Säkerhetsuppdatering för Windows Vista (KB972270)

Välj språk:
Ett säkerhetsproblem har upptäckts som kan ge en icke autentiserad fjärrangripare åtkomst till och kontroll över ditt system.