เกิดปัญหา การคืนค่า Surface จะไม่เปลี่ยนแปลงไฟล์ส่วนบุคคลของคุณ แต่อาจลบแอปและโปรแกรมควบคุมที่เพิ่งติดตั้งออก

รับทราบวิธีดำเนินการโดยละเอียดได้ที่ คืนค่าหรือรีเซ็ต Surface Pro หรือ Surface 3

ยังคงมีปัญหาในการหมุนหน้าจอหลังจากทำการคืนค่าใช่หรือไม่ โปรดติดต่อเรา เพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม


Surface ออกแบบขึ้นเพื่อให้หมุนภาพที่แสดงผลโดยอัตโนมัติเมื่อคุณหมุนตัวเครื่อง เพื่อให้คุณสามารถเห็นเนื้อหาที่แสดงผลในด้านที่ถูกต้องเสมอ หากการแสดงผลไม่หมุนโดยอัตโนมัติ ให้ลองดำเนินการแก้ไขดังต่อไปนี้ตามลำดับ


วิธีการแก้ไขปัญหา 1: ถอดฝาปิด Surface และจอแสดงผลภายนอกออก

Surface ออกแบบขึ้นเพื่อแสดงหน้าจอในแนวนอน เมื่อคุณพิมพ์ข้อมูลด้วย Typing Cover สำหรับ Surface หรือเมื่อเชื่อมต่อหน้าจอแสดงผลภายนอกกับ Surface ของคุณ

ขั้นตอนที่ 1:  ถอดฝาปิดแบบพิมพ์ได้สำหรับ Surface และจอแสดงผลภายนอกที่เชื่อมต่ออยู่ออกไป เพื่อดูว่าอุปกรณ์เหล่านี้ทำให้หน้าจอไม่สามารถหมุนได้อัตโนมัติหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2:  ตรวจสอบว่าหน้าจอ Surface ของคุณหมุนโดยอัตโนมัติหรือไม่เมื่อคุณหมุน Surface

ถ้าหน้าจอยังไม่หมุนโดยอัตโนมัติ ให้ใช้วิธีการแก้ไขปํญหาที่ 2

วิธีการแก้ไขปัญหา 2: ตรวจสอบการตั้งค่าการหมุนอัตโนมัติ

ถ้าหน้าจอไม่หมุนโดยอัตโนมัติ การตั้งค่าการหมุนอัตโนมัติอาจถูกเลือกให้ล็อกที่ตำแหน่งเดียว ต่อไปนี้เป็นวิธีปลดล็อก:

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วเลือก การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วเลือก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  เลือก หน้าจอ จากนั้นเลือกไอคอนหน้าจอเหนือแถบเลื่อนความสว่าง เพื่อปลดล็อกการหมุนอัตโนมัติ

แตะไอคอนหน้าจอในการตั้งค่า

หมายเหตุ
ไอคอนหน้าจอจะมีรูปแม่กุญแจ ถ้ามีการล็อกการหมุนอัตโนมัติ เมื่อล็อกการหมุนอัตโนมัติ หน้าจอจะไม่หมุนเมื่อคุณเปลี่ยนการวางแนวหน้าจอ Surface ของคุณ
ไอคอนหน้าจอเมื่อการหมุนอัตโนมัติถูกล็อก
ขั้นตอนที่ 3:  ติด Typing Cover สำหรับ Surface ใหม่อีกครั้ง พับไปด้านหลัง และตรวจสอบว่าจอแสดงผลหมุนโดยอัตโนมัติหรือไม่เมื่อคุณหมุนเครื่อง Surface ของคุณ
หมายเหตุ
 • การหมุนหน้าจอบน Surface จะถูกล็อกโดยอัตโนมัติเมื่อติดฝาปิดแบบพิมพ์ได้สำหรับ Surface ในตำแหน่งสำหรับพิมพ์
 • การพับ Typing Cover สำหรับ Surface ไปด้านหลังจะทำให้หน้าจอหมุนได้โดยอัตโนมัติ เว้นแต่การตั้งค่าการวางแนวหน้าจอบน Surface จะถูกล็อกไว้
 • หากหน้าจอ Surface ของคุณอยู่ในแนวตั้งขณะติดฝาปิดแบบพิมพ์ได้สำหรับ Surface หรือเชื่อมต่อกับจอแสดงผลภายนอก หน้าจอจะหมุนไปเป็นแนวนอนโดยอัตโนมัติ แม้ว่าการหมุนหน้าจอจะถูกล็อกอยู่

หากการหมุนอัตโนมัติยังทำงานอย่างไม่ถูกต้องหลังจากปลดล็อกการหมุนอัตโนมัติ ให้ใช้วิธีการแก้ไขปัญหา 3

วิธีการแก้ไขปัญหา 3: ปิด Surface และเปิดใหม่อีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วเลือก การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วเลือก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  เลือก เปิด/ปิดเครื่อง > ปิดเครื่อง
ขั้นตอนที่ 3:  กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อเปิด Surface ของคุณอีกครั้งและลงชื่อเข้าใช้ Windows

หากการปิดและเปิด Surface ของคุณใหม่ไม่ช่วยแก้ไขปัญหา ให้ลองวิธีการแก้ไขปัญหา 4

วิธีการแก้ไขปัญหา 4: ติดตั้งการปรับปรุงล่าสุด

การติดตั้งการปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Surface ของคุณ รวมถึงการปรับปรุง Windows และตัววัดอัตราเร่งเชิงเส้นหรือเซนเซอร์อื่น ๆ อาจช่วยแก้ไขปัญหาการหมุนได้ โปรดดูที่ ติดตั้งการปรับปรุง Surface และ Windows

หากการหมุนอัตโนมัติยังทำงานอย่างไม่ถูกต้องหลังจากติดตั้งการปรับปรุง ให้ไปที่ วิธีการแก้ไขปัญหา 5

วิธีการแก้ไขปัญหา 5: เรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหา

เปิด ตัวแก้ไขปัญหาเซนเซอร์ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดไฟล์ ให้เลือก เปิด แล้วทำตามคำแนะนำ

หากการเรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหาไม่ได้ผล ให้ไปที่ วิธีการแก้ไขปัญหา 6

วิธีการแก้ไขปัญหา 6: รีเฟรช Surface

หากคุณยังคงมีปัญหาในการหมุนหน้าจออัตโนมัติ ให้ลองรีเฟรช Surface ของคุณ การรีเฟรช Surface จะติดตั้ง Windows ใหม่และเก็บไฟล์ส่วนบุคคลของคุณ การตั้งค่า และแอปที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Surface รวมถึงแอปที่คุณติดตั้งจาก Windows Store แอปเดสก์ท็อปที่คุณติดตั้งจะถูกลบออก แต่คุณสามารถติดตั้งใหม่ได้หลังจากที่รีเฟรช Surface ของคุณแล้ว

หมายเหตุ
หากคุณอัปเดต Surface จาก Windows RT 8.1 เป็น Windows 8.1 RT Update 3 การรีเฟรชจะติดตั้งWindows RT 8.1 อีกครั้ง คุณจะต้องติดตั้ง Windows 8.1 RT Update 3 ใหม่เมื่อการรีเฟรชเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ดูข้อมูลวิธีดำเนินการโดยละเอียดได้ที่ รีเฟรชหรือรีเซ็ต Surface RT หรือ Surface 2

ยังคงมีปัญหาในการหมุนหน้าจอหลังจากทำการคืนค่าหรือรีเฟรชใช่ไหม? โปรดติดต่อเรา เพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม


Surface ออกแบบขึ้นเพื่อให้หมุนภาพที่แสดงผลโดยอัตโนมัติเมื่อคุณหมุนตัวเครื่อง เพื่อให้คุณสามารถเห็นเนื้อหาที่แสดงผลในด้านที่ถูกต้องเสมอ หากการแสดงผลไม่หมุนโดยอัตโนมัติ ให้ลองดำเนินการแก้ไขดังต่อไปนี้ตามลำดับ


วิธีการแก้ไขปัญหา 1: ถอดฝาปิด Surface และจอแสดงผลภายนอกออก

Surface ออกแบบขึ้นเพื่อแสดงหน้าจอในแนวนอน เมื่อคุณพิมพ์ข้อมูลด้วย Typing Cover สำหรับ Surface หรือเมื่อเชื่อมต่อหน้าจอแสดงผลภายนอกกับ Surface ของคุณ

ขั้นตอนที่ 1:  ถอดฝาปิดแบบพิมพ์ได้สำหรับ Surface และจอแสดงผลภายนอกที่เชื่อมต่ออยู่ออกไป เพื่อดูว่าอุปกรณ์เหล่านี้ทำให้หน้าจอไม่สามารถหมุนได้อัตโนมัติหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2:  ตรวจสอบว่าหน้าจอ Surface ของคุณหมุนโดยอัตโนมัติเมื่อคุณหมุน Surface หรือไม่

ถ้าหน้าจอยังไม่หมุนโดยอัตโนมัติ ให้ใช้วิธีการแก้ไขปํญหาที่ 2

วิธีการแก้ไขปัญหา 2: ตรวจสอบการตั้งค่าการหมุนอัตโนมัติ

ถ้าหน้าจอไม่หมุนโดยอัตโนมัติ การตั้งค่าการหมุนอัตโนมัติอาจถูกเลือกให้ล็อกที่ตำแหน่งเดียว ต่อไปนี้เป็นวิธีปลดล็อก:

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก หน้าจอ จากนั้นแตะหรือคลิกไอคอนหน้าจอเหนือแถบเลื่อนความสว่าง เพื่อปลดล็อกการหมุนอัตโนมัติ

แตะไอคอนหน้าจอในการตั้งค่า

หมายเหตุ
ไอคอนหน้าจอจะมีรูปแม่กุญแจ ถ้ามีการล็อกการหมุนอัตโนมัติ เมื่อล็อกการหมุนอัตโนมัติ หน้าจอจะไม่หมุนเมื่อคุณเปลี่ยนการวางแนวหน้าจอ Surface
ไอคอนหน้าจอเมื่อการหมุนอัตโนมัติถูกล็อก
ขั้นตอนที่ 3:  ติด Typing Cover สำหรับ Surface ใหม่อีกครั้ง พับไปด้านหลัง และตรวจสอบว่าจอแสดงผลของ Surface หมุนโดยอัตโนมัติหรือไม่เมื่อคุณหมุนเครื่อง Surface
หมายเหตุ
 • การหมุนหน้าจอบน Surface จะถูกล็อกโดยอัตโนมัติเมื่อติดฝาปิดแบบพิมพ์ได้สำหรับ Surface ในตำแหน่งสำหรับพิมพ์
 • หากการตั้งค่าการหมุนหน้าจอบน Surface ไม่ถูกล็อก การพับฝาปิดแบบพิมพ์ได้สำหรับ Surface ไปด้านหลังจะทำให้หน้าจอหมุนได้โดยอัตโนมัติ เว้นแต่การตั้งค่าการวางแนวหน้าจอบน Surface จะถูกล็อกไว้
 • หากหน้าจอ Surface ของคุณอยู่ในแนวตั้งขณะติดฝาปิดแบบพิมพ์ได้สำหรับ Surface หรือเชื่อมต่อกับจอแสดงผลภายนอก หน้าจอจะหมุนไปเป็นแนวนอนโดยอัตโนมัติ แม้ว่าการหมุนหน้าจอจะถูกล็อกอยู่

หากการหมุนอัตโนมัติยังทำงานอย่างไม่ถูกต้องหลังจากปลดล็อกการหมุนอัตโนมัติ ให้ใช้วิธีการแก้ไขปัญหา 3

วิธีการแก้ไขปัญหา 3: ปิด Surface และเปิดใหม่อีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะหรือคลิก การตั้งค่า
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เปิด/ปิดเครื่อง จากนั้นแตะหรือคลิก ปิดเครื่อง
ขั้นตอนที่ 3:  กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อเปิด Surface ของคุณอีกครั้งและลงชื่อเข้าใช้ Windows

หากการปิดและเปิด Surface ใหม่ไม่ช่วยแก้ไขปัญหา ให้ลองวิธีการแก้ไขปัญหา 4

วิธีการแก้ไขปัญหา 4: ติดตั้งการปรับปรุงล่าสุด

การติดตั้งการปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Surface ของคุณ รวมถึงการปรับปรุง Windows และตัววัดอัตราเร่งเชิงเส้นหรือเซนเซอร์อื่น ๆ อาจช่วยแก้ไขปัญหาการหมุนได้ โปรดดูที่ ติดตั้งการปรับปรุง Surface และ Windows

หากการหมุนอัตโนมัติยังทำงานอย่างไม่ถูกต้องหลังจากติดตั้งการปรับปรุง ให้ไปที่ วิธีการแก้ไขปัญหา 5

วิธีการแก้ไขปัญหา 5: เรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหา

เปิด ตัวแก้ไขปัญหาเซนเซอร์ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดไฟล์ ให้แตะหรือคลิก เปิด แล้วทำตามคำแนะนำ

หากการเรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหาไม่ได้ผล ให้ไปที่ วิธีการแก้ไขปัญหา 6

วิธีการแก้ไขปัญหา 6: คืนค่าหรือรีเฟรช Surface

หากคุณยังคงมีปัญหาในการหมุนหน้าจออัตโนมัติ ให้ลองทำตามลำดับต่อไปนี้: คืนค่าหรือรีเฟรช Surface ของคุณ

 • คืนค่า Surface

  การคืนค่า Surface เป็นการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงระบบล่าสุดที่อาจทำให้เกิดปัญหา การคืนค่า Surface จะไม่เปลี่ยนแปลงไฟล์ส่วนบุคคลของคุณ แต่อาจลบแอปและโปรแกรมควบคุมที่เพิ่งติดตั้งออก

หมายเหตุ
การคืนค่าใช้ไม่ได้กับ Surface RT หรือ Surface 2

หากการคืนค่า Surface ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้รีเฟรช Surface

 • รีเฟรช Surface

  การรีเฟรช Surface จะติดตั้ง Windows ใหม่และเก็บไฟล์ส่วนบุคคลของคุณ การตั้งค่า และแอปที่ติดตั้งมาบน Surface ของคุณและที่คุณติดตั้งจาก Windows Store แอปเดสก์ท็อปที่คุณติดตั้งบน Surface Pro จะถูกลบออก แต่คุณสามารถติดตั้งใหม่ได้หลังจากที่รีเฟรช Surface แล้ว

หมายเหตุ
หากคุณได้ปรับปรุง Surface Pro จาก Windows 8 เป็น Windows 8.1 การรีเฟรชจะติดตั้ง Windows 8 (ไม่ใช่ Windows 8.1) และแอปที่ติดตั้งมาบน Surface Pro อีกครั้ง แอปอื่น ๆ และการตั้งค่าของคุณจะหายไป คุณสามารถติดตั้งใหม่ได้หลังจากที่ทำการรีเฟรชเสร็จแล้ว

สำหรับข้อมูลวิธีการโดยละเอียด โปรดดูที่:

ยังคงมีปัญหาในการหมุนหน้าจอหลังจากทำการคืนค่าหรือรีเฟรชใช่ไหม? โปรดติดต่อเรา เพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม


Surface ออกแบบขึ้นเพื่อให้หมุนภาพที่แสดงผลโดยอัตโนมัติเมื่อคุณหมุนตัวเครื่อง เพื่อให้คุณสามารถเห็นเนื้อหาที่แสดงผลในด้านที่ถูกต้องเสมอ หากการแสดงผลไม่หมุนโดยอัตโนมัติ ให้ลองดำเนินการแก้ไขดังต่อไปนี้ตามลำดับ


วิธีการแก้ไขปัญหา 1: ถอดฝาปิด Surface และจอแสดงผลภายนอกออก

Surface ออกแบบขึ้นเพื่อแสดงหน้าจอในแนวนอน เมื่อคุณพิมพ์ข้อมูลด้วย Typing Cover สำหรับ Surface หรือเมื่อเชื่อมต่อหน้าจอแสดงผลภายนอกกับ Surface ของคุณ

ขั้นตอนที่ 1:  ถอดฝาปิดแบบพิมพ์ได้สำหรับ Surface และจอแสดงผลภายนอกที่เชื่อมต่ออยู่ออกไป เพื่อดูว่าอุปกรณ์เหล่านี้ทำให้หน้าจอไม่สามารถหมุนได้อัตโนมัติหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2:  ตรวจสอบว่าหน้าจอ Surface ของคุณหมุนโดยอัตโนมัติเมื่อคุณหมุน Surface หรือไม่

ถ้าหน้าจอยังไม่หมุนโดยอัตโนมัติ ให้ใช้วิธีการแก้ไขปํญหาที่ 2

วิธีการแก้ไขปัญหา 2: ตรวจสอบการตั้งค่าการหมุนอัตโนมัติ

ถ้าหน้าจอไม่หมุนโดยอัตโนมัติ การตั้งค่าการหมุนอัตโนมัติอาจถูกเลือกให้ล็อกที่ตำแหน่งเดียว ต่อไปนี้เป็นวิธีปลดล็อก:

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก หน้าจอ จากนั้นแตะหรือคลิกไอคอนหน้าจอเหนือแถบเลื่อนความสว่าง เพื่อปลดล็อกการหมุนอัตโนมัติ

แตะไอคอนหน้าจอในการตั้งค่า

หมายเหตุ
ไอคอนหน้าจอจะมีรูปแม่กุญแจ ถ้ามีการล็อกการหมุนอัตโนมัติ เมื่อล็อกการหมุนอัตโนมัติ หน้าจอจะไม่หมุนเมื่อคุณเปลี่ยนการวางแนวหน้าจอ Surface
ไอคอนหน้าจอเมื่อการหมุนอัตโนมัติถูกล็อก
ขั้นตอนที่ 3:  ติด Typing Cover สำหรับ Surface ใหม่อีกครั้ง พับไปด้านหลัง และตรวจสอบว่าจอแสดงผลของ Surface หมุนโดยอัตโนมัติหรือไม่เมื่อคุณหมุนเครื่อง Surface
หมายเหตุ
 • การหมุนหน้าจอบน Surface จะถูกล็อกโดยอัตโนมัติเมื่อติดฝาปิดแบบพิมพ์ได้สำหรับ Surface ในตำแหน่งสำหรับพิมพ์
 • หากการตั้งค่าการหมุนหน้าจอบน Surface ไม่ถูกล็อก การพับฝาปิดแบบพิมพ์ได้สำหรับ Surface ไปด้านหลังจะทำให้หน้าจอหมุนได้โดยอัตโนมัติ เว้นแต่การตั้งค่าการวางแนวหน้าจอบน Surface จะถูกล็อกไว้
 • หากหน้าจอ Surface ของคุณอยู่ในแนวตั้งขณะติดฝาปิดแบบพิมพ์ได้สำหรับ Surface หรือเชื่อมต่อกับจอแสดงผลภายนอก หน้าจอจะหมุนไปเป็นแนวนอนโดยอัตโนมัติ แม้ว่าการหมุนหน้าจอจะถูกล็อกอยู่

หากการหมุนอัตโนมัติยังทำงานอย่างไม่ถูกต้องหลังจากปลดล็อกการหมุนอัตโนมัติ ให้ใช้วิธีการแก้ไขปัญหา 3

วิธีการแก้ไขปัญหา 3: ปิด Surface และเปิดใหม่อีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะหรือคลิก การตั้งค่า
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เปิด/ปิดเครื่อง จากนั้นแตะหรือคลิก ปิดเครื่อง
ขั้นตอนที่ 3:  กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อเปิด Surface ของคุณอีกครั้งและลงชื่อเข้าใช้ Windows

หากการปิดและเปิด Surface ใหม่ไม่ช่วยแก้ไขปัญหา ให้ลองวิธีการแก้ไขปัญหา 4

วิธีการแก้ไขปัญหา 4: ติดตั้งการปรับปรุงล่าสุด

การติดตั้งการปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Surface ของคุณ รวมถึงการปรับปรุง Windows และตัววัดอัตราเร่งเชิงเส้นหรือเซนเซอร์อื่น ๆ อาจช่วยแก้ไขปัญหาการหมุนได้ โปรดดูที่ ติดตั้งการปรับปรุง Surface และ Windows

หากการหมุนอัตโนมัติยังทำงานอย่างไม่ถูกต้องหลังจากติดตั้งการปรับปรุง ให้ไปที่ วิธีการแก้ไขปัญหา 5

วิธีการแก้ไขปัญหา 5: เรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหา

เปิด ตัวแก้ไขปัญหาเซนเซอร์ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดไฟล์ ให้แตะหรือคลิก เปิด แล้วทำตามคำแนะนำ

หากการเรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหาไม่ได้ผล ให้ไปที่ วิธีการแก้ไขปัญหา 6

วิธีการแก้ไขปัญหา 6: คืนค่าหรือรีเฟรช Surface

หากคุณยังคงมีปัญหาในการหมุนหน้าจออัตโนมัติ ให้ลองทำตามลำดับต่อไปนี้: คืนค่าหรือรีเฟรช Surface ของคุณ

 • คืนค่า Surface

  การคืนค่า Surface เป็นการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงระบบล่าสุดที่อาจทำให้เกิดปัญหา การคืนค่า Surface จะไม่เปลี่ยนแปลงไฟล์ส่วนบุคคลของคุณ แต่อาจลบแอปและโปรแกรมควบคุมที่เพิ่งติดตั้งออก

หมายเหตุ
การคืนค่าใช้ไม่ได้กับ Surface RT หรือ Surface 2

หากการคืนค่า Surface ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้รีเฟรช Surface

 • รีเฟรช Surface

  การรีเฟรช Surface จะติดตั้ง Windows ใหม่และเก็บไฟล์ส่วนบุคคลของคุณ การตั้งค่า และแอปที่ติดตั้งมาบน Surface ของคุณและที่คุณติดตั้งจาก Windows Store แอปเดสก์ท็อปที่คุณติดตั้งบน Surface Pro จะถูกลบออก แต่คุณสามารถติดตั้งใหม่ได้หลังจากที่รีเฟรช Surface แล้ว

หมายเหตุ
หากคุณได้ปรับปรุง Surface Pro จาก Windows 8 เป็น Windows 8.1 การรีเฟรชจะติดตั้ง Windows 8 (ไม่ใช่ Windows 8.1) และแอปที่ติดตั้งมาบน Surface Pro อีกครั้ง แอปอื่น ๆ และการตั้งค่าของคุณจะหายไป คุณสามารถติดตั้งใหม่ได้หลังจากที่ทำการรีเฟรชเสร็จแล้ว

สำหรับข้อมูลวิธีการโดยละเอียด โปรดดูที่:

ยังคงมีปัญหาในการหมุนหน้าจอหลังจากทำการคืนค่าหรือรีเฟรชใช่ไหม? โปรดติดต่อเรา เพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม


ติดต่อเรา

Answer Desk
Answer Tech พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่แบบสด