Download Korrigeringsfil för säkerhet i Windows XP: Unchecked Buffer in PPTP Implementation Could Enable Denial of Service from Official Microsoft Download Center

Korrigeringsfil för säkerhet i Windows XP: Unchecked Buffer in PPTP Implementation Could Enable Denial of Service

Viktigt! När du väljer språk ändras sidans hela innehåll till det språket.

Välj språk:
Den här uppdateringen avhjälper problemet med att användare kan nekas åtkomst på grund av en omarkerad buffert i PPTP-protokollet. Säkerhetsproblemet kan uppstå i Windows XP och Windows XP med SP1 (Service Pack 1).