ใช้กับ

Surface RT, Surface 2, Windows RT 8.1.


รีเฟรชหรือรีเซ็ต Surface RT หรือ Surface 2

หากคุณมีปัญหาในการใช้งาน Surface คุณสามารถรีเฟรชหรือรีเซ็ตเพื่อแก้ไขปัญหาได้


ก่อนเริ่ม

เมื่อต้องการรีเฟรชหรือรีเซ็ต คุณจะต้องตรวจสอบบางสิ่งบางอย่างเป็นอันดับแรก

หน้าจอสัมผัส Surface ของคุณทำงานหรือไม่?

หากคุณมีปัญหากับหน้าจอสัมผัส Surface ให้เชื่อมต่อคีย์บอร์ด เช่น ฝาปิดสำหรับ Surface หรือคีย์บอร์ด USB ก่อนที่จะลองวิธีแก้ไขเหล่านี้

Windows กำลังโหลดหรือไม่?

หากคุณมีปัญหาในการทำให้ Windows เริ่มระบบบน Surface คุณอาจไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนรีเฟรชหรือรีเซ็ต ดู Surface เปิดไม่ติด เป็นอันดับแรก เพื่อรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาการเริ่มต้น Windows

วิธีการแก้ไขปัญหา 1: รีเฟรช Surface RT หรือ Surface 2 ของคุณ

การรีเฟรช Surface จะเป็นการติดตั้ง Windows ใหม่โดยยังเก็บไฟล์ส่วนบุคคล การตั้งค่า และแอปต่างๆ ที่ติดตั้งไว้บน Surface หรือแอปที่คุณติดตั้งจาก Windows Store

เมื่อต้องการรีเฟรช Surface RT หรือ Surface 2

การรีเฟรช Surface มีอยู่สองวิธี:

 • การรีเฟรชจากภายใน Windows: หาก Windows โหลดขึ้นและคุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ได้ แสดงว่าคุณสามารถดำเนินการรีเฟรชจากภายใน Windows ได้
 • รีเฟรชจากสื่อใช้กู้คืนระบบแบบ USB: หาก Windows เริ่มระบบไม่ได้และคุณมีสื่อใช้กู้คืนระบบแบบ USB คุณสามารถดำเนินการรีเฟรชโดยใช้ USB ได้

รีเฟรชจากภายใน Windows

ขั้นตอนที่ 1:  เสียบปลั๊ก Surface เพื่อไม่ให้พลังงานหมดระหว่างทำการรีเฟรช
ขั้นตอนที่ 2:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า (หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
ขั้นตอนที่ 4:  แตะหรือคลิก การปรับปรุงและการกู้คืน แล้วแตะหรือคลิก การกู้คืน
ขั้นตอนที่ 5:  ภายใต้ รีเฟรชพีซีโดยไม่ส่งผลต่อไฟล์ของคุณ ให้แตะหรือคลิก เริ่มต้นใช้งาน
ขั้นตอนที่ 6:  แตะหรือคลิก ถัดไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊ก Surface แล้ว แล้วแตะหรือคลิก รีเฟรช
ขั้นตอนที่ 7:  Surface จะเริ่มระบบใหม่และโลโก้ Surface จะปรากฏขึ้นขณะดำเนินกระบวนการรีเฟรช
(ซึ่งอาจใช้เวลาหลายนาที)

รีเฟรชจากสื่อใช้กู้คืนระบบแบบ USB

หมายเหตุ
หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีสร้างไดรฟ์การกู้คืน USB โปรดดูที่ สร้างไดรฟ์การกู้คืน USB หรือ ดาวน์โหลดอิมเมจการกู้คืนสำหรับ Surface ของคุณ

รีเฟรช Surface ของคุณจากไดรฟ์การกู้คืนแบบ USB โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  ปิดเครื่อง Surface และเสียบปลั๊กเพื่อไม่ให้พลังงานหมดระหว่างทำการรีเฟรช
ขั้นตอนที่ 2:  เสียบไดรฟ์การกู้คืน USB เข้าไปในพอร์ต USB
ขั้นตอนที่ 3:  กดปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้ ขณะที่คุณกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องแล้วปล่อย
ขั้นตอนที่ 4:  เมื่อโลโก้ Surface ปรากฏขึ้น ให้ปล่อยปุ่มลดระดับเสียง
ขั้นตอนที่ 5:  เมื่อได้รับพร้อมท์ ให้เลือกภาษาและรูปแบบคีย์บอร์ดที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 6:  แตะหรือคลิก แ้ก้ไขปัญหา แตะหรือคลิก รีเฟรชพีซีของคุณ จากนั้นแตะหรือคลิกระบบปฏิบัติการเป้าหมายที่คุณต้องการรีเฟรช
ขั้นตอนที่ 7:  บนหน้าจอ รีเฟรชพีซีของคุณ ให้แตะหรือคลิก ถัดไป จากนั้นแตะหรือคลิก รีเฟรช
ขั้นตอนที่ 8:  Surface จะเริ่มระบบใหม่และโลโก้ Surface จะปรากฏขึ้นขณะดำเนินกระบวนการรีเฟรช
(ซึ่งอาจใช้เวลาหลายนาที)

วิธีการแก้ไขปัญหา 2: รีเซ็ต Surface RT หรือ Surface 2 ของคุณ

คำเตือน
การรีเซ็ตจะคืนค่า Surface กลับเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน:
 • การรีเซ็ตจะเป็นการติดตั้ง Windows และแอปต่างๆ ที่ติดตั้งไว้บน Surface ใหม่
 • ไฟล์ส่วนตัวทั้งหมดของคุณจะถูกลบ และการตั้งค่าทั้งหมดจะถูกตั้งใหม่ แอปทั้งหมดที่คุณติดตั้งจะถูกนำออกไป ดูข้อมูลเกี่ยวกับสำรองไฟล์ของคุณได้ที่ สำรองภาพถ่าย เอกสาร และอื่น ๆ
 • หลังจากการรีเซ็ต คุณจะสามารถตั้งค่า Surface เหมือนเป็นเครื่องใหม่เอี่ยม

เมื่อต้องการรีเซ็ต Surface RT หรือ Surface 2

การรีเซ็ต Surface มีอยู่สามวิธี

รีเซ็ตจากภายใน Windows

ขั้นตอนที่ 1:  เสียบปลั๊ก Surface เพื่อไม่ให้พลังงานหมดระหว่างทำการรีเฟรช
ขั้นตอนที่ 2:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
ขั้นตอนที่ 4:  แตะหรือคลิก การปรับปรุงและการกู้คืน แล้วแตะหรือคลิก การกู้คืน
ขั้นตอนที่ 5:  ภายใต้ นำทุกสิ่งออกแล้วติดตั้ง Windows ใหม่ ให้แตะหรือคลิก เริ่มต้นใช้งาน
ขั้นตอนที่ 6:  แตะหรือคลิก ถัดไป
ขั้นตอนที่ 7:  เลือก ลบไฟล์ของฉันเท่านั้น หรือ ล้างข้อมูลในไดรฟ์ออกทั้งหมด ตัวเลือกในการล้างข้อมูลในไดรฟ์นั้นปลอดภัยมากกว่า แต่ใช้เวลามากกว่า ตัวอย่างเช่น หากคุณจะนำ Surface กลับมาใช้ใหม่ คุณควรเลือกล้างข้อมูลในไดรฟ์ หากคุณจะเก็บ Surface ไว้ แค่เพียงนำไฟล์ของคุณออกเท่านั้น
ขั้นตอนที่ 8:  แตะหรือคลิก รีเซ็ต
Surface จะเริ่มระบบใหม่และโลโก้ Surface จะปรากฏขึ้นขณะดำเนินกระบวนการรีเซ็ต (ซึ่งอาจใช้เวลาหลายนาที)

รีเซ็ตจากหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ Windows

หมายเหตุ
 • หากคุณไม่มีรหัสผ่าน คุณอาจไม่สามารถรีเซ็ต Surface ได้ โปรดดูที่ ฉันลืมรหัสผ่าน ก่อนทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 • หากคุณไม่ได้เชื่อมต่อคีย์บอร์ดกับ Surface คุณจะต้องใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อทำขั้นตอนการรีเซ็ตต่อไปนี้ จากหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ Windows แตะหรือคลิกไอคอน ความง่ายในการเข้าถึง ไอคอนความง่ายในการเข้าถึง ในมุมซ้ายล่างของหน้าจอ จากนั้นแตะหรือคลิก แป้นพิมพ์บนหน้าจอ
ขั้นตอนที่ 1:  เสียบปลั๊ก Surface เพื่อไม่ให้พลังงานหมดระหว่างทำการรีเฟรช
ขั้นตอนที่ 2:  จากหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ Windows ให้แตะหรือคลิกปุ่ม เปิด/ปิดเครื่อง ไอคอนเปิด/ปิดเครื่อง ที่มุมขวาล่างของหน้าจอลงชื่อเข้าใช้
ขั้นตอนที่ 3:  กดแป้น Shift ค้างไว้
(หากคุณกำลังใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ ให้แตะหรือคลิกแป้น Shift)
ขั้นตอนที่ 4:  ขณะที่ยังกดแป้น Shift อยู่ ให้แตะหรือคลิก เริ่มระบบใหม่
หากคุณได้รับพร้อมท์ ยืนยันการเริ่มระบบใหม่ ให้แตะหรือคลิก ยืนยันการเริ่มระบบใหม่
หลังจาก Surface เริ่มระบบใหม่แล้ว หน้าจอเลือกตัวเลือก จะแสดงขึ้น
ขั้นตอนที่ 5:  แตะหรือคลิก แก้ไขปัญหา
ขั้นตอนที่ 6:  แตะหรือคลิก รีเซ็ตพีซีของคุณ
Surface จะเริ่มระบบใหม่และโลโก้ Surface จะปรากฏขึ้นขณะ Windows เตรียมรีเซ็ต Surface ของคุณ
ขั้นตอนที่ 7:  บนหน้าจอ รีเซ็ตพีซีของคุณ ให้แตะหรือคลิก ถัดไป
ขั้นตอนที่ 8:  เลือก ลบไฟล์ของฉันเท่านั้น หรือ ล้างข้อมูลในไดรฟ์ออกทั้งหมด ตัวเลือกในการล้างข้อมูลในไดรฟ์นั้นปลอดภัยมากกว่า แต่ใช้เวลามากกว่า ตัวอย่างเช่น หากคุณจะนำ Surface กลับมาใช้ใหม่ คุณควรเลือกล้างข้อมูลในไดรฟ์ หากคุณจะเก็บ Surface ไว้ แค่เพียงนำไฟล์ของคุณออกเท่านั้น
ขั้นตอนที่ 9:  แตะหรือคลิก รีเซ็ต Surface จะเริ่มระบบใหม่และโลโก้ Surface จะปรากฏขึ้นขณะดำเนินกระบวนการรีเซ็ต (ซึ่งอาจใช้เวลาหลายนาที)

รีเซ็ตจากสื่อใช้กู้คืนระบบแบบ USB

หมายเหตุ
หากต้องเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีสร้างไดรฟ์การกู้คืน USB โปรดดูที่ สร้างไดรฟ์การกู้คืน USB หรือ ดาวน์โหลดอิมเมจการกู้คืนสำหรับ Surface ของคุณ

รีเซ็ต Surface ของคุณจากไดรฟ์การกู้คืนแบบ USB โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  ปิดเครื่อง Surface และเสียบปลั๊กเพื่อไม่ให้พลังงานหมดระหว่างทำการรีเฟรช
ขั้นตอนที่ 2:  เสียบไดรฟ์การกู้คืนแบบ USB ในพอร์ต USB บน Surface
ขั้นตอนที่ 3:  กดปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้ ขณะที่คุณกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องแล้วปล่อย
ขั้นตอนที่ 4:  เมื่อโลโก้ Surface ปรากฏขึ้น ให้ปล่อยปุ่มลดระดับเสียง
ขั้นตอนที่ 5:  เมื่อได้รับพร้อมท์ ให้เลือกภาษาและรูปแบบคีย์บอร์ดที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 6:  แตะหรือคลิก แก้ไขปัญหา จากนั้นแตะหรือคลิก รีเซ็ตพีซีของคุณ
ขั้นตอนที่ 7:  หากได้รับพร้อมท์ให้ป้อนคีย์การกู้คืน ให้แตะหรือคลิก ข้ามไดรฟ์นี้ ที่ด้านล่างของหน้าจอ
ขั้นตอนที่ 8:  แตะหรือคลิกระบบปฏิบัติการเป้าหมายที่คุณต้องการรีเซ็ต ซึ่งหมายถึงระบบปฏิบัติการปัจจุบันที่ติดตั้งบน Surface
ขั้นตอนที่ 9:  แตะหรือคลิก ใช่ แบ่งพาร์ติชันไดรฟ์ใหม่ บนหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก ถัดไป
ขั้นตอนที่ 10:  เลือก ลบไฟล์ของฉันเท่านั้น หรือ ล้างข้อมูลในไดรฟ์ออกทั้งหมด
ตัวเลือกในการล้างข้อมูลในไดรฟ์นั้นปลอดภัยมากกว่า แต่ใช้เวลามากกว่า ตัวอย่างเช่น หากคุณจะนำ Surface กลับมาใช้ใหม่ คุณควรเลือกล้างข้อมูลในไดรฟ์ หากคุณจะเก็บ Surface ไว้ แค่เพียงนำไฟล์ของคุณออกเท่านั้น
ขั้นตอนที่ 11:  แตะหรือคลิก รีเซ็ต
Surface จะเริ่มระบบใหม่และโลโก้ Surface จะปรากฏขึ้นระหว่างดำเนินการกระบวนการรีเซ็ต
(ซึ่งอาจใช้เวลาหลายนาที)
ขั้นตอนที่ 12:  Surface 2 เท่านั้น: หลังจากเริ่มระบบใหม่ Surface อาจมีพร้อมท์ที่แจ้งให้คุณล้างข้อมูล TPM (Trusted Platform Module) ของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ กด F12 หรือปุ่มเพิ่มระดับเสียงเพื่อล้างข้อมูล TPM
ขั้นตอนที่ 13:  Surface จะดำเนินกระบวนการรีเซ็ตต่อไป (ซึ่งอาจใช้เวลาหลายนาที)

ภายหลังการรีเซ็ต

ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ควรทำหลังจากคุณรีเซ็ต Surface แล้ว:

 • ดำเนินการตามขั้นตอนการตั้งค่า Surface รวมทั้งเลือกภูมิภาคและภาษาของคุณ
 • ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft บัญชีเดียวกับที่คุณเคยใช้ก่อนหน้านี้ เพื่อให้สิ่งต่าง ๆ เช่น แอปจาก Windows Store ที่คุณเคยซื้อไว้จะสามารถนำมาติดตั้งใหม่ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับบัญชี
 • ตรวจหาการปรับปรุงที่สำคัญ โปรดดูที่ ติดตั้งการปรับปรุง Surface และ Windows
 • ติดตั้งแอปจาก Windows Store ใหม่ จากหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก Store แตะหรือคลิก บัญชี จากนั้นแตะหรือคลิก แอปของฉัน เลือกแอปที่คุณต้องการติดตั้ง จากนั้นแตะหรือคลิก ติดตั้ง