ใช้กับ

Surface RT, Surface 2, Windows RT 8.1.


รีเฟรชหรือรีเซ็ต Surface RT หรือ Surface 2

หากคุณมีปัญหาในการใช้งาน Surface คุณสามารถรีเฟรชหรือรีเซ็ตเพื่อแก้ไขปัญหาได้


ก่อนเริ่ม

เมื่อต้องการรีเฟรชหรือรีเซ็ต คุณจะต้องตรวจสอบบางสิ่งบางอย่างเป็นอันดับแรก

หน้าจอสัมผัส Surface ของคุณทำงานหรือไม่?

หากคุณมีปัญหากับหน้าจอสัมผัส Surface ให้เชื่อมต่อคีย์บอร์ด เช่น ฝาปิดสำหรับ Surface หรือคีย์บอร์ด USB ก่อนที่จะลองวิธีแก้ไขเหล่านี้

Windows กำลังโหลดหรือไม่?

หากคุณมีปัญหาในการทำให้ Windows เริ่มระบบบน Surface คุณอาจไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนรีเฟรชหรือรีเซ็ต โปรดดูที่ Surface RT หรือ Surface 2: Windows ไม่เริ่มต้นระบบหรือหยุดการตอบสนอง เพื่อรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาการเริ่มต้นระบบ Windows ก่อน

วิธีการแก้ไขปัญหา 1: รีเฟรช Surface RT หรือ Surface 2 ของคุณ

การรีเฟรช Surface จะเป็นการติดตั้ง Windows ใหม่โดยยังเก็บไฟล์ส่วนบุคคล การตั้งค่า และแอปต่าง ๆ ที่ติดตั้งไว้บน Surface หรือแอปที่คุณติดตั้งจาก Windows Store

เมื่อต้องการรีเฟรช Surface RT หรือ Surface 2

การรีเฟรช Surface มีอยู่สองวิธี:

 • การรีเฟรชจากภายใน Windows: หาก Windows โหลดขึ้นและคุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ได้ แสดงว่าคุณสามารถดำเนินการรีเฟรชจากภายใน Windows ได้
 • รีเฟรชจากสื่อใช้กู้คืนระบบแบบ USB: หาก Windows เริ่มระบบไม่ได้และคุณมีสื่อใช้กู้คืนระบบแบบ USB คุณสามารถดำเนินการรีเฟรชโดยใช้ USB ได้

รีเฟรชจากภายใน Windows

ขั้นตอนที่ 1:  เสียบปลั๊ก Surface เพื่อไม่ให้พลังงานหมดระหว่างทำการรีเฟรช
ขั้นตอนที่ 2:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
ขั้นตอนที่ 4:  แตะหรือคลิก การปรับปรุงและการกู้คืน แล้วแตะหรือคลิก การกู้คืน
ขั้นตอนที่ 5:  ภายใต้ รีเฟรชพีซีโดยไม่ส่งผลต่อไฟล์ของคุณ ให้แตะหรือคลิก เริ่มต้นใช้งาน
ขั้นตอนที่ 6:  แตะหรือคลิก ถัดไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊ก Surface แล้ว แล้วแตะหรือคลิก รีเฟรช
ขั้นตอนที่ 7:  Surface จะเริ่มระบบใหม่และโลโก้ Surface จะปรากฏขึ้นขณะดำเนินกระบวนการรีเฟรช
(ซึ่งอาจใช้เวลาหลายนาที)

รีเฟรชจากสื่อใช้กู้คืนระบบแบบ USB

หมายเหตุ
หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีสร้างไดรฟ์การกู้คืน USB โปรดดูที่ สร้างไดรฟ์การกู้คืน USB หรือ ดาวน์โหลดอิมเมจการกู้คืนสำหรับ Surface ของคุณ

รีเฟรช Surface ของคุณจากไดรฟ์การกู้คืนแบบ USB โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  ปิดเครื่อง Surface ของคุณและเสียบปลั๊กเพื่อไม่ให้พลังงานหมดระหว่างทำการรีเฟรช
ขั้นตอนที่ 2:  เสียบไดรฟ์การกู้คืน USB เข้าไปในพอร์ต USB
ขั้นตอนที่ 3:  กดปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้ ขณะที่คุณกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องแล้วปล่อย
ขั้นตอนที่ 4:  เมื่อโลโก้ Surface ปรากฏขึ้น ให้ปล่อยปุ่มลดระดับเสียง
ขั้นตอนที่ 5:  เมื่อได้รับพร้อมท์ ให้เลือกภาษาและรูปแบบคีย์บอร์ดที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 6:  แตะหรือคลิก แ้ก้ไขปัญหา แตะหรือคลิก รีเฟรชพีซีของคุณ จากนั้นแตะหรือคลิกระบบปฏิบัติการเป้าหมายที่คุณต้องการรีเฟรช
ขั้นตอนที่ 7:  บนหน้าจอ รีเฟรชพีซีของคุณ ให้แตะหรือคลิก ถัดไป จากนั้นแตะหรือคลิก รีเฟรช
ขั้นตอนที่ 8:  Surface จะเริ่มระบบใหม่และโลโก้ Surface จะปรากฏขึ้นขณะดำเนินกระบวนการรีเฟรช
(ซึ่งอาจใช้เวลาหลายนาที)

วิธีการแก้ไขปัญหา 2: รีเซ็ต Surface RT หรือ Surface 2 ของคุณ

คำเตือน
การรีเซ็ตจะคืนค่า Surface กลับเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน:
 • การรีเซ็ตจะเป็นการติดตั้ง Windows และแอปต่างๆ ที่ติดตั้งไว้บน Surface ใหม่
 • ไฟล์ส่วนตัวทั้งหมดของคุณจะถูกลบ และการตั้งค่าทั้งหมดจะถูกตั้งใหม่ แอปทั้งหมดที่คุณติดตั้งจะถูกนำออกไป ดูข้อมูลเกี่ยวกับสำรองไฟล์ของคุณได้ที่ สำรองภาพถ่าย เอกสาร และอื่น ๆ
 • หลังจากการรีเซ็ต คุณจะสามารถตั้งค่า Surface เหมือนเป็นเครื่องใหม่เอี่ยม

เมื่อต้องการรีเซ็ต Surface RT หรือ Surface 2

การรีเซ็ต Surface มีอยู่สามวิธี

รีเซ็ตจากภายใน Windows

ขั้นตอนที่ 1:  เสียบปลั๊ก Surface เพื่อไม่ให้พลังงานหมดระหว่างทำการรีเฟรช
ขั้นตอนที่ 2:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
ขั้นตอนที่ 4:  แตะหรือคลิก การปรับปรุงและการกู้คืน แล้วแตะหรือคลิก การกู้คืน
ขั้นตอนที่ 5:  ภายใต้ นำทุกสิ่งออกแล้วติดตั้ง Windows ใหม่ ให้แตะหรือคลิก เริ่มต้นใช้งาน
ขั้นตอนที่ 6:  แตะหรือคลิก ถัดไป
ขั้นตอนที่ 7:  เลือก ลบไฟล์ของฉันเท่านั้น หรือ ล้างข้อมูลในไดรฟ์ออกทั้งหมด ตัวเลือกในการล้างข้อมูลในไดรฟ์นั้นปลอดภัยมากกว่า แต่ใช้เวลามากกว่า ตัวอย่างเช่น หากคุณจะนำ Surface กลับมาใช้ใหม่ คุณควรเลือกล้างข้อมูลในไดรฟ์ หากคุณจะเก็บ Surface ไว้ แค่เพียงนำไฟล์ของคุณออกเท่านั้น
ขั้นตอนที่ 8:  แตะหรือคลิก รีเซ็ต
Surface จะเริ่มระบบใหม่และโลโก้ Surface จะปรากฏขึ้นขณะดำเนินกระบวนการรีเซ็ต (ซึ่งอาจใช้เวลาหลายนาที)

รีเซ็ตจากหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ Windows

หมายเหตุ
 • หากคุณไม่มีรหัสผ่าน คุณอาจไม่สามารถรีเซ็ต Surface ได้ โปรดดูที่ ฉันลืมรหัสผ่าน ก่อนทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 • หากคุณไม่ได้เชื่อมต่อคีย์บอร์ดกับ Surface คุณจะต้องใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อทำขั้นตอนการรีเซ็ตต่อไปนี้ จากหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ Windows แตะหรือคลิกไอคอน ความง่ายในการเข้าถึง ไอคอนความง่ายในการเข้าถึง ในมุมซ้ายล่างของหน้าจอ จากนั้นแตะหรือคลิก แป้นพิมพ์บนหน้าจอ
ขั้นตอนที่ 1:  เสียบปลั๊ก Surface เพื่อไม่ให้พลังงานหมดระหว่างทำการรีเฟรช
ขั้นตอนที่ 2:  จากหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ Windows ให้แตะหรือคลิกปุ่ม เปิด/ปิดเครื่อง ไอคอนเปิด/ปิดเครื่อง ที่มุมขวาล่างของหน้าจอลงชื่อเข้าใช้
ขั้นตอนที่ 3:  กดแป้น Shift ค้างไว้
(หากคุณกำลังใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ ให้แตะหรือคลิกแป้น Shift)
ขั้นตอนที่ 4:  ขณะที่ยังกดแป้น Shift อยู่ ให้แตะหรือคลิก เริ่มระบบใหม่
หากคุณได้รับพร้อมท์ ยืนยันการเริ่มระบบใหม่ ให้แตะหรือคลิก ยืนยันการเริ่มระบบใหม่
หลังจาก Surface เริ่มระบบใหม่แล้ว หน้าจอ เลือกตัวเลือก จะแสดงขึ้น
ขั้นตอนที่ 5:  แตะหรือคลิก แก้ไขปัญหา
ขั้นตอนที่ 6:  แตะหรือคลิก รีเซ็ตพีซีของคุณ
Surface จะเริ่มระบบใหม่และโลโก้ Surface จะปรากฏขึ้นขณะ Windows เตรียมรีเซ็ต Surface ของคุณ
ขั้นตอนที่ 7:  บนหน้าจอ รีเซ็ตพีซีของคุณ ให้แตะหรือคลิก ถัดไป
ขั้นตอนที่ 8:  เลือก ลบไฟล์ของฉันเท่านั้น หรือ ล้างข้อมูลในไดรฟ์ออกทั้งหมด ตัวเลือกในการล้างข้อมูลในไดรฟ์นั้นปลอดภัยมากกว่า แต่ใช้เวลามากกว่า ตัวอย่างเช่น หากคุณจะนำ Surface กลับมาใช้ใหม่ คุณควรเลือกล้างข้อมูลในไดรฟ์ หากคุณจะเก็บ Surface ไว้ แค่เพียงนำไฟล์ของคุณออกเท่านั้น
ขั้นตอนที่ 9:  แตะหรือคลิก รีเซ็ต
Surface จะเริ่มระบบใหม่และโลโก้ Surface จะปรากฏขึ้นขณะดำเนินกระบวนการรีเซ็ต (ซึ่งอาจใช้เวลาหลายนาที)

รีเซ็ตจากสื่อใช้กู้คืนระบบแบบ USB

หมายเหตุ
หากต้องเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีสร้างไดรฟ์การกู้คืน USB โปรดดูที่ สร้างไดรฟ์การกู้คืน USB หรือ ดาวน์โหลดอิมเมจการกู้คืนสำหรับ Surface ของคุณ

รีเซ็ต Surface ของคุณจากไดรฟ์การกู้คืนแบบ USB โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  ปิดเครื่อง Surface ของคุณและเสียบปลั๊กเพื่อไม่ให้พลังงานหมดระหว่างทำการรีเฟรช
ขั้นตอนที่ 2:  เสียบไดรฟ์การกู้คืนแบบ USB ในพอร์ต USB บน Surface
ขั้นตอนที่ 3:  กดปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้ ขณะที่คุณกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องแล้วปล่อย
ขั้นตอนที่ 4:  เมื่อโลโก้ Surface ปรากฏขึ้น ให้ปล่อยปุ่มลดระดับเสียง
ขั้นตอนที่ 5:  เมื่อได้รับพร้อมท์ ให้เลือกภาษาและรูปแบบคีย์บอร์ดที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 6:  แตะหรือคลิก แก้ไขปัญหา จากนั้นแตะหรือคลิก รีเซ็ตพีซีของคุณ
ขั้นตอนที่ 7:  หากได้รับพร้อมท์ให้ป้อนคีย์การกู้คืน ให้แตะหรือคลิก ข้ามไดรฟ์นี้ ที่ด้านล่างของหน้าจอ
ขั้นตอนที่ 8:  แตะหรือคลิกระบบปฏิบัติการเป้าหมายที่คุณต้องการรีเซ็ต ซึ่งหมายถึงระบบปฏิบัติการปัจจุบันที่ติดตั้งบน Surface
ขั้นตอนที่ 9:  แตะหรือคลิก ใช่ แบ่งพาร์ติชันไดรฟ์ใหม่ บนหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก ถัดไป
ขั้นตอนที่ 10:  เลือก ลบไฟล์ของฉันเท่านั้น หรือ ล้างข้อมูลในไดรฟ์ออกทั้งหมด
ตัวเลือกในการล้างข้อมูลในไดรฟ์นั้นปลอดภัยมากกว่า แต่ใช้เวลามากกว่า ตัวอย่างเช่น หากคุณจะนำ Surface กลับมาใช้ใหม่ คุณควรเลือกล้างข้อมูลในไดรฟ์ หากคุณจะเก็บ Surface ไว้ แค่เพียงนำไฟล์ของคุณออกเท่านั้น
ขั้นตอนที่ 11:  แตะหรือคลิก รีเซ็ต
Surface จะเริ่มระบบใหม่และโลโก้ Surface จะปรากฏขึ้นระหว่างดำเนินการกระบวนการรีเซ็ต
(ซึ่งอาจใช้เวลาหลายนาที)
ขั้นตอนที่ 12:  Surface 2 เท่านั้น: หลังจากเริ่มระบบใหม่ Surface อาจมีพร้อมท์ที่แจ้งให้คุณล้างข้อมูล TPM (Trusted Platform Module) ของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ กด F12 หรือปุ่มเพิ่มระดับเสียง (+) เพื่อล้างข้อมูล TPM
ขั้นตอนที่ 13:  Surface จะดำเนินการกระบวนการรีเซ็ตต่อไป
(ซึ่งอาจใช้เวลาหลายนาที)

ภายหลังการรีเซ็ต

ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ควรทำหลังจากคุณรีเซ็ต Surface แล้ว:

 • ดำเนินการตามขั้นตอนการตั้งค่า Surface รวมทั้งเลือกภูมิภาคและภาษาของคุณ
 • ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft บัญชีเดียวกับที่คุณเคยใช้ก่อนหน้านี้ เพื่อให้สิ่งต่าง ๆ เช่น แอปจาก Windows Store ที่คุณเคยซื้อไว้จะสามารถนำมาติดตั้งใหม่ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับบัญชี
 • ตรวจหาการปรับปรุงที่สำคัญ โปรดดูที่ ติดตั้งการปรับปรุง Surface และ Windows
 • ติดตั้งแอปจาก Windows Store ใหม่ จากหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก Store ปัดนิ้วลงมาจากขอบบนของหน้าจอ (หรือคลิกขวาที่เมาส์ของคุณ) แล้วแตะหรือคลิก แอปของคุณ เลือกแอปที่คุณต้องการติดตั้ง จากนั้นแตะหรือคลิก ติดตั้ง


ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือเปล่า?

สอบถามชุมชนผู้ใช้