Uppdatering för Windows® Vista SP1 och senare för aktivering av RemoteApp™

Välj språk:
Med det här paketet kan du köra många Windows Vista-program på en Windows 7-baserad dator som kör Windows Virtual PC lokalt eller Fjärrskrivbordstjänster med tjänsten Virtualiseringsvärd för fjärrskrivbord.