Säkerhetsuppdatering för Windows Vista för x64-baserade datorer (KB931213)

Välj språk:
Ett säkerhetsproblem har upptäckts som kan ge obehöriga åtkomst till och kontroll över datorer med Windows.