Download Windows Media Services 2008 för Windows Server 2008 from Official Microsoft Download Center

Windows Media Services 2008 för Windows Server 2008

Välj språk:
Med MSU-filerna (Microsoft Update Standalone Package) installeras den senaste versionen av Windows Media Services och tillhörande verktyg för fjärradministration för operativsystemet Windows Server 2008