Download Excel Viewer from Official Microsoft Download Center

Excel Viewer

Viktigt! När du väljer språk ändras sidans hela innehåll till det språket.

Välj språk:
Öppna, visa och skriv ut Excel-arbetsböcker även om du inte har Excel installerat. Den här nedladdningen ersätter Excel Viewer 97 och alla tidigare Excel Viewer-versioner. OBS! Microsoft Excel Viewer dras tillbaka i april 2018. Då kommer Viewer inte längre att vara tillgängligt för nedladdning och inte längre få säkerhetsuppdateringar. Mer information finns i Detaljer.