Microsoft Visual Studio 2005 Tools för Office Second Edition Runtime (build 8.0.50727.891) (x86)

Välj språk:
Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition-paketet (VSTO 2005 SE) installerar Visual Studio Tools for Office som krävs för att köra lösningar som byggts med hjälp av VSTO 2005 eller VSTO 2005 SE.