Servers

  Säkerhetsverktyg för SQL Server 2000

  Välj språk:
  Säkerhetsverktygen för SQL Server används för att söka igenom instanser av Microsoft® SQL Server 2000™ och Microsoft SQL Server Desktop Engine (MSDE) 2000. Verktygen hjälper till med att identifiera instanser som är mottagliga för Slammer-masken, och uppdaterar därefter de filer som berörs.
  • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
   Version:

   1

   File Name:

   SQLCritUpdPkg_SVE.exe

   license.rtf

   readme.txt

   Security_Tools_Guide.doc

   Publiceringsdatum:

   2003-02-20

   File Size:

   21.7 MB

   10 KB

   11 KB

   123 KB

   KB-artiklar: KB323875

   Säkerhetsbulletiner:MS02-039

    De tre verktyg som tidigare funnits tillgängliga för hämtning på den här sidan -- SQL Server 2000 SQL Scan, SQL Check och viktig SQL-uppdatering -- har nu sammanställts i ett enda paket med viktiga SQL-uppdateringar. Paketet med viktiga SQL-uppdateringar innehåller också ett distributionsverktyg för SMS samt verktyget Servpriv.exe.

    Säkerhetsverktygen för SQL Server 2000 hjälper till med att uppdatera versioner av SQL Server 2000 och MSDE 2000 som är mottagliga för Slammer-masken. Utvärderingsversioner av SQL Server 2000 kan uppdateras med den viktiga SQL-uppdateringen, men har inte stöd för SP3. MSDE 2000 levereras tillsammans med ett flertal Microsoft-produkter, till exempel Office XP. Om du vill se en lista över vilka produkter som levereras med MSDE 2000 går du till webbsidan Microsoft Products that include MSDE 2000

    Microsoft har utvecklat en guide som är speciellt avsedd för hemanvändare och mindre företag med stegvisa anvisningar för processen där du kontrollerar och uppdaterar datorn. Guiden kan också användas och distribueras vidare av företagskunder till egna kunder. Besök följande webbsida när du vill hämta guiden: SQL Server 2000 Critical Update Wizard.

    Guiden för den viktiga SQL-uppdateringen ingår också i paketet med viktiga SQL-uppdateringar.

    Om du har synpunkter på verktygen ber vi dig skicka dina kommentarer via e-post till sqlctlkt@microsoft.com.

    Obs! Det kan inträffa problem vid uppackning av filer från paketet med viktiga SQL-uppdateringar om datorn har mer än 4 GB ledigt utrymme på hårddisken. Se även Microsoft Knowledge Base-artikel - 301913.

    Detaljerad information om verktygen som ingår i paketet med viktiga SQL-uppdateringar:

    Viktig SQL-uppdatering:
    Den viktiga SQL-uppdateringen söker igenom datorn där uppdateringen körs för att identifiera instanser av SQL Server 2000 och MSDE 2000 som är mottagliga för Slammer-masken och uppdaterar de filer som berörs. Viktig SQL-uppdatering är avsedd för Windows® 98, Windows ME, Windows NT® 4.0, Windows 2000 och Windows XP. Den viktiga SQL-uppdateringen fungerar i klustrade miljöer.

    Instanser av SQL Server 2000 med Service Pack 2 (SP2) och någon av säkerhetskorrigeringarna MS02-039, MS02-043, MS02-056 eller MS02-061, eller instanser med SP3 eller senare, är inte mottagliga för slammer-masken. Datorer som kör SQL Server 7.0 eller tidigare är inte mottagliga för Slammer-masken.

    Begränsningar:
    * Den viktiga SQL-uppdateringen måste köras på den lokala datorn.
    * Den viktiga SQL-uppdateringen korrigerar mottagliga punkter som upptäcks, men kan inte användas för att endast inaktivera en instans av SQL Server.
    * SP3 installeras inte av den viktiga SQL-uppdateringen. Uppdateringen uppdaterar endast mottagliga filer.
    * Den viktiga SQL-uppdateringen kommer endast att korrigera sådana MSDE-installationer som har samma språkversion som den viktiga SQL-uppdateringen som körs.
    * Användaren som kör den viktiga SQL-uppdateringen måste ha behörighet att skriva över SQL Server-filer i programkatalogen.
    * Den viktiga SQL-uppdateringen fungerar bara om filen ssnetlib.dll finns för varje instans av SQL Server som korrigeras.
    * Den viktiga SQL-uppdateringen måste ha den aktiva noden som mål för att fungera i en klustrad miljö.

    Mer information finns i Viktigt-filen.

    SQL Scan:
    SQL Scan (Sqlscan.exe) söker igenom fristående datorer, Windows-domäner eller ett intervall med IP-adresser efter instanser med SQL Server 2000 och MSDE 2000, och identifierar instanser som kan vara mottagliga för Slammer-masken. SQL Scan är avsett för Windows 2000 eller senare och identifierar instanser av SQL Server 2000 och MSDE 2000 som körs på Windows NT 4.0, Windows 2000 eller Windows XP (Professional).

    Instanser av SQL Server 2000 med Service Pack 2 (SP2) och någon av säkerhetskorrigeringarna MS02-039, MS02-043, MS02-056 eller MS02-061, eller instanser med SP3 eller senare, är inte mottagliga. Datorer som kör SQL Server 7.0 eller tidigare är inte mottagliga.

    SQL Scan hittar inte instanser av SQL Server som körs på Windows 98, Windows ME eller Windows XP (Home Edition). SQL Scan identifierar inte instanser av SQL Server som startats från kommandoraden.

    Obs! Under vissa omständigheter kan det hända att en infekterad SQL Server-instans inte kan stängas av fullständigt. Den infekterade processen kan behöva avslutas med hjälp av systemhanteringsverktyg.

    För att SQL Scan ska fungera krävs något av följande som indata:

    1) En domän

    2) Ett intervall med IP-adresser

    3) Ett datornamn

    SQL Scan kräver att användaren har administratörsrättigheter i domänen när verktyget används med fjärrdatorer som mål. I annat fall måste du vara administratör på den lokala datorn.

    SQL Scan returnerar inte ett slutgiltigt resultat om någon av filerna ssnetlib.dll eller sqlservr.exe har döpts om. Om någon av dessa filer har döpts om, måste du ändra tillbaka till det ursprungliga filnamnet.

    SQL Scan identifierar mottagliga SQL Server-instanser på klustrade datorer, men kan inte
    inaktivera dem. Inaktivering och avstängning av SQL-instanser måste hanteras manuellt.

    Mer information finns i filen Viktigt.

    SQL Check:
    SQL Check söker igenom datorn där verktyget körs efter instanser av SQL Server 2000 och MSDE 2000 som är mottagliga för Slammer-masken. SQL Check identifierar även mottagliga SQL Server 2000-kluster, men inaktiverar dem inte. SQL Check är avsedd för Windows 98, Windows ME, Windows NT 4.0, Windows 2000 och Windows XP. På datorer som kör Windows NT 4.0, Windows 2000 och Windows XP kan verktyget stoppa och inaktivera tjänsterna SQL Server och SQL Agent. På datorer som kör Windows 98 och Windows ME kan verktyget identifiera mottagliga instanser men det kan inte stoppa eller inaktivera några tjänster.
    Instanser av SQL Server 2000 med Service Pack 2 (SP2) och någon av säkerhetskorrigeringarna MS02-039, MS02-043, MS02-056 eller MS02-061, eller instanser med SP3 eller senare, är inte mottagliga. Datorer som kör SQL Server 7.0 och tidigare versioner är inte mottagliga.

    Mer information finns i Viktigt-filen.

    Distributionsverktyg för SMS:
    Verktyget innehåller filen SQLFIX.SMS med vars hjälp du kan skapa ett SMS-paket för distribution av den viktiga SQL Server-uppdateringen.

    Servpriv.exe:
    Om du kör SQL Server 2000 Service Pack 2 (SP2) eller MSDE 2000 SP2 och redan har tillämpat den viktiga SQL-uppdateringen, måste du också köra verktyget servpriv.exe om ingår i detta paket för att ställa in rätt användarrättigheter för respektive tjänstregisternycklar. Verktyget släpptes första gången i Microsoft Security Bulletin MS02-043. Servpriv.exe körs automatiskt med SQL Critical Update 3.0 och den nya guiden för den viktiga SQL-uppdateringen som finns med i det senaste paketet med viktiga SQL-uppdateringar. Om du tillämpar den viktiga SQL-uppdateringen för första gången behöver du inte köra servpriv.exe separat. Mer information finns i filen viktigt_ServPriv.txt.

    Guiden för den viktiga SQL-uppdateringen:
    Guiden för den viktiga SQL-uppdateringen innehåller stegvisa anvisningar för hur du identifierar mottagliga filer och uppdaterar de filer som berörs. Guiden för den viktiga SQL-uppdateringen är avsedd för Windows 98, Windows ME, Windows NT 4.0, Windows 2000 och Windows XP. Om du vill installera den viktiga SQL-uppdateringen i ett kluster använder du verktyget för den viktiga SQL-uppdateringen i stället för guiden. Mer information om hur du uppdaterar kluster med hjälp av verktyget för den viktiga SQL-uppdateringen finns i Viktigt-filen för verktyget. Se även Knowledge Base-artikel: 814372 om du vill veta mer om guiden.

    INGET GARANTIANSVAR
    SQL Scan och SQL Check anses utgöra förhandsversioner av programvara och uppnår inte samma nivå vad gäller prestanda och kompatibilitet som den slutgiltiga, allmänt tillgängliga produkt som erbjuds. MICROSOFT TILLHANDAHÅLLER PAKETET MED VIKTIGA SQL-UPPDATERINGAR I BEFINTLIGT SKICK. MICROSOFT FRISKRIVER SIG HÄRMED FRÅN ALLT YTTERLIGARE GARANTIANSVAR AVSEENDE PAKETET MED VIKTIGA SQL-UPPDATERINGAR, SÅVÄL UTTRYCKLIGEN SOM UNDERFÖRSTÅTT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER AVSEENDE PROGRAMVARANS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, KORREKTA OCH FULLSTÄNDIGA SVAR, RESULTAT, FACKMANNAMÄSSIGT UTFÖRANDE, FRÅNVARO AV VIRUS OCH FRÅNVARO AV VÅRDSLÖSHET. INGA GARANTIER LÄMNAS HELLER AVSEENDE ÄGANDERÄTTIGHETER, BESITTNING, ÖVERENSSTÄMMELSE MED BESKRIVNING ELLER FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER AVSEENDE PAKETET MED VIKTIGA SQL-UPPDATERINGAR.
  • Operativsystem som stöds

   Windows 2000; Windows 98; Windows ME; Windows NT; Windows XP

   • Så här hämtar du paketet med viktiga SQL-uppdateringar:
    1. Klicka på länken SQLCritUpdPkg_ENU.exe när du vill starta hämtningen.
    2. När hämtningen startar får du välja om du vill köra filen SQLCritUpdPkg_ENU.exe via fjärranslutning från servern eller om du vill spara den på datorn. Det går att köra den självuppackande filen SQLCritUpdPkg_ENU.exe direkt. Då packas de nödvändiga filerna upp på datorn. Om du vill köra paketet med viktiga SQL-uppdateringar på andra datorer bör du hämta den självuppackande filen och spara den lokalt.
    Obs! Om du vill distribuera paketet med viktiga SQL-uppdateringar i en organisation ska du hämta den självuppackande filen och lägga den på en offentlig resurs för att underlätta att den körs i hela organisationen.
    3. Om du väljer att köra den självuppackande filen från servern fortsätter du med steg 4. Om du valde att spara filen lokalt packar du upp filerna genom att öppna den katalog som du sparade filen i och sedan köra filen.
    4. När du kör den självuppackande filen måste du acceptera ett licensavtal och sedan ange var de uppackade filerna ska sparas. Standardsökvägen är C:\SQLCritUpdPkg, men du kan ange en annan sökväg så länge den finns på den lokala datorn. Det går inte att packa upp filerna på en nätverksansluten sökväg.
    5. Mer information om verktygen finns i filerna Viktigt som ingår i det installerade paketet.
   • Verktygen har endast stöd för loggning på amerikansk engelska. Du måste använda rätt språkversion av verktyget för den viktiga uppdateringen för att korrigera översatta versioner av SQL Server 2000 eller MSDE. Du måste hämta rätt språkversion av verktyget med den viktiga uppdateringen genom att välja ett språk ovan.

    Obs! Verktygen SQLCheck och SQLScan är speciellt avsedda för att kontrollera lokala och nätverksinstanser av SQL Server 2000.

  Populära nedladdningar

  Laddar dina resultat, vänta...

  Kostnadsfria uppdateringar

  • Säkerhetsuppdateringar
  • Programuppdateringar
  • Service Pack
  • Maskinvarudrivrutiner