Windows Automated Installation Kit (AIK)

Välj språk:
Windows Automated Installation Kit (Windows AIK) gör det lättare att installera, anpassa och driftsätta Microsoft Windows Vista™-familjen med operativsystem.