Korrigeringsfil för säkerhet i Windows XP: Unchecked Buffer in PPTP Implementation Could Enable Denial of Service

Välj språk:
Den här uppdateringen avhjälper problemet med att användare kan nekas åtkomst på grund av en omarkerad buffert i PPTP-protokollet. Säkerhetsproblemet kan uppstå i Windows XP och Windows XP med SP1 (Service Pack 1).
 • Version:

  1

  File Name:

  Q329834_WXP_SP2_x86_SVE.exe

  Publiceringsdatum:

  2002-10-09

  File Size:

  212 KB

  KB-artiklar: KB329834

   Den här uppdateringen avhjälper problemet med att användare kan nekas åtkomst på grund av en omarkerad buffert i PPTP-protokollet. Säkerhetsproblemet kan uppstå i Windows XP och Windows XP med SP1 (Service Pack 1). Hämta uppdateringen nu om du vill förhindra att obehöriga stör tjänster på en server som hanterar privata nätverk och använder PPTP-protokollet.
 • Operativsystem som stöds

  Windows XP

   Windows XP Professional
   Windows XP Home Edition
  • Välj Öppna om du vill starta installationen direkt. ELLER
   Välj Spara om du vill kopiera filen till datorn och utföra installationen vid ett senare tillfälle.