Servers

Tack för att du laddar ner!

 • Utvärderingsversion av System Center Service Manager 2010 SP1

  Om nedladdningen inte startar inom 30 sekunder Klicka här
    1. Klicka på hämtningsknappen om du vill hämta och spara Service Manager på hårddisken.
    2. Information om kompletta maskin- och programvarukrav för Service Manager finns i planeringsanvisningarna för System Center Service Manager 2010 på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=182907
    3. Använd distribueringsanvisningarna för System Center Service Manager 2010 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129134) för anvisningar om konfigureringen.

    Originalutgåvan av System Center Service Manager 2010 fanns tillgänglig i tre versioner:
    • Utvärderingsversion (tillgänglig i 180 dagar)
    • Återförsäljarversion
    • Select License-version

    Uppgraderingen till Service Manager 2010 SP1 kan ske enligt två uppgraderingsmodeller:
    • Återförsäljarversion till återförsäljarversion
    • Select License-version till Select License-version

    Om du utgick från utvärderingsversionen av Service Manager 2010 måste du utgå från en ren installation av antingen utvärderingsversionen eller återförsäljarversionen av Service Manager 2010 SP1. Det är inte möjligt att uppgradera direkt från utvärderingsversionen av Service Manager 2010.

    Om du utgick från en återförsäljarversion av Service Manager 2010 måste du uppgradera till återförsäljarversionen av Service Manager 2010 SP1.

    Om du utgick från en Select License-version av Service Manager 2010 måste du uppgradera med Select License-versionen av SP1 till Service Manager 2010 SP1.

    Inga andra uppgraderingskombinationer är möjliga. Du kan exempelvis inte uppgradera från utvärderingsversionen eller återförsäljarversionen av Service Manager 2010 till Select License-versionen av Service Manager 2010 SP1.

    Originalutgåvan av Service Manager 2010 fanns tillgänglig i en version endast på engelska respektive en internationell version. (Den internationella versionen omfattade engelska och tio ytterligare språk.) Service Manager 2010 SP1 finns tillgänglig i en internationell version med engelska och 20 ytterligare språk. Både den engelska och den internationella versionen av Service Manager 2010 kan uppgraderas till Service Manager 2010 SP1.

Populära nedladdningar

Laddar dina resultat, vänta...