วิธีค้นหารหัสผ่านเครือข่ายไร้สายของคุณ

Surface มี Wi-Fi ในตัวซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายได้ หากคุณไม่ทราบรหัสผ่านเครือข่ายไร้สาย โปรดใช้ข้อมูลด้านล่างเพื่อค้นหารหัสผ่าน

ใช้กับ

Surface Book, Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

ใช้กับ

Surface 2, Surface RT.

ใช้กับ

Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

ใช้กับ

Surface 2, Surface RT.

ระบบปฏิบัติการ:

ค้นหารหัสผ่านบนฮาร์ดแวร์ของคุณ

ผู้ผลิตเราเตอร์ไร้สายบางรายกำหนดคีย์ความปลอดภัยหรือรหัสผ่านเริ่มต้นไว้ ซึ่งอาจระบุไว้ด้านล่างของเราเตอร์หรืออยู่ในเอกสารประกอบการใช้งานเราเตอร์ของคุณ ลองหาคำต่อไปนี้

 • Security Key (คีย์ความปลอดภัย)
 • Wireless Key (คีย์เครือข่ายไร้สาย)
 • WPA Key (คีย์ WPA)
 • WPA2 Key (คีย์ WPA2)
 • WEP Key (คีย์ WEP)

ค้นหารหัสผ่านของคุณบนพีซีที่ใช้ Windows

หากคุณมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน Windows ซึ่งเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายของคุณ คุณสามารถค้นหารหัสผ่านได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหารหัสผ่านของคุณ

ขั้นตอนที่ 1:  ไปที่หน้าจอเริ่ม โลโก้ Windows แล้วเลือก การตั้งค่า > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
ขั้นตอนที่ 2:  เลือกเครือข่ายที่คุณต้องการเชื่อมต่อ แล้วเลือก เชื่อมต่อ
ขั้นตอนที่ 3:  ในกล่องค้นหา ให้ป้อน ดูการเชื่อมต่อเครือข่าย และในผลลัพธ์การค้นหา ให้เลือก ดูการเชื่อมต่อเครือข่าย
ขั้นตอนที่ 4:  ใน การเชื่อมต่อเครือข่าย ให้กดชื่อเครือข่ายค้างไว้ (หรือคลิกขวา) แล้วเลือก สถานะ > คุณสมบัติของการเชื่อมต่อไร้สาย
ขั้นตอนที่ 5: 

เลือกแท็บ ความปลอดภัย แล้วเลือก แสดงอักขระ

รหัสผ่านสำหรับเครือข่ายไร้สายจะแสดงขึ้นในช่องข้อความ คีย์เพื่อความปลอดภัยของเครือข่าย

ค้นหารหัสผ่านของคุณบนเว็บเพจการกำหนดค่าเราเตอร์

หากคุณมีคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ คุณสามารถค้นหารหัสผ่านได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1:  เปิดเว็บเบราว์เซอร์
ขั้นตอนที่ 2:  ป้อนที่อยู่ IP สำหรับเราเตอร์ไร้สายของคุณในแถบค้นหา (เช่น 192.168.1.1) มองหาที่อยู่ IP เริ่มต้นของเราเตอร์ในเอกสารประกอบการใช้งานเราเตอร์หรือทางออนไลน์
ขั้นตอนที่ 3:  ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเปิดเว็บเพจการกำหนดค่าเราเตอร์ เอกสารประกอบเราเตอร์ส่วนใหญ่จะระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเริ่มต้นเอาไว้
ขั้นตอนที่ 4:  บนเว็บเพจการกำหนดค่า ให้มองหาตัวเลือกเครือข่ายไร้สายหรือตัวเลือกการตั้งค่าไร้สาย
ขั้นตอนที่ 5:  มองหาการตั้งค่าความปลอดภัยหรือการตั้งค่าการเข้ารหัสลับแบบไร้สาย คีย์ความปลอดภัย (บางครั้งเรียกว่าคีย์เครือข่าย วลีรหัสผ่าน หรือรหัสผ่านเครือข่าย) ควรจะระบุไว้ใกล้เคียง
หมายเหตุ
ผู้ผลิตเราเตอร์ต่างมีเพจการตั้งค่าที่แตกต่างกัน หากคุณค้นหาคีย์ความปลอดภัยแบบไร้สายไม่พบ โปรดติดต่อผู้ผลิตเราเตอร์

เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายโดยไม่ใช้รหัสผ่าน

หากเราเตอร์ของคุณสนับสนุน Windows Connect Now (WCN) หรือ Wi Fi Protected Setup (WPS) คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายของคุณได้โดยไม่ต้องป้อนรหัสผ่าน ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  ไปที่หน้าจอเริ่ม โลโก้ Windows แล้วเลือก การตั้งค่า > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
ขั้นตอนที่ 2:  เลือกเครือข่ายที่คุณต้องการเชื่อมต่อ แล้วเลือก เชื่อมต่อ
ขั้นตอนที่ 3:  กดปุ่ม Wi Fi Protected Setup (WPS) บนเราเตอร์ของคุณ เราเตอร์จะตั้งค่า Surface ของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อให้เชื่อมต่อกับเครือข่ายและใช้การตั้งค่าความปลอดภัยของเครือข่าย (คุณจะไม่ได้รับพร้อมท์ให้ป้อนรหัสผ่านของเครือข่ายไร้สาย)

ค้นหารหัสผ่านบนฮาร์ดแวร์ของคุณ

ผู้ผลิตเราเตอร์ไร้สายบางรายกำหนดคีย์ความปลอดภัยหรือรหัสผ่านเริ่มต้นไว้ ซึ่งอาจระบุไว้ด้านล่างของเราเตอร์หรืออยู่ในเอกสารประกอบการใช้งานเราเตอร์ของคุณ ลองหาคำต่อไปนี้

 • Security Key (คีย์ความปลอดภัย)
 • Wireless Key (คีย์เครือข่ายไร้สาย)
 • WPA Key (คีย์ WPA)
 • WPA2 Key (คีย์ WPA2)
 • WEP Key (คีย์ WEP)

ค้นหารหัสผ่านของคุณบนพีซีที่ใช้ Windows

หากคุณมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน Windows ซึ่งเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายของคุณ คุณสามารถค้นหารหัสผ่านได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหารหัสผ่านของคุณ

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วเลือก การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาล่างของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ขึ้น จากนั้นเลือก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  เลือกไอคอนเครือข่าย (ไอคอนเครือข่ายไร้สาย หรือ ไอคอนเครือข่ายแบบผ่านสาย) สำหรับเครือข่ายที่คุณต้องการเชื่อมต่อ แล้วเลือก เชื่อมต่อ
ขั้นตอนที่ 3:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
ขั้นตอนที่ 4:  ในกล่องค้นหา ให้ป้อน ดูการเชื่อมต่อเครือข่าย และในผลลัพธ์การค้นหา ให้เลือก ดูการเชื่อมต่อเครือข่าย
ขั้นตอนที่ 5:  ในหน้าต่าง การเชื่อมต่อเครือข่าย ให้กดชื่อเครือข่ายค้างไว้ (หรือคลิกขวา) แล้วเลือก สถานะ > คุณสมบัติของการเชื่อมต่อไร้สาย
ขั้นตอนที่ 6: 

เลือกแท็บ ความปลอดภัย แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงอักขระ

รหัสผ่านสำหรับเครือข่ายไร้สายจะแสดงขึ้นในช่องข้อความ คีย์เพื่อความปลอดภัยของเครือข่าย

ค้นหารหัสผ่านของคุณบนเว็บเพจการกำหนดค่าเราเตอร์

หากคุณมีคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ คุณสามารถค้นหารหัสผ่านได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1:  เปิดเว็บเบราว์เซอร์
ขั้นตอนที่ 2:  ป้อนที่อยู่ IP สำหรับเราเตอร์ไร้สายของคุณในแถบค้นหา (เช่น 192.168.1.1) มองหาที่อยู่ IP เริ่มต้นของเราเตอร์ในเอกสารประกอบการใช้งานเราเตอร์หรือทางออนไลน์
ขั้นตอนที่ 3:  ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเปิดเว็บเพจการกำหนดค่าเราเตอร์ เอกสารประกอบเราเตอร์ส่วนใหญ่จะระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเริ่มต้นเอาไว้
ขั้นตอนที่ 4:  บนเว็บเพจการกำหนดค่า ให้มองหาตัวเลือกเครือข่ายไร้สายหรือตัวเลือกการตั้งค่าไร้สาย
ขั้นตอนที่ 5:  จากนั้น ให้มองหาการตั้งค่าความปลอดภัยหรือการตั้งค่าการเข้ารหัสลับแบบไร้สาย คีย์ความปลอดภัย (บางครั้งเรียกว่าคีย์เครือข่าย วลีรหัสผ่าน หรือรหัสผ่านเครือข่าย) ควรจะระบุไว้ใกล้เคียง
หมายเหตุ
ผู้ผลิตเราเตอร์ต่างมีเพจการตั้งค่าที่แตกต่างกัน หากคุณค้นหาคีย์ความปลอดภัยแบบไร้สายไม่พบ โปรดติดต่อผู้ผลิตเราเตอร์

เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายโดยไม่ใช้รหัสผ่าน

หากเราเตอร์ของคุณสนับสนุน Windows Connect Now (WCN) หรือ Wi Fi Protected Setup (WPS) คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายของคุณได้โดยไม่ต้องป้อนรหัสผ่าน ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  ไปที่หน้าจอเริ่ม โลโก้ Windows แล้วเลือก การตั้งค่า > เครือข่าย
ขั้นตอนที่ 2:  เลือกเครือข่ายที่คุณต้องการเชื่อมต่อ แล้วเลือก เชื่อมต่อ
ขั้นตอนที่ 3:  กดปุ่ม Wi Fi Protected Setup (WPS) บนเราเตอร์ของคุณ เราเตอร์จะตั้งค่า Surface โดยอัตโนมัติเพื่อให้เชื่อมต่อกับเครือข่ายและใช้การตั้งค่าความปลอดภัยของเครือข่าย (คุณจะไม่ได้รับพร้อมท์ให้ป้อนรหัสผ่านของเครือข่ายไร้สาย)

ค้นหารหัสผ่านบนฮาร์ดแวร์ของคุณ

ผู้ผลิตเราเตอร์ไร้สายบางแห่งจะกำหนดคีย์หรือรหัสผ่านเริ่มต้นไว้ ซึ่งอาจระบุไว้ด้านล่างของเราเตอร์หรืออยู่ในเอกสารประกอบการใช้งานเราเตอร์ ลองหาคำต่อไปนี้

 • Security Key (คีย์ความปลอดภัย)
 • Wireless Key (คีย์เครือข่ายไร้สาย)
 • WPA Key (คีย์ WPA)
 • WPA2 Key (คีย์ WPA2)
 • WEP Key (คีย์ WEP)

ค้นหารหัสผ่านของคุณบนพีซีที่ใช้ Windows

หากคุณมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน Windows ซึ่งเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายของคุณ คุณสามารถค้นหารหัสผ่านได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

Windows 8.1: ค้นหารหัสผ่านของคุณ

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาล่างของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ขึ้น จากนั้นคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิกไอคอนเครือข่าย (ไอคอนเครือข่ายไร้สาย หรือ ไอคอนเครือข่ายแบบมีสาย) สำหรับเครือข่ายที่คุณต้องการเชื่อมต่อ แล้วแตะหรือคลิก เชื่อมต่อ
ขั้นตอนที่ 3:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะหรือคลิก ค้นหา
ขั้นตอนที่ 4:  ในกล่องค้นหา ให้ป้อน ดูการเชื่อมต่อเครือข่าย และในผลลัพธ์การค้นหา ให้แตะหรือคลิก ดูการเชื่อมต่อเครือข่าย
ขั้นตอนที่ 5:  ในหน้าต่าง การเชื่อมต่อเครือข่าย ให้คลิกขวาหรือกดชื่อเครือข่ายค้างไว้ แล้วแตะหรือคลิก สถานะ
ขั้นตอนที่ 6:  แตะหรือคลิกปุ่ม คุณสมบัติของการเชื่อมต่อไร้สาย
ขั้นตอนที่ 7:  แตะหรือคลิกแท็บ ความปลอดภัย แล้วแตะหรือคลิกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงอักขระ
ขั้นตอนที่ 8:  รหัสผ่านสำหรับเครือข่ายไร้สายจะแสดงขึ้นในช่องข้อความ คีย์เพื่อความปลอดภัยของเครือข่าย

Windows 8: ค้นหารหัสผ่านของคุณ

ขั้นตอนที่ 1:  จากหน้าจอเริ่ม ให้ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ และแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เครือข่ายไร้สาย ไอคอนเครือข่ายไร้สาย
ขั้นตอนที่ 3:  คลิกขวาหรือแตะชื่อเครือข่ายไร้สายค้างไว้ แล้วเลือก ดูคุณสมบัติการเชื่อมต่อ
ขั้นตอนที่ 4:  เลือก แสดงอักขระ เพื่อดูรหัสผ่านเครือข่ายไร้สาย

Windows 7: ค้นหารหัสผ่านของคุณ

ขั้นตอนที่ 1:  คลิกไอคอนเครือข่ายไร้สายบนแถบงาน (มุมขวาล่าง)
ขั้นตอนที่ 2:  คลิกขวาที่ชื่อเครือข่ายไร้สาย แล้วเลือก คุณสมบัติ
ขั้นตอนที่ 3:  เลือก แสดงอักขระ เพื่อดูรหัสผ่านเครือข่ายไร้สาย

ค้นหารหัสผ่านของคุณบนเว็บเพจการกำหนดค่าเราเตอร์

หากคุณมีคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ คุณสามารถค้นหารหัสผ่านได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1:  เปิดเว็บเบราว์เซอร์
ขั้นตอนที่ 2:  ป้อนที่อยู่ IP สำหรับเราเตอร์ไร้สายของคุณในแถบค้นหา (เช่น 192.168.1.1) มองหาที่อยู่ IP เริ่มต้นของเราเตอร์ในเอกสารประกอบการใช้งานเราเตอร์หรือทางออนไลน์
ขั้นตอนที่ 3:  ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเปิดเว็บเพจการกำหนดค่าเราเตอร์ เอกสารประกอบเราเตอร์ส่วนใหญ่จะระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเริ่มต้นเอาไว้
ขั้นตอนที่ 4:  บนเว็บเพจการกำหนดค่า ให้มองหาตัวเลือกเครือข่ายไร้สายหรือตัวเลือกการตั้งค่าไร้สาย
ขั้นตอนที่ 5:  จากนั้น ให้มองหาการตั้งค่าความปลอดภัยหรือการตั้งค่าการเข้ารหัสลับแบบไร้สาย คีย์ความปลอดภัย (บางครั้งเรียกว่าคีย์เครือข่าย วลีรหัสผ่าน หรือรหัสผ่านเครือข่าย) ควรจะระบุไว้ใกล้เคียง
หมายเหตุ
ผู้ผลิตเราเตอร์ต่างมีเพจการตั้งค่าที่แตกต่างกัน หากคุณค้นหาคีย์ความปลอดภัยแบบไร้สายไม่พบ โปรดติดต่อผู้ผลิตเราเตอร์

เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายโดยไม่ใช้รหัสผ่าน

หากเราเตอร์ของคุณสนับสนุน Windows Connect Now (WCN) หรือ Wi Fi Protected Setup (WPS) คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายของคุณได้โดยไม่ต้องป้อนรหัสผ่าน ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  จากหน้าจอเริ่ม ให้ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะหรือคลิก การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา จากนั้นคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เครือข่ายไร้สาย ไอคอนเครือข่ายไร้สาย
ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิกเครือข่ายที่คุณต้องการเชื่อมต่อ แล้วแตะหรือคลิก เชื่อมต่อ
ขั้นตอนที่ 4:  กดปุ่ม Wi Fi Protected Setup (WPS) บนเราเตอร์ของคุณ เราเตอร์จะตั้งค่า Surface โดยอัตโนมัติเพื่อให้เชื่อมต่อกับเครือข่ายและใช้การตั้งค่าความปลอดภัยของเครือข่าย (คุณจะไม่ได้รับพร้อมท์ให้ป้อนรหัสผ่านของเครือข่ายไร้สาย)

ค้นหารหัสผ่านบนฮาร์ดแวร์ของคุณ

ผู้ผลิตเราเตอร์ไร้สายบางแห่งจะกำหนดคีย์หรือรหัสผ่านเริ่มต้นไว้ ซึ่งอาจระบุไว้ด้านล่างของเราเตอร์หรืออยู่ในเอกสารประกอบการใช้งานเราเตอร์ ลองหาคำต่อไปนี้

 • Security Key (คีย์ความปลอดภัย)
 • Wireless Key (คีย์เครือข่ายไร้สาย)
 • WPA Key (คีย์ WPA)
 • WPA2 Key (คีย์ WPA2)
 • WEP Key (คีย์ WEP)

ค้นหารหัสผ่านของคุณบนพีซีที่ใช้ Windows

หากคุณมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน Windows ซึ่งเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายของคุณ คุณสามารถค้นหารหัสผ่านได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

Windows 8.1: ค้นหารหัสผ่านของคุณ

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาล่างของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ขึ้น จากนั้นคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิกไอคอนเครือข่าย (ไอคอนเครือข่ายไร้สาย หรือ ไอคอนเครือข่ายแบบมีสาย) สำหรับเครือข่ายที่คุณต้องการเชื่อมต่อ แล้วแตะหรือคลิก เชื่อมต่อ
ขั้นตอนที่ 3:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะหรือคลิก ค้นหา
ขั้นตอนที่ 4:  ในกล่องค้นหา ให้ป้อน ดูการเชื่อมต่อเครือข่าย และในผลลัพธ์การค้นหา ให้แตะหรือคลิก ดูการเชื่อมต่อเครือข่าย
ขั้นตอนที่ 5:  ในหน้าต่าง การเชื่อมต่อเครือข่าย ให้กดชื่อเครือข่ายค้างไว้ (หรือคลิกขวา) แล้วแตะหรือคลิก สถานะ
ขั้นตอนที่ 6:  แตะหรือคลิกปุ่ม คุณสมบัติของการเชื่อมต่อไร้สาย
ขั้นตอนที่ 7:  แตะหรือคลิกแท็บ ความปลอดภัย แล้วแตะหรือคลิกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงอักขระ
ขั้นตอนที่ 8:  รหัสผ่านสำหรับเครือข่ายไร้สายจะแสดงขึ้นในช่องข้อความ คีย์เพื่อความปลอดภัยของเครือข่าย

Windows 8: ค้นหารหัสผ่านของคุณ

ขั้นตอนที่ 1:  จากหน้าจอเริ่ม ให้ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ และแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เครือข่ายไร้สาย ไอคอนเครือข่ายไร้สาย
ขั้นตอนที่ 3:  คลิกขวาหรือแตะชื่อเครือข่ายไร้สายค้างไว้ แล้วเลือก ดูคุณสมบัติการเชื่อมต่อ
ขั้นตอนที่ 4:  เลือก แสดงอักขระ เพื่อดูรหัสผ่านเครือข่ายไร้สาย

Windows 7: ค้นหารหัสผ่านของคุณ

ขั้นตอนที่ 1:  คลิกไอคอนเครือข่ายไร้สายบนแถบงาน (มุมขวาล่าง)
ขั้นตอนที่ 2:  คลิกขวาที่ชื่อเครือข่ายไร้สาย แล้วเลือก คุณสมบัติ
ขั้นตอนที่ 3:  เลือก แสดงอักขระ เพื่อดูรหัสผ่านเครือข่ายไร้สาย

ค้นหารหัสผ่านของคุณบนเว็บเพจการกำหนดค่าเราเตอร์

หากคุณมีคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ คุณสามารถค้นหารหัสผ่านได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1:  เปิดเว็บเบราว์เซอร์
ขั้นตอนที่ 2:  ป้อนที่อยู่ IP สำหรับเราเตอร์ไร้สายของคุณในแถบค้นหา (เช่น 192.168.1.1) มองหาที่อยู่ IP เริ่มต้นของเราเตอร์ในเอกสารประกอบการใช้งานเราเตอร์หรือทางออนไลน์
ขั้นตอนที่ 3:  ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเปิดเว็บเพจการกำหนดค่าเราเตอร์ เอกสารประกอบเราเตอร์ส่วนใหญ่จะระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเริ่มต้นเอาไว้
ขั้นตอนที่ 4:  บนเว็บเพจการกำหนดค่า ให้มองหาตัวเลือกเครือข่ายไร้สายหรือตัวเลือกการตั้งค่าไร้สาย
ขั้นตอนที่ 5:  จากนั้น ให้มองหาการตั้งค่าความปลอดภัยหรือการตั้งค่าการเข้ารหัสลับแบบไร้สาย คีย์ความปลอดภัย (บางครั้งเรียกว่าคีย์เครือข่าย วลีรหัสผ่าน หรือรหัสผ่านเครือข่าย) ควรจะระบุไว้ใกล้เคียง
หมายเหตุ
ผู้ผลิตเราเตอร์ต่างมีเพจการตั้งค่าที่แตกต่างกัน หากคุณค้นหาคีย์ความปลอดภัยแบบไร้สายไม่พบ โปรดติดต่อผู้ผลิตเราเตอร์

เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายโดยไม่ใช้รหัสผ่าน

หากเราเตอร์ของคุณสนับสนุน Windows Connect Now (WCN) หรือ Wi Fi Protected Setup (WPS) คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายของคุณได้โดยไม่ต้องป้อนรหัสผ่าน ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  จากหน้าจอเริ่ม ให้ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะหรือคลิก การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา จากนั้นคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เครือข่ายไร้สาย ไอคอนเครือข่ายไร้สาย
ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิกเครือข่ายที่คุณต้องการเชื่อมต่อ แล้วแตะหรือคลิก เชื่อมต่อ
ขั้นตอนที่ 4:  กดปุ่ม Wi Fi Protected Setup (WPS) บนเราเตอร์ของคุณ เราเตอร์จะตั้งค่า Surface โดยอัตโนมัติเพื่อให้เชื่อมต่อกับเครือข่ายและใช้การตั้งค่าความปลอดภัยของเครือข่าย (คุณจะไม่ได้รับพร้อมท์ให้ป้อนรหัสผ่านของเครือข่ายไร้สาย)

ติดต่อเรา

Answer Desk
Answer Tech พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่แบบสด