Download Uppdatering för Windows 7 för x64-baserade system (KB2030901) from Official Microsoft Download Center

Uppdatering för Windows 7 för x64-baserade system (KB2030901)

Viktigt! När du väljer språk ändras sidans hela innehåll till det språket.

Välj språk:
Installera den här uppdateringen om du vill lösa problemet med att du konfigurerar datum-, tid- och talformat som "Hebreiska (Israel)" i Windows 7 eller Windows Server 2008 R2, men formatet åååå-mm-dd används för datumet när du väljer ett datum i ett Windows Forms-program med kontrollen DateTimePicker.