Utvärderingsversion av System Center Service Manager 2010 SP1

Välj språk:
System Center Service Manager 2010 SP1 innehåller flera felkorrigeringar och kapacitetsförbättringar av System Center Service Manager 2010
 • Version:

  SP1

  File Name:

  SCSM_2010_SP1_RETAIL_EVAL.exe

  Publiceringsdatum:

  2010-12-16

  File Size:

  172.2 MB

   Microsoft System Center Service Manager 2010 SP1 kan hämtas från Microsofts webbplats för hämtningsprogram. Denna SP1-version innehåller korrigeringar av System Center Service Manager 2010. Den innehåller flera felkorrigeringar och förbättringar av System Center Service Manager 2010. Detta är en fullständig utgåva som kan installeras fristående eller som uppgradering från RTM-versionen av System Center Service Manager 2010.

   Följande ingår i denna version:
   • Konsolidering av alla språkversioner i en gemensam version samt förberedelse för samtidig frakt till RTM.
   • Stöd för ytterligare tio språk (se dokumentationen för mer information)
   • Integrering med den senaste versionen av redigeringsverktyget samt tre ackumulerade uppdateringar
   • Generella kapacitetskorrigeringar i dataåtkomstlager
   • Generisk kapacitetsspårning i SDK
   • Kapacitetsförbättring av transformeringar
   • Förbättringar av användbarhet och tillgänglighet i hela produkten
   • Korrigeringar av AD-/OM-kopplingar, inklusive stöd för import av distribuerat Exchange 2003-program
   • Korrigeringar av problem vid flera samtidiga meddelanden
   • Korrigeringar av lokalisering och globalisering i hela produkten
   • Korrigeringar av data, layout och lokalisering i rapporter
   • Förbättringar av datalager, inklusive stöd för fler numeriska datatyper för mått
   • Stöd för SQL 2008 R2
   • Korrigeringar av läckor i användargränssnittsminnet
   • Korrigering från tredje part (Intel) av problem med Intel-grafikdrivrutin som medförde att konsolen upphörde att fungera
 • Operativsystem som stöds

  Windows 7; Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2; Windows Vista; Windows XP Service Pack 3

   • Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
   • Windows PowerShell v1.0

   Faktiska krav varierar beroende på aktuell systemkonfiguration och på de program och funktioner som du väljer att installera. Processorkapaciteten beror på processorns klockfrekvens men även på antalet kärnor och storleken på processorns cacheminne. Kraven på diskutrymme för systempartitionen är ungefärliga.

   En komplett lista över systemkraven för alla komponenter i Service Manager finns på http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff460997.aspx.
   1. Klicka på hämtningsknappen om du vill hämta och spara Service Manager på hårddisken.
   2. Information om kompletta maskin- och programvarukrav för Service Manager finns i planeringsanvisningarna för System Center Service Manager 2010 på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=182907
   3. Använd distribueringsanvisningarna för System Center Service Manager 2010 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129134) för anvisningar om konfigureringen.

   Originalutgåvan av System Center Service Manager 2010 fanns tillgänglig i tre versioner:
   • Utvärderingsversion (tillgänglig i 180 dagar)
   • Återförsäljarversion
   • Select License-version

   Uppgraderingen till Service Manager 2010 SP1 kan ske enligt två uppgraderingsmodeller:
   • Återförsäljarversion till återförsäljarversion
   • Select License-version till Select License-version

   Om du utgick från utvärderingsversionen av Service Manager 2010 måste du utgå från en ren installation av antingen utvärderingsversionen eller återförsäljarversionen av Service Manager 2010 SP1. Det är inte möjligt att uppgradera direkt från utvärderingsversionen av Service Manager 2010.

   Om du utgick från en återförsäljarversion av Service Manager 2010 måste du uppgradera till återförsäljarversionen av Service Manager 2010 SP1.

   Om du utgick från en Select License-version av Service Manager 2010 måste du uppgradera med Select License-versionen av SP1 till Service Manager 2010 SP1.

   Inga andra uppgraderingskombinationer är möjliga. Du kan exempelvis inte uppgradera från utvärderingsversionen eller återförsäljarversionen av Service Manager 2010 till Select License-versionen av Service Manager 2010 SP1.

   Originalutgåvan av Service Manager 2010 fanns tillgänglig i en version endast på engelska respektive en internationell version. (Den internationella versionen omfattade engelska och tio ytterligare språk.) Service Manager 2010 SP1 finns tillgänglig i en internationell version med engelska och 20 ytterligare språk. Både den engelska och den internationella versionen av Service Manager 2010 kan uppgraderas till Service Manager 2010 SP1.