Download Microsoft .NET Framework 4 Full Language Pack (x86) from Official Microsoft Download Center

Microsoft .NET Framework 4 Full Language Pack (x86)

Välj språk:
Språkpaketen för Microsoft .NET Framework 4 innehåller översatt text, t.ex. felmeddelanden, för respektive språk.