Verktyg för InfoPath 2007: 64-bitars serveruppgraderings- och migreringsverktyg för Microsoft Office InfoPath

Välj språk:
Med det här verktyget kan en administratör av en 64-bitars Microsoft SharePoint-grupp ändra hårdkodade URL:er i InfoPath-formulärmallar, UDC-filer (Universal Data Connection) och innehållstyper för vissa förutsättningar.
 • Version:

  1

  File Name:

  IpWssUpg_IpWssMig_readme.doc

  Publiceringsdatum:

  2007-10-10

  File Size:

  151 KB

   Med serveruppgraderings- och migreringsverktyget kan en administratör av en 64-bitars Microsoft SharePoint-grupp ändra hårdkodade URL:er i InfoPath-formulärmallar, UDC-filer och innehållstyper för att se till att formulärmallarna fortsätter att fungera korrekt under följande förutsättningar:
   • När en gradvis uppgradering från Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 x64 till Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 x64 eller från Microsoft Office SharePoint Portal Server x64 till Microsoft Office SharePoint Server 2007 x64 utförs.
   • När InfoPath-formulär och formulärmallar flyttas från Windows SharePoint Services 3.0 x64 eller SharePoint Server 2007 x64 eller en webbplatssamling till en annan.


   Ladda ned serveruppgraderings- och migreringsverktyg nu:

   Under en gradvis uppgradering får Windows SharePoint Services 2.0 x64-servern tillfälligt ett annat namn. Verktyget kan användas för att ändra följande hårdkodade URL:er så att InfoPath-formulär på servern med nytt namn fortsätter att fungera under uppgraderingsprocessen:
   • Dataanslutningar till den lokala servern som finns i InfoPath-formulärmallen
   När en webbplatssamling har uppgraderats används verktyget igen för att ändra tillbaka URL:erna till det ursprungliga namnet.

   Verktyget kan också användas på en Windows SharePoint Services 3.0 x64-server när innehåll flyttas från en plats till en annan för att korrigera URL:er som kan ha förstörts vid flytten. På samma sätt kan verktyget användas för att korrigera URL:er när en säkerhetskopia återställs till en ny server eller när en befintlig innehållsdatabas ansluts till en ny server. När verktyget körs i ett webbprogram eller en webbplatssamling av version 3.0 uppdateras även följande:
   • Dataanslutningar till den lokala servern som finns i dataanslutningsfiler i ett dataanslutningsbibliotek
   • URL till en formulärmall som finns inom en innehållstyp
 • Operativsystem som stöds

  Windows Server 2003 x64 editions


   • De hämtade filerna fungerar med följande Office-program:

    • Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 x64, minst Service Pack 2

    • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 x64

    • Microsoft Office SharePoint Server 2007 x64   • För hämtningen krävs någon av följande versioner av Microsoft .NET Framework:

    • .NET Framework version 1.1 (vid användning med Windows SharePoint Services 2.0)

    • .NET Framework version 2.0 (vid användning med Windows SharePoint Services version 3.0 x64 eller SharePoint Server 2007 x64)  • Gör så här för att installera uppdateringen:
   1. Hämta filen genom att klicka på länken Hämta (nedan) och spara filen på hårddisken.
   2. Starta installationsprogrammet genom att dubbelklicka på programfilen IPWSSUpg.exe på hårddisken.
   3. Slutför installationen genom att följa instruktionerna på skärmen.
   Användningsanvisningar:
   • Ingående användarinstruktioner finns på hämtningssidan för serveruppgraderings- och migreringsverktyget för Microsoft Office InfoPath 2007 (nedan).

   Så här tar du bort komponenten:

   1. Peka på InställningarStart-menyn och klicka sedan på Kontrollpanelen.
   2. Dubbelklicka på Lägg till/ta bort program.
   3. Välj InfoPath 2007 Server Upgrade and Migration Tool i listan med installerade program. Om en dialogruta visas ska du följa instruktionerna för att ta bort programmet.
   4. Bekräfta att du vill ta bort programmet genom att klicka på Ja eller OK.