ใช้กับ

Surface Pro, Surface Pro 2, Surface Pro 3, Surface 3.

ใช้กับ

Surface Pro, Surface Pro 2, Surface Pro 3, Surface 3.

ใช้กับ

Surface RT, Surface 2.

ระบบปฏิบัติการ:

วิธีค้นหารหัสผ่านเครือข่ายไร้สายของคุณ

Surface มี Wi-Fi ในตัวซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายได้ หากคุณไม่ทราบรหัสผ่านเครือข่ายไร้สาย โปรดใช้ข้อมูลด้านล่างเพื่อค้นหารหัสผ่าน


ค้นหารหัสผ่านบนฮาร์ดแวร์ของคุณ

ผู้ผลิตเราเตอร์ไร้สายบางรายกำหนดคีย์ความปลอดภัยหรือรหัสผ่านเริ่มต้นไว้ ซึ่งอาจระบุไว้ด้านล่างของเราเตอร์หรืออยู่ในเอกสารประกอบการใช้งานเราเตอร์ของคุณ ลองหาคำต่อไปนี้

 • Security Key (คีย์ความปลอดภัย)
 • Wireless Key (คีย์เครือข่ายไร้สาย)
 • WPA Key (คีย์ WPA)
 • WPA2 Key (คีย์ WPA2)
 • WEP Key (คีย์ WEP)

ค้นหารหัสผ่านของคุณบนพีซีที่ใช้ Windows

หากคุณมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน Windows ซึ่งเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายของคุณ คุณสามารถค้นหารหัสผ่านได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหารหัสผ่านของคุณ

ขั้นตอนที่ 1:  ไปที่หน้าจอเริ่ม โลโก้ Windows แล้วเลือก การตั้งค่า > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
ขั้นตอนที่ 2:  เลือกเครือข่ายที่คุณต้องการเชื่อมต่อ แล้วเลือก เชื่อมต่อ
ขั้นตอนที่ 3:  ในกล่องค้นหา ให้ป้อน ดูการเชื่อมต่อเครือข่าย และในผลลัพธ์การค้นหา ให้เลือก ดูการเชื่อมต่อเครือข่าย
ขั้นตอนที่ 4:  ใน การเชื่อมต่อเครือข่าย ให้กดชื่อเครือข่ายค้างไว้ (หรือคลิกขวา) แล้วเลือก สถานะ > คุณสมบัติของการเชื่อมต่อไร้สาย
ขั้นตอนที่ 5: 

เลือกแท็บ ความปลอดภัย แล้วเลือก แสดงอักขระ

รหัสผ่านสำหรับเครือข่ายไร้สายจะแสดงขึ้นในช่องข้อความ คีย์เพื่อความปลอดภัยของเครือข่าย

ค้นหารหัสผ่านของคุณบนเว็บเพจการกำหนดค่าเราเตอร์

หากคุณมีคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ คุณสามารถค้นหารหัสผ่านได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1:  เปิดเว็บเบราว์เซอร์
ขั้นตอนที่ 2:  ป้อนที่อยู่ IP สำหรับเราเตอร์ไร้สายของคุณในแถบค้นหา (เช่น 192.168.1.1) มองหาที่อยู่ IP เริ่มต้นของเราเตอร์ในเอกสารประกอบการใช้งานเราเตอร์หรือทางออนไลน์
ขั้นตอนที่ 3:  ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเปิดเว็บเพจการกำหนดค่าเราเตอร์ เอกสารประกอบเราเตอร์ส่วนใหญ่จะระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเริ่มต้นเอาไว้
ขั้นตอนที่ 4:  บนเว็บเพจการกำหนดค่า ให้มองหาตัวเลือกเครือข่ายไร้สายหรือตัวเลือกการตั้งค่าไร้สาย
ขั้นตอนที่ 5:  มองหาการตั้งค่าความปลอดภัยหรือการตั้งค่าการเข้ารหัสลับแบบไร้สาย คีย์ความปลอดภัย (บางครั้งเรียกว่าคีย์เครือข่าย วลีรหัสผ่าน หรือรหัสผ่านเครือข่าย) ควรจะระบุไว้ใกล้เคียง
หมายเหตุ
ผู้ผลิตเราเตอร์ต่างมีเพจการตั้งค่าที่แตกต่างกัน หากคุณค้นหาคีย์ความปลอดภัยแบบไร้สายไม่พบ โปรดติดต่อผู้ผลิตเราเตอร์

เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายโดยไม่ใช้รหัสผ่าน

หากเราเตอร์ของคุณสนับสนุน Windows Connect Now (WCN) หรือ Wi Fi Protected Setup (WPS) คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายของคุณได้โดยไม่ต้องป้อนรหัสผ่าน ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  ไปที่หน้าจอเริ่ม โลโก้ Windows แล้วเลือก การตั้งค่า > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
ขั้นตอนที่ 2:  เลือกเครือข่ายที่คุณต้องการเชื่อมต่อ แล้วเลือก เชื่อมต่อ
ขั้นตอนที่ 3:  กดปุ่ม Wi Fi Protected Setup (WPS) บนเราเตอร์ของคุณ เราเตอร์จะตั้งค่า Surface ของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อให้เชื่อมต่อกับเครือข่ายและใช้การตั้งค่าความปลอดภัยของเครือข่าย (คุณจะไม่ได้รับพร้อมท์ให้ป้อนรหัสผ่านของเครือข่ายไร้สาย)

ค้นหารหัสผ่านบนฮาร์ดแวร์ของคุณ

ผู้ผลิตเราเตอร์ไร้สายบางแห่งจะกำหนดคีย์หรือรหัสผ่านเริ่มต้นไว้ ซึ่งอาจระบุไว้ด้านล่างของเราเตอร์หรืออยู่ในเอกสารประกอบการใช้งานเราเตอร์ ลองหาคำต่อไปนี้

 • Security Key (คีย์ความปลอดภัย)
 • Wireless Key (คีย์เครือข่ายไร้สาย)
 • WPA Key (คีย์ WPA)
 • WPA2 Key (คีย์ WPA2)
 • WEP Key (คีย์ WEP)

ค้นหารหัสผ่านของคุณบนพีซีที่ใช้ Windows

หากคุณมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน Windows ซึ่งเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายของคุณ คุณสามารถค้นหารหัสผ่านได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

Windows 8.1: ค้นหารหัสผ่านของคุณ

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาล่างของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ขึ้น จากนั้นคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิกไอคอนเครือข่าย (ไอคอนเครือข่ายไร้สาย หรือ ไอคอนเครือข่ายแบบมีสาย) สำหรับเครือข่ายที่คุณต้องการเชื่อมต่อ แล้วแตะหรือคลิก เชื่อมต่อ
ขั้นตอนที่ 3:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะหรือคลิก ค้นหา
ขั้นตอนที่ 4:  ในกล่องค้นหา ให้ป้อน ดูการเชื่อมต่อเครือข่าย และในผลลัพธ์การค้นหา ให้แตะหรือคลิก ดูการเชื่อมต่อเครือข่าย
ขั้นตอนที่ 5:  ในหน้าต่าง การเชื่อมต่อเครือข่าย ให้คลิกขวาหรือกดชื่อเครือข่ายค้างไว้ แล้วแตะหรือคลิก สถานะ
ขั้นตอนที่ 6:  แตะหรือคลิกปุ่ม คุณสมบัติของการเชื่อมต่อไร้สาย
ขั้นตอนที่ 7:  แตะหรือคลิกแท็บ ความปลอดภัย แล้วแตะหรือคลิกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงอักขระ
ขั้นตอนที่ 8:  รหัสผ่านสำหรับเครือข่ายไร้สายจะแสดงขึ้นในช่องข้อความ คีย์เพื่อความปลอดภัยของเครือข่าย

Windows 8: ค้นหารหัสผ่านของคุณ

ขั้นตอนที่ 1:  จากหน้าจอเริ่ม ให้ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ และแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เครือข่ายไร้สาย ไอคอนเครือข่ายไร้สาย
ขั้นตอนที่ 3:  คลิกขวาหรือแตะชื่อเครือข่ายไร้สายค้างไว้ แล้วเลือก ดูคุณสมบัติการเชื่อมต่อ
ขั้นตอนที่ 4:  เลือก แสดงอักขระ เพื่อดูรหัสผ่านเครือข่ายไร้สาย

Windows 7: ค้นหารหัสผ่านของคุณ

ขั้นตอนที่ 1:  คลิกไอคอนเครือข่ายไร้สายบนแถบงาน (มุมขวาล่าง)
ขั้นตอนที่ 2:  คลิกขวาที่ชื่อเครือข่ายไร้สาย แล้วเลือก คุณสมบัติ
ขั้นตอนที่ 3:  เลือก แสดงอักขระ เพื่อดูรหัสผ่านเครือข่ายไร้สาย

ค้นหารหัสผ่านของคุณบนเว็บเพจการกำหนดค่าเราเตอร์

หากคุณมีคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ คุณสามารถค้นหารหัสผ่านได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1:  เปิดเว็บเบราว์เซอร์
ขั้นตอนที่ 2:  ป้อนที่อยู่ IP สำหรับเราเตอร์ไร้สายของคุณในแถบค้นหา (เช่น 192.168.1.1) มองหาที่อยู่ IP เริ่มต้นของเราเตอร์ในเอกสารประกอบการใช้งานเราเตอร์หรือทางออนไลน์
ขั้นตอนที่ 3:  ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเปิดเว็บเพจการกำหนดค่าเราเตอร์ เอกสารประกอบเราเตอร์ส่วนใหญ่จะระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเริ่มต้นเอาไว้
ขั้นตอนที่ 4:  บนเว็บเพจการกำหนดค่า ให้มองหาตัวเลือกเครือข่ายไร้สายหรือตัวเลือกการตั้งค่าไร้สาย
ขั้นตอนที่ 5:  จากนั้น ให้มองหาการตั้งค่าความปลอดภัยหรือการตั้งค่าการเข้ารหัสลับแบบไร้สาย คีย์ความปลอดภัย (บางครั้งเรียกว่าคีย์เครือข่าย วลีรหัสผ่าน หรือรหัสผ่านเครือข่าย) ควรจะระบุไว้ใกล้เคียง
หมายเหตุ
ผู้ผลิตเราเตอร์ต่างมีเพจการตั้งค่าที่แตกต่างกัน หากคุณค้นหาคีย์ความปลอดภัยแบบไร้สายไม่พบ โปรดติดต่อผู้ผลิตเราเตอร์

เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายโดยไม่ใช้รหัสผ่าน

หากเราเตอร์ของคุณสนับสนุน Windows Connect Now (WCN) หรือ Wi Fi Protected Setup (WPS) คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายของคุณได้โดยไม่ต้องป้อนรหัสผ่าน ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  จากหน้าจอเริ่ม ให้ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะหรือคลิก การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา จากนั้นคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เครือข่ายไร้สาย ไอคอนเครือข่ายไร้สาย
ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิกเครือข่ายที่คุณต้องการเชื่อมต่อ แล้วแตะหรือคลิก เชื่อมต่อ
ขั้นตอนที่ 4:  กดปุ่ม Wi Fi Protected Setup (WPS) บนเราเตอร์ของคุณ เราเตอร์จะตั้งค่า Surface โดยอัตโนมัติเพื่อให้เชื่อมต่อกับเครือข่ายและใช้การตั้งค่าความปลอดภัยของเครือข่าย (คุณจะไม่ได้รับพร้อมท์ให้ป้อนรหัสผ่านของเครือข่ายไร้สาย)

ค้นหารหัสผ่านบนฮาร์ดแวร์ของคุณ

ผู้ผลิตเราเตอร์ไร้สายบางแห่งจะกำหนดคีย์หรือรหัสผ่านเริ่มต้นไว้ ซึ่งอาจระบุไว้ด้านล่างของเราเตอร์หรืออยู่ในเอกสารประกอบการใช้งานเราเตอร์ ลองหาคำต่อไปนี้

 • Security Key (คีย์ความปลอดภัย)
 • Wireless Key (คีย์เครือข่ายไร้สาย)
 • WPA Key (คีย์ WPA)
 • WPA2 Key (คีย์ WPA2)
 • WEP Key (คีย์ WEP)

ค้นหารหัสผ่านของคุณบนพีซีที่ใช้ Windows

หากคุณมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน Windows ซึ่งเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายของคุณ คุณสามารถค้นหารหัสผ่านได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

Windows 8.1: ค้นหารหัสผ่านของคุณ

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาล่างของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ขึ้น จากนั้นคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิกไอคอนเครือข่าย (ไอคอนเครือข่ายไร้สาย หรือ ไอคอนเครือข่ายแบบมีสาย) สำหรับเครือข่ายที่คุณต้องการเชื่อมต่อ แล้วแตะหรือคลิก เชื่อมต่อ
ขั้นตอนที่ 3:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะหรือคลิก ค้นหา
ขั้นตอนที่ 4:  ในกล่องค้นหา ให้ป้อน ดูการเชื่อมต่อเครือข่าย และในผลลัพธ์การค้นหา ให้แตะหรือคลิก ดูการเชื่อมต่อเครือข่าย
ขั้นตอนที่ 5:  ในหน้าต่าง การเชื่อมต่อเครือข่าย ให้กดชื่อเครือข่ายค้างไว้ (หรือคลิกขวา) แล้วแตะหรือคลิก สถานะ
ขั้นตอนที่ 6:  แตะหรือคลิกปุ่ม คุณสมบัติของการเชื่อมต่อไร้สาย
ขั้นตอนที่ 7:  แตะหรือคลิกแท็บ ความปลอดภัย แล้วแตะหรือคลิกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงอักขระ
ขั้นตอนที่ 8:  รหัสผ่านสำหรับเครือข่ายไร้สายจะแสดงขึ้นในช่องข้อความ คีย์เพื่อความปลอดภัยของเครือข่าย

Windows 8: ค้นหารหัสผ่านของคุณ

ขั้นตอนที่ 1:  จากหน้าจอเริ่ม ให้ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ และแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เครือข่ายไร้สาย ไอคอนเครือข่ายไร้สาย
ขั้นตอนที่ 3:  คลิกขวาหรือแตะชื่อเครือข่ายไร้สายค้างไว้ แล้วเลือก ดูคุณสมบัติการเชื่อมต่อ
ขั้นตอนที่ 4:  เลือก แสดงอักขระ เพื่อดูรหัสผ่านเครือข่ายไร้สาย

Windows 7: ค้นหารหัสผ่านของคุณ

ขั้นตอนที่ 1:  คลิกไอคอนเครือข่ายไร้สายบนแถบงาน (มุมขวาล่าง)
ขั้นตอนที่ 2:  คลิกขวาที่ชื่อเครือข่ายไร้สาย แล้วเลือก คุณสมบัติ
ขั้นตอนที่ 3:  เลือก แสดงอักขระ เพื่อดูรหัสผ่านเครือข่ายไร้สาย

ค้นหารหัสผ่านของคุณบนเว็บเพจการกำหนดค่าเราเตอร์

หากคุณมีคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ คุณสามารถค้นหารหัสผ่านได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1:  เปิดเว็บเบราว์เซอร์
ขั้นตอนที่ 2:  ป้อนที่อยู่ IP สำหรับเราเตอร์ไร้สายของคุณในแถบค้นหา (เช่น 192.168.1.1) มองหาที่อยู่ IP เริ่มต้นของเราเตอร์ในเอกสารประกอบการใช้งานเราเตอร์หรือทางออนไลน์
ขั้นตอนที่ 3:  ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเปิดเว็บเพจการกำหนดค่าเราเตอร์ เอกสารประกอบเราเตอร์ส่วนใหญ่จะระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเริ่มต้นเอาไว้
ขั้นตอนที่ 4:  บนเว็บเพจการกำหนดค่า ให้มองหาตัวเลือกเครือข่ายไร้สายหรือตัวเลือกการตั้งค่าไร้สาย
ขั้นตอนที่ 5:  จากนั้น ให้มองหาการตั้งค่าความปลอดภัยหรือการตั้งค่าการเข้ารหัสลับแบบไร้สาย คีย์ความปลอดภัย (บางครั้งเรียกว่าคีย์เครือข่าย วลีรหัสผ่าน หรือรหัสผ่านเครือข่าย) ควรจะระบุไว้ใกล้เคียง
หมายเหตุ
ผู้ผลิตเราเตอร์ต่างมีเพจการตั้งค่าที่แตกต่างกัน หากคุณค้นหาคีย์ความปลอดภัยแบบไร้สายไม่พบ โปรดติดต่อผู้ผลิตเราเตอร์

เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายโดยไม่ใช้รหัสผ่าน

หากเราเตอร์ของคุณสนับสนุน Windows Connect Now (WCN) หรือ Wi Fi Protected Setup (WPS) คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายของคุณได้โดยไม่ต้องป้อนรหัสผ่าน ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  จากหน้าจอเริ่ม ให้ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะหรือคลิก การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา จากนั้นคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เครือข่ายไร้สาย ไอคอนเครือข่ายไร้สาย
ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิกเครือข่ายที่คุณต้องการเชื่อมต่อ แล้วแตะหรือคลิก เชื่อมต่อ
ขั้นตอนที่ 4:  กดปุ่ม Wi Fi Protected Setup (WPS) บนเราเตอร์ของคุณ เราเตอร์จะตั้งค่า Surface โดยอัตโนมัติเพื่อให้เชื่อมต่อกับเครือข่ายและใช้การตั้งค่าความปลอดภัยของเครือข่าย (คุณจะไม่ได้รับพร้อมท์ให้ป้อนรหัสผ่านของเครือข่ายไร้สาย)

ติดต่อเรา

Answer Desk
Answer Tech พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่แบบสด