ใช้กับ

Surface Book, Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

ใช้กับ

Surface 2, Surface RT.

ใช้กับ

Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

ใช้กับ

Surface 2, Surface RT.

ระบบปฏิบัติการ:

ฉันลืมรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านสำหรับลงชื่อเข้าใช้ Windows บน Surface ของคุณใช่หรือไม่ วิธีแก้ไขขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชีที่คุณใช้งาน


คุณใช้บัญชีประเภทใดอยู่?

บัญชีที่คุณสามารถใช้เพื่อลงชื่อเข้าใช้ Surface มีอยู่ 3 ประเภท:

 • บัญชี Microsoft คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน
 • บัญชีภายในเครื่อง คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
 • บัญชีโดเมน คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับโดเมน โดเมน คือ เครือข่ายสำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียน และมีการกำหนดชื่อผู้ใช้ให้แก่คุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับบัญชี

หากคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft

รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณทางออนไลน์จากคอมพิวเตอร์เครื่องใด ๆ ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ควรคาดหวัง:

 • คุณจำเป็นจะต้องป้อนที่อยู่อีเมลสำหรับบัญชีที่คุณใช้เพื่อลงชื่อเข้าใช้ Surface
 • หากคุณได้ตั้งค่าข้อมูลติดต่อเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนหน้านี้ Microsoft จะส่งรหัสการตรวจสอบให้คุณ คุณจะสามารถเลือกได้ว่าข้อมูลติดต่อเพื่อความปลอดภัยใดจะได้รับรหัส โดยทั่วไป ข้อมูลติดต่อเหล่านี้ คือ หมายเลขโทรศัพท์ที่คุณสามารถรับข้อความและที่อยู่อีเมลสำรอง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Surface ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตในครั้งแรกที่คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยรหัสผ่านใหม่ Surface ของคุณจึงสามารถตรวจสอบรหัสผ่านที่คุณป้อนกับรหัสผ่านที่คุณตั้งทางออนไลน์ได้ มิฉะนั้น Surface จะสามารถเปรียบเทียบเฉพาะรหัสผ่านที่คุณป้อนกับรหัสผ่านในครั้งก่อนที่คุณใช้งานเพื่อปลดล็อก Surface ของคุณเท่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ บัญชี Microsoft

หากคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีภายในเครื่อง

รหัสผ่านบัญชีภายในเครื่องจะอยู่ภายใน Surface ของคุณเท่านั้น ดังนั้น คุณจึงสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านจากภายในเครื่องเพียงอย่างเดียว

 • หากคุณได้ตั้งคำใบ้รหัสผ่านไว้ก่อนหน้านี้ ให้ใช้คำใบ้ดังกล่าวเพื่อเตือนความจำ
 • ให้ผู้ที่มีบัญชีผู้ดูแลระบบบน Surface ของคุณลงชื่อเข้าใช้และเปลี่ยนรหัสผ่านให้กับคุณ ถ้าคุณมีบัญชีผู้ดูแลระบบและจำรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบได้ คุณสามารถดำเนินการดังกล่าวได้เอง บัญชีที่สร้างขึ้นในระหว่างการตั้งค่า Windows เป็นบัญชีผู้ดูแลระบบ
ขั้นตอนที่ 1:  เลือกกล่องค้นหาในแถบงาน ป้อน บัญชีผู้ใช้ แล้วเลือก แผงควบคุมบัญชีผู้ใช้
ขั้นตอนที่ 2:  เลือก จัดการบัญชีผู้ใช้ > ชื่อบัญชี > รีเซ็ตรหัสผ่าน
 • หากคุณลืมรหัสผ่านสำหรับบัญชีภายในเครื่องและบัญชีผู้ดูแลระบบ คุณจำเป็นต้องรีเซ็ต Surface ของคุณกลับไปที่การตั้งค่าจากโรงงาน
 • หากคุณรีเซ็ต Surface ของคุณกลับไปที่การตั้งค่าจากโรงงาน ไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ใน Surface ของคุณจะถูกลบออกทั้งหมด คุณสามารถกู้คืนไฟล์ที่เคยซิงค์ไปยัง OneDrive ได้ภายหลังจากที่คุณรีเซ็ต Surface แล้ว
 • เรียนรู้วิธีรีเซ็ต Surface ของคุณจากหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ Windows ได้ที่ กู้คืนหรือรีเซ็ต Surface Pro หรือ Surface 3

หากคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีโดเมน

หากคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้ที่คุณได้รับจากผู้ดูแลระบบในที่ทำงานหรือโรงเรียน นั่นหมายความว่าคุณกำลังใช้บัญชีโดเมนอยู่

 • ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่าน ผู้ดูแลระบบจะมองไม่เห็นรหัสผ่านของคุณ แต่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านให้กับคุณได้

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า Surface ของคุณได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายในที่ทำงานหรือโรงเรียนในครั้งแรกที่คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยรหัสผ่านบัญชีสำหรับโดเมนใหม่ Surface ของคุณจึงสามารถตรวจสอบรหัสผ่านที่คุณป้อนกับรหัสผ่านที่ผู้ดูแลระบบของคุณตั้งให้คุณได้ มิฉะนั้น Surface จะสามารถเปรียบเทียบเฉพาะรหัสผ่านที่คุณป้อนกับรหัสผ่านในครั้งก่อนที่คุณใช้งานเพื่อปลดล็อก Surface ของคุณเท่านั้น

เคล็ดลับเกี่ยวกับรหัสผ่าน

ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่คุณสามารถทำได้ เพื่อช่วยในการจดจำรหัสผ่านหรือรีเซ็ตรหัสผ่านที่คุณลืมได้ง่ายดายยิ่งขึ้น

 • ใช้บัญชี Microsoft ถ้าเป็นไปได้ เพื่อให้คุณสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านทางออนไลน์ได้หากจำเป็น
 • กำหนดข้อมูลด้านความปลอดภัยสำหรับบัญชี Microsoft เช่น คำใบ้และหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมลสำรองที่ Microsoft สามารถส่งรหัสการตรวจสอบไปให้ได้ เรียนรู้วิธีได้ที่ ข้อมูลความปลอดภัยและรหัสการรักษาความปลอดภัย
 • เมื่อคุณสร้างรหัสผ่านสำหรับบัญชีภายในเครื่อง ควรสร้างคำใบ้รหัสผ่านไปพร้อมกัน พื้นที่สำหรับป้อนคำใบ้จะปรากฏขึ้น เมื่อคุณเปลี่ยนรหัสผ่าน
 • สร้าง PIN หรือตัวเลือกการลงชื่อเข้าใช้อื่น ๆ ที่ง่ายต่อการจดจำ เรียนรู้วิธีได้ที่ ลงชื่อเข้าใช้และลงชื่อออกจาก Surface

ฉันลืมรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านสำหรับลงชื่อเข้าใช้ Windows บน Surface ของคุณใช่หรือไม่ วิธีแก้ไขขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชีที่คุณใช้งาน


คุณใช้บัญชีประเภทใดอยู่?

บัญชีที่คุณสามารถใช้เพื่อลงชื่อเข้าใช้ Surface มีอยู่ 3 ประเภท:

 • บัญชี Microsoft คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน
 • บัญชีภายในเครื่อง คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
 • บัญชีโดเมน คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับโดเมน โดเมน คือ เครือข่ายสำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียน และมีการกำหนดชื่อผู้ใช้ให้แก่คุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับบัญชี

หากคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft

รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณทางออนไลน์จากคอมพิวเตอร์เครื่องใด ๆ ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ควรคาดหวัง:

 • คุณจำเป็นจะต้องป้อนที่อยู่อีเมลสำหรับบัญชีที่คุณใช้เพื่อลงชื่อเข้าใช้ Surface
 • หากคุณได้ตั้งค่าข้อมูลติดต่อเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนหน้านี้ Microsoft จะส่งรหัสการตรวจสอบให้คุณ คุณจะสามารถเลือกได้ว่าข้อมูลติดต่อเพื่อความปลอดภัยใดจะได้รับรหัส โดยทั่วไป ข้อมูลติดต่อเหล่านี้ คือ หมายเลขโทรศัพท์ที่คุณสามารถรับข้อความและที่อยู่อีเมลสำรอง
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Surface ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตในครั้งแรกที่คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยรหัสผ่านใหม่ Surface ของคุณจึงสามารถตรวจสอบรหัสผ่านที่คุณป้อนกับรหัสผ่านที่คุณตั้งทางออนไลน์ได้ มิฉะนั้น Surface จะสามารถเปรียบเทียบเฉพาะรหัสผ่านที่คุณป้อนกับรหัสผ่านในครั้งก่อนที่คุณใช้งานเพื่อปลดล็อก Surface ของคุณเท่านั้น

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ บัญชี Microsoft

หากคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีภายในเครื่อง

รหัสผ่านบัญชีภายในเครื่องจะอยู่ภายใน Surface ของคุณเท่านั้น ดังนั้น คุณจึงสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านจากภายในเครื่องเพียงอย่างเดียว

 • หากคุณได้ตั้งคำใบ้รหัสผ่านไว้ ให้ใช้คำใบ้ดังกล่าวเพื่อเตือนความจำ
 • ให้ผู้ที่มีบัญชีผู้ดูแลระบบบน Surface ของคุณลงชื่อเข้าใช้และเปลี่ยนรหัสผ่านให้กับคุณ ถ้าคุณมีบัญชีผู้ดูแลระบบและจำรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบได้ คุณสามารถดำเนินการดังกล่าวได้เอง บัญชีที่สร้างขึ้นในระหว่างการตั้งค่า Windows เป็นบัญชีผู้ดูแลระบบ
ขั้นตอนที่ 1:  เลือกกล่องค้นหาในแถบงาน ป้อน บัญชีผู้ใช้ และในผลลัพธ์การค้นหา ให้เลือก บัญชีผู้ใช้
ขั้นตอนที่ 2:  เลือก จัดการบัญชีผู้ใช้ แล้วเลือกชื่อบัญชี
ขั้นตอนที่ 3:  เลือก รีเซ็ตรหัสผ่าน จากนั้นป้อนและยืนยันรหัสผ่านใหม่
 • หากคุณลืมรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ดูแลระบบและ/หรือบัญชีภายในเครื่อง คุณจะไม่สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านกลับไปที่การตั้งค่าจากโรงงานได้
 • หากคุณรีเซ็ต Surface ของคุณกลับไปที่การตั้งค่าจากโรงงาน ไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ใน Surface ของคุณจะถูกลบออกทั้งหมด คุณสามารถกู้คืนไฟล์ที่เคยซิงค์ไปยัง OneDrive ได้ภายหลังจากที่คุณรีเซ็ต Surface แล้ว
 • เรียนรู้วิธีรีเซ็ต Surface ของคุณจากหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ Windows ได้ที่ รีเฟรชหรือรีเซ็ต Surface RT หรือ Surface 2

เคล็ดลับเกี่ยวกับรหัสผ่าน

ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่คุณสามารถทำได้ เพื่อช่วยในการจดจำรหัสผ่านหรือรีเซ็ตรหัสผ่านที่คุณลืมได้ง่ายดายยิ่งขึ้น

 • ใช้บัญชี Microsoft ถ้าเป็นไปได้ เพื่อให้คุณสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านทางออนไลน์ได้หากจำเป็น
 • กำหนดข้อมูลด้านความปลอดภัยสำหรับบัญชี Microsoft เช่น คำใบ้และหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมลสำรองที่ Microsoft สามารถส่งรหัสการตรวจสอบไปให้ได้ เรียนรู้วิธีได้ที่ ข้อมูลความปลอดภัยและรหัสการรักษาความปลอดภัย
 • เมื่อคุณสร้างรหัสผ่านสำหรับบัญชีภายในเครื่อง ควรสร้างคำใบ้รหัสผ่านไปพร้อมกัน พื้นที่สำหรับป้อนคำใบ้จะปรากฏขึ้น เมื่อคุณเปลี่ยนรหัสผ่าน
 • สร้าง PIN หรือตัวเลือกการลงชื่อเข้าใช้อื่น ๆ ที่ง่ายต่อการจดจำ เรียนรู้วิธีได้ที่ ลงชื่อเข้าใช้และลงชื่อออกจาก Surface

ฉันลืมรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านสำหรับลงชื่อเข้าใช้ Windows บน Surface ของคุณใช่หรือไม่ วิธีแก้ไขขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชีที่คุณใช้งาน


คุณใช้บัญชีประเภทใดอยู่?

บัญชีที่คุณสามารถใช้เพื่อลงชื่อเข้าใช้ Surface มีอยู่ 3 ประเภท:

 • บัญชี Microsoft คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน
 • บัญชีภายในเครื่อง คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
 • บัญชีโดเมน คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับโดเมน โดเมน คือ เครือข่ายสำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียน และมีการกำหนดชื่อผู้ใช้ให้แก่คุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับบัญชี

หากคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft

รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณทางออนไลน์จากคอมพิวเตอร์เครื่องใด ๆ ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ควรคาดหวัง:

 • คุณจำเป็นจะต้องป้อนที่อยู่อีเมลสำหรับบัญชีที่คุณใช้เพื่อลงชื่อเข้าใช้ Surface
 • หากคุณได้ตั้งค่าข้อมูลติดต่อเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนหน้านี้ Microsoft จะส่งรหัสการตรวจสอบให้คุณ คุณจะสามารถเลือกได้ว่าข้อมูลติดต่อเพื่อความปลอดภัยใดจะได้รับรหัส โดยทั่วไป ข้อมูลติดต่อเหล่านี้ คือ หมายเลขโทรศัพท์ที่คุณสามารถรับข้อความและที่อยู่อีเมลสำรอง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Surface ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตในครั้งแรกที่คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยรหัสผ่านใหม่ Surface ของคุณจึงสามารถตรวจสอบรหัสผ่านที่คุณป้อนกับรหัสผ่านที่คุณตั้งทางออนไลน์ได้ มิฉะนั้น Surface จะสามารถเปรียบเทียบเฉพาะรหัสผ่านที่คุณป้อนกับรหัสผ่านในครั้งก่อนที่คุณใช้งานเพื่อปลดล็อก Surface ของคุณเท่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ บัญชี Microsoft

หากคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีภายในเครื่อง

รหัสผ่านบัญชีภายในเครื่องจะอยู่ภายใน Surface ของคุณเท่านั้น ดังนั้น คุณจึงสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านจากภายในเครื่องเพียงอย่างเดียว

 • หากคุณได้ตั้งคำใบ้รหัสผ่านไว้ก่อนหน้านี้ ให้ใช้คำใบ้ดังกล่าวเพื่อเตือนความจำ
 • ให้ผู้ที่มีบัญชีผู้ดูแลระบบบน Surface ของคุณลงชื่อเข้าใช้และเปลี่ยนรหัสผ่านให้กับคุณ ถ้าคุณมีบัญชีผู้ดูแลระบบและจำรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบได้ คุณสามารถดำเนินการดังกล่าวได้เอง บัญชีที่สร้างขึ้นในระหว่างการตั้งค่า Windows เป็นบัญชีผู้ดูแลระบบ
ขั้นตอนที่ 1:  เปิด ค้นหา ปุ่มค้นหา ป้อน บัญชีผู้ใช้ แล้วแตะหรือคลิก บัญชีผู้ใช้
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก จัดการบัญชีผู้ใช้ แล้วแตะหรือคลิกชื่อบัญชี
ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิก รีเซ็ตรหัสผ่าน จากนั้นป้อนและยืนยันรหัสผ่านใหม่
 • หากคุณลืมรหัสผ่านสำหรับบัญชีภายในเครื่องและบัญชีผู้ดูแลระบบ คุณจำเป็นต้องรีเซ็ต Surface ของคุณกลับไปที่การตั้งค่าจากโรงงาน
 • หากคุณรีเซ็ต Surface ของคุณกลับไปที่การตั้งค่าจากโรงงาน ไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ใน Surface ของคุณจะถูกลบออกทั้งหมด คุณสามารถกู้คืนไฟล์ที่เคยซิงค์ไปยัง OneDrive ได้ภายหลังจากที่คุณรีเซ็ต Surface แล้ว
 • เรียนรู้วิธีรีเซ็ต Surface ของคุณจากหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ Windows ได้ที่ กู้คืน รีเฟรช หรือรีเซ็ต Surface Pro หรือ Surface 3

หากคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีโดเมน

หากคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้ที่คุณได้รับจากผู้ดูแลระบบในที่ทำงานหรือโรงเรียน นั่นหมายความว่าคุณกำลังใช้บัญชีโดเมนอยู่

 • ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่าน ผู้ดูแลระบบจะมองไม่เห็นรหัสผ่านของคุณ แต่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านให้คุณได้

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า Surface ของคุณได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายในที่ทำงานหรือโรงเรียนในครั้งแรกที่คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยรหัสผ่านบัญชีสำหรับโดเมนใหม่ Surface ของคุณจึงสามารถตรวจสอบรหัสผ่านที่คุณป้อนกับรหัสผ่านที่ผู้ดูแลระบบของคุณตั้งให้คุณได้ มิฉะนั้น Surface จะสามารถเปรียบเทียบเฉพาะรหัสผ่านที่คุณป้อนกับรหัสผ่านในครั้งก่อนที่คุณใช้งานเพื่อปลดล็อก Surface ของคุณเท่านั้น

เคล็ดลับเกี่ยวกับรหัสผ่าน

ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่คุณสามารถทำได้ เพื่อช่วยในการจดจำรหัสผ่านหรือรีเซ็ตรหัสผ่านที่คุณลืมได้ง่ายดายยิ่งขึ้น

 • ใช้บัญชี Microsoft ถ้าเป็นไปได้ เพื่อให้คุณสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านทางออนไลน์ได้หากจำเป็น
 • กำหนดข้อมูลด้านความปลอดภัยสำหรับบัญชี Microsoft เช่น คำใบ้และหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมลสำรองที่ Microsoft สามารถส่งรหัสการตรวจสอบไปให้ได้ เรียนรู้วิธีได้ที่ ข้อมูลความปลอดภัยและรหัสการรักษาความปลอดภัย
 • เมื่อคุณสร้างรหัสผ่านสำหรับบัญชีภายในเครื่อง ควรสร้างคำใบ้รหัสผ่านไปพร้อมกัน พื้นที่สำหรับป้อนคำใบ้จะปรากฏขึ้น เมื่อคุณเปลี่ยนรหัสผ่าน
 • สร้าง PIN หรือตัวเลือกการลงชื่อเข้าใช้อื่น ๆ ที่ง่ายต่อการจดจำ เรียนรู้วิธีได้ที่ ลงชื่อเข้าใช้และลงชื่อออกจาก Surface

ฉันลืมรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านสำหรับลงชื่อเข้าใช้ Windows บน Surface ของคุณใช่หรือไม่ วิธีแก้ไขขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชีที่คุณใช้งาน


คุณใช้บัญชีประเภทใดอยู่?

บัญชีที่คุณสามารถใช้เพื่อลงชื่อเข้าใช้ Surface มีอยู่ 3 ประเภท:

 • บัญชี Microsoft คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน
 • บัญชีภายในเครื่อง คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
 • บัญชีโดเมน คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับโดเมน โดเมน คือ เครือข่ายสำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียน และมีการกำหนดชื่อผู้ใช้ให้แก่คุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับบัญชี

หากคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft

รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณทางออนไลน์จากคอมพิวเตอร์เครื่องใด ๆ ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ควรคาดหวัง:

 • คุณจำเป็นจะต้องป้อนที่อยู่อีเมลสำหรับบัญชีที่คุณใช้เพื่อลงชื่อเข้าใช้ Surface
 • หากคุณได้ตั้งค่าข้อมูลติดต่อเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนหน้านี้ Microsoft จะส่งรหัสการตรวจสอบให้คุณ คุณจะสามารถเลือกได้ว่าข้อมูลติดต่อเพื่อความปลอดภัยใดจะได้รับรหัส โดยทั่วไป ข้อมูลติดต่อเหล่านี้ คือ หมายเลขโทรศัพท์ที่คุณสามารถรับข้อความและที่อยู่อีเมลสำรอง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Surface ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตในครั้งแรกที่คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยรหัสผ่านใหม่ Surface ของคุณจึงสามารถตรวจสอบรหัสผ่านที่คุณป้อนกับรหัสผ่านที่คุณตั้งทางออนไลน์ได้ มิฉะนั้น Surface จะสามารถเปรียบเทียบเฉพาะรหัสผ่านที่คุณป้อนกับรหัสผ่านในครั้งก่อนที่คุณใช้งานเพื่อปลดล็อก Surface ของคุณเท่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ บัญชี Microsoft

หากคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีภายในเครื่อง

รหัสผ่านบัญชีภายในเครื่องจะอยู่ภายใน Surface ของคุณเท่านั้น ดังนั้น คุณจึงสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านจากภายในเครื่องเพียงอย่างเดียว

 • หากคุณได้ตั้งคำใบ้รหัสผ่านไว้ ให้ใช้คำใบ้ดังกล่าวเพื่อเตือนความจำ
 • ให้ผู้ที่มีบัญชีผู้ดูแลระบบบน Surface ของคุณลงชื่อเข้าใช้และเปลี่ยนรหัสผ่านให้กับคุณ ถ้าคุณมีบัญชีผู้ดูแลระบบและจำรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบได้ คุณสามารถดำเนินการดังกล่าวได้เอง บัญชีที่สร้างขึ้นในระหว่างการตั้งค่า Windows เป็นบัญชีผู้ดูแลระบบ
ขั้นตอนที่ 1:  เปิด ค้นหา ปุ่มค้นหา ป้อน บัญชีผู้ใช้ แล้วแตะหรือคลิก บัญชีผู้ใช้
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก จัดการบัญชีผู้ใช้ แล้วแตะหรือคลิกชื่อบัญชี
ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิก รีเซ็ตรหัสผ่าน จากนั้นป้อนและยืนยันรหัสผ่านใหม่
 • หากคุณลืมรหัสผ่านสำหรับบัญชีภายในเครื่องและบัญชีผู้ดูแลระบบ คุณจำเป็นต้องรีเซ็ต Surface ของคุณกลับไปที่การตั้งค่าจากโรงงาน
 • หากคุณรีเซ็ต Surface ของคุณกลับไปที่การตั้งค่าจากโรงงาน ไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ใน Surface ของคุณจะถูกลบออกทั้งหมด คุณสามารถกู้คืนไฟล์ที่เคยซิงค์ไปยัง OneDrive ได้ภายหลังจากที่คุณรีเซ็ต Surface แล้ว
 • เรียนรู้วิธีรีเซ็ต Surface ของคุณจากหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ Windows ได้ที่ รีเฟรชหรือรีเซ็ต Surface RT หรือ Surface 2

เคล็ดลับเกี่ยวกับรหัสผ่าน

ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่คุณสามารถทำได้ เพื่อช่วยในการจดจำรหัสผ่านหรือรีเซ็ตรหัสผ่านที่คุณลืมได้ง่ายดายยิ่งขึ้น

 • ใช้บัญชี Microsoft ถ้าเป็นไปได้ เพื่อให้คุณสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านทางออนไลน์ได้หากจำเป็น
 • กำหนดข้อมูลด้านความปลอดภัยสำหรับบัญชี Microsoft เช่น คำใบ้รหัสผ่านและหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมลสำรองที่ Microsoft สามารถส่งรหัสการตรวจสอบไปให้ได้ เรียนรู้วิธีได้ที่ ข้อมูลความปลอดภัยและรหัสการรักษาความปลอดภัย
 • เมื่อคุณสร้างรหัสผ่านสำหรับบัญชีภายในเครื่อง ควรสร้างคำใบ้ไปพร้อมกัน พื้นที่สำหรับป้อนคำใบ้จะปรากฏขึ้น เมื่อคุณเปลี่ยนรหัสผ่าน
 • สร้าง PIN หรือตัวเลือกการลงชื่อเข้าใช้อื่น ๆ ที่ง่ายต่อการจดจำ เรียนรู้วิธีได้ที่ ลงชื่อเข้าใช้และลงชื่อออกจาก Surface

ติดต่อเรา

Answer Desk
Answer Tech พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่แบบสด